Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Pravidla turnaje Bonusweb.cz vs Games.cz v Battlefieldu Hardline

  16:12aktualizováno  16:12
V neděli 29. března se utkají členové redakce i fandové serverů Bonusweb.cz a Games.cz. Zápolit budeme ve hře Battlefield Hardline a ti nejlepší mohou vyhrát grafické karty GeForce GTX 960 v edici 100 ME.

Turnaj Bonusweb.cz versus Games.cz ve hře Battlefield Hardline. | foto: Electronic Arts

Základní informace o turnaji objevíte zde. Nyní je však na čase zveřejnit pravidla v kompletním znění. Autorem pravidel je pořadatel turnaje, který podmínky určil ve spolupráci s nezávislým administrátorem ze serveru eSuba.

1. Organizátor soutěže

Organizátorem turnaje pořádaného pod názvem „Bonusweb.cz vs Games.cz Battlefieldu Hardline“ (dále jen „turnaj“) je společnost Electronic Arts Polska, sp. z o. o., se sídlem ul. Domaniewska 34A, 02-672 Varšava, Polsko, identifikační údaje: Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 171418, NIP: 522-26-91-556, REGON: 015526259 (dále jen „organizátor“).

2. Termín turnaje

Turnaj se uskuteční v neděli 29. 3. 2015 od 18:00 do 22: 00 hodin, přičemž oficiálně bude odstartován v 18:30 hodin.

3. Působnost pravidel

Tato pravidla se vztahují výlučně na turnaj, tak jak je uvedeno v bodě 2 těchto pravidel.

4. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která má trvalé bydliště na území České republiky. Podmínkou je také vlastnictví aktivního profilu na portálu Battlelog.com (http://battlelog.battlefield.com), respektive účtu Origin (další podrobnosti viz https://www.origin.com/cz/create).

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti organizátora, jeho smluvních partnerů ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že by se výhercem stala osoba ze soutěže vyloučená, cena nebude této osobě předána. Každý účastník může vyhrát pouze jednou.

5. Pravidla turnaje

a) Turnaj se odehraje ve formátu 3+29 tj., 3 členové redakce internetového magazínu Bonusweb.cz + 3 členové redakce internetového magazínu Games.cz a maximálně 29 dalších hráčů na každé straně. Na serveru bude nastavena fronta, takže hráči, na které už nezbude místo, budou muset počkat, dokud se jiný hráč neodpojí a poté bude automaticky, podle pořadí ve frontě, připojen.

b) Od 18:00 se členové redakcí internetových magazínů Bonusweb.cz a Games.cz a další hráči-účastníci turnaje mohou přihlásit na server http://battlelog.battlefield.com/bfh/cs/servers/show/pc/0d1b8d5f-f1f1-4719-b9af-e41ca751fbc6/BF-HARDLINE-BONUSWEB-vs-GAMES-COMPETITION/ Ten bude posléze administrátorem turnaje restartován a turnaj bude spuštěn v 18:30.

c) Každá strana si zvolí režim a mapu, která se bude hrát dvakrát – jednou za policisty a jednou za zloděje. Zástupci redakcí internetových magazínů Bonusweb.cz a Games.cz nejpozději do 29:59 dne 27. 3. 2015 oznámí, které mapy a režimy si vybrali (na e-mailovou adresu pablel@seznam.cz). Pokud se tak nestane, zvolí režim a mapu zvolí administrátor turnaje.

d) Bude se hrát na 250–350 tiketů (v závislosti na daném režimu) tak, aby délka hry na každé mapě trvala zhruba 30–45 minut.

e) Na serveru bude nastaven i hacker, což je obdoba módu „commander“ z předchozích titulů série Battlefield.

f) Všechny zbraně a vozidla jsou povoleny.

g) Vulgární projevy ze strany všech účastníků turnaje budou trestány v první fázi napomenutím, v případě jeho nerespektování pak vyloučením ze serveru a zákazem přístupu.

h) Výherci hlavních cen se stane 6 (slovy šest) nejlepších účastníků na základě statistiky „kills/deaths“ sledovaného administrátorem turnaje. Výherci menších cen se stane 14 účastníků rovněž na základě statistiky „kills/deaths“.

i) Turnaj bude vyhodnocen nejpozději do 30. 3. 2015.

Přehled hlavních cen:

Ceny pro účastníky na 1. až 6. místě: grafické karty GeForce GTX 960 limitované edice 100ME (Million Edition) věnované do turnaje společnostmi NVIDIA a MSI. Nárok na získání hlavní ceny bude mít jen ten účastník, který odehraje celý turnaj.

Přehled menších cen:

Ceny pro účastníky na 7. až 20. místě: upomínkové předměty s tematikou hry Battlefield Hardline věnované do turnaje organizátorem.

Právo na výhry nelze převést na jinou osobu.

Organizátor si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně organizátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti. Nepřevzaté výhry propadají organizátorovi.

Podmínkou získání výhry je uvedení správných a úplných kontaktních údajů na výzvu organizátora zaslanou prostřednictvím kontaktních údajů na hráčském profilu na portálu Battlelog.com.

6. Oznámení výherců, výhry

Herní přezdívky výherců budou oznámeny na webových stránkách organizátorahttp://www.ea.com/cz dne 30. 3. 2015, a zároveň budou tito výherci o své výhře informováni prostřednictvím profilové zprávy na portálu Battlelog.com.

Organizátor turnaje si vyhrazuje právo předem vybrat jednotlivé výhry, kdy účastník turnaje souhlasí zapojením do soutěže s tím, že nemá právo nárokovat si jinou výhru, než která mu bude přidělena nebo která je uvedena v pravidlech turnaje.

Organizátor turnaje si vyhrazuje právo hlavní ceny před jejich předáním výhercům otestovat, anebo je nabídnout k nezávislému posouzení.

Organizátor turnaje je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Výhry budou jednotlivým výhercům odeslány nejpozději do 30. 4. 2015, a to na adresy sdělené prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu, která jim bude zaslána zprávou na profil na portálu Battlelog.com.

7. Osobní údaje

1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích organizátora nebo dodavatele hlavní ceny, jakož i nabízení produktů organizátora nebo dodavatele hlavní ceny a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost Electronic Arts Polska, sp. z o. o., se sídlem ul. Domaniewska 34A, 02-672 Varšava, Polsko, identifikační údaje: Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 171418, NIP: 522-26-91-556, REGON: 015526259

2. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

3. Soutěžící má právo obrátit se na organizátora nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.

4. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném organizátorem a s využitím k propagačním účelům.

8. Závěrečná ustanovení

1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
2. Organizátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy organizátora.
4. Organizátor si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.
5. Organizátor soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 15 let. V případě že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.
7. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 25. 3. 2015.

Autoři:
Nejčtenější

Beyond Good & Evil 2
První záběry z Beyond Good & Evil 2 vypadají nadějně

Fanoušky nesmírně oblíbená, nicméně finančně neúspěšná hra Beyond Good & Evil se po letech spekulací opravdu dočká pokračování. První záběry vypadají více než...  celý článek

Xbox vs PS
Autoři playstationových exkluzivit provokují majitele Xboxu

Na oficiálním twitterovém kanálu hry Detroit, která vychází jen na PlayStation 4, se krátce objevil příspěvek, který provokuje majitele konkurenční konzole...  celý článek

Mafia 3: Stones Unturned
Kvůli DLC Stones Unturned už se ani nevyplatí znovu Mafii 3 instalovat

Druhý přídavek do Mafie zcela potlačuje věci, kvůli nimž jsme hru měli rádi, a mění ji na obyčejnou střílečku.   celý článek

NHL 18
Tváří NHL 18 bude famózní Connor McDavid, změny budou spíše kosmetické

Od nočního představení NHL 18 se příliš nečekalo, přesto je jeho chystaná náplň zklamáním. Největšími novinkami jsou přepracované ovládání hokejky, arkádový...  celý článek

Detroit: Become Human (PS4)
Bude Detroit spíše film, nebo hra? A není to nakonec jedno?

Jedna z nejočekávanějších exkluzivit na PS4 nijak neskrývá své velké ambice. Výpravný sci-fi příběh ze světa, kde se inteligentní roboti bouří proti svým...  celý článek

Další z rubriky

Diablo 2 pacifist
Pracovní inzerát prozradil přípravu remasteru Diabla 2 a Warcraftu 3

Sice to ještě není oficiální, ale vše naznačuje tomu, že vedle Starcraftu se brzy remasterované podoby dočkají i kultovní Diablo 2 a Warcraft 3.  celý článek

Call of Duty: WWII
Černoch v SS uniformě? Svastika a vojačky v Call of Duty: World War II

Tvůrci letošního Call of Duty, které je zasazeno do období druhé světové války objasňují, jak to bude s nacistickými symboly, vojačkami či černochy na straně...  celý článek

NHL 18
Tváří NHL 18 bude famózní Connor McDavid, změny budou spíše kosmetické

Od nočního představení NHL 18 se příliš nečekalo, přesto je jeho chystaná náplň zklamáním. Největšími novinkami jsou přepracované ovládání hokejky, arkádový...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.