Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jazz & Faust – návod pro Jazze

  12:00aktualizováno  26. června 6:50
Dnes jsme si pro vás připravili návod na nejnovější ruskou adventurku Jazz a Faust. Jelikož hrou můžete projít za dvě různé postavy, rozdělili jsme i návod na dvě části a v této první se ujmeme role pašeráka Jazze. V jeho těle se vydáme na cestu za pokladem, která povede z města Er-Elp přes černé ostrovy do Khaenu až do... našeho cíle.

Fantastická adventura Jazz & Faust od ruského týmu Saturn + rozhodně stojí za pozornost všech milovníků tohoto žánru. Hrou můžete projít za dva různé charaktery, a tak tuto první část návodu věnujeme postavě pašeráka Jazze. Cesta za pokladem může začít...


Jazz & Faust1. Část: přístavní město Er-Elp:

 • Na policejní stanici seberte z bedny jednu láhev džinu Velrybáka a dejte jej spícímu strážníkovi za stolem – ten vám poví, že musíte zaplatit 150 zlatých, abyste získali zpět svoji zabavenou loď Smoky.
 • Vyjděte dveřmi z policejní stanice a zamiřte ke krčmě. Uvnitř si promluvte s chlapíkem, sedícím u stolku napravo. Jmenuje se Hugo a koupí od vás práva na Smokyho za 50 zlatých.
 • Posaďte se na židli u stolu a na příchozí servírku klikněte vakem zlata, čímž si objednáte víno. Kromě toho se od servírky dozvíte, že ve městě byla spáchána dvojnásobná vražda.
 • Vstaňte od stolu, vyjděte ven z krčmy a kolem policejní stanice zamiřte na náměstí. Zde si promluvte se stánkařem. Bude po vás chtít nějaké občerstvení, takže mu dejte láhev vína – dozvíte se o vdově, která objevila mrtvoly.
 • Vydejte se k domu vdovy (z náměstí se stánkařem do zadní ulice za velkou fontánou). Dveřmi nad schůdky vyjděte na balkon za vdovou a promluvte si s ní – vdova však nemá čas, protože čeká na obchodníka s látkami.
 • Vraťte se na náměstí k obchodníkovi, prozkoumejte jeho stánek (zjistíte, že prodává i látku) a dejte mu peníze – tím látku koupíte.
 • Odneste látku vdově a dozvíte se, kde se vražda udála. Vyjděte před dům vdovy a pokračujte doprava k venkovskému domu.
 • Jelikož vás strážník nebude chtít vpustit na dvorek domu, posbírejte prozatím stopy alespoň zde, před rozbitou zdí. Těmi stopami jsou prázdná láhev a bílý klobouk.
 • Jděte před krčmu a ukažte klobouk Hankovi - opilci, co sedí před vchodem na zemi. Přislíbí vám pomoc, ale jen za dobrý doutníček.
 • Vejděte do krčmy a pokuste se sebrat doutník z krabičky na pultu – hostinský vám to však zatrhne. Ukažte hostinskému prázdnou láhev – poví vám, že tenhle chlast pije jen starej bezdomovec Martyr.
 • Promluvte si se dvěma muži, co sedí u stolu. Všimněte si malého hrníčku, který mají na stole. Převrhněte jej – tím vyvoláte rvačku, odlákáte pozornost hostinského a můžete sebrat hned dva doutníky z baru.
 • Před hospodou dejte doutníky Hankovi a pak mu ukažte klobouk - dozvíte se, že patří Martyrovi, který žije pod mostem nedaleko domu vdovy.
 • Vydejte se k domu vdovy a odsud sejděte pod most v levé části obrazovky. Zde naleznete opilého Martyho, který je však v hlubokém spánku.
 • Na dřeveném stolku před krčmou (v pravém dolním rohu obrazovky) seberte prázdný hrnek. Zajděte na náměstí, kde naplňte hrnek vodou z fontány.
 • Polijte studenou vodou z hrnku Martyho pod mostem. Pak mu předejte klobouk a prázdnou láhev, načež se dozvíte, že z místa činu utekla osoba v černém plášti.
 • Na tohoto muže se poptejte jak stánkaře na náměstí, tak starého Hanka před krčmou. Tomu dejte druhý doutník – dozvíte se, že tato osoba odplula z přístavu na lodi Čáp.
 • V krčmě si od servírky Mirandy kupte další láhev vína (použijte na ni váček s penězi). Darujte láhev dvěma chlapíkům u stolu – řeknou vám, že viděli kapitána Čápa scházet ze schůdků z horního patra krčmy. Zde bydlí starý kouzelník (jak se dozvíte z letáku před krčmou), takže se za ním nahoru vydejte.
 • U kouzelníka narazíte na zarputilou „sekretářku“, která vás za svým pánem nepustí, dokud jí nedonesete nějaký cenný dáreček.
 • Když vyjdete ven z krčmy, bude již noc. Vydejte se tedy před venkovský statek vdovy a odtud pokračujte doprava na hřbitov. Zde přistihnete Mortyra, jak vykrádá hroby. Promluvte si s ním – za vaše mlčení vám daruje zlatý šperk. Jazz & Faust
 • Odneste zlatý šperk sekretářce kouzelníka v krčmě. Promluvte si s kouzelníkem – dozvíte se, že loď Čáp odplula na Černé ostrovy.
 • Po odchodu z pracovny kouzelníka vás Miranda upozorní, že byste si měli promluvit s Hugem. Učiňte tak – Hugo vám nabídne, že byste mohli odplout na Smokym jako navigátor na Černé ostrovy.
 • Vydejte se tedy do přístavu ke své lodi, ale strážník vám nedovolí přístav opustit.
 • Vraťte se do krčmy a promluvte si se dvěma chlapíky u stolu. Pak jděte za kouzelníkem a zeptejte se ho, jak je možné odplout z přístavu – za svou pomoc kouzelník bude chtít náhrobek a hlavu mrtvého muže.
 • V přístavu seberte dělové koule (leží na zemi u dolního okraje obrazovky napravo od děla).
 • Jděte na hřbitov a použijte dělovou kouli na velký náhrobek v levé části obrazovky – získáte několik úlomků.
 • Dírou v kamenné zdi, kterou ve dne hlídal strážník, prolezte na dvorek venkovského domu vdovy. Při pokusu vejít do domu vás ale překvapí strážníci.
 • Pod mostem seberte špinavý hadr a tento použijte na lucernu před vchodem do venkovského domu. Pak se znova pokuste do domu vejít – vyslechnete rozhovor mezi strážníky a dozvíte se, že ve studni je hlava mrtvého muže.
 • Seberte svítící lampu a použijte ji na studnu – uvnitř objevíte lidskou hlavu.
 • Před policejní stanicí seberte z gilotiny nalevo velkou sekeru, tou přesekněte lano pod mostem a seberte jej.
 • Na hřbitově seberte harpunu (z plotu ve středu obrazovky, musíte mít v inventáři lano!).
 • Použijte harpunu na osvětlenou studnu, leč ještě potřebujete najít něco, do čeho hlavu uschováte.
 • Jděte před dům vdovy a popadněte žebřík, který opřete o balkón. Zaťukejte na vstupní dveře do domku vdovy a pak rychle vylezte po žebříku na balkón. Zde seberte košík.
 • Na osvětlenou studnu opět použijte harpunu, načež nabodnutou hlavu uschováte do košíku.
 • S hlavou i s fragmenty náhrobku spěchejte za kouzelníkem a předejte mu je – ten však ještě bude chtít náhrobek složit dohromady, což je obsahem klasického skládacího puzzle (řešení – viz obrázek). Po složení získáte od kouzelníka dva kameny, amulet a magický nápoj.
 • Vydejte se do přístavu ke své lodi a na hlídajícího strážníka použijte magický nápoj – strážník zmizí.
 • Vejděte na loď – uvnitř již čeká Hank. Dá vám další dva úkoly – vyčistit loď od krys a rozsvítit světlo na majáku.
 • Jděte před vchod do policejní stanice a prozkoumejte okno do cely v pravé části obrazovky. Promluvte si s uvězněným chlapíkem a poproste ho, aby vám půjčil svoji krysu. Souhlasí, ale pouze když doběhnete za jeho matkou a přinesete mu od ní nějaké jídlo.
 • Tou matkou není nikdo jiný, než naše stará známá vdova, takže se za ní vydejte, zaklepejte na dveře a poproste ji o jídlo pro jejího syna. To mu pak předejte. Pro krysu ale ještě potřebujete sehnat klec.
 • V přístavu na molu v pravé části obrazovky seberte prázdnou klec (je špatně vidět) a odneste ji chlapíkovi v cele – krysa je vaše.
 • Na náměstí před policejní stanicí seberte z keříku napravo prázdný džbán.
 • V přístavu seberte z povozu napravo lucernu (opět je špatně vidět).
 • Na molu pod schody se nachází sud s olejem. Naberte trochu oleje do džbánu.
 • Přistupte k majáku a použijte na něj lucernu – Jazz ji položí na zem před maják. Použijte na lucernu džbán s olejem a pak dva kameny, čímž ji zapálíte. Nakonec svítící lampu použijte na maják.
 • Vše je vykonáno, takže se vydejte na loď a odplujte s Hankem na Černé ostrovy… cesta ale nebude probíhat podle vašich představ.

  Jazz & Faust

  2. Část: Černé ostrovy:

 • Nacházíte se v cele. Všimněte si na podlaze jednoho tmavého kamenu. Přejděte přes něj, odvalte ho a prohledejte skrýš pod ním – naleznete svitek se zaklínadlem.
 • Po cele se prochází krysa. Použijte na ni misku s chlebem – v tu chvíli do cely vejde Hank. Popadněte kost z kostlivce, čímž Hanka omráčíte.
 • Použijte zaklínadlo na krysu, čímž se dostanete ven z cely.
 • Venku na chodbě je vaším cílem vysvobodit kapitána lodi Čáp, který je uvězněný v horní cele.
 • V místnosti seberte pohrabáč, klíče a nádobu s vodou. Tu použijte na plápolající pochodeň u dveří, čímž ji uhasíte. Pochodeň seberte, stejně jako její držadlo.
 • Kapitánovi předejte držadlo pochodně a pak použijte na dveře od jeho cely pohrabáč – společnými silami tak dveře vylomíte.
 • Svazkem klíčů odemkněte východ z vězení a jděte doleva až ke krčmě. Vejděte dovnitř, přistupte k baru a usedněte na stoličku vedle kapitána. Po krátkém rozhovoru odejděte od baru, načež budete svědkem bitky kapitána s Faustem.
 • Po ukončení bitky vyjděte ven z hospody a nastupte na palubu lodi…

  3. Část: orientální město Khaen:

 • Z přístavu se vydejte do uličky (úplně napravo). Během následujících pár minut budete přepadeni, falešně obvinění a nakonec skončíte na trhu otroků.
 • Promluvte se si svým kolegou otrokem a půjčete si od něj talíř. Talířem hoďte po džbánu, položeným na pultu stánku, u nějž postává Faust.
 • Po krátkém intermezu budete majitelé otrokářových klíčků. Těmi osvoboďte vašeho spoluotroka, který odláká pozornost a tím pádem budete volní i vy.
 • Z trhu otroků zamiřte přes přístav až do uličky, kde jste byli přepadeni, a odtud vstupte do opiové putyky. Zde si promluvte s mužem v turbanu, který vám přislíbí, že vás odveze do stanice karavan, ale nejdříve po vás bude chtít vodní dýmku.
 • Z ohniště uprostřed místnosti seberte žhavý pohrabáč. Vyjděte ven před putyku a vložte pohrabáč do sudu s vodou, čímž ho ochladíte.
 • V opiové putyce použijte pohrabáč na zhuleného chlápka, čímž mu zaměníte pohrabáč za jeho vodní dýmku.
 • Předejte vodní dýmku muži s turbanem – ten si ale vymyslí další úkol. Bude po vás chtít sehnat dívku pro svého sultána.
 • Promluvte si s hlídačem u vstupní brány do harému (nedaleko trhu s otroky) - dozvíte se, že očekávají pradlenu s kobercem.
 • Koberec visí v ulici před opiovou putykou. Je však příliš vysoko. Uvnitř putyky seberte zhulenému chlápkovi pohrabáč a tím koberec sundejte.
 • Zaskočte k obchodníkovi v přístavu a poptejte se ho na závoj.
 • V opiové putyce se na stolku objevily přesýpací hodiny, které seberte.
 • Předejte hodiny obchodníkovi a na oplátku dostanete závoj.
 • Vejděte do opiové putyky a zase vyjděte ven – převléknete se tak do ženského závoje.
 • Zamiřte k harému a řekněte strážnému, že jste pradlena – vpustí vás dovnitř.
 • V harému si promluvte s eunuchem, který vás pošle pro další koberec. Ten seberete spolu s dívkou za plentou v zadní části harému a pak vyjděte z harému ven – čeká vás cesta na stanoviště karavan.

  Jazz & Faust4. Část: stanoviště karavan:

 • Nejdříve si promluvte s Faustem u noclehárny. V průběhu rozhovoru přinesou na náměstí nosítka s dívkou, kterou začne ohrožovat leopard. Jakmile bude leopard poblíž Fausta, použijte na něj amulet a posléze řetěz – tím ho zkrotíte.
 • Po té, co vám princezna vysvětli celou pointu příběhu, nastane noc a vy ukradnete magický krystal. Vaším cílem je Mrtvé město, ale nevíte, kde ho hledat.
 • Vydejte se k přístřešku obchodníků – dva z nich tu diskutují o Městě mrtvých, ale jakmile se přiblížíte, zmlknou. Když pak odejdete a zase se vrátíte, obchodníci již budou zalezení v domě.
 • Jděte do kovárny, kde napravo od výhně seberte kleště. Jděte k přístřešku obchodníků a lano, kterým je plachta pod oknem upevněna k zemi, přepalte žhavým uhlíkem. U noclehárny seberte z misky s ovocem jablko a to nabídněte velbloudovi na náměstí – tím ho odvedete až k přístřešku obchodníků – vylezete na velblouda, vyslechnete konec rozhovoru obchodníků a dozvíte se, že se dá do Mrtvého města dostat studní.
 • Odejděte ze stanoviště karavan do pouště a odtud zamiřte doprava k jeskyni.

  5. Část: Mrtvé město:

 • Zapalte dvěma kameny mísu před vchodem do jeskyně. Na oheň pak použijte louč, čímž získáte světlo a můžete do temné jeskyně vstoupit.
 • Uvnitř seberte krumpáč a klikněte na podivnou bytost, co vám brání v dalším průchodu – ta vás odvede za svým druhem, jehož zavalila těžká kláda.
 • Použijte na kládu krumpáč, ale jak vidno, sami s kládou nehnete. Jděte tedy do podzemního města a řekněte bytosti, ať vám pomůže. Společně se vraťte k zavalené bytosti a vysvoboďte ji.
 • Ukažte bytosti polovinu červeného krystal – dostanete světélkující houbu.
 • Odejděte před vstup do chrámu, kde se setkáte s Faustem a s princeznou. Té dejte svoji polovinu krystalu a poté i světélkující houbu.
 • Vejděte do chrámu, načež princeznu unese nebezpečná hydra. Vyjděte po schůdcích nahoru a požádejte Fausta, aby hydru odlákal. Pak vylezte na trám a zatřepte s pavoučí sítí, z níž spadnou dolů na zem nějaké předměty. Seberte je - získáte rukavice, šavli a kost.
 • Znova vylezte na trám a šavlí přesekněte zámotek visící napravo – tím se zbavíte hydry.
 • Promluvte si s Faustem, znova vylezte na trám a rukavicemi uvolněte pohupující se zámotek s princeznou – tím ji zachráníte.
 • V dračím sálu si vezměte od princezny a od Fausta obě poloviny krystalu.
 • Oznamte všem, aby se postavili na pohyblivé kachličky. Jakmile tak učiní, drak uprostřed sálu otevře tlamu a vy mu do ní vhoďte nejdříve kost a poté krystal.

  A užívejte si slastného pocitu z nalezení pohádkového pokladu :o).

 • Autor:
  Nejčtenější

  Black Mirror Remake
  Česká adventura Posel Smrti se dočká remaku. Budou ho dělat Němci

  Jedna z nejlepších českých her vůbec se po 14 letech od vydání dočká kompletního přepracování. Nepracují na něm však původní autoři a od originálu se má lišit...  celý článek

  Cosplay Chun-Li, jedna z nejikoničtějších postav série Street Fighter
  Fanouškům připadala herní postava příliš ošklivá, autoři jí předělali

  Postava bojovnice Chun-Li byla v bojovce Marvel vs. Capcom: Infinity tak ošklivá, že ji museli autoři v nejnovějším patchi znovu vymodelovat obličej.  celý článek

  Sudden Strike 4
  Zase pořádná strategie z druhé světové? Recenze Sudden Strike 4

  Sudden Strike se po dlouhé odmlce znovu vrací na monitory. Jde stále o krvelačnou strategii z druhé světové války, nebo o slabý odvar? Autoři moc...  celý článek

  Kingdome Come: Deliverance
  Nový trailer na Kingdome Come poodhaluje příběh a létají v něm výkaly

  Nová ukázka z historického RPG ukazuje násilný přechod hlavního hrdiny z bezstarostného mládí do dospělosti.   celý článek

  Uncharted: The Lost Legacy
  RECENZE: Uncharted Lost Legacy je dámská jízda ve velkém stylu

  Voda je mokrá, drogy špatné a Uncharted je jednou z nejlepších her vůbec. Nic se na tom nemění ani v novém přídavku Lost Legacy, kde ikonického Nathana Drakea...  celý článek

  Další z rubriky

  Sudden Strike 4
  Zase pořádná strategie z druhé světové? Recenze Sudden Strike 4

  Sudden Strike se po dlouhé odmlce znovu vrací na monitory. Jde stále o krvelačnou strategii z druhé světové války, nebo o slabý odvar? Autoři moc...  celý článek

  Jak už je u her od Bethesdy zvykem, neobdrželi jsme s předstihem novinářskou...
  Vývojáři otočili, demoverze Prey je nakonec i na Steamu

  Tvrdili, že kvůli možnosti vracení her na Steamu PC hráči demoverze nepotřebují. Teď už ji jejich hra má také.   celý článek

  Destiny 2
  VIDEO: Sci-fi Destiny 2 je nejhezčí na PC

  Zatímco první díl střílečkové hry na hrdiny vyšel pouze na konzole, druhý se podívá i na počítače. A bude tam vypadat zdaleka nejlépe.  celý článek

  Najdete na iDNES.cz  mobilní verze
  © 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
  Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.