Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Pompei - záhada rozluštěna

  12:00aktualizováno  10. ledna 2001 11:13
Pompei stojí před branami záhuby a vy máte pouhé čtyři dny na to, abyste se spolu se svojí milovanou Sophií dostali do bezpečí. A pokud snad budete mít během své záchrany nějaké problémy, můžete se s klidem obrátit na tento kompletní návod.

Aneb řešení problémů mladého Adriana v posledních čtyřech dnech existence legendárního města Pompei

Stejně jako u nedávné hry The Time Machine, je i návod na Pompei psán podle anglické verze hry. Jeho aktualizaci čekejte ihned po vydání lokalizované verze, která by měla vyjít nejspíš v listopadu tohoto roku.

Den první, 20. srpna 79 n.l.
- Projděte na vedlejší nádvoří, odkud vstupte do místnosti za pruhovaným závěsem.
- Přistupte k truhle, ze země seberte klíč, truhlu jím odemkněte a seberte z ní vše, co půjde.
- Promluvte si se dvěma muži, kteří se v místnosti objevili. Zanedlouho přijde i Popidius, se kterým si taktéž důkladně pohovořte.
- Vyjděte z domu na ulici a vydejte se doprava, kde potkáte dva hádající se muže. Abyste jejich spor urovnali, musíte přimět osla, aby uhnul z cesty.
- Muži nalevo seberte z ruky klacek, z vozu nalevo seberte hlávku salátu. Klacek strčte oslovi za krk, přivažte na něj provaz a na konec provazu připevněte salát - osla se tak zbavíte a za odměnu dostanete datle.
- Pokračujte dál ulicí až na náměstí, tam zahněte doleva a jděte až k velkým dřevěným dveřím. Přede dveřmi stojí obchodník Harpocrates - promluvte si s ním.
Pompei - Jděte zpět k východu z náměstí, kde si promluvte s Popidiem - dostanete od něj peníze a kontrakt na prodej vína.
- Jděte doleva před tržiště, kde stojí Harpocrates. Promluvte si s ním a pak mu předejte smlouvu - dostanete další peníze a nůž.
- Vejděte na tržiště, kde potkáte několik lidí u stánku nalevo. Se všemi si promluvte.
- Nyní musíte ověřit, zde je obchodníkem nabízená látka opravdu kvalitní. Použijte na ni nůž.
- Vyjděte ven z tržiště, otočte se a promluvte si s chlapíkem u dveří.
- Odejděte z náměstí a jděte až na konec ulice, kde se po pravé straně nachází hospoda. Vklouzněte dovnitř a promluvte si s hospodským.
- Puzzle s košíky (viz obrázek): Seberte oba košíky ze stěny a jedno kolo od vozu. Kolo postavte na dřevěnou poličku, přehoďte přes něj provaz a na konce provazu přivažte košíky.
- Po rozhovoru s hospodským jděte do zadní místnosti (do herny), kde si promluvte s mužem nalevo (Harpocratem). Ten neustále prohrává - musíte dokázat, že jeho protivník podvádí.
- Vraťte se do místnosti s hospodským a z poličky za pultem seberte váhy.
- Jděte zpět do herny, položte váhy na stůl, seberte ze stolu kostky (ty pravé i ty falešné) a položte je na váhy (na každou misku jedny) - tím podvod odhalíte.
Pompei - Následuje hra se švindlířem. Kostkami hoďte celkem třikrát (viz obrázek) - vždy vyhrajete. Za odhalení podvodníka dostanete od Harpocrata náhrdelník.
- Promluvte si s podvodníkem a pak s Palmyrou - ženou v zelených šatech.
- Nyní se vydejte do lázní - nachází se v zadní uličce vedoucí z hlavního náměstí.
- Uvnitř si promluvte s Harpocratem, ten vám předá nádobu se svatou vodou.
- V další místnosti na vás čeká Popidius, se kterým si promluvte.

Den druhý, 21. srpna 79 n.l.
- Vyjděte ven na ulici - narazíte na šíleného Fructuse.
- Jděte doleva a na křižovatce doprava - zde potkáte utíkajícího muže. Na jeho otázku, jestli jste viděli Fructuse, odpovězte dle vlastního uvážení.
- Pokračujte dále ulicí až před vchod do Trojúhelníkového fóra (Triangular Forum). Zde seberte ze země náramek - přibelhá se stařena Locusta.
- Promluvte si s Locustou o všem možném - dostanete od ní dvě zkumavky a seznam ingrediencí, které jí musíte sehnat a doručit.
- Jděte o lokaci nazpět a vejděte do Chrámu Isis (Temple of Isis) - dveře napravo.
- Uvnitř si promluvte s knězem, kterému následně darujte nádobu se svatou vodou.
- Jakmile kněz odejde, rychle proběhněte kolem pravé zdi do místnosti pod podloubím. Zde seberte z dřevěné lavice pírko ibise (The Feather of an Ibis) - první ingredienci pro Locustu.
- Na ulici jednu lokaci před hospodou naleznete růžový keř. Jednu růži utrhněte, čímž získáte další ingredienci (A Rose That Grows at Venus Feet). Ze země taktéž seberte i bílé pírko.
- Zaskočte do hospody a promluvte si s hospodským, následně z poliček za pultem seberte další tři ingredience - olej (Light Oil), kadidlo (Some Incense) a víno (Pure Wine).
- Na ulici jednu lokaci za hospodou je pekárna. Vejděte dovnitř a pozdravte pekaře.
- Jděte do zadní místnosti s kamennými mlýny, mezi kterými naleznete oslí zub.
- Na konci této místnosti se nachází mlýn se zapřáhnutým oslem. Vhoďte do mlýnu zub, z jeho dolní části pak seberte vzniklou drť (The Powder of Donkeys Tooth).
- Na konci ulice je vchod do domu pana Octavia. Promluvte si se sluhou ve dveřích (Statiusem).
- Vraťte se o lokaci nazpět (na křižovatku) a obejděte Octaviův dům zezadu, ke dveřím do zahrady. Promluvte si s mladíkem, který vchod hlídá. Jakmile odběhne, rychle vejděte do zahrady a seberte ze země tři kameny (Three Stones from Octavius Garden).
- Nyní je čas navštívit Apollův chrám (Temple of Apollo, nachází se pod podloubím na hlavním náměstí, naproti tržiště).
- Před vstupními dveřmi stojí nějaký maník - promluvte si s ním.
- Vstupte do areálu chrámu a uvnitř si promluvte s knězem.
- Vejděte na travnatou plochou před chrámem a prozkoumejte prostor před oltářem - na zemi naleznete louži krve. Naberte trochu do zkumavky (A Drop of Blood from an Animal Sacrificed for Apollo) - další ingredience pro Locustu.
- Prozkoumejte taktéž vrcholek oltáře - objevíte louži vody, kterou naberte do druhé zkumavky.
- Prozkoumejte sochu Apolla, na jeho pravé oko použijte zkumavku s vodou - z oka vytryskne slza, kterou musíte urychleně odchytnout do zkumavky (A Tear from Apollo) - tím jste získali poslední ingredienci pro Locustu.
- Jděte ke krámku s voňavkami (na ulici vedoucí z náměstí, před krámkem stojí osel). Promluvte si s prodavačkou, pak pohlaďte osla a pokračujte v konverzaci s prodavačkou.
- Vaším úkolem je využít otravného osla k obchodnímu prospěchu prodavačky. Promluvte si s černochem naproti (majitel osla), seberte z chodníku oba košíky s květinami a opět si promluvte s prodavačkou i s černochem, kterému za pronájem osla nabídněte parfém. Nakonec si ještě promluvte s prodavačem barev (Pigment seller) - dostanete od něj ceduli, kterou ihned připevněte na osla. Přidejte k tomu ještě oba košíky, čímž práci dokončíte (následuje scéna s šíleným Fructusem).
- Promluvte si s prodavačkou - dostanete malou lahvičku. Pak si prohlédněte její obchůdek a naplňte lahvičku parfémem z horní poličky.
- Jděte před hospodu, kde si promluvte se stařenou Locustou - předáte jí ingredience.
- Vejděte do hospody a v zadní místnůstce si promluvte s Marcusem Epidiem. Zahrajte si s ním Tali - pak si zahrajte ještě jednou, tentokráte ale již o peníze (hoďte peníze na stůl) - po skončení hry získáte Tali kostičky.
- Objevíte se před Octaviovým domem- promluvte si se sluhou, který vás vpustí dovnitř.
- Projděte domem až na zahradu, kde si promluvte se Sophií. Darujte jí datle (dates) a parfém a znova si s ní promluvte.
- Jakmile přicupitá Lavinia, darujte jí náramek a pomluvte si s ní.

Den třetí, 22. srpna 79 n.l.
- Jděte rovně k chlápkům stojícím u východu. Jakmile na vás zavolají, vyběhněte za nimi ven.
- Jděte doleva ke krámku s parfémy - když uslyšíte varování "POZOR!" (LOOK OUT!), rychle uskočte na další lokaci, jinak na vás spadne skřidlice.
- Promluvte si se dvěma muži, kteří vám stojí v cestě. Následně si pohovořte s prodavačkou parfémů, s černochem i s prodavačem barev - budete odvedeni do Palaestry (což je velký travnatý dvůr s bazénem).
Pompei - Jděte do pravého zadního rohu Palaestry. Zde naleznete v zemi zabodnutý oštěp - seberte ho a hoďte ho přes zeď napravo (viz obrázek) - oštěp by měl doletět do Octaviovy zahrady.
- Vyjděte ven s Palaestry - budete stát na nádvoří před amfiteátrem. Při pokusu o obejití amfiteátru zleva narazíte na Locustu schovanou pod schody. Promluvte si s ní - dá vám dvě bílé hadérky (philtre1, philtre2), které připravila z vámi dodaných ingrediencí.
- Obejděte amfiteátr zprava, měli byste narazit na otroka-hlídače. Promluvte si s ním a na jeho otázku odpovězte "ne".
- Jděte do chodby za otrokem, kde si promluvte s připoutaným Fructusem. I na jeho otázku odpovězte "ne".
- Vraťte se na místo, kde jste před chvílí mluvili s Locustou - narazíte zde na Palmyru a na gladiátora. Promluvte si nejdříve s Palmyrou a požádejte ji, aby na chvíli zabavila otroka. Pak si promluvte s gladiátorem a požádejte ho o pomoc s Fructusem.
- Vyjděte po schodech na terasu amfiteátru a zahněte doleva. Přejděte na druhou stranu pódia ke mřížím, které "uchopte" a použijte na gladiátora - ten se už o ně postará.
- Vejděte temné chodby za Fructusem a odřízněte ho nožem ze zdi.
- Nyní se stejnou cestou vraťte ven před amfiteátr (Fructus i gladiátor vás budou následovat), z terasy ale musíte sejít těmi nejbližšími schody, jinak vás zbystří hlídač.
- Nyní jděte navštívit Sophii. Do Octaviova domu vejděte hlavním vchodem a sluhovi řekněte, že jdete za Lavinií.
- Promluvte si se Sophií, pak před ni hoďte na zem Tali kostičky a následně položte hadérku 1 (philtre1) na kaskádu napravo - tím Sophii přesvědčíte, aby s vámi zítra večer opustila město.

Den čtvrtý, 23. srpna 79 n.l.
- Promluvte si s Popidiem - zadá vám dva úkoly (sehnat sylphium a nějaké herce).
- Vydejte se směrem na náměstí - cestou vás zastaví černoch a nabídne vám ke koupi svého osla - nabídku přijměte.
- Zajděte do hospody a promluvte si s hospodským.
- Jděte do zadní místnosti, kde si promluvte s gladiátorem a řekněte mu, že opouštíte město.
- Zaskočte za prodavačkou parfémů a promluvte si s ní - poví vám o syplhiu i o hercích.
- Jděte do Trojúhelníkového fóra, kde byste měli naleznout Locustu.
- Promluvte si s Locustou - bude po vás chtít větev z vedlejšího stromu. Tu získáte tak, že seberete malý šedý kámen napravo od Locusty a hodíte jím po větvi na stromě za vámi. Sebráním kamenu jste ale probudili hada, takže rychle ulomenou větev seberte, použijte na hada (na místo, kde jste sebrali kámen) - had se kolem větve obtočí, takže ho (větev) odhoďte do prostoru napravo.
- Předejte větev Locustě a promluvte si s ní o všem možném (dozvíte se informace o sylphiu, o Fructusovi i o herecké skupině).
- Jděte k podloubí nalevo od Locusty, kde si promluvte s vrchním městským úředníkem (aedile) - po zmínce o Fructusovi odejde.
- Vejděte do divadla (dveře nalevo), kde nejdříve seberte masku s kabátem a svitek (capsa).
- Promluvte si s hercem na pódiu, hlavně se zmiňte o Fructusovi.
- Jděte do pekárny, promluvte si s pekařem o všem možném, opět hlavně o Fructusovi.
- Jděte do zadní místností, kde z nejvzdálenějšího mlýnku seberte látku s moukou.
- Vraťte se o dvě lokace nazpět, kde naleznete Fructuse schovávajícího se za sloupem. Promluvte si s ním a pak na něj použijte látku s moukou.
Pompei - Jděte do divadla, kde už na vás bude čekat Fructus s Locustou.
- Promluvte si s hercem na pódiu a představte mu Fructuse a Locustu. Jakmile Fructus předvede své číslo, znova si s hercem promluvte - domluvíte se na zítřejším odjezdu z města.
- Jděte do nedalekého Temple Of Isis. Promluvte si s knězem a pak se ho zbavte tím, že mu předáte papyrus a řekněte mu, že pochází z třetí Hermesovy knihy.
- Rychle utíkejte do zadní místnosti, kde odsuňte pravý květináč (jsou tam celkem tři) na dřevěném stolku a seberte krabičku sylphia, která byla pod květináčem ukryta (viz obrázek).
- Jděte domů za Popidiem a předejte mu sylphium - Popidius vás odvede do kuchyně.
- Promluvte si s kuchařem, následně poskládejte talíře dle obrázku: (první stůl: mušle (mussels), vejce (eggs) a tuňák (tuna). Druhý stůl: ovoce (dugs) a pečínka (duck). Třetí stůl: ústřice (oysters), ovoce (dulcia) a datle (dates)).
Pompei - Promluvte si s Popidiem - bude po vás chtít pět červených ryb. Ryby nachytáte v bazénku na druhé straně místnosti.

Noc z 23. na 24. srpen 79 n.l.
- Stojíte před vchodem do Octaviovy zahrady, kde se máte setkat se Sophií. Dejte jí tedy znamení o vaší přítomnosti (slavíkem z inventáře).
- Jakmile uslyšíte šustivý zvuk letícího kamene, rychle uskočte (na vedlejší lokaci).
- Seberte kámen ze země a pronásledujte unikajícího muže (až před Popidiův dům).
- Zde se otočte a utíkejte o lokaci nazpět - odchytnete tak Octaviova sluhu Statiuse.
- Použijte na sluhu hadérku 2 (philtre2) a pak se vydejte do Trojúhelníkového fóra.
- Přistupte k Sophii přivázané ke sloupu a vysvoboďte ji pomocí nože.
- Ráno dejte Sophii masku a vydejte se doprava k východu z města.
- Promluvte si se otrokem-hlídačem stojícím před branou a pak mu dokažte, že patříte k herecké skupině (použijte na něj svitek (capsa)).

...no a na závěr již nezbývá než sledovat, jaké to zkáze se vám podařilo uniknout...

Autor:


Témata: Apollo, lázně, nůž, Osel, Socha


Nejčtenější

Far Cry 5
VIDEO: Ve Far Cry 5 budeme kultisty masakrovat i traktorem

V akci Far Cry 5 se pustíme do křížku s fanatickou sektou v Hope Country v současné americké Montaně. Nové video je rozšířený gameplay trailer z výstavy E3,...  celý článek

Výstava staré výpočetní techniky nazvaná Století  informace na Fakultě...
Hurá informatika. Jak se hrálo na školních počítačích

Učebny informatiky byly ještě na přelomu tisíciletí místy, kde někteří studenti viděli počítač poprvé. Místo učení pak na nich samozřejmě chtěli jen hrát hry.  celý článek

Age of Empires 4
Skvělá zpráva, Microsoft oznámil Age of Empires 4

Přání fanoušků byla vyslyšena. Microsoft oživuje legendární značku historických strategií, jejíž poslední díl vyšel již před dlouhými 12 lety.  celý článek

Project Scorpio
Seznam her, které využijí výkonu Xboxu One X. Je jich přes sto

Xbox One X bude na nějaký čas nejvýkonnější konzole na světě. Prodávat se začne 7. listopadu za 13 490 korun a níže můžete nahlédnout do seznamu her, které...  celý článek

Star Wars Battlefront II
Podívejte se na nové trailery Battlefront 2 a Assassin’s Creed: Origins

U příležitosti právě započatého Gamescomu dostaly dvě z nejočekávanějších her současnosti nové trailery. A oba vypadají fantasticky.   celý článek

Další z rubriky

Shenmue 3
VIDEO: Trailer k Shenmue 3 nejspíše sám o sobě nikoho nenaláká

Mezi všemi těmi naleštěnými trailery působí ukázka z Shenmue 3 jako ošklivé kačátko. Hra však sází na úplně jiné trumfy než jen líbivou grafiku.  celý článek

Cities: Skylines - Green Cities
Strategie Cities: Skylines se v další expanzi zaměří na zelená města

Zelená města mají být města budoucnosti. V budovatelské strategii Cities: Skylines si je ovšem v rámci expanze Green Cities postavíme už tento rok.   celý článek

Jaenette Voerman - Vampire the Masquerade: Bloodlines
Vymodlená pokračování. Třicet her, které snad neřekly poslední slovo

Některá pokračování s nadějí vyhlížíme rok co rok, v jiné už ani nedoufáme. Níže nabízím svůj seznam čítající rovných třicet kousků. Při jeho sestavování...  celý článek

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.