Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Agharta: the Hollow Earth - průvodce hrou

  12:00aktualizováno  10. ledna 2001 11:18
Jak už je na BonusWebu zvykem, k drtivé většině adventur přinášíme zároveň s recenzí také návod a nejinak je tomu v případě Agharty. Byť se v této hře objevují z velké části akční prvky, logických puzzlů a hádanek, jakožto i zákysů, si v ní můžete užít taky dost. A právě od nich by vás měl odradit tento průvodce hrou.

Agharta

Několik tipů úvodem:
Nedílnou součástí této hry je nutnost bojovat s nepřátelskými stvořeními, nebo se jim úspěšně vyhýbat. Co se mě týče, vyhovovala mi spíše druhá varianta a do boje jsem se pouštěl pouze v případě, kdy to bylo nezbytně nutné. Mějte však na paměti, že po zasáhnutí nepřítele jakoukoliv zbraní (kamenem, výbušným plodem nebo sudem s naftou) ho pouze omráčíte zhruba na 10 sekund, poté se opět probere k životu a začne vás znova atakovat. Proto je někdy výhodné již omráčenou obludu ještě několika ranami "dorazit" - čím více zásahů, tím déle bude omráčený.

V případě, že na vás bude útočit větší množství nepřátel z větší vzdálenosti, doporučuji danou lokací pouze rychle proběhnou (ovšem pozor - náš pilot se hodně rychle unaví a pak odmítá běžet). Výhodné je taktéž se před střelami zohýbat (klávesa CTRL). Pokud budete pod útokem několika nepřátel v bezprostřední blízkosti, je velmi výhodné přivolat si na pomoc svého psíka klávesou "C". Pokud budete již zranění, je lepší se nechat "dorazit" a pokusit se o úspěch znova - hra si totiž průběžně ukládá pozici téměř na každé lokaci.

Pro lepší orientaci doporučuji na lokacích s větším množstvím kamer (těchto lokací je ve hře zhruba deset a jsou označeny malou černou kamerou v pravém horním rohu obrazovky) si tyto kamery měnit manuálně klávesou "X", protože hra samotná vám většinou nabídne doslova ten nejhorší možný pohled.

Poslední věc se týká používání předmětů. Vždy si musíte stoupnout na místo, kde chcete předmět použít (třeba před stroj nebo před dveře) a daný předmět pouze nalistovat pomocí šipek (aktuální předmět se zobrazuje v levém horním rohu obrazovky).

Kapitola první: nalezení profesorova přítele

 • Na skalnatém útesu seberte knihu povalijící se na zemi a prostudujte ji.
 • Jděte přes tři lokace doleva (kolem krvelačných tučňáků) až ke stádu opic.
 • Na lokaci s opicemi seberte ze země mapu okolí a dvě prázdné plechovky od jídla.
 • Opic si zatím nevšímejte a projděte dále do hor a odtud nahoru až na vrcholek s vyhlídkou na opuštěný tábor. Zde seberte ze země zprávu, kterou si v inventáři přečtěte.
 • Sejděte do tábora, kde seberte neotevřenou plechovku s jídlem.
 • Vraťte se na lokaci s opicemi, ihned po příchodu jděte k bedně napravo a položte zde na zem (klávesa Space) plechovku s jídlem - tím opice přilákáte.
 • Nyní rychle bedny zezadu oběhněte a zatímco se budou opice zajímat o vaši plechovku, utíkejte na kamennou rampu s lanovkou - přistupte až k lanovce, čímž do ní nasednete a dostanete se tak do vzdálené džungle.
 • Džunglí projděte doleva a doprava, kde seberte mravenčí lebku z lávky trčící z vody.
 • Dále před krysami utíkejte doprava, dolů, znova dolů a doprava.
 • Na lokaci se kulatým jezírkem nalevo a úpatím hory napravo seberte krabičku od dalekohledu se zprávou, kterou si přečtěte.
 • Pokračujte dolů do lesa, kde seberte velké mravenčí vejce.
 • Pokračujte dolů, doprava a opět dolů - uvídíte obrovskou vducholoď.
 • Jděte nahoru, na lokaci s opuštěnou vesnicí nalevo se dejte doprava.
 • Jděte dolů k umírajícímu muži - nádleduje rozhovor.

  Kapitola druhá: nalezení profesora

 • Z lokace s opuštěnou vesnicí nalevo pokračujte dolní cestou doprava.
 • Jděte třikrát doleva a pak dolů - měli byste se dostat na travnatou planinu.
 • Pokračujte dvakrát dolů, na velkém rozcestí se dejte prostřední pěšinou doleva, dále pak dolů pravou cestou.
 • Pokračujte neustále doleva až k mostu, přes který přejděte a nastupte do výtahu.
 • Po jízdě výtahem vejděte do mraveniště. V areálu mraveniště jděte spodní cestou doprava a pak přímo do mravenčího kopce.
 • Při průchodu první lokací v mravenčím kopci seberete z výklenku ve sloupu klíč ve tvaru čtverce. V inventáři ho prozkoumejte - zjistíte kód tohoto klíče, který si zapište na papír.
 • Projděte mravenčím kopcem až na jeho dno, kde ze dvou výklenků ve spodní části sloupu seberte dva výbušné plody a druhý klíč ve tvaru trojúhelníka. Opět si zapište kód sebraného klíče.
 • Jděte doprava a pokračujte neustále nahoru až se dostanete z mraveniště ven.
 • Proběhněte po lávce vedoucí dozadu a na další lokaci pak ke kovové konstrukci napravo.
 • Pokud vyběhnete po schůdcích nahoru, dostanete se k teleskopu, na kterém již nyní můžete zadat kódy z vašich dvou klíčů. To ale zatím není nutné.
 • Jděte k dřevěné boudě v dolní části obrazovky - následuje jízda výtahem ke vstupní bráně do mravenčího areálu.
 • Projděte branou a dejte se nahoru, lesem pak projděte doprava, podél útesu nahoru, doleva, doprava a čtyřikrát nahoru - měli byste dojít k moři, u jehož břehu se nachízí sud s naftou - vaše nejúčinnější vrhací zbraň. Tento sud seberte.
 • Vraťte se stejnou cestou k bráně do mraveniště (jděte pořát dolů) a od brány se vydejte opět dolů.
 • Pokračujte dvakrát dolů až ke stádu opic, na které hoďte sud s naftou - mělo by je to všechny omráčit.
 • Rychle proběhněte přes omráčené opice doprava, poté nahoru a doprava k dřevěnému stavení.
 • Vejděte dveřmi do chatrče, kde seberte ze stolu klíček a mapu Ahgarty.
 • Vyjděte ven z chatrče, sejděte dolů na molo a jděte doleva na další lokaci, kde je "zaparkován" podmořský robot. Agharta
 • Přistupte k robotovi a použijte na něj klíč sebraný v chatrči.
 • Na mořském dně jděte dvakrát doprava (všechny roboty, na které narazíte, nemilosrdně odstřelte), nahoru, doprava (zde uvidíte vchod do věže, kterého si ale zatím nevšímejte) a dvakrát doprava - měli byste se dostat na suchou zem.
 • Jděte doprava, odtud opět doprava (ale ne po plechové lávce!), dále po lávce dolů, pár kroků rovně, na další lokaci přejděte na levou dolní plošinu a odtud po lávce dolů.
 • Jděte na pravou plošinu a dále proběhněte po dlouhé lávce dolů, odtud po horní lávce doprava a nahoru k další plošině, kde se nachází tři zápalné sudy, které seberte.
 • Vraťte se o tři lokace nazpět k dlouhé lávce, sejděte na dolní plošinku a pokračujte doprava.
 • Jděte nahoru a pak zahněte na lávku vedoucí dolů doleva, kudy byste se již měli dostat na pevnou travnatou zem.
 • Zamiřte doprava do močálů, kterými projděte ke staré lodi nalevo (pozor na krokodýly!).
 • Kolem lodi projděte doleva a dále kolem vyvýšené plošiny nahoru.
 • Přejděte přes můstek a pokračujte nahoru doprava, kolem močálů dvakrát doprava a u schůdků vedoucích do moře jděte nahoru.
 • Jděte ještě dvakrát nahoru až dojdete k díře se zrcadly, kterou hlídá stádo opic.
 • Jděte na konec lávky vedoucí ke středu díry - naleznete tam klíč.
 • Přistupte k opásanému stroji a použijte na něj právě sebraný klíč.
 • Na stroji jeďte doprava, zde sestřelte dělo na skále a pokračujte nahoru.
 • Nejdříve sestřelte dělo na hradbě, pak prostřelte bránu ve věži a vjeďte do areálu.
 • Jaděte kamkoliv - objevíte se na lokaci s teleskopem, který však zatím opět nebudeme potřebovat.
 • Jděte doprava nahoru - uprostřed lokace uvidíte podivný stan.
 • Proběhněte stanem, přičemž v jeho středu seberte třetí klíč ve tvaru půlkruhu (v inventáři opět zjistěte jeho kód). Mravence, kteří vás budou napadat, můžete částečně odlákat tak, že někde bokem (třeba nalevo) položíte mravenčí vejce.
 • Proběhněte nahoru, ještě jednou nahoru a pak opět nahrohu přes tři bublající lokace až k mostu.
 • Nepřecházejte přes most, ale jděte doprava, dolů a pak k dřevěné rampě v horní části obrazovky.
 • Vylezte na rampu a přistupte ke kolu. Čekejte, až za vámi vyleze dvounohá oblůdka a pak rychle vlezte do kola. Oblůdka vleze za vámi a roztočí kolo. Pak z kola odejděte.
 • Sejděte z rampy a nasedněte do člunu napravo.
 • Na druhém břehu jděte doleva, dolů doprava a dolů.
 • Vchodu do jeskyně si zatím nevšímejte a pokračujte doprava.
 • I zde zatím nechte další vchod do jeskyně chladným a jděte nahoru.
 • Po písčité pláži proběhněte doprava a nahoru až k mravenčím příbytkům.
 • Jděte nahoru a po dřevěné lávce vejděte do jeskyně.
 • Jeskyněmi projděte doleva a dolů, čímž se dostanete před mravenčí domky.
 • Přejděte přes dřevený most, projděte doleva (a zabijte pár mravenců J) a vejděte do vchodu úplně nalevo.
 • V jeskyni jděte nahoru - objevíte se na lokaci, v jejímž středu se nachází další klíč ve tvaru hvězdy. Rychle ho popadněte a utíkejte dvakrát doprava a otvorem pryč z jeskyně.
 • Přejděte přes most a proběhněte jeskyní - objevíte se v pralese. Zde dávejte velký pozor, protože ze stromů padají výbušné plody... a většinou padají tam, kde zrovna stojíte. Dále zde můžete sbírat výbušné plody, které se na některých lokacích povalují na zemi.
 • Jděte doprava, nahoru, doprava a nahoru - dostanete se ke zdi pevnosti.
 • Jděte podél zdi nahoru a doprava až k bráně. Ta je však zavřená, takže do pevnosti prolezte kanalizačním otvorem nalevo od brány.
 • Nacházíte se v rozsáhlé pevnosti. Vaším úkolem je dostat se k věži na ostrůvku uprostřed vodní nádrže (vlezte do vodního kanálu a projděte přes vodu).
 • Přistupte ke dveřím do věže, čímž ukončíte druhou kapitolu.

  Kapitola třetí: odzbrojování věží
  Vaším úkolem v této kapitole je nejdříve uprchnout z profesorovy pevnosti, posléze zjistit odzbrojovací kódy k pěti věžím, tyto věže naleznout a pomocí kódu odzbrojit. Jelikož jste již v této době prošli naprostou většinu herního prostředí Agharty, nebudu již popisovat celou cestu, kudy se máte ubírat, ale budu se jen odkazovat na konkrétní body či lokace.

 • Odejděte z pevnosti stejnou cestou, jakou jste přišli, tedy kanalizačním otvorem.

  Nyní je třeba naleznout jeden z teleskopů, díky jemuž zjistíte odzbrojovací kódy ke všem věžím. Nejbližší teleskop se nachází poblíž mravenčích jeskyní, takže se tam vydejte.

 • Projděte džunglí až do jeskyní, kterými proběhněte až před mravenčí příbytky.
 • Jděte podél pláže až ke skalám a vejděte do prvního jeskynního vchodu, na který narazíte.
 • Ještě než vyběhnete k obrovskému teleskopu, poznačte si na papír kódy všech pěti klíčů (ty dva poslední jste ukradli profesorovi), které máte u sebe.
 • Vylezte na teleskop a postupně zadejte kódy všech klíčů. Po zadání každého kódu uslyšíte a uvidíte jeho znění v morseovce. Ihned poté vám teleskop prozradí příslušný odzbrojovací kód, ovšem taktéž v morseovce. Tento kód si pečlivě zapište. Pokud to nestihnete, nevadí - zadání kódů jednotlivých klíčů můžete nesčetněkrát opakovat. Bohužel, s každou novou hrou se odzbrojovací kódy liší, proto vám je nyní nemohu prozradit a musíte si je zjistit sami. Agharta
 • Z lokace s teleskopem odejděte vchodem nahoře a projděte mezi skalami až k věži Sydney. Přistupte ke dveřím věže a použijte klíč ve tvaru hvězdy. Na panelu zadejte příslušný odzbrojovací kód.
 • Vraťte se na lokaci s teleskopem a jděte do pravé dolní části obrazovky, čímž se dostanete ven z jeskyní.
 • Pokračujte nahoru až k člunu a přeplavte na něm na druhou stranu břehu.
 • Projděte několika lokacemi (přes lávové pole) až k osadě se stany, kde nasedněte do svého stroje u probourané brány.
 • Se stojem jeďte dvakrát dolů, pak doleva a nahoru - dorazíte k věži San Francisco. Přistupte ke dveřím věže a použijte klíč ve tvaru půlkruhu. Na panelu zadejte příslušný odzbrojovací kód.
 • Nasedněte na sroj a jeďte dvakrát dolů, odtud pěšky přes poušť, kolem jezera, přes bažiny se starou lodí a lávkové bludiště až k velkému podmořskému ropotovi. Použijte na něj klíček.
 • Pod vodou jděte doleva a pak vejděte do věže.
 • Vyjděte po schůdcích na ochoz, přistupte ke dveřím a použijte na ně klíč ve tvaru trojúhelníka. Na panelu zadejte příslušný odzbrojovací kód.
 • Nastupte do podmořského robota a jděte neustále doleva až se dostanete na pevnou zem.
 • Jděte přes několik lokací až před vchod do mraveniště (stádo opic, na které cestou narazíte, zlikvidujte zápalným sudem).
 • Jděte doprava a projděte lesem až k věži New Yorku. Přistupte ke dveřím věže a použijte klíč ve tvaru čtverce. Na panelu zadejte příslušný odzbrojovací kód.
 • Vraťte se ke mraveništi, projděte přes něj a nyní zamiřte až na úplný začátek - k lanovce, se kterou jste sem přijeli (projdete přes opičí kopce, přes zamrzlé planiny, kolem mrtvoly profesorova přítele a nakonec přes údolí krys).
 • Nasedněte do lanovky - odveze vás do Londýnské věže - poslední, kterou musíte odzbrojit.
 • Přistupte ke dveřím věže a použijte na ně klíč kruhového tvaru. Na panelu zadejte příslušný odzbrojovací kód.
 • Nasedněte do lanovky, čímž ukončíte třetí kapitolu...

  Kapitola čtvrtá: zničení profesora

 • Nacházíte se na dřevěné palubě profesorovy vzducholodi. Vaším úkolem je dostat se k páce na druhém konci paluby přesně ve chvíli, kdy bude profesor stát přesně ve středu paluby - v místě, kde se nacházejí padací dveře. Schovávejte se před profesorem za bednami a snažte se dostat za bedny poblíž páky a zároveň profesora přimět, aby se vydal za vámi přes střed paluby. Jakmile bude stát na padacích dveřích, rozběhněte se k páce...

  Kapitola pátá: happy end
  Agharta je zničena, Země zachráněna a náš pilot se svým psem si to šťastně míří domů, aby stihnul odpolední čaj.

 • Autor:


  Témata: vyhlídka, Čaj, Loď, Robot


  Nejčtenější

  Wolfenstein: The New Order
  Která střílečka vás za poslední léta bavila nejvíc?

  Napište nám, která střílečka vás za poslední léta bavila nejvíc a proč. Na vaše odpovědi se těšíme v diskuzi pod článkem.   celý článek

  Cook, Serve, Delicious! 2!!
  Ukažte Pohlreichovi, kdo je tady šéf. Recenze Cook, Serve, Delicious 2

  Gastronomie už pomalu proniká i do her. Druhý díl originální akční hry Cook, Serve, Delicious! 2!! je tak povedený, že pobaví i toho, koho vařit vůbec nebaví.  celý článek

  For Games 2017
  Tipy z For Games: před vydáním si můžete zahrát očekávané pecky

  Na veletrhu videoher a interaktivní zábavy For Games, který až do neděle 22. října probíhá v areálu PVA Letňany, si můžete zahrát hned několik her před jejich...  celý článek

  Civilization III
  Třetí díl kultovní Civilization je dočasně zdarma. Nepropásněte ho

  Využijte časově omezené nabídky a zařaďte si starší, ale stále skvěle hratelný třetí díl Civilizace do vaší steamové knihovny úplně zdarma.  celý článek

  The Orange Box
  Risk, který vyšel. Legendární The Orange Box oslavil desáté narozeniny

  Už je to deset let, co vyšel slavný The Orange Box od firmy Valve. Nápad vydat tři nové, zcela odlišné hry v jedné krabici, byl sice na první pohled šílený,...  celý článek

  Další z rubriky

  Call of Duty: WWII
  Američan na webu prodával kradené kopie Call of Duty: WW2

  V americké Indianě byl zatčen muž za přeprodávání fyzických kopií dosud nevydané hry Call of Duty: WWII.  celý článek

  For Games 2017
  Tipy z For Games: před vydáním si můžete zahrát očekávané pecky

  Na veletrhu videoher a interaktivní zábavy For Games, který až do neděle 22. října probíhá v areálu PVA Letňany, si můžete zahrát hned několik her před jejich...  celý článek

  Wolfenstein: The New Order
  Která střílečka vás za poslední léta bavila nejvíc?

  Napište nám, která střílečka vás za poslední léta bavila nejvíc a proč. Na vaše odpovědi se těšíme v diskuzi pod článkem.   celý článek

  Najdete na iDNES.cz  mobilní verze
  © 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
  Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.