Arcanum – 4. díl návodu

  12:00aktualizováno  20. září 10:29
Již počtvrté se dnes setkáváme u návodu na originální RPGčko Arcanum. Dnes dokončíme dobrodružství v elfím lese a po spletitém pátrání se konečně podíváme i do vesnice temných elfů. A že vás kromě hlavního příběhu čeká také velká spousta soubojů, rozhovorů, pokladů a vedlejších questů, snad není ani třeba dodávat…

Zdravím vás, milí čtenáři, již počtvrté se setkáváme u pamětí půlelfa Ji´Ry, jež pojednávají o jeho strastiplném putování. Dnes budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili – tedy dobrodružstvím v elfím lese.

Elfí vesnice Quintarra a okolí - pokračování
Navštívili jsme také vesnici Bedokaanů, objevili uvězněného elfa a promluvili s vůdcem vesnice. Slíbil, že elfa pustí, pokud pobijeme lovce nedaleko vesnice, a zakreslil nám do mapy jejich tábor (The Poacher´s Camp). Udělali jsme, oč nás žádal, u velitele lovců jsme dokonce našli výbornou pušku Elefant Gun. Náčelník dodržel slovo a elfa propustil. Ještě jsme si ve vesnici prohlédli oltář boha Makaala a v okolí vesnice sebrali několik Heartstone gemů – pomocí nich jsem sestavil klíč Iron Key dle schématu od Erika Obsidiana. Pak jsme promluvili s vysvobozeným elfem a vrátili se do Quintary. Promluvili jsme s Windem, odměnil nás pravým elfím brněním. Poté jsme již šli za Raven a vyžádali si audienci u Silver Lady. Stará elfka mluvila v hádankách, takže jsme po návštěvě ještě promluvili s Raven a ledacos se vyjasnilo. Řeč byla o kultu Molochean Hand (vrahové, kteří se mne již nějaký čas pokoušeli zabít) a o temných elfech, ve spojitosti s nimi také o doktorovi Terwilligerovi.

Pátrání po doktorovi Terwilligerovi
Nezbylo nám, než se vrátit do Tarantu. Nejprve jsme se vydali do Zoologického institutu a odemkli tajemnou kovovou skříňku (Ancient Iron Chest). Sebrali jsme 3 bubínky a také mapu, kterou jsem si hned prohlédl a do hlavní mapy překreslil lokaci The Place of Lost Voices (1322W, 830S). Navštívili jsme Hall of Records (nedaleko univerzity) a zeptali se úřednice na doktora Terwilligera. Ukázalo se, že doktor nedávno zemřel a že napsal knihu Horror Among the Dark Elves. Šel jsem se na tuto knihu poptat do nedaleké knihovny. Knihu neměli, ale dostali jsme knihu The Curse of Tsen-Ang, což byl v podstatě Terwilligerův životopis. Po jejím přečtení se ukázalo, že pravděpodobně poslední exemplář knihy Horror Among the Dark Elves má Victor Misk žijící v Caladonu. Ještě než jsme se za ním vydali, rozhodl jsem se prozkoumat tajemné místo The Place of Lost Voices. Vydali jsme se tam a vstoupili do jeskyně. Prošli jsme dlouhou chodbou a do podivného stroje vložili tři bubínky – poté se ozval hlas, který nám prozradil, že cesta k Iron Clanu je popsána v knize Durin´s Truth. Vrátili jsme se do Tarantu a šli do doků, kde jsme si koupili cestu lodí do Caladonu.

Caladon
Toto město na J cípu hlavní pevniny je poměrně rozsáhlé, i když ne tak jako Tarant. V přístavním skladišti jsme objevili poklop do stok (těch je ovšem na městských ulicích celá řada), také jsme si prohlédli městské obchody (Caladon Fine Armours, Mystick Menagerie, bylinářka a Enchanted Panophy). Prolezli jsme hostince The Mushroom Inn (ubytování), The Toadstool a The Sobbing Onion. Tam jsme potkali (a popili s ním) chlapíka Alberta Leeka a také promluvili s Ryanem Sandersem, který nám nabízel práci – zabít jeho otce. To jsme samozřejmě odmítli. V zadní místnosti hostince jsme potkali dva podivné patrony – obchodníka (expert backstab) a pana Razziu. Zašli jsme se podívat do paláce a promluvili s princem Augustem. V jednom zamčeném domě na Temple Road jsme objevili poklop do sklepa, kde jsme v zamčené truhle nalezli brnění Caladon Crusading Chain. U Shorelinského parku jsme promluvili s gnómem a koupili od něj tři magické fazole, jak se později ukázalo, fazole v sobě měly kouzlo Resurrection. Minul jsem policejní stanici a pokecal jsem se strážným u vězení, ve kterém je držen známý zločinec Morgan. Prohlédl jsem si ZOO, navštívila Sama Longwella v pobočce Tarantských novin a zaregistroval telegrafní stanici. Na Saint´s Avenue 15 je hlídaný dům (do kterého mne strážní nechtěli pustit), v domě Dragon´s Turnabout 21 se stala vražda a strážný mne nepustil dál. Zaběhl jsme tedy na policejní stanici, promluvil s inspektorem Hendersonem a nabídl pomoc při vyšetřování. Vyslechl jsem Renee ve vedlejší místnosti a vrátil se do Dragon´s Turnabout 21, abych prohlédl dům. Objevil jsem těžké padací dveře. Také jsem navštívil Daniela McPhersona – mistra pastí a Adama Maxwella – experta na pasti. Adam pro nás měl malou práci – ukrást z muzea Necklace of Queen K´na S´ea. Také jsem navštívil Arthura Tyrona a ukázal mu lebky siamských dvojčat. Řekl mi o konspiraci gnómských průmyslníků, která se týká „šlechtění“ půlogrů. Do mapy mi zakreslil Half Ogre Island a požádal mne, abych sehnal důkazy. Vydal jsem se tedy do přístavu a najal loď na udaný ostrov. Na ostrově jsem šel na V a po pěšině na S, až k opuštěné budově. V ní jsem našel schéma na Potion of Paralysis a hledaný důkaz – Half Ogre Laboratory Journal. Vrátil jsem se zpět do Caladonu a šel do Tyronova domu. Tyron však doma nebyl, zato tam byl gnóm, který mi ledacos řekl, ale vše vlastně jen víc zamlžil. Nevěděl jsem, co dál, tak jsem alespoň prodal deník a informace místním novinám. Lebky mi zůstaly, tak jsem je později prodal vědci Benjaminu Gershwinovi z Taranstské univerzity. Pak jsem navštívil místní muzeum. Otevřel jsem trezor a vzal amulet Necklace of Queen K´na S´ea, z malé místnosti jsem sebral vázu. Vrátil jsem se za Adamem Maxwellem a náhrdelník mu prodal. S od města jsem potkal moudrou ženu, která nabízí své služby při identifikaci předmětů. V chrámu jsem promluvil s Panarii Acolyte a také jsem navštívil pana Sanderse, jehož syn ho chtěl zabít. Poblíž je dům, kde se stala další vražda. I zde jsou těžké padací dveře. Druhý den jsem zašel inspektorovi říci o padacích dveřích, mezitím se však stala další vražda – v pokoji č. 2 na dvoře Mushroom Inn. Hned jsem se tam vydal a na podlaze objevil nápis L´anamelach psaný zelenou krví. Oznámil jsem to inspektorovi a ten mne požádal, abych se poohlédl po nějakém démonologovi.

Caladonské vraždy
Vrátil jsem se do Tarantu a šel na univerzitu. Promluvil jsem si s profesorem Eakinsem, který se zabývá démony z vědeckého pohledu. Zeptal jsem se ho na L´anamelacha, dal mi k přečtení zajímavou knihu a řekl mi vše, co věděl, navíc mi do mapy zakreslil lokaci The Pit of Fire (1365W, 934S). Hned jsem se tam vydal. Před jeskyní jsem promluvil se skupinkou dobrodruhů a poté se vydal dovnitř. V západní části podzemí jsme bojovali s pěti ohnivými elementály a sebrali magický medailon, ve V části se třemi Seething Mass, po jejichž likvidaci jsme sebrali magickou hůl. V S části jsme zlikvidovali čtyři elementály a nalezli mrtvoly nebohých dobrodruhů. Vydali jsme se z tohoto místa na V, pobili několik Seething Mass a z lávového bazénku vylovili hledanou dýku Blade of Xerxes. Vrátili jsme se do Caladonu a promluvili s inspektorem. Pak jsme se vydali do domu Saint´s Avenue 15, strážní nás již pustili dovnitř a my sestoupili poklopem do starých stok. Pobili jsme pár skupinek Krag Berserkerů a ve slepé uličce objevili truhlu s magickou róbou. Pokračovali jsme hlavní chodbou a přes několik nemrtvých jsme se dostali až do místnosti s Vincentem. Promluvil jsem s ním a pak ho zabil dýkou Blade of Xerxes. Ještě jsme sebrali pár věcí z truhly a pak jsem se vrátili k inspektorovi, abychom mu oznámili náš úspěch.

Caladon - pokračování
Pak jsem se konečně vypravil do domu Gray Wolf Terrace 9, kde by měl bydlet pan Victor Misk. Promluvil jsem s Lillian a ukázalo se, že Victor je již několik dní mrtev, přičemž nedlouho před svou smrtí knihu schoval neznámo kde. V domě jsem si všiml knihy Durin´s Truth a byl jsem si jist, že by mi pomohla v pátrání po Iron klanu, kterým mne pověřil trpaslík Erick Obsidian z Wheel klanu. Odcizil jsem Lilianě z kapsy klíč a nenápadně vitrínu odemkl. Knihu jsem vzal a přečetl – z přiložené mapky jsem určil lokaci sídla Iron klanu (Secret Entrance to the Iron Clan). Vdova Lilliana také chtěla, abych zjistil, kdo prodal informaci o Viktorovi autorovi knihy The Curse of Tsen-Ang. Pod pohovkou jsem našel sluhův pas se jménem Wesley Carrington a adresou 25 Dragon´s Turnabout – vypravil jsem se na udanou adresu a z truhly sebral potvrzení o platbě. Promluvil jsem se služebnictvem u paní Misk a pak jsem se vydal na hřbitov. Virgil se na chvíli oddělil a navštívil jeden hrob, pak mi prozradil něco málo ze své minulosti. Promluvili jsme s trpasličím hrobařem Binghamem, který, jak se zdálo, znal Magnuse. Zeptali jsem se na Miskův pohřeb a hrobník nám ukázal čerstvý hrob. Požádali jsme ho o pomoc, dostali jsme lopatu a v noci se na hřbitov vrátili, abychom hrob vykopali. Kromě lebky jsme našli také knihu z obchodu Roseborough Gift Shop. Ráno jsme se zeptali hrobníka na Roseborough a trpaslík nám městečko ochotně zakreslil do mapy. Vydali jsme se ještě do jižní části Caladonu. Navštívili jsme vynálezce Hieronyma Maxima, výrobce strojů zvaných „letadla“. Podle jeho slov mu před nějakým časem banda orků letadla ukradla a zničila dílnu. Potřeboval však důkazy – nabídl jsem mu tedy fotoaparát ze vzducholodi, kde byl zachycen letecký útok na naši vzducholoď. Vynálezce byl nadšen a slíbil, že pokud mu přinesu Clarington Rifle a Loading Mechanism, udělá mi výbornou zbraň Mechanized Gun (což později také splnil). Navíc mi poměrně levně výtečně opravil mé vybavení. Na králičí farmě jsme promluvili s Davidem Wittem a jeho dcerou Cynthií a souhlasili s tím, že se pokusíme zjistit, co zabíjí každou noc králíky. Počkal jsem do setmění a hlídal před domem. Zakrátko z domu vyběhl vlkodlak, roztrhal králíka a vrátil se zpět, aby se změnil na Cynthii. Ta pravděpodobně o ničem nevěděla, tak jsem vše řekl Davidovi. Ten mne zapřísahal, abych Cynthii neubližoval, že na ni dá dobrý pozor, a požádal mne, abych se na svých cestách pokusil najít nějaký lék na lykantropii (později jsem tento lék získal v Tulle a když jsem ho pak Davidovi dal, byl mi neskonale vděčen a odměnil mne 1000 penízků). Na závěr své návštěvy Caladonu jsem v touze po dobrodružství ještě navštívil městské stoky. Zabil jsem spoustu krys a nemrtvých, nalezl jsem mrtvolu půlogra s magickými rukavicemi, zabil Greater Liche a sebral z jeho truhly poklad, v místnosti se Sewer Shamblers jsem objevil pár užitečných věcí v barelech. V místnosti s Fleshy Mouds jsem v barelech našel magický meč, róbu a prsten, v místnosti s několika lichy zas byly barely s magickým lukem a štítem, navíc odtud vedla dál chodba plná nemrtvých. Na jejím konci byla místnost s několika Pestilent Soul, kde jsem v barelech našel dva magické luky a magický štít. Opodál byl průchod do jakési hrobky pod chrámem, ale zatím jsem to místo nechal na pokoji a raději se vrátil nahoru do města. V Caladonu jsem byl prozatím hotov, takže jsme se vydali do nedalekého Roseborough.

Roseborough
Ve strážnici jsem promluvil s velitelem stráží a vydal se k nedalekému hradu. Prohlédl jsem si kámen před ním (přinesený z nedalekého kamenného kruhu) a přečetl si podivné koordináty, které jsem si pro jistotu zapsal. Vstoupil jsem do hradu, který byl předělán na hostinec a bar. Hostinské jsem ukázal Stennarovy sirky, vzpomněla si na něj a řekla mi, že mu pan Razzia v Caladonu zařizoval pas na cestu vzducholodí do Tarantu. Později jsem se vrátil do Caladonu a poptal se Razzii v hostinci Sobbing Onion (ukázal jsem mu Prestonův-Stennarův pas) a doplnil si další část příběhu. V roseboroughském hostinci jsem potkal dva zajímavé chlapíky – Jason C. Guy (expert disarm trap) mne požádal, abych se na svých cestách poohlédl po nějaké starobylé technologii, a novinář Trevor Lynwood mne požádal, abych vyfotografoval strašlivého Wyverna Lethe (zakreslil mi do mapy místo jeho výskytu a půjčil mi fotoaparát). V baru jsem si promluvil s Frederikem. Navštívil jsem také Roseborough Gift Shop a kovárnu Buckner´s Smithy. Nalezl jsem také příbytek paní Morgan, matky známého caladonského vězně. Slíbila, že až budu dostatečně zručný, zařídí mi za malou službu u svého syna mistrovský výcvik v otvírání zámků. Kromě ovčích farem je v městečku již jen hřbitov. Prohlédl jsem čerstvě kopané hroby a objevil hrob Philipa Miska (Viktorova otce) – vykopal jsem ho lopatou a uvnitř našel hledanou knihu Horror Among the Dark Elves ! Přečetl jsem si ji a z přiložené mapy jsem si do své mapy překreslil lokaci vesnice T´sen Ang – domova temných elfů. Navštívil jsem ještě kamenný kruh Ring of Brodgar SZ od vesnice, který (podle toho, co říkal Jason C. Guy) má držet Arronaxe mimo tento svět. Pak jsem vyrazil na cestu za Wyvernem. Cestou jsem se ještě zdržel v ruinách (Ancient Ruin, 1753W, 1482S), kde jsme zlikvidovali několik Fleshy Mouds a nalezli truhlu s magickou sekerou. Zastavili jsme se i ve staré laguně (Old Lagoon, 1694W, 1320S), kde jsme pobili několik magických světel včetně Volar´s Wisp, jehož esenci jsem sebral a později ji donesl elfce Whysper do Quintarry, odměnou mi byl magický svitek. V laguně jsme také viděli legendárního medvěda (Ancient Bear) a našli truhlu se dvěma magickými róbami. Narazili jsem i na podivně chladné místo (The Cold Place, 1609W, 1414S), kde jsme pobili několik vlků a Yeti, abychom nalezli nakonec truhlu s magickým lukem hlídanou dvěma Demon Shardy. Další malé dobrodružství jsme zažili u rozbořené katedrály (Broken Cathedral, 1625W, 1205S) – pobili jsme několik kostlivců a Grim Shades, v truhle jsem našli magický meč. Objevil jsem také skrýš zlodějů, o které byla řeč v hostinci (1547W, 1536S), ale vchod ve skále byl tak malý, že by se jím protáhl jen hobit, gnóm nebo možná hubený trpaslík. Nakonec jsme dorazili k řece do místa výskytu Wyverna. Připravil jsem si fotoaparát k rychlému použití a když jsem na potvoru narazili, rychle jsem ji vyfotil. Moji kumpáni se do ní mezitím pustili a bez problémů ji zabili. Opodál jsem také našel most, pomocí něhož je možno cestovat přímo z oblasti Caladonu a Roseborough na sever, do elfího lesa. Vrátil jsem se zpět do Roseborough a předal použitý foťák Trevorovi. Pak nezbývalo, než se vydat daleko na sever, do vesnice temných elfů.

V tomto okamžiku naše vyprávění přerušíme, ale již brzy se opět setkáme. Čekají nás totiž ještě mnohá dobrodružství, a to nejen ve vesnici temných elfů, kam se již příště konečně vydáme.

(Tento díl sponzoroval hostinec Mushroom Inn, nabízející nejpohodlnější ubytování v celém Caladonu a okolí.)

Autor:

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 patří mezi nejočekávanější hry současnosti. Kutí ho tvůrci Zaklínače a opět půjde o hru na hrdiny v otevřeném světě. Ukázka za zavřenými dveřmi na E3 2018 nás nadchla, letošní pak potvrdila, že je zaděláno na hit. Rozruch vzbudil také herec Keanu Reeves, jenž na tiskovce Microsotu odhalil datum vydání. Pro největší fandy je pak určena sběratelská edice za několik tisíc. Hra bude opatřena českými titulky.

Nejčtenější

Hořící zombie dítě mu ukončilo rekord, ale nastartovalo kariéru

Streamer Philza

Britský streamer Phil „Philza“ Watson drží rekord za nejvíce času stráveného na jeden život v hardcore módu hry...

Čínské kopie her už vadí i samotným Číňanům

Naštvaní čínští hráči protestují proti hře Genshin Impact

Že se v Číně bez skrupulí kopírují západní herní hity už asi nikoho nepřekvapí. Oznámení nové hry Genshin Impact však...

Lidé vzpomínají na obaly od 3D karet minulé dekády. Jsou k smíchu i pláči

Retro obal od 3D grafického akcelerátoru

Estetika nikdy nebyla silnou stránkou videoherní kultury, své pomyslné dno však už má snad naštěstí za sebou. Nic...

Samuraj, viking nebo husita? Osm možných scénářů dalších Assassin’s Creed

Assassin's Creed

Studnice nápadů pro další hry Assassin’s Creed sice není příliš plná, ale zároveň je stále mnoho cest, kterými se hra...

Nepropásněte hru zdarma. Skvělý Mutant Year Zero není ani rok starý

Mutant Year Zero: Road to Eden

Obchod Epic Store rozdává tento týden opět parádní kousky. Kromě povedené tahové strategie Mutant Year Zero je to i...

Další z rubriky

RECENZE: Kdyby měl Duke Nukem sestru, vypadala by jako Ion Fury

Ion Maiden (PC)

Ion Fury je Duke Nukem v sukních. Retro střílečka pod patronátem 3D Realms vám chce mermomocí dokázat, že hlavní hrdina...

Chystaný Eternal Cylinder je roztomilý a nechutný zároveň

The Eternal Cylinder

Nově oznámená hra od autorů autorů studia Ace Team vypadá ještě divněji než všechny jejich předchozí hry dohromady....

Nepropásněte hru zdarma. Skvělý Mutant Year Zero není ani rok starý

Mutant Year Zero: Road to Eden

Obchod Epic Store rozdává tento týden opět parádní kousky. Kromě povedené tahové strategie Mutant Year Zero je to i...

Najdete na iDNES.cz