Arcanum – 6. díl návodu

  12:00aktualizováno  22. září 7:56
Závěrečná část návodu na epické RPGčko Arcanum je tu! Již pětkrát jsme se setkali u dobrodružství v nebezpečném světě plném magie i techniky a dnes náš společný příběh zakončíme. Stačí již jen najít starobylý artefakt ve vendigrothských ruinách a pak se vydat do tajuplného Voidu a nalézt strůjce všeho zla...

Vítejte u závěrečného dílu dobrodružného vyprávění, jež jsem se pokusil sestavit na základě pamětí půlelfa Ji´Ry. V minulé části jsme se s ním a jeho přáteli rozloučili ve městě Tulla a tam také dnes budeme pokračovat. Navštívíme s nimi i ruiny starobylého města a nakonec se vydáme do tajemného místa zvaného Void, kde se naši hrdinové pokusí zničit velkou hrozbu, která představuje smrtelné nebezpečí pro celou říši.

Tulla - pokračování
V severní části města jsme vstoupili do hlavní budovy. V přízemí má své pokoje šestnáct mistrů jednotlivých magických škol. Se všemi jsem promluvil a od S´Btin´Ky (mistryně školy Morphing) jsem za 2000 koupil lék proti lykantropii pro Cynthii v Caladonu. Mistr vodní magie V´ed Eckes mi zadal malou práci – přinést gem od bývalého studenta, který čeká před branou Tully. Hned jsem to udělal, bohužel to nešlo po dobrém. Odměnou za přinesený gem mi byla ohnivzdorná magická róba. Po schodech jsem vystoupil do horního patra a promluvil s věštcem Jorianem. Nechtěl mne pustit dál, dokud si neprohlédnu nástěnnou malbu v přízemí poblíž žhnoucího kruhu na podlaze. Udělal jsem, jak mi řekl, poté jsem byl vpuštěn k nejvyššímu čaroději Simeonu Torovi. Promluvil jsem s ním a dozvěděl se, že potřebnou informaci by mi mohl dát Pelojianův duch, který se každou půlnoc zjevuje nad bazénkem (Pelojian´s Pool) poblíž budovy. Vyšel jsem ven a rozhodl se vyzkoušet aktivovat (sešlápnout) runy, které jsou rozesety po zemi po celém městě. Vzpomněl jsem si na nástěnnou malbu, kde jsou vždy 4 runy (reprezentující magické školy) seskupeny do 4 skupin. U symbolu skupiny jsou vždy 4 runy - začal jsem vždy tou, která byla na malbě nahoře, a postupoval po směru hodinových ručiček. Vyšlo to vždy tak, že poslední (čtvrtá) runa mne zavedla před zamčený dům a po jejím aktivování se dům otevřel. V každém domě jsem ze země sebral knihu s básní. Nakonec jsem si přečetl všechny 4 básně a pochopil, jak postupovat dál. Postupně jsem sešlápl 4 runy před prahy domů, a to v tomto pořadí: Nature, Phantasm, Temporal, Fire. V posledním domě se objevil přívěšek (Pelojian´s Amulet). Sebral jsem ho a vzal si jej na sebe. Počkal jsem do půlnoci a šel k bazénku. Sešlápl jsem postupně všech pět run v tomto pořadí: osmicípá hvězda, spirála, pěticípá hvězda, kříž v kruhu, třícípá hvězda. Poté se mnou duch promluvil. Po krátkém rozhovoru jsem měl v mapě zakreslenu lokaci Vendigroth Ruins, takže jsem nemeškal a vydal se za dalším dobrodružstvím.

Vendigroth Ruins
Pobili jsme několik pavouků a ve V části zbořeniště jsme nalezli kulatou budovu se vstupem do podzemí. Celé podzemí bylo zamořeno pavouky. Ve skříňce v jedné z prvních místností jsem našel (a přečetl) noviny, sebral jsem rovněž schéma na Vivifier. Hlavní chodba na SZ končila křižovatkou. Vydal jsem se na SV a v jedné skříňce sebral Large Bore Vendigroth Rifle. Protáhli jsme se ventilační šachtou do malé místnosti, kde jsem sebrali Vendigrothian Elixir a Ancient Gun Chasis. Vrátili jsem se na křižovatku a vydali se na JZ. Na další křižovatce jsme se vydali na SZ (chodba na JV je slepá a nezajímavá), ze země sebrali Vendigrothian Key 1, přečetli si noviny sebrané z truhly a protáhli se ventilací do další části. Popošli jsme chodbou a ocitli se na křižovatce X. V SV části jsme na zemi našli Vendigrothian Key 2, v místnosti nalezli ve skříňce další noviny a Ancient Gun Chasis. Vrátili jsme se na křižovatku a prozkoumali JZ část – kromě skříňky s bylinářskými ingrediencemi jsme nenašli nic zajímavého. Vydali jsme se tedy do SZ části, v truhle nalezli Vendigroth Padded Leather Gloves a schéma na War Gauntlets. Rovněž zde byl další průchod ventilací, který jsme použili. Ocitli jsme se v rozlehlé prostoře. V SZ části jsme ze skříňky vzali Vendigroth Key 3. V JV části je průchod do místnosti, kde jsme v truhle nalezli Large Bore Vendigroth Rifle a Vendigrothian Sheet Metal. Rovněž je zde další ventilační šachta, vedoucí do jakési budovy hlídané mechanickými automatony. Zatím jsme tento průchod nechali být a vrátili se zpět do velké prostory. V J části jsme nalezli schéma na pistoli Droch´s Warbringer. V JZ části jsem v truhle našel Accelerated Healing a také průchod ventilací. Prolezli jsme a ocitli jsme se na jakémsi nádvoří s oltářem nejvyššího boha Valeriana. Kousek dál byl vchod do velké budovy. Vstoupili jsme a systematicky budovu prohledali (byla plná automatonů, byla to tatáž budova, do které jsem již chvíli před tím nahlédli). V zamčené místnosti jsme ve skříňce našli další schéma na Droch´s Warbringer, v JV části jsme nalezli Unknown Chemical Compound a ve skříňce ve V části noviny, Vendigrothian Key 4 a schéma na Vivifier. V S části jsme sestoupili po schodech do spodního patra. Postupovali jsme chodbou až do laboratoře. Vyřídili jsme čtyři automatony a z velké truhly sebrali hledaný předmět – Vendigroth Device. Vrátili jsme se zpět na povrch a zamířili do Tully. V místnosti hlavního čaroděje Simeona Tora nám již byly k dispozici teleportační portály. Zamířili jsme nejkratší cestou do Roseborough (zastavil jsem se ještě v roseboroughském hostinci a řekl Jason C. Guyovi o vendigrothských ruinách), kde už na nás v kamenném kruhu (Ring of Brodgar) čekal Nashrudin. Z naší družiny se bohužel odpojila Raven, ale ostatní přátelé zůstali. Promluvil jsem s Nashrudinem a on nás teleportoval do místa zvaného Void.

Void
Void je nehostinné místo rozdělené na jednotlivé kusy země propojené teleporty, navíc se to tu jen hemží různými potvorami. Od kamenného kruhu jsme šli na V a vstoupili do teleportu. Na dalším ostrůvku byl kromě teleportu zpět také vchod do podzemí. Sešli jsme dolů, promluvili se strážcem, prošli dveřmi na SZ a promluvili s Arronaxem. Ukázalo se, že za vším stojí Kerghan. Slíbili jsme Arronaxovi, že ho vysvobodíme. Zabili jsme hada (Spirit Snake) a stráže poblíž a Arronax byl volný, navíc se přidal do naší družiny. Prošli jsme dál na SZ a vstoupili do teleportačního kruhu na zemi. Ocitli jsme se na ostrůvku s mostem vedoucím k hradu a SZ teleportu, před mostem (JV) byl další teleport. Do toho jsme vstoupili a ocitli se na ostrůvku s lizardy a Gorgothem. Pobili jsme je a vstoupili do dalšího teleportu. Přenesl nás na ostrůvek s dalším teleportem a schodištěm vedoucím k jeskyni. Vstoupili jsme do jeskyně a přes hordy potvor se probili až k oltáři, ze kterého jsme sebrali vynikající zbraň Kryggird´s Falchion. Vrátili jsme se nahoru na ostrůvek a vstoupili do teleportu. Pobili jsme nestvůry, vstoupili do dalšího teleportu, pobili další nepřátele a použili další teleport. Na novém ostrůvku jsme promluvili s Kraka-Turem, nepodařilo se nám ho však získat ke spolupráci, přesto, že jsme mu nabízeli jeho deník (The Last Testament of Kraka-Tur z jeskyně The Lair of Bellerogrim) . Opustili jsme ostrůvek dalším teleportem a promluvili s Bane of Kree. Ani toho jsme nedokázali získat na svou stranu, navíc jsme ho po hádce museli zabít – z jeho mrtvoly jsme sebrali magický meč Torian Kel Ancestral Sword. Další teleport nás přenesl na začátek našeho putování po Voidu – ke kamennému kruhu. Již známou cestou jsme došli až k mostu a přešli přes něj. Když jsme vstoupili do SZ části, zaútočila na nás horda přízračných strážců, po boji jsem z mrtvoly Bludgeonera sebral Void Ring. Teleport v SZ části vede na rozcestí teleportů. Když jsem měl nasazen Void Ring, nebyl jsem schopen se z toho místa dostat, když jsem si ho sundal, zjistil jsem, že teleporty vedou jen na již známá místa. Nakonec jsme se vrátili k hradu a vstoupili dovnitř. Pobili jsme několik přízračných stráží, vybrali poklady ze zamčených truhel v JV a SZ odbočce a pokračovali hlavní cestou na SV. Pobili jsme další nepřátele a vstoupili do teleportačního kruhu. Vyrubali jsme další stráže a vstoupili do místnosti s technologicky vyrobeným portálem. V zamčené dílně na SZ jsme v bednách objevili pár nepotřebných věcí, v místnosti na JV jsme vstoupili do dalšího teleportu. Šli jsme chodbou až na křižovatku a zatočili na SV. Objevili jsme ubytovny trpaslíků. Mnoho jich bylo mrtvých, ale v zamčené místnosti jsme pohovořili s nejbližším trpaslíkem a ten nám objasnil, co přesně se zde stalo. Slíbili jsme, že jeho druhy pomstíme, prohlédli mučírnu a pak se vydali zpět na křižovatku. Vydali jsme se JV chodbou, zahnuli na SV a došli až do velkého sálu, kde jsme svedli tuhý boj se čtyřmi Bludgeonery. V další místnosti jsme vstoupili do teleportačního kruhu. Ocitli jsme se tváří v tvář Kerghanovi. Dlouze jsme spolu hovořili, poté nám nabídl, abychom se zúčastnili jeho šíleného plánu na vyhlazení celého Arcana. To jsem samozřejmě odmítl a utkali jsme se s Kerghanem v boji. Když byl skoro mrtvý, uzavřel se v regeneračním kouzlu. Na to jsem celou dobu čekal – použil jsem na něj Vendigroth Device a zlikvidoval tak Kerghana jednou provždy. Tím byla má cesta u konce. Stačilo se již jen vrátit portálem do normálního světa, chvíli si odpočinout od dobrodružství a sledovat, jak mé skutky ovlivnily běh mnoha událostí v celé říši. Ale o tom snad někdy příště…

Pro úplnost zde uvádím některé lokace, které Ji´Ra se svými přáteli objevil na svých cestách. Zmínky o nich byly nepřehledně rozesety po hrdinově deníku, zde je jejich přehledný výčet i s autorovými poznámkami a se zeměpisnými souřadnicemi pro případ, že by dobrodružně založení čtenáři sami chtěli některá místa navštívit. Ve výčtu nejsou obsaženy ty speciální lokace, o kterých již byla řeč během vyprávění.

Torg´s Altar (1213, 1138) – jako oběť je nutno dát na oltář rubín či rubínový šperk.
Wolf Cave (1229, 1530) – po pobití vlků jsem kromě jiného našel u jedné kostry paklíče.
Ancient Maze (1369, 1586) – starobylé bludiště z kamenů a stromů. V truhlách jsme objevili poklady včetně magických předmětů (palcát, rukavice, prsten, sekera). Na konci bludiště v domku hlídaném ore golemy a stygien ghůly byl sarkofág, z něhož jsme sebrali magickou helmu.
Kree (636, 1204) – ruiny města obývané bandity. Je zde oltář boha Shakara (jako oběti se používaly kostěné zbraně) a velký oltář, ze kterého jsme sebrali zlatou sošku Golden Idol of Kree.
Ancient Shipwreck (497, 891) – zde jsme pobili několik kostlivců.
Kerlin´s Altar (881, 424) – zlatý oltář, na kterém je možno obětovat Mnura´s Coin
Strange Pond (617, 528) – zde se na nás vrhlo mnoho divokých zvířat, na ostrůvku uprostřed rybníka i několik Swamp Shamblerů. V truhle na ostrůvku jsme nalezli mj. i magickou helmu a prsten.
The Lair of Bellerogrim (769, 841) – pozici této lokace jsme zjistili v tarantském Zoologickém institutu. Prohlédli jsme si kostru v jeskyni a v JZ rohu jsem odpálil dynamitem hromadu beden. Odkryl se mi tak průchod do dolních prostor. Sestoupili jsme do komplexu chodeb zamořených Dragorony. Všechny jsme je pobili a navíc objevili několik truhel se zajímavými věcmi – kromě magických předmětů (štít, chakran a dvě róby) i zajímavou knihu The Last Testament of Kraka-Tur.
Bolo´s Altar (1626, 1634) – jako oběť se používá prsten.
Strange Ceremony (1374, 703) – pobili jsme bandu Kites, u jednoho z nich jsme nalezli magickou dýku.
Small Pond (1595, 881) – zde na nás zaútočil trenér opic se svými zvířaty, v truhle jsme objevili magickou róbu.
Small Camp (1263, 477) – pobili jsme několik Fleshy Moud a objevili mrtvoly lidské karavany. V truhle jsme našli magickou róbu.

Zde je seznam všech zajímavých osob, které se k našemu hrdinovi na jeho cestách přidali, nebo mohli přidat (nejsou zde ovšem osoby, které Ji´Ra jen dočasně někam doprovázel).
Virgil (lidský dobrodruh znalý boje, odemykání zámků, léčitelství i léčivých kouzel) – přidal se hned na začátku dobrodružství.
Sogg (půlogre, silák nad siláky, bijec nad bijce) – připojil se v hostinci ve vesnici Shrouded Hills.
Magnus (trpasličí bojovník, kovář a mechanik) – přidal se k partě v Tarantu, ale až poté, co si byl jist dostatečnou zkušeností svých nových společníků.
Jayna Stiles (půlelfka, „vědecká“ léčitelka, znalá bylinářství a alchymie) – připojila se v Dernholmu, ale jen poté, co si byla jista Ji´Rovou inklinací k vědě a ne k magii.
Dante (lidský kněz a bojovník, kromě léčivých kouzel ovládá i magii silovou a vzdušnou) – připojil se v Blackrootu, aby pomohl s úkolem od Dernholmského krále.
Jormund (trpasličí čaroděj Síly a Ohně, stejně jako Magnus má základní znalosti zámků, pastí, opravářství a střelných zbraní) – přidal se v elfí vesnici Quintarra poté, co byl zbaven obvinění z vraždy.
Torian (válečník nemrtvé legie) – po oživení ve starobylém klášteře by se k partě pravděpodobně přidal, pokud by Ji´Ra tolik neinklinoval k dobru.
Z´an Al´urin (kněžka temných elfů, která si nebyla úplně jista svou úlohou mezi temnými elfy) – váhala, zda se má v T´sen Angu k Ji´Rovi přidat, její konečné negativní rozhodnutí bylo ovlivněno Ji´Rovou přehnanou čestností a dobrými skutky, jež vykonal.
Raven (elfí lučištnice, znalá léčivé a vodní magie, dcera Silver Lady) – přidala se k družině v Quintaře po Ji´Rově návratu z T´sen Angu.
Weldo Rubin (hobit znalý hledání pastí, odemykání zámků a plížení) – přidal se k družině u mostu do Vendigrothských pustin.
Franklin (výborný pistolník se základními znalostmi všech vědních oborů) – přidal se k družině v Black Rootu krátce před Ji´Rovou cestou na ostrov Thanatos.
Tollo (prohnaný hobití zloděj) - přidal se k partě po vysvobození z dernholmského vězení krátce před cestou do Vendigrothských ruin, ale vzhledem k jeho zlé povaze se s ním Ji´Ra brzy rozloučil.
Arronax (ohnivý a silový čaroděj) – přidal se k družině po svém osvobození ve Voidu.

Tak přátelé, to je k tomuto neuvěřitelnému dobrodružství vše. Sepsal jsem tento příběh dle svého nejlepšího svědomí, ale připouštím, že některé věci se možná přihodily jinak. Nic vám nebrání v tom, abyste diskutovali o všech možnostech, které se v příběhu naskytly, stejně jako o různých dalších epizodách, které se některým dobrodruhům ve světě Arcanum kdy přihodily. Náš diskusní klub je vám otevřen.

- Kedals Irij, historik

(Tento díl sponzorovala společnost B´O Nusw Eb, jejíž obchody se žertovnými předměty naleznete ve všech větších městech říše.)

Autor:

Největší světová herní výstava Gamescom 2019 se koná od 20. do 24. srpna v Kolíně nad Rýnem. Čeká nás opět řada nových oznámení a ukázek z nadcházejících titulů jako jsou Gears 5, Minecraft Dungeons a Zaklínač.

Nejčtenější

Chernobylite se chce svézt na popularitě seriálu. A asi mu to vyjde

Chernobylite

Havárie v Černobylu skrývala mnohem vážnější tajemství, než je známo. Tedy alespoň v podání připravované hry...

Jedna z nejočekávanějších her roku Death Stranding je čím dál záhadnější

Death Stranding

Jedna z nejočekávanějších her letošního roku se s každou další ukázkou stává záhadnější a podivnější – v tom nejlepším...

Neurážejte našeho bezpohlavního robota, vyhrožují herní komunitě

V Borderlands 3 můžete hrát za bezpohlavního robota.

Připravovaný titul Borderlans 3 si nemůže oddychnout od kontroverzních témat. Nejnovějším popraskem na internetu jsou...

Pět scén z her, které narazily na australskou cenzuru

South Park: Stick of Truth

O cenzurování videoher v Austrálii toho bylo napsáno již mnohé, málo se už však ví, že se v posledních letech situace...

Fanoušci upravili vzhled zaklínače, aby se podobal seriálové adaptaci

Zaklínač 3 – Geralt jako Henry Cavill

Tvůrci chystaného seriálu Zaklínač vycházejí z původních knih Andrzeje Sapkowského, nikoli jeho oblíbené videoherní...

Další z rubriky

The Waylanders vypadají jako levná kopie Dragon Age

The Waylanders

Autoři chystaného RPG The Waylanders se chlubí spoluprací se známým scenáristou Markem Laidlawem a zajímavým konceptem...

Konec experimentům, Trine 4 se vrací ke kořenům série

Trine 4

Vyzkoušeli jsme si chystaný čtvrtý díl oblíbené plošinovky Trine. A ani jsme nemuseli, je to úplně to stejné jako deset...

Najdete na iDNES.cz