Atlantis 2 - druhá část rozsáhlého návodu

  12:00aktualizováno  10. ledna 2001 11:20
V prvním díle tohoto návodu jsme se v roli mnicha Felima podívali na malý ostrůvek v Irsku a v roli špeha Tepeca mezi starobylé pyramidy Mayských indiánů. Dnes jako říšský vyslanec Wei Yulan navštívíme nejen čínský klášter, ale i bájnou Shambhalu a v neposlední řadě i zatopené trosky kdysi zářící Atlantídy...

Atlantis 2

Druhá a zároveň i poslední část návodu na rozsáhlou a graficky strhující adventuru.?

Přistupte k oltáři a vložte nejmenší trojúhelníkový kámen na poslední volný hrot v levé části oltáře - odcestujete do čínského kláštera.

3. země: Čínský klášter...
Vždy, když se budete chtít z kláštera vrátit zpět za šamanem do Tibetu, udeřte paličkou do velkého gongu na dvorku (palička je opřená o pravou stranu gongu).

 • Jděte k bráně vedoucí z kláštera, kde na zemi uvidíte zlověstný stín.
 • Jděte ke starci stojícímu nalevo od budovy a promluvte si s ním o všem možném.
 • Vystoupejte po schůdcích až těsně před vchod do budovy, zahněte doprava a jděte podél zábradlí dokud nenarazíte na mladého Číňana (schovává se za sloupem) - důkladně ho vyzpovídejte. Atlantis 2
 • Vstupte do kláštera a vejděte do prvních dveří nalevo, kde si promluvte s opatem.
 • Vyjděte ven a promluvte si se starcem (Master of Directions) o Tan Yunovi.
 • Vejděte do kláštera, jděte až na konec chodby, zahněte doleva a promluvte si s mnichem Chenem (Ten vám dá několik mě nesrozumitelných rad. Hovořte s ním dokud se nezačne opakovat).
 • Vraťte se na chodbu a vejděte hned do dveří naproti, kde si promluvte se starcem.
 • Přistupte k zařízení uprostřed místnosti. Klikáním na jeho levou či pravou stranu s ním můžete
 • otáčet, takže ho nastavte tak, aby červený znak byl nahoře, žlutý napravo a bílý nalevo (viz obrázek). Následně vložte do středu zařízení želvu.
 • Promluvte si se starcem, pak si stoupněte do rohu místnosti nalevo od okna. Atlantis 2
 • Natočte se tak, aby bylo okno po vaší levici, udělejte krok dopředu a promluvte si se starcem.
 • Natočte se směrem ke stěně s dveřmi a udělejte krok dopředu, doprava, doleva, doleva, doleva, doprava, dopředu a dopředu (viz obrázek) - dostanete se tak do tajné místnosti.
 • Jděte do levého zadního rohu místnosti, kde otevírejte oranžovou truhlici dokud v ní nenaleznete hůlku.
 • Obejděte stůl s létajícím drakem a stoupněte si na plošinu s rytinami. Kolem vás se nacházejí čtyři svícny, které zapalte pomocí hůlky a to v tomto pořadí: červený, zelený, modrý a žluto-bílý. Pokud jste učinili správně, stane se z vás trpaslík.
 • Vykročte směrem k létajícímu drakovi - objevíte se v nádherné zahradě.
 • Jděte až ke zdvihnutému mostu a zahněte doleva, kde ze země seberte 6 sošek. Atlantis 2
 • Vraťte se do tajné místnosti a odejděte z plošiny se svícny - nabudete normální velikosti.
 • Nyní musíte na plošinu s rytinami umístit všechny sošky a to ve správném pořadí. Využijte nyní obrázku jenž je součástí tohoto návodu: soška bojovníka se sekerkou (1), soška kováře s kladivem (2), soška ženy s holí (3), soška trpaslíka s velkým kloboukem (4), soška ženy se dvěma kbelíky (5) a nakonec měšec s penězi (6).
 • Vykročte směrem k jezírku s létajícím drakem, čímž se opět zmenšíte.
 • Všechny správně umístěné sošky obživly. Seberte měšec s penězi a každé postavě dejte jednu minci - na oplátku dostanete pět disků.
 • Vstupte do zahrady (směrem k jezírku s drakem) a jděte až k dřevěnému zařízení. Na pět kolíků použijte disky v pořadí uvedeném na obrázku č.1, poté disky přehoďte dle obrázku č.2. - tím byste měli spustit most. Atlantis 2
 • Přejděte přes most a jděte ke zlaté bráně.
 • Nyní je čas naposledy použít váš krystal. Učiňte tak (viz obrázek).
 • Z Měsíce se však tentokráte nevracejte na Zemi, ale leťte ke Slunci.
 • Obleťte Slunce - dostanete se do pásma meteoritů, odkud zamiřte k bíle zářícímu místu - zde by se měl váš kulatý krystal změnit v šestihranný objekt.
 • Odleťte zpět k meteoritům (asi vám bude chvilku trvat než naleznete východ z této pestrobarevné lokace), dále leťte k velké žluté planetě - dostanete se ke Slunci, odkud zamiřte k malé béžové planetce. Dostanete se k Měsíci a odsud se vraťte zpět na matičku Zemi.
 • Stojíte před zlatou bránou, na které je znázorněn myslivec a utíkající liška. Uprostřed brány je dále šíp směřující vzhůru. Klikněte na myslivce, čímž změníte směr šípu.
 • Projděte branou a nastupte do obrovského draka - místního dopravního prostředku. Atlantis 2
 • Na stěně nalevo uvidíte další puzzle, který tvoří deska s červeným drakem mezi dvěmi modrými obláčky. Vaším cílem je získat perlu schovanou v tajné přihrádce.
 • Řešení puzzlu: Nejdříve klikněte na draka. Jakmile se zastaví, klikněte na pravý obláček, pak zase na pravý, opět na pravý, na levý, na pravý a nakonec na levý obláček.
 • Seberte perlu z tajné schránky.
 • Projděte za červený závěs, otočte se a vložte perlu do zlatého panelu.
 • Jděte k dřevěnému stavení a třikrát po sobě se snažte vejít dveřmi dovnitř - zjeví se kněz.
 • Promluvte si s knězem o všem možném.
 • Obejděte dřevený domek zprava a vstupte do zadních dveří vedoucích do pekelného bludiště.
 • Promluvte si s vrátným - získáte prázdný formulář. Vaším úkolem ho bude správně orazítkovat. Při procházení bludištěm narazíte na celkem 6 "zvířecích" úředníků, z nichž každý vám dá jiné razítko. Mějte však na paměti, že v bludišti můžete chodit taktéž "po stropě", na který se dostanete pomocí zvláštního schodiště.
 • Nejdříve musíte zjistit jaká razítka a v jakém pořadí potřebujete, proto nejdříve v bludišti najděte malou holčičku a promluvte si s ní - měla by vám dát vějíř. Pokud tak neučiní, nenasměrovali jste na zlaté bráně šíp na myslivce, jak jsem dříve v tomto návodu uvedl. Atlantis 2
 • Prozkoumejte vějíř, na kterém uvidíte správné pořadí potřebných razítek (bráno zleva doprava). Nyní jíž nezbývá nic jiného než navštívit patřičné úředníky a nechat si od nich orazit formulář. Bohužel, potřebná razítka a jejich pořadí se v jednotlivých hrách mění, takže jsem si pro vás připravil alespoň obrázek, na kterém je uvedeno který z úředníků dává jaká razítka (obrázek je úplně dole).
 • Správně orazítkovaný formulář odneste vrátnému - dostanete houbu nesmrtelnosti.
 • Vyjděte ven z pekla a předejte houbu kněžímu - dostanete magickou svítilnu.
 • Nastupte do draka, jděte do místnosti za závěsem, ze zlatého panelu vyjměte perlu a hned ji zase zasuňte nazpět.
 • Známou cestou se vraťte až do kláštera, respektive do místnosti s želvou, odkud vyjděte ven na chodbu. Po zdolání zlého ducha získáte další trojúhelníkový kámen a vrátíte se na svou základnu do Tibetu.

  Atlantis 2

  Finále: Shambhala, Atlantída atd...

 • Přistupte k oltáři a na zbylé tři volné hroty použijte své trojúhelníkové kameny. Učiňte tak ale v tom pořadí, v jakém jste je nabyli (tzn. Nejprve kámen z Irska, pak z Ameriky a nakonec z Číny) - toto pořadí je velmi důležité!!!
 • Na střed oltáře použijte hranatý krystal z inventáře - objevíte se uprostřed obrovského květu.
 • Kolem sebe uvidíte 6 různých závěsů. Musíte projít třemi z nich, navíc každým dvakrát. Pořadí je uvedeno na okolním obrázku. Posléze budete přeneseni do bájné Shambhaly.
 • Jděte dopředu a pak kolem jezírka až ke královně Rhee, se kterou si promluvte o všem možném.
 • Po dlouhém rozhovoru s Rheou jděte o dvě lokace nazpět, odkud "odleťte" ze Shambhaly (klikněte ne oblohu mezi dvěma vysokými stromy). Atlantis 2
 • Nyní se objevíte ve "světě", který sestává z šestnácti různých lokací, kterými jste dříve ve hře procházeli. V každé lokaci se pak nachází jeden předmět, který můžete sebrat. Vaším úkolem je použít správný předmět na správné místo ve správné lokaci. Tím správným předmětem je hvězda, kterou naleznete na zemi před dřevěným domkem v Číně. Tuto hvězdu musíte použít na okno v kostele v Irsku, konkrétně v pracovně s otevřenou knihou.
 • Objevíte se ve změti modrých pixelů na mořském dně. Ze všeho nejdříve musíte naleznout vchod do Atlantídy (viz obrázek).
 • Projděte vstupní branou, udělejte krok dopředu a pak doprava, kde seberte velký modrý krystal.
 • Nyní najděte v prostorách Atlantisu (hledání by nemělo být složité - mnoho lokací tu není) velkou chobotnici. Vaším úkolem je pomocí krystalu useknout všechna její chapadla. Takže vždy, když po vás chobotnice jedním chapadlem zaútočí, rychle na ono chapadlo klikejte (krystal musí svítit!). Atlantis 2
 • Po zneškodnění chobotnice se ve vás konečně spojí Světlo se Tmou a vy se objevíte u šamana v Tibetu.
 • Jděte k oltáři a na jeho střed použijte již podruhé svůj krystal.
 • Ve vesmíru leťte tak jako kdysi na místo, kde se váš krystal změnil z kulatého tvaru na hranatý (leťte ke slunci, kolem slunce a k bílé záři).
 • Dále leťte směrem k menšímu fialově zbarvenému místu s černým "flekem" uprostřed (viz obrázek).
 • Nakonec proleťte červenou lokací směrem k bíle zářícímu místu

  A to je konec. Všechno dobře dopadlo, svět je zachráněn a Ten si nyní konečně může užívat klidu se svou novou blonďatou přítelkyní...

  Atlantis 2

 • Autor:

  Cyberpunk 2077

  Cyberpunk 2077 patří mezi nejočekávanější hry současnosti. Kutí ho tvůrci Zaklínače a opět půjde o hru na hrdiny v otevřeném světě. Ukázka za zavřenými dveřmi na E3 2018 nás nadchla, letošní pak potvrdila, že je zaděláno na hit. Rozruch vzbudil také herec Keanu Reeves, jenž na tiskovce Microsotu odhalil datum vydání. Pro největší fandy je pak určena sběratelská edice za několik tisíc. Hra bude opatřena českými titulky.

  Nejčtenější

  Hořící zombie dítě mu ukončilo rekord, ale nastartovalo kariéru

  Streamer Philza

  Britský streamer Phil „Philza“ Watson drží rekord za nejvíce času stráveného na jeden život v hardcore módu hry...

  Čínské kopie her už vadí i samotným Číňanům

  Naštvaní čínští hráči protestují proti hře Genshin Impact

  Že se v Číně bez skrupulí kopírují západní herní hity už asi nikoho nepřekvapí. Oznámení nové hry Genshin Impact však...

  Lidé vzpomínají na obaly od 3D karet minulé dekády. Jsou k smíchu i pláči

  Retro obal od 3D grafického akcelerátoru

  Estetika nikdy nebyla silnou stránkou videoherní kultury, své pomyslné dno však už má snad naštěstí za sebou. Nic...

  Samuraj, viking nebo husita? Osm možných scénářů dalších Assassin’s Creed

  Assassin's Creed

  Studnice nápadů pro další hry Assassin’s Creed sice není příliš plná, ale zároveň je stále mnoho cest, kterými se hra...

  Nepropásněte hru zdarma. Skvělý Mutant Year Zero není ani rok starý

  Mutant Year Zero: Road to Eden

  Obchod Epic Store rozdává tento týden opět parádní kousky. Kromě povedené tahové strategie Mutant Year Zero je to i...

  Další z rubriky

  Chystané pokračování King’s Bounty bude více RPG než strategií

  King's Bounty II

  Více než deset let od vydání posledního dílu fantasy strategie King’s Bounty se konečně dočkáme regulérního...

  Série Metro bude mít pokračování, slíbil autor knižní předlohy

  Metro 2033

  Spisovatel Dmitrij Gluchovskij oznámil, že už pracuje na dalším dílu série Metro. Vyvrátil tak negativní předpovědi, že...

  Nešťastný Anthem opouští už i jeho hlavní producent Ben Irvine

  Anthem (PC)

  Poslední hrstka věrných fanoušků kontroverzní střílečky Anthem dostala další velikou ránu. Hlavní producent Ben Irvine,...

  Akční letáky
  Akční letáky

  Všechny akční letáky na jednom místě!

  Najdete na iDNES.cz