Sobota 31. července 2021, svátek má Ignác
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Sobota 31. července 2021 Ignác

Atlantis III - kompletní průvodce hrou

  12:00
Tolik očekávaný návod na českou verzi třetího dílu Atlantisu od francouzského Crya je konečně tady. Hra sice tentokráte není až tak obtížná jako její předchůdci, ale i přesto se v ní najde několik situací, které vám dokáží řádně zamotat hlavu. Pokud potřebujete, bude nám ctí pomoci vám ji zase rozmotat.

Atlantis III: The New World

Návod pro českou verzi hry

1. Část: Hoggarská poušť:

 • Projděte pouští až k ozbrojenému vojákovi. Vojáka si však nevšímejte a vydejte se skalní soutěskou napravo.
 • Na další křižovatce se dejte doleva – narazíte na stráž, ale zachrání vás Targui.
 • Pokračujte podél skály k jeskyni a vejděte dovnitř, kde přistupte před zářící portál. Na zemi před ním se nachází první puzzle.

  Puzzle: symboly na podlaze v jeskyni

 • Do středu puzzlu položte disk a na něj použijte tyčku – tím získáte rotující Káču. Tu nyní musíte pokládat na pět symbolů v horní části puzzlu, načež Káča vždy vytvoří na obvodu kruhu jednu z pěti hvězdiček. Cílem je vypouštět Káču z těchto symbolů v takovém pořadí, abyste nakonec rozsvítili všech pět hvězdiček.
 • Správně pořadí symbolů zleva doprava: 4, 1, 3, 5, 2.
 • Po splnění puzzlu se aktivuje portál a vy se dostanete do světa Iluze, do starého Egypta.

  2. Část: Iluze (Starý Egypt):

  Puzzle: hvězda na stěně

 • Přistupte ke zdi nalevo, na níž je velká pěticípá hvězda. Klikáním na pravý či levý cíp můžete s hvězdou otáčet doprava nebo doleva.
 • Atlantis III: The New World Otáčejte s hvězdou 1 x doleva, 2 x doprava, 1 x doleva, 1 x doprava (nápověda je zakreslena na protější stěně). Otevře se sarkofág a z něj vyleze mumie – váš osobní psychoguru. Promluvte si s ním o všem možném – dostanete skříňku se skarabem.

 • Z podlahy v šeru za jedním ze sloupů seberte malého dřevěného ptáka.
 • Přistupte před východ z hrobky, uchopte ptáka pod kurzor a klikněte na východ – přenesete se na vrchol pyramidy. Zde nastupte na létající plavidlo, načež odletíte před chrám Vrchního kněze.
 • Vejděte do chrámu a promluvte si s Nejvyšším knězem – zjistíte, že mu musíte přinést pero rozsudku a jistý symbol života.
 • Vyjděte ven z chrámu a promluvte si s mumií o všem možném.
 • Přes mapu v inventáři odcestujte do jeskyně. V jejím nitru přistupte k oltáři, otevřete truhlici a seberte z ní kříž Ankhu – vámi hledaný symbol života.
 • Odcestujte do chrámu bohyně Isis. Uvnitř naleznete kněžku, která vám zadá další úkol. Na stěně za ní se nachází celkem 12 kachliček, popisujících prastarý příběh o Isis a Usirovi. Tento příběh musíte dát dohromady.

  Puzzle: kachličky s legendou

 • Poskládejte nejdříve malé kachličky s textem v pořadí zleva doprava tak, aby vytvořily toto znění:
  1) Usir, syn Země a Oblohy, je faraón a Isis, jeho sestra, je faraónova manželka. Přináší Egyptu znalosti.
  2) Seth, Usirovo dvojče, na svého bratra žárlí a plánuje jeho vraždu.
  Atlantis III: The New World 3) Během slavnosti Seth nabízí krásnou truhlici tomu, kdo se do ní přesně vejde.
  4) Všichni hosté truhlici zkusili, ale jen Usir si do ní mohl lehnout.
  5) Než mohl Usir z truhly vylézt, Sethovi služebníci ji rychle zavřeli a hodili do Nilu.
  6) Isis hledá svého ztraceného manžela. V Byblosu vidí truhlu, zachycenou větvemi stromu.
  7) Ukryje Usira v bažině, ale Seth ji sleduje a rozhodne se objevit, kde se jeho bratr skrývá.
  8) Najde ho a rozseká jej na 14 kusů, které schová po celém Egyptě.
  9) Věrné ženě se podaří 13 kusů najít.
  10) Znovu složí jeho tělo a natře jej oleji a parfémy. Potom jej omotá obvazy. Vypadá téměř znovuzrozen!
  11) Poté si k němu lehne a spolu počnou jeho syna Hora, sokola…
  12) který jednoho dne pomstí svého otce, od nynějška Krále smrti.
 • Nyní ještě přiřaďte k textům správné kachličky s obrázky (viz obrázek).
 • Po vyřešení puzzlu dostanete od kněžky talisman, o němž vám psychoguru řekne, že přináší štěstí.

 • Odcestujte na pláž, kde si promluvte s mladým rybářem. Předejte mu talisman štěstí, načež rybář konečně uloví pár ryb. V jeho síti však uvízly i váhy, které seberte. Od rybáře navíc dostanete ještě kamennou ikonu.
 • Odcestujte do zříceného chrámu na skalnatém ostrůvku. Vyjděte po schůdcích nahoru, přistupte ke kamenné truhle a na fresku na přední stěně truhly použijte kamennou ikonu - víko se otevře a uvnitř uvidíte deset barevných pírek. Z ostrova však můžete odvézt pouze jedno pírko a navíc jen to správné, které je ze všech nejtěžší. Ale jak poznáte, které z nich Atlantis III: The New World je nejtěžší?

  Puzzle: vážení pírek

 • Přistupte ke sloupům nalevo a povšimněte si, že ze sloupu přímo před vámi trčí malinký kolíček. Zavěste na něj váhy (viz obrázek).
 • Seberte z truhly všechna pírka a postupně je pokládejte na obě misky vah. Z každé dvojce pak vyberte to těžší a přeložte jej na pravou misku. Tímto způsobem nakonec vyberete to nejtěžší pírko ze všech (bohužel zde nelze uvést které to je – při každém novém spuštění hry se pravé pírko generuje náhodně).
 • Nepotřebných devět pírek vraťte do kamenné truhly.

 • Odcestujte do chrámu s Nejvyšším knězem. Přistupte až před něj a na levý sloupek položte pírko (Faraónova duše by měla vzlétnout k nebi), na pravý potom kříž Ankhu.
 • Po znovuzrození Faraónovy duše vyjděte ven a promluvte si s vaším psychoguru na téma znovuzrození Faraóna – poví vám, že vás ze světa Iluze vyvede skarab.
 • Odcestujte do jeskyně a uvnitř otevřete skříňku se skarabem – přenesete zpět do Hoggaru, konkrétně do místnosti za portálem.

  3. Část: zpět v Hoggaru:

 • Projděte portálem do jeskyně a vyjděte z ní ven – narazíte na chlápka, který odchytil vašeho přítele Targuiho. Spolu s ním se vydáte do místnosti za portálem, kde muž položí na podstavec uprostřed lebku.
 • Atlantis III: The New World Seberte lebku z podstavce – přenesete se do světa uvnitř křišťálové lebky.
 • Procházejte se uvnitř pokřiveného světa lebky a hledejte křišťálového delfína (viz obrázek). Promluvte si s ním – dozvíte se první dva směry (první dveře nalevo a třetí dveře napravo).
 • V labyrintu lebky hledejte malou bublinu, zobrazující chodbu s dveřmi (viz obrázek). Vstupte do ní – objevíte se v bludišti. Podle rad delfína se vydejte prvními dveřmi nalevo a pak třetími napravo. Zadními dveřmi se pak vraťte zpět do křivého světa lebky.
 • Bublinou naproti delfínovi se vraťte do jeskyně – zde vám chlápek poví, že po vás chce vypátrat tajemství, které v sobě lebka ukrývá.
 • Jakmile chlápek odejde, klikněte na fresku postavy na sloupu napravo - postava obživne. Promluvte si s ní – pokud jste navštívili bludiště v lebce a prošli správnými dveřmi, postava vám prozradí důležitý příběh.
 • Na druhé straně místnosti naleznete vznášející se zvonkohru. Dotkněte se jí – objeví se před vámi dálkové ovládání, které seberte.
 • Na ovládání můžete navolit dva světy – zasněžené paleolitické období a starodávný Orient. Navštívit nyní můžete kterýkoliv z nich…

  4. Část: Paleolitické období:

  Rozlehlé jeskyně:

 • Jakmile uniknete před mamutem do jeskyně, vydejte se do její zadní části – uklouznete a po pádu z výšky zemřete. Váš duch, za nějž budete nyní hrát, se ale naopak zrodí.
 • Z obrovské jeskyně, v níž leží vaše mrtvola, vedou tři tunely – jeden ústí v jeskyňce Atlantis III: The New World s vaším druhem, další dva pak ve dvou malých jeskyňkách.
 • V jedné z jeskyněk je vyhaslé ohniště. Použijte na něj svou hůlku, čímž rozděláte oheň. Na stěnách vedle vás se objeví barevné stíny pěti vlků.
 • Klikáním na vlky z levé a pravé stěny jeskyně je nasazujete do souboje. Vždy, když jeden vlk zvítězí, mu předhoďte dalšího. Bílého vlka si však nechte až na závěr, protože právě on musí zvítězit.
 • Když vítězný bílý vlk proskočí stěnou jeskyně, vydejte se za ním – přenesete se tak na malý ostrůvek uprostřed velkého jezera.

  Malé ostrůvky uprostřed jezera:

 • Přejděte napříč prvním travnatým ostrůvkem až k uschlému stromu. Cestou seberte pařez a položte jej před tento suchý strom. Vylezte na strom, načež se dostanete přes vodu na další malý ostrůvek.
 • Zde seberte ze země malý kámen a pokračujte až k tygrovi, kde neopomeňte sebrat uschlou větev.
 • Nyní se můžete vydat dvěma směry – nalevo nebo napravo. Cestou nalevo vás čapne tygr, cestou napravo se propadnete do tekutého písku. Nezbývá vám tedy, než se zbavit tygra, a to tak, že ho nalákáte do tekutého písku.
 • Připravte si do ruky kámen a hoďte jím před sebe přesně ve chvíli, kdy bude tygr v pozici zobrazené na obrázku u tohoto návodu.
 • Po zničení tygra pokračujte po ostrůvku až k velkému kameni na jeho konci. Použijte na něj větev, čímž jej shodíte do vody a budete tak moci přelézt na další, tentokráte skalnatý ostrůvek.
 • Atlantis III: The New World V zadní části tohoto ostrůvku se nachází hodný bílý vlk, jehož služeb za okamžik využijete.
 • V přední části ostrůvky se vydejte skalní rozsedlinou ke břehu s medvědem. Zde narazíte na zlého černého vlka. Otočte se a pospíchejte za bílým vlkem, který toho černého v souboji zabije.
 • Vraťte se ke břehu s medvědem, kde seberte ze země dlouhou dřevěnou tyč. Namísto k medvědovi se však vydejte na travnatý kopeček. Zde použijte hůl na okraj nad propastí, načež se přehoupnete na protilehlý ostrůvek.
 • Sejděte až ke břehu, kde leží ve vodě dlouhá ostnatá kláda. Nasedněte na ni a odplujte na centrální skalnatý ostrov.
 • Vystoupejte po stezce až na plošinku na vrcholu skály. Zde se podívejte k nebi a vzneste se do nitra vznášejícího se organického maxi-balónu.
 • Uvnitř balónu seberte z poličky vrhač oštěpů a křišťálovou lebku – dostanete se opět do jejího vnitřního křivého světa.
 • Ve světě lebky nalezněte křišťálového delfína a promluvte si s ním – poví vám, že vrhač oštěpů vám pomůže zabít mamuta a taky se dozvíte další dva směry (čtvrté dveře nalevo a třetí dveře nalevo).
 • Bublinou naproti delfínovi se vraťte do organického balónu a otvorem v jeho centru zpět na skalnatou plošinku.
 • Sejděte po stezce zpět téměř až dolů k jezeru. Otočte se doprava, kde na centrální skále uvidíte fresku vlka, pomocí níž se dostanete zpět do jeskyně.
 • Přes hlavní jeskyni s vaší mrtvolou projděte do další malé jeskyňky, po jejímž obvodu pobíhají stíny čtyř zvířat. Seberte ze země kopí a všechny čtyři stíny sestřelte – získáte tak Atlantis III: The New World čtyři drahokamy ve tvaru srdce (srdce vody, ohně, vzduchu a země).

  Puzzle: oživení vaší mrtvoly pomocí drahokamů

 • Přistupte k vaší mrtvole v hlavní jeskyni a do rohů kamenné desky, na níž tělo leží, položte drahokamy dle obrázku.
 • Po obživnutí se vydejte tunelem do jeskyně, v níž vás již očekává váš druh. Předáte mu vrhač oštěpů, on zabije mamuta a vy tak šťastně splníte svoji misi.

  5. Část: Orient (Pohádka Tisíce a jedné noci):

  Dům bagdádského kupce:

 • Jako mladý zloděj se objevíte se na dvorku bohatého kupce, ukrytý ve velkém hrnci.
 • Otravné kočky se zbavíte tak, že odklopíte poklop z vedlejšího hrnce s páchnoucími rybami. Kočka se jedné z nich zmocní a uteče.
 • Vylezte z hrnce na nádvoří a zamiřte doprava za keř, kde vás stráž neuvidí.
 • Seberte z dlažby malý kámen a hoďte jím nalevo od keře před vámi – tím stráž odlákáte z jejího postu.
 • Rozběhněte se doprava, kde seberte žebřík opřený o zeď.
 • Vraťte se na svou předchozí pozici, tedy za keř. Podívejte se nad sebe, použijte na balkón žebřík a vylezte po něm nahoru.
 • Na horní chodbě proběhněte do protějších dveří, za nimiž se nachází pokoj kupcovy dcery. Té slíbíte přinést černou růži z čarodějovy zahrady.

  Atlantis III: The New World Čarodějova zahrada:

 • Dejte se doprava průčelím ve skále ke kamenné budově, jděte podél zdi a na konci chodby seberte o stěnu opřenou dlouhou dřevěnou tyč.
 • U malého osvíceného bazénku roste palma a z ní visí trs banánů. Dloubněte do něj dřevěnou hůlkou, načež jeden banán spadne na zem. Seberte ho.
 • Na protější straně bazénku poskakuje žonglující opička. Předejte jí banán a jakmile zmizí, seberte ze země její barevná dřívka (modré, zelené a červené).
 • U bílých skal v rohu zahrady narazíte na podivného opeřeného netvora, který hlídá dutinu ve skále. Tohoto netvora se musíte zbavit. Nejdříve ale seberte ze země velkou bílou kouli.
 • Nedaleko odtud se nachází malý altánek s malou nefunkční fontánkou. Vložte do ní kouli – otevře se vám tak další puzzle ve formě bludiště.

  Puzzle: bludiště s jednorožcem

 • V bludišti, představujícím zmenšenou čarodějovu zahradu, musíte rozmístit čtyři barevné „bójky“ tak, aby jednorožec doběhl až do stáje v levém horním rohu bludiště.
 • Rozmístění barevných bójek v bludišti – viz obrázek (pořadí: modrá, žlutá, červená, zelená).
 • Po úspěšném zdolání puzzlu obdržíte roh jednorožce.
 • Vraťte se o lokaci nazpět směrem ke zdi. U pěšinky stojí na podstavci malá skříňka, do níž vsuňte jednorožcův roh – tím aktivujete mechanismus, jenž spustí klec na netvora u bílých skal.
 • Jděte ke v kleci uvězněnému netvorovi a z otvoru ve skále vytáhněte skříňku se třemi barevnými drahokamy – safírem, rubínem a smaragdem. Tyto seberte.

  Atlantis III: The New World Puzzle: chýše s tanečnicemi

 • V zahradě kouzelníka se nacházejí celkem tři malé chýše, v nichž bydlí půvabné tanečnice. Ve vstupu do těchto chýší vám ale zabrání strážní. Těchto se zbavíte tak, že na ně použijete patřičné barevné dřívko (barva dřívka odpovídá barvě vnitřního vybavení chýše – to je vidět přes vstupní dveře).
 • Uvnitř každé chýše si pak promluvte s tanečnicí a předejte jí odpovídající drahokam – dostanete od nich dva klíče a mapu kouzelníkovy věže.
 • Jděte k zamčené bráně v přízemí vysoké věže ve středu zahrady a odemkněte ji jedním z klíčů.

  Puzzle: tamagotchi ve věži

 • Cesta na vrchol věže po točitém schodišti povede skrz docela zábavný puzzle. V podstatě budete soutěžit s malým skřítkem a vaším úkolem je dostat se na vrchol věže dříve než on. Po kliknutí na schod před vámi se na obrazovce objeví hra ve stylu tamagotchi, v níž malá opička vylézá na palmu, zde uchopí kokos a slézá s ním zpět dolů. Kdykoliv během její cesty z palmy můžete kliknout na červené tlačítko, načež opička upustí kokos a ten bude dopadat na hlavy šestí hrochů. Podle toho, z jaké výšky kokos vypustíte, na tolik hroších hlav dopadne a o tolik schodů se ve věži přemístíte. Je vhodné a v podstatě i nutné přesunovat se na schody se symbolem hvězdy, které vás vymrští rovnou o patro výš. Naopak šlápnutím na schod se symbolem hada se propadnete o patro níž. Svůj současný stav na schodišti zjistíte kdykoliv pohledem na mapu věže v inventáři.

 • Atlantis III: The New World Jakmile se dostanete na vrchol věže, odemkněte dveře klíčem – na létajícím koberci se přesunete do vzdušného sídla čaroděje.
 • Vejděte dveřmi do domu a pokuste se projít přes kouzelné hady na schodech - budete přeneseni do hvězdárny.

  Puzzle: hvězdná mapa

 • V místnosti se nachází obrovský kulatý stůl s hvězdnou mapou. Na této mapě musíte vytvořit celkem pět souhvězdí, které jsou vyobrazeny ve čtyřech oknech v místnosti a poslední je na plakátu za vašimi zády. Správné umístění jednotlivých souhvězdí na mapě je vidět na přiloženém obrázku.
 • Po správném zadání všech pěti souhvězdí zůstane na mapě svítit jediná hvězda. Nyní vytvořte poslední souhvězdí podle dalšího obrázku, načež hadi ze schodů zmizí a vy tak můžete projít do čarodějovy pracovny.

  Puzzle: šuplíky skříně, první část

 • Další puzzle je situováno do skříně hnedle vedle vchodu. Povšimněte si, že čtyři z celkem šestnácti šuplíků trochu vyčnívají. A právě tyto šuplíky musíte otevřít.
 • Možných kombinací k otevření správných šuplíků je několik, zde je jedna z nich: Počáteční stav = všechny šuplíky zasunuté. Klikněte na tyto šuplíky: druhý zleva ve čtvrté řadě, čtvrtý zleva ve čtvrté řadě, čtvrtý zleva v první řadě a čtvrtý zleva ve třetí řadě (viz obrázek).
 • Po vysunutí správných šuplíků uslyšíte cvaknutí, které značí odemknutí čtyř šuplíků ve spodní části skříně. Tyto otevřete a seberte z nich čtyři nákresy – stopy pro další Atlantis III: The New World puzzle.

  Puzzle: šuplíky skříně, druhá část

 • Skříň se otočí a před vámi se objeví další šuplíkový puzzle. I tentokráte musíte otevřít čtyři konkrétní šuplíky a které z nich to jsou, je zakresleno na stopě se všemi čtyřmi šuplíky. Nyní je ještě nutné určit správné pořadí otvírání šuplíků.
 • Princip se ukrývá ve čtyřech stopách, které máte v inventáři. Na jedné je vyobrazen jeden šuplík, na druhé dva, na třetí tři a na čtvrté všechny čtyři. V otvírání postupujte stejně tak jako přibývají šuplíky na jednotlivých stopách.
 • Konkrétní postup (viz obrázek): třetí šuplík zleva ve čtvrté řadě, třetí šuplík zleva v první řadě, čtvrtý šuplík zleva ve druhé řadě a první šuplík zleva v první řadě.
 • Otevře se horní přihrádka ve skříni, z níž seberte prachovku a použijte ji na zelenou lampu – zjeví se džin a daruje vám černou růži.
 • Ve skříni se poté objeví křišťálová lebka. Seberte ji – přenesete se do jejího vnitřního světa.
 • V nitru lebky opět vyhledejte křišťálového delfína a promluvte si s ním – dozvíte se poslední dva směry – první dveře vpravo a šesté dveře vlevo. Pak se bublinou napravo od delfína navraťte do čarodějovy laboratoře, odkud dveřmi odejděte…

  6. Část: Zpět v Hoggaru:

 • Jakmile se vrátíte do Hoggaru s tím, že již vám delfín prozradil všech šest směrů, „požádá“ vás plešatý chlápek, abyste pro něj poklad získali.
 • Vraťte se do vnitřního světa lebky (použijte ji v inventáři) a nalezněte bublinu směřující Atlantis III: The New World do chodby s dveřmi.
 • Jakmile se dostanete do chodby, projděte dveřmi v pořadí, jaké vám prozradil delfín. Tedy: první nalevo, třetí napravo, čtvrté nalevo, třetí nalevo, první napravo, šesté nalevo.
 • Objevíte se v Shambhale. Nyní je třeba hovořit se starcem a se stařenou v určitém pořadí a na určitá témata.
 • Nejdříve přistupte ke stařeně a promluvte si s ní na 2. téma (stařec+stařena), pak přejděte ke starci a promluvte si s ním na 5. téma (lebka), pak na 6. téma (vy) a na 3. téma (zeměkoule). Následně přejděte ke stařeně a promluvte si s ní na 4. téma (šipky) a nakonec na 1. téma (tajemství). Stařena vám poví, že tajemství je ukryto v jezírku. Obejděte tedy jezírko z druhé strany a vstupte do něj – získáte tajemství (Omegu) a přenesete se zpět do Hoggaru.
 • V inventáři klikněte na Omegu – přenesete se opět do světa Lebky. Zde hledejte bublinu ústící v Hoggarské poušti, kam se také přenesete.
 • Ze stanu nalevo seberte svítilnu (baterku) a omračte jí strážného před vámi.
 • Seberte nůž ležící na zemi vedle omráčeného bandity a použijte jej na Targuiho, čímž mu rozvážete ruce.
 • Z opasku omráčeného strážného seberte klíčky a další klíčky seberte z vaku, jenž visí na sloupku napravo od stanu s Targuim.
 • Promluvte si s Targuim o všem možném, pak přistupte k jeepu za suchým stromem a nastartujte jej klíčky. THE END.

 • Autor:
  • Nejčtenější

  Zveřejnil tajné vojenské dokumenty, aby dokázal, že je ve hře chyba

  Nadšenec do vojenské simulace War Thunder zašel během internetové debaty o hře až příliš daleko. Aby vývojářům ukázal,...

  RECENZE Chernobylite: návštěva zamořené zóny nebyla nikdy děsivější

  Co byste udělali, abyste zachránili milovanou osobu? Někteří by pro to zpřetrhali samotný čas a prostor. A právě to se...

  Nová hra od Amazonu ničí drahý herní hardware, pozor na ni

  Ačkoliv má New World od herních studií Amazonu poměrně úspěšný start, pověst jí kazí ohlasy od hráčů, kterým zničila...

  Vývojáři končí s protipirátskou ochranou Denuvo. Zpomaluje počítač

  Reputace protipirirátské ochrany Denuvo utrpěla v posledních dnech vážné šrámy. Nejdříve bylo prokázáno, že má...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  KOMENTÁŘ: Cesta do elektromobilního pekla. Auta přinášejí víc problémů než výhod

  Premium Nová doba elektromobilní nás vrátí o půlstoletí zpátky: auto bude luxus, mobilita taky a draze to zaplatíme všichni. I...

  Mlčeti zlato. Profesionální vyjednavač vysvětluje, jak jednat s dětmi či šéfem

  Premium Každý člověk vyjednává v průměru pětkrát za den. Doma s partnerem, s dětmi, v práci se šéfem, s podřízenými. Radim...

  Český vlk z Wall Street jde k soudu. Hlavní roli v kauze Via Chem má miliardář Sisák

  Premium Schyluje se k dlouho očekávané soudní bitvě, v níž je hlavní postavou známý český finančník a miliardář Petr Sisák...

  • Další z rubriky

  Zveřejnil tajné vojenské dokumenty, aby dokázal, že je ve hře chyba

  Nadšenec do vojenské simulace War Thunder zašel během internetové debaty o hře až příliš daleko. Aby vývojářům ukázal,...

  RECENZE: Darius Cozmic Revelation je retro raketka na steroidech

  Je tu další parádní kolekce her žánru „raketka letí zleva doprava, musí zničit tisíce nepřátel a vyhnout se bambilionu...

  Jak by vypadalo Dishonored viděné ze shora? Jako Weird West

  Několik bývalých členů studia Arkane, známého především díky sérii Dishonored, založilo nový vývojářský tým a pracují...

  Hra zdarma tento týden potěší milovníky vláčků a železnice

  Digitální obchod s hrami Epic Store tento týden nabízí zdarma povedenou hru Train Sim World 2, ve které se můžete stát...

  LETNÍ SOUTĚŽ: Přidejte svůj tip na výlet a hrajte o jednu z 10 krásných cen
  LETNÍ SOUTĚŽ: Přidejte svůj tip na výlet a hrajte o jednu z 10 krásných cen

  Vkládejte svoje tipy na výlety s dětmi a vyhrávejte hodnotné ceny po celé léto. Sdílejte svoje oblíbená místa, hodnoťte tipy ostatních, hrajte o...

  Dabéři Naked Attraction: Byli jsme v šoku, že něco takového může vůbec existovat

  Nahota je televizní evergreen a stále dokáže diváky přikovat u obrazovek. Počátkem devadesátých let to bylo Tutti...

  Britney Spears se ukázala nahoře bez. Prý na protest proti otci

  Britney Spears (39), která s otcem bojuje u soudu kvůli opatrovnictví a správě jejího majetku, zveřejnila na sociálních...

  Ostych a stud před kolegy jsou ztracená energie, míní Vica Kerekes

  Slovenská herečka maďarského původu Vica Kerekes (40) přijala nabídku režiséra Tomáše Svobody a zahraje si v jeho...

  Neteř princezny Diany se vdala. Vzala si o 32 let staršího miliardáře

  Lady Kitty Spencerová (30) se vdala. Neteř princezny Diany si vzala jihoafrického módního magnáta Michaela Lewise (62)....

  Zemřel herec Vladimír Marek, roky bojoval s rakovinou

  V nedožitých 70 letech zemřel ve čtvrtek divadelní, muzikálový i televizní herec Vladimír Marek. Podle Blesk.cz se od...