Chaser – návod #4

  12:00aktualizováno  2. října 3:22
Kdo je to vlastně Chaser? Probudil se na neznámé orbitální stanici a jdou po něm ozbrojení týpkové v uniformách. Proč tu je? Neví... a pokud snad nevíte vy, jak v téhle 3D akci dál, nahlédněte do našeho podrobného návodu.

32.) Ravi Vallis-Assassination
Tato část hry se snad ani misí nazvat nedá, je velice krátká a zařazuji ji jen pro přehlednost, aby vám souhlasilo auto-ukládání. Jakmile tedy vlak zastaví, vystupte si doleva, pokračujte po cestě vpřed, na konci zatočte doprava a pokračujte dál. Spustí se animace, ve které ozbrojenci vyhodí vlak do povětří a hned tak přejdete do další mise.

33.) Syd´s Bar-Victory
V animaci se s kamarády domluvíte na dalším postupu, pak budete i s nimi dopraveni na přistávací plochu a projdete branou do objektu. V něm však budete zezadu napadeni nepřáteli a kamarádi budou postříleni. Jeden z nich však stačí ještě před smrtí dálkovým ovladačem spustit automatické kulomety, které nepřátelskou bandu pokosí.

34.) Lomonosov Crater-Betrayal
Chaser V reálu se tedy ocitnete opět osamoceni a můžete se tudíž opět spoléhat jen sami na sebe. Teď se musíte dostat do hlavního centra rebelů, ale nejde to jinudy, než touto cestou, která je však velice nebezpečná, je střežena dokonalými automatickými zbraněmi a lasery, musíte být neustále ve střehu. Pokračujte chodbou, na stropě je automatický kulomet. Nejlépe se mně osvědčily na jejich likvidaci odstřelující puška a ruční kulomet. Dejte se doprava, jsou tam pancíře, ale potom pokračujte dveřmi vlevo. Dál to přímo nepůjde, lasery nepřeskočíte. Vlezte tudíž do díry v podlaze a kolem trubek skrčeni pokračujte na konec šachty, kde slezte po žebříku dolů. Podlezte mezerou dál, za mřížemi rozstřelte barel s výbušninou, prolezte vzniklým otvorem. Pozor, v místnosti dojde k výbuchu, navíc je tam kulomet. Po schůdcích vyjděte na rampu a vstupte do červeně osvětleného otvoru, výtahem vyjeďte nahoru, zničte kulomet na stropě, vlevo je další. Přejděte přes hromadu hlíny na druhou stranu, projděte dveřmi, nyní se nacházíte za laserovou bariérou, kterou jste na začátku nemohli přeskočit. Pozor na kulomet, v místnosti je lékárnička a pancíř. Vstupte do dveří vpravo za bednami, pozor na dva kulomety, vyskočte si na bednu, počkejte na přestávku mezi modrým jiskřením, přeskočte si na druhou stranu, zde vás přivítají dva kulomety a třetí je vpravo, nastane další výbuch. Projděte protějšími dveřmi, sejděte dolů po schodech, pokračujte dveřmi vpřed. Za nimi je kulomet, preventivně ho zlikvidujte. Vraťte se kousek po schodech nahoru, vlevo proskočte otvorem s narušenou mříží a po žebříku slezte dolů. Skrčte se a kolem roury zprava pokračujte dopředu, zničte dva kulomety, jděte dál a jakmile se budete moci narovnat, vyskočte si nahoru. Projděte dveřmi, rozstřelte kulomet, mezerou vlevo dole mezi lasery podlezte dál, zlikvidujte kulomet, pozor na nový výbuch.

Dalšími lasery proběhněte ve chvíli, kdy na okamžik zmizí, projděte dveřmi, za nimi jsou po obou stranách kulomety. Dejte se doprava, vpravo na bedně je lékárnička, vlevo za rohem odstřelte barely, zlikvidujte další kulomet a za bednami druhý. Za rohem jsou ještě další dva, jděte vpřed, za vámi i před vámi se zapnou lasery. Projděte tedy dveřmi doprava, tam se nacházejí hned tři kulomety, tentokrát i nějací vojáci. Na bedně seberte lékárničku, vyskočte si na bednu a přeskočte přes lasery, zabočte do chodby vlevo, budete napadeni robotem zezadu. Na konci chodby zatočte doprava a projděte dveřmi. Vyjděte po červeně osvětlených schodech nahoru, za dveřmi po obou stranách si už na vás brousí zuby dobře známí nebezpeční roboti. Zlikvidujte je, poté si vlevo přeskákejte přes bedny na druhou stranu, před prvními lasery si vyskočte vlevo na šikmý výstupek na zdi a přeskočte je, druhé lasery podlezte. Vpravo za rohem stiskněte zelený spínač a stejným způsobem se vraťte zpět ke dveřím. Znovu přes výstupek na zdi přeskočte lasery, další podlezte a vlevo na panelu opět použijte tlačítko. Pokračujte dveřmi vpravo, zde jsou dokonce čtyři kulomety. Na konci chodby projděte dveřmi s nápisem SECTOR C3, vejděte do místnosti, po schůdcích na rampu, pak vstupte do modře osvětlené chodby. Sestupte dolů po schodech a máte tuto část za sebou.

35.) Lomonosov Crater-Ruins
Chaser Budete dál hledat cestu do základny rebelů, vejděte do místnosti, dejte se doprava, vpravo vstupte do modře osvětlené chodby. Vyjděte schody, zatočte doprava, po dalších schodech dolů, pozor, spadne strop. Vstupte do místnosti, vyčistěte ji od nepřátel, projděte se po ní. Mezi tím si otevřeli vstup do chodby vlevo od schodů další vojáci, vraťte se tam tedy, udělejte pořádek i v těchto nových prostorách, posuňte se vpřed, odbočte doleva. Před sebou vidíte dlouhý dolů vedoucí žebřík, přeskočte si do škvíry vpravo, při skoku se skrčte a už jste v malé dutině. Projděte jí k žebři a sestupujte po něm dolů, přeskočte si na druhou úzkou římsu vlevo a z ní si vyskočte do šachty, kterou se plazte na konec, tam pokračujte plazením vpřed. Na konci vylezte do místnosti a nad otvorem v podlaze na dvakrát seskočte dolů do šachty, škvírou v podlaze prolezte do chodby, pokračujte dvakrát doleva, projděte otvorem před vámi. Vyjděte po schůdcích nahoru, o kousek výš pak po žebříku, zatočte doleva, po schodech dolů a do chodby vpravo. Slezte dolů po schodech a vlevo po žebři ještě níž. Pokračujte vraty naproti, před vámi jsou schody ke generátoru, tam ovšem nechoďte, ale před schody odbočte vlevo a hned doleva vlezte do zavalené chodby, je to vskutku směs trosek. Ocitli jste se snad v nejtěžším místě hry, toto je od autorů skutečně doslova mrzký kousek ! Pravou stranou se protáhněte závalem, krčte se, skákejte a podlézejte, tak se dostanete až k lehce přehlédnutelným skobám ve zdi, které ale fungují, jako žebřík. Asi v polovině si přeskočte doleva a tak se dostanete do další místnosti s nepřáteli, které rychle zlikvidujte a raději si hru hned uložte, ať si nemusíte tuto krkolomnou cestu ještě jednou zopakovat. Pokračujte dopředu, pravou stranou kolem kontejnerů dál, zatočte do vchodu vpravo, poté znovu doprava, odbočte vlevo. Na konci chodby si vlevo slezte po žebříku dolů, vpravo proskočte vpřed mezerou mezi odchlíplým drátěným pletivem. Žebříku vpravo si nevšímejte, pokračujte chodbou vpřed, projděte polootevřenými vraty. Pokračujte po železných schůdcích nahoru, za otevřenými dveřmi zatočte doprava. Na levé straně před vámi vidíte modré jiskření, dojděte k němu, vpravo od něj je vchod do rozvodu, skrčte se a vlezte dovnitř, prolezete tak do další části.

36.) Lomonosov Crater-Shafts
Chaser Vylezte po žebříku nahoru a vlezte si do dalšího rozvodu. Na konci si seskočte na vodorovný žebřík, zleva budete atakováni vojáky. Na opačné straně vpravo si přeskočte na jiný žebř, slezte po něm dolů a seskočte si na stříšku výtahu. Rychle, než výtah spadne do suterénu si vpravo přeskočte do vchodu šachty a vlezte do ní. Na konci si stoupněte na příčnou desku, pokračujte po ní dál, ale pozor, za mříží vlevo se vyrojí několik vojáků, které je nutno zlikvidovat. Pak vyskočte na žebř, lezte po něm dolů, do šachty spadne výtah. Seskočte na jeho stropní část a projděte otevřenými dveřmi. Naproti vám jsou další otevřené dveře, po barelech vyskákejte nahoru, zachytněte se mříže, vlezte do rozvodu. Jste na stropu jiného výtahu, seskočte si mezerou u zdi na úzkou římsu k žebři, po kterém slezte dolů. Přeskočte na další žebřík, vyskočte do otvoru před vámi. Plazte se dál, vpravo se zřítí betonová deska. Po skobách ve zdi si slezte k ní, přejděte po ní na druhou stranu, kde si přeskočte na žebř, po kterém slezte dolů. Zase spadne výtah, vlezte si na jeho strop, vyskočte a vsoukejte se do šachty. Projděte na prkno, z něj přeskočte na žebřík. Slezte dolů a po skobách ve zdi vylezte nahoru, tím jste v této části skončili.

37.) Lomonosov Crater-Rebels
Chaser Vejděte do místnosti, na jejím konci vpravo si vyskočte do otvoru ve zdi. Na konci vlevo vstupte do otevřených dveří, v chodbě je několik velice nebezpečných nepřátel. Vedle těchto dveří je vchod do rozvodu, vlezte tam, o kousek dál vlevo si po rouře seskočte do místnosti. Nastane výbuch, který před vámi poničí podlahu, přes její torzo si přeskákejte na druhou stranu, kde projděte dveřmi. Pokračujte doprava, vlezte do díry ve zdi, vlevo vchodem a zabočte vpravo, na konci do protisměru přímo vlevo. Projděte místností, poté vpravo dveřmi, naproti dalšími a po spadlém vzduchovodu vyjděte nahoru, skrčte se a podlezte do místnosti. Seskočte si po bedně dolů, místnosti jsou plné nepřátel, proto pokračujte vpřed velice opatrně. Na konci chodby stiskněte spínač, za bednou, na které jste ho použili, se uvolní cesta dál, prolezte tudíž vzniklým otvorem do chodbičky, vstupte do další chodby. Jděte doleva, vpravo skočte do otvoru, projděte šachtou a na konci vlevo si vylezte. Prošmejděte všechny místnosti, z poslední z nich se dostanete zpět do hlavní chodby. Vyjděte schody, projděte dveřmi, jakmile se přiblížíte k mřížím vpravo, spustí se dolů a tak vám zatarasí cestu. Rychle utíkejte doleva, kde vlezte do komory, stiskněte tlačítko, dveře se zavřou a tam jedině můžete přežít ve zdraví obrovský výbuch, který vše poničí. Potom si znovu vejděte do chodby, nyní už pod mřížemi podlezete, zabočte doprava po schodech nahoru a projděte celou chodbou, vymlaťte všechny vojáky. Slezte dolů, běžte kolem vrtacích souprav doleva, podlezte pod pootevřenými vraty, pokračujte doleva. Přelezte hromadu hlíny, zapněte noční vidění a opatrně si seskákejte až dolů. Tam vyskočte do šachty, jděte doprava, podlezte mříže. Pozor na vojáky, vpravo projděte tunelem, vylezte si na modrou rampu a po schodech vyjděte nahoru. Doleva projděte protějšími dveřmi, přes tmavou jeskyni pokračujte vchodem naproti do místnosti. Vpravo je stropní kulomet, sejděte po šikmé ploše dolů a zatočte do prvních dveří vpravo. Za rohem vylezte po žebříku, potom po schodech, z oken postřílejte vše, co můžete. Seskákejte dolů, na transportérech jsou automatické kulomety, naproti za soupravou 10M-08X podlezte pod vraty a zničte obávané roboty. Zahněte doprava a slezte dolů po žebři, na druhé straně po druhém vystoupejte nahoru, pokračujte doprava. Jděte dolů po schodech modrou chodbou, nechoďte až dolů, tam je zavalená chodba, takže to musíte obejít tudy shora. Přes výstupky na pravé straně si přeskákejte na skalní stezku, po ní jděte doleva a opatrně si po ní přeskákejte až na konec. Tam si vyskočte do chodby, vlevo vidíte ten zával, který jste takto obešli, pokračujte po ní doprava a odbočte do prvního vchodu vpravo. Shora pobijte vojáky pod vámi, projděte do místnosti a sejděte po schodech dolů. Přes pootevřené dveře se dejte doprava po rampě, vlevo dole je na obrněnci kulomet, na konci rampy zahněte do dveří vlevo a po schodech sejděte dolů, ale před tím si zapněte noční vidění.

Nyní se dostanete do spleti komplexu podzemních jeskynních chodeb, tudíž bez zapnutého nočního vidění neprojdete, ve chvílích, kdy je něco vidět ho vypínejte, aby se vám v něm doplnila potřebná energie. Pod vámi dole za schody je šachta, opatrně si seskákejte dolů. Projděte dveřmi, v místnosti na konci dalšími polootevřenými, znovu použijte noční vidění a podlezte škvírou pod dveřmi. Dostanete se do místnosti, kde přeskočte zídku a se zapnutým nočním viděním se tunelem dostanete do místnosti s vrtnými soupravami. Projděte jí, pokračujte dalším skalním tunelem až do místnosti s dvěma kontejnery. Za jedním z nich je otvor, kterým seskočte dolů, pokračujte vpřed, dostanete se do chodby. Cesta je to záludná, klikatá, dost těžko by se to popisovalo. Dobrým ukazatelem směru a důkazem toho, že jdete správně jsou nepřátelští vojáci, kteří vás zepředu napadají. Tímto jednoduchým, ale účinným a efektivním způsobem dojdete až na konec chodby a tak tuto část ukončíte.

38.) Lomonosov Crater-Outro
Chaser Přejděte zprava přes kopec hlíny, u červeného světélka odbočte doprava, zapněte noční vidění, poté vyjděte po schodech až nahoru, zde už je vidět. Spadlý regál obejděte zprava, na konci projděte dveřmi na pravé straně. Spustí se vám závěrečná, vše vysvětlující a dlouho trvající animace, z ní se dovíte celou pointu příběhu, který měl velice překvapující zápletky a ještě podivnější, až nečekaný konec. Sledujte pečlivě celý děj, neboť pointa je naprosto překvapující. Pro neznalce angličtiny tedy jen krátce k obsahu filmečku. Šlo vlastně o to, že hlavní hrdina Chaser, za kterého jste hráli, byl ve skutečnosti speciální agent, kterého chirurgicky zamaskovali tak, aby vypadal jako Chaser a mohli ho použít k infiltraci. Jenomže se operace nějak zvrtla a jemu nezůstala žádná paměť, jenom záblesky jeho pravé paměti, smíšené s Chaserovými, kterou se mu snažili implantovat. Příběh je prakticky klasika, tak trochu okopírovaná z Total Recall. Jenomže hlavní zločinec, ono Monstrum, přišel k závěru, že jeho oblíbený a nejlepší tajný agent je příliš zkušený, ostřílený a tudíž i nebezpečný, vše by se mohlo obrátit proti němu a jeho organizaci, tak ho nakonec přece jenom nechal zastřelit. Takže to je vše, vážení přátelé, přeji příjemné požitky ze hry.

Autor:

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 patří mezi nejočekávanější hry současnosti. Kutí ho tvůrci Zaklínače a opět půjde o hru na hrdiny v otevřeném světě. Ukázka za zavřenými dveřmi na E3 2018 nás nadchla, letošní pak potvrdila, že je zaděláno na hit. Rozruch vzbudil také herec Keanu Reeves, jenž na tiskovce Microsotu odhalil datum vydání. Pro největší fandy je pak určena sběratelská edice za několik tisíc. Hra bude opatřena českými titulky.

Nejčtenější

Hořící zombie dítě mu ukončilo rekord, ale nastartovalo kariéru

Streamer Philza

Britský streamer Phil „Philza“ Watson drží rekord za nejvíce času stráveného na jeden život v hardcore módu hry...

Čínské kopie her už vadí i samotným Číňanům

Naštvaní čínští hráči protestují proti hře Genshin Impact

Že se v Číně bez skrupulí kopírují západní herní hity už asi nikoho nepřekvapí. Oznámení nové hry Genshin Impact však...

Lidé vzpomínají na obaly od 3D karet minulé dekády. Jsou k smíchu i pláči

Retro obal od 3D grafického akcelerátoru

Estetika nikdy nebyla silnou stránkou videoherní kultury, své pomyslné dno však už má snad naštěstí za sebou. Nic...

Samuraj, viking nebo husita? Osm možných scénářů dalších Assassin’s Creed

Assassin's Creed

Studnice nápadů pro další hry Assassin’s Creed sice není příliš plná, ale zároveň je stále mnoho cest, kterými se hra...

Nepropásněte hru zdarma. Skvělý Mutant Year Zero není ani rok starý

Mutant Year Zero: Road to Eden

Obchod Epic Store rozdává tento týden opět parádní kousky. Kromě povedené tahové strategie Mutant Year Zero je to i...

Další z rubriky

V nových Need for Speed Heat nebudou lootboxy

Need for Speed Heat

Závodní série Need for Speed není právě v dobré kondici. Dva roky starý díl Payback se nepovedl. Vylepší si EA reputaci...

Série Metro bude mít pokračování, slíbil autor knižní předlohy

Metro 2033

Spisovatel Dmitrij Gluchovskij oznámil, že už pracuje na dalším dílu série Metro. Vyvrátil tak negativní předpovědi, že...

Nepropásněte hru zdarma. Skvělý Mutant Year Zero není ani rok starý

Mutant Year Zero: Road to Eden

Obchod Epic Store rozdává tento týden opět parádní kousky. Kromě povedené tahové strategie Mutant Year Zero je to i...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz