Civilization - první a jedinečná

  12:00aktualizováno  5. prosince 11:44
Pokud vám nic neříká jméno Civilization, pak se buď nepohybujete na poli tahových strategií, anebo jste strávili posledních deset let mimo povrch naší planety. Patří totiž mezi nejslavnější TBS, které kdy naše monitory spatřily.

CivilizationNení lehké psát o tak fenomenální hře, jakou je majstrštyk Civilization od Sida Meiera. Ovšem to je problém, se kterým se musí vypořádat každý, kdo chce napsat článek do rubriky Klasika, takže si s ním budu muset poradit i já. Víte co? Uděláme to tak, že vám popíšu kompletně celou hru i s jejími možnostmi a vy si uděláte obrázek sami. To je docela fér návrh, ne?

Až spustíte Civilizaci, asi se zhrozíte – grafika totiž za moc nestojí, lépe řečeno, Pepa a Lojza Novákovi z Dolní Lhoty by udělali lepší (záleží na úhlu pohledu - na tehdejší dobu to rozhodně nic hrozného nebylo - by mondy). Jestli chcete vědět víc, přečtěte si recenzi Robinsona ml. ve Score – neumím se jako on správně rozplývat nad zmatkem geometrických tvarů, pixelovitostí a vyblitostí barev. Berte prostě jako fakt, že Civilizace na pohled nevypadá dobře. Grafika je čistě účelová – k tomu, abyste rozpoznali jednotlivé jednotky, města a typy povrchu, však bohatě stačí.

Co se ozvučení týče, radím vám: vypnout, nechcete-li si definitivně odrovnat sluchové orgány (pro úchyláky závažné upozornění: opravdu jen sluchové orgány) (pro jiné úchyláky – nechte si hudbu zapnutou, je to fakt skvělý :-) – by Vreco). To víte, PC Speaker nemá ten správný výkon a autoři Civilizace zvukům také moc nedali – to vše dohromady tvoří jeden hrůzný zážitek, který si však můžete odpustit, zaškrtnete-li v nastavení kolonku „no music“.

Civilizace je tahová strategie. Délka tahu není přesně určena, je to něco v rozmezí jednoho roku až padesáti let, přičemž interval se v průběhu hry zmenšuje. Stanete se vůdcem jednoho národa (nebo civilizace, chcete-li), se kterým budete muset úspěšně projít období od 3000 před naším letopočtem až po současnost a ještě dál, a to tak, abyste buďto vyvraždili všechny ostatní národy (jejich počet si můžete určit na začátku hry), přesvědčili všechny ostatní národy, aby se s vámi spojily v jeden harmonický celek, ekonomicky zničili ostatní národy nebo jako první založili kolonie na Alfě Centauri. Když vás nějaký národ zničí, končí pro vás pochopitelně také hra samotná, ale to není ten správný konec.

Většina hry probíhá v hlavním okně, na kterém vidíte čtverečkovanou mapu světa. Čtverečky s číslem symbolizují města (pod nimi je i jejich název, občas docela nečitelný), číslo znamená jeho velikost. Čtverečky s obrázkem symbolizují jednotky – podle obrázku se pozná typ, podle barvy pak příslušnost. Co se povrchu týče, narazíme zde samozřejmě na vodu, a to v podobě oceánu (celý čtvereček je modrý) a řeky (pouze část čtverečku je modrá). CivilizationŘeky se od moří liší tím, že kolem nich lze stavět pole, lze je po vynalezení mostů přemostit a lze na nich postavit pevnost i město. Navíc nijak neomezují pohyb vašich jednotek. Krom klasické travnaté plochy narazíme na souši i na mokřady a bažiny, lesy nebo hory. Když se na čtverečku ještě vyskytne symbol zvířete, produkuje více jídla, když se na něm vyskytne žlutý nebo černý patvar, produkuje více peněz/štítečků.

Každá jednotka má omezený počet akčních bodů – většinou jeden (to znamená, že se může pohnout o jeden čtvereček, popřípadě jednou zaútočit), ovšem třeba kavalérie nebo tanky mají víc. Některé jednotky se neumí pohybovat po všech druzích povrchu: např. lodě nemohou na souš a pro pozemní jednotky to platí naopak, letadla jsou zase omezena maximální dobou setrvání ve vzduchu – čas od času se prostě musí vrátit do města nebo na letadlovku natankovat (na druhou stranu tady dostává realističnost dost zabrat: viděli jste už někdy pilota, který vydrží ve vzduchu dva roky?). Každý povrch ubírá jiný počet akčních bodů, tedy jinými slovy, cestují-li jednotky horami, pohybují se pomaleji, než jednotky jiné, které si (chytře) vybraly cestu po poli. Počet ubíraných akčních bodů můžete snížit postavením silnice, a po vynalezení železnice i kolejemi (pohyb po kolejích neubírá VŮBEC ŽÁDNÉ akční body – proto se je snažte postavit co nejdřív a pak už si jen užívejte neomezeného pohybu).

Silnice a železnice umí stavět jen a pouze osadníci (jedna z nejdůležitějších jednotek ve hře). Jednoho dostanete hned na začátku hry a další si určitě brzy vyrobíte sami. Pokud ne, nemáte v boji o přežití šanci. Osadník toho totiž umí vážně hodně. Asi nejdůležitější jeho funkcí je, že může založit zbrusu nové město (to má pak velikost 1). Může se také přidat k obyvatelům již založeného města (velikost o 1 vzroste). Může postavit silnici nebo železnici. Může vyčistit znečištěný (zamořený) čtvereček. Může postavit most přes řeku. Může postavit opevnění na jednom čtverečku. Může na jednom čtverečku postavit pole. A může dokonce postavit i doly! No řekněte, není to dokonalý domácí mazlíček?

Konec legrace, z předchozího výčtu jste asi už pochopili, že bez osadníků se prostě neobejdete. A tak je budete stavět, ačkoli jejich výroba není levná. Nejenže stojí celých 40 štítků (co to jsou štítky vysvětlím za chvíli), ale po jeho postavení se ještě velikost města sníží o 1! Za všechno se platí…

Ačkoli mají ostatní jednotky o poznání omezenější možnosti, také mohou provádět několik speciálních činností. Například se mohou zakopat a zvýšit si tak obranné číslo o Civilizationjedna. Dále umí plenit – to se hodí, když chcete soupeřovo město vyhladovět – prostě mu zničíte pole okolo a on už si rozmyslí, jestli vám bude držet brány zavřené. Konečně pak mohou hlídkovat, což znamená, že stojí na místě a nehýbou se, dokud se poblíž neobjeví nepřátelská jednotka.

Když už jsme si tak začali povídat o možnostech jednotek, povíme si, s jakými se vlastně ve hře setkáme. O osadnících jsem už mluvil, z dalších mírumilovných jednotek je tu nepostradatelný diplomat, který umí také spoustu věcí: založit ambasádu (získáte přístup k informacím o dané civilizaci – např. kolik mají peněz, vojenských jednotek, co vynalezli apod.), prozkoumat město, takže v něm vidíte jednotky a vojenské stavby, ukrást nějakou technologii, kterou ještě neznáte, zničit probíhající výstavbu nebo výrobu v cizím městě, provést revoluci (za peníz odpovídající velikosti a loajalitě města jej získáte pod svoji kontrolu) a sjednat schůzku s vůdcem druhé civilizace. S tím můžete například uzavřít mír, požadovat daň nebo jej poštvat proti nepříteli, který je na vás příliš silný. Dále tu máme ještě obchodnické karavany, nejrůznější transporty (lodě), a to je z mírumilovných jednotek vše.

Vojenské jednotky můžeme rozdělit na skupinu útočnou a obrannou. Takže tu máme kupříkladu řadu milice-falanga-mušketýři-riflemeni, obrňáky a Mech. Infantry. Do útoku se pak hodí legie, Charioty, katapulty, kanóny, obrňáky, artilérie a především atomovky (atomovka je v Civilizaci samostatná jednotka s ohromným útokem, jejíž jedinou nevýhodou je, že silně znečišťuje životní prostředí). Chcete-li, můžete používat jezdectvo a letectvo, jejichž hlavní výhodou je velká rychlost, ale většinou se vyplatí spíš hrubá síla. Navíc letadla a lodě nemohou zabrat soupeřovo město, to mohou jen pozemní jednotky. Co se loďstva týče, ve většině případů je nezbytné. Existují tři typy lodí: 1) válečné lodě (mohou útočit na ostatní lodě a některé i na jednotky a města na pobřeží), 2) transporty (velmi slabý útok, ale dokáží převážet pozemní jednotky), 3) letadlovky (převáží letadla a rakety a doplňují jim palivo).

Většinou nemáte najednou možnost vyrábět mnoho jednotek, protože staré typy jsou nahrazeny novými. Takže třeba vynaleznete střelný prach a už nemůžete vyrobit falangu, ale místo ní budete vyrábět mušketýry, kteří jsou její přesnou, leč o něco silnější kopií.

Všechny jednotky vyrábíte ve městech. Město vznikne jedině založí-li ho osadník. Když na čtvereček města dvakrát kliknete, dostanete se do další velmi důležité části hry, kterou je správa města.

Máte tu především malou mapičku se čtverečky, které město obhospodařuje. Podle typu Civilizationpovrchu a přítomnosti/nepřítomnosti polí, cest a dolů produkuje každý čtvereček určitý počet klásků (jídlo), štítečků (v podstatě jednotky pracovní síly/výroby – když jednotka stojí 40 čtverečků a vaše město produkuje 5 čtverečků za tah, postavíte ji za 8 tahů) a jakýchsi podivných znaků (obchod – ovlivňuje, kolik z města vyberete na daních). Na každý čtvereček můžete nasadit jednoho človíčka z města: na začátku tedy jednoho, když se velikost města zvýší o 1, tak 2 atp. Město se zvýší, když zásoba obilí překročí hranici znázorněnou obdélníkem. Pak vám zmizí všechny nastřádané klasy (tedy ty, které vaši človíčkové nespotřebovali) a musíte sbírat znovu (máte-li postavenou sýpku, zmizí jen polovina klásků). Když máte dojem, že vaše město produkuje dost klásků, aby se uživilo a ještě rostlo, můžete odebrat človíčky ze čtverečků. Odeberete-li pracujícího človíčka, stane se z něj bavič (jeden nespokojený člověk ve městě se stane spokojeným). Když kliknete na baviče, stane se z něj výběrčí daní (z města vám pak podle výše daně, kterou si určujete sami, přičemž platí, že čím vyšší daň, tím méně peněz jde do výzkumu, více do státní pokladny), a když na něj kliknete ještě jednou, stane se z něj vědec (město pak produkuje více žároviček – vynalézáte rychleji). Ve městě můžete také vyrábět jednotky, které jsme si už popsali výše, a také stavět budovy. Budov je spousta a mají nejrůznější funkce. Vezmeme to abecedně: akvadukt umožňuje růst města nad 10, banka zvyšuje příjmy z daní, kasárna (barracs) způsobí, že všechny jednotky produkované městem jsou okamžitě veterány, katedrála (cathedral) učiní čtyři lidičky ve městě šťastnými (nešťastní lidičkové plodí nepokoje), zdi (city walls) zvýší o 200% obranný bonus jednotek ve městě, koloseum (colloseum) učiní 3 lidi šťastnými, soud (courthouse) sníží korupci, továrna (factory) zvýší produkci štítečků, o sýpkách (granary) už jsme mluvili, vodní elektrárna (hydro plant) zvýší produkci továrny, knihovna (library) zvýší produkci žároviček, tržiště (marketplace) zvýší příjmy z města plynoucí, hromadná doprava (mass transit) sníží znečištění, které město produkuje, manufaktura – nadstavba továrny – zvýší produkci štítečků, jaderná elektrárna podobně jako vodní zvýší produkci továrny, to samé dělá i tepelná elektrárna, liší se jen ve stupni znečištění, a ve hře můžete zažít i obdobu Černobylské katastrofy. Recyklační středisko (recycling center) snižuje znečištění, SDI defense zabrání atomovým útokům na město, chrám (temple) učiní šťastným jednoho človíčka a univerzita zvýší produkci žároviček.

Dále ve městech můžete stavět jednotlivé komponenty pro vesmírnou loď a také – věříte-li si – divy světa (wonders). Takový div světa je velká stavba, která má nějaký globální příznivý efekt (v každém městě jeden šťastný človíček, na moři +1 akční bod, zpřístupní všechny typy vlády atp.), staví se velmi dlouho a na konci hry vám zvýší score. Rozhodně se vyplatí většinu zázraků stavět, i když jsou některé omezeny faktem, že po objevení určitého vynálezu je jejich efekt zrušen.

CivilizationVšechny postavené budovy můžete za určitý obnos prodat a chcete-li výrobu urychlit, můžete zbytek štítků zaplatit z vlastní kapsy. I proto se vyplatí najmout výběrčí daní.

Co se vynálezů týče, fungují velmi jednoduše (ehm). Jakmile vyprodukujete první žárovičky, přijdou za vámi mudrci s dotazem, co mají vynalézat. Vy si prostě vyberete jednu z možností (např. kolo, zednictví nebo písmo) a pak jen čekáte, až se vynález vynalezne (to závisí na produkci žároviček – každý vynález stojí určitý počet žároviček, takže čím více jich produkujete, tím rychleji bude hotový). Samozřejmě hned ze začátku nejsou přístupné všechny vynálezy, k těm silnějším se musíte propracovat. Takže třeba vynález zpracování železa můžete začít vyvíjet, až když máte vynalezeno zpracování bronzu atp.

Už je toho na vás moc? Ujišťuji vás, že tohle nejsou zdaleka všechny možnosti, které Civilizace nabízí. V podstatě jsem úplně přeskočil nejrůznější poradce, kteří vám radí, co stavět, co vynalézat a kde najmout výběrčí daní, nezmínil jsem vůbec možnost měnit způsob vlády (tj. despocie, monarchie, demokracie, komunismus, republika (nejlepší je poslední jmenovaná)), na čemž záleží věci jako zásobování jednotek a produkce polí, nepopsal jsem podmínky ovlivňující konečné skóre. Ale chápu, že to už vás asi nezajímá, pak by tato klasika dostala formát návodu, což mi není zrovna po chuti. Od teoretické stránky věci se tedy přesuňme k té praktické: jak se to vlastně hraje?

Už jste to pochopili sami: Civilizace je dosti složitá hra a asi vám bude chvíli trvat, než se v ní pořádně zorientujete. Nepropadejte zoufalství, až pochopíte herní principy a možnosti, pak vás začne Civilization bavit jako žádná jiná hra. Na tomto místě bych ale chtěl podotknout, že Civilizace není pro každého a nemáte-li rádi strategie, snad jste se ani neměli pouštět do čtení tohoto článku.

Co se ovládání týče, je docela intuitivní: myš pro scrolling, numerická klávesnice pro pohyb a klávesové zkratky pro speciální schopnosti – co byste chtěli víc?

Z toho všeho, co jsem vám tu o Civilization řekl, vyplývá doufám jasně, že ji považuji vedle Monkey Islandu 2 (který jsme si v této rubrice představili minule) za jednu z nejlepších her všech dob. Ačkoli to není hra pro každého, má v sobě těžko pochopitelné kouzlo, které mě přinutilo již k nepočítaně nočním pařbám, kdy se člověk probouzí v pět ráno s hlavou na klávesnici. Tak vzdejte i vy hold nejlepší počítačové strategii všech dob!

P.S.: Právě si dávám tu práci, abych vám nabídl pořádný návod. Ať už to bude na BW nebo někde jinde. Ale rozhodně na mě a moji pracovní morálku nespoléhejte… :-)

Autor:

Největší světová herní výstava Gamescom 2019 se koná od 20. do 24. srpna v Kolíně nad Rýnem. Čeká nás opět řada nových oznámení a ukázek z nadcházejících titulů jako jsou Gears 5, Minecraft Dungeons a Zaklínač.

Nejčtenější

Chernobylite se chce svézt na popularitě seriálu. A asi mu to vyjde

Chernobylite

Havárie v Černobylu skrývala mnohem vážnější tajemství, než je známo. Tedy alespoň v podání připravované hry...

Jedna z nejočekávanějších her roku Death Stranding je čím dál záhadnější

Death Stranding

Jedna z nejočekávanějších her letošního roku se s každou další ukázkou stává záhadnější a podivnější – v tom nejlepším...

Neurážejte našeho bezpohlavního robota, vyhrožují herní komunitě

V Borderlands 3 můžete hrát za bezpohlavního robota.

Připravovaný titul Borderlans 3 si nemůže oddychnout od kontroverzních témat. Nejnovějším popraskem na internetu jsou...

Pět scén z her, které narazily na australskou cenzuru

South Park: Stick of Truth

O cenzurování videoher v Austrálii toho bylo napsáno již mnohé, málo se už však ví, že se v posledních letech situace...

Fanoušci upravili vzhled zaklínače, aby se podobal seriálové adaptaci

Zaklínač 3 – Geralt jako Henry Cavill

Tvůrci chystaného seriálu Zaklínač vycházejí z původních knih Andrzeje Sapkowského, nikoli jeho oblíbené videoherní...

Další z rubriky

Konec experimentům, Trine 4 se vrací ke kořenům série

Trine 4

Vyzkoušeli jsme si chystaný čtvrtý díl oblíbené plošinovky Trine. A ani jsme nemuseli, je to úplně to stejné jako deset...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz