Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Crusader Kings – středověká RTS

  12:00aktualizováno  27. května 5:40
Švédský tým Paradox se rozjel a chrlí své specifické historické strategie jako na běžícím pásu. Je Crusader Kings příjemnou výjimkou mezi povětšinou ne zrovna zábavnými tituly?

Crusader Kings Paradox Entertaiment si snad nikdy nedají pokoj. Jejich pokusy o dokonalou historickou strategii mají leccos do sebe, pravidelně však bývají totálně pokaženy neergonomickým ovládáním a velkou dávkou bugů. Hráči se v první řadě stávají betatestery a teprve po instalaci několika patchů má hra důstojnou podobu, jakou autoři zřejmě zamýšleli od začátku. Tato fakta by vybízela ke značně despektivnímu přístupu k jejich novotě Crusader Kings, jež sice využívá atraktivního středověkého prostředí, nicméně zároveň se prezentuje ve snad nesmrtelném enginu Europy Universalis II a tedy značně nevábném audiovizuálním zpracování.

Přejděme k faktům o hře. Crusader Kings pokrývají historické období vrcholného středověku od roku 1066 a bitvy u Hastings, až po pád Konstantinopole a vpád Turků do Evropy v roce 1453. A jak už je dobrým zvykem, autoři toto období zpracovali skutečně maximálně věrně. Díky tomu je styl hraní zásadně odlišný od Europy Universalis, Victorie či Hearts of Iron. Oproti globálním kolonizačním snahám či megalomanským bojům se v Crusader Kings řeší více lokální záležitost, pohraniční šarvátky a vztahy vládce se svou rodinou, sousedy a leníky. To neznamená nějaké zúžení pole působnosti, neboť se tím hráč může více soustředit na jemné sítě intrik a řešit věci, na něž by ve hře širšího rozsahu nezbylo místo.

Oproti globálním kolonizačním snahám či megalomanským bojům se v Crusader Kings řeší více lokální záležitost, pohraniční šarvátky a vztahy vládce se svou rodinou, sousedy a leníky.

Předchozí hry od Paradoxu

Europa Universalis - první hra ze série historických strategií, odehrávající se v novověké Evropě
Europa Universalis 2 - pokračování Europy Universalis, mírně propracovanější. Hra dala technologický základ všem následujícím titulům.
The Crown of the North - odbočka od historické ságy, jež se věnuje konfliktům na území severských států.
Two Thrones - úzce zaměřená strategie, jež mapuje dějiny stoleté války mezi Anglií a Francií.
Victoria: An Empire Under The Sun - časově později umístěna, období viktoriánské Anglie a kolonialismu.
Hearts of Iron - nejmodernější, válečně zaměřená hra, jež pojímá druhou světovou válku v nebývale širokém měřítku.
Pax Romana - Pax Romana není sice přímo od Paradoxů, jedná se ale o velmi podobný kousek složitě a bohužel ne zrovna hratelně zpracovávající dějiny antického Říma.

Hra mapuje především éru feudálního zřízení, přitom hrát lze za různé rody a země. Nelze se chopit ovládání církve či obchodnických států což je ale vzhledem k zaměření pochopitelné. Vše se odehrává na mapě rozdělené opět do provincií, které tentokrát pokrývají menší území a celkem je jich o něco víc než tisícovka. Vyznat se v nich není úplně snadné, přitom je to potřeba, neboť každá z nich má vlastního vládce a mohou v ní platit různá práva. O něco výše nad hrabaty, která panují v takovýchto státečcích, stojí vévodové. Největší pocit moci pak mají hráči, kteří zvolí některého z králů. Ti jsou charakterizováni čtyřmi hodnotami (například diplomatické schopnosti nebo úroveň správcovství), které je možné zvýšit najmutím vhodných rádců a služebníků. Pozor ale – není nic horšího, než neloajální vyslanec či vojevůdce. Pečlivé lustrace jsou nezbytností i ve středověku.

Crusader Kings Charakterizace jednotlivých postav je poměrně pečlivá. Většinou mají krom základních ještě i speciální vlastnosti a týká se jich celá řada více či méně náhodných událostí. Příjemným překvapením je emancipovanost hry ve smyslu obsazení žen do významných rolí: ženské postavy mohou zastávat vysoké funkce všude, snad kromě armády, a jejich šarmu lze i přirozeně využít. Systém diplomatických manželství je natolik komplexní, že je prakticky hrou ve hře a pochopit ho je bez pečlivéo pročtení manuálu a tipů prakticky nemožné. Rodové vztahy a hrátky s pořadím následnictví jsou možná až přebujelé – někdo se v tom bude vyžívat, jiného tato trochu simsoidní rovina Crusader Kings otráví k smrti.

Příjemným překvapením je emancipovanost hry ve smyslu obsazení žen do významných rolí: ženské postavy mohou zastávat vysoké funkce všude, snad kromě armády, a jejich šarmu lze i přirozeně využít.

Crusader Kings Feudální systém funguje i co do správy území. Hráčova postava může sama ovládat určité množství provincií, v tom ji ale omezuje její úroveň správcovských schopností. Aby si ulehčila, lze některé části země předat loajálním vazalům, kteří je budou spravovat a starat se o jejich rozvoj. Jdou z nich pak sice menší daně, tento systém ale umožňuje vládnout širšímu území. Opět je ale třeba rozdávat uvážlivě – zrada je strašlivá věc. Čas od času je dokonce možné vytvořit zbrusu nový titul pro určité území a částečně tak na něm zkonsolidovat moc, zároveň jde ale o nebezpečný dar leníkům – přichází s ním značná prestiž, což jen víc a víc svádí ke svévolné revoltě. Její vojenská podoba je však jen nejhorším případem. Nespokojenost a postranní úmysly vazalů se mohou projevit jejich vlastními intrikami, pokusy o vraždu či pasivní rezistencí.

Křížové výpravy (1095 - 1291)

Tažení Evropanů (křesťanů) vyhlášená papežem s cílem Palestiny. Hlavní záminka: víra, osvobození svatých míst - ve skutečnosti šlo ale o boj o půdu, drancování a obohacování se, hledání nových zdrojů obživy a mocenského uplatnění. 1. křížová výprava: nejdříve houfy neozbrojených a neorganizovaných rolníků, 2. část výpravy vedena francouzskými, italskými a nizozemskými feudály za podpory byzantského panovníka. 1099: dobyt Jeruzalém, na dobytém území vznikají 3 křižácké státy Edessa, Antiochea a Tripolis.
2. křížová výprava: v čele francouzský král Ludvík VII. -> snaha rozšířit území získané v 1. křížové výpravě. Rovnováha sil mezi křižáky a muslimy, zlom v bitvě u Hattínu r. 1187: zdrcující porážka křižáků a ztráta velkých území. 3. křížová výprava: pokus o zvrat nepříznivé situace, v čele něm. král Fridrich Barbarossa + fr. král Filip II. August a angl. král Richard Lví Srdce. Rozsahem největší výprava, ale jen částečný úspěch. 4. křížová výprava: na výzvu papeže Inocence II., zaměřena na popud Benátčanů místo proti nevěřícím proti křesťanům. Dobyt Cařihrad - obchodní konkurent Benátek - na dobytém území vzniká Latinské císařství.
Další čtyři křížové výpravy byly více či méně neúspěšné.
Důsledky křížových výprav: překonání rozdrobenosti, rozvoj měst díky rozšíření obchodu, nové plodiny: rýže, špenát, broskve; kulturní obohacení Evropy Zdroj: Maturita.cz

Crusader Kings Velkou část herního času zaberou války a bitvy. Každé hrabství má svou specificky složenou armádu. Mezi různé typy jednotek se řadí pěchota, rytířstvo, lehká kavalérie, lučištníci či milice a to, jaké jednotky poskytuje, závisí především na moci jednotlivých stavů. Bojový systém, jímž se řeší samotné šarvátky, se podobá spíš Hearts of Iron než Europě Universalis, v jeho průběhu nejprve dojde k útoku střeleckých jednotek a následně se do sebe pustí jezdecké a pěší pluky a v několika okamžicích se rozhodne o osudu střetnutí. Válčení z globálního pohledu s sebou nese značná rizika. V první řadě je vždy nutné najít casus belii. Bez něj jde o bezdůvodnou agresi a prudce klesá popularita a vliv útočníka. Postupovat je nutné vždy jen velmi citlivě, protože reputace zlého muže rozhodně neprospěje diplomatické pozici ve světě a není nic horšího než zjistit, že všichni přepokládaní spojenci vypověděli smlouvy a řítí se přes hranice dát zlobivému králíčkovi lekci. Speciálními případy válek jsou křížové výpravy, jež se však jinak příliš neliší. Vyhlašuje je obvykle papež a jedná se o dobrou příležitost, jak si výrazně polepšit po stránce prestiže, ekonomiky i území.

Postupovat je nutné vždy jen velmi citlivě, protože reputace zlého muže rozhodně neprospěje diplomatické pozici ve světě a není nic horšího než zjistit, že všichni přepokládaní spojenci vypověděli smlouvy a řítí se přes hranice dát zlobivému králíčkovi lekci.

Crusader Kings Neuvěřitelnou komplexnost dokazuje hra přítomností dalších rovin. V jisté míře se lze starat o společnost, jež je rozdělena do čtyř stavů – měšťané, rolníci, duchovní a šlechta. Každý z nich si klade určité požadavky a zalíbit se všem je skoro nemožné. Bičem na ně jsou zákony. Právo na vlastním území lze volně upravovat a opět je to neuvěřitelně podrobná a historicky přesná skladba možností, jež poslouží i jako interaktivní učebnice – ovšem ne každý bude mít trpělivost a čas ji pochopit a rozumně využít. Oproti starším hrám Paradoxu je nicméně omezeno vyvíjení a vynalézání a v zásadě je možné jen určit jeden ze směrů a čas od času se objeví nějaká ta nová technologie.

Autoři odvedli kus práce co do encyklopedičnosti hry. Ke každému území, osobnosti či hernímu prvku je k dispozici podrobný popis a nápověda. Texty hra přímo přetéká a snadno se v ní člověk ztratí.

Středověk: boj o investituru

V 11. stol. vyvrcholil spor o prvenství mezi světskou a církevní mocí. V roce 1073 byl papežem zvolen Řehoř VII. bez souhlasu císaře: Dictatus papae – papež si činí nároky na světskou moc + r. 1075 posílá dopis Jindřichovi IV. s požadavkem na právo dosazovat i krále, navíc měl být zbaven práva jmenovat biskupy. Jindřich IV svolává synodu, shromáždění římských kněží – Řehoře prohlásil za sesazeného. Za to byl dán papežem do klatby a vyloučen z církve, říšská knížata zproštěna přísahy věrnosti. Ta se bouří proti Jindřichu IV. Jindřich se ponížil a vykonal pokořující pouť k papeži r. 1077 na hrad Canosa (bos v obleku kajícníka prosil o dopuštění před bránou). Nebyla ovšem myšlena vážně - roku 1084 je jím vojensky ovládnut Řím, Jindřich nechává vysvětit nového papeže a nechává se jím korunovat na císaře (pomoc Vratislava II. -> král. titul).
Jindřich V.: 1122 konkordát wormský - mírová smlouva mezi církví a státem. Určuje se, že volba biskupů přináleží církvi za přítomnosti krále. Od krále žezlo - světská moc; od papeže prsten a berlu - církevní moc. Jedná se o mírný kompromis, ale i tak posílení pozice církve... Zdroj: Maturita.cz

Pro lidi, co nejsou zapálenými studenty dějin středověku, to rozhodně není ideální stav, zvláště když audiovizuální stránka hry – jak vidno ze screenshotů – nijak strhující není. Škoda opět nevalné kvality manuálu. Crusader Kings jsou natolik komplexní, že by si zasloužili přiložit rozsáhlý foliant a ne trapnou knížečku, jež horko těžko vysvětlí základy ovládání. Je třeba dodat, že autoři implementovali do hry celou řadu nadstandardních funkcí. Obohacen byl mutliplayer, naprosto úchvatná je pak možnost exportovat po dohrání uloženou pozici a nahrát ji do Europy Universalis 2.

Verdikt: Crusader Kings se sice nevyhnuli jistým zmatkům v ovládání a opět se vyplatí počkat si na nejbližší patche k bezproblémovému provozu hry. Přesto se však ze strany Paradoxu jedná o příjemné překvapení: nehrají se špatně. Pozor ale: kdo se hodně dobře neorientuje ve středověkých reáliích a nemá trpělivost hodiny a hodiny se učit všem herním mechanismům, Crusader Kings si rozhodně neoblíbí. Křižáčtí králové jsou pro fanatiky, pro méně zapálené hráče je tu stále geniální Medieval: Total War.

Crusader Kings
Minimum: CPU 450, 128 MB RAM
Optimum: CPU 700, 256 MB RAM
Multiplayer: ano
Další informace: screenshoty / Video
Výrobce/distributor: Paradox / Paradox
Distributor v ČR: N/A
Oficiální stránka: homepage
Verdikt: Komplexní - a možná až příliš - historická strategie.
Hodnocení: (info) 70%
Autor:
Nejčtenější

Age of Empires: Defintive Edition
Legendární strategie Age of Empires v nové grafice se vrátí až příští rok

Nečekaný odklad na poslední chvíli postihl modernizovanou verzi kultovní strategie Age of Empires. Navíc to vypadá, že hra bude k dispozici pouze přes...  celý článek

Tekken 7
Lidé chtějí tutoriály, ale pak je ani nehrají, říká producent Tekkena

Jak donutit hráče, aby se vaši hru opravdu naučili, když se jim nechce trénovat? Nejlépe speciálním příběhovým módem, myslí si Katsuhiro Harada, producent...  celý článek

Hajime Taniguchi aka Tokido
Na každém detailu záleží. Profík sedí přesně 80 centimetrů od obrazovky

Legendární hráč vystupující pod přezdívkou Tokido pobavil na turnaji všechny přihlížející, když vytáhl z kapsy metr a odměřil si ideální vzdálenost od...  celý článek

Middle-earth: Shadow of War
RECENZE:Tolkienův svět utopený v krvi. Shadow of War hraje na jistotu

Pokračování výborné řežby na motivy Tolkienova Pána prstenů se drží při zdi a příliš změn nepřineslo. To však neznamená, že by nebylo zábavnou hrou.  celý článek

Cyberpunk 2077
Práce v naší firmě není pro každého, brání se autoři Zaklínače nařčením

Firma CD Projekt Red nečekaně zareagovala na vlnu kritiky, která se na internetu objevila od údajných bývalých zaměstnanců.  celý článek

Další z rubriky

StarCraft: Remastered
Strategická legenda baví i po 19 letech. Recenze StarCraft: Remastered

Blizzard ohlásil něco, co snad každého hráče z devadesátých let muselo zahřát na duši. Remaster nejproslulejších her, na kterých už se, buďme upřímní, zub času...  celý článek

Friday the 13th: The Game
Zabijte kamaráda na sto způsobů. Recenze brutality Friday the 13th

Maskovaný sériový vrah se od uvedení prvního filmu před 37 lety vrací v očekávané hře pro více hráčů. Děs kolem sebe vytváří stále a při hraní s dobrou partou...  celý článek

Divinity Original Sin 2
Divinity Original Sin 2 je kandidát na RPG roku. Sežere ovšem moře času

Hry na hrdiny jsou si často podobné jako vejce vejci, zvlášť ty z ranku fantasy. Vznešení elfové, věčně nabručení trpaslíci a k tomu hromada kostlivců, draků a...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.