Cultures 2 - dokončení návodu

  12:00aktualizováno  7. března 3:22
Pokračujeme v započaté sérii návodů na strategii Cultures 2. V tomto díle se zaměříme na podrobné řešení druhé poloviny kampaně... Komplexnost hry umožňuje více stylů hry a tak si na své přijdou i ti, kteří vyznávají vlastní styl.

6. mise - Warägerská stráž
Bjarniho Vikingové, nová warägerská stráž byzantského vládce, jsou vysláni do východní pohraniční oblasti, aby se pokusili vyhledat skupinu vojáků, vedenou generálem Hardradim. Generál se v poslední době nehlásí a nikdo netuší, co se s ním stalo… Začínáte na pobřeží, s nezbytnými vesničany a menší skupinou vojáků. Zaměstnejte vesničany a s hrdiny prozkoumejte okolí. Bjarni a Sigurd si společně hravě poradí s otravnými vlky, ale hlavně jsou jediní, kdo může otvírat velké truhly, které jsou sem tam na mapě pohozené. Vyplatí se do nich nakouknout, nejsou v nich žádné zbytečnosti – jsem si jist, že stavební povolení na plně vybavenou mincovnu i skupinky vojáků v budoucnu maximálně využijete…

Nezvěstného generála a jeho muže najdete na SZ, kde mají mohutnou pevnost. Nezdá se, že by jakkoliv strádali, a není důvod, aby se svému panovníkovi nehlásili. Jestli se vám zdá, že tady něco smrdí, tak máte pravdu. Ale zatím se Hardradi chová přátelsky a dokonce by uvítal, kdyby Bjarni postavil silný oddíl třiceti vojáků a přišel mu na pomoc proti Saracénům. Vojáci se vždycky hodí, tak se do nich pusťte, ale ze všeho nejdřív vyberte truhly na území Hardradiho a v jeho okolí. Později by to nemuselo být možné… Z truhel rozptýlených po celé mapě vyleze tolik vojáků, že možná ani žádné další rekrutovat nebudete muset. Postarejte se hlavně o jejich výbavu – boty, ať chodí rychleji, a nějakou tu zbroj, aby vydrželi nějakou tu ránu.

Jakmile dosáhnete požadovaného stavu vojska, dostanete na výběr – buď se do Saracénů rovnou pustit nebo se s nimi pokusit vyjednávat. Bjarni není žádný násilník a dává přednost jednání. Zajděte s ním proto do saracénské osady na východě a promluvte si s nepřítelem. Pokud na Saracény rovnou nezaútočíte, uzavřou s vámi mír, což se však ani trošku nebude líbit Hardradimu. Teď se ukáží jeho skutečné záměry. Generál se totiž ve skutečnosti pokoušel Byzantince a Saracény proti sobě poštvat, aby si vytvořil příležitost dobýt slávu na válečném poli. Dokonce to byl on, kdo kvůli tomu zinscenoval únos princezny! A teď, když mu Bjarni vše pokazil, obrátil svůj hněv proti němu. Proto než se vydáte za Saracény, postarejte se napřed o obranu své vlastní vesnice, dvě tři věže na jejím severním okraji, postavené tak, aby se navzájem kryly střelbou z luků, by měly být dostatečné. Jakmile si plácnete se Saracény, budou totiž na vesnici útočit rozzuření Hardradiho vojáci. Sledujte proto dobře mapku v levém dolním rohu obrazovky a jakmile uvidíte poblíž vesnice červené tečky, pošlete do věží vesničany. Útok odrazí i bez přítomnosti vojáků.

Ale také můžete svých třicet či kolik mužů ve zbrani nechat vesnici střežit a potom se už o ni nemusíte prakticky vůbec starat. Nájezdy nebudou tak silné, abyste si jimi museli příliš zatěžovat hlavu. Věnujte se raději zrádnému Hardradimu, kterého musíte porazit. Nebudete na to sami, saracénský panovník vám poskytne nepřímou podporu tím, že vyšle své vlastní vojáky proti Hardradiho pevnosti. Tyto jednotky bohužel nemůžete ovládat, takže postupně vykrvácí na dobré obraně. Můžete jen doufat, že napáchají alespoň nějakou škodu. Saracéni však budou útoky podnikat vždy, jak nasbírají nějaké síly, a toho můžete využít. Vezměte Bjarniho se Sigurdem a pomozte Saracénům dobýt tři věže východně od Hardradiho pevnosti, abyste spojencům umožnili pronikat do pevnosti bez zbytečných ztrát. Pokud se zbořené věže budou vesničané snažit obnovit, nemilosrdně je likvidujte. Vyčkejte na další saracénský nájezd na pevnost a až bude Hardradiho obrana zaměstnaná, pronikněte s oběma hrdiny za hradby a bleskově zlikvidujte katapulty poblíž vchodu. Tím Saracénům velmi ulevíte a jejich další nájezdy budou mnohem účinnější. Bjarniho se Sigurdem držte v pevnosti, ukrývejte se, když budete potřebovat, aby se uzdravili, ale jinak pleňte dle libosti. Bořte věže, pobíjejte vesničany a obránce, rozsekejte zbytek katapultů. Jakmile překročí ztráty určitou mez, Hardradi kapituluje a ustoupí směrem k hlavnímu městu.

7. mise – Bitva o Byzanc
Sice jste Hardradiho pronásledovali, ale generál byl rychlejší. Převzal kontrolu nad velkou částí armády, dobyl sever Byzance a teď ohrožuje samotného císaře. Princezna Cyra vás prosí o pomoc… A protože si ještě moc dobře pamatuje, jak jste před nedávnem pomohli vy jí, přidá se k vám. Berte ji. Nejen že je to šikovná holka a prosí moc hezky, je to také ta obratná lučištnice z vašeho snu.

Shromážděte svou skupinku a vyrazte přímo na sever, kde hned po pár krocích narazíte na vesnici. Vaši vesnici. Zkontrolujte, co kdo dělá a nedělá, rozdělte případně práci, průzkumníka nechte doplnit síť ukazatelů a se svými třemi hrdiny prozkoumejte mapu. Zjistíte, že k tomu, abyste se dostali nepříteli na tělo, budete muset vyrobit pár lodí, protože ustupující generál nechal chytře strhnul most spojující obě části Byzance. Protože na lodě si budete muset chvíli počkat (tesařskou dílnu 4 sice máte, ale tesař teprve musí nasbírat zkušenosti), tak zatím na své straně řeky vyhubte několik vlčích smeček, ať neohrožují vaše či spřátelené vesničany při potulkách mimo město. A samozřejmě se také připravte na střetnutí se vzbouřenými vojáky. Vyrobte si elitní jednotku cca dvaceti vojáků v plátové zbroji, jedné polovině dejte dlouhé meče a druhé polovině dlouhé luky. A až budete mít jednu či dvě lodě, přepravte je společně s hrdiny na druhý břeh (někam hodně na východ). Při prvním kontaktu s nepřítelem vám Hardradi nabídne dohodu: když zaplatíte, slibuje vám svou přízeň, až bude novým císařem. Na takovou špinavost nemůžete přistoupit, už kvůli Cyře, takže zbývá jen válka. Hardradiho vojáků je spousta a budou vás napadat, kdykoliv vás na svém břehu uvidí. Vaši vojáci jsou lepší, ale kdybyste přesto měli potíže, nezapomeňte, že se můžete nalodit a ujet. Na boj však nebudete sami. Právoplatný císař vysmýčil rohy kasáren a posílá vám na pomoc cca 60 svých vojáků. Objeví se na západním okraji mapy a budete je mít pod kontrolou. Jsou to skutečně zbytky pravidelné armády, nemají žádné zkušenosti a pořádnou výzbroj, ale je jich hodně. A když s nimi budete zacházet šetrně, nemusíte žádného z nich ztratit.

Sevřete obsazené město do kleští, zleva Bjarniho Vikingové, zprava císařští, a vyžeňte vzbouřence pryč. Podobně jako v minulé misi, po dosažení určitých ztrát Hardradiho vojáci ustoupí. Pokusí se přeskupit a znovu se vám postaví v horské pevnosti na severu (na mapě jsou ještě dvě malinké nepřátelské základny – u levého okraje mapy a v její východní části – můžete je srovnat se zemí, aby tam ustupující vojáci neměli zázemí). Stráž mostu tvoří jednotky věrné císaři, dostanete od nich dokonce několik katapultů i s posádkami (abyste nebyli překvapení, až se začnou po mapě toulat neznámí vojáci ve vašich barvách). Úplně na východě leží tábor uprchlíků. Ti vám nijak nepomohou, ale aspoň neškodí. Díky i za to.

Vstup do horské pevnosti střeží malá předsunutá základna, tu budete muset dobýt. Není to ale problém. A už jste na dohled Hardradiho poslední bašty. Vylákejte ven hlídkující skupinu vojáků a na volném prostranství (mimo dostřel katapultů) je zlikvidujte. Ušetříte si problémy. Teď máte na výběr. Buď se pokusit dobýt horskou pevnost konvenčním způsobem, za použití katapultů a velké armády, anebo podniknout záškodnickou akci. Doporučuji to druhé. Císařské vojáky nechte někde, kde je hodně jídla, ať nepomřou hlady, a jen s hrdiny a těmi nejlepšími Vikingy překročte hory, abyste se dostali k levému okraji mapy. Těsně podél něj vede tajná pěšina, která vás přivede k zadnímu vstupu do pevnosti. Cestou objevíte i několik beden, v nichž je pár vojáků a nějaké to vybavení, ale nepotřebujete je. Je-li u zadního vchodu nějaká hlídka, vylákejte ji a zabte a potom vpadněte rychle do pevnosti a zbořte největší budovu u severního okraje mapy. To k vítězství (a žhavému polibku od Cyry) bohatě stačí.

8. Alexandrie
Cyra se k vám přidala natrvalo a také díky jejím informacím jste nyní v Alexandrii. Měl by tu být další kus mapy a vědět by o něm měl kupec Jafar. Kde Jafara najdete, jste se už podívali na mapce, stejně jako už víte, koho všeho můžete v této lokaci potkat. Nejdříve si ale promluvte s Jafarem. Ten o mapě skutečně ví, ale neřekne. Aspoň ne zadarmo, chce 5 dlouhých mečů. Vyrobte je a dejte mu je, ale počítejte s tím, že je to hajzlík a bude chtít ještě starou lampu, která by měla být v kamenné zahradě na JZ. Cestou narazíte (pokud je neobejdete) na nepřátelsky naladěné Saracény, ale jakmile jich pár pobijete, změní názor a stanou se vůči vám neutrálními.

Zahrada je skutečně v JZ rohu mapy, ale je zamčená a jediný klíč má bratr Aliho Baby (že má Ali Baba 40 loupežníků, to jsem věděl, ale že má i bráchu, to jsem netušil), který v zásadě proti odemčení nic nemá, ale chce, abyste napřed pomohli Alimu, jenž se s loupežníky nějak nepohodl a je teď u nich v zajetí. Takže podnikněte další cestu přes celou mapu, loupežníci jsou až na východě. A jsou to hrabivci – máte jim dodat 10 sudů medoviny (a až to uděláte, tak budou chtít dalších 10 sudů medoviny). Nicméně po druhé dodávce budou natolik opilí, že budete moci beztrestně projít až k vězněnému Ali Babovi a vysvobodit ho. Doveďte ho k jeho bratrovi, brácha splní slovo a otevře vstup do kamenné zahrady, kde je lampa požadovaná Jafarem.

V zahradě se válí úžasná spousta pokladů, zbraní, výzbroje, mincí, zlata – ale nic z toho nebudete mít, protože přiblížením se k lampě mise skončí – z lampy vystoupí pohádkový džin a za své vysvobození Bjarnimu prozradí, že Jafar blufoval, protože poslední část mapy je ve skutečnosti někde v Bagdádu.

9. Bagdád
Začínáte s malinko rozestavěnou vesnicí, tak se napřed zorientujte, kde koho máte a co dělá a zaměstnejte zbytek postav. A hned poté se můžete vypravit na prohlídku Bagdádu, bohatého, krásného a vzkvétajícího města v údolí Tigridu (pozor, neplést se současností, mluvíme o Bagdádu někdy v desátém či jedenáctém století). Bagdád je přátelský, ale než vám jeho kalíf pomůže s vašimi starostmi, chce, abyste pomohli vy jemu s těmi jeho. Konkrétně ho trápí lupiči (Lovci lidí) usazení východně od města. Na mapě je ještě jedna lupičská osada (Zloději), na severu, ale tu můžete klidně ignorovat.

Lovci lidí jsou silní, než se do nich pustíte, připravte se. Budete potřebovat údernou vojenskou skupinu, tentokrát si jen s hrdiny patrně nevystačíte. A když už se budete věnovat válečné výrobě, připravte se také na to, že od severu budou celou hru chodit čtveřice Saracénů, aby trošku podráždili vaši vesnici a vyzkoušeli vaši obranu. Postavte tedy na severním okraji vesnice dvě tři věže a nechte v nich pár lučištníků (ať se nemusíte rozptylovat s organizováním obrany vesničany, až budete s hrdiny a hlavními silami někde na druhém konci mapy). Chcete-li obchodovat, můžete. Přátelská vesnice Saracénů na jihu i Bagdád prodávají zbraně a lektvary. Výhodnější je to se Saracény, s nimi můžete směňovat třeba boty, v bohatším Bagdádu na směnný obchod nehrají a všechno se platí cash. Další přátele naleznete v Přístavu na jihu a mezi jeho obyvateli narazíte dokonce na Sindibáda. Když jsme minule mohli zachraňovat Aliho Babu, tak proč si teď nepokecat se slavným námořníkem, ne? Sindibád se přátelsky a trochu záhadně slibuje pomoc do budoucna. Ví snad něco víc než Bjarni a my všichni?

Jakmile se budete cítit dost silní, vypravte se na Lovce lidí. Jejich výhoda spočívá v tom, že si sídlo udělali v hluboké poušti, kde není co jíst. Hrdinům to nevadí, na vojáky ale dávejte pozor. Je trapné, když přežijí všechny boje a umřou hlady… Uprostřed tábora objevíte ohradu a v ní vězně – Lovci lidí tam drží jako zajatce zloděje Hatchieho. Vysvoboďte ho. Kalíf potřebuje jeho služby a vy získáte čtvrtého hrdinu. Práce ve službách kalífa vás přivede k údolí na SV, z něhož se ještě nikdy nikdo nevrátil. Můžete tam jít jen s hrdiny, víc lidí potřebovat nebudete. Na kraji údolí narazíte na tři sirény, které vám omámí všechny muže (zřejmě to bude mít něco společného s hormony). Naštěstí na Cyru kouzlo nepůsobí, takže bude na ní, aby své parťáky vysvobodila. Jediné, co na sirény platí, je zatroubení na Golamedův roh. Ten musí Cyra nalézt. Je o kus dál v údolí, ale aby to Cyra neměla tak snadné, je všude spousta lvů, proti nimž je její luk takřka neúčinný. Ale zato má ta děvčica dlouhé a rychlé nohy, takže může lvy odlákat, přiblížit se k rohu (tím na něj zatroubí), osvobodit tak své tři parťáky a pobíjení lvů nechat na chlapech.

Vyčistěte údolí od šelem a pokračujte jedinou možnou cestou dál na SV, dokud nenarazíte na chrám, do kterého mohou vstoupit pouze hrdinové.

Chrám
Objevíte se na severním konci sklepení, ale nečeká vás tentokrát žádný labyrint. Hned poblíž uvidíte ohradu plnou hadích strážců (tato stvoření můžete znát z filmečků, jež se přehrávají při volbě misí), kterých se však v tuto chvíli nemusíte obávat. Přistupte blíž k ohradě a osloví vás neviditelný věštec. Dozvíte se, že musíte podstoupit test inteligence. Dostanete několik otázek a na každou budou tři možné odpovědi – A, B, C. Šlápnutím na příslušné tlačítko na zemi odpovíte (které tlačítko je které vám věštec také prozradí). Otázky jsou velmi jednoduché a za každou správnou odpověď zmizí jeden hadí strážce. Jakmile odpovíte správně na poslední otázku, zmizí poslední strážce a otevřou se brány. Prozkoumejte podzemí. V každém z bočních křídel jsou dvě truhlice – v jedné budou lvi a ve druhé tři vojáci. A všude se válí spousta pokladů. Ve skutečnosti ale žádné další vojáky nepotřebujete, čekají vás dohromady čtyři hadí strážci (po jednom v bočních křídlech a dva ve finále) a s těmi si čtveřice hrdinů poradí velmi snadno. Na konci hlavní chodby je velká truhla. Když ji otevřete, najdete v ní… No, ano. Vytouženou mapu. A protože se o ni s kalífem dělit nechcete, do Bagdádu už se vracet nebudete – předposlední mise Bjarniho kampaně končí.

10. Zeď Wigridu
Mapa je po dlouhém putování konečně kompletní, parta hrdinů také, neboť tím čtvrtým z Bjarniho snu byl právě Hatchie, takže se nyní mohou vypravit na svoji závěrečnou misi – vybojovat na opuštěném ostrově uprostřed moře svůj hrdinný boj s hadem z Midgardu… Ostrov, u kterého se čtveřice hrdinů vylodí, je nesmírně nehostinný a nepřátelský. Hned po přistání vás napadnou vlci a hadí strážci.

Vlků je jen pár a vyhubíte je rychle, hadí strážci, to je jiná. Autoři chtěli, aby poslední mise byla obtížná, ale nejsem si jist, jestli zvolili nejšikovnější způsob. Terén na ostrově je skalnatý a plný lávových potůčků, vy netušíte, kudy se dá projít nebo kam vylézt, takže nemůžete pořádně využívat terénních nerovností ve svůj prospěch, a respawnujících příšer jsou tuny. Pokud se budete pohybovat po obvodu ostrova (můžete se přesouvat lodí, i když kotvit se dá kvůli kamenitým mělčinám jen někde, ale je to užitečné i proto, abyste si odkryli celou mapu), mělo by se vám podařit vyhubit dva ze tří kmenů hadích strážců (jsou označeni jako hráč 2 a hráč 3). Na toho posledního tohle platit bohužel nebude. Ti střeží samotného hada uprostřed ostrova a jsou nevyhubitelní. Až vás přestane bavit k ničemu nevedoucí bojování, zapojte svoji mazanost. Vběhněte se skupinou hrdinů za kamennou bránu a vylákejte z ní ven hlídače. Musíte být rychlí a nenechat se někde sevřít, protože by vás zabili (smrt byť jediného hrdiny znamená neúspěšnou misi). Jakmile budou venku, honem utíkejte zase dovnitř (budou vás pronásledovat, ale to už je jedno) a přibližte se k hadovi. S vlastním hadem bojovat nebudete, mise je úspěšná už tehdy, když se k němu přiblížíte a v těsné blízkosti není žádný hlídač. Zhlédněte závěrečné video, kde uvidíte hrdiny, jak se kouzelným mečem ze 3. mise s hadem vypořádají, a chcete-li, pusťte se do jednotlivých misí. Kampaň a tento návod je kompletní.

Autor:

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 patří mezi nejočekávanější hry současnosti. Kutí ho tvůrci Zaklínače a opět půjde o hru na hrdiny v otevřeném světě. Ukázka za zavřenými dveřmi na E3 2018 nás nadchla, letošní pak potvrdila, že je zaděláno na hit. Rozruch vzbudil také herec Keanu Reeves, jenž na tiskovce Microsotu odhalil datum vydání. Pro největší fandy je pak určena sběratelská edice za několik tisíc. Hra bude opatřena českými titulky.

Nejčtenější

Hořící zombie dítě mu ukončilo rekord, ale nastartovalo kariéru

Streamer Philza

Britský streamer Phil „Philza“ Watson drží rekord za nejvíce času stráveného na jeden život v hardcore módu hry...

Čínské kopie her už vadí i samotným Číňanům

Naštvaní čínští hráči protestují proti hře Genshin Impact

Že se v Číně bez skrupulí kopírují západní herní hity už asi nikoho nepřekvapí. Oznámení nové hry Genshin Impact však...

Lidé vzpomínají na obaly od 3D karet minulé dekády. Jsou k smíchu i pláči

Retro obal od 3D grafického akcelerátoru

Estetika nikdy nebyla silnou stránkou videoherní kultury, své pomyslné dno však už má snad naštěstí za sebou. Nic...

Samuraj, viking nebo husita? Osm možných scénářů dalších Assassin’s Creed

Assassin's Creed

Studnice nápadů pro další hry Assassin’s Creed sice není příliš plná, ale zároveň je stále mnoho cest, kterými se hra...

Nepropásněte hru zdarma. Skvělý Mutant Year Zero není ani rok starý

Mutant Year Zero: Road to Eden

Obchod Epic Store rozdává tento týden opět parádní kousky. Kromě povedené tahové strategie Mutant Year Zero je to i...

Další z rubriky

Nešťastný Anthem opouští už i jeho hlavní producent Ben Irvine

Anthem (PC)

Poslední hrstka věrných fanoušků kontroverzní střílečky Anthem dostala další velikou ránu. Hlavní producent Ben Irvine,...

RECENZE: Kdyby měl Duke Nukem sestru, vypadala by jako Ion Fury

Ion Maiden (PC)

Ion Fury je Duke Nukem v sukních. Retro střílečka pod patronátem 3D Realms vám chce mermomocí dokázat, že hlavní hrdina...

Pět scén z her, které narazily na australskou cenzuru

South Park: Stick of Truth

O cenzurování videoher v Austrálii toho bylo napsáno již mnohé, málo se už však ví, že se v posledních letech situace...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz