Sobota 31. července 2021, svátek má Ignác
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Sobota 31. července 2021 Ignác

Cypher: Kód zkázy - 2. část návodu

  12:00aktualizováno  2. února 5:32
Je tomu již takřka měsíc, co jsme vás v našem návodu zavedli do laboratoří teroristů hluboko pod povrchem Iráku. Nastal čas úkol dokončit, zneškodnit nebezpečný vir a odvrátit tak hrozbu, která by mohla zlikvidovat veškerý život na Zemi.

Čeká nás dokončení návodu na rozporuplnou dobrodružně-špionážní adventuru Cypher: Kód zkázy. V předešlém díle jsme skončili v podzemí chrámu pod místností s pěti klíči – v chodbě vedoucí do ztracené hrobky. A to je logicky místo, z nějž budeme nyní pokračovat dále.

Lost Tomb Room:

Cypher: Kód zkázy

Úkol: sebrat ozubené kolo pod zlatou maskou a uniknout z místnosti pryč

 • Z podstavce ve středu místnosti sundejte zlatou masku a seberte ozubené kolo – dveře za vámi se zavřou a do místnosti začne vnikat jedovatý zelený plyn. Okamžitě si nasaďte plynovou masku z inventáře, nebo zemřete!
 • Na oválné stěně místnosti se nachází 12 panelů s obrázky. Tyto panely je nutno stisknout ve správném pořadí. Ptáte se, kde k němu přijdete?
 • Jako již několikrát dříve vám pomůže Lynardův deník. Otevřete jej na straně 45 a 46, kde si přečtěte tablet 17 – je zde uvedeno pořadí kalendářních měsíců včetně popisů jejich symbolů (pořadí je následující: Laborer (dělník), Bull (býk), Twins (dvojčata), Crab (krab), Lion (lev), Ear of Corn (otépka obilí), Scales (váhy), Skorpion (škorpión), Archem (lučištník), Fish-Goat (rybo-koza), Water jug (váza s vodou) a Water Channel (vodní kanál) .
 • Pořadí, v jakém je třeba panely stisknout (včetně jejich obrázků), je uvedeno na okolním obrázku.
 • Po správném stlačení panelů se otevře tajný východ, kterým proběhněte až do místnosti s pěti klíči.

  Cypher: Kód zkázy

  Nyní je třeba zamířit do místnosti nazvané „Cylinder Staircase“, kam vede cesta pouze přes bludiště. Na cestě z místnosti s pěti klíči zahněte do první chodby nalevo, čímž byste měli dorazit do místnosti s bludištěm. Schůdky, k nimž se musíte bludištěm dostat, jsou hned nalevo vedle vás, takže to tentokráte nebude takový problém. Do bludiště musíte vstoupit zavřenými dveřmi se symbolem krokodýla, tudíž stoupněte na dlaždici s krokodýlem, dveře se otevřou a nyní již je cesta ke schodišti volná.

  Když budete po vystoupání na schodiště probíhat další chodbou, všimněte si po levé straně ventilu obklopeného mříží. Pro tento ventil se za nedlouho vrátíte. Nyní ale pokračujte díle chodbou až do místnosti s podivným „můstkem“.

  The Walk:

  Úkol: přejít po můstku na druhou stranu místnosti, případně zpět
  Můstek to není jen tak ledasjaký. Skládá se z asi dvaceti kvádrů, které se otáčejí kolem své osy poté, co na některý z kvádrů šlápnete. Na každé ze čtyř ploch kvádrů je vyobrazen jeden symbol. Po stranách těchto symbolů se ještě nacházejí barevné pruhy – zelené, modré, žluté a černé. První tři barvy znamenají, že na symbol můžete bezpečně šlápnout. Z kvádru s černým pruhem ovšem přepadnete, což znamená zpočátku jen návrat na začátek můstku a možnosti zkusit přejít znova, později ovšem (po zaplnění místnosti kyselinou) jistou smrt.

  Jak poznáte, na které symboly šlápnout? Postup je zobrazen na stěnách chodby, kterou jste do této místnosti přišli. NA OBOU STĚNÁCH! Toto pořadí je následující: váza, škorpión, býk, váza, škorpión, váhy, had, krab, had, býk, škorpión, lev, krab, rybo-koza, krab, váza, škorpión, had, lev, lev, had.

  Nezapomeňte, že po lávce nemusíte jít jen dopředu, ale i zpět! Pokud tedy další správný symbol nevidíte před sebou, otočte se, neb se nachází za vašimi zády. Cesta po můstku bude tedy následující: 4x dopředu, 1x zpět, 3x dopředu, 1x zpět, 5x dopředu, 1x zpět, 7x dopředu.

  Po přejití můstku se místnost zaplní vodou, otevřou se dveře vedoucí do další místnosti a mříže kolem ventilu v první chodbě se otevřou. Pro tento ventil se dříve nebo později musíte vrátit, tak proč tak neučinit hned, že ano.

  Přejděte po můstku na počáteční stranu, přičemž na kvádry stoupejte v tomto pořadí: 4x dopředu, 1x zpět, 3x dopředu, 1x zpět, 7x dopředu, 1x zpět, 2x dopředu, 1x zpět, 4x dopředu.

  Cypher: Kód zkázy

  Jakmile na chodbě seberete ventil, vraťte se přes můstek zase zpět stejným způsobem, jako v prvním případě.

  Cylinder Staircase Room, 1. část:

  Úkol: nastavit dvojice symbolů na stěně a otevřít tím průchod do další části místnosti.

 • Nápovědou, v jaké kombinaci dvojice symbolů na pravé stěně nastavit, jste mohli naleznou na stěnách v předchozí místnosti s můstkem.
 • S pomocí okolního obrázku nastavte dvojici symbolů na stěně následovně (zleva doprava): lev-had, lučištník-lev, krab-lev, lev-váza, rybokoza-lev, váhy-lev, býk-lev, lev-škorpión. Velké dveře do druhé části místnosti by se měly otevřít. Vejděte.

  Cylinder Staircase Room, 2. část:

  Cypher: Kód zkázy

  Úkol: vysunout po stěně rotundy točité schodiště vedoucí do horní části místnosti
  Když vejdete do místnosti, povšimněte si u stěny začínajícího točitého schodiště, které z nenadání končí. Vyřešením puzzlu je třeba toto schodiště doplnit, aby vedlo až pod strop vysoké místnosti. Dále si povšimněte páky u stěny. Když za ni zatáhnete, do místnosti začne vtékat voda a vy se utopíte. Pod stropem je ovšem dřevěné koryto, které je třeba natočit tak, aby voda vtékala právě do něj a byla tak korytem odvedena pryč.

 • Uprostřed místnosti se nachází ozubené soukolí obehnané zídkou. Vejděte dovnitř a na prázdný čep v panelu nasaďte ozubené kolo z inventáře.
 • Z vnější strany (směrem od páky u zdi) na tentýž panel připevněte ventil – ze zídky se vysunou panely s nám již dobře známými symboly.
 • S ventilem nyní můžete otáčet, čímž budete otáčet jednak korytem pod stropem, ale též zlatým hadím ukazatelem upevněným k tyči ve středu místnosti. Tento hadí ukazatel musíte nastavit tak, aby oba jeho konce směřovaly k panelům s pyramidami.
 • Jakmile hadí ukazatele správně nastavíte, zatáhněte za páku u zdi. Voda začne vtékat do korýtka pod stropem a po dél stěny místnosti se vysune točité schodiště.
 • Vyjděte po schodišti nahoru do chodby a tou projděte do místnosti s velkou sochou.

  Statue Room:

  Cypher: Kód zkázy

  Úkol: otevřít velké kamenné dveře a dostat se do vojenského komplexu
  Nejdříve si ujasněme princip hádanky. Uprostřed místnosti stojí obrovské dvouramenné váhy. Na jednom rameni jsou připevněny kamenné dveře, na druhém nádoba na vodu. Nad touto nádobou stojí u stěny obrovská socha. Když k ní ze strany doběhnete a zatáhnete za její velkou zlatou náušnici, začne z jejích úst vtékat do nádoby voda, ramena váhy převáží, tudíž nádoba začne klesat a velké kamenné dveře se začnou otevírat. Za normálních okolností by v tuto chvíli stačilo proběhnout průchodem v hlavě sochy, seběhnout po stezce obehnanou šípy dolů ke kamenným dveřím a projít jimi do komplexu. Leč ve chvíli, kdy začne do nádoby natékat voda, se uzavřou dvířka u stezky a vy se tak ke kamenným dveřím nedostanete. Co teď?

 • Mechanismus je třeba obelstít. Zatáhnete za náušnici – do nádoby začne vtékat voda.
 • Jakmile nádoba klesne téměř na dno (ale ne úplně!!!) zatáhněte za náušnici znova, čímž přísun vody zastavíte.
 • Nyní neztrácejte ani vteřinku a utíkejte po stezce obehnané šípy dolů k velkým kamenným dveřím a proběhněte jimi do komplexu. Dvířka na konci stezky by měla být buď hned otevřená, nebo by se měla otevřít ve chvíli, kdy k nim doběhnete. Pokud zůstanou stále zavřená, načasovali jste druhé zatáhnutí za náušnici špatně a musíte to zkoušet znova a znova, dokud se vám to nepodaří odhadnout správně.

  TAJNÁ PODZEMNÍ LABORATOŘ

  Cypher: Kód zkázy

 • Nacházíte se ve skladišti před vstupem do laboratorního komplexu. Přistupte k ocelovým dveřím, ale v žádném případě nestoupejte na žlutou plošinku se symboly šlépějí napravo! Otevřeli byste tak dveře a vojáci uvnitř by vás bez milosti odpráskli.
 • Stoupněte si přesně před střed dveří a použijte z inventáře endoskop-kameru – zjistíte, že uvnitř místnosti jsou tři vědci a jeden voják. Musíte se jich zbavit.
 • Je načase použít první z vašich plynových granátů. NASAĎTE SI MASKU A OD TÉTO CHVÍLE JI MĚJTE NEUSTÁLE NASAZENOU!
 • Všimněte si dvojitého potrubí pod stropem. Jedná se o ventilaci. Podle žluté cedulky s šipkou poznáte, které potrubí přivádí vzduch do místnosti a které vzduch odvádí. Na potrubí jsou napojeny dvě skříňky. K potrubí vedoucí do místnosti je napojena levá skříňka. Přistupte k ní a použijte z inventáře plynový granát – Raven jej do skříňky vloží.
 • Nyní již můžete stoupnout na žlutou plošinku u dveří a vejít.

  Laboratoř 1:
  Cypher: Kód zkázy

 • Nejdříve je třeba se v komplexu zorientovat. Na stěně laboratoře naleznete mapu komplexu. Ta se nachází v každé místnosti a červený čtverec ukazuje vaši aktuální pozici. Kopie mapy s pojmenováním všech místností je součástí tohoto návodu.
 • Z laboratoře 1 vedou dva východy do propojovacích chodeb. Od této chvíle používejte vždy na dveře vedoucí do nové (neprozkoumané) místnosti endoskop-kameru, abyste zjistili, zda-li je za dveřmi bezpečno či nikoliv. Pokud jsou v místnosti vojáci nebo vědci, vždy vhoďte do ventilační šachty plynový granát tak, jako jste učinili při vstupu do laboratoře 1, čímž osazenstvo v místnosti uspíte. Pro jistotu doporučuji házet plynové granáty do všech ventilací, na které narazíte. Granátů máte sice omezené množství, ale ať už s nimi budete šetřit nebo ne, do místnosti s ventilací se dostanete tak jako tak a zde již můžete hromadně uspat všechny osoby v celém komplexu, tudíž granátů nebude déle zapotřebí.
 • Přístup do dalších částí komplexu ovšem není tak jednoduchý, jako doposud – vstup je chráněn skenováním oční sítnice. Proto na kteréhokoliv z uspaných voláků nebo vědců v laboratoři 1 použijte zařízení i-Moc, které si sítnici daného člověka ofotí.
 • Ne každý voják či vědec má přístup do všech místností, a osoby v laboratoři 1 mají nejnižší nastavená práva, takže lze z laboratoře odejít pouze do ubikací (Sleeping Quarters). Projděte tedy do spojovací chodby, do ventilace vhoďte granát, stoupněte si na žlutou plošinku přede dveře a použijte z inventáře i-Moc. Dveře se otevřou. Tento proces používejte i průchodech všemi ostatními bezpečnostními dveřmi.

  Ubikace (Sleeping Quarters):

 • Zde není moc co dělat. Z ubikací vedou dva východy a vy opět můžete projít jen jedním – na Toalety. Učiňte tak provedením stejné procedury (granát do ventilace, použít i-Moc na žluté plošince u dveří).

  Záchody (Toilets):

 • Místnost je rozdělena na dvě části – v jedné jsou toalety, ve druhé stoly. Projděte mezi toaletami podél stěny do druhé části ke stolům.
 • Opět odsud vedou dva východy. Použitím endoskop-kamery zjistíte kam – jeden vede do bezpečnostní místnosti (Security Room), druhý do ventilační místnosti (Air System Control Room). Přístup máte do obou, takže vejděte do ventilační místnosti.

  Ventilační místnost (Air System Control Room):
  Cypher: Kód zkázy

 • Vejděte do podlouhlé prosklené místnosti tak, že stisknete panel napravo od dveří.
 • Uvnitř zahněte doprava a jděte až úplně na konec, kde je za velkým cylindrem osamocený ovládací panel. Na ten použijte z inventáře plynový kanistr (Gas Canister).
 • Přistupte k nejbližšímu panelu s ventilem a otočte s ním 3x tak, aby ukazatel na monitoru dosahoval úrovně 50%.
 • Vyjděte z prosklené místnosti ven, přistupte k jedinému panelu s ventilem na chodbě a otočte s ním 1x tak, aby ukazatel na monitoru dosahoval maximální úrovně.
 • Tímto manévrem byste měli vpustit uspávací plyn do celého komplexu a uspat tak každičkou osobu v širém okolí.

  Přes místnost „Bunker“ a „Security Room“ přejděte až do místnosti „Control Room“ – tj. ta, co vypadá jako konferenční sál. Všemi bezpečnostními dveřmi by mělo jít bez problému projít.

  Kontrolní místnost (Control Room):
  Cypher: Kód zkázy

 • V čele místnosti je obrovská mapa světa, v zadní části pak velká prosklená kukaň (sídlo generála) a před ní malý stolek pro profesora - vedoucího vědce. Právě na okraji tohoto stolku je tlačítko, které stiskněte – obrovská mapa světa se vysune a odkryje se tak tajný průchod. Projděte.

  Přístupová šachta k satelitu (Sat. Dish Access Shaft):

 • Objevíte se v místnosti se zeleným hologramem Země a obíhajícím satelitem.
 • V zadní části místnosti se na stole nachází laptop. Jedná se o počítač, v němž máte vyměnit základní desku. Učiňte tak – použijte na laptop základní desku z inventáře.
 • Vraťte se do Kontrolní místnosti, přistupte k spícímu vědci (profesorovi) u čelního stolečku, kde jste před chvílí aktivovali odsunutí velké mapy světa, a použijte na něj i-Moc – tím do něj načtete sítnici profesorova oka.

  Je čas navštívit Profesorovu laboratoř, která je díky získané sítnici profesorova oka nyní konečně přístupná. Dostanete se do ní přes místnosti „Security Room“ a „Laboratoř 2“.

  Profesorova laboratoř (Professor’s Lab):
  Cypher: Kód zkázy

 • U pravé stěny po vstupu do laboratoře je bílá tabule s červenými diagramy. Napravo od ní je klasická žlutá plošinka, jaká bývá u bezpečnostních dveří. Stoupněte si na ní a použijte i-Moc – tím tabuli odsunete a zjistíte, že se za ní skrýval velký monitor.
 • Stoupněte si k počítači na stole naproti odkrytému monitoru a použijte na počítač z inventáře jednotku Diskbucker – díky ní v počítači objevíte kýžený virus!

  Jak nyní z komplexu ve zdraví uniknout?

 • Jediná možnost je přes Generálovu kancelář.
 • Vraťte se do Kontrolní místnosti, vejděte do prosklené kukaně, kde leží na zemi spící generál, a použijte na něj i-Moc – tím do něj načtete sítnici generálova oka. Cypher: Kód zkázy
 • Zadní chodbou projděte až do Generálovy kanceláře.

  Generálova kancelář (General’s Office):

 • Z Generálovy kanceláře vede úniková tajná chodba, kterou je třeba objevit a otevřít.
 • Podél stěn se nacházejí 4 brnění. První 2 stojí proti sobě blíže vstupních dveří, druhé 2 pak naproti stolu zhruba uprostřed místnosti. Přistupte k brnění ve středu místnosti u pravé stěny (z pohledu po vstupu do kanceláře) a zatáhněte za oštěp.
 • Nyní přistupte ke kamenné soše za malým pracovním stolkem a otočte její hlavou – tím tajnou chodbu otevřete.
 • Vejděte do jeskynní chodby a proběhněte jí až na dno staré studny. Cypher: Kód zkázy

  Studna (The Well):

 • Když se pokusíte ze studny vylézt, zjistíte, že poklop na jejím vrcholu je uzavřený.
 • Vylezte do mezipatra studny – do míst, kde jsou na provazech zavěšené kbelíky.
 • Poblíž kbelíků je hromada kamení, do níž zatlačte (viz obrázek) – kamení převrhnete do jednoho z kbelíků, který po zatížení vymrští druhý kbelík nahoru k poklopu a otevře jej.
 • Vylezte po žebříku ze studny ven.

  Svůj úkol jste splnili. Samotná likvidace teroristů je již prací amerických stíhaček, které díky vaší bezchybné práci právě míří k místu činu. Gratulujeme!

 • Autor:
  Témata: Socha, Virus
  • Nejčtenější

  Zveřejnil tajné vojenské dokumenty, aby dokázal, že je ve hře chyba

  Nadšenec do vojenské simulace War Thunder zašel během internetové debaty o hře až příliš daleko. Aby vývojářům ukázal,...

  RECENZE Chernobylite: návštěva zamořené zóny nebyla nikdy děsivější

  Co byste udělali, abyste zachránili milovanou osobu? Někteří by pro to zpřetrhali samotný čas a prostor. A právě to se...

  Nová hra od Amazonu ničí drahý herní hardware, pozor na ni

  Ačkoliv má New World od herních studií Amazonu poměrně úspěšný start, pověst jí kazí ohlasy od hráčů, kterým zničila...

  Vývojáři končí s protipirátskou ochranou Denuvo. Zpomaluje počítač

  Reputace protipirirátské ochrany Denuvo utrpěla v posledních dnech vážné šrámy. Nejdříve bylo prokázáno, že má...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  KOMENTÁŘ: Cesta do elektromobilního pekla. Auta přinášejí víc problémů než výhod

  Premium Nová doba elektromobilní nás vrátí o půlstoletí zpátky: auto bude luxus, mobilita taky a draze to zaplatíme všichni. I...

  Mlčeti zlato. Profesionální vyjednavač vysvětluje, jak jednat s dětmi či šéfem

  Premium Každý člověk vyjednává v průměru pětkrát za den. Doma s partnerem, s dětmi, v práci se šéfem, s podřízenými. Radim...

  Český vlk z Wall Street jde k soudu. Hlavní roli v kauze Via Chem má miliardář Sisák

  Premium Schyluje se k dlouho očekávané soudní bitvě, v níž je hlavní postavou známý český finančník a miliardář Petr Sisák...

  • Další z rubriky

  Dabéři Naked Attraction: Byli jsme v šoku, že něco takového může vůbec existovat

  Nahota je televizní evergreen a stále dokáže diváky přikovat u obrazovek. Počátkem devadesátých let to bylo Tutti...

  Britney Spears se ukázala nahoře bez. Prý na protest proti otci

  Britney Spears (39), která s otcem bojuje u soudu kvůli opatrovnictví a správě jejího majetku, zveřejnila na sociálních...

  Ostych a stud před kolegy jsou ztracená energie, míní Vica Kerekes

  Slovenská herečka maďarského původu Vica Kerekes (40) přijala nabídku režiséra Tomáše Svobody a zahraje si v jeho...

  Neteř princezny Diany se vdala. Vzala si o 32 let staršího miliardáře

  Lady Kitty Spencerová (30) se vdala. Neteř princezny Diany si vzala jihoafrického módního magnáta Michaela Lewise (62)....

  Zemřel herec Vladimír Marek, roky bojoval s rakovinou

  V nedožitých 70 letech zemřel ve čtvrtek divadelní, muzikálový i televizní herec Vladimír Marek. Podle Blesk.cz se od...