Sobota 31. července 2021, svátek má Ignác
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Sobota 31. července 2021 Ignác

Daikatana - návod #2

  12:00aktualizováno  13. září 8:43
A jsme tu opět s návodem na velice rozporuplnou 3D akci Daikatana, jež kvůli neskutečnému hype zklamala miliony hráčů. Ovšem rozhodně se nejedná o úplně špatný titul. Pokud jste jí i přes nepříliš pochvalné recenze přišli na chuť, máme pro vás podrobné rady, jak se probojovat skrz starověké Řecko.

Již podruhé se vracíme k rozporuplné hře Daikatana, která, především kvůli neskutečnému hype, zklamala miliony hráčů. Pokud jste jí ale i přes nepříliš pochvalné recenze přišli na chuť, máme pro vás návod. Z Japonska třetího tisíciletí z minulého dílu se přeneseme do starověkého Řecka.

Epizoda 2: Řecko 1200 B.C.E.

 • LEMNOS ISLE (Ostrov Lemnos)
 • CATACOMBS (Katakomby)
 • ATHENS (Athény)
 • ACROPOLIS (Akropolis)
 • LAIR OF MEDUSA (Doupě Medúzy)

  LEMNOS ISLE (Ostrov Lemnos)

  Část 1
  Ocitli jste se na útesu v době starověkého Řecka. Projděte soutěskou a zahněte doprava. U vozu najdete Diskus a pak pokračujte dál a dojdete ke zřícenině. Nalevo nahoře u dvou soch je zdravíčko, pak sejděte do sklepení a doleva. Vyjdete na malém nádvoří, to přejděte a pokračujte do průchodu a vyjdete na ochoz se dvěma sochami. Jděte vlevo, dojdete na schody, po těch se vydejte dolů a hned odbočte doprava do průchodu, tudy vpravo, či vlevo, jak je vám libo. Dojdete na nádvoří s kašnou a sochou uprostřed. Nalevo je Savegem. Pak se potopte do kašny a stiskněte dvě tlačítka a po vypuštění vody skočte do otvoru, který se otevřel na prostředním sloupu kašny. Spadnete do jezera, vyplavte na hladinu a doplavte si pro brnění na ostrůvku. Pak se opět vydejte do vody a plavte u hladiny doleva od ostrůvku, zde je průplav do průchodu, tím se dostanete do další části.

  Část 2
  Vylezte z průchodu a jděte otevřenou bránou až ke dveřím pevnosti, ty otevřete a za nimi je v rohu léčící fontánka. Seskočte do bazénu, vylezte ven a v malé kašně najdete zdravíčko. Pak jděte do dveří, za nimi je nádherné nádvoří, to projděte a jděte buď vlevo, nebo vpravo. Mezi dveřmi uprostřed další místnosti je bazének a v něm najdete Savegem. Pak projděte dál úzkou chodbou a dejte se doprava dveřmi. Zde skočte kudykoliv do vody a plavte do kanálu. Na křižovatce (kde je brnění) plavte dlouhým kanálem pořád rovně. Až budete na konci kanálu a uvidíte naproti vám v místnosti velkou sochu, skočte do bazénu pod vámi a vylezte. Za sochou jsou dveře, vydejte se do nich.

  Část 3
  Projděte dveřmi, napravo za nimi je léčící fontánka a seberte roh z podstavce uprostřed místnosti. Dejte se doleva do dveří a vyjdete na pláž, tady vlezte na kamenný val s dřevěným podstavcem ve tvaru Y. Podívejte se na video a zjistíte, že potřebujete Drachmu, abyste mohli zaplatit Charonovi za převoz. Jděte tedy do dveří, ze kterých jste vyšli na tuto pláž, a dejte se z těchto dveří do dveří nalevo. Projděte průchodem a uvidíte zříceninu chrámu. Jděte ke zřícenině a na podstavcích soch jsou dvě tlačítka, stiskněte je a vraťte se do průchodu, kde ve výklenku najdete novou zbraň –Venomus. Jděte opět ke zřícenině chrámu a nalevo od schodiště, za sochou, je uprostřed zdi prasklina. Zeď rozbijte a vlezte dovnitř do sklepení chrámu. Zde najdete Savegem a pak se dejte doprava průchodem ve vodě a doleva do zatarasených dveří (dřevený zátaras rozsekejte Daikatanou). Pak doprava přes dřevěnou podlahu, ale opatrně! Podlaha se zřítí jakmile vstoupíte za první louč a vy byste spadli na bodáky v díře, takže se držte u zdi a od první louče skákejte na druhou stranu. Tam rozbijte zátaras ve dveřích napravo a vstupte dovnitř. V místnosti nalevo se zhroutí zeď, a tak vlezte vzniklým průchodem do další místnosti se třemi hrobkami. Z nich vylezou kostlivci, pobijte je a jděte ven zatarasenými dveřmi, pak jděte do dveří napravo. Za nimi najdete vlevo zdravíčka a pak vyjděte po schodech nahoru a dveřmi do chrámu. Zde jděte po schodech doprava a na podstavci si vezměte Drachmu. Zabijte kostlivce, sejděte po schodech zase dolů a jděte doprava do pootevřených dveří. Tam je u sochy napravo zdravíčko a pak roklinou projděte k Charonovi.

  CATACOMBS (Katakomby)

  Část 1
  Nalevo od voru je Diskus a zdravíčko. Pak se vydejte soutěskou a tudy projděte k vodopádu. Pozor na Griffina! Nalevo od vodopádu je průchod, tím projděte, zabijte dalšího Griffina a vlezte do otvoru nalevo, před nímž je Sunflare, ale otvorem neprolezete, takže napravo od otvoru je díra ve skále (na vzdálenějším konci valu). Po římsách vylezte nahoru a u vodopádu skočte do vody. Na dně je zdravíčko a nalevo od vodopádu je průplav, tím se dostanete dál. Pak jděte rovně, vylezte na vyšší úroveň a vydejte se po potoku do rokle. Projdete kolem vodopádu a dostanete se na místo, kde je několik stromů, zde je díra do země a ve výklenku je Savegem. Skočte do díry a jděte průchodem.

  Část 2
  Projděte průchodem do malé místnosti, tam najdete Venomus a náboje. Jděte doleva, po schodech dolů a doleva, kde najdete další Diskus a nějaké náboje. Pak se vydejte napravo od schodů, kde je napravo léčící fontánka a v místech, kde potok stéká dolů se dejte doleva do průchodu, najdete tam Sunflare. Pak jděte po potoku a v místech, se cesty dělí se dejte doprava. Dojdete do místnosti se schody dolů. Když půjdete nalevo od schodů, mezi 2 pochodněmi se zhroutí zeď a Vy najdete Savegem. Pak jděte po schodech dolů a zase nahoru, pak dál a u vody nalevo je fontánka a napravo pokračujte dál do další místnosti (nezahýbejte vlevo), kde stisknutím obrazu tento odsunete a otočte kolem, které je za obrazem. Pak jděte do levých dveří. V jeskyni za nimi jsou nalevo Sunflares a nalevo od schodů je průlez, kam teče voda. Lézt tam nemusíte, vrátili byste se o kus nazpět. Jděte tedy po schodech do průchodu. Na jeho konci vylezete u mostu, ten se zhroutí, takže po jeho pravé krajní části přeskočte v rozběhu na druhý konec a vydejte se do průchodu.

  Část 3
  Pokračujte průchodem a v místě, kde je kulatý bazének, si stoupněte na jeho okraj a naproti bazénku se otevřou tajné dveře a za nimi je štít. Až z této tajné místnosti vylezete ven, jděte vpravo, rozbijte desky, které kryjí díru a slezte po žebříku dolů. Jděte průchodem a v kulaté dutině najdete ve výklenku nalevo Savegem. Pokračujte vpravo do průchodu a před kolem zahněte doprava, je tam Goldensoul. Před Goldensoulem se podlahou propadnete dolů, objeví se Mikiko a hodí Vám žebřík. Otočte pak kolem, před kterým jste zahnuli doprava původně pro Goldensoul a vraťte se zpátky ke kulatému bazénku. Jděte chodbou vedle něj a do otevřeného průchodu k vodě. Vpravo je Diskus. Když rozbijete dřevěnou barikádu přes dveře, můžete si doplnit zdravíčko v léčící fontánce. Pak jděte kousek dál a rozbijte další dřevěnou barikádu přes dveře, zde si v malé místnůstce vezměte Diskus, Sunflare, zdravíčko a náboje do Venomusu. Z místnůstky vyjděte ven a jděte rovnou do průchodu. Následuje video a konec levelu.

  ATHENS (Athény)

  Část 1
  Vylezte po žebříku nahoru, zdolejte další a další, kratší žebřík a vydejte se po římse proti proudu vody. Na konci římsy vylezte na otevřené prostranství, nad vámi zabijte Harpyje, jděte kousek vodou a zahněte doprava. V levé části místnosti je kámen se znakem hroznu, stiskněte jej a projděte otevřenou chodbou do další místnosti, kde najdete Savegem a schodiště dolů do průchodu. Tudy dojdete k vodě a dejte se doleva po schodech do místnosti, kde najdete poblíž hrobky na sloupě tlačítko, to stiskněte a odsunete velký kámen za hrobkou. Vstupte do prostoru za kamenem, tam je tlačítko, to otevře další tajnou chodbu a pak vylezte po žebříku nahoru a dejte se doleva a po schodech projděte k výklenku, kde je malý znak. Stiskněte jej a stěna se otočí a vy se tak dostanete na nádvoří. Když půjdete doprava, dojdete k dalšímu výklenku, kde je zase otočný kámen. Dostanete se tudy do průchodu a když se budete držet římsy, dojdete si pro jeden ze skillů, při pokračování dál dojdete k prvnímu výklenku s otočným kamenem. Vyjděte zpět na nádvoří a přejděte most, pak do dveří a průchodem dál.

  Část 2
  Dejte se doleva, po římse (na konci je brnění) doprava a do prvních dveří, pak chodbou a po schodišti dolů a doprava. Pak do dveří napravo, zde najdete zdravíčko. Vraťte se dveřmi do místnosti a jděte po schodech nalevo u zdi dolů, projděte chodbou pořád rovně (minete otevřené dveře vedoucí na nádvoří), po schodech a doleva. Hned nalevo je za vázami vchod do místnosti, kde jsou zdravíčka. Pak se dejte po schodech dolů a chodbou nalevo. Vyjdete na nádvoří u sochy Poseidona. Na prostředním podstavci před Poseidonem oživne titán, jděte tedy honem do sloupoví na druhé straně nádvoří, najdete tam novou zbraň, kladivo na titány. Titána zabijte a jděte do jednoho ze dvou vchodů za sochou Poseidona. Přijdete do místnosti s kaskádovitým vodopádem uprostřed a nahoře je Savegem (jde pro něj vyskočit, stačí jen hupnout na jednu z kaskád a z ní nahoru). Pak otočte kolem u zdi a jděte ven a opět mezi sloupoví, kde jste našli kladivo na titány. Otevřela se zde hrobka, tak do ní skočte (v hrobce je voda) a proplavte k žebříku a po něm nahoru a vylezte na římsu. Jděte do dveří nalevo, rovně a doprava (po schodech) pořád rovně. Dole zatočte hned vlevo a přepínačem otevřete mříž dole u schodů. Sejděte dolů (vrátíte se sem později) a jděte prostřední chodbou, po schodech dolů a dojdete do místnosti, kde je uprostřed léčící fontánka a je zde taky někde Savegem. Teď se vraťte ke schodišti, kde jste otvírali mříž, vyjděte nahoru a projděte jedněmi ze dvou obloukových průchodů do místnosti, kde seberte brnění a jděte zpátky a po schodech vlevo nahoru, doprava a chodbou pořád rovně a vyjdete tak na nádvoří. Slezte po schodech a jděte po kamenném mostě doleva do dveří.

  Část 3
  Po pár krocích se vydejte třeba doleva, stejně dojdete na jedno a to samé místo a vedle schodiště napravo, tudy projdete chodbou a dojdete ke dveřím. Ty nejdou otevřít, ale v těchto místech najdete Speed boost. Vraťte se zpět a jděte po schodišti nahoru, tam je Savegem a jděte doprava, nalevo je zatarasená cesta čtyři sloupy se symboly mořských koníků, sem se vrátíte, až zasunete sloupy do podlahy. Jděte dál a zatočte před sochou doprava do místnosti, kde je nalevo uprostřed místnosti tlačítko se symbolem mořského koně v podlaze. Stoupněte na něj a tím se zasunou čtyři sloupy s tímto symbolem. Vraťte se nazpět k místu, kde byly tyto čtyři sloupy a volným průchodem projděte do chodby, kde se dejte vpravo a skočte do vody a zde zatlačte na sloup se symbolem mořského koně. Otevře se vám průplav, a tak do něj vplavte, na jeho konci se vynořte a prolezte úzkým průlezem ve zdi, najdete tak novou zbraň, Poseidonův Triton. Otevřenou mříží projděte ven a dejte se po pár metrech chůze vlevo a pak vpravo a po schodišti nahoru. Jste opět u místa, kde jste skočili do vody. Vezměte si zde brnění a sejděte opět dolů, doleva a u vozíku nalevo jsou dveře a za nimi další a tudy dojdete na nové nádvoří s kašnou uprostřed. Vyskákejte po kaskádách na kašnu a potopte se, najdete Wrait Horb. Vyplavte ven a žlutými vraty naproti těm, kterými jste přišli, se vydejte dál, za nimi projděte ještě jedny vrata a octnete se na novém nádvoří. Jděte kousek dopředu a po šikmé plošině vlevo nahoru a pak vylezte po žebříku, dál jděte na první věž, kde přehoďte páku a po lávce přejděte na druhou věž, kde přehoďte druhou páku. Dole se otevřely vrata a za nimi je na podstavci titán. Sejděte tedy dolů, a běžte k titánovi, zničte ho kladivem a pak si můžete ještě před vraty vzít nalevo na plošině brnění a napravo zdravíčko. Pak projděte kolem zdi u podstavce, kde stál titán, za zeď a dojdete na nové nádvoří. Jděte doleva a po šikmé cestě vzhůru se vydejte k velkému schodišti nahoře, kde končí tento level.

  ACROPOLIS (Akropolis)

  Část 1
  Začínáte na malém dřevěném můstku, jděte doprava, a po úzké stezce do vody, zde můžete najít Diskus a Mega shield. Jděte nazpět k úzké roklině, a pokračujte až k pilířům. Projděte mezi pilíři a vydejte se do průchodu, kudy sejděte dolů až k léčící fontánce. Jděte dveřmi a uvidíte velkou fontánu a schody vpravo od vás a několik monster. Pobijte je Daikatanou a Tritonem. Rozbijte hrobku nalevo od dveří a získáte Mega shield. Pak skočte do vody a plavte dolů, až uvidíte otvor, kterým proplavte do jeskyně, kde získáte Goldensoul a vraťte se nazpět. Teď jste připraveni na pár monster, které na vás netrpělivě čekají, když se vydáte nahoru po schodech. Když půjdete po schodech uvidíte Savegem, který je v patře fontány. Můžete ho sebrat, když na patro fontány přeskočíte. Pak pokračujte po schodech k velkým dveřím. Půjdete venkem, doprava průchodem a na konci do dveří. Otevřete je a zabočte vlevo. Octnete se na rozlehlém prostranství s mnoha nepřáteli. Pobijte je jak to jen dokážete, v jednom průchodu si pak můžete vzít další Poseidonův Triton, ten ale už máte a Mikiko ho neumí používat. Na opačné straně prostranství jsou dveře, otevřete je a vydejte se po schodech.

  Část 2
  Projděte dveřmi a jděte do dalších dveří na opačné straně balkónu. Otevřete je a sejděte po schodech dolů. Před nimi je vodopád napravo. Pokud přeskočíte zábradlí, najdete dole Savegem a pak vylezte po žebříku na jednom ze sloupů zase nahoru a jděte do dveří. Nyní se nacházíte v místnosti se sochou uprostřed. Po vaší levici je Triton, Diskus a nějaké zdravíčko. Jděte nahoru po schodech na opačné straně a průchodem dál, octnete se v místnosti s mnoha schody. Pobijte nepřátele a seskočte dolů tam, kde je na podlaze znak pavouka vyplněný vodou. Skočte do té vody a najdete Savegem a první Keystone (potřebujete jich celkem pět, přičemž jsou různě rozesety po celém Acropolisu). Vraťte se nazpět na schody a jděte do průchodu, který je naproti místu, kudy jste přišli do této místnosti. Jděte dovnitř a seskočte sloupovím do místa, kde stojí socha. Zde najdete Manaskull. Pokračujte tunelem a dojdete do další místnosti. Sejděte po schodech a projděte až k osvětlenému tlačítku. Když na něj stoupnete, následuje video, ale dveře ve videu se neotevřou. Nuže projděte za tlačítko tak, aby si na něj stoupla Mikiko. Opět uvidíte video, ale dveře se tentokrát už otevřou. Dejte Mikiko povel, aby zůstala stát na místě, tlačítko obejděte a vydejte se zpět (bez Mikiko, ta musí stát na tlačítku) do místnosti s mnoha schody. Odtud jděte vlevo (po schodech dolů, přeskočte na podlahu u zdi, nikoliv na podlahu se znakem) a dojdete k otevřeným dveřím. Hned za dveřmi je kolo, kterým musíte otočit, ale Mikiko musí stále stát na osvětleném tlačítku. Pobijte nepřátele, vraťte se pro Mikiko a pak se vraťte zpět ke kolu. Odsud se můžete vydat dvěma směry, vlevo, nebo vpravo. Nejdříve jděte vpravo a to z praktických důvodu, tam je jenom jedna lokace, kdežto cestou vlevo hra pokračuje dál.

  Část 3
  Pokud jste poslechli a vydali se vpravo, pak dojdete k obrovské budově a cestou nezapomeňte pobít nepřátele. Jděte do budovy (dveřmi, jak jinak že?). Vevnitř na nádvoří najdete druhý Keystone a kolo a spoustu monster. Kolem nezapomeňte otočit, než odsud odejdete. Ty dveře napravo od místa, kudy jste přišli nemusíte zkoušet otevřít, nepovede se vám to, maximálně se budou pořád dokola pootvírat a zase zavírat, ale neprojdete jimi. Vraťte se zpět do lokace, odkud jste šli do této části a vydejte se vlevo, aby hra mohla pokračovat dál. Dojdete až do dolu.

  Část 4
  Pokračujte dál, až dojdete k domu. Tady jděte vlevo, jsou tam nějaké dobroty:-). Teď jděte do domu. Vybijte monstra, za jedním z pilířů jsou Sunflare a na konci místnosti je na kameni mezi dvěmi loučemi další Keystone a poblíž něho otočte kolem. Pak se vydejte dveřmi za vámi, ale pozor! Jsou tam na podstavcích Kamení strážci, tak je musíte pěkně jednoho po druhém sejmout 4 – kladivem. Jděte do dalších dveří v místnosti a po cestě k dalším dveřím a těmi ven. A po schodech do dalších dveří. Tady na vás čeká Griffin. Po balkóně jděte do dalších dveří a nahoru po schodech a pak ještě o úroveň výš. Vejděte do dolů a až dojdete k útesu u vodopádu, raději si hru uložte. Dole pod vámi je další útes s ústím do dolů, tam musíte skočit a pokud se vám to nepovede, je po vás, protože je to hodně vysoko. Až budete dole, projděte tunelem a dostanete se tak do další části.

  Část 5
  Po ujití několika metrů uvidíte po levé straně žebřík dolů a vchod do dolů. Slezte po žebříku dolů, a otevřete dveře. Zabijte monstra a za pilířem poblíž vás je zdravíčko. Pak jděte o kousek dál a uvidíte vstup do dolů. NEVSTUPUJTE DO NĚJ! Není to nutné. Jděte doleva a po malých schodech u budovy jděte do dveří. Sejděte dolů a pobijte monstra. V bazénku je zdravíčko, za bazénkem je tajné místo (za sloupem). Pak otočte kolem a spustí se další kámen za dveřmi, před kterými stojíte. Vyjděte z budovy zase ven a až budete scházet po malých schodech, jděte doleva okolo klece, za klecí a sloupem je tajné místo. Pak se vydejte do dolů, kudy půjdete nahoru po úzké a strmé stezce až dojdete k budově , kde na vás budou čekat nějací Centurioni. Ty pobijte a vejděte do komplexu. V místnosti vevnitř si můžete vzít Savegem, pak zde vejděte to tmavého průchodu a otočte kolem. Další kámen spadl dolů a vy se můžete vydat zpět k místu, kde jste lezli po žebříku dolů. Odsud nyní vstupte do dolů. Až přijdete do místnosti, jděte dveřmi přímo před Vámi a nezapomeňte zde vzít další Keystone. Jděte zpět do místnosti a jděte do dalších dveří, za nimi je nalevo Savegem. Vlezte do dalšího dolů, dokud nedojdete ke točité cestě a po té jděte nahoru. Vejděte do budovy a seberte Sunflares, pak vejděte do průchodu a postupně vyčistěte všechny dveře a posbírejte co jen půjde. Až dojdete k zavřeným dveřím, otevřete je a sejděte dolů po velkých schodech. Otevřete dveře a seberte Keystone dole u zavřené brány. Tady dole můžete za sloupem najít Mega shield a věřte mi, že se bude zatraceně hodit! Pak jděte po schodech nahoru a přes kámen projděte do tunelu. V tunelu je napravo na výčnělku Savegem a Sunflares, na konci tunelu najdete dveře kudy se dostanete ven, kde pobijte nepřátele. Můžete ještě na konci balkonu přeskočit doleva přes zábradlí a po stezce jít do vody, kde najdete Savegem. Pak se vraťte na balkon a pokračujte dál do tunelu.

  Část 6
  Pokračujte dolem a pak venkem po balkoně, až uvidíte chrám vejděte do něj. Když projdete koridorem, narazíte na dveře po pravé straně a ty nejdou otevřít. Otevřete je jedině tehdy, když budete pokračovat rovně chodbou a na konci je kolo, které tyto dveře otevře. Nyní se vydejte do dveří, tudy projděte po balkóně, pak pár krátkými průchody hned za sebou a dojdete tak ke schodišti. Sejděte dolů, můžete si doplnit zdravíčko z léčící fontánky a pod schodištěm, když pod něj skrčením vlezete naleznete Goldensoul. Pak otevřete dveře a uvidíte pět tlačítek. Ano správně pět Keystone sem pasuje, a tak je do těch tlačítek po animaci rychle vložte. Napravo od brány se vám zpřístupní kolo, po jehož otočení se brána otevře. Ale nedělejte si plané naděje, jak projdete tou bránou, ta další brána se hned zavře. Je to konec? A jiná cesta odsud už není? Ale je, ta další brána se vám otevře po zabití Cerberusa. A toho najdete v jeskyni někde poblíž. Jeskyně je dlouhá a klikatá, čeká vás překvapení při setkání s Cerberusem. Toho zabijte třeba Tritonem, ten je nejvhodnější. Ale pozor, Cerberus má tři hlavy a tudíž tři hladové tlamy, takže jak se Vám dostane na kůži, je v mžiku po Vás. Až se vám povede Cerberuse zabít, vydejte se znovu otevřenou bránou do další části, do Lair of Medusa.

  LAIR OF MEDUSA (Doupě Medúzy)

  Část 1
  Začínáte před velkou sochou, jděte doleva, nebo doprava a po schodech nahoru, tam zlikvidujte pár Centurionů. Projděte se po ochozu a dojdete k výklenku ve zdi, kde je zdravíčko a munice do Zeus Eye. Naproti výklenku je na podstavci zbraň Zeus Eye. Když jej seberete, Zeus k vám promluví a před vámi se zhroutí obrovská socha. Na jejím místě je díra do země, vlezte tam a až dojdete k Harpiím, skočte do vody. Řeka Vás splaví do místnosti, kde nalevo je průchod. Jděte tam a dojdete do místnosti, hned vedle na římse je Savegem a napravo, přes bazének nejdete munici do Zeus Eyes. V pravé části místnosti také najdete volný průchod, tím se dostanete do další části.

  Část 2
  Vejděte do místnosti, nalevo uvidíte žebřík, nelezte po něm, nahoru, ale dejte se rovně do průchodu. Napravo vezměte náboje do Zeus Eyes, Sunflares a nalevo jsou náboje do Tritonu. Pokračujte chodbou, dokud nedojdete do velké místnosti se čtyřmi sloupy uprostřed. Dějte se dolů po schodech, můžete si tam doplnit zdravíčko ve fontánce a skočte do vody. Plavte do průchodu vpravo, pak doleva a vyplavte v rozlehlé místnosti. Vylezte nahoru na římsu a najdete zde průchod, tím dojdete k žebříku, po něm do vody a plavte vlevo, a doplavete k průchodu, zde vylezte z vody a pokud se vám podaří přeskočit na římsu nad vodou, najdete zde štít. Nyní jděte do průchodu a najdete zde na římse protijed a munici do Zeus Eye. Projděte přes jed a skočte na plošinu a z ní k jedovému jezírku. Vezměte si protijed, skočte do jezírka a plavte do průchodu na dně a pak proplavte tunelem do další části.

  Část 3
  Plavte doprava až na konec, tam se vynořte a seberte Mana Skull. Odsud plavte do první chodby nalevo, doleva a hned doprava a po žebříku nahoru do místnosti. Z té se vydejte vpravo do průchodu, potkáte se s Mikiko. Pokračujte průchodem dál a dojdete do malé místnosti. Uprostřed si vezměte Attack skill a jděte do průchodu doleva a průchodem do další místnosti a z ní dalším dlouhým průchodem do další místnosti. Zde přejděte terasu a dejte se do průchodu a než půjdete dolů po schodech, přehoďte páku u zamřížovaných dveří. Pak sejděte po schodech a dole nalevo vedle schodů najdete brnění, Sunflares a Savegem. Pak se vraťte k páce a projděte otevřenými dveřmi a dejte se doprava do průchodu a tak dojdete na konec této části.

  Část 4
  Pokračujte průchodem dokud neuvidíte napravo 4 Sunflares. Dejte se vlevo. Můžete si vzít brnění naproti a pak jděte napravo po schodech dolů a zabočte vlevo a doprava do průchodu, tím dojdete do menší místnosti. Jděte na druhou stranu místnosti a uvidíte žebřík. Slezte dolů a jděte doprava po římse a dolů kolem vodopádu do průchodu. Kde najdete brnění a asi potkáte pavouka, ten by neměl být problém. Pokračujte do další, poslední části, kde na Vás už čeká Medúza.

  Část 5
  Přehoďte si na Zeus Eyes a Mikiko nechte stát hned na začátku této části, co nejdál od průchodu vpravo. Pokud jen vykouknete do průchodu, Medúza otevře oči a dívá se svým kamenným pohledem a jelikož bývá málokdy ve střehu při prvním vykouknutí, lze využít moment překvapení, vběhnout do průchodu a rychle používat Zeus Eyes. Mě se takto Medúzu podařilo zabít několikrát, tak by to možná neměl být velký problém. Pokud ji přesto chcete zabít na etapy, vykoukněte, vystřelte a zase zalezte za zeď a to opakujte, dokud ta potvora nezhyne. Po její smrti následuje video a po videu se objeví tajné místo, kde je i Superfly Johnson. Ten je ale zkamenělý, ale nezoufejte, on hned ožije a pomůže vám zabít, všechna monstra, která ožijí společně s ním. Až všechny vybijete, následuje další video a konec Epizody.

 • Autor:
  Témata: Socha
  • Nejčtenější

  Zveřejnil tajné vojenské dokumenty, aby dokázal, že je ve hře chyba

  Nadšenec do vojenské simulace War Thunder zašel během internetové debaty o hře až příliš daleko. Aby vývojářům ukázal,...

  RECENZE Chernobylite: návštěva zamořené zóny nebyla nikdy děsivější

  Co byste udělali, abyste zachránili milovanou osobu? Někteří by pro to zpřetrhali samotný čas a prostor. A právě to se...

  Nová hra od Amazonu ničí drahý herní hardware, pozor na ni

  Ačkoliv má New World od herních studií Amazonu poměrně úspěšný start, pověst jí kazí ohlasy od hráčů, kterým zničila...

  Vývojáři končí s protipirátskou ochranou Denuvo. Zpomaluje počítač

  Reputace protipirirátské ochrany Denuvo utrpěla v posledních dnech vážné šrámy. Nejdříve bylo prokázáno, že má...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  KOMENTÁŘ: Cesta do elektromobilního pekla. Auta přinášejí víc problémů než výhod

  Premium Nová doba elektromobilní nás vrátí o půlstoletí zpátky: auto bude luxus, mobilita taky a draze to zaplatíme všichni. I...

  Mlčeti zlato. Profesionální vyjednavač vysvětluje, jak jednat s dětmi či šéfem

  Premium Každý člověk vyjednává v průměru pětkrát za den. Doma s partnerem, s dětmi, v práci se šéfem, s podřízenými. Radim...

  Český vlk z Wall Street jde k soudu. Hlavní roli v kauze Via Chem má miliardář Sisák

  Premium Schyluje se k dlouho očekávané soudní bitvě, v níž je hlavní postavou známý český finančník a miliardář Petr Sisák...

  • Další z rubriky

  Zveřejnil tajné vojenské dokumenty, aby dokázal, že je ve hře chyba

  Nadšenec do vojenské simulace War Thunder zašel během internetové debaty o hře až příliš daleko. Aby vývojářům ukázal,...

  Máte volný víkend? Zkuste zdarma dohrát Avengers

  Pokud jste doteď přemýšleli, zda-li se vyplatí investovat do loňské týmové akce Marvel’s Avengers, nyní máte skvělou...

  Hra zdarma tento týden potěší milovníky vláčků a železnice

  Digitální obchod s hrami Epic Store tento týden nabízí zdarma povedenou hru Train Sim World 2, ve které se můžete stát...

  Forza Motorsport 7 mizí z obchodů, další díl přitom ještě není

  Microsoftu se již nevyplatí prodlužovat licence na skutečné automobily a trati pro čtyři roky starou závodní hru Forza...

  Akční letáky
  Akční letáky

  Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

  Dabéři Naked Attraction: Byli jsme v šoku, že něco takového může vůbec existovat

  Nahota je televizní evergreen a stále dokáže diváky přikovat u obrazovek. Počátkem devadesátých let to bylo Tutti...

  Britney Spears se ukázala nahoře bez. Prý na protest proti otci

  Britney Spears (39), která s otcem bojuje u soudu kvůli opatrovnictví a správě jejího majetku, zveřejnila na sociálních...

  Ostych a stud před kolegy jsou ztracená energie, míní Vica Kerekes

  Slovenská herečka maďarského původu Vica Kerekes (40) přijala nabídku režiséra Tomáše Svobody a zahraje si v jeho...

  Neteř princezny Diany se vdala. Vzala si o 32 let staršího miliardáře

  Lady Kitty Spencerová (30) se vdala. Neteř princezny Diany si vzala jihoafrického módního magnáta Michaela Lewise (62)....

  Zemřel herec Vladimír Marek, roky bojoval s rakovinou

  V nedožitých 70 letech zemřel ve čtvrtek divadelní, muzikálový i televizní herec Vladimír Marek. Podle Blesk.cz se od...