DiscWorld Noir - návod

  8:40aktualizováno  11. ledna 2001 12:10
Předem je mi jasné, že se mezi vámi nenajde nikdo, kdo by při případném hraní Discworldu Noiru alespoň jednou nezatuhnul. Pokud si už skutečně nebudete vědět rady, můžete využít našeho podrobného návodu.
DiscWorld Noir
Předem je mi jasné, že se mezi vámi nenajde nikdo, kdo by při případném hraní Discworldu Noiru alespoň jednou nezatuhnul. Pokud si už skutečně nebudete vědět rady, můžete využít našeho podrobného návodu.

Ještě bych si vám dovolil doporučit, abyste si VŽDY promluvili s každým a o všem a mnohdy i opakovaně, protože tím tak nečekaně získáte řešení problému. V návodu se budu zmiňovat pouze o těch tématech rozhovoru, která jsou pro postup ve hře nezbytná (výsledkem je většinou nová stopa, nová lokace na mapě nebo škrtnutí staré stopy v notýsku). Pokud se budete vyptávat na všechna témata, dozvíte se spoustu zajímavých věcí, které vám mohou v řešení hry pomoci. A nyní již vzhůru do prvního aktu.

Act 1:

 • Odejděte z kanceláře a jdete do přístavu (The Wharf).
 • Promluvte si s pane Scoplettem stojícím na lodi. Nejdříve ho pozdravte, pak se zeptejte hlavně na cestující na Milce a z notýsku pak na Mundyho a na Milku.
 • Jděte do kavárny Ankh, před vchodem zahněte doprava a z vozíku seberte páčidlo.
 • Vejděte do kavárny a promluvte si s Nobbym sedícím u stolku. Pozdravte jej a pak se ho zeptejte na kapitána Vimese a na loď Milku. DiscWorld Noir
 • Promluvte si s kapitánem Jenkinsem sedícím v zadní části místnosti.
 • Jděte zpět do své kanceláře, kde se setkáte s trpaslíkem Al-Khalim.
 • Vraťte se do přístavu a zeptejte se pana Scopletta na Al Khaliho.
 • Jděte k bednám doleva a jednu z nich otevřete páčidlem (dostanete se tak na loď).
 • Z vody vylovte papírek (label), vylezte zpět na palubu a vejděte dveřmi do kajuty.
 • Prohledejte spodní postel (najdete papírek) a vyjděte ven z kajuty.
 • Ze své kanceláře odejděte do Pseudopolis Yardu a promluvte si s Nobbym o záhadných cestujících.
 • Vyjděte před Yard (setkáte se s trolem) a jděte do klubu Octarine Parrot.
 • Promluvte si se Sapphire (až dozpívá) o Malachitovi a o Thermě.
 • Jděte do Yardu a promluvte si s Nobbym o záhadných cestujících a o Madam Lodestone.
 • Jděte do Salaachi Mausolea a projděte se mezi hroby.
 • Jděte do Café Ankh a uvnitř si promluvte s Illsou o záhadných cestujících a ukažte jí papírek z Milky (label).
 • Jděte na lokaci Pier 5, kde si můžete promluvit s hlídačem, ale hlavně pak jděte doleva za skladiště, kde prozkoumejte a použijte střešní okno skladiště (skylight).
 • Jděte do své kanceláře a z podlahy u dveří seberte zprávu od Carlotty.
 • Jděte do sídla Uberwaldů a domovníkovi ukažte pozvánku od Carlotty. DiscWorld Noir
 • Prohlédněte si velký obraz nad vchodem a při rozhovoru s Carlottou se zeptejte na Salaachi Mausoleum.
 • Po setkání s Hrabětem Uberwaldem (není nutné s ním nyní o ničem hovořit) se ocitnete v Mausoleu u hrobky Thermy.
 • Odejděte z Mausolea a vydejte se do Rhodanovy dílny, kde si můžete promluvit s Rhodanem, ale je to jenom ztráta času.
 • Jděte do zadní části místnosti a promluvte si s trolem Malachitem o Thermě v Mausoleu.
 • Jakmile Malachite v Mausoleu otevře hrobku (a dá vám hák s lanem), prozkoumejte trolí tělo a seberte mu diamantový zub.
 • Z Mausolea jděte do Pier 5, kde použijte hák s lanem na střešní okno skladiště.
 • Na střeše otevřete okno páčidlem a vlezte do skladu, kde z podlahy seberte krabičku zápalek (ta jde vidět pouze při blesku).
 • V inventáři spojte krabičku zápalek s lístkem s číslicí 9.
 • Jděte do Octarine Parrot, ukažte Mankinovi zápalky a pak si s ním promluvte na téma "Lži" (Lies).
 • Jděte doprava do horního patra za Mundym...

  Act 2:

 • Jakmile se probudíte, prozkoumejte krvavý nápis na stěně (nad Mundyho mrtvolou), prozkoumejte kus lana visícího ze stropu a nakonec použijte (dvojklik pravého myšítka) Mundyho boty. DiscWorld Noir
 • Sejděte do baru a promluvte si s Mankinem o Sapphire.
 • Jděte do šatny (nalevo od pódia) a promluvte si se Sapphire o jejím lhaní.
 • Vraťte se k baru a promluvte si s Mankinem o Sapphiriných penězích.
 • Jděte do kasina Saturnalia a po malém incidentu si promluvte s Carlottou o Mundyho smrti a pak se jí zeptejte jestli náhodou Mundyho nezabila ona.
 • Promluvte si s krupiérem (Whirl) - podplaťte jej penězi z měšce a zeptejte se jej na Sapphiriny peníze.
 • Jděte do šatny v Octarine Parrot a promluvte se Sapphire o jejích penězích, jejím tajném setkání, o její šňůře proher a nakonec ji konfrontujte - zařídí vám setkáni s Thermou.
 • Jděte do Chrámu Malých Bohů, najděte člověka jménem Malaclypse a promluvte si s ním o uříznutém provazu.
 • Vraťte se do Octarine Parrot a promluvte si s Mankinem o tom, že Mundy visel vzhůru nohama, pak o jeho odříznutí a nakonec o Mundyho botách - Mankin vám dá minci.
 • Ve svém zápisníčku zkombinujte stopy "Azile" a "Mundy hang upside down" - získáte novou stopu.
 • Jděte do své kanceláře - potkáte tam Al-Khaliho, který vás odvede za trolem Horstem. Pozdravte jej, zeptejte se na zlatý meč a pak se s ním rozlučte.
 • Jděte do kasina a promluvte si s Carlottou o zlatém meči.
 • Jděte za Hrabětem Uberwaldem - dá vám ikonograf s podobiznou Regina.
 • Jděte do přístavu a ukažte ikonograf panu Scoplettovi.
 • Jděte do Yardu a promluvte si s Nobbym o Gerinově kočáru.
 • Jděte na Moudlin Bridge a z proraženého zábradlí seberte kus červené látky.
 • Jděte za Hrabětem do sídla Uberwaldů a ukažte mu kus látky.
 • Jděte do přístavu a na lano ležící na dláždění (mooring line) použijte hák z inventáře.
 • Jděte na Moudlin Bridge a vhoďte hák s lanem do řeky Ankh. DiscWorld Noir
 • Jděte do Rhodanovy dílny, promluvte si s Malachitem o tom, že něco leží v řece a pak mu dejte hák s lanem.
 • Na Moudlin Bridge prozkoumejte Gerinovo tělo na kozlíku a pak na něj použijte ikonograf - najdete klíč.
 • Jděte do kasina a promluvte si s krupiérem o Reginově smrti a pak mu ukažte klíček.
 • V kasinu zahněte doleva mezi bezpečnostní skříňky a použijte na ně klíček - získáte náramek a prázdnou obálku.
 • Jděte do Chrámu Malých Bohů a ukažte náramek Malaclypsovi.
 • Jděte za Hrabětem Uberwaldem, řekněte mu o Reginově smrti a ukažte mu náramek.
 • Jděte do své kanceláře a z podlahy u dveří seberte lísteček se zprávou o setkání s Thermou.
 • Jděte na střechy (Rooftops) pod kasinem Saturnalia.
 • Jděte do Rhodanovy dílny a promluvte si s Malachitem o setkáni s Thermou - půjde tam s vámi.
 • Při policejním výslechu odpovídejte jak dlouho chcete, potom zvolte možnost vzdát se (give up).
 • Ve vězení v Patricijově paláci najděte ve zdi prasklinu (crack), použijte ji a pak zatlačte na kamenný blok.
 • Ve vedlejší cele jděte dozadu a prozkoumejte díru ve zdi.
 • Po propuštění se vraťte na střechy a promluvte si s Gargoylem o Malachitově smrti.
 • Jděte za Carlottou do sídla Uberwaldů a zeptejte se jí na náklad na Milce (Milka cargo) - dostanete stvrzenku.
 • Jděte do skladiště v Pier 5 a dejte stvrzenku hlídači. DiscWorld Noir
 • Jděte do Cafe Ankh a v zadní místnosti promluvte si se Samuelem o nákladu na Milce a o sudech s vínem - dostanete klíč od sklepa.
 • Vyjděte před kavárnu, jděte k vozíku doprava a klíčkem odemkněte padací dveře.
 • Ve sklípku si promluvte s Illsou o Varbergových bednách, zlatém meči a o Horstovi.
 • Jděte do Patriciova paláce, promluvte si se strážemi a jděte doprava za palác.
 • Prozkoumejte zeď paláce a použijte na ni stopu "Hiding place" a o nalezeném úkrytu jděte říct Illze.
 • Dostanete se do budovy cechu Archeologů - zde si promluvte s Laredo Cronk o Horstovi.
 • Jděte za Horstem a řekněte mu o Laredo Cronk.
 • Vraťte se do cechu a opět si s Laredo promluvte o Horstovi (odejde pryč).
 • V zadní knihovničce použijte knihu (hinged book).
 • Vlezte do otevřeného krbu a pročtěte si nápis (security notice) nad panelem na zdi.
 • Jděte do kasina a promluvte si s Warbem - dejte mu náramek a pak se jej zeptejte na Vault 51.
 • Jděte k magickému poli v budově cechu a stopu "back passage" použijte na panel na zdi.
 • Vejděte dovnitř a na skladiště (crates) použijte stopu 3712V (můžete taky použít stopu "Azile", ale najdete nesprávnou vitrínu).
 • Na nalezenou vitrínu použijte diamantový zub a se zlatým mečem v ruce opusťte skladiště...

  Act 3:
  Od této části hry doporučuji projít všechny lokace znova, všude kde to půjde se měnit ve vlkodlaka, shromažďovat vzorky pachů a porovnávat je s pachy na jiných lokacích. V návodu budu uvádět pouze ty úkony, které jsou nezbytné k dohrání hry, ne však k plnému pochopení daných situací.

 • Proměňte se ve vlkodlaka a sledujte (použijte) růžovou stopu (sparkled magenta).
 • Před kasinem seberte ze země zelený mech. DiscWorld Noir
 • Přeměňte se ve vlkodlaka a pokračujte ve sledování růžové stopy (až k prosklenému oknu Chrámu Malých Bohů, za kterým je Mooncalf).
 • Jděte do své kanceláře a ze stolku seberte páčidlo (nechal ho tam Nobby).
 • Jděte k zadní stěně Patricijova paláce, přeměňte se ve vlkodlaka a porovnejte pach "serial killer" (z pachníčku) s pachem jednoho ze sudů.
 • Jděte do vinného sklípku kavárny Ankh a prozkoumejte krabičku s objednávkami (box of receipts) na sudu nalevo.
 • Použijte páčidlo na sudy napravo - dostanete se tak do paláce.
 • Vyjděte z kuchyně na chodbu a jděte neustále dozadu. Před dvojitými dveřmi se přeměňte ve vlkodlaka a použijte dvojité dveře (vyslechnete rozhovor).
 • Ze své kanceláře jděte do klubu Octarine Parrot a použijte nástěnku vedle dveří (i několikrát za sebou dokud se nedozvíte o Neviditelné Univerzitě).
 • Jděte do šatny, přeměňte se ve vlkodlaka a prozkoumejte pach vycházející z láhve s parfémem (light cyan blob).
 • Přeměňte se v člověka a láhev parfému seberte.
 • Jděte do sídla Uberwaldů a sluhovi řekněte, že chcete mluvit s Carlottou. Jakmile sluha odejde, přeměňte se ve vlkodlaka (zjistíte něco o Carlottě).
 • Promluvte si s Hrabětem (nebo se Smrťem) a ukažte jim mech.
 • Ukončete rozhovor a jděte do knihovny (po schodech v hlavní hale).
 • Na vyhledávací systém (index cards) použijte mech a potom stopu o kanálech.
 • Jděte do kavárny Ankh a promluvte si s Carlottou.
 • Jděte do kanálů (nová lokace na mapě) a projděte do dalšího koridoru.
 • Proměňte se ve vlkodlaka a sledujte (použijte) růžový pach - dostanete se tak dále.
 • Vlezte do doupěte (lair) a prozkoumejte bordel na podlaze (derbits) - najdete zlatý přívěšek.
 • Po rozhovoru s Krysím Smrtěm odejděte z kanálů až k zadní stěně paláce a pomocí háku s lanem vylezte do cely.
 • Promluvte si s Leonardem a Two Conkersem o zlatém přívěšku.
 • Vraťte se do Uberwaldovy knihovny a vyhledejte informace o Chrámu Anu Anu.
 • Jděte do Nové Haly Neviditelné Univerzity a paní Fomesové řekněte o práci z inzerátu (Bedmaker Job).
 • Projděte dál až k postelím a přeměňte se ve vlkodlaka - uvidíte neviditelné písmo na tabuli.
 • Otevřete nejbližší skříňku u postelí a použijte knihy uvnitř. DiscWorld Noir
 • Použijte stopu o chrámu Anu-Anu na tabuli v místnosti.
 • Odejděte z univerzity, hned se vraťte zpět a znova použijte knihy ve skříňce.
 • Na knihu o Anu-Anu použijte zlatý přívěšek - získáte z něj papír se jmény.
 • Projděte dveřmi nalevo na chodbu před univerzitní knihovnu a promluvte si s hlídačem o vraždě kouzelníka.
 • Vraťte se k příbytku paní Fomesové a promluvte si s ní o vraždě kouzelníka.
 • Jděte do Yardu a promluvte si s Nobbym o vraždě obchodníka.
 • Jděte do budovy Cechu Obchodníků a promluvte si s vrátným o stopě "Dead mens pointy boots".
 • Jděte do Uberwaldovy vily a promluvte si se Smrťem o vraždě obchodníka.
 • Promluvte si s Carlottou o Reginově a Malachitově vraždě a pak o jejím alibi.
 • Jděte do knihovny a zjistěte informace o stopě "Errata".
 • Jděte do Chrámu Malých Bohů, najděte Mooncalfa a ukažte mu papír se jmény.
 • Jděte na hřbitov, přesněji až za chrám k velkému oknu. Proměňte se ve vlkodlaka, prozkoumejte okno a použijte siluety za oknem.
 • Jděte do Chámu a promluvte si s Malaclypsem o stopách "true believers meeting", "Errata" a "Inner Sanctum".
 • V tajné místnosti jděte ke stolku, prozkoumejte jej a nakonec si do něj vlezte.
 • Jakmile budete mít možnost, pokapejte Mooncalfovy boty trolím parfémem.
 • Po sledovačce odejděte z kanceláře a jděte do svatyně (sanctuary).
 • Prozkoumejte fresku na levé stěně, zvláštní symbol na fresce a nakonec symbol použijte (zakreslí se do diáře).
 • Na mapu Ankh-Morporku použíjte stopy o všech šesti vraždách a nakonec stopu o oktogramu vražd získanou z fresky.
 • Jděte do divadla Dysk, ze sedačky seberte leták a promluvte si o něm s hercem na pódiu.
 • Jděte do Uberwaldovy knihovny a vyhledejte informace o symbolu (z diáře) a o Nylonathepovi. Na vyhledávací systém použijte leták z divadla a pak ještě stopu o osmi velkých tragédiích.
 • Jděte na Stínov do Dračí ulice a páčidlem vylomte zabedněné okno obchůdku nalevo.
 • Vlezte dovnitř a prozkoumejte nepořádek na podlaze (derbits) a potom objevenou kost.
 • Jděte zpět do divadla, jděte co nejblíže k pódiu (do tmavšího místa) a přeměňte se ve vlkodlaka.
 • Použijte stopu o "Elfím podpisu" na značky na stěně jeviště a vejděte do tajného vchodu.
 • Jděte až k mapě Kruhového moře (na podlaze) a použijte na ní stopu o osmi velkých tragédiích.
 • Jděte do zahrady Neviditelné Univerzity (Wizards Pleasure) a schovejte se za keříky (použijte je)...

  DiscWorld Noir

  Act 4:

 • Prozkoumejte (a použijte) nápis na stěně poblíž Carlotty a prozkoumejte šutry (rubble) poblíž mrtvého Warba - získáte zlatý meč.
 • Promluvte si s Carlottou a s Anu-Anu, vyjděte nahoru do divadla a tam si promluvte s Coomem.
 • Jděte do svatyně a po Kondoově úmrtí prohledejte jeho tělo - získáte amulet.
 • Jděte do Uberwaldovy knihovny a zjistěte informace o amuletu, Nylonathepovi a o Trapezohedronu.
 • Jděte do Leonardovy cely (v Paláci) a zeptejte se jej na amulet a na stopu "Radiant Trapezhedron" - dostanete hvězdnou mapu.
 • Jděte do Chrámu Malých Bohů a promluvte si s Mooncalfem o amuletu, o Kondovi a nakonec o Foidovi, čímž dovedete Mooncalfa k šílenství (a smrti :-))
 • Jděte do Rhodanovy dílny a na místo, kde dříve býval Malachite - tam seberte z podlahy obvazy.
 • Promluvte si s Rhodanem o obvazech, o Foidovi.
 • Jděte do Dračí ulice (na Stínově), vejděte do domku napravo a promluvte si s Foidem o amuletu.
 • Jděte do Nové haly (Neviditelná Univerzita) - jste vyhozeni.
 • Jděte do Yardu a promluvte si s Nobbym o Gelidovi - dostanete povolení k domovní prohlídce.
 • Jděte zpět do Nové Haly (přes paní Fomesovou se dostanete pomocí povolení "Search warrant").
 • Projděte až ke dveřím do univerzitní knihovny a použijte krev na podlaze.
 • V univerzitní hvězdárně mluvte se Satrapem o Horstovi, Gelidovi, "Radiant Trapezohedron" a nakonec se mu vysmějte (taunt Satrap).
 • Seberte z podlahy astroláb a použijte hvězdnou mapu na mozajku na podlaze.
 • Klikněte na souhvězdí s názvem "Small group of boring stars" a pak použijte teleskop - uvidíte mauzoleum.
 • Jděte do mauzolea a na ovězdnou oblohu použijte astroláb.
 • Vejděte mezi krypty a použijte sošku na hrobce.
 • Vejděte do hrobky a na zářez na sarkofág použijte Mundyho minci.
 • Promluvte si se zombií v sarkofágu a ukažte jí zlatý meč - dá vám klenot (Radiant Trapezohedron) a vy odejdete z Mauzolea.
 • V inventáři použijte klenot a odejděte na Moudlin Bridge.
 • Jděte do Leonardovy cely a v místě, kde je proražená stěna, odstrč hromádku kamení (rubble).
 • Jděte si promluvit s Leonardem a pak se pokuste na stroji odletět.
 • Namalujte na létající stroj Elfí podpis (stopa z diáře) a odleťte zbavit Ankh-Morpork od zlé bestie...

  Teď jenom doufám, že jste tuhle hru nehráli pouze podle návodu, protože byste se tak připravili o celé kouzlo této vynikající adventury. Pařbě zdar.

 • Autor:

  Gamescom 2019

  Největší světová herní výstava Gamescom 2019 opět přinesla řadu novinek a ukázek nadcházejících titulů. Velkou pozornost si získaly tituly Death Stranding, Watch Dogs: Legion a samozřejmě Cyberpunk 2077.

  Témata: hřbitov, Kasino, krb, Loď

  Nejčtenější

  Dvacet zásadních her roku 1999. Hlasujte, která byla nejlepší

  GOTY 1999

  Při loňské anketě o nejlepší hru roku 1998 se mohlo zdát, že tehdejší rok neměl v herní historii konkurenci. Letmý...

  KVÍZ: Git gut, n00bs sux! Rozumíte mluvě dnešních hráčů?

  Grand Theft Auto 5

  Stejně jako každá jiná komunita mají i hráči počítačových her svůj vlastní slovník, pro neznalé často nepochopitelný....

  Excel jako herní platforma, lidé v něm vytvářejí neuvěřitelné věci

  Graf v Excelu

  Tabulkový procesor od Microsoftu nesmí chybět na žádném pracovním PC a je v podstatě synonymem nudy. Najdou se však...

  Stahujte zdarma šest her s Batmanem v hodnotě dva a půl tisíce korun

  Batman Arkham Asylum

  Nepopulární digitální obchod s hrami Epic Store se opravdu vytáhl. Namísto jedné či dvou her jich tentokrát nabízí...

  Progamer chtěl uspět ve dvou hrách najednou, teď je pro smích

  Linh "Seiko" Nguyen

  Německý hráč východoasijského původu Linh „Seiko“ Nguyen překvapivě prohrál v kvalifikaci na prestižní turnaje v...

  Další z rubriky

  REPORTÁŽ: Válka jako rodinná zábava. WargamingFest přilákal statisíce lidí

  WargamingFest 2019 v běloruském Minsku

  V běloruské metropoli Minsku se uskutečnil již třetí ročník „tankového“ festivalu pořádaného firmou Wargaming.net. Sice...

  RECENZE: Remake kultovní Zeldy okouzlí novou grafikou a starou dobrou hratelností

  The Legend of Zelda: Link's Awakening (2019)

  Remake hry The Legend of Zelda: Link’s Awakening, která před více než čtvrt stoletím vyšla na Game Boye, zaujme na...

  RECENZE: Výpravný GreedFall okouzlí alternativním 17. stoletím

  GreedFall

  Udělat výpravnou hru na hrdiny není jen tak. GreedFall rozhodně není špatný, jen působí laciněji, než se na první...

  Můj syn má svalovou dystrofii, od 12 let je na vozíku
  Můj syn má svalovou dystrofii, od 12 let je na vozíku

  Na 7. září připadá Světový den Duchennovy svalové dystrofie. Tímto vzácným genetickým onemocněním trpí i Jaroslav, který je v současnosti plně odkázaný na pomoc druhých.

  Najdete na iDNES.cz