Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Distributoři komentují “šedý dovoz” her

  12:00aktualizováno  9:49
Nedávno jsme se na BonusWebu věnovali neoficiálním dovozům počítačových her do České republiky, dnes dáváme prostor herním distributorům, aby se k dané problematice vyjádřili. Přečtěte si, co nám k tomu řekli zástupci všech pěti českých distribučních společností, které jsou tímto poškozovány, byť některé z nich samy škodí.

Nedávno jsme se v jednom z témat na BonusWebu věnovali neoficiálním, tzv. šedým dovozům počítačových her do České republiky, které poškozují jak distributory oficiální (menší prodejnost takových titulů, nižší zisk), tak i hráče (mnohdy vyšší cena, absence českého manuálu či kompletní lokalizace). Protože se pod článkem strhla bouřlivá diskuse, do níž se zapojili i zástupci herních distributorů, rozhodli jsme se věnovat jim dnes prostor a požádat je o vyjádření k neoficiálním dovozům. Pojďte se tedy podívat, co nám na problematiku šedých dovozů počítačových her řekli zástupci všech pěti českých distribučních společností, které jsou tímto poškozovány, byť některé z nich patří samy mezi ty, co škodí :o).


Michał Kiciński, marketingový ředitel, CD PROJEKT
Šedý import her není problémem, který by se týkal pouze České republiky. Takové situace se stávaly také v Polsku, ale postupně s vývojem trhu k nim docházelo v mnohem menší míře. Určitě to není nic, co by mělo pozitivní vliv na vývoj trhu, i když tato činnost není v rozporu s právním řádem. Naše firma investuje velké sumy na zakoupení licence, lokalizaci hry, reklamu a výrobu. Firma, která se chystá dovézt malé množství anglické verze hry, se pokouší vytvořit stav, ve kterém se pak naše investice nebude vyplácet.

Podle mého názoru není tato činnost promyšlená, jejím efektem totiž určitě nebude snížení cen a zvýšení kvality her vydávaných v Čechách. Důsledkem toho je přesný opak, zpracování profesionální jazykové verze a produkce kvalitního balení hry je pak mnohem rizikovější.

Když jsme se rozhodovali o vydávání her v české republice, očekávali jsme takovou reakci ze strany dosavadního monopolního vydavatele. Jsme ale přesvědčeni, že čeští hráči si přece jen vyberou verze her označené logem CD Projektu. Ceny našich her budou mnohem nižší a kvalita vydání neporovnatelná. Kupříkladu Heroes of Might and Magic IV bude zpracován v profesionální české jazykové verzi a jeho cena bude pouhých 999 Kč. V pěkně vydané krabici budou zároveň zdarma přiloženy první a druhý díl Heroes! Celý tento komplet na 4 CD se na trhu objeví současně se světovou premiérou. Myslím si, že rozhodnutí, co vybrat, je jednoznačné!

Co se mne týče, doufám, že Cenega, která má v Čechách absolutní vedoucí pozici na trhu, rezignuje z těchto plánů. Firma v takové pozici a s tak obsáhlou nabídkou si musí také uvědomit, že pokud bude používat takové metody, velmi rychle se může dostat do přesně opačné situace. Malé firmy mohou začít import nejvíce očekávaných hitů, aniž by čekaly na jejich oficiální vydání firmou Cenega. Může to mít velmi negativní vliv na výsledky prodeje největších hitů.

Nakonec bych chtěl zdůraznit, že překážky tohoto typu nás jen mobilizuji k vyššímu výkonu. Nic nezadrží den, ve který bude standardem vydání nové hry cena 999 Kč, česká jazyková verze a balení nejvyšší kvality. Věřím, že hry s logem CD Projektu urychlí příchod tohoto dne!


Martin Hošek, obchodní ředitel, PLAYMAN
My jsme úzce svázáni s jedním publisherem - firmou Ubi Soft - a proto neoficiální dovozy titulů této firmy nevidíme rádi. Ale jsme na trhu poměrně krátce a tak nechci nikoho soudit. Můj dojem je takový, že firmy distribuující v ČR herní tituly, vedou mezi sebou zbytečné žabomyší války a panuje mezi nimi nevraživost, která v jiných oborech nebývá až tak častá a mě osobně připadá zbytečná. Svoji vinu na tom jistě má vývoj distribuce her u nás, kdy došlo k nezdravé situaci, že dovozce si hru doveze, lokalizuje (nebo taky ne), dodá ji do své vlastní velkoobchodní sítě a z té potom opět do své vlastní maloobchodní sítě. Je jasné, že velkoobchod (příp. maloobchod) majetkově provázaný s dovozcem nemá příliš zájem nakupovat hry od jiného dovozce a tím podporovat jeho činnost a hledá spíše jiné cesty, jak si zajistit jeho tituly. To je samý prvopočátek a příčina všech neoficiálních dovozů. Jiný důvod tady nevidím.

Nicméně musím říct, že vidím i první signály uvolnění napětí a věřím, že s postupem času se situace bude zlepšovat. Tento způsob fungování je ve svém důsledku dlouhodobě ekonomicky neefektivní, protože šedý dovoz spotřebovává příliš mnoho firemní energie na míru dosahovaného zisku a je s ohledem na vývoj konkurenčního prostředí neudržitelný. Biti jsou i hráči, protože neoficiálně dovezené tituly jsou zpravidla dražší, bez českých obalů a manuálů a hlavně absolutně bez propagace. Propagací nemám na mysli jen reklamu v médiích, která zpravidla hráče až tak nezajímá, ale hlavně unikátní propagační předměty (trička, plakáty apod...), které pro herní fanoušky určitě svoji hodnotu mají. Je škoda, že hodně z nich si to zatím neuvědomuje.

Po pročtení bouřlivé diskuse na vašem webu se musím vyjádřit ještě k těm hlasům, které tvrdí, že dodávka hry s českým manuálem je zbytečná apod. Je jasné, že existuje určité množství hráčů, kteří preferují hru v originálním jazyce - angličtině. Ale jsem přesvědčený o tom, že podíl hráčů, kteří si dokáží vychutnat nuance angličtiny víc, než když si zahrají hru v češtině není ani 0,5% kupní síly. Na nechuti k česky přeloženým hrám se určitě podepsaly první ne zrovna skvělé překlady, ale kvalita českých lokalizací stoupá a osobně se domnívám, že některé kompletně česky přeložené a nadabované hry z poslední doby jsou již stoprocentně profesionální prací, za kterou se nikdo nemusí stydět.


Petr Boška, ředitel DYNAMIC-SYSTEMS
Nerad bych, aby má slova vyzněla jako nezájem o věc, ale věřte, že až budu cítit, že nás šedí dovozci (rozhodně není jenom jeden) ohrožují a situace pro nás začne být neúnosná, předám celou záležitost právníkům. V každém případě jsou naše tituly k dispozici kromě našich stávajících zákazníků i pro další distributory a není tedy nutné dovážet naše tituly načerno.


Martin Lévay, ředitel marketingu TOP DISTRIBUTOR
Samozřejmě se nám tato situace nelíbí, ovšem daný problém je značně rozsáhlý a týká se všech zúčastněných - distributorů, prodejců, herních magazínů, vydavatelů, hráčů, koncových zákazníků a samozřejmě i pirátů. Kupní síla hráčů v ČR však zatím není taková, aby pro většinu vydavatelů mělo smysl lokalizovat hry do češtiny a vydávat je v den celosvětového vydání titulu. Když tedy zákazník hru chce a jiný distributor nebo prodejce ji nenabízí (i když na ní má práva) a tento zákazník je ochoten zaplatit o několik set korun vyšší cenu, pak mu to nikdo nemůže vyčítat.

Větším trnem v oku jsou nám například Dynamic Systems, kteří měli v nabídce některé z našich titulů v angličtině s nižší cenou, přesto, že naše verze měly v ten samý okamžik český manuál nebo jsou dokonce kompletně v češtině, nepočítaje v to práva na výhradní distribuci. Zde opravdu přichází na řadu ta část článku, kde pan Mgr. Růžička zřetelně vykládá Autorský Zákon: "Pokud tento produkt nabízí na tomto území jiná firma, jde v případě, že jej nekoupila ode mě, přesněji nezískala ode mne právo k dalšímu šíření, o porušování autorského zákona." Je mrzuté, že se takové věci dějí, snad by možná stačilo si ujasnit přesný výklad Autorského Zákona, o kterém, přiznejme si, donedávna panovalo mnoho předsudků o tom co se smí a co se nesmí.


Jaroslav Uher, marketingový manažer CENEGA CZECH
Než se pustíme do polemiky na téma šedých dovozů her, musíme si ujasnit jeden základní fakt. Obvinit kohokoli z porušení práva, resp. označení jeho konání za nelegální je možné pouze po důkladném rozboru právního pozadí dané problematiky a nezkresleným přihlédnutím ke konkrétním reáliím konkrétního případu. Zveřejní-li kdokoli zprávu o tom, že distribuce konkrétního titulu jiným než daným subjektem je nelegální, jedná se přinejmenším o velmi problematické prohlášení.

Pojďme se společně zamyslet nad tím, proč vlastně šedé dovozy existují. Veškeré lidské chování má své „mantinely“. Je vždy stanoven všeobecně akceptovaný řád (právní, etický, společenský, ekonomický), který lidské chování v dané oblasti ovlivňuje. Pokud je tento řád špatný nebo funguje chybně, začínají se objevovat alternativy tohoto řádu, které jsou tímto řádem buď přijaty a stanoveny za standard nebo vedou k úpravám tohoto řádu.

Český herní trh je velmi mladý a jako každý nováček se potýká s problémy. Těmito problémy nejsou jen notoricky známé pirátství a nízká kupní síla obyvatel, ale i téměř nulová vynutitelnost práva, nízké právní povědomí a v neposlední řadě i profesionální úroveň subjektů na tomto trhu působících, a to nejenom obchodních subjektů, ale i tzv. odborné veřejnosti. My všichni, které počítačové hry živí, si musíme uvědomit jednu věc, a to že naše branže bude taková, jakou si ji uděláme. Bude-li to jenom hašteření a naschvály, pak ten byznys bude spíše o pavlači a anonymních a kvazianonymních urážkách na diskusních serverech. Pokud podnikám v nějakém oboru, mým prvotním zájmem a smyslem mého konání je vytvářet zisk. Zisk vytvořím tehdy, mám-li produkt či službu, kterou zákazník chce a já mu umožním ji ode mě získat.

Jak vlastně dojde k tomu, že vznikne a funguje šedý dovoz? Primárním impulsem je samozřejmě uspokojení poptávky. Jestliže zákazník požaduje konkrétní produkt a je ochoten za něj zaplatit, naprosto logickým řešením je dodání tohoto produktu. Pokud firma tento produkt nemá, musí jej někde opatřit. A nakupuje tam, kde je mu prodáno. Firma, která uskuteční šedý dovoz, se stává samozřejmě trnem v oku oficiálního dodavatele. Pokud se na tohoto dodavatele obrátí z poptávkou nákupu jeho produktů a jejich další distribuce, tento „naštvaný“ dodavatel, bohužel v našich zeměpisných šířkách dost často, odmítne a firma je nucena poptávku svého zákazníka uspokojit jiným způsobem. Vzniká tím začarovaný kruh, ze kterého zdánlivě není úniku. Zdůrazňuji zdánlivě. Řešení existuje.

Tímto řešením je ukončení nevraživosti a start kooperace. Společným postupem vůči dodavatelům lze dosáhnout úpravy smluvních podmínek a zvýšení ochrany lokálních distributorů. Jasná specifikace distribučních práv a licenčních podmínek logicky vyústí ve vyšší ochranu lokálních distributorů a jejich ekonomických zájmů. Zvýšení úsilí a racionalizace lokalizačních procesů implicitně povede k urychlení distribučních startů titulů a do budoucna bude eliminovat zpoždění oproti světovým a evropským premiérám a tím i jednu z příčin šedých dovozů. Obchodní spolupráce na civilizované, přirozeně konkurenční úrovni s přehledem eliminuje zbývající příčiny šedých dovozů.

Co říci závěrem? Vzájemné napadání, naschvály, podrážení a obstrukce nic nevyřeší. Přestaňme se hádat a obviňovat a začněme spolupracovat. Cíl máme společný, prodávat na českém trhu kvalitní produkty stále se zvyšujícímu počtu spokojených zákazníků. No a když to na nás někdy přijde, tak si můžem rozdat multiplayer ve Flashpointu.


Ač to zní z úst právě Jaroslava Uhera trošičku kuriozně, nezbývá, než s jeho závěrem souhlasit (až na ten multiplayer, já bych doporučoval RTC Wolfenstein :o)). Distributoři by se měli přestat hádat jako malí kluci a mohli by začít spolupracovat tak, aby byl na prvním místě opět zákazník a nikoliv žabomyší války. Jen tak budou schopni soustředit všechny síly na dovoz a výrobu co možná největšího počtu kvalitních titulů určených pro českého hráče, jen tak jich zde prodají více a zvýší celkový obrat herního průmyslu. Důvěru v nákup her totiž zákazník nezíská tím, že si koupí anglický originál za 1599,- Kč, aby zjistil, že vedle v krámě mají tutéž hru s českým manuálem za 999,- Kč, naopak kompletní lokalizace či dárečky v krabici se hrou k rozvoji trhu přispějí určitě více. Nemyslíte?

Autor:


Nejčtenější

Pornoparodie nejpopulárnější hry současnosti není vtipná ani vzrušující

Pornoparodie na hru Fortinte nazvaná Fortnut

Hra Fortnite, oblíbená především mezi nezletilými hráči, se dočkala své pornoparodie. A výsledek je přesně takový, jaký...

Revoluční rok 1998 ve hrách. Zvolte tu nejlepší

Nejlepší hry roku 1998

Rok 1998 byl pro hry mimořádně požehnaný. Kromě toho, že vznikl Bonusweb, vyšla celá řada her, které dodnes platí za...Konec dohadů. Unreal, nebo Quake?

Střílečka Quake je šestnáct let stará a stále září.

Pokud byste si museli vybrat, dáváte, případně dávali jste přednost značce Quake, nebo raději konkurenci v podobě...

RETRO: Sexy střílečku SiN potopil revoluční Half-Life i vlastní chyby

SiN

Letos slavíme dvacet let od vydání kultovní střílečky Half-Life, jejíž sláva zcela zastínila méně známou střílečku SiN....

Vynikající střílečka Insurgency je dočasně zdarma

Insurgency

Multiplayerová střílečka Insuregncy dostane 18. září nepřímé pokračování nazvané Sandstorm. Aby její autoři zvětšili...

Další z rubriky

KVÍZ: Poznáte DOSové klasiky podle obrázku z krabice?

Kvíz -  Poznáte DOSové klasiky podle obrázku z krabice?

Tentokrát to bude opravdu těžké. V následujícím kvízu naleznete výřezy z originálních krabic těch největších herních...

RETRO: Sexy střílečku SiN potopil revoluční Half-Life i vlastní chyby

SiN

Letos slavíme dvacet let od vydání kultovní střílečky Half-Life, jejíž sláva zcela zastínila méně známou střílečku SiN....

Revoluční rok 1998 ve hrách. Zvolte tu nejlepší

Nejlepší hry roku 1998

Rok 1998 byl pro hry mimořádně požehnaný. Kromě toho, že vznikl Bonusweb, vyšla celá řada her, které dodnes platí za...Najdete na iDNES.cz