Sobota 31. července 2021, svátek má Ignác
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Sobota 31. července 2021 Ignác

Dracula 2 - 2. část návodu

  12:00
Dokončení návodu na kvalitní upíří adventuru Dracula 2: The Last Sanctuary je konečně zde a vám tak snad zmizí všechny problémy se zachráněním své milované Míny a zničením upířího prince jako mávnutím kouzelného proutku.

Dracula 2

Dokončení návodu na kvalitní upíří adventuru.

Podzemní šachty:

Vaším úkolem je dostat se podzemními chodbami až do Drákulova panství.

 • Sejděte po ochozu ke mřížím, na nichž je další upíří zámek. Prozkoumejte ho a všimněte si malého symbolu půlměsíce v jeho dolní části. Otevřete Drákulův deník, aktivujte upíří brýle a nalistuje stránku s kódy k upířím zámkům. Zde je na pravé stránce u symbolu půlměsíce písmeno "G" a tomu na levé stránce odpovídají čísla 9,4,2,6. Tato čísla zadejte do zámku na mřížích (začněte v levém horním rohu a pokračujte po směru hodinových ručiček) a stiskněte symbol půlměsíce v dolní části zámku.

  Jak se dostat přes kamennou hlavu, která blokuje chodbu za mřížemi.

 • Nejlépe bude ji vyhodit do povětří.
 • Prozkoumejte hadrem zakrytou dřevěnou bednu na podlaze před kamennou hlavou. Hadr odhrňte a seberte z bedny lopatu a železnou tyč.
 • Vraťte se do štoly a sejděte po ochozu na její dno. Zde obejděte hromadu kamenů zleva, jeden ze spodních kvádrů hromady prozkoumejte (viz obrázek) a použijte na něj tyč - objevíte kabel, za nějž zatáhněte a seberte detonátor.
 • Z přední strany vylezte na hromadu kamenů a přeskočte do její zadní části, kde seberte kladivo s majzlíkem.
 • Přistupte k dřevěnému stolu, prozkoumejte jeho šuplík, vylomte ho kladivem s majzlíkem a seberte z něj motouz doutnáku. Dracula 2
 • Zadní stěnu otevřeného šuplíku odstraňte opět kladivem s majzlíkem, šuplík ještě více pootevřete a z tajné přihrádky seberte klíček.
 • Prozkoumejte bednu na podlaze za stolem, odemkněte ji klíčkem a seberte z ní dynamit.
 • Přistupte ke kamenné hlavě na konci chodby. Vložte jí do úst dynamit, na něj připevněte klubko doutnáku, na jeho konec (leží na zemi na počátku chodby) použijte detonátor a ten stiskněte - hlavu tím roztříštíte a průchod bude volný.
 • Prozkoumejte na zemi se povalující zbytky z kamenné hlavy a seberte z nich klenot.
 • Projděte uvolněnou chodbou až do věznice.

  Stará věznice:

  Jak se dostat pryč z vězení.

 • Prozkoumejte fresku nalevo od vstupu a do prázdného očního důlku vložte klenot - tím se dostanete do temného areálu věznice. Odtud se dále dostanete jedině malými dveřmi ozdobenými lebkami v boční chodbičce.
 • Obcházejte zamřížované cely nalevo, až na samém konci objevíte otvor ve mřížích. Tudy vstupte do cely s kostlivci.
 • Zahněte doleva, kde prozkoumejte kostru ležící na zemi. Odsuňte ji a na jejím místě použijte lopatu a seberte vykopanou kost.
 • Pokračujte dále celou a prozkoumejte další kostru ležící na zemi. Opět ji odsuňte a vykopejte pergamen a lebku. Obojí seberte.
 • Opusťte cely a na chodbě zahněte do boční chodbičky se dvěmi dveřmi. Vejděte do těch velkých napravo a uvnitř seberte lucernu a kuši. Vylezte na stůl a z přihrádky na zdi seberte šípy. Nakonec ještě otevřete šuplík v přední části stolu a seberte z něj červený přívěšek. Dracula 2
 • Vyjděte ven na chodbu, kde je nyní nutno zkonstruovat strukturu dle nákresu na pergamenu, jenž jste vykopali v cele.
 • V inventáři zkombinujte červený přívěšek s kostí. Pak položte lebku na podlahu před velké dveře (viz obrázek) a použijte na ni kost s přívěskem. V inventáři zapalte sirkami svítilnu a tuto položte na zem napravo od lebky - paprsek světla tak otevře dveře s lebkami. Projděte jimi.
 • Objevíte se v druhé části věznice. Udělejte pár kroků kupředu až před schody sestupující do podzemí, nad nimiž číhá upíří příšera. V inventáři nabijte kuši šípy a tu pak ještě polijte protiupíří tekutinou ze zelené lahvičky. Připravenou zbraní příšeru sestřelte.
 • Sejděte po schodech do hladomorny až ke kostře připoutané v řetězech. Prozkoumejte její železnou masku, otevřete ji a seberte jí z úst Raduho drahokam.
 • Po propadnutí vylezte z hladomorny - objevíte se na transylvánském hřbitově.

  Hřbitov v Transylvánii:

  Jak se dostat ze hřbitova do Drákulova zámku.

 • Prostřednictvím tajné chodby vedoucí z Drákulovy hrobky (velká hrobka v centru hřbitova), která je však zamčená.
 • Obejděte Drákulovu hrobku a v její zadní části prozkoumejte sníh u zdi (viz obrázek). Zde vykopejte lopatou část fresky pocházející z hrobu stojícím naproti vchodu do hrobky.
 • Prozkoumejte prostor za náhrobkem v rohu hřbitova, z nějž seberte železnou ruku s dýkou.
 • Přistupte k náhrobku s freskou před vchodem do hrobky, prozkoumejte tuto fresku a použijte na ni nalezený úlomek - tím spustíte souboj temných sil, s jejichž pomocí budete schopni Drákulovu hrobku otevřít. Dracula 2
 • Stoupněte si před hrob, z nějž jste zde na hřbitov vylezli, otočte se směrem ke hřbitovní bráně a na blízký malý plot použijte upíří brýle (viz obrázek) - nyní uzříte ve vzduchu prameny zla.
 • Použijte na prameny zla železnou ruku s dýkou, čímž způsobíte otevření Drákulovy hrobky.
 • Vejděte do hrobky a uvnitř sejděte do podzemí - objevíte se na nádvoří Drákulova hradu.

  Drákulův hrad:

 • Točitými schody pod podloubím sejděte dolů k celám, kde si promluvte s čarodějkou Dorko. Ukažte jí Raduho drahokam - Dorko vám těsně před svou smrtí dá kouzelný prsten.
 • Vyjděte ven na nádvoří, avšak další postup vám znemožní upíří žena vytvořením červené bariéry.

  Jak se dostat přes červenou bariéru.

 • Na nádvoří vyjděte po schodech ke vchodu do hradu. Na dveřích prozkoumejte zámek, použijte na něj upíří brýle a na pentagram použijte prsten Dorko.
 • Vejděte do hradu a na konci chodby seberte ze země u rozvalin hák s lanem.
 • Vyjděte ven před vchod, v inventáři vložte hák s lanem do kuše a tou vystřelte na balkón na protější straně nádvoří (nad červenou bariérou).
 • Přelezte po laně na druhou stranu a vejděte dveřmi do knihovny.

  Dracula 2

  Jak se v knihovně dostat přes propadávající se šachovnicovou podlahu.

 • Ve středu knihovny je za závěsem naproti dveřím (viz obrázek) ukrytý trezor s tlačítky s motivy geometrických obrazců. Je nutné zjistit, která tlačítka v jakém pořadí je nutno stisknout.
 • Na konci knihovny otevřete malý kabinet u zdi a seberte z něj papír s nákresem šachovnice. Pak železnou tyčí vylomte dřevěnou přihrádku nalevo, v níž objevíte dokument. Prozkoumejte ho - objevíte na něm tytéž symboly jako na trezoru.
 • Otevřete inventář, uchopte pergamen se dvěma otvory a použijte jej na svitek. Pak s pergamenem pohybujte tak, aby v jednom otvoru pergamenu bylo římské číslo a v druhém jeden z geometrických obrazců. Tím zjistíte, který z obrazců máte v jakém pořadí na trezoru stisknout. Nalezněte celkem dvě kombinace. Potom pergamen odstraňte, v inventáři ho prozkoumejte, otočte (šipka vpravo dole) a znova použijte na svitek. Nalezněte další dvě kombinace (viz obrázek).
 • Jděte k trezoru za závěsem a stiskněte čtyři tlačítka se symboly dle zjištěné kombinace (viz obrázek). Z otevřeného trezoru pak seberte zlatý kříž.
 • Vyjděte ven z knihovny na balkón, po provaze přeručkujte nad červenou bariéru a seskočte do jejího středu.
 • Prozkoumejte jeden z náhrobků a odsuňte ho tyčí. Objevené kostře seberte oranžový medailón, který v inventáři vložte do zlatého kříže.
 • Na zasněženou zem mezi hroby použijte upíří brýle. Objevíte tak velký pentagram, na nějž použijte zlatý kříž - tím červená bariéra zmizí. Dracula 2
 • Vraťte se do knihovny (vchodem pod podloubím). Uvnitř prozkoumejte zámek na dveřích uprostřed, na ústa použijte upíří brýle a na objevený pentagram posléze zlatý kříž.
 • Uvnitř malé kaple za dveřmi prozkoumejte šachovnicový stolek a vložte pod něj papír s šachovým polem z inventáře. Nyní je nutné nastavit figurky do správných poloh.
 • V inventáři otevřete Drákulův deník a aktivujte upíří brýle - hned na první stránce uvidíte správné rozložení figurek na šachovnici. V pořadí odspoda nahoru musíte jejich rozmístění v ose X (pouze písmena) navolit na tlačítkách na šachovnicovém stolku.
 • Správné pořadí stištění tlačítek je toto (viz obrázek): F,B,H,E,A,C,G,D.
 • Seberte papír vložený pod šachovnicí a v inventáři si jej prohlédněte - bude na něm vyznačená správná cesta přes sál s šachovnicovou podlahou pod knihovnou (viz obrázek).
 • Jakmile budete ve středu šachovnicového sálu, podlaha se propadne a vy budete uvězněni na ostrůvku uprostřed sálu.

  Jak se dostat přes propast na druhou stranu sálu.

 • Na dveře na druhé straně sálu použijte dalekohled a v přiblíženém pohledu pak upíří brýle. Objevíte pentagram, na nějž použijte prsten Dorko - nyní budete moci přejít přes propast.
 • Na střed dveří použijte upíří brýle a na objevený pentagram pak zlatý kříž - tím dveře otevřete a můžete vejít na stanici lanovky.
 • Zde stiskněte páku napravo, čímž lanovku přivoláte. Pak za rohem nalevo stiskněte další páku, čímž k lanovce přisunete nástupní plošinku.
 • Vstupte na plošinku a stiskněte knoflík na panelu napravo od lanovky - tím otevřete dveře lanovky. Vstupte dovnitř, stiskněte páku vedle červeného tlačítka na stěně (dveře se zavřou) a nakonec samotné červené tlačítko. Lanovka se rozjede a odveze vás do Drákulovy pevnosti.

  Dracula 2

  Drákulova pevnost s poslední svatyní:

 • Vystupte z lanovky - potkáte přítele Hopkinse, který však bude záhy zavražděn.

  Jak se dostat na střechu Drákulovy pevnosti.

 • Vstupte do kabiny lanovky, seberte žebřík a použijte ho na vedlejší stěnu (naproti dveřím). Vylezte po žebříku pod poklop, který otevřete, a prolezte na střechu lanovky.
 • Vylezte na horní trám a přelezte po něm na druhou stranu, kde ve tmě pod stropem nahmatejte poklop a otevřete jej - objevíte se na střeše.

  Jak se zbavit všech Drákulových přisluhovačů a jak se dostat do nitra pevnosti.

 • Rychle přeběhněte na druhou stranu střechy, kde u schodiště na cimbuří uvolněte tyčí velký kámen - ten zavalí všechny zlotřilce, jenž utíkají po schodech za vámi.
 • Sejděte dolů po schodech a cestou seberte jeden dřevěný trám.
 • Vejděte do kulaté věže s kanónem, kde seberte z podlahy kbelík.
 • Vystoupejte zpět na střechu, obejděte velkou sochu uprostřed a naberte do kbelíku sníh, jenž je na zemi pod sochou.
 • Na střeše přistupte k místu s propadlou podlahou, vlezte do díry, prozkoumejte prostor u jednoho z trámů a seberte nalezenou vlajku a pod ní ukryté dřevěné klacíky.
 • Vylezte z díry a přeložte přes ni trám z inventáře. Přejděte po trámu přes díru, prozkoumejte a odsuňte kanón a seberte dělovou kouli. Po přechodu nazpět přes díru vámi položený trám seberte.
 • Sejděte po schodech do věže s kanónem (tam, kde jste sebrali kbelík). Prozkoumejte kanón a do jeho třech slotů vložte kbelík se sněhem, dělovou kouli a vlajku.
 • V inventáři podpalte dřevěné klacíky zápalkami a ty pak položte pod dělo - to vystřelí a zabije posledního žijícího Drákulova přisluhovače. Dracula 2
 • Vyjděte z věže na schody a sejděte dolů. Zde jsou schody propadlé. Položte tedy přes ně trám, jeden však stačit nebude. Vyjděte tedy po schodech o tři lokace výš, kde seberte další trám a ten použijte opět na propadliště mezi schody. Vstupte na trámy, otočte první trám, který jste již přeskočili, přesuňte (seberte a položte) na propadliště před sebe. Nyní již budete moci přes propast bezpečně přejít.
 • Vejděte do kulaté věže, prozkoumejte mrtvolu v okně a z opasku jí seberte placatý klíč.
 • Přistupte ke dveřím do pevnosti, odemkněte je klíčem od Hopkinse a vejděte.

  Jak odhalit tajný vchod do nitra pevnosti.

 • Nastupte do výtahu, prozkoumejte panel v jeho spodní části a stiskněte tlačítko - sjedete do zdánlivě slepé místnůstky.
 • Znova prozkoumejte panel ve výtahu, vložte do slotu placatý klíč a stiskněte tlačítko. Nyní z výtahu rychle vystupte a čekejte, až vyjede nahoru. Tím se vám odkryje tajný východ.
 • Padací most spojující vaši komůrku se středem velkého sálu, je však zvednutý. V inventáři tedy nabijte kuši šípem a vystřelte jí po vysunutém mostě (viz obrázek) - ten se sesune.

  Co je vaším cílem v Drákulově pevnosti.

 • Samozřejmě odhalit Drákulu ukrytého v jeho poslední svatyni. Do svatyně se dostanete výtahem, jenž je však nejdříve nutné přivolat. K tomu slouží špičatá skříňka na podstavci v centru velké centrální haly se schodišti. Když tuto skříňku prozkoumáte (možno jen z jedné strany) a otevřete, objevíte v ní tři sloty pro tři rukojetě. Tyto nyní musíte sehnat.

  Dracula 2

  Jak získat rukojeť v sálu se smrtící branou.

 • Sejdete-li v tomto sálu po schodech dolů a projdete ostnatou branou, zemřete. Klíč k tomuto puzzlu je vysvětlen na předposlední stránce zeleného zápisníku, jenž máte v inventáři. Každý ze schodů je ze spodní strany (sejděte dolů k bráně a otočte se) označen jistým znakem. Vy musíte stoupnout pouze na ty schody, jenž jsou označeny znaky shodnými s těmi ze zeleného zápisníku.
 • Sestupujte tedy po těchto schodech (číslováno odshora dolů - viz obrázek): 1,3,6,7,9,10. Měli byste slyšet cvaknutí, které indikuje, že jsou ostny v bráně zablokovány a vy jí můžete projít.
 • Po projití bránou zahněte doleva, kde prozkoumejte ruku trčící ze skály. Pokuste se z ní sebrat první rukojeť, ruka se však vždy semkne.
 • Vložte do ruky lebku (tu seberete v této místnosti z podlahy na ochozu nad schody), její temeno rozbijte tyčí a skrz díru rukojeť seberte.

  Jak získat rukojeť v sálu s lávou.

 • Po vstupu do sálu zatáhněte za řetěz nalevo - vysune se můstek, po němž přejděte do středu sálu. Vaše další činnost již bude limitována časem.
 • Je nutno zatáhnout za řetězy okolo vás visící ze stropu. A to samozřejmě v daném pořadí. Tyto řetězy si očíslujme 1 - 6 směrem od vstupních dveřích doprava (po směru hodinových ručiček): Zatáhněte postupně za řetězy 6,2,5,3,1 a 4.
 • Vysune se další můstek - přejděte po něm ke zdi, na níž prozkoumejte dračí hlavu a z její tlamy seberte druhou rukojeť.

  Jak získat rukojeť ze sálu vetřelců.

 • V zadní části sálu je vejce, v němž se nalézá poslední rukojeť. Pokuste se ji sebrat - bezúspěšně.
 • Stoupněte si do středu sálu čelem k vejci. Použijte upíří brýle na porost napravo, načež uvidíte, jak jsou z něj vystřelovány zelené paprsky směrem k vejci.
 • V inventáři nabijte kuši šípem a polijte ji protiupíří tekutinou. Kuší pak vystřelte do otvoru, z nějž jsou paprsky vystřelovány. Tím tento porost umrtvíte, záhy se však oživí porost nalevo od vejce. Oblast vystřelování paprsků je navíc chráněna krytem.
 • Vystřelte dvakrát do porostu nalevo. Pak místo, odkud byly paprsky vystřelovány, prozkoumejte, v inventáři naplňte injekční stříkačku protiupíří tekutinou a tu vstříkněte do porostu - vejce exploduje a vy můžete bez problémů sebrat poslední rukojeť.

 • Odejděte ke špičaté skříňce v centrální hale se schodišti, otevřete ji a vložte do slotů všechny tři rukojetě. Tím jste odemkli přihrádky v podstavci, na němž tato skříňka stojí. Prozkoumejte podstavec, otevřete přihrádky a seberte z nich tři kulaté formy.

  Jak pomocí forem vytvořit čtvrtou rukojeť.

 • Odejděte do sálu s lávou, kde prozkoumejte spodní část podstavce, jenž stojí ve středu sálu. Ocelový válec otevřete a vložte do něj všechny tři formy (v daném pořadí).
 • Prozkoumejte horní část podstavce ve tvaru polokoule a otevřete ji - uvidíte sloty pro tři rukojetě. Zde musíte vložit ony tři rukojetě, jenž jste vsunuli do slotů ve špičaté skříňce. Pokud je nemáte u sebe, vraťte se pro ně.
 • Po vsunutí rukojetí uzavřete kryt polokoule a klikněte na uchycení napravo od polokoule, čímž se rukojetě roztaví a tavenina vteče do formy.
 • Otevřete formu a seberte nově vytvořenou velkou rukojeť.
 • Vraťte se do centrální haly se špičatou skříňkou, otevřete ji a vložte rukojeť do prostředního slotu - tím do patra pod vámi (původně s otvorem v podlaze) vyjede výtah. Vydejte se tedy k výtahu a vstupte do něj - budete odvezeni do Drákulovy poslední svatyně.

  Jak zničit Drákulu v jeho poslední svatyni.

 • Při první příležitosti navlékněte Míně na ruku váš zásnubní prsten, čímž osvěžíte její paměť. Následně položte před Drákulův trůn Raduho drahokam.

  A tím vaše putování hrou končí. Mína je stejně jako v prvním dílu zachráněna a Drákula zničen. Ale na jak dlouho? To se teprve ukáže…

 • Autor:
  Témata: hřbitov, Socha, Věznice
  • Nejčtenější

  Zveřejnil tajné vojenské dokumenty, aby dokázal, že je ve hře chyba

  Nadšenec do vojenské simulace War Thunder zašel během internetové debaty o hře až příliš daleko. Aby vývojářům ukázal,...

  RECENZE Chernobylite: návštěva zamořené zóny nebyla nikdy děsivější

  Co byste udělali, abyste zachránili milovanou osobu? Někteří by pro to zpřetrhali samotný čas a prostor. A právě to se...

  Nová hra od Amazonu ničí drahý herní hardware, pozor na ni

  Ačkoliv má New World od herních studií Amazonu poměrně úspěšný start, pověst jí kazí ohlasy od hráčů, kterým zničila...

  Vývojáři končí s protipirátskou ochranou Denuvo. Zpomaluje počítač

  Reputace protipirirátské ochrany Denuvo utrpěla v posledních dnech vážné šrámy. Nejdříve bylo prokázáno, že má...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  KOMENTÁŘ: Cesta do elektromobilního pekla. Auta přinášejí víc problémů než výhod

  Premium Nová doba elektromobilní nás vrátí o půlstoletí zpátky: auto bude luxus, mobilita taky a draze to zaplatíme všichni. I...

  Mlčeti zlato. Profesionální vyjednavač vysvětluje, jak jednat s dětmi či šéfem

  Premium Každý člověk vyjednává v průměru pětkrát za den. Doma s partnerem, s dětmi, v práci se šéfem, s podřízenými. Radim...

  Český vlk z Wall Street jde k soudu. Hlavní roli v kauze Via Chem má miliardář Sisák

  Premium Schyluje se k dlouho očekávané soudní bitvě, v níž je hlavní postavou známý český finančník a miliardář Petr Sisák...

  Akční letáky
  Akční letáky

  Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

  Dabéři Naked Attraction: Byli jsme v šoku, že něco takového může vůbec existovat

  Nahota je televizní evergreen a stále dokáže diváky přikovat u obrazovek. Počátkem devadesátých let to bylo Tutti...

  Britney Spears se ukázala nahoře bez. Prý na protest proti otci

  Britney Spears (39), která s otcem bojuje u soudu kvůli opatrovnictví a správě jejího majetku, zveřejnila na sociálních...

  Ostych a stud před kolegy jsou ztracená energie, míní Vica Kerekes

  Slovenská herečka maďarského původu Vica Kerekes (40) přijala nabídku režiséra Tomáše Svobody a zahraje si v jeho...

  Neteř princezny Diany se vdala. Vzala si o 32 let staršího miliardáře

  Lady Kitty Spencerová (30) se vdala. Neteř princezny Diany si vzala jihoafrického módního magnáta Michaela Lewise (62)....

  Zemřel herec Vladimír Marek, roky bojoval s rakovinou

  V nedožitých 70 letech zemřel ve čtvrtek divadelní, muzikálový i televizní herec Vladimír Marek. Podle Blesk.cz se od...