Dracula: Resurrection - vysvoboďte Minu

  12:00aktualizováno  10. ledna 2001 11:18
Sice nebudete mít příležitost vrazit Drákulovi dřevěný kůl přímo do srdce, ale to nevadí - důležité je zachránit svoji milovanou ženu Minu, kterou Drákula vězní v té nejvyšší věži svého polorozpadlého hradu. A pokud se vám ani to nepodaří, nevzdávejte to a nezdráhejte se využít našeho podrobného návodu. Přece byste v té šlamastice chudinku Minu nenechali!

Dracula: Resurrection

Jste připraveni na nebezpečnou záchrannou akci? Ano? Prima, takže: "Here we go!"

Hostinec a okolí:

 • Jděte k hostinci a vejděte dovnitř.
 • Promluvte si s hostinskou a se staříkem sedícím u stolu.
 • Vyjděte ven, zahněte doleva a jděte podél hospody ke studni a odtud ještě dál až k mostu - narazíte zde na vzteklého vousáče, který vás nebude chtít pustit dál.
 • Nyní se vydejte na hřbitov (při putování lesem se řiďte rozcestníky na křižovatkách). Jděte o lokaci zpět, zahněte doleva - dojdete na křižovatku, kde již narazíte na ukazatele (Hřbitov = CUEMENTERIUM).
 • Vejděte do areálu hřbitova, obejděte zleva hrobku uprostřed a přistupte až k rozpadlé dřevěné boudě, odkud seberte krumpáč.
 • Vraťte se ke vstupní bráně, zahněte doleva a jděte ke hrobu, nad kterým se pohybuje bílá záře.
 • Použijte na záři krumpáč a z odkopaného hrobu posléze seberte Dračí kruh.
 • Odejděte ze hřbitova a na prvním rozcestí se dejte směrem na CALVARIUM (lokace s křížem).
 • Obejděte kříž a podívejte se zem - uvidíte prak, který seberte.
 • Vraťte se do hostince o opět si promluvte jak s hostinskou, tak i se staříkem.
 • Vyjděte z hostince a jděte lesem až k dřevěné boudě u jezera (na rozcestnících směr LACUS).
 • U boudy narazíte na zlého maníka - vraťte se o lokaci nazpět, odbočte na cestičku vlevo a vylezte po žebříku na strom.
 • Nad lesem u jezera uvidíte poletovat ptáky. Vystřelte po nich ze svého praku. Dracula: Resurrection
 • Slezte ze stromu a jděte zpět boudě.
 • Z místa, kde dříve stál zlý chlápek, seberte obušek (je opřený o stěnu).
 • Udělejte krok dopředu - narazíte na chlápka, kterého praštěte obuškem.
 • Prozkoumejte otevřený sud a seberte z něj flétnu, z dalšího sudu pak seberte nůž.
 • Vraťte se do hostince, kde si promluvte s hostinskou a se staříkem o flétně.
 • Vejděte do chodbičky za zábradlím naproti baru, otevřete dveře a vejděte do chodby vedoucí do sklepa.
 • Sejděte do sklepení, kde otevřete dřevěnou skříň a seberte z ní dalekohled.
 • Vraťte se do přízemí (k baru) a vyjděte po schodech do patra.
 • Jděte až ke dveřím na konci chodby a vejděte do pokoje.
 • Přistupte k truhlici v rohu místnosti (u okna) a odsuňte ji.
 • Vylezte na truhlu (musíte stát u dveří), seberte z trámu bílou rukojeť a použijte ji na poklop ve stropě.
 • Otevřete poklop a vylezte na půdu, kde zasuňte dalekohled do trojnožky.
 • Podívejte se do dalekohledu a na chlapíka, kterého uvidíte, použijte flétnu.
 • Jděte až k samotnému okraji půdy - uvidíte pod sebou stát onoho chlapíka z dalekohledu.
 • Napravo od vás je lano - prozkoumejte ho a přeřízněte nožem, čímž toho lotra pod vámi omráčíte.
 • Vraťte se do svého pokoje - následuje scéna s paní hostinskou.
 • Opusťte pokoj zadními dveřmi (byly dříve zamčené) - dostanete se na balkón, ze kterého slezte dírou v podlaze.
 • Jděte dopředu a pak doleva k omráčenému chlapíkovi - prozkoumejte ho a seberte mu klíče.
 • Jděte k mostu (kolem studny) a pokuste se přes něj přejít - bezúspěšně.
 • Vraťte se ke studni, prozkoumejte ji a zámek na mříži odemkněte klíčkem. Dracula: Resurrection
 • Vlezte do studnice, projděte tajnou chodbou a vystoupejte po schůdcích až do malé místnůstky, kde seberte ze stěny svítilnu.
 • Sejděte ze schodů a zahněte doprava k temné zdi. Přistupte až k ní a prozkoumejte ji (na jednom konkrétním místě se kurzor změní v lupu - viz obrázek).
 • Při bližším pohledu odhalíte na stěně držadlo - použijte na něj lampu.
 • Z osvíceného výklenku seberte hák s lanem.
 • Vylezte ven ze studny a vraťte se k hostinci, respektive k díře, kterou jste slezli z balkónu.
 • Použijte na díru hák, vejděte dveřmi do pokoje a sejděte do přízemí hostince.
 • Promluvte si se starcem a s hostinskou - po rozhovoru s hostinskou seberte z baru klíč.
 • Napravo od baru se nachází velká skříň. Otevřete ji a zamčený šuplík odemkněte klíčkem.
 • Z šuplíku seberte rezavý klíč a zapalovač a pročtěte si starý deník.
 • Zavřete skříň a jděte do chodby vedoucí do sklepení. U podlahy uvidíte malé okénko - prozkoumejte ho a objevenou svíčku zapalte zapalovačem.
 • Sejděte po schodech do sklepa a přistupte až k velkému sudu.
 • Prozkoumejte rytinu na sudu a na zámek použijte klíč - objevíte kulaté zařízení, na které použijte Dračí kruh.
 • Seberte Dračí kruh - dostanete se do podzemní chodby.
 • Projděte chodbou a místností s důlním vozíkem až k velkým dřevěným vratům.
 • Prozkoumejte kulatou fresku na stěně napravo od vratů, klikněte na ni a na kulatý mechanismus použijte Dračí kruh.
 • Projděte otevřenými dveřmi - objevíte se v lese poblíž hostince.
 • Jděte k chatrči u jezera a vstupní dveře odemkněte klíčkem.
 • Uvnitř si stoupněte před hromadu sudů, podívejte se na podlahu, prozkoumejte trčící prkno a odstraňte jej.
 • Vejděte do výtahu (tam, odkud jste odvalili sudy) a stiskněte páku nalevo od vchodu.

  Dracula: Resurrection

  Podzemní štoly:

 • Po "měkkém" přistání jděte doleva a na řetěz nad propastí použijte páčidlo.
 • Seberte spadlý trám, jděte až na samotný kraj propasti - musíte stát před černou dírou ve stěně.
 • Použijte na díru sebraný trám (viz obrázek) a projděte do další části štoly.
 • Jděte k hromadě kamenů u stěny a použijte na ně páčidlo.
 • Kostře seberte jednu ruku, pak jděte blíž ke mříži, kde zapalte zapalovačem lampu.
 • Na osvícené podlaze za mříží uvidíte hůlku, kterou seberte pomocí kostlivcovy ruky.
 • Sejděte do další části štoly - k obrovské propasti.
 • Stoupněte si na zničený most a použijte svou hůlku na okolní řetězy - dostanete se na druhou stranu mostu.
 • Sejděte dolů až na dno propasti a chodbou za hromadou kamení (nalevo od stolu) projděte na křižovatku chodeb s kolejemi.
 • Jděte po koleji, která se zatáčí doprava, a dojdete až k důlnímu vozíku.
 • Nasedněte na vozík a zatáhněte za páku na levém boku vozíku.
 • Po krátké jízdě opět vylezte na vozík, podívejte se na stěnu nad vámi - uvidíte kladku.
 • Prozkoumejte kladku a seberte z ní hák.
 • Vysedněte z vozíku a známou cestou (kolem stolu) projděte zpět na kolejiště.
 • Přistupte k výhybce (je u kolejí nalevo), prozkoumejte ji a použijte na ni hák.
 • Přehoďte výhybku (zatáhněte za páku) a vraťte se (přes lokaci se stolem) k důlnímu vozíku.
 • Stiskněte páku na vozíku (je v jeho zadní části) - následuje předlouhá jízda do další části štol.
 • Jděte jeden krok dopředu, odvalte dveře nalevo a vejděte do tajné chodby.
 • Sejděte po schodech do místnosti se zařízením s ozubenými koly.
 • Prozkoumejte zařízení, otevřete jej a na kruhový mechanismus použijte Dračí kruh, který posléze zase seberte.
 • Vyjděte po schodech zpět do chodby s kolejemi.
 • Udělejte krok dopředu, prozkoumejte lampu ležící na zemi u trámu, zapalte ji zapalovačem a seberte.
 • Pokuste se přejít po kolejích přes propast, ale neuspějete.
 • Stoupněte si před propast a vhoďte do ní petrolejovou lampu (viz obrázek).
 • Přejděte přes propast, zahněte doprava a jděte podél propasti až k páce - zatáhněte za ni.

  Dracula: Resurrection

  Drákulův hrad:

 • Projděte mezi náhrobky k bočním dvířkám vedoucím k točitým schodům.
 • Sejděte po schodech dolů, prozkoumejte panel na levé stěně a na mechanismus použijte Dračí kruh.
 • Po sebrání Dračího kruhu se otevře brána do vězení - vejděte.
 • Projděte vězením až ke sloupu, na kterém je zavěšená zhasnutá lampa.
 • Prozkoumejte lampu a zapalte ji zapalovačem - následuje rozhovor s čarodějnicí Dorko.
 • Přistupte k čarodějnici a promluvte si s ní o Mině.
 • Odejděte z vězení a vystoupejte po točitých schodech až do horního patra hradu.
 • Promluvte si s čarodějnicí - otevře vám dveře, kterými projděte do hradní haly.
 • Projděte halou a zamiřte do krátké chodby naproti schodům - na konci chodby jsou dveře, které prozkoumejte a ze zámku vytáhněte klíč.
 • Vraťte se do haly a vyjděte po schodech nahoru.
 • Vejděte do dveří, projděte chodbou a otevřete další dveře - ty vedou do Drákulova pokoje.
 • Přistupte k posteli a prozkoumejte kouli na podstavci uprostřed místnosti.
 • Při bližším pohledu na kouli nejdříve klikněte (vysune se) a pak ji seberte.
 • Jděte na druhou stranu postele, kde otevřete velkou truhlu a seberte z ní obraz a předmět ve tvaru oka (ten je ukryt v knize).
 • Odejděte z Drákulova pokoje, ale jinými dveřmi než jste přišli (těmi levými).
 • Objevíte se v horním patře knihovny. Zahněte doprava a vejděte do dveří na konci chodby.
 • Prozkoumejte mechanizmus na zdvihání lustru v hale a otočte klikou. Dracula: Resurrection
 • Vraťte se do horního patra knihovny, projděte ke dveřím na protějším konci chodby, kterými sejděte do přízemí knihovny.
 • Přesuňte se do protějšího rohu místnosti (napravo ode dveří) a podívejte se na knižní poličky - u každé přihrádky je vidět malý obkrouhlý bílý štítek s číslem. Jen u jedné poličky chybí (kurzor se změní v lupu - viz obrázek) - toto místo prozkoumejte, klikněte na oválný rámeček a po jeho odkrytí zde použijte předmět ve tvaru oka.
 • Jděte ke dveřím, kterými jste sem vešli. O knižní poličky je opřený žebřík - prozkoumejte jeho horní část, čímž na něj vylezete.
 • Otočte klikou na vrcholku žebříku - přesunete se k jiné poličce.
 • Stiskněte tlačítko mezi knihami - vysvitne paprsek směřující k protějšímu oltáři.
 • Jděte k oltáři, kam míří paprsek, a prozkoumejte jeho střed (kurzor se změní v lupu).
 • Prozkoumejte šuplík pod otevřeným oltářem, otevřete ho a seberte z něj obrázek, klíček, zlatý talisman a kulatý předmět s křížem uprostřed.
 • Odejděte z knihovny (dveřmi napravo od pracovního stolu) a dalšími dveřmi projděte do horního patra hradní haly.
 • Sejděte po schodech do přízemí haly, přistupte k hromadě sutin, prozkoumejte je, při bližším pohledu odstraňte kryt a seberte železnou rukavici.
 • Vyjděte po schodech do patra a v místě, kde jste dříve vyzvedli lustr, je malý průchod s točitými schody. Vejděte do něj.
 • Projděte dlouhou chodbou až ke dveřím, které odemkněte šedým klíčem a vyjděte ven na nádvoří.
 • Nyní již známou cestou zaskočte do vězení, kde si promluvte s čarodějnicí (přemění vám dřevěnou kouli v křišťálovou a očaruje zlatý talisman).
 • Jděte do Drákulova pokoje (přes nádvoří a první patro haly). Dracula: Resurrection
 • Na stěně naproti krbu jsou vidět vybledlá místa po obrazech - na jedno z nich zavěste obraz z inventáře.
 • Prozkoumejte podstavec uprostřed místnosti a vložte do něj křišťálovou kouli - přes ni potom zvětšeně uvidíte část obrazu na stěně, konkrétně tedy tři modré karty. Žluté znaky na kartách si zapamatujte.
 • Obejděte stojan tak, abyste stáli směrem k obrazu na stěně, stojan prozkoumejte a otevřete šuplík.
 • Mezi hromadou karet najděte ty se správnými symboly (viz obrázek) a zapamatujte si obrázky, které jsou na těchto kartách znázorňeny.
 • Zavřete šuplík, otočte se a prozkoumejte kruhový obrazec na krbu.
 • Na obrazci stiskněte tlačítka se správnými obrazci (viz obrázek) - otevřou se tajné dveře.
 • Vejděte do tajné místnosti a jděte až na její konec.
 • Prozkoumejte panel nalevo od velkého sloupu, na mechanismus použijte Dračí kruh, který posléze opět seberte.
 • Jděte k soše okřídlené bestie a z otevřené tajné přihrádky seberte nůž.
 • Opět prozkoumejte panel, kam jste vložili Dračí kruh - tentokráte tam však vsuňte nůž a zatáhněte za něj - na sloupu napravo se otevřou ústa.
 • Prozkoumejte otevřená ústa na sloupu a vložte do nich železnou rukavici - tím se dostanete až do chřtánu, kde zatáhněte za kruh - sloup se otočí a před vámi se objeví malý oltář.
 • Do rámu nad oltářem vložte obrázek - vynoří se zlaté "královské jablko".
 • Prozkoumejte jablko a otevřete jej zdobeným klíčkem - z jeho nitra seberte malý klíček a diamant.
 • Opusťte zvětšený pohled na jablko a z panelu ve zdi nalevo vytáhněte nůž.
 • Odejděte z tajné místnosti a jděte do přízemí hradní knihovny.
 • Přistupte k hodinám nalevo, prozkoumejte ciferník, otevřete jej a do klíčové dírky vložte klíček. Dracula: Resurrection
 • Jděte k dřevěnému oltáři, prozkoumejte jeho střed a na prázdné místo mezi malými obrázky vložte zlatý medailón - způsobíte tím částečné otevření glóbusu uprostřed místnosti.
 • Jděte k pracovnímu stolu, odsuňte malý glóbus a prozkoumejte mapu, kterou jste tímto odkryli.
 • Na levou dolní část mapy použijte Dračí kruh - všimněte si, že drak bude ve svých pařátech svírat černý bod s číslem 40 a červený bod s číslem 25.
 • Stoupněte si před glóbus (zády k obrazu na stěně), prozkoumejte ho a na modrém číselníku nastavte 40, na červeném 25 a glóbus otevřete.
 • Do otvoru v zádech zelené sochy zasuňte nůž.
 • Prozkoumejte zadní křídlo zelené sochy a do objevivšího se stříbrného pařátu vložte diamant - otevřou se tajné dveře.
 • Vejděte do tajné chodby a vystoupejte po schodech do horní místnosti.
 • Prozkoumejte stůl nalevo od podstavce s knihou a seberte z něj dopis.
 • Prozkoumejte stůl napravo od podstavce, odsuňte velkou knihu a seberte lahvičku s kyselinou.
 • Prozkoumejte knihu na podstavci mezi oběma stoly a do křížku nad knihou vložte předmět stejného tvaru z inventáře.
 • Seberte šestihranný obrazec a otevřete dřevěné dvířka
 • Do formy vložte čtveřice kuliček (využijte obrázku) a posléze seberte kříž uprostřed.
 • Sejděte po schodech dolů do chodby a vložte kříž do výklenku ve zdi naproti schodům.
 • Sejděte do podzemí a jděte k malému oltářku nalevo.
 • Prozkoumejte oltářek, na řetěz na mříži použijte lahvičku s kyselinou a seberte amulet - objeví se tři upíří ženy. Dracula: Resurrection
 • Jděte vstříc upířici napravo a zatáhněte za páku na stěně.
 • Projděte na opačnou stranu sálu, kde do kamenného výklenku vložte kříž - zpřístupní se točité schodiště, po kterém vystoupejte až do věže.
 • Projděte temnou místností až k fresce na pravé stěně.
 • Prozkoumejte fresku, na objevený mechanismus použijte šestihranný obrázek a klikněte na něj.
 • Na další mechanismus, který se záhy objeví, použijte Dračí kruh - otevřou se obrovské dveře.
 • Vraťte se pro svoji milovanou Minu, vezměte ji do náručí a opusťte ono nehostinné místo Drákulova panství...

 • Autor:

  Cyberpunk 2077

  Cyberpunk 2077 patří mezi nejočekávanější hry současnosti. Kutí ho tvůrci Zaklínače a opět půjde o hru na hrdiny v otevřeném světě. Ukázka za zavřenými dveřmi na E3 2018 nás nadchla, letošní pak potvrdila, že je zaděláno na hit. Rozruch vzbudil také herec Keanu Reeves, jenž na tiskovce Microsotu odhalil datum vydání. Pro největší fandy je pak určena sběratelská edice za několik tisíc. Hra bude opatřena českými titulky.

  Nejčtenější

  Hořící zombie dítě mu ukončilo rekord, ale nastartovalo kariéru

  Streamer Philza

  Britský streamer Phil „Philza“ Watson drží rekord za nejvíce času stráveného na jeden život v hardcore módu hry...

  Čínské kopie her už vadí i samotným Číňanům

  Naštvaní čínští hráči protestují proti hře Genshin Impact

  Že se v Číně bez skrupulí kopírují západní herní hity už asi nikoho nepřekvapí. Oznámení nové hry Genshin Impact však...

  Lidé vzpomínají na obaly od 3D karet minulé dekády. Jsou k smíchu i pláči

  Retro obal od 3D grafického akcelerátoru

  Estetika nikdy nebyla silnou stránkou videoherní kultury, své pomyslné dno však už má snad naštěstí za sebou. Nic...

  Samuraj, viking nebo husita? Osm možných scénářů dalších Assassin’s Creed

  Assassin's Creed

  Studnice nápadů pro další hry Assassin’s Creed sice není příliš plná, ale zároveň je stále mnoho cest, kterými se hra...

  Nepropásněte hru zdarma. Skvělý Mutant Year Zero není ani rok starý

  Mutant Year Zero: Road to Eden

  Obchod Epic Store rozdává tento týden opět parádní kousky. Kromě povedené tahové strategie Mutant Year Zero je to i...

  Další z rubriky

  Série Metro bude mít pokračování, slíbil autor knižní předlohy

  Metro 2033

  Spisovatel Dmitrij Gluchovskij oznámil, že už pracuje na dalším dílu série Metro. Vyvrátil tak negativní předpovědi, že...

  Nový díl Need for Speed se jmenuje Heat, vrátíme se v něm do městských ulic

  NFS Heat

  Electronic Arts oznámili nabušeným trailerem nový díl populárních závodů Need for Speed. Sérii směřují nečekaně do...

  RECENZE: Kdyby měl Duke Nukem sestru, vypadala by jako Ion Fury

  Ion Maiden (PC)

  Ion Fury je Duke Nukem v sukních. Retro střílečka pod patronátem 3D Realms vám chce mermomocí dokázat, že hlavní hrdina...

  OVĚŘENO: Mozek miminka ovlivní těhotenství a první hodina po porodu
  OVĚŘENO: Mozek miminka ovlivní těhotenství a první hodina po porodu

  Podle lékařky Markéty Kellner, která zkoumá lidský mozek, jsou těhotenství a první okamžiky po porodu zásadními v jeho fungování do budoucna. Co ovlivňují a jak?

  Najdete na iDNES.cz