Dragonriders – 2. část návodu

  12:00aktualizováno  13. října 5:25
Přinášíme vám druhou část návodu na 3D adventuru Dragonriders: Chronicles of Pern. Ta obsahuje popis všech questů situovaných do druhé části hry, odehrávající se převážně na území Fortského holdu a Haly Harfistů. Najdete také několik žen hodících se na post Weyrwoman a vůbec vykonáte množství záslužných činů.

Pokračování návodu na kvalitní 3D adventuru. První část byla situována do Fortského weyru, tato druhá se bude odehrávat převážně ve Fortském holdu.

2. Část: Fortský hold (setkání z Lordem Graltem):

Po příletu do Fortského holdu půjde K’tan navštívit Lorda Graula, zatímco vy musíte najít Lamrata. (Automaticky po příletu Znalost: +10 bodů)

Quest 14 (povinný): Předat zprávu od S’bora Lamratovi ve Fortském holdu.
Zadání: Po schůzi dračích jezdců ve Fortském weyru vás při odchodu z vašeho pokoje zastaví V’hul a předá vám zprávu od S’bora, kterou máte doručit Lamratovi v pevnosti Hold.
Řešení: Po příletu do pevnosti Hold se pokuste vejít hlavním vchodem do paláce – zabrání vám v tom ale hlídač. Onen hlídač je ve skutečnosti vámi hledaný Lamrat, kterému zprávu automaticky předáte (Znalost: +50).

Quest 15 (povinný): Dostat se přes Lamrata nepozorovaně do nitra pevnosti Hold.
Zadání: Po příletu do Fortského holdu a po prvním rozhovoru s Lamratem.
Řešení: Lamrat se během rozhovoru zmíní o tom, že by vás snad mohl vpustit dovnitř, pokud chytnete zloděje operujícího na hlavním nádvoří. Promluvte si se stánkařkou Arrie (prodává potraviny), která vám poradí, že k chycení zloděje si budete muset sehnat nějaký převlek. Promluvte si se stánkařem Archenem (prodává oblečení), od kterého na místě dostanete zdarma civilní oblečení. Vyčkejte, až se u téhož stánku objeví obuvník Parlan a též si s ním promluvte – dostanete od něj zdarma nové boty. Tím jste získali kompletní civilní oděv, do kterého se v inventáři převlékněte. Po chvíli se k vám připlete zloděj Natty a ukradne vám nůž. Ihned se za zlodějem rozběhněte a promluvte si s ním – jednak vám vrátí kudlu a mapu (tu ukradl stánkařce Arrie) a jednak vás naučí nové dovednosti – kradmé chůzi (Stealth skill). Díky ní se nyní budete moci proplížit za zády Lamrata, nejdříve je však nutné odlákat jeho pozornost. Promluvte si tedy s holčičkou jménem Keela, která krade ovoce z rozbitého povozu ve vchodu na nádvoří. Povolte jí, aby si šáhla na vašeho draka, načež od ní dostanete cukroví (Reputace: +15). Podstatné je však to, že holčička začne obtěžovat Lamrata, čehož musíte chytře využít. V civilním převleku jděte do rohu nádvoří, kde jste chytli zloděje. Zde aktivujte mód kradmé chůze a v okamžiku, kdy bude Lamrat hubovat malé holčičce, se protáhněte podél zdi dovnitř paláce.
Poznámka: Po chycení zloděje si promluvte s Arrie – poděkuje vám za navrácení ukradené mapy, kterou vám obratem věnuje (Reputace: +15).

Quest 16 (povinný): Sehnat zdroj světla nutný ke vstupu do temných jeskyní pod pevností.
Zadání: Během rozhovoru s Lamratem poté, co jste se úspěšně proplížili do nitra paláce (Znalost: +25).
Řešení: Promluvte si se stánkařkou Dernou, která prodává hornický náramek, sloužící jako zdroj světla (Znalost: +25). Náramek však stojí tři marky, které nemáte. Existují však čtyři příležitosti, jak si vydělat po jedné marce:

 • Na náměstí s fontánkou si promluvte s Neeletem, vedoucím soutěže ve střelbě z kuše (musíte mít na sobě civilní oblečení!). Zapojte se do soutěže a trefte přesně žlutý střed terče! Pokud nevyhrajete napoprvé, nevzdávejte to a zkoušejte dál. (Znalost: +25).
 • V hlavním sále paláce si promluvte se sochařem Larinem – dozvíte se, že musí stáhnout ze všech svých soch prostěradla (Znalost: +10). Pomozte mu a ze všech pěti zahalených soch prostěradla stáhněte. Poté si s Larinem opět promluvte (Reputace: +15).
 • V hlavním sále si promluvte s tesařem Janethem (pracuje u prostředního pódia). Poví vám, že postrádá hřebíky (Znalost: +10). Na opačné straně pódia si promluvte s dalším tesařem Tolwinem – ten po rozhovoru odejde a zanechá po sobě váček hřebíků. Seberte ho a odneste Janethovi (Reputace: +15).
 • V hlavním sále si promluvte s obchodníkem Tregardem (stojí vedle beden u druhého pódia). Postěžuje si, že mu jeho zaměstnanci odnesli bedny na špatné místo (Znalost: +10). Jděte ke vchodu do kuchyní, před nímž jsou položeny tři bedny. Všechny odneste Tragardovi a pak si s ním promluvte (Reputace: +15).
  Jakmile získáte minimálně tři marky, kupte od stánkařky Derny hornický náramek. Nakonec si promluvte s Lamratem, který vás zavede za kuchyň ke vchodu do temných jeskyní a dá vám od něj klíč.

  Quest 17 (povinný): Sehnat meč a naučit se s ním zacházet.
  Zadání: Po vstupu do temných jeskyní (po splnění questu #16) zjistíte, že vám stojí v cestě obrovský Tunelový had, na kterého si se svým nožíkem netroufnete.
  Řešení: Odleťte se Zenthem do Kovářského údolí (Mastersmith Hall). Zde si před kovárnou promluvte s horníkem jménem Guy. Svěří se vám, že někde zašantročil svůj krumpáč (Znalost: +10). Ten naleznete zabodnutý v zemi hnedle za rohem, takže ho seberte a předejte Guyovi – na oplátku vám věnuje svůj velký meč (Znalost: +25, Reputace: +15). Vraťte se do Fortského holdu a na nádvoří s fontánkou si promluvte s obchodníkem Manworem, který vás naučí dovednosti zacházet s mečem (Sword Skill) (Znalost: +50). Za odměnu mu však musíte při vaší budoucí návštěvě u lorda Gralta sjednat vyšší odměny. Učiňte tak v pozdější fázi hry (po splnění questu #27), kdy navštívíte Lorda Gralta a promluvíte si s ním o odměnách pro obchodníky. O výsledku rozhovoru nakonec neopomeňte informovat obchodníka Manwora (Reputace: +40).
  Poznámka: Kdykoliv při návštěvě Kovářského údolí si můžete pohovořit se dvěma horníky Nisanem a Rellatem, kteří sedí na vozíku u štol. Nisan vás naučí nové hornické dovednosti (Mining Skill), která se vám bude hodit pouze při plnění nepovinných úkolů. Nezapomeňte též sebrat krumpáč opřený ze strany o hornický vozík.

  Quest 18 (povinný): Přinést Lamratovi z prastarých jeskyní recept na lék.
  Zadání: Logická návaznost na předchozí quest #17.
  Řešení: Ještě než zamíříte do jeskyní, bylo by dobré promluvit si s výčepním Borlem na hlavním nádvoří. Kupte si u něj jedno pivo – poví vám o dvou hornících sedících vedle stánku. Promluvte se tedy i s horníky Malorienem a Taolousienem – získáte od nich mapu jeskyní (Znalost: +25).
  Nyní se již vydejte do jeskyní za kuchyní (zamčené dveře odemkněte klíčem). Uvnitř jeskyní opět zabíjejte všechny tunelové hady, na které natrefíte. Pokuste se přeběhnout přes kamenný most – ten se ale i s vámi zřítí. Ze dna skalního jezírka vyskákejte po výčnělcích na stěnách jeskyně k dalšímu tunelu (cestou zabijte Wherýše: Síla +50). Proběhněte tunelem k dalšímu mostu. Za ním se pak na křižovatce tunelů dejte doleva a dostanete se až k dalšímu Wherýšovi, kterého zabijte. Přeskočte přes výčnělek na levé stěně skály do dalšího tunelu a jím proběhněte na další křižovatku tunelů. Pokračujte doleva a na konci tunelu přeskočte na výklenek nalevo a odtud tunelem seběhněte k jezírku. Zde se můžete vydat třemi směry – rovně (slézt na kameny ve vodě) nebo doleva a doprava. Vydejte se nejdříve do stran, kdy poběžíte podél jeskyně a vždy na konci stezky narazíte na obrovský kámen, který shoďte dolů do vody. Nyní můžete slézt na kameny ve vodě a přeskákat přes ně až do tunelu na druhé straně skalního jezírka. Proběhněte tunelem a na jeho konci narazíte na Wherýše. Po jeho zabití se otevřou dveře a vy můžete projít do ocelových jeskyní.
  V ocelové místnosti s celkem čtyřmi dveřmi seberte železnou trubku. Přistoupíte-li těsně k jedněm ze dveří, trochu se pootevřou. Použijte na ně trubku, čímž je otevřete úplně. Projděte. V další místnosti sejděte po schůdcích k počítačovým terminálům a seberte z nich destičku (skin). V inventáři ji prozkoumejte – zjistíte kód ke dveřím (7936). Přistupte k větrací mříži u podlahy, otevřete ji a prolezte tunelem do další místnosti. I zde seberte z počítačového terminálu destičku a v inventáři ji opět prozkoumejte – zjistíte další kód (0186). Použijte panel u dveří – jelikož znáte kód, dveře se otevřou a vy projděte do úvodní místnosti se čtyřmi dveřmi. Dvoje již jsou otevřené, jedny jsou zablokované. Otevřete tedy ony poslední dříve zavřené dveře a v ubikacích za nimi otevřete sejf – uvnitř naleznete artefakt + tabulku s receptem na lék pro Lamrata. Posuňte stůl do středu místnosti, vylezte na něj a větrací šachtou ve stropě se dostanete změt do temných jeskyní.
  Proběhněte komplexem tunelů (Poznámka: cestou narazíte na prasklinu ve stěně, za níž se ukrývá Wherýší vejce. Na zadní stěně jeskyňky též objevíte noty k nějaké melodii) až na terasu s velkým balvanem. Ten shoďte dolů a slezte po něm na dno jeskyně. Odtud již vede známá cesta k východu z jeskyní.

  Quest 19 (nepovinný): Najít ztraceného dřevěného dráčka holčičce Daize.
  Zadání: Během prvního rozhovoru s tříčlennou rodinkou sedící na lavičce u fontány (Znalost: +10, Reputace: +15).
  Řešení: Dřevěný dráček se nachází v hlavním sále Fortského holdu na podlaze před vchodem do kuchyní (dříve byl zakryt bednami, ty jste odstranili během questu #16). Dráčka seberte a odneste ho malé Daize – za odměnu dostanete od jejího otce dřevěnou sošku harfisty (Reputace: +20).

  Quest 20 (povinný): Opravit povoz obchodníkovi Farenovi, blokující cestu do Haly Harfistů.
  Zadání: Během prvního rozhovoru s obchodníkem Farenem. Musíte mu sehnat novou osu kol do povozu (bracket) a taktéž nové tažné zvíře (Znalost: +25, Reputace: +20).
  Řešení:

 • kde sehnat novou osu? Na hlavním náměstí si promluvte s hrnčířem Joliadem – zjistíte, že mu vrže jeho hrnčířské kolo (bracket) (Znalost: +25). Na nádvoří s fontánkou si promluvte se Skjaldem, hrajícím na harfu. Poradíte mu, aby šel hrát raději na hlavní nádvoří (Reputace: +15). Po návratu na hlavní nádvoří uvidíte, že harfistovo hraní odvádí pozornost hrnčíře. Ihned se rozběhněte k jeho stánku a seberte mu osu z jeho hrnčířského kola (bracket). Promluvte si s Faranem a ten vám poví, že by ta osa byla pro něj ideální, kdyby jen z ní kovář odstranil pevně připevněné kolo. (Znalost: +25). Přivolejte tedy svého draka Zentha a odcestujte do Kovářského údolí (Mastersmith Hall). Zde vejděte do kovárny a promluvte si s kovářem Klorem – předáte mu starou osu s kolem od hrnčíře. Kovář vám z něj odstraní starou osu (wheel bracket) a připevní novou, čímž prakticky hrnčířské kolo opraví. Vraťte se do Fortského holdu a promluvte si s Faranem – předáte mu novou osu. Dále zajděte za hrnčířem Joliatem a vraťte mu opravenou osu do jeho hrnčířského kola (Reputace: +20).
 • Kde sehnat tažné zvíře? Na náměstí s fontánkou si promluvte s Haratem, prodavačem dobytka. Dohodnete se s ním, že s ním vyměníte malého Tunelového hada za jednu kravku (Znalost: +25). Na tunelové hady je odborník malý Jim ve Fortském weyru, nicméně než tam odletíte, je třeba ještě získat cukroví (od holčičky Leely během questu #15) a dřevěnou káču, kterou dostanete od stánkařky Derny. Odleťte do Fortského weyru, kde si v prostředním patře promluvte s Jimem. Výměnou za cukroví a káču vám předá mladého Tunelového hada (Reputace: +30), musíte však ale vlastnit jeho košík na chytání hadů! (lze sebrat v jeskyních běhen questu #9). Vraťte se do Fortského holdu, kde si promluvte s Haratem – předáte mu mladého Tunelového hada a on vám zato dá jednu ze svých kravek (Reputace: +30). Krávu automaticky odvedete Faranovi, který tak odtáhne svůj povoz a uvolní vám cestu do Haly Harfistů (Reputace: +50).

  Quest 21 (nepovinný): Sehnat Llama Hair pro obchodníka Stepha.
  Zadání: Během rozhovoru s trojicí obchodníků stojících na náměstí s fontánkou.
  Řešení: Po vyřešení questu #20 můžete z prázdné ohrady na náměstí s fontánkou (dříve v ní byly krávy) sebrat Llama Hair. Tu předejte obchodníkovi Stephovi, který vám za ni dá klubko lnu (Bundle of Flax) (Znalost: +10) – jedná se o přísadu pro kuchaře Romu.

  Quest 22 (povinný): Doručit gobelín od Skarna ženě jménem Salyn v Hale Harfistů.
  Zadání: Během prvního rozhovoru se Skarnem na hlavním nádvoří Fortského holdu (Znalost: +10).
  Řešení: V Hale Harfistů zajděte do jídelny, kde si promluvte se Salyn – gobelín jí tak předáte (Znalost: +50, Reputace: +15). O předání gobelínu informujte Skarna, který vám dá za odměnu malý gobelín s vyobrazením bronzového draka (Reputace: +20).

  Quest 23 (povinný): Nalézt jistého Hereda žijícího v Hale Harfistů.
  Zadání: Automaticky po objevení tabulky s lékem pro Lamrata a po odstranění rozbitého povozu obchodníka Farena (Znalost: +25).
  Řešení: Uvnitř Haly Harfistů si v jedné z místností promluvte s učitelkou Tinossi – zjistíte, že Hered je její manžel a že ho můžete přivolat jedině bubnováním. Nejdříve je však potřeba sehnat notový vzor (drum pattern). Zajděte do vedlejší místnosti za písařem Yallinem, který vám notový vzor napíše. Nakonec si promluvte s Tinossiným žákem Sephem, který cvičí na harfu, a poproste ho, aby vám s pomocí notového vzoru zabubnoval. Ten tak učiní a za okamžik se v místnosti objeví Hered. Promluvte si s ním o baladě Moretas Ride (Znalost: +60) (následně se přesunete do Haly Léčitelů (Healers Hall)).

  Quest 24 (povinný): Najít jistého harfistu Bellana, žijícího na ostrově Ista.
  Zadání: Během rozhovoru s dívkou Melan, sedící na lavečce na nádvoří v Hale Harfistů (Znalost: +25).
  Řešení: Tento quest je možno vyřešit až ve třetí části hry, kam byl z tohoto důvodu přesunut.

  Quest 25 (nalezení potenciální Weyrwoman): Nalézt něco, co ztratil knihovník Lockenn.
  Zadání: Během prvního rozhovoru s knihovnicí Miannou v knihovně Haly Harfistů.
  Řešení: Tento quest je možno vyřešit až v poslední, čtvrté části hry, kam byl z tohoto důvodu přesunut.

  Quest 26 (nalezení potenciální Weyrwoman): Doručit perlu od Sirrala jeho ženě Marii na Istě.
  Zadání: Během prvního rozhovoru s pacientem Sirralem v hale Léčitelů (Znalost: +10).
  Řešení: Tento quest je možno vyřešit až ve třetí části hry, kam byl z tohoto důvodu přesunut.

  Quest 27 (povinný): Sehnat teplé jídlo pro pacienty v hale Léčitelů.
  Zadání: Během prvního rozhovoru s lékařem Merrickem v hale Léčitelů (Znalost: +10).
  Řešení: Na hlavním nádvoří Fortského holdu si pomluvte se stánkařkou Arrie – dá vám nějaké studené koláče. Zajděte za kuchařem Jakem a poproste ho, aby vám koláče ohřál v peci. Horké koláče nakonec odneste lékaři Merrickovi (Reputace: +30)
  Poznámka: Po návratu na náměstí Fortského Holdu vám Zenth sdělí, že máte jít navštívit Lorda Gralta. Učiňte tak.

  Quest 28 (nepovinný): Probudit lenošivého studenta Kurna.
  Zadání: V rozhovoru s učitelkou Tinossi v Hale Harfistů, po splnění questu #23.
  Řešení: Úzkou chodbičkou proběhněte do ložnic, kde naleznete na posteli spícího Kurna. Ve chvíli, kdy se otočí na bok, mu seberte malý klíč a odemkněte jím truhlu před postelí – naleznete v ní flétnu. Použijte flétnu na Kurna, čímž ho probudíte a on odběhne na hodinu za Tinossi (Reputace: +15).

  Quest 29 (nalezení potenciální Weyrwoman): Zjistit pro Kilimi druhou část básně o dracích.
  Zadání: Během prvního rozhovoru s dívkou Kilimi v Hale Harfistů (Znalost: +75).
  Řešení: Vyobrazení celé básně naleznete v temných jeskyních pod Fortským holdem, respektive v malé jeskyňce za popraskanou stěnou, kterou musíte rozbít krumpáčem. Po prozkoumání nápisu s básní si znova promluvte s Kilimi, přičemž ji neznámou část básně „odrecitujete“ (Znalost: +75, Reputace: +120).

  Po těchto questech je nutné odletět na Zenthovi zpět do Fortského weyru (při odletu vás ještě kontaktuje Lamrat, který vám předá dopis pro V’hula – Znalost: +50). Ve weyru vyjděte do horního patra, kde se právě koná schůze dračích jezdců. Připojte se. Během schůze budete zvoleni zástupcem velitele letky a dále dostanete úkol odletět přes Fortský hold na ostrov Ista (Znalost: +100). Po odchodu z prostředního patra narazíte na V’hula, kterému automaticky předáte dopis od Lamrata (Reputace: +30).

  Po odletu do Haly Harfistů se vydejte do kuchyně, kde naleznete Lorda Gralta. Promluvte si s ním o novém rozšíření nákazy (Znalost: +25). Posléze navštivte lékařského mistra Jazona v Hale Léčitelů – dozvíte se, že Lamrat je pravděpodobně zrádce, protože vámi nalezenou tabulku s receptem na lék Jazonovi neodevzdal (Znalost: +50).

  Quest 30 (povinný): Zkontaktovat se s neznámým harfistou na ostrově Ista.
  Zadání: Během rozhovoru se Salyn v kuchyni Haly harfistů po návratu ze schůze dračích jezdců ve Fortském weyru.
  Řešení: Tento quest je možno vyřešit až ve třetí části hry, kam byl z tohoto důvodu přesunut.

 • Autor:

  Největší světová herní výstava Gamescom 2019 se koná od 20. do 24. srpna v Kolíně nad Rýnem. Čeká nás opět řada nových oznámení a ukázek z nadcházejících titulů jako jsou Gears 5, Minecraft Dungeons a Zaklínač.

  Nejčtenější

  Chernobylite se chce svézt na popularitě seriálu. A asi mu to vyjde

  Chernobylite

  Havárie v Černobylu skrývala mnohem vážnější tajemství, než je známo. Tedy alespoň v podání připravované hry...

  Jedna z nejočekávanějších her roku Death Stranding je čím dál záhadnější

  Death Stranding

  Jedna z nejočekávanějších her letošního roku se s každou další ukázkou stává záhadnější a podivnější – v tom nejlepším...

  Neurážejte našeho bezpohlavního robota, vyhrožují herní komunitě

  V Borderlands 3 můžete hrát za bezpohlavního robota.

  Připravovaný titul Borderlans 3 si nemůže oddychnout od kontroverzních témat. Nejnovějším popraskem na internetu jsou...

  Pět scén z her, které narazily na australskou cenzuru

  South Park: Stick of Truth

  O cenzurování videoher v Austrálii toho bylo napsáno již mnohé, málo se už však ví, že se v posledních letech situace...

  Fanoušci upravili vzhled zaklínače, aby se podobal seriálové adaptaci

  Zaklínač 3 – Geralt jako Henry Cavill

  Tvůrci chystaného seriálu Zaklínač vycházejí z původních knih Andrzeje Sapkowského, nikoli jeho oblíbené videoherní...

  Další z rubriky

  Iron Harvest vypadá stále lépe, nabídne 1. světovou válku s obřími roboty

  Iron Harvest

  Fanoušci real-time strategií trpí v posledních letech nuceným půstem. Chystaná strategie Iron Harvest by to mohla...

  Původní tvůrci World of Warcraftu se sešli, aby si zahráli Classic

  World of Warcraft: Classic

  Od vydání zrekonstruované verze World of Warcraftu nás dělí posledních pár dnů. Blizzard si při té příležitosti pozval...

  Advantage Consulting, s.r.o.
  FYZIOTERAPEUT

  Advantage Consulting, s.r.o.
  Královéhradecký kraj
  nabízený plat: 22 800 - 28 800 Kč

  Najdete na iDNES.cz