Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Duel

  12:00aktualizováno  10. listopadu 8:29
O lásce, odvaze a schopnosti obětovat se pro dobro vyšších principů toho bylo napsáno již mnoho, stejně tak i o sladkosti vítězství a o trpké pachuti porážky. Dnešní příběh je však v jednom ohledu unikátní. Kdo vlastně s kým bojuje? Kdo vyhrál a kdo je poražený? Odpovědi možná někdy nejsou tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Příběh z Ultimy Online Koraach:
Večerní krajina do tmy se noří.
Upír se upírce ve stínu dvoří.
V dáli na obzoru mračna se tvoří.
V zápětí vesnice v údolí hoří.
Zvedá se oblak z vyprahlých cest.
Vše tady rozdrtí Pánova pěst.
Udeří do hradeb zatuchlých měst.
Neb není již obránců, co mají čest.
Před Jeho zrakem stráže Tvé zmizí.
Oči má jako ty, chladné a cizí.
Sám neví, zdali má nějakou duši.
Čeho je schopen, kdopak to tuší?
Proč vlastně přišel a kolik má sil?
On nemůže zemřít, aniž by žil.
Na okrajích propasti mnohokrát byl.
a nyní jen padá a hledá ten Cíl.

Temnota přijde a již nebude měst.
Pán Temnot povstane a s ním přijde trest.
Neb pramálo hrdinů v zemi té jest.
Však přemnoho zbabělců, jež nemají čest.
V blyštivých zbrojích za plotem křičí.
Však nejsou to vrahové, co tento svět ničí.
Jen zbabělost vaše se postavit zločinu.
Zde hledejte zbabělci problémů příčinu!
Hrdina padne a zbabělec křičí.
Pak okrade tělo a duši si zničí.
Kampak ty světe, kam tvá cesta vede?
Ten svět tu chce Pána, jenž zatemní nebe!

Příběh z Ultimy Online Sutech:
Nikdy nemůžeš zvítězit,dokud bude v zemi Britannijské jen jeden jediný počestný člověk. Myslím opravdu počestný, žádný zbabělý okradač mrtvol. Pokud chceš pro svého Temného Pána udělat něco užitečného, zvol si místo a čas, jsem ti k dispozici. Uvidíme, jestli jsi skutečně rytířem jak má být.

Koraach:
Já vzácný rytíři, já svou čest mám.
A věz, že v co věříš, to je pouhý klam.
Jsi ochotný bojovat i o svou duši?
Jsi ochoten oběti větší než tušíš?
Ty nemůžeš zvítězit, neb slabinu máš.
A co se pak stane, vždyť odpověď znáš.
Jak potom ONA tu bez tebe přežije?
Nebudeš vidět, jak Ji Tvá smrt zabije.
Vím, že jsi hrdý a nepřijmeš nabídku
po níž by skočilo nespočet dobytků.
Proč bys svou obětí chránit je chtěl?
A svoji lásku bys opustit měl?
Ty, rytíři, nevíš, ač možná to tušíš,
že pokud tě zabiji ztratíš i duši.
Tvá oběť jen povede k záhubě JEJÍ.
A zbabělci za plotem jenom se smějí.
Dokaž mi tedy, že jsi schopen činu.
Zbabělcům já plivnu do tváře slinu.
Dokaž mi slova svá v rytířském souboji
Dnes na místě čekám tě připraven ve zbroji.
Až hodinu dvacátou odbije zvon
připrav se rytíři, přijde tvůj skon.
Já budu tě čekat u Oltáře Oběti.
A budu tam sám, bez přátel z podsvětí

Příběh z Ultimy Online Sutech:
Nesnesl bych pomyšlení, že jsem neudělal vše, co bylo v mých silách. Já raději tisíckrát zemřu, jen aby mohla žít, neb její život jest nad životy tisíce zbabělců.
Láska a odvaha snoubí se v obětí,
já slibu dostojím a hlavu setnu ti!

Koraach:
Vyřiď tedy Lady Jane, ať na tebe nečeká.
Škoda jest však pro můj meč takového člověka...
Nemnoho je rytířů, co v zemi téhle jsou.
A poslední z hrdinů na popravu jdou...

Sutech:
Překvapuje mne, že služebník temnot má smysl pro rytířskou tradici. Vzdávám ti čest, Temný Rytíři, rád s tebou skřížím zbraň a vykoupím tě smrtí z chladné náruče Temnoty.

Starý tulák prohrábl klackem ohniště a se zabručením si přitáhl svůj špinavý plášť blíže k tělu. Blížila se zima a na počasí to bylo znát. Vítr otrhával ze stromů poslední lístečky a ty vztahovaly větve jako pokroucené paže k nebesům, odkud však přicházel jen studený déšť. Tulák si povzdechl a odřízl z rožně, který netečně ležel nad ohništěm, kus hubeného králíka velikosti přerostlé krysy. Chvíli přežvykoval tuhé maso, spokojeně zamlaskal, když tu najednou ztuhl. Ano, nešálí ho sluch, je to zvuk koňských kopyt. Stařec pevněji sevřel nůž, připraven ubránit svou večeři stůj co stůj.

Příběh z Ultimy Online Opatrně rozhrnul křoví a spatřil muže na koni. Byl oblečen do teplých svršků, které ho chránily před lezavou zimou, pod nimi místy vykukovalo kvalitní brnění. V ruce třímal bitevní sekeru, zjevně dobře udržovanou. Jezdec se neustále rozhlížel po okolí, ale bylo patrné, že nemá strach. Tulák pohlédl na jezdcovu přilbu, pod níž se rýsovala… stařec málem vykřikl... ta tvář… byla lidská a možná i sympatická, ale zračilo se v ní takové napětí, až to nahánělo hrůzu. Bylo to jako hledět do chřtánu kamenného draka, který má každou chvíli procitnout. Ta tvář… rty stažené do úzké linky jí dávaly ještě tvrdší výraz a oči hořely ohněm boje a utrpení. Jezdec sklonil hlavu a pohlédl na šátek, který měl omotaný kolem zápěstí. Tulák si vzpomněl, že byl kdysi divákem na rytířském turnaji a každý rytíř měl dar od své milé jako talisman pro štěstí. Nepochybně i tenhle šátek je…

Nelidský řev přetrhl tok tulákových myšlenek. Od Oltáře Oběti přijížděl další jezdec. Onen zvuk přicházel ze chřtánu jezdcova zostriche barvy bouřkových mraků. První jezdec na černé klisně se otočil tváří k muži na zostrichovi. I jeho si tulák pozorně prohlédl. Muž byl skoro dokonalým ztělesněním temnoty – zbroj, plášť, válečná palice… vše temné jak křídla upírova. I do tváře temného rytíře starý tulák pohlédl… a na chvíli ztratil vědomí.

Když se probral, na prostranství stály další tři postavy. Tulák ale znovu upřel pohled do hledí černé přilbice. Tam však byla jen neproniknutelná temnota. Temný rytíř prostě neměl tvář… Stařec se začal nekontrolovatelně třást. Jen klid, říkal si, nemá jen obličej, to je přece normální, že někdo nemá obličej… ó, bohové, co se zde děje?!

Náhle se oba rytíři pohnuli. Gesto pozdravu a ten se sekerou začal mluvit. Temný rytíř odpověděl – znělo to jak skřípot ohýbaného plechu. Oba chvíli hovořili, a pak náhle zmlkli. Nastalo ticho, jako by odbíjel zvon ticha. Na mýtině proti sobě stáli dva jezdci. Příběh z Ultimy Online Vítr si pohrával s jejich plášti a chlad měnil jejich dech i dech zvířat v mlhu. Čas se zastavil…

…aby se v zápětí strašlivou rychlostí rozeběhl. Jezdci se srazili a začal duel. Při každé ráně vylétla sprška jisker a byla prolita první krev mísící se s potem obou rytířů. Oba bojovali s nadlidskou silou a odhodláním, přesto bylo vidět, že Temný rytíř má navrch. Po oboustranně tvrdém střetu oba znavení jezdci sesedli a začali se obcházet v kruhu. Bylo jasné, že sbírají síly na konečný boj. Jeden ze tří přihlížejících vykročil vpřed, ale jiný se před něj postavil a zakroutil hlavou. Tulák znovu pohlédl na oba bojovníky. Ti se zastavili a pozorovali jeden druhého. Prakticky ve stejný okamžik vyrazili a jejich zbraně se střetly. Po výměně ran bojovník se sekerou zakolísal a odkryl svou obranu. Temný rytíř toho využil a zasadil mu strašlivou ránu do hlavy, až sekerníkovi praskla helmice.

Rytíř padl na zem sledován zoufalými pohledy tří mužů. Něco se musí stát, uvědomil si tulák. A jako odpověď se nad tělem padlého bojovníka objevil duch. A vypadalo to, jako kdyby mluvil s rytířem a světe div se, Temný rytíř a ostatní mu rozuměli! Tulák nevěděl,co si říkají, ale bylo mu jasné, že jde o hodně. V jednu chvíli už to vypadalo, že duch zmizí a zůstane jen prázdná schránka bez duše. Avšak pak Temný rytíř řekl cosi jako An Corp a bojovník se sekerou vstal. Vypadal omámeně, jako po dlouhém spánku.Temný rytíř pozvedl hlavu k nebesům a promluvil v neznámem jazyce. Jako odpověď sjel shůry blesk a srazil ho k zemi. Pak se ozval hlas odnikud, naplněn hnilobou a rozkladem… kdyby Smrt mluvila, bylo by to příjemnější.

“Já se vrátím,“ hřměl hlas, “tenhle svět bude můj a vaše duše mi budou sloužit!“ Znovu začal dout vichr.

Příběh z Ultimy Online Koraach: Prohrál jsi, rytíři, tvá duše má jest.
Duch rytíře: Byl jsi lepší a zvítězil po právu… vezmi si, co ti náleží. Však věz, že najde se další, kdo zkříží s tebou zbraň a ty padneš mrtev k zemi… jako dnes já.
Koraach: Ty bojoval jsi statečně, a proto slyš mou nabídku – buď svou duši ztratíš a nespatříš tvář své milenky více a nebo se dáš k mým rytířům, staneš se mou pravou rukou a ty i tvá milá budete volní, až tento svět obsadí Pán.
Duch rytíře: To není volba, kdybych se na stranu temnou přidal, ani do očí bych ji pohledět nemohl. Zradil bych naši lásku a zasloužil bych jen plivanec do tváře. Ne, raději dám svou duši.
Koraach: Takže její láska nic pro tebe neznamená, když ji obětuješ ve jménu své cti? Tvoje ztráta ji zabije a její duše bez tebe prázdná bude. Tys promlouval mi do duše, jenže já žádnou nemám, tys chtěl, abych ronil slzy nad svým osudem, ale já nemám očí, co by slzy prolévaly. Tys mě vyzval ve jménu lásky a cti, já cením si odvahy tvé, ale čas na volbu nastal. Mluv, obětuješ lásku nebo čest?
Duch rytíře: Pokud znamená zachovaní duše službu temné moci, raději ji ztratím…
Koraach: Pak tedy tvá krásná paní přijde o svojí duši také.
Duch rytíře: Ne! Nad její duší nemáš moc!
Koraach: Že ne? Její duše je propojena poutem lásky s duší tvou, jak jednu v moci mám, obě mi náleží.
Duch rytíře: Já… já… ti nevěřím! Lžeš!
Koraach: (smích) Opravdu to chceš riskovat?
Duch rytíře: Mám čas na rozmyšlenou?
Koraach: Ne! Buď přijmeš mou nabídku a staneš se jedním z nás a nebo ztratíš duši navždy a s ní i duši tvé lásky. A to jsi jí sliboval lásku věčnou…nad čím váháš? Dej se k nám, budeš žít!
Duch rytíře: K vám? Ne… ne! NE! Nikdy!
Koraach: Cože?
Duch rytíře: Nemůžeš mě zlomit! Kdybych obětoval svou čest, ztratím i svou lásku! Vezmi si mou duši a skonči to!

Příběh z Ultimy Online Svět se náhle zatočil a rytíř otevřel oči. Ležel tam, kde padl sražen k zemi úderem Koraachova palcátu a nad sebou rozeznával obličeje svých tří přátel. Starý ranger měl stále pobledlou tvář, ale usmíval se. Rytíř zvedl hlavu a pohlédl na Koraacha stojícího opodál. Ten konečně promluvil: “Nech si svou duši, bojovníku, neb sis ji vybojoval zpět. Já také kdysi volil mezi láskou a ctí, ale zvolil jsem špatně a toto je můj trest. Teď i já musím vykonat oběť,“ řekl a otočil se k nebesům.

“Slyš mne, Temný pane, já nemohu již dále velet tvým vojskům. Dnes jsem pro tebe bojoval naposledy, slyšíš?!“ Z oblohy zčistajasna sjel blesk a srazil velitele Temných rytířů k zemi. V zápětí se ozval hlas ze samých hlubin pekelných: “Zklamal jsi mě, Koraachu. Tvá duše bude má, stejně tak i ty vaše, patetičtí smrtelníci! Já se vrátím a v mých stopách přijde smrt a zmar! Tento svět bude můj…“ Hlas se pomalu vytrácel, nahradil ho skučivý vichr ze severu. Koraach dal svou duši, která kdysi cítila lásku, aby jiná duše láskou protkaná mohla dál být svobodná…

Čtyři postavy stály nad mrtvým tělem jako sousoší. Bojovník se sekerou sesedl a začal kopat hrob, do nějž pak uložil mrtvé tělo. Pak něco pronesl ke svým druhům. Jezdci vzdali čest padlému hrdinovi, který, ač temnotou opředen, věděl, co je čest a spravedlnost. Od oltáře vyjela další postava, žena. Vlasy barvy havraního peří jí vlály ve větru, jak tryskem hnala koně k rytířovi. Její krása vyrazila tulákovi dech. Přijela k bojovníkovi a jejich oči se setkaly. Nebylo třeba slov. Ostatní tři se významně zašklebili a odcválali. Starý tulák věděl, že je čas zmizet. Popadl mírně zuhelnatělého králíka a vydal se rovnou za nosem. V dálce se ozval hrom jako tečka za tímto příběhem lásky, odvahy a oběti…

Autor:


Nejčtenější

Revoluční rok 1998 ve hrách. Zvolte tu nejlepší

Nejlepší hry roku 1998

Rok 1998 byl pro hry mimořádně požehnaný. Kromě toho, že vznikl Bonusweb, vyšla celá řada her, které dodnes platí za...

Hry a porno generují největší příjmy z virtuální reality

Pornografická videa v VR

Největším motorem v oblasti virtuální reality jsou hry a porno videa. Vyplývá to z úniků dat Valve a analýzy...Nejpopulárnější streamer Ninja nechce natáčet se ženami

Richard Tyler Blevins aka Ninja

Než aby se stal předmětem drbů, nebo byl nařknut z nemístného flirtování, tak se raději oblíbený streamer Ninja úplně...

Lepší než GTA? Ohlédnutí za prvním dílem Red Dead Redemption

Red Dead Redemption

Původní Red Dead Redemption patřilo s přehledem k nejlepším hrám minulé generace konzolí. Cenami ověnčená kovbojka...

Vynikající střílečka Insurgency je dočasně zdarma

Insurgency

Multiplayerová střílečka Insuregncy dostane 18. září nepřímé pokračování nazvané Sandstorm. Aby její autoři zvětšili...

Další z rubriky

Nejlepší v sérii? Kritizovaná Call of Duty: Black Ops 4 v betě překvapila

Call of Duty: Black Ops 4

Na letošní díl Call of Duty se od jejího oznámení hrne celkem oprávněná kritika. Vydavatelství nadále dojí ty...

ANKETA: Hráli jste jako malí nepřístupné hry?

Duke Nukem

Nedávný průzkum mezi britskými rodiči ukázal, že více než polovina jich dovolí hrát dětem hry pro dospělé. Vypadá to...

KVÍZ: Poznáte DOSové klasiky podle obrázku z krabice?

Kvíz -  Poznáte DOSové klasiky podle obrázku z krabice?

Tentokrát to bude opravdu těžké. V následujícím kvízu naleznete výřezy z originálních krabic těch největších herních...Najdete na iDNES.cz