Dungeon Siege 2 - Průvodce #3

  12:00aktualizováno  7. října 2:52
Všeobecné tady a popis hlavní dějové linie je za námi a ve třetí části našeho velkého průvodce hrou Dungeon Siege 2 si vyřešíme první polovinu všech vedlejších úkolů. Pokud si tedy s některým nevíte rady, čtěte dále...

Zatímco první část průvodce hrou Dungeon Siege 2 se věnovala spíše všeobecným radám a druhá primárním úkolům, ta dnešní je věnována úkolům vedlejším a protože jich je opravdu hodně, rozdělíme si je na dvě části. Takže žádné zbytečné zdržování, jdeme na to...


Akt I

#1: The Armorer's Apprentice

 • Level: 3
 • Přečíst knihu „Tome of Smithing“ a říci Telině sprvný poměr surovin
  Až si budete brát od Teliny brusné kameny, odsouhlaste jí pomoc s hledáním správného poměru surovin na dryádí brnění. Po splnění úkolu „Morden towers“ prohledejte hlavní budovu (Great Hall), kde knihu najdete. Důkladně si ji přečtěte a naučte Telinu recept.

  #2: Lumilla's Salve

 • Level: 3
 • Nasbírat 4 reagenty „nettle cluster“ a dát je Lumille
  Promluvte si s Lumillou na tržišti a slibte jí pomoc. Reagenty se dají buď najít, ale pokud se vám to nebude dařit, dají se občas i koupit. Každopádně až budete mít čtyři, dejte je Lumille a ona vám připraví speciální reagent.

  #3: Lelani's Sorrow

 • Level: 3
 • Promluvit si s Lelani o zvláštní panence na stole vedle ní
 • Donést Fenelle hračku na rozveselení jejího dítěte
 • Donést vojákovi Balamarovi něco speciálního na uhašení jeho žízně
 • Donést vojákovi Jordhanovi nějaké čerstvé maso
 • Donést vojákovi Kiernanovi něco, co změní jeho štěstí
 • Donést Alar'ithil nepřátelskou trofej, kterou může vystavit
 • Donést zlatokopovi Garethovi nějaké zásoby
 • Donést Nalusovi něco starobylého, co bude moci studovat
 • Donést šípaři Ithir'rennovi nový materiál na šípy
 • Donést Lelani upomínku na Aman'lu
  Jeden z nejroztahanějších questů, jehož splnění se potáhne celou hru. Promluvte si s Lelani, která žije v Eirulanu vedle obchodu se zvířaty. Vezměte si od ní panenku a dejte ji Fenelle (kousek od vodopádu, jeďte výtahem za hospodou), která vám za ni dá lahvičku elfského pití. Až dorazíte do Azunitské pouště, promluvte is kousek od teleportu s Balamarem a vyměňte pití za rybí kosti. Ve městě Eirulan jděte do prvního patra hospody a vyměňte s Jordhanem kosti za sošku Xerie. V lokaci Snowbrook Haven's Courtyard dejte sošku vojákovi Kiernanovi a dostanete mordenskou hlavu napíchlou na kůlu, se kterou upalujte za Alar'ithil jižně od Aman'lu a dostanete elfskou vodu. Tu dejte Garethovi, který se nachází pod rozbořenou věží kousíček za severní bránou z Kalrathie. Gareth vám dá speciální Agallanskou relikvii, kterou dejte Nalusovi na hradbách Kalrathie. Pírka harpyje od Naluse doneste Ithir'rennovi na severu Aman'lu a dostanete orchidej, kterou konečně doneste Lelani.

  Dungeon Siege 2 Dungeon Siege 2 Dungeon Siege 2

  #4: Secrets of the Elven Shrine

 • Level: 8
 • Najít tajnou místnost v elfské svatyni
 • Najít ztracený safír Elfů
 • Vzít ztracený safír Elfů k Laenne ve městě Eirulan
  Promluvte si s Laenne, která bydlí v pokoji nad obchodem se zvířaty.V druhém podlaží elfské svatyně najděte tajný spínač na západní stěně a otevře se tajná stěna. Položte zelenou kostku na zelený podstavec a sjeďte dolů. Najděte spínač na stěně a umístěte žlutou kostku na žlutý podstavec. Seberte ještě jednu žlutou kostku a dvě červené a sjeďte dolů. Opět stiskněte tlačítko na stěně a dejte červenou kostku na červený podstavec a seberte dvě fialové kostky. Jednu hned dejte na patřičný podstavec a vejděte do další tajné místnosti. Umístěte zbylé kostky na patřičná místa, popadněte safír a upalujte za Laenne pro odměnu.

  #5: The Kithraya Hive

 • Level: 13
 • Zničit královnu Kithrayaů
  Jděte do lokace Eirulan Falls a vstupte do domu Fenelly. Vyjděte zadními dveřmi, sjeďte dolů výtahem a sledujte cestu až k druhému výtahu. Dojděte až do domu k Tamari a promluvte si s ní. Až budete u konce Lower Kithraya Caverns, jděte na jih a najdete královnu. Zabijte ji a její hlavu doneste Tamari.

  #6: The Hak'u

 • Level: 7
 • Najít skrytý vchod do jeskyní Hak'u
 • Zachránit Hesly dceru Tanzi
 • Promluvit si s Heslou na ošetřovně v Eirulanu
  Během putování za ničením mordenských věží potkáte Morain, která vás poprosí o záchranu její neteře Tanzi. Hned za třetí mordenskou věží jděte na západ a vstupte do tajné jeskyně Hak'u, kde osvobodíte Tanzi. Po splnění úkolu s mordenskými věžemi budete mít přístup do celého města Eirulan, takže běžte na ošetřovnu a promluvte si s Heslou, Morain a Tanzi.

  #7: The Hak'u, Part II

 • Level: 10
 • Najít Hrawn the Hak'u
 • Zabít vůdce Hak'u, který stojí mezi vašimi spojenci
 • Vrátit se k Hesle na Eurilanské ošetřovně
  Tento úkol dostanete po splnění předchozího. Po splnění kapitoly 5 opusťte tábor Dryád západní cestou. Poblíž zaříkávacího oltáře je malá jeskyně, kde najdete Hrawna, se kterým si promluvte. Vraťte se do tábora Dryád a dejte se východní cestou k teleporteru v Eastern Greilyn Jungle. Teleportujte se doWestern Greilyn Jungle a zamiřte na západ do domu s uzurpátorem Hak'u. Vraťte se k Hrawnovi, vyzvedněte si odměnu a opět jděte svůj úspěch oznámit na ošetřovnu v Eirulanu.

  #8: Dire Wolf

 • Level: 10
 • Promluvit si s přírodním mágem Rokharem ve městě Eirulan
 • Jít do Rokhar's Rift Site
 • Pobít všechny příšery
 • Připomenout Rokharovi, aby poslal zpátky vlka (dire wolf) Nedaovi, prodejci zvířat v Eirulanu
 • Vrátit se k Nedaovi, prodejci zvířat v Eirulanu
  Na začátku kapitoly 5 si promluvte s prodejcem zvířat o mocnějším zvířeti. Poté si promluvte s Rokharem v hlavní budově. Probojujte se skrz Southern Greilyn Jungle, dokud neminete Razka's Ruins. Jděte na sever, přejděte řeku a probojujte se jeskyněmi. Vstupte do Rokhar's Rift Site a promluvte si s Rokhar. Pobijte potvory a opět si promluvte s Rokharem. Vraťte se do Eirulanu a promluvte si s obchodníkem se zvířaty. Od teď si můžete koupit vlka (dire wolf).

  #9: Taar's Investigation

 • Level: 10
 • Potvrdit nebo vyvrátit existenci ceremoniální čepele Hak'u
 • Prozkoumat pověsti o příšeře Hak'u
 • Zabít příšeru
 • Vzít důkaz o smrti příšery k Arianne v Eirulanu

  Dungeon Siege 2 Dungeon Siege 2 Dungeon Siege 2

  Pokud máte v partě Taar, promluvte si s Arianne, která žije v domě vedle hlavní budovy (Great Hall). Teleportujte se do Northern Greilyn Jungle a jděte ne severozápad, kde je rituální tábor Hak'u. Získejte ceremoniální čepel a vraťte se do města. Vyjděte ven jižní bránou a až se bude cesta stáčet na východ, jděte na jih a do jeskyně. Vyzbrojte se čepelí a zabijte s ní příšeru (s jinou zbraní to nejde). Teď si běžte promluvit s Arianne.

  #10: Feldwyr the Blacksmith

 • Level: 12
 • Najít Feldwyrovu kovadlinu
 • najít Feldwyrovu mithrilovou rudu
 • Vrátit kovadlinu a rudu Feldwyrovi
 • Najít Feldwyrovo kladivo
 • Vrátit Feldwyrovo kladivo Feldwyrovi
 • Promluvit si s kovářovým učněm Fyrndolfem ve městě Aman'lu
  Na východě Eastern Greilyn Jungle, kde se cesta stáčí k jihu přes most, jsou ruiny. Najděte v nich Feldwyr a promluvte si s ním. Feldwyr vám otevře dveře, za nimiž je cesta hlouběji. Jděte tam a až se bude cesta rozdělovat, jděte na sever, kde je několik lehkých příšer a také vámi hledaná kovadlina (má ji jeden boss, kterého musíte zabít). Vraťte se na rozcestí a připravte se na spousty opravdu tuhých soubojů (tento úkol považuji za jeden z nejtěžší, následující část je opravdu drsná). Dejte se na jih a pobijte spousty příšer s levelem 22 (!!!) a zabijte i bosse, který má rudu. Pokud to nezvládnete, vraťte se sem později. Vraťte se k Feldwyrovi, kterému ale v animaci ukradnou kladivo, takže jděte nově otevřenou cestou a opět pobijte spoustu těžkých příšer. Z bosse vymlaťte kladivo a doneste ho Feldwyrovi. Až se dostanete do Aman'lu, promluvte si s Feldwyrovým bratrem Fyrndolfem a vyzvedněte si svoji odměnu.

  #11: A Family Heirloom

 • Level: 14
 • Vstoupit do krypty popsané Mistrem Thestrinem
 • Vyřešit hádanku strážců krypty
  Až budete sbírat stély v Azunitské poušti, budete na jednom místě procházet i okolo jedné věže. Uvnitř je výtah, kterým se dostanete do podzemí, kde si promluvte s Mistrem Thestrinem. Krypta, o které vám řekne, je na jihovýchod kousek od teleporteru, kterým jste se dostali na poušť. Vstupte do ní a promluvte si se sochou (v postranních dveřích je několik tužších potvor, takže pokud ještě nejste moc silní, nechte si je na potom) a na její otázky odpovězte v pořadí 3, 3, 1, 1. Pokud se spletete, objeví se zde několik příšer, takže si můžete vydělat nějaké expy, ale nelze to praktikovat věčně. Až získáte meč, běžte za Thestrinem, který vám dá nějaké chanty (nepoužívejte ten první, zemřeli byste), ale je to na vás, jestli si meč necháte.

  #12: The Imprisoned Half-Giant

 • Level: 19
 • Promluvit si s vojáky o propuštění Sartana až bude ve Windstone Fortress bezpečno
 • Promluvit si s osvobozeným Sartanem
  Až se dostanete do Windstone Fortress, najdete tu v jámě Sartana. Promluvte si s ním a slibte mu pomoc. Až aktivujete azunitský artefakt a vyhodíte do vzduchu severní stěnu, promluvte si s vojákem Oraynem a Sartan je propuštěn. Běžte si s ním promluvit a pokud chcete, vezměte ho do party.

  #13: The Missing Squadron

 • Level: 18
 • Najít vojína Nolana
 • Najít vojína Banose
 • Najít vojína Caidena
 • Promluvit si s velitelem Taarthem
  Vojín Banos je v jednom z pokojů v Eastern Windstone Gatehouse. Vojína Nolana najdete ve Windstone Barracks západně od teleporteru a vojína Caidena najdete v jihozápadním rohu ve Western Gatehouse. Až si s každým promluvíte, bude vás následovat až k veliteli. Po záchraně všech tří vojínů si promluvte s velitelem.

  #14: Secrets of Xeria's Temple

 • Level: 19
 • Vstoupit do chrámu Xeria a umístit Kámen života (Stone of Life) na podstavec
 • Dokončit průzkum chrámu Xeria
 • Vrátit se do hospody v Eirulanu
  Promluvte si se staříkem v hospodě v Eirulanu a nechte si převyprávět celý příběh. V chrámu Xeria si všimněte dvou podstavců – zeleného a žlutého. Seberte tři zelené kameny z jihovýchodního rohu a dejte jeden na zelený podstavec.Na západní stěně se otevře nová místnost, kde seberte tři žluté kameny a jeden dejte do žlutého podstavce. Na jihu se otevřou další dveře, za kterýma dejte do podstavců zelený i žlutý kámen. Takto si postupně pootvírejte všechny dveře, za pomoci různobarevných kamenů. Až tady skončíte, jděte se pochlubit do hospody.

  Akt II

  #1: Tywlis' Broken Staff

 • Level: 30
 • Najít reagent, který Tywlis potřebuje na opravdu dědečkovy hole
  Velice jednoduchý úkol. Stačí Tywlis donést reagent „rainbow trinket“, který přidává malou šanci na nalezení magického předmětu. Pokud ho nemáte, můžete ho občas koupit i u obchodníka s reagenty. Až ho získáte, běžte ho dát Tywlis.

  #2: A Dark Ohm

 • Level: 26
 • Pozorovat Vai'keshe během jejich rituálu
 • Vrátit se ke kouzelnici Lyssanore v Aman'lu
  Promluvte si s Lyssanore (prodává v Aman'lu lektvary a kouzla) a ona vás naučí speciální chant, díky kterému budete moci porozumět duchům. Až se dostanete do Vai'kesh Forest a budete pronásledovat proroka (Vai'kesh Prophet), narazíte na jeskyni, ze které v animaci vyjdou prorokovy nohsledi. Prozkoumejte tuto jeskyni otevřete v ní dveře, sledujte rituál a vraťte se k Lyassanore, která vás naučí „Chant of the Dead“, důležitý k následujícímu questu.

  Dungeon Siege 2 Dungeon Siege 2 Dungeon Siege 2

  #3: Spirits of Aranna

 • Level: 26
 • Najít ducha v Lost Valley of the Azunites
 • Najít ducha v Northern Greilyn Jungle
 • Najít ducha v Western Greilyn Jungle
 • Najít ducha blízko Eastern Greilyn Beach
 • Najít ducha ve městě Eirulan
 • Najít ducha v chrámu Xeria
 • Najít ducha v Tranquil Cave
 • Najít ducha ve Snowbrook Haven
 • Najít ducha v Arinth's Ravine
 • Najít ducha v hospodě v Aman'lu
 • Najít ducha ve městě Aman'lu
 • Najít ducha v Garden of the Ancients
 • Najít ducha v Eastern Plain of Tears
 • Najít ducha ve městě Kalrathia
 • Najít ducha v Mines of Kaderak
 • Najít ducha v mordenském městě Darthrul
 • Najít ducha pod městěm Kalrathia
 • Najít ducha v Zaramoth's Horns
  Další roztahaný quest. Vaším úkolem je promluvit se všemi duchy v Aranně. Abyste s nimi mohli mluvit, musíte na sebe u nějakého zaříkávacího oltáře zakouzlit „Chant of the Dead“, jinak to nepůjde. Duchové jsou naštěstí nedaleko těchto oltářů a kouzlo vydrží působit 300 sekund. 1) Duch v Lost Valley of the Azunites je blízko Cavern of the Phoenix na jihu údolí. Je hned vedle oltáře. 2) Duch z Northern Greilyn Jungle je v jeskyni Hak'u severozápadně od severní brány do Eirulanu. Oltář je v jeskyních. 3) Blízko domu usurpátora Hak'u od teleporteru z Western Greilyn Jungle je duch i oltář. 4) K duchovi v Greilyn Beach se dostanete jednoduše. Teleportujte se do Azunite Desert a použijte portál zpět na pláž.Když půjdete kousek po cestě, nemůžete ho minout. 5) Duch ve městě Eirulan je na mostě u vodopádů. 6) V severní části chrámu Xeria je vedle oltáře páka, která otevírá tajnou chodbu vedoucí do Cavern of Earth. Duch je kousek odtud.. 7) Další duch je malou jeskyní za vodopádem jižně od druhé mordenské věže. Dobré je teleportovat se do Northern Greilyn Jungle a jít na západ. 8) Další duch je ve Snowbrook Haven v pokojích služebných. Na severním konci velké místnosti se sloupy jděte do západních dveří, kde je oltář. Poté jděte do východních dvěří, pak na jih a opět na východ a najdete ducha. 9) Duch z Arinth's Ravine je v místě, kde jste bojovali s Knotted Shamblerem. Oltář je v Large Vai'kesh Cavern. 10) Duch v hospodě v Aman'lu je na balkóně v prvním patře. Oltář je v severním rohu města. 11) Druhý duch v Aman'lu je ve sklepení domu Tywlis. Jděte tam a najděte skrytý spínač. Sjeďte dolů, přejděte most, najděte další tajný spínač a dojděte za duchem. 12) Během průzkumu Azunite Burial Grounds najdete velkou ledovou jeskyni. Duch je na východním poloostrově, oltář je na západě 13) Duch v Eastern Plain of Tears je hned za teleporterem. Oltář je kousek na severovýchod. 14) Duch v Kalrtathii je na jihozápadním cimbuří. Oltář je hned za severní bránou z města 15) Hned za teleporterem z Upper Mines of Kaderak (East) jděte na západ po schodech, kde je místnost s duchem.Oltář je za mostem na východě. 16) Další duch je v centru mordenského města Darthrul. Oltář je v části města District of the Crossbow. 17) Duch pod Kalrathií je v lokaci Agallan Trial na jihu. Kousek odtud je i oltář. 18) V lokaci Zaramoth's horns najděte oltář. Duch je hodně na jihovýchod.

  #4: Viperclaw

 • Level: 19
 • Najít reagent jagged arrowhead a donést ho Eumenidie v Aman'lu
 • Najít reagent griffon feather a donést ho Eumenidie v Aman'lu
 • Najít reagent onyx fragment a donést ho Eumenidie v Aman'lu
  Promluvte si s Eumenidie v Aman'lu a ta vám dá za úkol sehnat tři reagenty, aby mohla vytvořit jeden zcela unikátní reagent - Viperclaw. Pokud žádný z nich nemáte, můžete čekat, dokud nějaký nenajdete nebo zkoušet obchodníky s reagenty, kteří je občas mají.

  #5: Arinth's Legendary Staff

 • Level: 26
 • Najít Focusing Stone
 • Najít Jeweled Shaft
 • Najít Carved Rod
 • Vrátit se k Eolandě ve městě Aman'lu s kousky hole Arinth's Legendary Staff
  Promluvte si s Eolandou, která žije severně od obchodu se zvířaty. Pokud máte splněný Dark Ohm quest, musíte najít tři elfí truhly, které obsahují tři části unikátní hole Arinth's staff. Část The Focusing Stone je pod jeskyněmi Isteru's Caves. Teleportujte se do Western Cliffs of Azunai a jděte do jeskyní, kde v severozápadním rohu najdete ruiny. Zaříkávací oltář je nahoře a duch s truhlou dole, pokud sjedete výtahem. Část The Carved Rod je v lokaci Northern Vai'lutra Forest. Jděte na sever od Aman'lu hills, dokud nedojdete k oltáři. Zakouzlete na sebe chant a jděte na sever, kde najdete výtah. Část Jeweled Shaft je ve Snowbrook Valley. Jděte od teleporteru, přejděte most a jděte na sever, kde jsou schody dolů. Zakouzlete na sebe chant u oltáře na západě a sjeďte výtahem u řeky. Až budete mít všechny tři části hole, vraťte se k Eolandě.

  #6: Arinth the Mad

 • Level: 26
 • Vystopovat Arintha
 • Porazit Arintha
  Až budete mít Arinth's Legendary Staff, vraťte se do Eirulanu a teleportujte se do Lost Valley of the Azunites. Východně od teleporteru najděte skrytý výtah a sjeďte dolů. Jděte na sever do jediných dveří a v další místnosti hledejte na severní stěně tajný spínač, který otevře dveře na jihu. V nově objevené místnosti je další tajný spínač kousek ode dveří, který otevírá dveře na jihu, ve kterém je další tajný spínač. Jděte po schodech do věznice, kde najdete postavu jménem Arinth the Mad. Dejte svému bojovému mágovi do ruky Arinth's Staff a zničte centrální sloup. Arinth uteče do Temple of Istauru v Northern Vai'lutra Forest. Teleportujte se do Aman'lu a odtud do Elen'lu Isles. Ve zbořeném chrámu vedle teleporteru najdete Arintha, kterého zabijte a dostanete odměnu v podobě dvou skill pointů pro každou postavu!

  Dungeon Siege 2 Dungeon Siege 2 Dungeon Siege 2

  #7: Mythrilhorn

 • Level: 33
 • Najít Khartose Moudrého
 • Porazit Khartose Moudrého v duelu
 • Jít do rift site
 • Krýt Khartose, až bude brát mythrilhorn
 • Připomenout Khartosovi, aby poslal mythrilhorn zpátky ke Galeronovi v Aman'lu
 • Promluvit s Galeron, obchodíkem se zvířaty v Aman'lu
  Promluvte si s obchodníkem se zvířaty v Aman'lu o speciální příšeře. Až se dostanete do Kalrathie, najděte Khartose v hospodě. Až ho porazíte v souboji, jděte k teleporteru v Northern Plain of Tears teleporter a jděte cestou na severovýchod do Khartos' Rift Site kryjte Khartose, zatímco vyvolá zvíře mythrilhorn. Až to bude mít, promluvte si s Khartosem a vraťte se ke Galeronovi.

  #8: A Family Heirloom, Part II

 • Level: 26
 • Najít démona
 • Zničit démona
 • Promluvit si s Athelas
  Po splnění úkolu Family Heirloom si promluvte s Athelas v hospodě v Aman'lu. Až se dostanete do lokace Vai'kesh Forest a budete pronásledovat proroka, najdete Vai'kesh Prison. Po opuštění první Large Vai'kesh Cavern jděte na jih do věznice, kde si promluvte sAthelas. Vyzbrojte se mečem z první části tohoto úkolu (ale nejsem si jistý, jestli ho skutečně potřebujete) a rozbijte démonovu klec. Zabijte démona a promluvte si s Athelas.

  #9: Lothar's Innocence

 • Level: 24
 • Najít Rolandův zlatý plášť
 • Najít Magruse
 • Porazit Magruse
 • Vrátit se k Rolandovi v Aman'lu
  S Lotharem v partě si promluvte s Rolandem v hospodě v Aman'lu. Až budete prozkoumávat Southern Vai'lutra Forest, podívejte se do Watery Cave na západě od cesty nedaleko severního teleporteru. Najděte v jeskyni Magruse a promluvte si s ním. Sice vám uteče, ale nechá tu klíč od svého domu, který je severně od Watery Cave a východně od cesty. Dejte mu na budku a vraťte se za Rolandem.

  Tak přesně v polovině ukončíme dnešní příděl vedlejší úkolů. V příští (poslední) části našeho průvodce dokončíme všechny vedlejší úkoly a na konci si vyřešíme i jedno velké tajemství světa Aranna. Pokračování přístě...

 • Autor:

  Cyberpunk 2077

  Cyberpunk 2077 patří mezi nejočekávanější hry současnosti. Kutí ho tvůrci Zaklínače a opět půjde o hru na hrdiny v otevřeném světě. Ukázka za zavřenými dveřmi na E3 2018 nás nadchla, letošní pak potvrdila, že je zaděláno na hit. Rozruch vzbudil také herec Keanu Reeves, jenž na tiskovce Microsotu odhalil datum vydání. Pro největší fandy je pak určena sběratelská edice za několik tisíc. Hra bude opatřena českými titulky.

  Témata: Hesla, hračky, Socha, Věznice

  Nejčtenější

  Hořící zombie dítě mu ukončilo rekord, ale nastartovalo kariéru

  Streamer Philza

  Britský streamer Phil „Philza“ Watson drží rekord za nejvíce času stráveného na jeden život v hardcore módu hry...

  Čínské kopie her už vadí i samotným Číňanům

  Naštvaní čínští hráči protestují proti hře Genshin Impact

  Že se v Číně bez skrupulí kopírují západní herní hity už asi nikoho nepřekvapí. Oznámení nové hry Genshin Impact však...

  Lidé vzpomínají na obaly od 3D karet minulé dekády. Jsou k smíchu i pláči

  Retro obal od 3D grafického akcelerátoru

  Estetika nikdy nebyla silnou stránkou videoherní kultury, své pomyslné dno však už má snad naštěstí za sebou. Nic...

  Samuraj, viking nebo husita? Osm možných scénářů dalších Assassin’s Creed

  Assassin's Creed

  Studnice nápadů pro další hry Assassin’s Creed sice není příliš plná, ale zároveň je stále mnoho cest, kterými se hra...

  Nepropásněte hru zdarma. Skvělý Mutant Year Zero není ani rok starý

  Mutant Year Zero: Road to Eden

  Obchod Epic Store rozdává tento týden opět parádní kousky. Kromě povedené tahové strategie Mutant Year Zero je to i...

  Další z rubriky

  Nový díl Need for Speed se jmenuje Heat, vrátíme se v něm do městských ulic

  NFS Heat

  Electronic Arts oznámili nabušeným trailerem nový díl populárních závodů Need for Speed. Sérii směřují nečekaně do...

  VIDEO: Remaster Commandos 2 má první trailer

  Commandos 2 - HD Remaster

  Legendární strategie Commandos 2 se ještě letos vrátí v graficky vylepšené podobě. Na kolik se tento grafický update...

  Pět scén z her, které narazily na australskou cenzuru

  South Park: Stick of Truth

  O cenzurování videoher v Austrálii toho bylo napsáno již mnohé, málo se už však ví, že se v posledních letech situace...

  Trest nebo domluva? Co na fyzické tresty říkají odborníci
  Trest nebo domluva? Co na fyzické tresty říkají odborníci

  Výchova dětí je těžká disciplína a neexistuje univerzální návod. Jak potrestat dítě, které neposlouchá? Fyzické tresty, zákazy nebo stačí jen domluva? Odborníci v tom mají jasno.

  Najdete na iDNES.cz