Egypt 2: The Heliopolis Prophecy - návod

  12:00aktualizováno  10. ledna 2001 11:06
Přinášíme vám podrobný návod na další z řady naučných adventur od francouzského Crya – Egypt 2: The Heliopolis Prophecy. I když se bude tato hra v České republice prodávat až na jaře 2001, možná některým z vás přijde tento návod vhod již nyní, v období vánočních svátků…

Egypt 2

Podrobný návod na další z řady naučných adventur od francouzského Crya.

Co dělat v Tifetiném domě…

 • Po probuzení otevřete dveře – od kurýra dostanete vzkaz od svého nemocného otce.
 • Z kamenné zídky u stěny seberte knihu léků a kapky do očí a pak můžete odejít...

  Po příjezdu do města Heliopolis…

 • Cestou z přístavu narazíte na svého souseda Idiho, který vám daruje mapu města.
 • Na křižovatce dvou ulic zahněte doprava a pak vejděte do domu nalevo – v horním patře naleznete svého otce Djehoutyho, s nímž si promluvte a pak ho vyšetřete.
 • Znova si promluvte s Djehoutym - pošle vás do lékařské knihovny v chrámu boha Re.

  Jak se dostat do knihovny…

 • Z ulice odejděte na mapu města a odtud do chrámu boha Re.
 • Po rozhovoru s neznámým mladíkem na nádvoří chrámu přistupte k zadní bráně napravo. Dvakrát si promluvte s hlídačem – bude po vás chtít vyřešit jednoduché puzzle (správné řešení – viz obrázek).
 • V areálu před knihovnou jděte ke vchodu mezi sloupy, kde si promluvte s dalším hlídačem jménem Irou – ten vás nebude chtít vpustit dovnitř, dokud mu nedonesete pero.
 • Vchodem nalevo vejděte na dvorek před písařskou školu a promluvte si s malým klučinou sedícím před vchodem do budovy.
 • Vejděte dovnitř a z poličky napravo od vchodu seberte pero.
 • Odneste pero Irouovi, ale ten po vás bude chtít ještě inkoust. Inkoust naleznete ve stejné Egypt 2místnosti jako pero.
 • Vejděte do knihovny a otevřete poslední přihrádku ve stěně nalevo. Z jejího nitra seberte nové recepty na léky a hlavně papyrus s proroctvím a tabletem.

  Co dělat s nalezeným tabletem…

 • Odneste ho ukázat Djehoutymu. Cestu však ještě narazíte na nemocnou ženu. Vyšetřete ji a zjistíte, že má stejnou nemoc jako Djehouty.
 • U východu z chrámu si promluvte s malým klučinou, vyšetřete ho a pak mu dejte kapky do očí.
 • Doma ukažte proroctví s tabletem Djehoutymu – zjistíte, že obilí z chrámu Re je otrávené.
 • Vydejte se zpět do chrámu boha Re navštívit Meryreho, Velkého věštce (Great Seer).
 • Na nádvoří chrámu si promluvte s hlídačem u dveří napravo – bude po vás chtít doporučení.
 • Zpět do Djehoutyho domu. V přízemí seberte z kamenné zídky čistý papyrus a pouzdro s perem. V patře si pak promluvte se svým otcem a dejte mu papyrus i pero, načež vám vypíše potřebné doporučení.
 • Ukažte doporučení hlídači v chrámu. Projděte před prostranství se svatyní bohyně Sakhmet a na dvorku za svatyní naleznete Velkého věštce. Ten vám předá svůj zlatý náramek a požádá vás o nashromáždění důkazů, že je obilí skutečně otrávené.

  Kde a jak získat důkazy…

 • Důkazy jsou celkem tři. Pro ten první si zajděte do knihovny, kde si promluvte s mužem uvnitř – poradí vám, že Hetepovu zprávu o kvalitě obilí naleznete v jedné s přihrádek na zdi napravo. Egypt 2Prohledejte je tedy, ale naleznete pouze sponku z Hetepovy zprávy – první důkaz.
 • Druhý důkaz leží v nitru jedné ze sýpek (vchod na dvorek se sýpkami je z hlavního nádvoří chrámu Re).
 • Prozkoumejte prostor mezi sýpkami a seberte ze země kládu a provaz.
 • Vylezte po točitých schůdcích na vrchol jedné sýpky. V inventáři přivažte provaz na kládu a tu pak položte na vrchol sýpky – dostanete se do jejího nitra, kde prohledejte zrno pod vámi a naleznete jeden celistvý obilný klas – druhý důkaz.
 • Na dvorku se sýpkami si ještě promluvte s uklizečem - řekne vám, kde hledat Hetepův dům.
 • Hetepův dům naleznete kousek od domu Djehoutyho, konkrétně v malé boční uličce napravo cestou od domu vašeho otce.
 • Uvnitř seberte zrcátko a z kamenné poličky malé pečetidlo – třetí důkaz.
 • Se všemi důkazy se vydejte za Velkým věštcem, který se nachází před písařskou školou v chrámu boha Re, a ukažte mu obilný klas. Vaším dalším úkolem bude uvařit lék.

  Jak zjistit ingredience nutné pro uvaření léku…

 • Po rozhovoru s Velkým věštcem vběhne na dvorek malý klučina Ipouky. Promluvte si s ním – dozvíte se, že stav vašeho otce se zhoršil. Pospěšte tedy za Djehoutym, který vám předá tablet. Jeho rozluštění je teď na vás.
 • Zajděte si promluvit s mladíkem před písařskou školou a ukažte mu tablet. Dle jeho rad pak v inventáři polijte tablet inkoustem a obtiskněte ho na čistý papyrus.
 • Odneste papyrus s obtiskem ukázat Djehoutymu – ten vám prozradí, že tablet poukazuje na úkryt ve svatyni bohyně Sakhmet.
 • Nejdříve ale zajděte do skladů (nachází se až za svatyní bohyně Sakhmet), kde naleznete Egypt 2Iroua. Promluvte si s ním (trochu ostřeji) a dostanete od něj palici (mallet).
 • Bráno z čelního pohledu na vchod do svatyně bohyně Sakhmet, obejděte svatyni zleva a z palem nad vysokou zdí strhejte několik větví.
 • Uvnitř svatyně vložte do otvoru v podlaze zrcátko a palicí vyrazte malý kvádr na stěně nalevo od sochy – paprsek světla odsune sochu Sakhmet, která tak odkryje tajnou skrýš s receptem na lék.

  Kde seženu ingredience pro výrobu léku…

 • Po přečtení papyru zjistíte, že ingredience jsou tyto: vrbové lístky (willow leaves), mandragorový kořínek (mandrake root), česnek (garlic), olivový olej (olive oil), pivo (bear) a listy z vějířového stromu (fan tree leaves).
 • Ve skladišti seberte z ošatek na podlaze jalovcové bobule (Juniper berries) a kmín (caraway) a z výklenku ve zdi nalevo si přivlastněte pytlík mouky (Bean flour).
 • Promluvte si se stánkařkou uprostřed ulice a zeptejte se jí, zdali neprodává vrbové lístky (bude za ně chtít datle) a olivový olej (bude za něj chtít měď).
 • Promluvte si se stánkařkou na konci ulice a zeptejte se jí na měď nebo na datle. Pak jí dejte zlatý náramek a na oplátku dostanete čočku (lentils), datle (dates), lněný olej (linseed oil) a měď (copper).
 • Stánkařce uprostřed ulice dejte datle a měď – dostanete od ní vrbové lístky a olivový olej.
 • U Djaoua, stánkaře v přístavu, vyměňte lněný olej za mandragorový kořínek a čočku za česnek. Zeptejte se ho ještě na listy ze vějířového stromu – bude po vás chtít lék na průjem.
 • Pro výrobu léku proti průjmu potřebujete mouku, jalovcové bobule, kmín a med.
 • Až na med vlastníte vše potřebné. Med (nachází se v jednom z výklenků ve stěně) vyměníte Egypt 2s Irouem ve skladišti za zlatý prsten, který naleznete v přízemí Djehoutyho domu na stoličce uprostřed místnosti.
 • Na téže lokaci, kde jste sebrali prsten, vhoďte všechny ingredience do velkého hrnce v rohu místnosti, čímž uvaříte lék pro trhovníka Djaoua.
 • Odneste lék Djaouovi (ukrývá se v boční uličce za stánkařkou na konci dlouhé ulice). Ten ale slíbené lístky nemá a pošle vás pro ně do hospody za pašerákem Nubianem.
 • Hospodu naleznete na ulici vedoucí z přístavu, Nubiana pak skrytého v rohu místnosti za hrnci. Promluvte si s ním třikrát za sebou – pro prodej lístků po vás bude chtít povolení od guvernéra města.

  Co dělat v Guvernérově vile…

 • Projděte přes prvního strážce až k hlídači před vchodem do budovy. Během rozhovoru s ním si zvolte jedno ze tří témat (válečník-poslání-nemoc) a držte se ho až do konce rozhovoru. Nesmíte se od něj odklonit, jinak bude rozhovor s hlídačem neúspěšný.
 • Uvnitř vily narazíte na staršího muže, který nehodlá vpustit do sálu nikoho jiného, než svoji hudebnici.
 • Vydejte se tedy do zahrady (brankou ze dvorku před vilou), na jejímž konci, v altánku, naleznete spící hudebnici. Přisvojte si její buben.
 • Vraťte se do vily, kde vás bude čekat zpočátku poměrně obtížná bubenická mezihra. Vaším úkolem jest hrát na buben ve správném rytmu v souladu s hrající hudbou, aby se tanečnice nalevo připojila se své kolegyni napravo. Po druhém neúspěšném pokusu vám hra sama pomůže tím, že bude bubínky osvětlovat ve chvíli, kdy do nich máte bouchnout.
 • Po překonání bubenické mezihry si promluvte s guvernérem (stojí za sloupem v sále) – pošle vás do svého pokoje.
 • Egypt 2Vyjděte ze sálu na terasu, kde si promluvte s hlídačem před vchodem do guvernérova pokoje.
 • V pokoji pak seberte svitek ležící na kamenné zídce u zdi – je to ztracená Hetepova zpráva a když vás guvernér uvidí, jak ji čtete, uvězní vás v neznámé jeskyni…

  Jak se dostat ven z jeskyně…

 • Prozkoumejte tělo Hetepa a pak seberte na zemi ležící krumpáč.
 • Vejděte do chodby napravo a na jejím konci stiskněte výklenek ve zdi (viz obrázek).
 • Vraťte se zpět a vejděte do chodby nalevo – dostanete se do místnosti s dírou ve stropě.
 • Seberte žebřík a použijte ho na kamenný podstavec, avšak ven se vám dostat nepodaří.
 • Přistupte k místu, kde si na zemi hraje kočka, a použijte na kamennou podlahu krumpáč.

  Jak sehnat poslední ingredienci a uvařit lék…

 • Z mapy města se vydejte do ulice. Cestou vás však zastaví Nubian se špatnou zprávou, že váš otec zemřel. Utíkejte tedy rychle do svého domu.
 • Promluvte si s Nubianem a pak ještě s malým klučinou u dveří.
 • Sejděte do přízemí, kde si promluvte s nemocnou holčičkou a vyšetřete ji – zjistíte, že má stejnou nemoc jako zesnulý Djehouty.
 • Z kamenné zídky seberte listí z vějířového stromu, které vám sem přinesl Nubian.
 • Nyní přistupte k velkému hrnci a uvařte lék proti epidemii. Vhoďte do hrnce všechny přísady v tomto pořadí: vrbové lístky, mandragorový kořen, česnek, olivový olej, listy z vějířníku (fan tree leaves) a nakonec pivo. To musíte ve třech nádobách přelévat tak, abyste získali celkem čtyři deci piva. Docílíte toho tak, že do levé nádoby nalijete dvě deci, prostřední pak naplníte celou. Levou nádobu nakonec doplníte jednou deci z prostřední nádoby, v níž pak zbudou přesně čtyři deci, Egypt 2které potřebujete.
 • Vyrobený lék podejte malé dívence, čímž ji vyléčíte a přesvědčíte se o jeho účinnosti.
 • Odneste lék Velkému věštci do písařské školy. Pak si s ním promluvte o guvernérovi, načež budete požádání o obstarání důkazů o guvernérově vině.

  Jak sehnat důkaz proti guvernérovi…

 • Důkazem je Hetepova zpráva, která se nachází v guvernérově ložnici v jeho vile.
 • Po rozhovoru s Nubianem se dostanete uprostřed noci na dvorek před guvernérovu vilu.
 • Vejděte do zahrady a projděte podél zdi k druhému východu na zadní část dvoru – zde uvidíte za průchodem kachny. V inventáři spojte pytlík se zrnem s nápojem na spaní a výsledek hoďte husám – uspíte je tak.
 • Projděte na dvorek, vejděte do budovy a zamiřte k pravému vchodu na terasu, kde s mírným odstupem (viz obrázek) čekejte, až na terase zahlédnete procházet stráž. Jakmile stráž přejde zprava doleva, rychle proběhněte přes terasu do guvernérova pokoje.
 • Otevřete skříňku ve zdi nalevo od spícího guvernéra a odsuňte sošku, která se v ní nachází.
 • Otočte se a z otevřené skříňky na opačné straně seberte hledaný důkaz – Hetepovu zprávu.
 • Nyní musíte z guvernérovy místnosti uniknout podobným způsobem jako jste vklouzli dovnitř – opět tedy vyčkejte, až za dveřmi projde stráž, a pak proběhněte ven.
 • Na dvorku před vilou se již probudil hlídač. Proto vejděte do zahrady, seberte ze země nějaké kamínky a přes průchod je hoďte na spící husy – tím je vzbudíte a zároveň přilákáte hlídače.
 • Druhým průchodem vyjděte ze zahrady na dvorek a v místě, kde dříve hlídač spal, seberte ze země téměř neviditelný klíč (viz obrázek).
 • Vraťte se zpět na zahradu, přistupte k zadnímu východu, odemkněte jej klíčem a odejděte.

  Ráno se vydejte za Velkým věštcem do chrámu boha Re, respektive do areálu se sýpkami, a předejte mu nalezený důkaz…

 • Autor:

  Cyberpunk 2077

  Cyberpunk 2077 patří mezi nejočekávanější hry současnosti. Kutí ho tvůrci Zaklínače a opět půjde o hru na hrdiny v otevřeném světě. Ukázka za zavřenými dveřmi na E3 2018 nás nadchla, letošní pak potvrdila, že je zaděláno na hit. Rozruch vzbudil také herec Keanu Reeves, jenž na tiskovce Microsotu odhalil datum vydání. Pro největší fandy je pak určena sběratelská edice za několik tisíc. Hra bude opatřena českými titulky.

  Nejčtenější

  Hořící zombie dítě mu ukončilo rekord, ale nastartovalo kariéru

  Streamer Philza

  Britský streamer Phil „Philza“ Watson drží rekord za nejvíce času stráveného na jeden život v hardcore módu hry...

  Čínské kopie her už vadí i samotným Číňanům

  Naštvaní čínští hráči protestují proti hře Genshin Impact

  Že se v Číně bez skrupulí kopírují západní herní hity už asi nikoho nepřekvapí. Oznámení nové hry Genshin Impact však...

  Lidé vzpomínají na obaly od 3D karet minulé dekády. Jsou k smíchu i pláči

  Retro obal od 3D grafického akcelerátoru

  Estetika nikdy nebyla silnou stránkou videoherní kultury, své pomyslné dno však už má snad naštěstí za sebou. Nic...

  Samuraj, viking nebo husita? Osm možných scénářů dalších Assassin’s Creed

  Assassin's Creed

  Studnice nápadů pro další hry Assassin’s Creed sice není příliš plná, ale zároveň je stále mnoho cest, kterými se hra...

  Nepropásněte hru zdarma. Skvělý Mutant Year Zero není ani rok starý

  Mutant Year Zero: Road to Eden

  Obchod Epic Store rozdává tento týden opět parádní kousky. Kromě povedené tahové strategie Mutant Year Zero je to i...

  Další z rubriky

  Chystané pokračování King’s Bounty bude více RPG než strategií

  King's Bounty II

  Více než deset let od vydání posledního dílu fantasy strategie King’s Bounty se konečně dočkáme regulérního...

  Chystaný Eternal Cylinder je roztomilý a nechutný zároveň

  The Eternal Cylinder

  Nově oznámená hra od autorů autorů studia Ace Team vypadá ještě divněji než všechny jejich předchozí hry dohromady....

  Nešťastný Anthem opouští už i jeho hlavní producent Ben Irvine

  Anthem (PC)

  Poslední hrstka věrných fanoušků kontroverzní střílečky Anthem dostala další velikou ránu. Hlavní producent Ben Irvine,...

  Najdete na iDNES.cz