Gabriel Knight 3 - den třetí

  12:00aktualizováno  10. ledna 2001 11:30
Dneska to konečně dorazíme... Dotáhneme Gabriela Knighta 3 až do úplného konce, zničíme únosce dítěte prince Jamese, objasníme záhadu okolo Rennes-le-Chateau a v neposlední řadě taky poodhalíme roušku tajemství všech přítomných zlatokopů. Ah, málem bych zapomněl. Taky získáme plný počet bodů, samozřejmě.
Gabriel Knight 3

Třetí a poslední část extrémně rozsáhlého návodu, který obsahuje kompletní souhrn všech bodově ohodnocených aktivit v této fantastické adventuře.

Tentokráte vám přinášíme již poslední část návodu, ve které vás čeká konečné rozluštění všech záhad a možná taky zisk všech 965 bodíků...

DAY 3, 2 am (Gabriel):

 
5*	568	Před Larryho domem	   Tajně pozorujte Larryho za oknem (1).
4*	572	Za Larryho domem	   Použijte lopatu na čerstvě zahrabanou díru.
2	574	INVENTÁŘ	   Sejměte otisk prstu z Larryho knihy.
2*	576	Blanchefort-parkoviště	   Nastartujte Harleye - projede kolem vás černý Sedan.
2	578	LHomme Mort	   Promluvte si s Moseleym.
Gabriel Knight 3

Časový blok ukončíte tím, že vejdete do svého hotelového pokoje.

POZNÁMKY:
(1) - k Larryho domu jděte pěšky z parkoviště Chateau-de-Blanchefort.

DAY 3, 7 am - 10 am (Grace):

 
2	580	Gabrielův pokoj	Prozkoumejte Larryho knihu na stole.
2*	582	Gabrielův pokoj	Seberte ze stolu klíčky od Harleye.
2*	584	Hotelová chodba	Odemkněte klíčkem Moseleyho pokoj.
4*	588	Moseleyho pokoj	Odhrňte pohozené šaty na podlaze - získáte Lokátor (1).
1*	589	Muzeum		Seberte pohlednici s obrázkem Teniera č.1.
1*	590	Muzeum		Seberte pohlednici s obrázkem Teniera č.2.
1*	591	Muzeum		Seberte pohlednici s obrázkem Poussina.
2	593	LErmitage		Seberte zprávu z vnitřku jeskyně.
5	598	LErmitage		Použijte Tenierovu pohlednici na jeskyni.
2	600	LErmitage		Ukažte prstem na jeskyni (ikonka prstu).
2*	602	LErmitage		S lokátorem v ruce najděte přesnou pozici středu kruhu (2).
2	604	LErmitage		Použijte lopatu na střed kruhu označeným křížkem.
1*	605	SIDNEY		Naskenujte do Sidney Poussinovu pohlednici.
2*	607	SIDNEY		Analyzujte pohlednici (menu Graphics - View geometry)
2*	609	SIDNEY		Analyzujte pohled (menu Graphics - Zoom and Clarify) (3).
1	610	SIDNEY		Naskenujte do Sidney Tenierovu pohlednici č.2.
2	612	SIDNEY		Analyzujte pohlednici (menu Graphics - Zoom and Clarify).
1	613	SIDNEY		Naskenujte do Sidney Tenirovu pohlednici č.1.
1	614	SIDNEY		Vyhledejte slovo "Solomon".
1	615	SIDNEY		Vyhledejte slovo "Temple of Solomon".
2*	617	SIDNEY		Vyhledejte slovo "Temple Diagram".
1	618	SIDNEY		Vyhledejte slovo "Seal of Solomon".
1	619	SIDNEY		Vyhledejte slovo "Hexagram".
1	620	SIDNEY		Vyhledejte slovo "Soul".
1	621	SIDNEY		Vyhledejte slovo "St. Vincent".
5*	626	SIDNEY		Vyřešte hádanku LEO (4).
2	628	LHomme Mort	Promluvte si s Madeline.
2	630	Hotelová jídelna	Promluvte si s Buchellim.
5*	635	SIDNEY		Vyřešte hádanku VIRGO (5).
5*	640	SIDNEY		Vyřešte hádanku LIBRA (6).

POZNÁMKY:
(1) - dříve než seberete Lokátor musíte prozkoumat Moseleyho postel a skříň.
(2) - nejdříve na sebe použijte lokátor. Pak choďte po lokaci LErmitage, dokud nenarazíte na místo o souřadnicích 18'47'' a 54'56''. Toto místo se nachází těsně před vchodem do jeskyně.
(3) - nalezený text uložte do nového souboru.
(4) - zadejte do mapy dva body (první na LErmitage, druhý na Poussinovu hrobku) a klikněte na Start Analysis.
Gabriel Knight 3 (5) - zadejte do mapy 4 body. První dva na horní část mřížky na čtvrtou a šestou svislou čáru zleva, druhé dva na dolní část mřížky opět na čtvrtou a šestou čáru zleva. Klikněte na Start Analysis a výsledek by měl být obdélník o tloušťce dvou políček táhnoucí se středem mřížky odshora dolů (viz obrázek).
(6) - vložte do mapy hexagram (menu Graphics - Use shape), zvětšete ho tak, aby se svými "ostny" dotýkal kružnice a natočte ho tak, aby jeden jeho "osten" směřoval do průsečíku meridianu a úsečky "LErmitage-Poussins Tomb".

DAY 3, 10 am - 12 pm (Gabriel):

 
2	642	Hotelová chodba	Jděte ke dveřím Wilkesova pokoje - vyslechnete Roxane (1).
2	644	Hotelová chodba	Vejděte do Wilkesova pokoje (1).
2	646	Hotelová komora	Promluvte si s Roxane o Wilkesovi.
2	648	Moseleyho pokoj	Promluvte si s Moseleym o Grace.
2*	650	LHomme Mort	Prozkoumejte šlápoty v hlíně poblíž Moseleyho vykopávky.
5*	655	Za LHomme Mort	Získáte automaticky po objevení Wilkesova těla.
2	657	Za LHomme Mort	Prozkoumejte Wilkesovo tělo - získáte dopis.
1	658	Za LHomme Mort	Prozkoumejte krvavou louži za kamenem.
1	659	Za LHomme Mort	Prozkoumejte otisky kolen vedle krvavé louže.
2	661	Poussinova hrobka	Promluvte si s Emiliem.
2	663	Hotelová chodba	Vejděte do svého pokoje - narazíte na Moseleyho.
1	664	SIDNEY		Naskenujte do Sidney otisk prstu Larryho Chestera.
1	665	SIDNEY		Přiřaďte otisk prstu do Larryho spisu.
2*	667	Larryho pracovna	Promluvte si s Larrym o Montreauxovi.
2*	669	Larryho pracovna	Promluvte si s Larrym o Manuskriptu, dítěti a o trůnu.
2*	671	Larryho pracovna	Promluvte si s Larrym o Rennes-le-Chateau.
2	673	Hotelová chodba	Vejděte do svého pokoje - narazíte na Madeline (2).
2*	675	Gabrielův pokoj	Promluvte si s Grace o Bloodline.
2*	677	Gabrielův pokoj	Promluvte si s Grace o Svatém Grálu.
2*	679	Gabrielův pokoj	Promluvte si s Grace o princových mužích.
2*	681	Gabrielův pokoj	Promluvte si s Grace o trůnu (3).
Gabriel Knight 3

POZNAMKY:
(1) - jednejte velmi rychle ihned na začátku časového bloku.
(2) - sledujte Madeline kamerou a zjistíte, že ji špehuje Buchelli.
(3) - abyste dokončili časový blok, musíte si s Grace promluvit o všech tématech.

DAY 3, 12 pm - 3 pm (Grace):

 
2*	683	SIDNEY		   Přečtěte si e-mail s půdorysem Solomonova chrámu.
5*	688	SIDNEY		   Vyřešte první část hádanky SCORPIO (1).
5*	693	SIDNEY		   Vyřešte druhou část hádanky SCORPIO (2).
2	695	Gabrielův pokoj	   Vyjděte ven na chodbu a sledujte kamerou Buchelliho.
2	697	Hotelová recepce	   Vejděte do jídelny - vyslechnete lady Howard a Estelle.
2*	699	SV osten hexagramu	   Seberte zprávu z oplocení.
2	701	JZ osten hexagramu	   S lokátorem v ruce najděte přesnou lokalitu ostnu (3).
2	703	JZ osten hexagramu	   Seberte červený kapesník.
5	708	JZ osten hexagramu	   Použijte lopatu na hromadu kamení u jeskyně.
2*	710	JZ osten hexagramu	   Seberte zprávu z jeskyně za odvalenými kameny.
2	712	Mount Cardue	   S lokátorem v ruce najděte místo zvané "The Site" (4,5).
2	714	Mount Cardue	   Použijte lopatu na místo označené křížkem.
2*	716	Mount Cardue	   Seberte zprávu z kmene stromu.
5*	721	Blanchefort	   Použijte dalekohled a zaměřte se na oranžovou skálu.
4*	725	Oranžová skála	   Použijte lopatu na hlínu za skálou (6).
2	727	INVENTÁŘ	   Sejměte z Larryho rukopisu otisk prstu č.1.
2	729	INVENTÁŘ	   Sejměte z Larryho rukopisu otisk prstu č.2.
2	731	INVENTÁŘ	   Sejměte z Larryho rukopisu otisk prstu č.3.
2	733	Lokace Lady Howard	   Promluvte si s Estelle o pokladu.
2*	735	Před hotelem	   Vejděte do hotelu - setkáte se s princem Jamesem.
1	736	SIDNEY		   Naskenujte do Sidney otisk prstu č.1 z rukopisu.
1	737	SIDNEY		   Porovnejte otisk prstu s ostatními otisky v databázi.
1	738	SIDNEY		   Naskenujte do Sidney otisk prstu č.2 z rukopisu.
1	739	SIDNEY		   Porovnejte otisk prstu s ostatními otisky v databázi.
1	740	SIDNEY		   Naskenujte do Sidney otisk prstu č.3 z rukopisu.
1	741	SIDNEY		   Porovnejte otisk prstu s ostatními otisky v databázi.
5*	746	SIDNEY		   Přeložte soubor arcad_txt a doplňte jej o slovo SUM.
20*	766	SIDNEY		   Vyřešte hádanku OPHIUCHUS (7).
5*	771	SIDNEY		   Vyřešte hádanku SAGITTARIUS (8).

Gabriel Knight 3

POZNÁMKY:
(1) - zadejte do mapy čtyři body tak, aby obdélník uprostřed rozdělily na tři části podle půdorysu z e-mailu (body vložte do průsečíků 3. vodorovné čáry (shora) se čtvrtou a šestou svislou čarou (zleva) a do průsečíků 7. vodorovné čáry se čtvrtou a šestou svislou čarou). Klikněte na Start Analysis.
(2) - zadejte jeden bod do středu horní části půdorysu chrámu (Holy of Holies).
(3) - použijte na sebe lokátor a najděte místo o souřadnicích 16'45'' a 55'12''. To se nachází poblíž červeného kapesníku.
(4) - na Mount Cardue se dostanete z parkoviště Blanchefort, odkud se vydáte cestičkou přes potok.
(5) - použijte na sebe lokátor a najděte místo o souřadnicích 19'39'' a 56'06''.
(6) - tento úkol můžete přenechat do dalšího časového bloku Gabrielovi, ztratíte tím ale velké množství bodů a možnost sejmout z rukopisu otisky prstů.
Gabriel Knight 3 (7) - analyzujte updatovaný soubor arcadia_txt (menu Text-Anagram parser) a z nabídnutých slov vyberte "Arcam", "dei" a "tango".
(8) - zadejte do mapy tři body, které umístěte na začátek, střed a konec zakroucené čáry v horní části mapy poblíž Chateau-de-Serres (čára vypadá jako železniční trať - viz. obrázek).

DAY 3, 3 pm - 6 pm (Gabriel):

 
2	773	Hotelová jídelna	Označte Moseleyho jako prvního zloděje rukopisu.
2	775	Hotelová jídelna	Označte Madeline jako druhého zloděje rukopisu.
2	777	Hotelová jídelna	Označte Buchelliho jako třetího zloděje rukopisu.
2	779	Hotelová jídelna	Označte zakopání jako způsob ukrytí rukopisu.
10	789	Hotelová jídelna	Získáte automaticky, pokud jste všechny přítomné usvědčili.
10	799	Hotelová jídelna	Získáte automaticky, pokud jste sejmuli otisky z rukopisu.
2*	801	Před vilou Bethenia	Zaklepejte na vstupní dveře vily.
2*	803	Vila Bethenia	Promluvte si s princem Jamesem o Bloodline.
2*	805	Vila Bethenia	Promluvte si s princem Jamesem o jednáních (negotiations).
2*	807	Vila Bethenia	Promluvte si s princem Jamesem o vinařství (1).
2	809	Tour Magdala	Promluvte si s Abbé Arnaudem o Převorství a o vykopávkách.
2	811	Tour Magdala	Promluvte si s Abbé Arnaudem o Montreauxovi.
2	813	Tour Magdala	Promluvte si s Abbé Arnaudem o trůnu.
2	815	Tour Magdala	Promluvte si s Abbé Arnaudem o pokladu.
2	817	Howard-parkoviště	Sejměte otisk prstu z bílé plastikové láhve v mopedu.
1	818	SIDNEY		Naskenujte do Sidney Estellin otisk prstu.
1	819	SIDNEY		Přiřaďte otisk do Estellina spisu.
5*	824	Serres-parkoviště	Přelezte vstupní bránu Chateau-de-Serres.
2*	826	Serres-nádvoří	Otevřete dveře do garáže.
2*	828	Serres-garáž	Rozsviťte a prozkoumejte netopýry pod stropem.
Gabriel Knight 3

POZNÁMKY:
(1) - ještě je nutné si s princem Jamesem promluvit o rukopisu, vykopávkách a o Převorském pokladu.

DAY 3, 6 pm - 9 pm (Grace):

 
5	833	SIDNEY		Přečtěte si nový e-mail s analýzou symbolů.
4	837	SIDNEY		Porovnejte otisk prstu z LSR s ostatními otisky v databázi (1).
2	839	Hotelová recepce	Promluvte si s Estelle NEJDŘÍVE o Le Serpent Rouge (2).
2	841	Hotelová recepce	Promluvte si s Estelle o Egyptských artefaktech (3).
5	846	Pokoj Lady Howard	Získáte automaticky po rozhovoru s Estelle.
10*	856	Před kostelem	Sledujte Emilia na hřbitov - vyslechnete rozhovor s Mesmim.
5*	861	Hotelová chodba	Zaklepejte na dveře Emiliova pokoje.

Gabriel Knight 3 (1) - výsledek se dostaví pouze v případě, že již máte v Sidney naskenovaný otisk prstu Estelle. Pokud ne, můžete ho sejmout z láhve v modrém mopedu stojícím v půjčovně na náměstí.
(2) - v této chvíli již musíte mít v Sidney srovnaný otisk prstu z LSR s otiskem Estelle.
(3) - možno pouze v případě, že jste v bloku 12pm-3pm vyslechli rozhovor mezi lady Howard a Estelle.

DAY 3, 9 pm - midnight (Gabriel):

 
10*	871	Chrám-vstupní síň	   Vyřešte šachovnicovou hádanku (1).
5*	876	Chrám-svatyně #1	   Zachyťte se čepele obrovského kyvadla (2).
5*	881	Chrám-svatyně #1	   Seskočte z kyvadla na sloupek uprostřed místnosti (3).
10*	891	Chrám-svatyně #1	   Vložte symbol nekonečna, ovoce a vejce na misku vah.
2	893	Chrám-svatyně #2	   Zavolejte Grace a zeptejte se na informace o této místnosti.
2*	895	Chrám-svatyně #2	   Seberte koženou rukavici.
5*	900	Chrám-svatyně #2	   Seberte rukavicí valounek z hořící misky.
5*	905	Chrám-svatyně #2	   Vložte valounek do sochy démona (levá socha).
5*	910	Chrám-svatyně #2	   Otočte s ručičkou na panelu mezi zrcadly doleva (4).
5*	915	Chrám-svatyně #2	   Stiskněte tlačítko se symbolem Yin-Yang na dalším panelu.
5*	920	Chrám-svatyně #2	   Získáte automaticky po otevření východu ze svatyně.
10*	930	Chrám-síň s oponou	   Přejděte po neviditelném mostě.
5	935	Chrám-Holy of Holies	   Zavolejte Grace a zeptejte se jí na démona.
5*	940	Chrám-Holy of Holies	   Vyšplhejte na sarkofág nalevo (5).
25*	965	Chrám-Holy of Holies	   Použijte nůž na démonovo hrdlo (5).

Gabriel Knight 3 (1) - vaším cílem je skočit na každou kachli se symbolem meče, čímž docílíte otevření dveří s kruhovým symbolem. Na každou kachli můžete skočit POUZE JEDNOU, jinak končíte. Na kachle s lebkou logicky nesmíte skočit vůbec. Po šachovnici se musíte pohybovat jako rytíř. Představte si písmeno L, které se v našem případě skládá ze čtyř kachlí. Svislá čárka tohoto písmena představuje tři kachle, vodorovná část dvě kachle. Vy musíte skákat z jednoho konce písmena na druhý (viz obrázek).
(2) - nejdříve vstupte na otáčivý kruh, po kterém se můžete skokovitě přesunovat. Kyvadla se lze zachytit pouze ve chvíli, kdy se zasouvá do stěny (když má největší výchylku). Vy v té chvíli musíte stát asi jedno až dvě políčka před kyvadlem.
(3) - tohle asi nezvládnete napoprvé - chce to trochu trénink, takže si na tomto místě uložte pozici hry.
Gabriel Knight 3 (4) - Když si stoupnete na stupínky pod zrcadly, uvidíte se v jednom zrcadle jako mladík a ve druhém jako stařec. Ručička musí směřovat k tomu zrcadlu, v kterém vypadáte jako stařec.
(5) - na démona nejdříve použijte talisman a ihned poté se vyškrábejte na sarkofág, respektive démona podřízněte.

Tak a je to za námi. Pevně věřím, že vám tento neskutečně rozsáhlý návod dopomohl k zisku maximálního počtu bodů a nebo alespoň k úspěšnému dokončení této skvělé adventury. U dalších návodů se s vámi těším na shledanou...

Autor:

Gamescom 2019

Největší světová herní výstava Gamescom 2019 opět přinesla řadu novinek a ukázek nadcházejících titulů. Velkou pozornost si získaly tituly Death Stranding, Watch Dogs: Legion a samozřejmě Cyberpunk 2077.

Nejčtenější

Dvacet zásadních her roku 1999. Hlasujte, která byla nejlepší

GOTY 1999

Při loňské anketě o nejlepší hru roku 1998 se mohlo zdát, že tehdejší rok neměl v herní historii konkurenci. Letmý...

Excel jako herní platforma, lidé v něm vytvářejí neuvěřitelné věci

Graf v Excelu

Tabulkový procesor od Microsoftu nesmí chybět na žádném pracovním PC a je v podstatě synonymem nudy. Najdou se však...

KVÍZ: Git gut, n00bs sux! Rozumíte mluvě dnešních hráčů?

Grand Theft Auto 5

Stejně jako každá jiná komunita mají i hráči počítačových her svůj vlastní slovník, pro neznalé často nepochopitelný....

VIDEO: Jak by vypadal nový Doom, kdyby vyšel na MS-DOS v roce 1994

DOOM 4 VANILLA

Že se nadšení fanoušci snaží udržet své oblíbené hry při životě a neustále je vylepšují, aby na moderních počítačích...

RECENZE: Blair Witch není horor, ale simulátor nočního venčení psa

Blair Witch

Kultovní filmový horor se ani tentokrát nedočkal adekvátní herní adaptace. Blair Witch obsahuje několik vynikajících...

Najdete na iDNES.cz