Gold & Glory: Road to El Dorado - návod

  12:00aktualizováno  18. února 7:50
Pravda – El Dorado sice je sice hra pro děti a je tudíž velmi jednoduchá, nicméně to nic nemění na faktu, že to mohou být právě děti, jimž může průchod touto hrou činit menší potíže. A nebude pro ně jistě nic jednoduššího, než nahlédnout do našeho podrobného návodu.

Gold & Glory: Road to El Dorado

Podrobný popis putování Tulia a Miguela za bohatstvím a slávou.

Španělské město:

Co je vlastně mým úkolem?

 • Ze všeho nejdříve seberte ze stěny plakát se svými podobiznami.
 • Musíte se dostat ven z města na Kortézově lodi. K tomu však potřebujete získat nějaké peníze a jedinečnou příležitostí je zahrát si kostky s cizincem v hospodě.

  No jo, ale abych si mohl zahrát kostky, potřebuji nějaký vklad…

 • Promluvte si s obchodníkem před městskou branou a za jednu pesetu od něj kupte zrno.
 • Jděte do uličky za obchodníkovým stánkem, kde použijte zrno na slepici, čímž ji chytíte.
 • Obchodníkovi na druhém konci tržiště prodejte svoji slepici a získáte pět peset.
 • Jděte do hostince a ukažte cizinci svých pět peset. Tím začnete hru. Předem uvádím, že nelze prohrát a v závěru nakonec vyhrajete mapu s tajnou cestou do Eldoráda.

  Mám mapu! Ale jsem bez peněz. Jak se teď dostanu na Kortézovu loď?

 • Na tržišti si promluvte s mužem střežícím vchod do přístavu. Ten vám prozradí, že ženy mají přístup do přístavu zdarma.
 • Branou na druhém konci tržiště, kterou dříve hlídala stráž, projděte do centra města.
 • Za branou vyjděte po schůdcích na terasu, pokračujte dozadu na dvorek a odtud projděte dveřmi napravo na nádvoří s malým klučinou, který vás ohrožuje prakem.
 • Prozkoumejte dřevěný sud nalevo, a jakmile si do něj Miguel vleze, rozběhněte se proti malému klukovi. Ten se lekne, upustí prak a uteče.
 • Seberte prak a projděte dále a přes cimbuří až na lokaci, z níž před chviličkou odešla stráž.
 • Prozkoumejte dřevěný plot – ty ženské šaty, co za ním visí, by se vám zatraceně hodily…

  Jak získám ty šaty za plotem?

 • Pokračujte doprava, kde potkáte krotitele býků Velkého Maleza – jediného muže, který kdy zkrotil býka El Diabla. Promluvte si s ním.
 • Jděte opět doprava (před bránu vedoucí na tržiště) a odtud zamiřte do zadní temné uličky.
 • Nadvakrát si promluvte s mužem stojícím před dřevěnými vraty o Velkém Malezovi.
 • Jděte zpět za Malezem a řekněte mu o El Diablu. Pak ho následujte až k velkým vratům, kde si s ním znova promluvte. Gold & Glory: Road to El Dorado
 • Po Malezově projevu otevřete vrata, čímž vypustíte býka El Diabla.
 • Vydejte se za býkem k fontánce a vystřelte po něm prakem a následně ve dvorku nalevo pak rychle připevněte plakát s vašimi podobiznami na dřevěný plot.
 • Jakmile býk vykoná svoji „práci“, seberte ze země ženské šaty a vraťte se zpět na tržiště.

  Jsem převlečený za ženu. Co dál?

 • Jděte k bráně vedoucí do přístavu a promluvte si s hlídačem.
 • Zatímco se bude Tulio bavit s hlídačem, za použití klávesy pro kradmou chůzi projděte s Miguelem za hlídačovými zády do areálu přístavu.

  Jak se nalodím na palubu Kortézovy lodi?

 • Na dvorku musíte uvést do provozu dopravní pásy a to tak, že přinutíte oslíka, který tyto pásy pohání, k pohybu. Toho docílíte pomocí mrkve ze sudu poblíž dvou strážných.
 • Prozkoumejte s Tuliem sud u stěny, Miguel si posléze do něj vleze. S Miguelem, uvězněným v sudu, se pak musíte dostat až k sudu s mrkvemi a to tak, aby si vás ani jeden ze stráži nevšiml. Můžete se tedy pohybovat pouze ve chvíli, kdy jsou k vám stráže otočeny zády (viz obrázek). Jakmile dorazíte k cíli, seberte mrkev a opět se nepozorovaně vraťte nazpět.
 • Získanou mrkev připevněte k provázku na dřevěné konstrukci před oslem, čímž uvedete do provozu dopravní pásy.
 • Ještě je nutné změnit směr chodu dopravních pásů, čehož docílíte stisknutím páky v zadní části dvorku.
 • S Miguelem vylezte po žebříku na rampu u dopravních pásů a vlezte si do sudu, který zde stojí - dostanete se tak na loď. Totéž proveďte i s Tuliem.

  Kortézova loď:

  Jak se dostanu ven z jámy (vězení)?

 • Seberte jablko, vyšplhejte po trámu na zadní stěně až k mříži pod stropem a hoďte jablko koníkovi Altivovi.
 • Seberte z podlahy lodní hák, který vám z vděčnosti za jablko hodil Altivo, a použijte ho na smotaný provazový žebřík napravo, čímž ho rozvinete a můžete vylézt ven z jámy.
 • Z jedné strany jámy na druhou se pak dostanete přeručkováním po držácích ve stropě.

  Gold & Glory: Road to El DoradoJak odemknu zamčené dveře na levé straně jámy?

 • Pokud se podíváte skrz mříže na pravé straně jámy, uvidíte na stěně místnosti se spícím námořníkem a opicí sadu klíčů. Vy potřebujete získat modrý a červený klíč.
 • Seberte sušenky se stolku nalevo od dveří, čímž se navíc dozvíte jméno opice.
 • Použijte sušenky na opici a chtějte po ní modrý a červený klíč.
 • Přeručkujte na druhou stranu jámy a vsuňte oba klíče do zámků u dveří.
 • Otevřete dveře a vejděte dovnitř. Uvnitř vás ale chytne pirát skončíte zpět v jámě.

  A jsem zase v tom. Tentokrát nevím, co mám dělat s Miguelem.

 • Několikrát si promluvte s Tuliem, až třískáním své hlavy do trámu sesune provazový žebřík.
 • Vylezte po provazovém žebříku ven z jámy a přeručkujte na druhou stranu.
 • Vejděte do místnosti s kanóny…

  Jak se zbavím toho otravného piráta?

 • Nejdříve je nutné vypadat jako jeden ze členů posádky. Kradmým pohybem se propližte ke kanónům, kde rychle a opatrně seberte z podlahy šátek.
 • Jakmile od piráta dostanete ponožky, vyčistěte s nimi děla. Teprve pak budete moci sebrat z podlahy sušenky.
 • Vraťte se zpět do díry a pokuste se otevřít kanalizační mřížku v podlaze, načež vám Altivo hodí oknem ve stropě další lodní hák.
 • Seberte hák a použijte ho na poklop v podlaze, čímž ho podepřete. Vložte do kanálu sušenku – po chvíli chytnete krysu. Abyste ji však mohli z kanálu sebrat, musíte na ni použít ponožky.
 • Vraťte se za pirátem u kanónů a ukažte mu chycenou krysu. Tím ho odvaříte.
 • Použijte ponožku na lahvičku s olejem na stole (tím ji nasáknete) a posléze ji zapalte svítící lampou zavěšenou za strop. Tím propálíte kanónem díru v trupu lodi.
 • Přistupte k díře – následuje Tuliův šplh na palubu.

  Jsem na palubě. Jak se teď dostanu pryč z lodi?

 • Pomocí záchranného člunu. Nejdříve je ale nutné dostat na palubu Miguela.
 • Promluvte si s koníkem Altivem, načež ho odvážete a získáte tak provaz.
 • Upevněte provaz ke kruhu v místě, kudy jste na palubu vylezli – vytáhnete na palubu Miguela.
 • Promluvte si s Miguelem o záchranném člunu, načež ho Miguel částečně uvolní.
 • S Miguelem seberte ze sudu jablko a položte ho na dřevěnou desku před koníka Altiva – následuje dramatický únik z Kortézovy lodi.

  Gold & Glory: Road to El DoradoDžungle:

  Jak se dostanu pryč z pobřeží?

 • Kostře v popředí seberte meč.
 • Jděte dozadu ke skále ve tvaru ptačí hlavy, vylezte na ni zleva a na vrcholku přesekněte mečem liánu (Tulio ji pak sebere ze země).
 • Slezte dolů a zarostený průchod do jeskyně nalevo od skály prosekejte mečem. Projděte.

  Jak se dostanu z džungle nahoru na útes?

 • Nejdříve je nutno zachránit malé zvířátko jménem Bibo, kterého v džungli obtěžuje had.
 • Na lokaci nalevo seberte ze země píšťalu a tu použijte na hada, který se poté odplazí.
 • Na lokaci nalevo se pokuste ohnout strom uprostřed. Tulio však nemá dost sil, takže to proveďte s Miguelem. S Tuliem pak přivažte liánu k Bibovi a toho následně použijte na strom (jako předmět z inventáře) – Miguel Biba vymrští na útes, odkud Bibo spustí liánu.

  Jak se dostanu přes řeku a posléze přes jezírko?

 • Z křivého stromu na útesu ulomte větévku, kterou použijte na velkou hromadu kamenů u řeky.
 • Pokuste se s větví pohnout, ale nemáte dost sil, takže tak učiňte s Miguelem. Kameny se převalí přes řeku a vy ji tak můžete přeskočit (klávesou CTRL).
 • Přes jezírko přeskákejte po kamenných ostrůvcích a po krunýřích želv. Dávejte si však pozor na z vody vyskakující pirani! Pokud nevíte kudy přes jezírko přeskákat, využijte jednoho z okolních obrázků (modrá stopa patří Tuliovi, červená Miguelovi).
 • Miguelovi bude ke konci jeho cesty přes jezírko nutné trochu pomoci - s Tuliem mu musíte z břehu převalit do jezírka kámen.
 • U řeky s velkou lebkou následujte Miguela do jeskyně. Objevíte se u dveří do chrámu, kde stiskněte páku na stěně u mostu – Miguel se propadne do řeky a vy projděte do nitra chrámu.

  Jak projdu tím bludištěm místností v chrámu?

 • Povšimněte si symbolů nade dveřmi a nad pákami a zjistíte, že jednotlivé páky otevírají dveře se totožnými symboly. Průchod bludištěm ale není vůbec složitý – v podstatě stačí vždy stisknou páku a projít těmi dveřmi, které se otevřou.
 • Přesný postup pro Tulia: stiskněte páku a projděte dveřmi se symbolem zeleného hada, stiskněte páku a projděte dveřmi se symbolem modré hlavy, stiskněte páku a projděte dveřmi se symbolem červeného ptáka, stiskněte páku a projděte dveřmi se symbolem hada, projděte dveřmi se symbolem červené ryby. Nastupte do výtahu ve tvaru lebky a stiskněte CTRL. Gold & Glory: Road to El Dorado
 • Přesný postup pro Miguela: páka – červená ryba, páka – zelený had, páka – modrá hlava, páka – modrá hlava, červený pták. Nastupte do výtahu a stiskněte CTRL.

  Co mám dělat v místnosti se dvěmi lebkami?

 • Pomocí dvou lebek, což jsou vlastně výtahy ovládané třemi pákami, se musíte dostat ke schodům v dolní části obrazovky. Přitom bude nutné se často mezi oběma hrdiny přepínat (ENTER) a vzájemně mezi nimi spolupracovat.
 • Přesný postup: Stoupněte si s Miguelem na lebku napravo a Tuliem stiskněte páku (Miguel sjede dolů). S Tuliem si stoupněte na druhou lebku a s Miguelem stiskněte páku (Tulio sjede dolů). S Miguelem nastupte zpět na lebku a s Tuliem stiskněte páku (Miguel vyjede nahoru). Přejděte s Miguelem na druhou lebku a s Tuliem stiskněte páku (Miguel sjede dolů).
 • Jakmile budete mít oba hrdiny pohromadě, sejděte po schodech dolů, kde stiskněte páku na pravé stěně a následně projděte osvětleným průchodem k vodopádu.

  Jak se dostanu do toho malého průlezu za vodopádem?

 • Pomůže vám Bibo. Požádejte ho, aby vlezl do tunelu.
 • Uvnitř jeskyňky odsuňte sošku z plošinky uprostřed a shoďte na ni kameny (vysunou se mříže). Sošku pak vystrkejte průchodem ven před jeskyňku.
 • S Tuliem seberte sošku, vraťte se kolem vodopádu do chrámu a zde vložte sošku do oltáře (zavřou se ústa velké lebky).
 • Vyjděte ven před chrám a vylezte po kamenných výčnělcích, které se nacházejí na místě, kde byl původně vodopád.

  Eldorádo:

  Jak se dostanu přes zničený most?

 • Musíte ho znovu postavit. Přesněji řečeno vám ho postaví bohové, které reprezentují čtyři sochy-sloupy v rozích obrazovky. Aby tak učinily, musíte jim dát nějaké dary.
 • Při řešení tohoto puzzlu využijte obrázku, který je součástí tohoto návodu. Žlutě jsou v něm očíslovány sochy (1 – socha s ušima, 2 - socha s očima, 3 – socha s nosem a 4 – socha s ústy). Soše s ušima zahrajte na flétnu, soše s očima ukažte zlatý plát (ten seberete kostře uprostřed obrazovky), soše s nosem dáte přičichnout k ponožce s soše s ústy dáte sušenku.
 • Aby ale byly jednotlivé sochy interaktivní, musí si druhá postavička stoupnou na předem dané místo. Tyto jsou na obrázku vyznačeny červeně a jejich čísla korespondují s očíslováním soch (příklad: Tulio si stoupne na místo 1 a Miguel použije flétnu na sochu 1, atd.).
 • Jakmile bude most kompletně sestaven, přejděte po něm doprava k lávovému jezírku.

  Gold & Glory: Road to El DoradoJak se dostanu do chrámu za lávovým jezírkem?

 • Musíte lávu přeskákat podobně, jako jste před časem přeskákali vodu. Cesty pro Miguela i Tulia jsou znázorněny na jednom z okolních obrázků (Miguel: žlutá barva, Tulio: modrá barva).
 • Nejdříve musíte jezero přeskákat s Miguelem. Jakmile tak učiníte, stiskněte páku u zadního vchodu do chrámu, čímž otevřete hlavní vchod do chrámu.
 • S Tuliem pak přeskákejte k hlavnímu vchodu, vejděte dovnitř a stiskněte páku na zdi - tím vpustíte dovnitř Miguela. Společně pak pokračujte doprava, kde vylezte po žebříku na terasu.

  Jak se dostanu přes komplex výtahů, pák a pavouků?

 • Podstatou je se neustále mezi Tuliem a Miguelem přepínat a vzájemně si pomáhat v aktivování výtahů. Ještě je nutné dávat pozor na pavouky, kteří jsou nebezpeční a stačí chvilka nepozornosti a začínáte znova. Proto doporučuji si v kritických okamžicích hru uložit.
 • Při průchodu komplexem využijte detailního obrázku, který je součástí tohoto návodu.
 • Přesný postup: Tulio stiskne páku (1) ve chvíli, kdy bude pavouk (1) na pravém okraji římsy. Miguel nastoupí do výtahu (1), Tulio opět stiskne páku (1). Miguel přeběhne doleva a stiskne páku (2). Tulio nastoupí do výtahu (1), Miguel stiskne páku (2) a Tulio přejde za Miguelem. Cestou ještě seberte z keříku červené ovoce.
 • Miguel stiskne páku (2), Tulio nastoupí do výtahu (2), Miguel stiskne páku (2). Tulio vyleze po žebříku na horní terasu a stiskne páku (3), čímž vysune výtah (3). V okamžiku, kdy bude pavouk (3) na pravé straně, Tulio vloží pod výtah (3) ovoce. Pak se vrátí k páce (3) a stiskne ji ve chvíli, kdy bude pavouk pod výtahem žrát ovoce. Tím pavouka zničí.
 • Tulio stiskne páku (4), Miguel nastoupí do výtahu (2) a Tulio opět stiskne páku (4). Miguel vyleze po řebříku a kolem Tulia pokračuje doprava k páce (5). Tu stiskne, aby vysunul výtah (4). V povzdálí počká, až na výtah (4) vleze pavouk (4) a rychle stiskne páku (5), čímž se pavouka zbaví. Miguel znova stiskne páku (5) a pokračuje doprava.
 • Tulio přejde k páce (5) a musí s ní operovat tak dlouho, dokud nepřemístí pavouka (5) pod výtah (6). Miguel pak nastoupí do výtahu (5) a Tulio stiskne páku (5), avšak musí dávat pozor, aby pavouk (5) nebyl na ploše výtahu (6)!!! Tulio opět stiskne páku (5) a nastoupí do výtahu (5). Nakonec Miguel stiskne páku (6), avšak opět musí dávat pozor na pavouka (5).
 • Jakmile budou Tulio i Miguel na vrcholu, mohou konečně vejít do chrámu.

  Gold & Glory: Road to El DoradoJsem ve vodní věži a nevím, jak mám zprovoznit pumpu

 • S Tuliem musíte nejdříve sehnat tři ozubená kola a ty pak zasadit do dřevěného mechanismu vodní pumpy.
 • Ze vstupní místnosti chrámu jděte doprava, kde u nádob v levé části obrazovky seberte první ozubené kolečko. Pokračujte dvakrát doprava a pod mozaikou na zdi seberte druhé ozubené kolečko. A konečně jděte ještě jednou doprava, kde seberte třetí ozubené kolečko.
 • Ze vstupní místnosti jděte na opačnou stranu chrámu (doleva), až dorazíte do místnosti se zavřenými dveřmi. V levé části této místnosti se nachází dřevěný mechanizmus, do nějž naskládejte všechny tři ozubené kolečka – ze stropu spadne malý zlatý kámen, který seberte.
 • Jakmile získáte zlatý kámen, otevřou se jedny dveře v místnosti. Projděte jimi a uvnitř dvakrát prozkoumejte mřížku u zdi – obživne tak socha jaguára.

  Dostal jsem pod kontrolu Miguela. Co s ním? :o)

 • Miguelovým úkolem je pomocí meče uvolnit všechna soukolí u vodních hrází.
 • Jděte doprava a fresce na zadní stěně vydloubněte mečem její modré oko.
 • Vraťte se o lokaci nazpět, kde mečem uvolněte soukolí vodní hráze.
 • Projděte přes celý chrám až k místnosti se zavřenými dveřmi, a protože u sebe máte modrý drahokam, jedny z nich se před vámi otevřou. Vejděte a v následující místnosti opět uvolněte mečem soukolí vodní hráze.
 • Projděte do místnosti se sochou jaguára a i zde uvolněte mečem soukolí další vodní hráze.

  Šmarjapano, jak mám utéct před tím zlostným jaguárem?

 • Jak s Tuliem, tak posléze i s Miguelem musíte utíkat téměř přes celý chrám až do místnosti s padacími dveřmi v podlaze a s pákou v pravé části místnosti. Zde počkejte, až se jaguár přiřítí nad padací dveře a stiskněte páku.
 • S Miguelem se pak vraťte do místnosti, kde obživl jaguár, a uvolněte soukolí poslední hráze.
 • Při zpáteční cestě potkáte Tulia. Vejděte do zadní místnosti a zatáhněte zde za páku.

  OK, voda teče. Co teď?

 • Prakticky už nic. Prostě jen odejděte z chrámu a kochejte se úchvatnou závěrečnou animací…

 • Autor:

  Cyberpunk 2077

  Cyberpunk 2077 patří mezi nejočekávanější hry současnosti. Kutí ho tvůrci Zaklínače a opět půjde o hru na hrdiny v otevřeném světě. Ukázka za zavřenými dveřmi na E3 2018 nás nadchla, letošní pak potvrdila, že je zaděláno na hit. Rozruch vzbudil také herec Keanu Reeves, jenž na tiskovce Microsotu odhalil datum vydání. Pro největší fandy je pak určena sběratelská edice za několik tisíc. Hra bude opatřena českými titulky.

  Nejčtenější

  Hořící zombie dítě mu ukončilo rekord, ale nastartovalo kariéru

  Streamer Philza

  Britský streamer Phil „Philza“ Watson drží rekord za nejvíce času stráveného na jeden život v hardcore módu hry...

  Čínské kopie her už vadí i samotným Číňanům

  Naštvaní čínští hráči protestují proti hře Genshin Impact

  Že se v Číně bez skrupulí kopírují západní herní hity už asi nikoho nepřekvapí. Oznámení nové hry Genshin Impact však...

  Lidé vzpomínají na obaly od 3D karet minulé dekády. Jsou k smíchu i pláči

  Retro obal od 3D grafického akcelerátoru

  Estetika nikdy nebyla silnou stránkou videoherní kultury, své pomyslné dno však už má snad naštěstí za sebou. Nic...

  Samuraj, viking nebo husita? Osm možných scénářů dalších Assassin’s Creed

  Assassin's Creed

  Studnice nápadů pro další hry Assassin’s Creed sice není příliš plná, ale zároveň je stále mnoho cest, kterými se hra...

  Nepropásněte hru zdarma. Skvělý Mutant Year Zero není ani rok starý

  Mutant Year Zero: Road to Eden

  Obchod Epic Store rozdává tento týden opět parádní kousky. Kromě povedené tahové strategie Mutant Year Zero je to i...

  Další z rubriky

  Fanoušci upravili vzhled zaklínače, aby se podobal seriálové adaptaci

  Zaklínač 3 – Geralt jako Henry Cavill

  Tvůrci chystaného seriálu Zaklínač vycházejí z původních knih Andrzeje Sapkowského, nikoli jeho oblíbené videoherní...

  V nových Need for Speed Heat nebudou lootboxy

  Need for Speed Heat

  Závodní série Need for Speed není právě v dobré kondici. Dva roky starý díl Payback se nepovedl. Vylepší si EA reputaci...

  Pět scén z her, které narazily na australskou cenzuru

  South Park: Stick of Truth

  O cenzurování videoher v Austrálii toho bylo napsáno již mnohé, málo se už však ví, že se v posledních letech situace...

  Akční letáky
  Akční letáky

  Všechny akční letáky na jednom místě!

  Najdete na iDNES.cz