Gothic 2: The Night of the Raven - Návod #3

  12:00aktualizováno  3. prosince 11:25
Minulou část jsme zakončili tím, že jste byli úspěšně přijati mezi žoldáky a také jsme konečně zakončili gigantickou první kapitolu. V dnešní části návodu se podíváme do Staré kolonie, kde se odehrával děj Gothicu 1.

Gothic 2 Addon Chapter 2 – Return to the Colony
Promluvte si s Lordem Hagenem o důvodu přítomnosti paladinů v Khorinisu a dozvíte se celou pravdu. Vyjděte z budovy, ale ještě zůstaňte v Horní části města. Dejte se doprava a promluvte si s Luterem a dozvíte se co chce. Vejděte do jednoho z domů a pokuste se ukrást Salandrilovi klíč. Jděte pryč z Horní části města a Fernando s vámi udělá ještě jednu dohodu. Vzhledem k tomu, že začala nová kapitola, budou mít obchodníci nové zboží, u Abuyina si můžete nechat udělat další věštbu, spousta NPC vám řekne něco navíc, apod. Také okolí cest a místa, která jste už prolezli budou opět zaplněna potvorami, objeví se nové rostlinky, apod., takže buďte na pozoru. Promluvte si s Garvellem a řekněte mu všechno, co chtěl vědět. Teď zajděte za Vatrasem, promluvte si s ním a dostanete nový úkol. Donést dopis mágovi jménem Isgaroth. Vyjděte tedy z města, použijte teleporter v jeskyni skřeta a u hospody jděte po cestě ke klášteru („Monastery“). Zkuste se pomodlit u sochy Innose a jděte dále. Kousek odtud je po levé straně cesty malá svatyně, kde se bude Isgaroth modlit. Dějte mu dopis a s odpovědí běžte zpět za Vatrasem. Jako odměnu doporučuju prsten obratnosti („Ring of Dexterity“). Teď jděte zpět na Onarovu farmu (pro urychlení cesty doporučuju použít opět teleporter z jeskyně). Touto dobou už bystě měli zvládnout bez problémů číhavce („Lurkera“), kterých je okolo jezera kousek od hospody několik, takže skočte do vody, doplavte na ostrov a jednoho tu zabijte. Vybavte se krumpáčem a najděte velký červený kříž na zemi – tady je část Gregora pokladu. Pokračujte po cestě na farmu. Před vchodem do domu vás osloví Torlof a dá vám další práci – Bengar si stěžoval na nějaké problémy s milicí, takže je třeba mu pomoci. Jděte ještě do domu a promluvte si s Leem o dopise. Jděte tedy po cestě ke křižovatce, kde stojí Greg. Jděte opačným směrem, než kdybyste šli na Sekobovu farmu a přes hromadu „Field Riderů“ se probijte až ke kamenným schodům. Kousek od nich je malý tábor s několika bandity. Ty pobijte a ve stanu si promluvte s Elvrichem, který tu byl v zajetí. Ukažte mu dopis od Lucie a pokračujte v cestě. Vyběhněte schody a jste na Bengarově farmě. Promluvte si s Malakem (nemusíte ho zabíjet, opravdu nemá nic společného s vynikajícím RPG Knights of the Old Republic, ani nemá tušení že je pánem všech Sithů :)) a poté s Bengarem (nezmiňujte se mu o Balthasarovi). Po rozhovoru uvidíte přicházet dva vojáky milice, které zabijte a Bengarovi řekněte, že je po problému. Jděte za stodolu, kde je na zemi červený kříž, takže vykopejte další část Gregových věcí.

Gothic 2 Addon Sledujte cestu směrem k jezeru a ke skalám a narazíte na lovce jménem Gaan. Gaan vám dá úkol zabít příšeru, na kterou on sám nestačí. Sledujte ho až k oltáři Innose a uložte hru. Vaším cílem bude „Snorting Dragon Snapper“ – velice tuhý protivník, který vás zabije během chvilky. Se zbraní v ruce na něj asi ještě nemáte, ale velice se mi osvědčil svitek „Rain of Fire“, který ho zabil okamžitě a ani ke mně nestačil přiběhnout. Gaanovi řekněte o svém úspěchu a ten vás teď muže naučit něco ze svých loveckých schopností. Na břehu jezera je také další červený kříž, značící další část Gregových věcí, takže je vykopejte. Vraťte se ke kamenným schodům a kousek od tábora banditů najděte poslední červený kříž. Vykopejte amulet a všechny tyto věci doneste Gregovi. Povězte mu o Dexterovi a další úkol je za vámi. Teď se vraťte na místo, kde jste poprvé potkali Gaana. Pokračujte přes můstek až k paladinům, kteří tu hlídají vchod. Vpustí vás dovnitř. Jděte stále rovně a po levé straně hledejte vchod do jeskyně (pokud byste šli rovně, narazíte na skřety, tedy na jistou smrt). Projděte jeskyní a přes kamennou lávku přejděte přes kaňon a dojděte až k dalšímu průchodů. Vstupte.

Jste ve „Valley of the Mines“, tedy ve světě prvního Gothica. Ti, co ho hráli tu budou jako doma, ale i pro ně je tu nachystáno spousta překvapení. Bohužel je noc a nemáte se kde vyspat, takže buď použijte svitek s kouzlem „Light“ nebo pochodeň. Pokud byste se vydali doprava, dostanete se k místu, kde začínal první Gothic, ale tam teď nechoďte – jednak je tam několik skřetů a jednak se tam podívám později. Jděte tedy doleva, ale ne dolů, ale po útesu nahoru a přes most. Zabijte dva „Field Ridery“ a seberte veledůležitý předmět – runu, která vás odkudkoliv z „Valley of the Mines“ teleportuje právě sem. Teď už konečně jděte dolů a shlédněte animaci, ve které draci chrlí zkázu na paladiny. Pozor na „Dragon Snappera“ vpravo – na toho asi zatím ještě nemáte.

Pokračujte stále dolů, až narazíte na Jergana – dá vám radu jak se dostat do hradu, pokud tam řeknete Oricovi, že jeho bratr je mrtvý. Skočte tedy do vody a plavte směrem doleva. Vybíjejte „Lurkery“, vážky, mrchožrouty a vlky, kterými se to na břehu jen hemží. Jednak už to v této části hry není doufám problém a také vám rostou zkušenosti, ale také se to bude hodit až tudy půjdete příště, protože tudy rozhodně nejdeme naposled. Všimněte si cesty na druhém břehu, tak vyplavte kousek za ní, ale po ní nechoďte. Jděte lesem nad cestou a sledujte hradní stěnu – až uvidíte velkou kládu, která vede od země až nahoru, rozeběhněte se a proběhněte kolem skřetů přímo na tu kládu. Skřeti vás sice budou sledovat, ale jakmile budete na kládě, dají pokoj a odejdou. Vylezte po kládě nahoru a jste v bývalém „Starém Táboře“, ze kterého jsou teď už jen ruiny.

Gothic 2 Addon Promluvte si s Udarem, který je nahoře a ten vás odkáže na nedaleko stojícího Sengratha. Od toho si můžete koupit nějaké léčivé svitky a další užitečnosti. Kousek dál je Tandor, který má na skladě některé opravdu dobré zbraně. Vedle je Keroloth, který vás může vytrénovat v jednoročních i v obouručních zbraních. Pokud budete chtít vytrénovat ve střelných zbraních, odkáže vás zpět na Udara, což je podle něj nejlepší kušista („Crossbowman – prostě je dobrej v zacházení s kuší). Luk vás bohužel nenaučí. Dále si promluvte s kovářem Dobarem a jeho učněm Parlafem, který si postěžuje, že Engor zase snížil příděly jídla. Jděte tedy do budovy vedle a promluvte si s Engorem. Aby zvýšil příděly, musíte mu dát dva tucty masa, jedno jakého. Angorovi také prodejte všechny zbytečnosti co máte a kupte si co chcete (mapu si nekupujte, tu za chvíli dostanete zadarmo). Jděte do kostela naproti a promluvte si se starým známým Miltenem. Dozvíte se spoustu zajímavostí o svých bývalých přátelích z Gothica 1. Řekne vám také, že tu ve vězení je Gorn, takže váš další úkol je osvobodit ho. Vyjděte po schodech nahoru a seberte runu, která vás bude dopravovat sem. Teď jděte úplně na konec dvora a v posledních dveřích je Brutus – může vás vytrénovat v síle, ale musíte mu přinést dvě stě zlaťáků, které mu vzal, spolu s ostatními cennostmi, Den. Zaplaťte mu hned a Dena si najděte později (je kousek od místa, kde jste poprvé skočili do vody – stačí jít trochu níže a jít po pravé straně, ale pozor na „Snappery“ – vydáme se tam později). Kousek od Brutuse stojí Gerold, který hlídá vchod do vězení. Teď s ním nehnete, takže si s ním pouze promluvte a vydejte se do hlavní budovy. Promluvte si nejprve s Percivalem a Oricem.

Gothic 2 Addon Poté už vám nic nebrání v rozpravě s Garondem – vůdcem této expedice. Důkladně ho prokecněte a dostanete nový úkol. Aby vám dal důkaz pro Lorda Hagena, musíte mu donést zprávu o stavu jeho tří výprav, které vyslal těžit magickou rudu. Dá vám také mapu s jejich umístěním a slíbí odměnu pět set zlaťáků. Zeptejte se ho na Gorna – pustí ho na svobodu za tisíc zlatých. Promluvte si opět s Percivalem a Oricem a dozvíte se další informace. Jděte za Miltenem a řekněte mu o Gornovi. Milen vám přispěje dvě stě padesát zlaťáků. Pokud máte stále obyčejné lehké brnění, jděte vykoupit Gorna hned (částku jde totiž ještě snížit přispěním samotného Gorna a Diega, ale je to zdlouhavé – podívejte se když tak na můj návod na Gothic 2 bez datadisku). Stačí si promluvit s Garondem a poté s Geroldem. Ve vězení stiskněte spínač na stěně a promluvte si s Gornem. Dá vám střední žoldácké brnění. Gorn odejde za Miltenem, kam se vydejte také – promluvte si s oběma a připravte se vyrazit na splnění úkolu od Garonda. Pořádně se na to vyspěte a doplňte si zásoby. Jděte k Udarovi a po kládě dolů. Náš první cíl bude důl kousek od místa, kde jste skočili do vody (podívejte se na mapu – je to ten osamocen, zbylé dva jsou kousek od sebe).

Gothic 2 Addon Pokud stále nemáte na skřety (já na ně neměl, maximálně na jednoho), utečte jim jako minule úplně stejnou cestou – do vody vás pronásledovat nebudou (později jsem přišel na účinnou taktiku – stačí být úplně dole na kládě a skřeti na vás nebudou útočit, ale vy na ně zbraní dosáhnete, tak je můžete pomalu urubat bez ztráty jediného hitpointu). Plavte vodou stejným směrem, jakým jste přišli. Doplavte až úplně na konec řeky k vodopádu. Za vodopádem je tajná místnost s několika užitečnostmi. Vylezte na pravém břehu (pokud plavete proti proudu) a všimněte si dřevěné věže opodál. Vybijte „Snappery“ a vydejte se tam. Ještě než vejdete do dolu, pomodlete se u sochy Innose a posbírejte věci okolo ní (něco je ukryto i za ní). V dole vám Grames řekne, že paladin Marcos vzal všechnu rudu a odešel ji někam ukrýt. Vyjděte tedy z jeskyně a vydejte se směrem nad vodopád. Překročte dva dřevěné mosty, pobijte spoustu havěti a také bandity dole. Pokračujte dál údolím směrem od banditů a najděte malou chatrč s červenou střechou (je na mapě) a spoustou krys a dalších potvor okolo. Za chatrčí v jeskyni je Marcos, se kterým si promluvte. Poté otevřete dveře do malé jeskyňky a vezměte si co chcete. Kousek nad Marcosem jsou lovci Talbin a Engrom. Talbin vás může naučit brát trofeje, ale chce za to kousek sýra, který je ale v truhle vedle něho a kterou můžete bez problémů vypáčit aniž by to někomu vadilo. Promluvte si s oběma a poté se pomocí runy dopravte do hradu, prodejte a nakupte co uznáte za vhodné a vyspěte se do rána (to aby vás na další cestě nezastihla noc) a připravte se na další cestu.

Gothic 2 Addon Z klády jděte opět pořád rovně nahoru, ale tentokrát jděte podél vody doprava, dokud nedojdete ke skalní stěně. Pobijte nějaké potvory a jděte po cestě až do průsmyku, kde pobijte vlky a prozkoumejte mrtvolu Olava. Jděte dál po cestě a podle mapy dojděte k prvnímu dolu. Jak brzo zjistíte, důl byl napaden „Minecrawlery“ a všichni jsou tu mrtví. Vybijte „Minecrawlery“ (pozor, na konci jeskyně je jeden „Minecrawler Warrior“, který je o dost tužší) a najděte mrtvolu Silveria. Prozkoumejte ji a vezměte si dopis, který si přečtěte. Stojí v něm, že Diego vzal magickou rudu do jiného úkrytu. Dojděte do druhého dolu, kde je osazenstvo trochu živější, ale také není moc početné. Promluvte si s Jerganem, který vás může naučit brát trofeje a také vám popíše, kde se skrývá Diego. Dále si promluvte s Bilgotem, Tengronem (dám vám prsten pro Udara, takže až budete na hradě, nezapomeňte mu ho dát) a Fajethem. Ten po vás bude chtít službičku – vymlátit všechny „Snappery“ v okolí dolu – nic těžkého. Až to budete mít, řekne vám, kolik rudy mají. Teď se podívejte na mapu a všimněte si malého průsmyku ve tvaru U kousek odtud – to je místo, kde se skrývá Diego. Poznáte to podle dvou mrtvých paladinů před ústím. Promluvte si s Diegem a dozvíte se, kolik beden hlídá. Také by odtud rád vypadl, ale to vyřešíme za chvilku. Teď se teleportujte do hradu a Garondovi podejte důkladnou zprávu o těžbě dostanete slíbený dopis pro Lorda Hagena a peníze. Teď je na čase nahrabat si bez větší námahy hromadu zkušeností a dostat se o pár levelů výše.

Gothic 2 Addon Opět se připravte na cestu a kupte si hojivé lahvičky – budou potřeba. Vraťte se k Diegovi a řekněte mu, že můžete jít pryč spolu. Bude souhlasit a půjde za vámi. Jděte tedy okolo dolu, kde jste byli jako první a poté podíl řeky až nahoru k průchodu do Nového světa. Vtip je v tom, že za potvory, které zabije Diego dostanete zkušenosti. Diego je výborný bojovník se silnými zbraněmi a neuvěřitelným množstvím hitpointů. Pokud mu ale náhodou klesnou, není problém mu v rozhovoru nabídnout hojivý lektvar. Když máte po ruce tak dobrého parťáka, byla by hloupost jít přímo k cíli. Jděte všude kam můžete (jsou ale místa, kam Diego nepůjde, ale na to vás vždy upozorní) a pobijte co se dá. Většinou stačí pouze dojít k nepřátelům a Diego je ihned začne ostřelovat lukem a poté je dorazí mečem. Já takto postoupil asi o tři levely bez vytažení zbraně, ale jde to i o víc. S takovýmto pomocníkem se stavte i za Denem, jehož tělo leží kousek od řeky v místě, kde jste poprvé skočili do vody, ale kousek od něj je i hejno „Snapperů“ a dokonce i jeden „Dragon Snapper“, ale s Diegem to nebude problém. Až tady skončíte, jděte nahoru směrem k průchodu. Cestou ještě uvidíte po levé straně dalšího „Dragon Snappera“, se kterým si Diego hravě poradí a oberte mrtvolu paladina, která tu leží. Až budete nahoře u průchodu, ještě nechoďte dovnitř, ale pokračujte po cestě a zabíjejte skřety. Až dojdete k jezeru, promluví s vámi Diego a dostanete speciální „Nostalgy Bonus“. Jste totiž na místě, kde začínal Gothic 1 a to tím, že s vámi začal mluvit právě Diego. Diego se zmíní, že na tomto místě je ještě něco, ale nemůže si vzpomenout a odejde k průchodu. Já však vím, co měl Diego na mysli. Jedná se o jeho váček s penězi, který je na levém břehu jezera (pokud se dívate na jezero od místa, kudy jste přišli), pro který by vás stejně poslal až ho potkáte v Khorinisu, takže abyste se sem nemuseli zbytečně vracet, vezměte ho už teď. Vraťte se k průchodu, promluvte s Diegem a projděte na druhou stranu. Až budete na druhé straně, začíná třetí kapitola, ale tu vyřešíme až příště…

Autor:

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 patří mezi nejočekávanější hry současnosti. Kutí ho tvůrci Zaklínače a opět půjde o hru na hrdiny v otevřeném světě. Ukázka za zavřenými dveřmi na E3 2018 nás nadchla, letošní pak potvrdila, že je zaděláno na hit. Rozruch vzbudil také herec Keanu Reeves, jenž na tiskovce Microsotu odhalil datum vydání. Pro největší fandy je pak určena sběratelská edice za několik tisíc. Hra bude opatřena českými titulky.

Témata: Socha, Vtip

Nejčtenější

Hořící zombie dítě mu ukončilo rekord, ale nastartovalo kariéru

Streamer Philza

Britský streamer Phil „Philza“ Watson drží rekord za nejvíce času stráveného na jeden život v hardcore módu hry...

Čínské kopie her už vadí i samotným Číňanům

Naštvaní čínští hráči protestují proti hře Genshin Impact

Že se v Číně bez skrupulí kopírují západní herní hity už asi nikoho nepřekvapí. Oznámení nové hry Genshin Impact však...

Lidé vzpomínají na obaly od 3D karet minulé dekády. Jsou k smíchu i pláči

Retro obal od 3D grafického akcelerátoru

Estetika nikdy nebyla silnou stránkou videoherní kultury, své pomyslné dno však už má snad naštěstí za sebou. Nic...

Samuraj, viking nebo husita? Osm možných scénářů dalších Assassin’s Creed

Assassin's Creed

Studnice nápadů pro další hry Assassin’s Creed sice není příliš plná, ale zároveň je stále mnoho cest, kterými se hra...

Nepropásněte hru zdarma. Skvělý Mutant Year Zero není ani rok starý

Mutant Year Zero: Road to Eden

Obchod Epic Store rozdává tento týden opět parádní kousky. Kromě povedené tahové strategie Mutant Year Zero je to i...

Další z rubriky

Nešťastný Anthem opouští už i jeho hlavní producent Ben Irvine

Anthem (PC)

Poslední hrstka věrných fanoušků kontroverzní střílečky Anthem dostala další velikou ránu. Hlavní producent Ben Irvine,...

Nepropásněte hru zdarma. Skvělý Mutant Year Zero není ani rok starý

Mutant Year Zero: Road to Eden

Obchod Epic Store rozdává tento týden opět parádní kousky. Kromě povedené tahové strategie Mutant Year Zero je to i...

Pět scén z her, které narazily na australskou cenzuru

South Park: Stick of Truth

O cenzurování videoher v Austrálii toho bylo napsáno již mnohé, málo se už však ví, že se v posledních letech situace...

Najdete na iDNES.cz