Harry Potter II - vypiplaný návod #3

  12:00aktualizováno  8. ledna 2003 9:17
Harry Potter - o rok starší, o rok zkušenější - se se všemi svými přáteli vrací zpět do kouzelnické školy čar a kouzel v Bradavicích. To ovšem neznamená, že nepřátelé polevují ve svém úsilí mladého kouzelníka zabít... V úspěšném dokončení vám jistě pomůže i náš návod, který pro vás Iva pečlivě připravila - a to včetně příběhových komentářů.

Předchozí díl návodu (2. díl)

Kapitola IX - Kouzlo Houbuj

Level 1 - Výuka kouzla
Čeká vás tedy znovu už tolik známý způsob výuky nového kouzla Houbuj, tj. sledování obrazce, který je obtahován kouzelnickou hůlkou a vaše rychlá a odpovídající reakce na šipky, kterých se hůlka právě dotýká příslušnou kurzorovou šipkou na vaší klávesnici. Jistě jste si už tento způsob výuky kouzla důkladně vžili, takže nebudete mít žádný problém s trojnásobně opakovaným pokusem při výuce a zcela určitě tak získáte pro Nebelvír ten největší možný počet bodů. No a teď už jen musíte prokázat nabyté schopnosti a vědomosti v dalším časově omezené praktickém cvičení a za případně ušetřený čas tak dostat další body ve prospěch vašeho družstva.

Level 2 - Praktické cvičení
Budete poučeni profesorem Lockhartem o tom, co máte v tomto cvičení udělat. Opět je to hledání a sbírání malých zlatých hvězdiček, které vám přidávají čas k ubíhajícímu časovému limitu a za celkově ušetřený čas znovu obdržíte přepočtené body ve prospěch Nebelvíru. Jděte tedy dopředu a seskočte si dolů. Dole zlikvidujte dva trpaslíky a vhoďte je zpět do jejich děr. Po obou stranách vyberte vázy s fazolkami, potom ve výklenku použijte kouzlo na sochu. Vyskočte si zpět nahoru, na znak v podlaze použijte kouzlo a vyskočte si do výklenku před vámi, seberte malou hvězdu. Z něj si přeskočte zpět na zviditelněnou plošinku, uvnitř je truhlice s kartou. Přeskočte zpět do výklenku, kde jste sebrali hvězdu a pokračujte dále vpřed. Zde znehybněte Šotka, který je velmi jedovatý a rád kouše, potom hned Trpaslíka, oba vhoďte nazpět do děr a posbírejte fazolky. Vlevo se otevřela zeď, za ní je truhlice plná fazolek. Pak použijte na znak v podlaze kouzlo a přeskočte si dál. Nahoře jděte dopředu, vlevo na římse seberte fazolky a vlezte do výklenku. Zde kouzlem na znak v podlaze, odrazte se a přeskočte do výklenku naproti, kde seberte fazolky. Pak nalevo použijte kouzlo, zeď se otevře, seberte hvězdu, doleva přeskočte na pohyblivou plošinu a z ní doprava k další hvězdě. Chodbou dopředu a uložte si hru. Pak umrtvěte tři jedovaté Šotky, seberte žabku. Zničte plazmu na zemi, přesuňte vysoký kvádr až k dalšímu hranolu, to znamená dopředu a doleva, vyskočte si na menší kvádr u sochy ve výklenku, odrazte se, přeskočte si k soše. Použijte na ni kouzlo a posbírejte fazolky. Potom se vraťte na nízký kvádr, z něj si přeskočte na vysoký (vždy když uvidíte v podlaze zelený symbol péra, musíte na něj použít kouzlo a odrazit se, dál už to nebudu zdůrazňovat) kvádr, vylezte ještě výše a odtud se odrazte na železnou plošinu s hvězdou, seberte hvězdu. Otevře se vám tak cesta dál, pokračujte chodbou vpřed. Po stranách jsou červené nádobky, v obou je plno fazolek. V místnosti dole pod vámi vylezou čtyři krabi, musíte je velice rychle dostat do kobek za nimi, ty se uzavřou a v podlaze se tak otevře prostor s truhlicí, ve které se nachází karta. Potom si vyskočte do výklenku, odrazte se a přeskočte si na příčný trám, posbírejte na něm fazolky. Použijte kouzlo na znak, vysune se další trám, přeskočte si na něj. Pod hvězdou je další znak, zakouzlete ho, vysune se třetí trám, přes něj si doskočíte pro hvězdu na plošině. Seberte hvězdu, plošina s vámi sjede dolů, vydejte se dál do chodby, která se vám otevřela. Rozstřelte plazmu, skočte do otvoru, kde posbírejte fazolky. V místnosti použijte kouzlo na druhý horní obraz nahoře vpravo, dole za vámi se tak ukáže truhlice s kartou. Zlikvidujte Rarachy, pokračujte vpřed, vlevo ve výklenku najdete fazolky.

Seskočte dolů, vlevo je truhlice plná fazolek. Použijte kouzlo na znak mezi dvěma červenými sokly, potom na sochu, která se tak objeví. Pak si vyskákejte zpět nahoru na nejvyšší hranol, shoďte dolů kvádr a vyskákejte si na horní plošiny pro sliz a fazolky. Seskočte dolů, posuňte vysoký hranol až úplně dopředu, vyskočte si přes něj do výklenku s knihou, kde si hru uložte. Z plošiny si přeskočte na druhou stranu, v letu posbírejte fazolky, zničte plazmu, vpravo zpacifikujte kraba, vejděte do praskliny ve zdi, zlikvidujte další dvě plazmy. Umrtvěte dalšího kraba, za ním jsou dvě žabky. Vlevo rozstřelte další plazmu, vylezte si nahoru. Odrazte se a přeskočte si na trámek s fazolkami, posbírejte je, seskočte si dolů pro hvězdu, vedle ní v truhlici jsou fazolky. Vpředu zastřelte Rarachy, přeskákejte si na nejvyšší hranol, z něj potom doleva k hvězdě na plošině. Seberte ji, seskočte si dolů, vyberte z váz fazolky, použijte kouzlo na sochu. Teď si raději vyskočte znovu nahoru, kde si hru přes knihu uložte. Pak si seskočte dolů k soše, použijte na ni kouzlo, na znak na protějším hranolu použijte kouzlo také. Po virtuálních plošinkách vpravo si seskákejte dolů, kde přeskočte do výklenku vpravo. Odrazte se a přeskočte do výklenku naproti, kde je truhlice s kartou. Vraťte se zpět do prvního výklenku a po virtuálních plošinkách přeskákejte zpět k soše. Od ní si vyskočte do chodby nahoru a pokračujte dál. Otevřete truhlici, propadnete se tak dolů, zde zlikvidujte dva obrovské nebezpečné pavouky. Použijte kouzlo na oba znaky, posbírejte fazolky a vyjeďte nahoru. Zakouzlete sochu a pokračujte chodbou dopředu. Zlikvidujte dva Rarachy, vpravo najdete žabku, seberte z láhve kůru a přeskočte si na kvádr se znaky stop chodidel. Ten s vámi zajede dolů, v truhlici je karta, za znakem ve stěně fazolky. Použijte kouzlo na sochu, odrazte se a vyskočte do chodby nahoře, kde především postřílejte Rarachy. Pokračujte po schodech nahoru, otevřete truhlici a zažeňte Protivu. Z láhve seberte sliz a přetněte lano u kola na zdi, někde před vámi tak spadla lávka, po které tak za chvíli přejdete. Pokračujte do chodby, umrtvěte kraba a nad ní rozstřelte pavučinu. Odrazte se a vyskočte si nahoru. Zničte dva velké pavouky a seskočte si dolů. Teď jste už u zmíněné lávky, seberte tedy hvězdu a uložte si hru. V pravou chvíli se odrazte a přeskočte si mezi dvěma bušícími kladivy na druhou stranu, poté pokračujte dál chodbou doprava. Přeskočte si k veliké hvězdě, vejděte do ní a jste u cíle. Tím jste ukončili toto praktické cvičení s kouzlem Houbuj. V animaci se potkáte s Hermionou, která vás zavede do Síně slávy. Samozřejmě, že pokud nejste spokojeni s dosaženým časem a z něj vyplývajícím bodovým ohodnocením, můžete se znovu vrátit a celé toto praktické cvičení si projít znovu.

Level 3 - Síň slávy
Harry Potter & Chamber of Secrets Následujte tedy Hermionu do síně slávy, po cestě si můžete ještě koupit karty, pokud máte dostatek fazolek. Mezi sochami nahoře u hlavního schodiště použijte kouzlo na znak v podlaze a vyskočte si na horní římsu, je tam truhlice se spoustami fazolek a s kartou. Pak jděte za Hermionou, ale v předsíni použijte kouzlo na znak vlevo na zdi, rozstřele plazmu, potom pavučinu, seskočte si dolů, dole je truhlice s fazolkami a kartou. Vyjděte zpět po schodišti nahoru a teprve nyní vstupte za Hermionou do Síně slávy. Po vyhodnocení výsledků soutěže mezi družstvy za minulý týden a po sebrání fazolek v Místnosti odměn se znovu ocitnete na Hlavním schodišti Akademie. Od Rona se dovíte, že Ufňukaná Uršula má zase znovu velké problémy, následujte tedy svého kamaráda na dívčí umývárnu a odtud na dívčí záchodky.

Level 4 - Příběh z minulosti
Na dívčích záchodcích se dovíte od Uršuly, že někdo po ní něčím hodil, což ji strašně vylekalo. Zjistíte, že to byl deník, který je však úplně prázdný. Podle nadpisu je to deník Toma Raddleho, v animaci vám jeho duch porozpráví o příběhu, který se odehrál již v minulosti v souvislosti s vraždou dívky u Tajemné komory. Tom obvinil z vraždy Hagrida, tehdejšího studenta Akademie, sám byl za to vyznamenán a Hagrid byl ze studií vyloučen a stal se v Bradavicích zahradníkem, kterým je doposud. Vy však dobře víte, že Hagrid by nebyl schopen vraždit a rozhodnete se proto celé věci přijít na kloub. Mezi tím někdo ukradl deník, takže vám to všechno začne být nesmírně podezřelé. Ron vám prozradí, že pravdu lze zjistit pouze v Zakázaném lese a proto tam budete muset zajít. Následujte tedy Rona ven z Akademie na Pozemky.

Level 5 - Pozemky
Před Akademií však běžte nejdříve doprava a na znak ve zdi použijte kouzlo, vejděte a vlevo rozstřelte trnitý zátaras, za ním je truhlice plná fazolek a další karta. Vraťte se zpět a nyní si můžete už vedle vchodu do Akademie vyskočit na římsu pro fazolky a kartu. Sejděte naproti po schodech dolů, vpravo za škvírou ve zdi je truhlice plná fazolek. Teprve teď následujte Rona k Hagridovi, spatříte Lucie Manfloye, jak vchází do Hagridovy chatrče. Vyposlechnete si, jak Lucie chce Hagrida poslat do vězení, do věznice v Azkabanu. Lucie také oznámí řediteli Brumbálovi, že rada jednomyslně rozhodla o tom, že je zbaven své ředitelské funkce, s čímž ovšem profesor Brumbál nesouhlasí a nechce to vzít na vědomí. Lucie vyzve Hagrida, aby ho následoval, vy s Ronem potom jděte dál po cestě, kterou vám ukazují malí zlatí pavoučci.

Kapitola X - Zakázaný les

Level 1 - Strastiplná pouť
Tak se dostanete až ke spadlým stromům, přes které vám pomůže Ron přelézt, ale dál už musíte do Zakázaného lesa pokračovat sami. Jděte k soše draka a použijte na ni kouzlo. Zviditelní se odrazová plocha na kameni, otočte se, odrazte se a vyskočte si nahoru ke kmeni stromu, za kterým zničte pavouka. Pak se pomocí kouzla odrazte a přeskočte si na druhou stranu k Zelníčkům. Oba zlikvidujte a seberte kůru, která po nich zbude. Rozstřelte pavučinu, za ní je truhlice s fazolkami. Zničte pavučinu pod kládou, ta se uvolní a spadne dolů. Odrazte se a doskočte dolů na kládu, po dalších si přeskákejte dopředu k žabce. Umrtvěte úponici, rozstřelte zátaras a po visuté lávce pokračujte dopředu, propadnete se dolů. Nechejte trpaslíky požrat jedovaté houby, pak je naházejte do děr, posbírejte po nich fazolky a potom si po virtuálních stupíncích vyskákejte až nahoru, kde si hru uložte. Zlikvidujte pavučinu a za ní pavouka, pak další pavučinu, rozdupejte malé pavoučky a pokračujte tunelem dál. Na konci tunelu zlikvidujte dva Rarachy a pavouka. Potom si přeskákejte po plošinách až dolů, z poslední si přeskočte do stromu. Nemusíte při vysokých skocích nijak korigovat let, nechejte se volně unášet a seberete tak i ve vzduchu visící fazolky. Uvnitř stromu seberte žabku, odrazte se a vyskočte si nahoru do větvoví stromu pro kartu. Pak si musíte ale cestu po plošinkách dolů zopakovat znovu. Přeskočte si tedy zpět k mrtvému pavoukovi a po plošinkách znovu dolů do vnitřku stromu. Tam si přeskákejte po virtuálních plošinkách do otvoru. Přeběhněte přes lávku na druhou stranu, rozstřílejte všechny pavučiny, pozor na dva pavouky, zlikvidujte je. Pak zničte další pavučinu vzadu vpravo, vyskočte si na kamenný stupínek, rozdupejte malé pavoučky. Vyskočte si ještě výš, zde zničte všechny pavučiny, za jednou z nich i pavouka, spadne dolů přechod. Vpravo v truhlici je karta s fazolkami, pokračujte vpřed. Pomocí kouzla si přeskočte na první kámen, z něj dolů na kámen s kytkami, zlikvidujte dva jedovaté Šotky a vhoďte je do díry. Lze je zlikvidovat i tak, že si přeskočíte zpět na kámen, oni se za vámi rozběhnou a utopí se ve vodě. Pokračujte dopředu, odstraňte trnitý zátaras, za ním zabijte tři pavouky, cestou dál sbírejte fazolky. Pak rozstřelte další trnitý zátaras, za ním vpředu jsou tři Zelníčci, je to přesila. Nejlépe je zlikvidujete tak, že postoupíte o kousek dopředu, jeden se k vám rozběhne, zlikvidujte ho. To zopakujte ještě dvakrát a máte je z krku. Nezapomeňte po nich posbírat kůru a sebrat žabku. Přetněte lano u stromu, po stupíncích si vyskákejte nahoru, na kameny před vámi na konci chodby použijte kouzlo a přeskočte si na kámen se znakem. Vyskočte si nahoru a přeskákejte si po větvích stromu, které se před chvílí vysunuly. Sejděte na druhou, vpravo rozstřelte pavučinu, za ní je truhlice s kartou. Pokračujte vpřed až na poslední, z které si přeskočte k další truhlici. Z té na vás ale vyskočí trpaslík, znehybněte ho a vhoďte do díry. Rozstřelte pavučinu, za ní jsou jedovaté houby. Dvojí možnost jejich likvidace už dobře znáte, takže to už nebudu znovu vysvětlovat, jsou tam totiž i trpaslíci. Pak použijte kouzlo na kamenný sloup před vámi, ten se skácí, tak si po něm přejděte na druhou stranu, během cesty se však zřítíte. Otočte se, za vámi je truhlice s kartou, po jejím sebrání už máte pět plných ukazatelů vaší energie. Na druhé straně jsou za zátarasem vpravo dvě láhve se slizem, vlevo u kotlíku si můžete uvařit uzdravující lektvar. Přeskočte si pro obojí a pak si přeskočte do tunelu.

Level 2 - Souboj
Harry Potter & Chamber of Secrets V animaci spatříte obrovského náčelníka pavouků “Aragoga” a velké množství jeho podřízených, daleko menších pavouků. Aragog se vás zeptá, zdali náhodou nejste Hagrid, prohlásíte, že jste Harry Potter a přišel jste proto, abyste Hagrida zbavil všech podezření. Dozvíte se také, že Aragog není strážcem Tajemné komory a že ani není tím, kdo zabil v minulosti ono děvče u této komory, ale byla to prastará tajemná bytost jménem Bazilišek, alias Hadí Král, které se pavouci obávají také. Pustit zpět vás ale Aragog nehodlá, on i pavouci už delší čas trpí hladem a zachtělo se jim i jemu čerstvého lidského masa. Čeká na vás tedy litý boj s Aragogem a jeho přisluhovači na život i na smrt. Nejdříve proto zlikvidujte všechny pavouky na vaší úrovni, ty malé pavoučky rozdupejte. Pak postupně přetínejte nosné síťové sloupy, držící síť, na které se usídlil Aragog. Vždy po přetnutí každého sloupu se objeví jeden, někdy i více pavouků, které je nutno ihned likvidovat. Až takto zničíte všechny nosné sloupky pavučiny, čeká vás závěrečný souboj se samým Aragogem. Je třeba mu neustále uhýbat a při tom na něj vysílat vaše kouzlo, takže vítězství bude vaše. Po zabití Aragoga si pro vás přijede Ron se stařičkým Fordem Anglia svého otce, sdělí vám, že Hermiona rovněž zkameněla a je nezbytně nutné se proto ihned vrátit zpět do Akademie.

Kapitola XI - Akademie

Level 1 - Dívčí ložnice Nebelvíru
Ocitnete se znovu na přetáčecích schodech v Akademii. Následujte Rona, ale před tím ještě použijte kouzlo na znak u schodů vpravo, rozstřelte plazmu a přetněte lano. Otevře se tak znak v podlaze, pomocí kouzla se odrazte a přeskočte si na druhou stranu do výklenku s dvěma truhlicemi, jsou v nich karta, fazolky a žabka. Pak se vraťte k Ronovi, můžete ho teď následovat do ložnice, kde na posteli leží zkamenělá Hermiona, v ruce však drží ústřižek popsaného papírku. Je na něm napsáno, že nejnebezpečnějším zvířetem na světě je Bazilišek, jinak nazývaný jako Hadí Král. Rodí se z kuřecího vejce, které musí vysedět ropucha a dožívá se mnoha set let. Má jedovaté zuby a uhrančivý pohled, na koho se podívá, ten zemře. Bojí se ho i jinak obávaní pavouci, platí na něj pouze kohoutí zakokrhání, které je pro něho smrtelné. Teď jste spolu s Ronem přišli na to, že tato nestvůra se může zřejmě pohybovat potrubím, i mrtvá dívka byla přece v minulosti nalezena na umývárně. Dozvíte se také, že na Akademii byl vyhlášen poplach, neboť zmizela žákyně Ginny Weasleyová. Profesor Lockhart se rozhodne Ginny zachránit, nyní se tedy rozdělíte. Ron půjde s profesorem Lockhartem do jeho učebny a vy jděte do dívčí umývárny.

Level 2 - Dívčí umývárna
Jděte tedy do druhého poschodí do dívčí umývárny, kde se zeptejte Uplakané Uršuly, jak vlastně zemřela Olivie Hornbyová. Odpoví vám, že doposud byla všem jen pro legraci, ale na toto se jí dodnes nikdo nezeptal. Zemřela na umývárně, odkud se Uršule, která seděla v záchodové kabince, posmívala kvůli jejím brýlím. Na umývárnu přišel nějaký chlapec, Uršula pootevřela kabinku a v tu chvíli Olivie umřela. Chlapec potom něco kutil u jednoho z umyvadel, které však nefungovalo pak od té doby, co je tady Olivie zemřela. Pochopili jste? Jděte tedy k tomu nefungujícímu umyvadlu a promluvte na něj hadím jazykem, který přece ovládáte. Otevře se vám tak cesta do podzemí. Objeví se Ron s profesorem Lockhartem, Ron přemluví profesora, aby s ním sešel dolů. Sestupte za nimi dolů, neboť jste právě otevřeli vstup do Tajemné komnaty.

Level 3 - Tajemná komnata
Harry Potter & Chamber of Secrets Po sestoupení dovnitř profesor pomocí kouzla zařídí, aby se pro vás uvolnila cesta pro postup dále. Strop spadne ale tak nešťastně, že Ron s profesorem zůstanou na druhé straně závalu a pokračovat v cestě dál už můžete jenom vy sami. Ron vám sdělí, že se nemáte bát a chce, abyste šli hledat Ginny sami. Rozstřílejte tedy vzadu všechny zelené ektoplazmy, zpacifikujte kraby za nimi. V jedné z hrobek je socha, použijte na ni kouzlo, v další se tak zviditelnila truhlice, je v ní žabka. Pak si pomocí kouzla přeskočte na výtahovou plošinu, rozjede se s vámi dolů. V půli cesty si přeskočte na ambit, najdete tam dvě truhlice s fazolkami. Počkejte si na výtah a jakmile bude projíždět znovu kolem, naskočte si a sjeďte až dolů. Dole použijte kouzlo na znak, otevřou se dvoje mříže, za nimi jsou vázy s fazolkami. Pokračujte dále a přes knihu si hru uložte. Použijte kouzlo na pavučinu v podlaze a seskočte si dolů, kde zabijte tři pavouky a posbírejte sliz a kůru. O kousek dál zabijte další dva pavouky, zničte plazmu a pokračujte přes schody dál. Na podlahu použijte kouzlo a vyskočte si nahoru, pak seskočte dolů a proběhněte šikovně mezi sekacími lištami. Vpravo seberte žabku a pokračujte k truhlici. Spadne před vámi strop, ale nic si z toho nedělejte. Použijte kouzlo na veliký špičatý kvádr a vyskočte si doprava nahoru pro fazolky. Na zelené podložce se znakem se odrazte a vyskočte si nahoru. Boční stěny se dají do pohybu, tak rychle dopředu, ať vás nerozdrtí, ničte před sebou pavučiny a na konci seskočte dolů, než se jim podaří vás rozmačkat. Zabočte doleva a zničte plazmu, za ní pavučinu, vpravo za pavučinou je truhlice s žabkou a fazolkami. Potom zničte pavučinu vlevo a uložte si hru. Po stranách ve výklencích vyberte z váz fazolky a teprve potom si seskočte. Za vámi ve vázách jsou žabky. Jděte dopředu a opatrně zdálky, ať na vás nevystřelí krab, postřílejte všechny Rarachy. Pak se dejte doprava, použijte kouzlo na sochu, potom na podlahu a přeskočte si na druhou stranu. Obejděte kolem dokola chodbu, na sochu použijte kouzlo, jděte až na konec, teď už můžete kraba srazit do hlubiny.

Opět použijte kouzlo na sochu za sebou, potom na zem, pak skokem na druhou stanu k virtuálnímu stupínku. Použijte kouzlo na podlahu, vyskočte si nahoru, kde zlikvidujte tři jedovaté Šotky, naházejte je do díry a pokračujte dál. Na plošinách seberte fazolky, použijte kouzlo na znak na zdi, vpravo přetněte lano ve výklenku. Seskočte si za výklenek, který se posunul dozadu a seskočte si dolů, je tam truhlice s fazolkami. Použijte kouzlo na podlahu a mohutným skokem vskočte do tunelu, který se otevřel, když jste přetnuli lano. Nyní použijte kouzlo na znak ve stropě, zvednou se mříže po stranách, vyberte obě vázy, pak pokračujte vpřed. Dostanete se ke čtyřem krabům, zde nejdříve použijte kouzlo na dva znaky na kvádrech, posunou se dozadu. Pak zpacifikujte všechny kraby, musíte je udržet na zádech a dva z nich dostrkat do prostorů, které se otevřely posunutím kvádrů dozadu. Pak utíkejte do chodby naproti, použijte kouzlo na znak a seskočte si dolů. Zlikvidujte Rarachy a jedovaté Šotky, z váz seberte fazolky. Kouzlem na znak ve výklenku, vyskočte si nahoru, přeběhněte po lávce a přeskočte si na druhou. Znovu použijte kouzlo na znak, vyskočte si nahoru, jděte vpřed po fazolkách, seskočte dolů na plošinu, s kterou sjedete až dolů, kde si uložte hru. Na znaky v podlaze před mřížemi použijte kouzlo, zvednou se mříže, seberte žabky, před sebou umrtvujte soustavně oba slimáky a vhoďte je na propadliště v prostřední chodbě, kde jste v animaci viděli propadnout se třetího slimáka. Na konci v poslední chodbě vpravo si pomocí kouzla vyskočte na první pohyblivou plošinu, když jste před tím zespodu zlikvidovali všechny Rarachy. Vpravo přetněte lano, přeskočte si na další plošinu, opět přetněte lano, pak seskočte dolů na zem, kde posbírejte fazolky. Jděte doprava za rožek, tam nejdříve sestřelte Rarachy, pak seskočte dolů a pomocí kouzla přeskočte na plošinu před vámi. Přeskákejte si na další, nezapomeňte opět přetínat lana a seskočte k fazolkám. Nyní už můžete sebrat kartu v prostřední chodbě nad propadlištěm, to už se neotvírá. Tak se tam vraťte, seberte kartu a na konci seskočte dolů. Jděte doleva, seberte z vázy fazolky a uložte si hru. Teď musíte velmi rychle utíkat vpřed, za vámi se totiž valí obrovský balvan, hrozí nebezpečí, že vás rozdrtí na kaši. Musíte tedy nejen utíkat, ale přeskakovat, ničit trnovité zátarasy a na konci honem seskočit dolů. Tak vida, dokázali jste to, ale prohnal vás pěkně ten šutr, že? Seberte dole kůru a sliz, naproti si uložte hru. Pak pokračujte dveřmi dále, přetněte lano, přeskočte si na houpačku, na druhé straně vejděte do dveří. Nyní musíte proběhnout mezi sochami, chrlícími oheň, asi uprostřed cesty je vpravo stranách sliz, vlevo si můžete uvařit uzdravující lektvar. Pak pokračujte mezi sochami dále a na konci si uložte hru. Uvidíte polomrtvou Ginny, která se před časem na Akademii ztratila. Tom Raddley, z kterého se stal mocný čaroděj vám vyhrožuje smrtí, neboť je to on, který je dědicem Zmijozelu a chce vše dobré na Akademii zlikvidovat. Vyzve proto strážce Tajemné komnaty, kterým je tolik obávaný Bazilišek alias Hadí Král, aby vás zlikvidoval. Co si teď ale počnete, vždyť vaše kouzla jsou na takovou bestii až příliš slabá. V poslední chvíli se ale naštěstí objeví pták Fénix, od kterého obdržíte vzácný dar od profesora Brumbála, ředitele Akademie. Tímto darem je mocný kouzelný meč, jen pomocí jeho můžete Baziliška usmrtit.

Tak tedy do boje! Zlikvidovat musíte nejdříve hada, který vylézá z jeho tlamy. Meč ovládáte stejným způsobem, jako všechna předešlá kouzla, je jenom nutné dobře a správně mířit, hlavně sledovat, kam meč posílá svoje smrtelné záření. Po té však začnou vylézat hadi z pěti kanálků na zemi před vámi, i ty je nutno nemilosrdně zlikvidovat. Po zahynutí příšery zahyne i sám Tom Raddley a Ginna ožije, měla už ale vskutku namále. Moc ji všechno mrzí, ale byla po celou doby pod mocným vlivem Toma, který ji zcela ovládal. Pak společně s Ginnou odejdete k profesorovi Brumbálovi, kterého školní rada přes všechno úsilí Toma z funkce ředitele Akademie neodvolala. Ten vám oznámí, že teď, když je Bazilišek zničen a Tom Raddley, dědic Zmijozelu, rovněž mrtev a byla prokázána Hagridova naprostá nevinna, je v Bradavicích na Akademii znovu bezpečno a Hagrid se může vrátit zpět na svoje místo. Vyučování Černé magie bylo na Akademii zrušeno a zakázáno. Lucius Malfloy byl vyloučen ze školní rady, i Draco Malfoyovi byl utnut tipec a dočista mu sklaplo. Už se netváří tak sebevědomě, jako dříve před tím. Ginny je opět šťastná a spokojená, co si lze tedy přáti více? Ještě však není konec, čeká vás účast na závěrečné slavnosti, kde budou v zasedací místnosti vyhlášeny celoroční výsledky soutěže mezi jednotlivými družstvy. Můžete tedy následovat své přátele dolů po hlavním schodišti a pod ním doleva, ale doporučuji vám jedno, nikam nespěchejte, slavnost nezačne stejně dříve, než se tam objevíte vy. Doporučuji vám znovu si projít všechna místa jak na Akademii, tak i mimo ni a vše znovu prohlédnout, zda jste někde něco neopomněli udělat či najít. Zvláště je dobré prozkoumat ta místa, kde je k dosažení truhlice nebo fazolek zapotřebí onoho velkého skoku pomocí posledně naučeného kouzla Houbuj. Projít také můžete všechny učebny s výukou kouzel a znovu prokázat své schopnosti, teď už jistě ovládáte dokonalejší metody pro hledání tajných skrýší a karet, můžete si tak značně vylepšit své postavení v soutěži mezi jednotlivými družstvy, vše záleží jen na vás, rozhodnout se můžete dle vlastní libosti. Pokud jste jisti, že nic jiného už dělat nechcete, vejděte tedy do sálu na závěrečnou slavnost.

Kapitola XII - Závěrečná slavnost aneb vyhodnocení soutěže

Harry Potter & Chamber of Secrets Na slavnostním shromáždění na počest ukončení školního roku a vyhlášení výsledků soutěže mezi jednotlivými družstvy, vás přivítá sám ředitel Akademie profesor Brumbál, aby vítěznému družstvu osobně předal Putovní pohár. Vloni zvítězil Nebelvír, tak kdopak to bude letos?
Na 4. místě se umístilo družstvo Havraspáru, 3. místo obsadil Mrzimor. 2. místo patří Zmijozelu a na prvním místě, tak jako vloni, se umístil včele s vámi Nebelvír, což bylo přijato s všeobecným frenetickým nadšením a ovacemi, jen Draco Malfloy se tvářil velmi znechuceně, sklesle a zarmouceně. K vašemu vítězství samozřejmě přispěly i ty skutečnosti, že jste dokonale zlikvidovali veškeré zlo na Akademii v Bradavicích a nastolili zde znovu klid a pořádek. Tak to je tedy vše, vážení přátelé, i já se připojuji k ostatním gratulantům.

Harry Potter - linky

- Recenze hry Harry Potter & The Philosopher's Stone pro PC
- Recenze hry Harry Potter & The Philosopher's Stone pro PSX
- Recenze hry Harry Potter & The Philosopher's Stone pro GBC a GBA
- PC návod #1 - Harry Potter & The Philosopher's Stone
- PC návod #2 - Harry Potter & The Philosopher's
- Harry Potter a Kámen mudrců - recenze filmu

- Recenze hry Harry Potter & The Chamber of Secrets (PC)
- Galerie obrázků s popisky k Harry Potter and The Chamber of Secrets (PC)
- Recenze hry Harry Potter & The Chamber of Secrets (PS2 & Game Cube)
- Harry Potter a Tajemná komnata - recenze filmu
- Stránky nakladatelství Albatros, které v ČR vydává knižně vše, co se týká Harryho Pottera

- Koupit počítačovou hru Harry Potter & Tajemná komnata na GameStore.cz
- Koupit počítačovou hru Harry Potter and The Philosopher's Stone na GameStore.cz

Autor:

Nejčtenější

Co se děje s herním gigantem Electronic Arts? Nemá hry a na E3 pohořel

EA Play 2017

Nepopulární společnost Electronic Arts na letošní E3 úplně propadla. Než takový debakl, to už by udělala lépe, kdyby se...

Hodina s Cyberpunkem 2077: působí výpravněji a propracovaněji než Zaklínač 3

Xbox - E3 2019

Stejně jako loni, také letos CD Projekt Red za přísných bezpečnostních opatření ukazoval za zavřenými dveřmi pro...

Naprostá akční extáze, Doom Eternal je ještě dravější. Dojmy z hraní

Doom Eternal

Střílečka Doom Eternal působí jako po všech stránkách lepší a hlubší verze špičkového restartu z roku 2016. Ochutnávka...

Kultovní strategie Age of Empires 2 se dočká remasteru. Už druhého

Age of Empires II: Definitive Edition

Jedna z nejlepších strategií se ještě letos vrátí v notně restaurované podobě. Kromě vylepšené grafiky přinese i novou...

Pět největších zklamání na herním svátku E3

Commander Keen - mobilní hra

Ty nejlepší věci z herního svátku už jsme rozebrali, nyní přišel čas podívat se na celou akci z druhé strany. Tentokrát...

Další z rubriky

Absurdita digitální distribuce. Příběhový Minecraft se prodává za 30 tisíc

Minecraft: Story Mode

Vydavatelé seriálové hry Minecraft: Story Mode museli na platformě Xbox 360 dočasně zvednout cenu na 100 dolarů za...

Čekání na příští rok aneb trendy herního průmyslu podle letošní E3

Halo Infinite

Nejvýznamnější světový veletrh videoherního průmyslu skončil a je na čase si shrnout poznatky, které jsme si...

Předplatitelé speciálních edicí Fallout 76 konečně dostali slíbenou tašku

Fallout 4

Až sedm měsíců po uvedení nepovedené hry Fallout 76 na trh dostali fanoušci slíbený sběratelský předmět, který byl...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz