Heavy Metal F.A.K.K. 2 - 2. část návodu

  12:00aktualizováno  7. ledna 9:51
Před týdnem jsme vám přinesli první část návodu na akční adventuru Heavy Metal F.A.K.K. 2 a nyní vám přinášíme část druhou a závěrečnou. Naši hrdinku Julii jsme totiž opustili uprostřed bitevní vřavy a je tedy na čase se k ní zase vrátit, zbavit svět hrozícího nebezpečí a utkat se s nepokořitelným Lordem Tylerem.

Outskirts of Eden
Na samém začátku seberte červený kanistr a životy u věže, na níž vidíte jednoho z obyvatel. Dejte se k vodopádu a od něho po ochoze napravo až k mostu, na němž zahlédnete dalšího obyvatele, jemuž už bohužel nezbývá moc času... Po výbuchu mostu jděte na konec skály, kam ukazuje šipka - nyní se musíte dostat na druhou stranu, kam však odtud není vidět - rozeběhněte se a z místa, kam ukazuje šipka, skočte, po dopadu na skulinu skály rychle znovu skočte - jak jste si asi všimli, ve skále je skulina, po níž by se mělo dát teoreticky přeručkovat, avšak na způsob jsem nějak nepřišel - respektive na to, jak přinutit postavu, aby se skuliny chytla. Zabijte rostlinu napravo a počkejte si na vítr zespod (musejí létat listy), do něhož skočte a nechte se vynést nahoru, přičemž se dostaňte na místo se stromem (napravo za vámi). Zabijte létající hmyz a seskočte k hnízdu pod vámi - pozor na ptáky. Naproti vylezte po stěně skály nahoru a odtud přeskočte na další stěnu skály, po níž vylezte. Po vylezení nahoru se dostanete k ceduli s nápisem "Danger". Po skále napravo přeručkujte na protější stranu, zabijte kytku a seskočte dolů k jezírku, v němž naberte energii a pomocí větru se dostaňte na druhou stranu. Dojděte k místu s bazukou, seberte ji a projděte skálou, která vám po pár krocích zatarasí cestu zpět. Nyní projděte obrovskou jeskyní až dolů, napravo si opět doplňte energii a jděte ke kamenným mřížím naproti, které zanedlouho odstraní spadlý balvan. Na pravé straně ochozu si vezměte lahvičky s energií a na straně levé přeskočte na protější kameny, po nichž vyskákejte do protější části jeskyně s osvětleným místem. V díře nalevo seberte munici a po kamenech naproti vyjděte do další části této obrovské jeskyně. Jděte k modrému krystalu ve slepé uličce nalevo, vylezte na kámen nalevo a skočte z něj na provaz, po kterém vylezte. Nahoře seberte životy s energií a úzkou chodbičkou vyjděte na čerstvý vzduch. Napravo zabijte otravnou kytku a opět se na protější stranu dostaňte pomocí větru. Nyní už jen stačí jít po ochozu do dalšího kola...
Loading. Game Saved.

Eden Cliffside
Uff, to byla ale výška. No, dobře, že jste tady, protože dobrodružství zdaleka nekončí.
Takže, napravo seberte životy a naproti vyjděte ven. Dostali jste se k místu, kde jsou jakési obří tlapy s drápy, které vám určitým způsobem zabraňují v cestě dál a zároveň vás nutí si každý váš další krok správně načasovat. Ještě před tím, než půjdeme dál, vám jen doporučím, abyste si každou tlapu chvilinku prohlédli, čímž zjistíte, jaké má časové intervaly mezi jejím sekem. U první tlapy vylezte na pravou stěnu - pozor na tlapu nad vámi. Až obejdete i tu, vyskočte na kámen napravo, z něhož přeskočte na stěnu skály napravo a vylezte nahoru. Za třetí tlapou přeskočte díru a stejně tak přeskočte díru i mezi tlapami pět a šest. Za těmito tlapami se dejte jedinou možnou cestou, na níž vejděte do jeskyně nalevo, ale dolů ještě neseskakujte - jakmile totiž seskočíte, dostáváte se k dalšímu (třetímu) bossovi a tím pádem i pod tvrdý útok, který tvoří jak samotný boss, tak i nový druh hmyzu plivající oheň. Nemilosrdně tedy všechny zabijte a na místě, na němž byl boss, vyskočte na kámen a po stěně skály přeručkujte na druhou stranu. Projděte jeskyní, na konci seskočte dolů (na konci ochozu najděte munici do plamenometu a energie), kde zabijte kytku a přeskočte propast k další kytce. Takto přeskákejte až ke kytce poslední, u níž projděte jeskyní k již známým obřím tlapám. Naproti slezte po provaze dolů, seskočte k jezírku dole, v němž si doplňte energii, a u dalšího jezírka vylezte na kámen nalevo, na němž seberte munici do bazuky. Naproti vyskákejte po kamenech nahoru a po stěně skály vylezte k další tlapě. Cestou sejděte dolů a u chodící kytky, které si nevšímejte, seskočte napravo dolů. Shlédněte krátkou animaci a poté seskočte dolů k mostu. Za rohem (napravo) seberte munici do plamenometu a přejděte přes most - pozor na balvan. Tam zabijte jednoho z těch těžších protivníků, čímž získáte další (novou) zbraň - nejúčinnější zbraní se mi ověřil plamenomet. Seberte životy okolo, energii v potůčku a munici na plošině nalevo od mostu, kam skočte a poté vylezte po stěně zpět nahoru. Na konci potůčku odpalte dva zelené kameny i s kamennou mříží za nimi. Seskočte dolů a jděte k roztomilému zvířátku, s kterým si promluvte.
Loading. Game Saved.

Mooagly Swamps
Sotva jste se seznámili, už je načase se rozloučit - Bye. Ještě jedno upozornění: voda okolo není ve skutečnosti voda, ale kyselina!
Hned na začátku zahněte doprava, čímž zanedlouho spatříte na kameni před sebou novou zbraň (motorová pila). Okolo seberte věci, na které z kamene se zbraní dohlédnete - nikam dál nechoďte. Vraťte se na začátek a dejte se cestou rovně. Za chvíli dojdete k poměrně vysokému kameni uprostřed cesty, který obejděte levou stranou a vylezte na něj. Přeskočte z něho ke "blikajícímu" kameni nalevo, u něhož seberte pár věcí a shoďte ho dolů - tímto naprosto dokonale zničí rostliny, které by vám po dotknutí se jich ubraly trochu z toho mála života, co máte. Na konci cesty seberte kanistr a přes kámen a list ve vodě přeskákejte k druhé kytce, kterou, stejně jako tu první, zabijte. Přes list přeskočte zpět na kámen, němž byla kytka, a z něho přeskočte ke stromu napravo. Rychle proběhněte okolo kytky visící ze stromu až na druhý konec, na němž zabijte další kytku a shlédněte animaci, v níž vám pokusné zvířátko ukáže, jak se pomocí kytky dostat přes vodu. Nyní tedy všechno, jako zvířátko z animace, udělejte vy - musíte stoupnout do kaluže a poté šlápnout na kytku, která vás vyplivne (pokud si do kaluže nestoupnete, kytka vás namísto vyplivnutí rozdrtí). Takto se nechte vyplivnout od (celkem) tří kytek - do té třetí vstupte pozadu a nechte se vyplivnout na tlustou "větev" stromu naproti. Po levé straně slezte dolů k vodě, na níž přeskákejte po listech na první kámen ve vodě - zde jsou dvě cesty: tou levou se dostanete na kámen s lahvičkou životů, ale nikam dál (slepá cesta), takže, pokud lahvičku již máte a tudíž ji nepotřebujete, dejte se rovnou cestou pravou, na níž přeskákejte po sedmi listech ve vodě na pevnou zem. Seberte pár věcí kolem a jedinou možnou cestou dojděte až ke vchodu ve skále naproti. Projděte jí, v kaluži si doplňte energii, seberte kanistr a přes vodu přeskočte na druhou stranu. Zde zabijte pár nepřátel, seberte munici do bazuky a vejděte do jeskyně.
Loading. Game Saved.

Deep Mooagly Swamps
Cestou naproti dojděte k jezírku přidávajícímu energii. Dejte se podél vody doleva a na úplném konci vylezte po kamenech ve vodě až nahoru. Druhou stranou slezte dolů, čímž se dostanete před vchod do jeskyně. Vejděte tedy do ní, seskočte dolů k páce a přehoďte ji - najednou se z obyčejného stromu vyklube tajný výtah. Ještě než se k němu vydáte, musíte udělat pár věcí, jednou z nich je zabití zvířete za vámi. Poté točte s klikou na stěně tak dlouho, dokud se za vámi nespustí výtah, na který poté rychle nastupte a vyjeďte nahoru. Vyjděte z jeskyně zpět před vchod do ní. Po listech ve vodě se dostaňte ke kaluži, do níž si stoupněte a vraťte se k jeskyni, kde stoupněte na kytku, která vás vyplivne na kameny ve vodě, po kterých jste sem přišli. Vraťte se ke kaluži, jež vám přidává energii - zde už je to jen pár krůčků ke stromu skrývající tajný výtah. Onen strom je druhý zprava od kaluže (strom je u vody). Vejděte do něj a výtahem v něm vyjeďte nahoru. Obejděte strom, kde už seberte další nový obleček, uzi s náboji a na okraji přehoďte páku, která vám spustí kládu přes vodu. Nyní se výtahem ve stromu vraťte zpět dolů a podél vody jděte směrem ke kamenům, kterými jste šli k jeskyni, čímž najdete spuštěnou kládu přes vodu. Projděte jí, strom napravo obejděte z levé strany a seskočte za ním dolů ke kytce. Druhou kytku přeskočte, na cestě se vyhněte třem tlapám, na konci přeskočte další kytku a za poslední tlapou hurá dál.
Loading. Game Saved.

Swamps Confrontation
Stačí ujít pár kroků a už máte v zádech jedno nemilé překvapení v podobě potvory, a jako by toho nebylo dost, o kousek dál vám navíc cestu ztíží rotující sekáky. Obejděte je po levém okraji a opatrně skočte na lano poblíž. Vylezte o kousek výš a skočte z něj na kámen nalevo s červeným předmětem. Seberte jej a skočte na pevnou zem. Dejte se cestou mezi dvěma stromy, mezi nimiž leží na kládě předmět. Dojděte k vodě a na pravé straně podlezte větev, za níž najdete kanistr. Prolezte zpět a vraťte se k lanu. Dejte se cestou mezi dvěma stromy nalevo, zahněte doleva, vylezte nahoru ke kytce před vámi a doplňte si zde energii. Odtud se podívejte na strom, na němž je červený předmět, slezte zpět dolů a po jeho obvodu vylezte nahoru k onomu předmětu. Zde přeručkujte na protější strom, obejděte ho a seskočte na střechu chatičky, jež má v sobě díru, kterou se dostaňte dovnitř. Uvnitř seskočte dolů k páce, kterou přehoďte a opět seskočte dolů, kde najdete pár užitečných věcí. Po stěně vylezte zpět nahoru k páce a dveřmi vyjděte ven. Shlédněte krátkou animaci a jděte na molo zbourané chatičky naproti - pozor! Jakmile nastoupíte na vor, dostáváte se k dalšímu bossovi a cesty zpět již není, takže pokud nemáte plné životy, raději si je ještě běžte doplnit. Nastupte na vor.
Game Saved.
Vyskočte z voru a připravte se na již zmiňovaný boj s bossem. Uprostřed kruhu je hlavní hlava, kterou musíte zabít - ostatní hlavy, které hlavní obklopují, zabíjet všechny nemusíte, jen ty, abyste se dostali k hlavě hlavní, která se dá zabít pouze tehdy, když přijímá energii - stačí buď pár seků se sekerou, nebo dva výstřely z bazuky.
Game Saved.

Billy Goats Gruff (1)
Konečně jsme se dostali z pustého, temného lesa do krásné, jasné krajiny plné krvežíznivých nepřátel.
Pokud nemáte plné životy a energii, raději si je rychle běžte doplnit. Poté skočte do vody a podél proudu doplavte k místu, kde na pravém břehu uvidíte červenou sošku, kterou seberte. Jděte ji položit k soše na protějším břehu, čímž se vám otevře cesta dál. Skočte tedy opět do vody a plavte k další soše, na níž použijte malou sošku. Kousek před další sochou vylezte na levý břeh, na němž najdete další sošku. I tu použijte na sochu opodál a projděte do nově otevřených prostor (vodopádu se zatím raději vyhněte). Vylezte na pravý břeh a jděte na okraj.
Loading. Game Saved.

Billy Goats Gruff (2)
Už to vypadalo, že ten skok ani nepřežijete, jelikož jste ho však přežili, můžeme pokračovat dál... Zde potkáte šamana, který se stane vaším přítelem. Nejen, že vám daruje rotační kulomet aka rotačák, ale navíc vás teleportuje na ještě nepoznané místo.
Loading. Game Saved.

We Cemetery
Opět jste v novém prostředí, s novým oblekem a samozřejmě novými nepřáteli. Jedněmi z těch nepřátel jsou duchové, kteří vám namísto životů ubírají energii. Mezi dvěma sochami naproti seberte nový meč a poté zabijte pár otravných ohnivých ptáků. Jděte ke vchodu, nad nímž je zelená hlava, která vypouští nějaký "plyn" z úst. Nalevo od něj vylezte k lahvičce s energií, jděte ke stěně naproti a vejděte do hrobky nalevo, v níž z kamene seberte předmět. Vraťte se před vchod se zelenou hlavou nad ním a dveřmi vejděte přes tmu do obrovské místnosti. Posbírejte věci okolo a poté vstupte do teleportu.
Loading. Game Saved.

The Wind of Spirit
Ani se nestačíte pořádně rozkoukat a už máte nemilou návštěvu. Po provaze před vámi vylezte nahoru a seskočte na ochoz napravo. Zde po dalším provaze slezte dolů, kde najdete munici do uzi a také pár životů. Vraťte se zpět k teleportu (v tomto levelu) a jděte na konec cesty mezi dvěma sloupy naproti němu. Odtud se zbraní v ruce skočte na nejbližší plošinu pod vámi a po ostatních sejděte až dolů. Zabijte dvě kytky, po nichž se zpřístupní cesta dál v podobě zasunutí sochy do země. Jděte dál a zanedlouho zabijte "ducha" zvířete, které již znáte. Seskočte ke kytce pod vámi, odtud přeskočte ke kytce naproti a seberte zde pár věcí. Skočte na plošinu, dveří napravo si zatím nevšímejte a přes ostatní plošiny se dostaňte k dalším dveřím, jimiž vejděte do místnosti, ve které zabijte pár hmyzu a také Vamish Mamu. Na pravé straně přeskočte díru v zemi a u schodiště zabijte další Vamish Mamu. Poté odsuňte pravý kámen a vylezte po něm k munici na ochoz nahoře. Po tomto ochozu dojděte až na konec, kde seskočte dolů do místnosti, v níž musíte pomocí tří kol na stěnách dostat stejné znaky na velkých otáčivých kolech, jako jsou zobrazeny nahoře - tedy tři modré "hvězdice". Po tomto úkolu se vám otevřou dveře a jedna z hlav u schodiště začne vypouštět vzduch, který vám bude bránit v cestě zpět ke schodišti. Nyní odsuňte druhý (levý) kámen, vylezte po něm nahoru a opět dojděte až na konec, kde vejděte do místnosti, ve které stačí stisknout tři červená tlačítka - pozor na elektrický proud. Shlédněte animaci, v níž se dozvíte, co že se to vlastně stalo. Nyní se opět vraťte ke schodišti a vyjděte po něm k soše nahoře, jež má u sebe jakýsi předmět, který seberte. Vyjděte úplně ven z místnosti a po plošinách, po kterých jste sem přišli, se vraťte o kousek zpět ke dveřím mezi dvěma sloupy s ohni, které se vám nyní otevřely. Vejděte.
Loading. Game Saved.

We Cemetery (2)
Zde už to jistě dobře poznáváte, že? Ano, vrátili jste se zpět, abyste mohli jít dál. Jděte na místo, jež se vám ukázalo v animaci (přímo naproti) a nově otevřenými dveřmi vejděte do místnosti s teleportem. Vstupte do něj.
Loading. Game Saved.

The Water of Purity
Pomalu ale jistě se blížíme k samotnému konci. No nic, dejme se do práce. Na samém začátku posbírejte pár věcí okolo a poté vejděte do teleportu nalevo. Objevíte se v místnosti s dvěma pákami a postupně se propadající podlahou - na tu pozor. Nejprve otáčejte levou a posléze pravou pákou. Nastupte na výtah, vyjeďte nahoru, kde zabijte nepřítele, a vstupte do dalšího teleportu. Projděte dveřmi a po provaze za nimi slezte dolů. Nalevo seberte energie a dveřmi naproti vejděte do místnosti, v níž zabijte jednoho z těch silnějších monster a stiskněte tři červená tlačítka. Tímto jste uvedli do pohybu velké kolo v předchozí chodbě. Vyjděte tedy z místnosti (pozor na kolo) a dejte se doleva. Zde vejděte do dveří nalevo, za nimiž slezte po provaze do místnosti dole. Stiskněte čtyři červená tlačítka a shlédněte animaci. Vstupte do teleportu za již otevřenými dveřmi, ale pozor na tlapu, která prorazí zeď za ním. Nyní jste na druhé straně místnosti, ve které jste začínali. Zabijte dosti nepříjemného protivníka (stačí ho nalákat na okraj a pár seky ho shodit dolů) a počkejte pár okamžiků na další animaci. Poté vejděte do vody mezi sochami, v níž získáte dýku, a jděte ke kameni naproti, z něhož vychází modrý paprsek. Vylezte na kámen, počkejte na paprsek a vyskočte.
Loading. Game Saved.

We Cemetery (3)
Opět jste se vrátili do "We Cemetery" (hřbitov), abyste mohli postupovat dál a dál. Napravo seskočte dolů, zanedlouho dojdete ke schůdkám, po kterých vyjděte a vejděte do dveří napravo. Projděte temnou místností k dalšímu teleportu a vstupte do něj.
Loading. Game Saved.

The Senctity of Blood
Hned na začátku seberte energie a munici za vámi. Vyjděte po cestě až nahoru, kde vejděte do dveří. V místnosti musíte otevřít dveře naproti pomocí červeného tlačítka u nich, což však není úplně jednoduché, protože vám v tom brání velká ozubená kola. Po pravé straně (úplně u stěny) dojděte k protější stěně (s dveřmi), počkejte si, až k vám přijede kolo, a až bude odjíždět zpět, rychle běžte s ním, stiskněte tlačítko a rychle se vraťte na bezpečné místo. Poté projděte dveřmi a chodbou vyjděte ven. Nejprve třemi výstřely z bazuky zničte zrůdu napravo a poté pokračujte přes plošiny, které vám ukazují dvě malé postavičky (duchové). (Pozor: po celou dobu cesty přes plošiny musíte jít jen přes ty, které vám ukazují již zmíněné dvě postavičky - jakmile totiž nějakou plošinu minete, postavičky se u ní zastaví a ani při vrácení se k nim, už dál nepůjdou.). Takto se zanedlouho dostanete k první páce, kterou přehoďte. Pokračujte dál po plošinách k druhé páce (přehoďte ji). Přeskákejte k páce třetí, po jejíž přehození se vám zpřístupní cesta k soše uprostřed místnosti - tam však ještě nechoďte a raději si běžte pro munici a energii naproti. Nyní už jděte k soše a připravte se na další menší boj s dvěma nepřáteli, které zabijte - nejlepší zbraní se mi jevila červená motorová pila. Po jejich zabití jděte k soše, shlédněte animaci a vstupte do teleportu.
Loading. Game Saved.

We Cemetery (4)
Zde už to velice dobře znáte, takže to malinko zkrátím. Jako první zabijte dalšího nepřítele, posbírejte věci okolo a nakonec vejděte do dveří, naproti nimž jste se objevili - shlédněte animaci. Poté už jen stačí udělat pár kroků vpřed a je tu další level.
Loading. Game Saved.

The Bridge of Reason
Na pravé plošině posbírejte pár věcí a taky získáte rychlejší běh, který potřebujete k tomu, abyste se dostali na druhou stranu padacího mostu. Neváhejte tedy ani vteřinu, rychle k němu doběhněte a přeběhněte přes něj. Tam zabijte pár nepřátel, posbírejte munici a dveřmi vejděte do další části. Nyní opět musíte zabít dva velice nepříjemné nepřátele, po jejichž smrti se vysune kolo, pootočením ním se zpřístupní schody. Vyjděte po nich nahoru a u vchodu do dalšího levelu zabije dva poslední nepřátele v tomto kole a vejděte.
Loading. Game Saved.

Tomb of the We
Tento level je sice velice krátký, ale na samém konci vás čeká finální boss, takže se máte na co těšit... Projděte dveřmi naproti, v místnosti opět dveřmi naproti a chodbou do další místnosti, kde jděte k velkému srdci s manou uvnitř něj. Shlédněte animaci a pomalu se připravte na slíbený boj! Po skončení animace počkejte, dokud nezbělá obrazovka...
Game Saved.
Nyní už jste přímo u bosse, jménem Lord Tyler, který vás velmi vlídnými slovy přivítá. Ještě než se pustíte do samotného boje, doporučuji si prohlédnout bojiště, abyste věděli, kde je jaká munice, ostatní předměty atd. Nyní se vám malinko pokusím poradit s tím, jak ho poslat pod kytičky. Po celou dobu sbírejte munici do bazuky, která se vždy po čase obnoví, nyní do něho střílejte, dokud nepadne na kolena a bude se snažit pomocí lahviček okolo pasu doplnit ztracené životy - v tu dobu rychle přeměňte na zbraň, která mu bere energii (je v inventáři pod plamenometem). Tímto mu zabráníte doplnit si životy. Tuto metodu opakujte do doby, dokud nezačne animace, po níž seberte meč, který měl předtím Lord Tyler. Nyní ho opět za pomoci bazuky dostaňte na poslední milimetr životů, přeměňte na sebraný meč, dojděte k bossovi, vyskočte a pár seky ve vzduchu dodělejte Lorda Tylera. Nyní už se jen pohodlně usaďte a shlédněte první část závěrečné animace.
Loading. Game Saved.

The End
Nyní už jen dokoukejte rozkoukanou animaci a přijměte naše gratulace k úspěšnému dokončení hry Heavy Metal F.A.K.K. 2.

Autor:

Největší herní veletrh E3 probíhá od 11. do 13. června v Los Angeles. Bethesda předvedla novinky Doom: Eternal a Wolfenstein: Youngblood. Microsoft oznámil první informace o nové konzoli Xbox Scarlett a rozšíření Xbox Game Pass na PC.

EA na své vlastní akci ukázalo gameplay ze Star Wars Jedi: Fallen Order.

Nejčtenější

Hodina s Cyberpunkem 2077: působí výpravněji a propracovaněji než Zaklínač 3

Xbox - E3 2019

Stejně jako loni, také letos CD Projekt Red za přísných bezpečnostních opatření ukazoval za zavřenými dveřmi pro...

Keanu Reeves odhalil start Cyberpunku 2077, nový Xbox vyjde na Vánoce 2020

Xbox - E3 2019

Microsoft oznámil službu Xbox Game Pass Ultimate, která spojuje dohromady trojí předplatné, a potěšil odhalením data...

Naprostá akční extáze, Doom Eternal je ještě dravější. Dojmy z hraní

Doom Eternal

Střílečka Doom Eternal působí jako po všech stránkách lepší a hlubší verze špičkového restartu z roku 2016. Ochutnávka...

RECENZE: Sigil od autora kultovního Dooma je návrat v čase o čtvrt století

Sigil

Legendární John Romero se vrací ve stejném stylu, s jakým před pětadvaceti lety změnil svým Doomem herní průmysl. Více...

Bethesda na E3 předvedla Doom a Wolfenstein. Na mobily míří Commander Keen

Doom: Eternal

Výstava E3 pokračovala konferencí Bethesdy. Doom i Wolfenstein potěšily příznivce stříleček a obě hry dorazí ještě...

Další z rubriky

Chystají herní pecku, ale zatím vám dovolí jen hrát kámen nůžky papír

Hra Aperture Hand Labs

Ačkoliv se hry s pořadovým číslem tři od studia Valve už staly internetovým mýtem a vtipem zároveň, i po tolika letech...

Kultovní strategie Age of Empires 2 se dočká remasteru. Už druhého

Age of Empires II: Definitive Edition

Jedna z nejlepších strategií se ještě letos vrátí v notně restaurované podobě. Kromě vylepšené grafiky přinese i novou...

Remake Zeldy je úchvatný, stejně jako zpracování nových Pokémonů. E3 dojmy

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Nintendo se na herním svátku E3 2019 věnovalo zejména letošním hrám. Na stánku jsme si tak zahráli nové Pokémony,...

Najdete na iDNES.cz