Iron Storm – návod #2

  12:00aktualizováno  25. ledna 7:14
V první části návodu jsme prošli úvodní trojici misí a pobili neporazitelné sibiřské sourozence. Nyní se prokoušeme podzemní laboratoří, zdemolujeme obrněný vlak a dostaneme se do Reichstagu.

Čtvrtá mise – Podzemní laboratoř
Sjeli jste výtahem dolů, ale až se otevřou dveře, tak ještě nevystupujte. Kulomet by se postaral o konec vašeho putování. Počkejte si, až přijde dvojice vojáků, a pak si stoupněte na vyznačené místo na podlaze. Rozlučte se se všemi svými zbraněmi – odevzdejte je jednomu z vojáků. Pak dvojici následujte až do místnosti s celami, nesnažte se o odpor. Vstupte do svého tubusu a počkejte si, co se bude dít.
Jakmile propukne zmatek, nastala vaše chvíle. Strhne se kratší přestřelka, během které jeden z vojáků prostřelí stěnu vaší cely. Vyběhněte ven a vstupte do dveří, které jsou k vám nejblíže. Seběhněte po schodech a dole jděte rovně na marodku. Zde seberte nůž a lékárničku. Sestřička sice říká, že vás neprozradí, ale znáte ženské... Pokud chcete mít jistotu, že po vás okamžitě nikdo nepůjde, rychle ji zabijte a jděte ven. Podívejte se do místnosti vlevo – obzvláště zajímavé jsou výbušné sudy poblíž laseru. Jak asi tušíte, tudy povede vaše úniková cesta.
S nožem se vraťte nahoru do místnosti s celami a jděte podél levé stěny. Přesekejte několik prken na podlaze ve výklenku, stiskněte spínač na stěně a seskočte dolů. Pobijte psy a ošetřovatele, jděte ke dveřím a výtahem vyjeďte nahoru. Dojděte k psinci (Kennels) a zaběhněte do kanceláře, kde okamžitě stiskněte spínač u okna. Pak rychle za paraván, kde si počkejte, až zvuky souboje utichnou. Pokud máte málo zdraví, můžete si vyskočit na skříňky, ukrývá se na nich lékárnička.
Vypuštění psi by měli pobít všechny vojáky v okolí, takže by měl být vzduch čistý. Vypněte alarm a jděte na chodbu. Zde máte dvě možnosti – buď se vrátit do psince, vlézt do vzduchotechniky a v ní se vydat doleva, nebo se prostě na chodbě vydat do zbrojnice (druhá místnost v této sekci). Vchod sice hlídá dvojice kulometů, ale protože byste měli mít dostatek zdraví (ona lékárnička nebyla k zahození, že?), můžete mezi nimi prostě proběhnout a neztrácet zbytečně čas. Zde rozbijte skleněnou vitrínku a vezměte si bombu.
Nyní do vzduchotechniky ovšem vstupte, je to nejkratší (a vlastně jediná) cesta odsud k místnosti s celami. Projděte kolem odbočky se žebříkem a pokračujte tak dlouho, až se ocitnete v místnosti se skleněnými kopulemi. Rozbijte některou z nich a seskočte dolů – jste u cel. Odsud se vydejte směrem k marodce, ale zatočte doprava do sálu s operačním stolem, na který položte získanou bombu.
Vraťte se k celám a opět seskočte do odpadní jámy. Neodcházejte odsud ale dveřmi, nýbrž větrací šachtou. Vylezte po žebříku a vydejte se doprava, ocitnete se opět v místnosti s polokoulemi. Tentokrát neseskakujte dolů, ale vstupte do odemčených dveří. Chodba vás dovede do skladiště. Zde okamžitě zatočte doleva, v rohu je ventilace. Rozbijte mříž, vlezte do potrubí a dojděte na jeho konec. Ústí na opačném konci skladiště, čímž jste se elegantně vyhnuli střelbě z kulometů.
Nadešel čas zbavit svět několika vědců. První dva zabijte v malé odpočívárně na konci chodby. Pozor, nesmějí vám utéci. Pokud by se tak stalo, spustili by poplach a přivolaní vojáci by s vámi pěkně zatočili. Jděte dál, vstoupíte do řídícího střediska. Jsou zde čtyři vědečtí pracovníci, všechny musíte umlčet. Přeskočte stůl a skříň naproti vám a ukryjte se za paravánem. Zabijte prvního vědce, který chodí mezi paravánem a policemi. Pak zlikvidujte ženu, která chodí za rohem mezi panelem a poplašným zařízením. Můžete na ni číhat v podřepu u řídícího pultu. Běžíte sice o něco rychleji než ona, ale i tak se snažte, aby vás neuviděla. Poslední dvojice laborantů by vám neměla činit problémy, protože stojíte mezi nimi a alarmem. Až bude po nich, stiskněte tlačítko na pultu a podívejte se, co dokáže triumvirát laser – bomba – výbušné sudy. Další cesta je otevřená.
Skrz skladiště a vzduchotechniku se vraťte do místnosti s celami a jděte do sálu s operačním stolem. Vlezte do ventilace a dojděte k žebříku. Slezte dolů, rozbijte mříž a vstupte do místnosti se dvěma vědci. Oba zabijte. Opět platí pravidlo, že vám nesmějí utéci ani spustit poplach. Vyběhněte na chodbu, dejte se rovně a v následující místnosti okamžitě skočte do šachty s toxickým odpadem – nebo jestli chcete, můžete obětovat tu trochu času na zabití dalších nepřátelských vědeckých elementů.
Stokou proběhněte co nejrychleji – toxický odpad vám pomalu ale jistě odčerpá nezanedbatelnou část zdraví. Přesekejte prkna blokující cestu, dostanete se k žebříku. Vylezte po něm nahoru. Dostanete se tak opět do ventilace. Projděte na její konec, seskočte na ochoz a zabijte vědce. Musíte se dostat úplně dolů, takže po potrubí přejděte k žebříku a jděte až na nejnižší ochoz. Zde zabijte vojáka vpravo za bednami a seberte mu zbraň. Postřílejte všechny ostatní nepřátele a poberte tolik munice, kolik jen unesete. Pak prostřelte skleněnou trubici uprostřed šachty. Vylezte na horní ochoz, vstupte do zavřených dveří a zatáhněte za páku. Začnou přibíhat vojáci, aby ji vrátili do původního stavu. Pokud se jim to podaří, musíte za ni zatáhnout znovu, dokud se reaktor neocitne v kritickém stavu. Pak bude vyhlášena evakuace a automatické kulomety se vypnou. V ten okamžik můžete projít druhými dveřmi.
Postřílejte vojáky, spusťte si můstek a přeběhněte na druhou stranu. Vběhněte do chodby, šipky vás dovedou k vlakové stanici (Station). Proběhněte čekárnou a vstupte na perón. Zde můžete očekávat poměrně tuhý odpor. Až jej zlikvidujete, oběhněte bedny a ve strážní budce stiskněte páčku. Vylezte na ochoz a po bednách přeskákejte na pohyblivou lávku. V tu chvíli přiběhnou posily, ale lávka vás bezpečně odveze až nad vlak. Skočte na něj a podívejte se, jak odjíždíte směrem k Reichstagu. Než tam ale budete, musíte získat obrněný kufřík. To je náplní další mise.

Pátá mise – Obrněný vlak
Zabijte přibíhajícího vojáka a vezměte si od něj pistoli s tlumičem. V této misi se snažte budit co nejméně rozruchu – je zde spousta kulometů a když spustíte poplach, budou po vás pálit, dokud nenajdete alarm a nevypnete jej.
Sejděte po schůdcích a stiskněte páčku. Tím se stropní dveře zavřou a naopak se otevřou ty před vámi. Pistolí s tlumičem zabijte vojáka u dveří a počkejte si na dalšího, který vychází zpoza rohu. Vejděte do dveří vpravo a pobijte všechny nepřátele. Pak jděte do dveří označených jako Rear aircraft defense a sestřelte vrtulník. Sjeďte výtahem do spodní části vagónu, probijte se na druhou stranu a vypněte alarm. Přejděte do spacího vozu.
Zde vás nic zvláštního nečeká, jen se probijte na jeho konec a vejděte do nemocničního vozu. Horní části lůžkového vagónu si zatím nevšímejte.
Pokud se vám podaří nespustit hned na začátku poplach (tudíž když přicházejícího vojáka zabijete, aniž by hlesl), jděte nejprve k zadním dveřím. Zde budete kontrolovat alarm, takže se nikomu nepodaří spustit kulometné věže. Postřílejte všechny vojáky a ošetřovatele, doplňte si zde také zdraví. Přejděte do komunikačního vozu.
Probijte se spodkem vagónu a pokračujte do kaple. Až se dostanete do místnosti vzadu, vypadne proud. Sice to znamená, že bude všude tma, ale také to má jeden příjemný dopad – v této části vlaku nebudou fungovat kulometné věže. Vyjděte na ochoz a vstupte do místnůstky se žebříkem. Vylezte po něm nahoru, zatáhněte za páčku a postarejte se o všechny odstřelovače na obou stranách. Používejte pouze sniperku – v některých verzích hry je nelze zabít jinou zbraní.
Vraťte se do komunikačního vozu a vyjděte po schodech nahoru. Pobijte všechny vojáky a vstupte do budky s protileteckými děly. Sestřelte vrtulník létající kolem vlaku; když se vám to nepodaří napoprvé, přeběhněte ke druhému dělu, ať tak dlouho nečekáte.
Až vrtulník spadne, vraťte se do nemocničního vagónu. Cesta spodem je zahrazená, takže vyjděte nahoru. Najdete zde výtah, který vás sveze dolů za barikádu. Prostřílejte se do spacího vozu. Zde zlikvidujte veškerý odpor a vraťte se do posledního vozu. Přeskočte barikádu, vyjeďte nahoru a zajděte ke schodům vedoucím na střechu. Zatáhněte za páku a vylezte nahoru.
Přeběhněte po vagónech do přední části vlaku. Narazíte na prosklenou část střechy, pod kterou je bazén. Prostřelte stropní okno a seskočte dolů. Vejděte do luxusního apartmá, kde zabijte vojáka za oponou a co nejrychleji vypněte alarm – zde kulomety již fungují. Stiskněte také tlačítko u opony, tím jste si částečně zpřístupnili místnost s vytouženým kufříkem. Sejděte dolů a probojujte se do velitelského vozu.
Zde vás zajímá především horní část vagónu. Až vyčistíte kontrolní místnost, vypněte alarm a projděte dveřmi do skrovného bytu. Zde najdete druhé tlačítko k místnosti s kufříkem. Jděte do předního vagónu a prostřílejte se do lokomotivy. Po žebříku zde vylezte na ochoz a vylezte na střechu vlaku.
Postarejte se o dvojici odstřelovačů, pak utíkejte k jejich stanovišti, vyskočte na něj a otvorem ve střeše seskočte dolů. Vejděte do kabiny s kufříkem, nejprve postřílejte dvojici vojáků u kulometů. Pak prostřelte skleněné trubky za drátěnou klecí a nade dveřmi. Popadněte kufřík a utíkejte. Párou u dveří nemůžete jen tak proběhnout, musíte se pod ní proplížit. Postřílejte přibíhající vojáky. Nechte žít jen toho, který se třese vpravo v rohu a promluvte si s ním. Jak vidno, ještě nemáte vyhráno. Ještě na vás čeká jedna mise.

Mise šestá – Baron Ugenberg
Až vystoupíte z vlaku, vystřílejte všechny vojáky na stanici. Není jich zde sice moc, ale to plně vynahrazuje jejich výzbroj a překvapivé pozice (jako třeba odstřelovač na nosníku pod střechou. Vystupte na ochoz a vejděte ke skladištím.
První skladiště je otevřené. Postřílejte dvojici vojáků, kteří si zde povídají. Kdybyste pokračovali dál k dalším otevřeným dveřím, tak se vyhlásí poplach a stejně se dál nedostanete. Místo toho ve skladišti rozbijte bedny u pravé stěny, odhalí se vám vchod do ventilace. Vlezte do ní, projdete tak do vedlejšího skladu. Zde z bezpečné vzdálenosti rozstřelte sudy a proskočte dírou v podlaze do vzduchotechniky. Vylezte na jejím konci, postřílejte vojáky a vejděte na chodbu. Až zlikvidujete odpor i zde, stoupněte si ke kulometu a postarejte se o přibíhající nepřátele. Nechte se chodbou zavést až do suterénu Reichstagu.
V místnosti s bojlery zničte veškerý odpor a páčkou si otevřete mříž. Po bednách přeskákejte přes vodu – pozor, když do ní spadnete, můžete se prakticky rozloučit se životem. Prostřílejte se sklepením až do místnosti se skříňkami.
U skříněk jsou schody, které vás dovedou do ubikací. Prostřílejte se k výtahu. Ten je za dveřmi naproti vám, navštivte ale i druhé dveře – najdete za nimi pár příhodných věciček. Výtahem pak vyjeďte do 1. patra a projděte do velkého sálu. Vydejte se do místnosti označené jako Versammlung. Až postřílíte všechny nepřátele, vyskákejte po bednách na ochoz a rychle proběhněte ke dveřím – za chvíli to tu vybouchne.
V následující místnosti můžete jít buď doprava nebo doleva, vydejte se vpravo. Probijte se až do bývalé knihovny, která dnes slouží jako zbrojnice (Armoury). Proběhněte po ochozu a vstupte do ventilace. Dovede vás ke generátorům. Vypněte proud ve všech patrech kromě čtvrtého a vyjděte dveřmi ven. Rozstřelte sudy, vskočte do výtahu a sjeďte do přízemí.
Sejděte do suterénu, v první místnosti jděte do dveří naproti, pak doprava a nakonec doleva. Projděte kolem kotců, v další místnosti vyjděte po schodech nahoru. Ocitnete se v kuchyni.
Buď přes velký sál nebo skrz sklad se dostaňte do tábora na dvoře (Camp). Vstupte do budovy naproti, za dveřmi je průchod ven. Tam okamžitě seskočte doleva a vyšplhejte po žebřících až nahoru. Proskočte do okna, dojděte k raketometu a zlikvidujte hlídkující tank. Ještě nevycházejte z budovy, zajděte si do zbrojnice (Armoury) pro raketomet. Bez něj se neobejdete.
Vraťte se k oknu, seskočte na římsu a přejděte zpět do budovy. Přes tábor na dvoře a kuchyň sejděte do suterénu, zamiřte k místnosti se skříňkami a k hlavnímu výtahu. Vyjeďte až do 4. patra (pokud se vám neotevřou dveře výtahu, vypnuli jste generátor i pro toto podlaží; musíte tedy nejprve do 2. patra a příslušný generátor opět zapnout).
Jste na střeše. Sestřelte raketometem dvojici útočících vrtulníků, zničte také veškerý ostatní odpor v této lokaci. Po žebříku vylezte na velkou nádrž napravo od výtahu a otočte ventilem – tím si zpřístupníte cestu skrz věž. Vraťte se do výtahu a sjeďte do 2. patra ke generátorům. Vypněte proud pro 4. patro, pak sjeďte do přízemí. Vstupte do suterénu a dojděte k malému výtahu. Ten vás vyveze ven před budovu. Postřílejte všechny vojáky a vstupte do dveří na vysoké štíhlé věži. Po žebřících se dostaňte až na střechu Reichstagu. Přelezte drátěný plot k vrtulníku, obejděte dřevěný plot, vyskákejte po bednách a seskočte dolů. Nemusíte se bát, že přijdete o drahocenné životy, dole jsou lékárničky.
Proskočte oknem k televizi a vyjděte na chodbu, dejte se doleva. Cesta vás dovede až k televiznímu studiu. Podívejte se na video – vida ho, padoucha! Vraťte se chodbou zpět a pokračujte dál. Prostřílejte si cestu kolem těžkého kulometu, v prosklené místnosti stiskněte spínač. Jděte dál chodbou, zahněte doprava a vejděte do dveří naproti vám. Ocitnete se ve velkém sále se sochou.
Ihned zatočte doleva zastřelit vojáka a vypnout alarm. Utíkejte nahoru, postřílejte všechny nepřátele, na nejvyšším ochozu stiskněte tlačítko. Běžte o patro níže a vejděte do dveří. Vylezte po žebříku, vystupte na přistávací plochu a... a podívejte se na závěrečné video.

Gratulujeme, právě jste se dostali do finále akční hry Iron Storm. Nebylo to možná nejjednodušší a bylo zde pár much a mušek, ale rozhodně to stálo za to. Co takhle si to zkusit ještě jednou, tentokrát na nejvyšší obtížnost?

Autor:

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 patří mezi nejočekávanější hry současnosti. Kutí ho tvůrci Zaklínače a opět půjde o hru na hrdiny v otevřeném světě. Ukázka za zavřenými dveřmi na E3 2018 nás nadchla, letošní pak potvrdila, že je zaděláno na hit. Rozruch vzbudil také herec Keanu Reeves, jenž na tiskovce Microsotu odhalil datum vydání. Pro největší fandy je pak určena sběratelská edice za několik tisíc. Hra bude opatřena českými titulky.

Nejčtenější

Hořící zombie dítě mu ukončilo rekord, ale nastartovalo kariéru

Streamer Philza

Britský streamer Phil „Philza“ Watson drží rekord za nejvíce času stráveného na jeden život v hardcore módu hry...

Čínské kopie her už vadí i samotným Číňanům

Naštvaní čínští hráči protestují proti hře Genshin Impact

Že se v Číně bez skrupulí kopírují západní herní hity už asi nikoho nepřekvapí. Oznámení nové hry Genshin Impact však...

Lidé vzpomínají na obaly od 3D karet minulé dekády. Jsou k smíchu i pláči

Retro obal od 3D grafického akcelerátoru

Estetika nikdy nebyla silnou stránkou videoherní kultury, své pomyslné dno však už má snad naštěstí za sebou. Nic...

Samuraj, viking nebo husita? Osm možných scénářů dalších Assassin’s Creed

Assassin's Creed

Studnice nápadů pro další hry Assassin’s Creed sice není příliš plná, ale zároveň je stále mnoho cest, kterými se hra...

Nepropásněte hru zdarma. Skvělý Mutant Year Zero není ani rok starý

Mutant Year Zero: Road to Eden

Obchod Epic Store rozdává tento týden opět parádní kousky. Kromě povedené tahové strategie Mutant Year Zero je to i...

Další z rubriky

Série Metro bude mít pokračování, slíbil autor knižní předlohy

Metro 2033

Spisovatel Dmitrij Gluchovskij oznámil, že už pracuje na dalším dílu série Metro. Vyvrátil tak negativní předpovědi, že...

Nový díl Need for Speed se jmenuje Heat, vrátíme se v něm do městských ulic

NFS Heat

Electronic Arts oznámili nabušeným trailerem nový díl populárních závodů Need for Speed. Sérii směřují nečekaně do...

RECENZE: Kdyby měl Duke Nukem sestru, vypadala by jako Ion Fury

Ion Maiden (PC)

Ion Fury je Duke Nukem v sukních. Retro střílečka pod patronátem 3D Realms vám chce mermomocí dokázat, že hlavní hrdina...

Najdete na iDNES.cz