Legend of Kyrandia - návod

  12:00aktualizováno  10. ledna 11:04
Návod na první díl kyrandijské ságy se bude hodit hlavně těm, kdo se marně peklují s mícháním magických lektvarů, potom těm, kdo zabloudili v záludném jeskynním labyrintu, a určitě i těm, kteří nevědí, jak to skoncovat s otravným šaškem Malcolmem.

Legend of Kyrandia

Až se vzpamatujete z obhlídky svého zkamenělého dědečka, seberte ze stolu červený drahokam a dopis, zpod stolu vytáhněte pilu a klikněte na velký hrnec, z nějž se vynoří jablko. Vyjděte ven a nechte se kořenem snést dolů. Teď je třeba projít les a posbírat v něm všechny barevné drahokamy. Dejte se směrem doprava, v druhé obrazovce seberte kapku padající vody a ve třetí zelený drahokam. Odtud pokračujte nahoru a doprava, kde stojí oltář se dvěma fialovými koulemi a jednou chybějící . Vedle něj utrněte růži a popojděte o jednu obrazovku doprava, kde na zemi leží modrý drahokam (nebo taky ne, drahokamy se generují náhodně). Vraťte se zpátky pod svůj domovský strom (2x doleva, dolů, 3x doleva) a jděte od něj doleva, kde stojí napůl uschlá vrba. Oživte ji kapkou vody (vložte jí do kmene na přesně vytvarované místo) a vyčkejte příchodu Meritha. Jakmile odběhne, pusťte se za ním. Pronásledujte ho pořád doprava a až zmizí, jděte dolů, pak ještě dolů a doleva do jeskyně. Tam narazíte na zhroucený most a vedle stojícího Hermana. Tomu dejte svojí pilu (varujte se pokusu přejít řeku po laně) a pak opět vyjděte z jeskyně tudy, kudy jste do ní přišli. O něco výš uvidíte Hermana se s pilou pilně ohánět - když se s ním pokusíte promluvit, poradí vám, abyste šli za Brynn do kláštera. Pokračujte pořád nahoru, dokud nenarazíte na Meritha - po skončení scénky seberte ze země fialovou kouli. Vraťte se o jednu obrazovku níž a jděte pořád doleva (kolem uschlé vrby), až na jižní pobřeží, podél kterého se o něco výš nachází klášter. Vstupte dovnitř, kde vás čeká setkání s Brynn. Až bude chtít vidět dopis od vašeho dědečka, ukažte jí ho a počkejte, až vám ho vrátí odčarovaný. Přečtěte si zprávu, pak si od Brynn ještě nechte fialovou růži proměnit na stříbrnou a potom už můžete klášter opustit. Najděte lesní oltář (dolů, 6x doprava, nahoru, doprava), v němž chyběla jedna fialová koule a prázdné místo vyplňte koulí, kterou jste získali od Meritha. Tím uvedete oltář do provozuschopného stavu. Pak na něj položte stříbrnou růži, ze které vám bude vytvořen kouzelný amulet. Sejděte zpátky do jeskyně (doprava, pak pořád dolů a před jeskyní doleva), kde už stojí opravený most, po kterém teď můžete přejít na druhou stranu.

Dojděte k chatrči se slaměnou střechou a vstupte dovnitř. S Darmem nebude kloudná řeč, dokud mu neseženete brko na psaní. Vyjděte ven a postupujte dolů, kde vás čeká průzkum dalšího lesa. Pečlivě sbírejte všechny drahokamy, které najdete a snažte se dát dohromady Legend of Kyrandiahlavně tři důležité předměty - žalud (který utrhnete ze stromu úplně vlevo), vlašský ořech (z centrální obrazovky se sochou jděte vpravo) a šišku (objevuje se na různých místech). Speciální pozor si zatím dejte na strom s červenými drahokamy vlevo nahoře - když se pokusíte jeden z plodů utrhnout, vysune se z koruny stromu had, kousne vás a po krátké době vám jed definitivně ukončí celé vaše putování. Jakmile budete mít žalud, ořech i šišku, najděte ještě tmavé lesní místo s dírou v zemi (od sochy 2x dolů, doprava a dolů) a všechny tři věci do díry položte. Vyroste z nich květina, která vás vybaví první náplní kouzelného amuletu - žlutou částí umožňující léčení. Tím pádem jste získali něco, co pomůže nebohému opeřenci v obrazovce vpravo od centrální sochy. Dojděte tam, kliknutím na žlutou část amuletu ptáka uzdravte a seberte brko, které vám tam po sobě zanechal. S tím se můžete odebrat za Darmem, který vám teď vyrobí magický svitek, ale ihned na vás naloží další, poněkud vágně zadaný quest.

Teď je třeba najít všechny kameny, které se po lese válejí - mělo by jich být 11 (ruby, garnet, amethyst, peridot, topaz, opal, onyx, aquamarine, sapphire, pearl, diamond) plus jeden Sunstone (od sochy dolů a 2x doprava - tam ho vylovíte z potoka a když už jste tam, rovnou si utrhněte jeden žlutý tulipán). Pro rubín se musíte vypravit ke stromu hlídanému jedovatým hadem. Tentokrát však můžete červený plod utrhnout bez obav, protože se po uštknutí uzdravíte z vlastních zdrojů (žlutou částí amuletu). Ostatní kameny kromě Sunstonu a rubínu mají proměnlivý výskyt, takže je prostě hledejte, dokud je nenajdete - pokud jste pečlivě neproslídili první les za mostem, pro některé z nich se budete muset vrátit i tam. Pak si všechny si pěkně naskládejte pod oltář vlevo od sochy a začněte hledat tu správnou kombinaci kamenů, která vám na oltáři vyčaruje Panovu flétnu. Začněte Sunstonem a pak zkoušejte do misky vkládat jednotlivé kameny tak, abyste zjistili, který z nich přijde jako druhý. Že jste byli úspěšní, poznáte tak, že se kámen vložený do misky objeví na přední stěně oltáře - stejně jako první Sunstone. Až se vám na přední stěně rozsvítí všechny čtyři, objeví se na oltáři místo misky kýžená flétna. Tu seberte a zkontrolujte si obsah inventáře - než se vydáte dál, měli byste mít minimálně tyto věci: flétnu, magický svitek, tulipán, 1 Legend of Kyrandia červený drahokam, jeden modrý a jeden žlutý topaz. Pokud se vám některého kamene nedostává, dojděte si ho někam do lesa sehnat.

Pak se jděte pochlubit Darmovi, že jste splnili i druhý úkol. Vaše další kroky povedou k čarodějce Zanthii, ale cesta k ní nebude jednoduchá. Nejprve vyhledejte pramen potoka, kde jste z vody vylovili Sunstone. Odtud jděte pořád dolu a až už cesta dál nepovede, odbočte doprava, kde vstupte do jeskyně. Vzápětí se poprvé setkáte tváří v tvář svému úhlavnímu nepříteli. Až po vás Malcolm hodí nůž, vraťte mu ho zpátky. Scénka skončí tím, že Malcolm zmizí v jeskyni a vchod za sebou zamrazí neprostupným ledem. Teda zas tak neprostupným ne, vlastně na něj stačí použít vaši novou flétnu (nepoužívejte ji přímo na led, ale na sebe). Ledová stěna pukne a vy můžete projít do jeskyně a tím i do další části hry.

To, co vás teď čeká, vyžaduje poměrně systematický přístup k hraní. Musíte projít celým labyrintem a posbírat pár důležitých předmětů, ale není to jen tak, protože ve valné části jeskyně je černočerná tma a kde je tma, tam je i smrt. Pokud si to chcete projít sami, skoro by stálo za to zkusit starou dobrou metodu mapy na čtverečkovaném papíru. Pravidla pro přežití jsou taková, že svítit si můžete jakýmisi svítícími plody, které ale vydrží jen tři místnosti a ve čtvrté zhasnou. Pokud je ale kdekoliv položíte na zem, zůstanou tam a budou svítit navěky. Důležitá podmínka úspěšného průchodu je i prázdný inventář, kam byste mohli cestou schovávat sbírané předměty, takže hned po vstupu do jeskyně vyprázdněte co nejvíc přihrádek a nechte si jen magický svitek. Následující řádky klidně přeskočte, pokud jste se rozhodli vyzkoušet si průchod jeskyní na vlastní pěst.

Nejdřív se vydejte 2x doprava a až za vámi zapadne mříž, postupte ještě o jednu obrazovku doprava. Tam si utrhněte troje svítivky. Jděte nahoru a jedny z nich tam odložte. Pokračujte doprava a odložte tam další. Sejděte dolů a na zem hoďte poslední svítivky. Opět dolů, kde z keře otrhejte další trojici svítivek. Doprava, tam odhodit první svítivky, pak nahoru, tam sebrat první kamen a odhodit druhé svítivky a nahoru, kde odhodíte ty poslední. Odtud vykročte doprava, kde si tentokrát opatřete jen dvoje svíticí plody. Nejdřív postupte nahoru, kde odhoďte první a pak doprava, kde odhoďte druhé. Legend of Kyrandia O místnost dál vpravo už by měl být Pantheon of Moonlight. Tam si promluvte s fialovými koulemi a pak pokračujte doprava. Utrhněte troje svítivky a jděte dolů, kde jedny upusťte a seberte kámen. Pak zase dolů a odhodit další svítivky a pak doleva, kde odložíte poslední. Odtud zase dolů, kde si utrhněte jen dvoje svítivky a dejte se zase dolů, upustit první a zase dolů, upustit druhé a nakonec doprava. Tím byste se měli ocitnout v Cavern of Twilight, kde ze země seberte minci a třetí kámen (ten leží úplně vpravo). Pak pokračujte doprava, kde si opět natrhejte zásobu tří svítivek - a dál jděte doprava, upustit první svítivky, nahoru, upustit druhé a doleva a upustit třetí. O jednu obrazovku nahoru je další keřík, z kterého tentokrát odlomte jen jeden trs svítivek a vydejte se nejprve nahoru, upustit jedinou svítivku a sebrat čtvrtý kámen, a pak zpátky dolů, kde už naberte troje svítivky. Poté se pusťte doprava, vyhoďte první svítivky, nahoru, vyhodit druhé, doprava, vyhodit třetí a dolů k dalšímu keři. Tam utrhněte dvoje plody, pokračujte doprava, jedny odhoďte a pak nahoru, kde byste měli natrefit na Emerald Cavern. Tady seberte ze země dva zelené emeraldy (smaragdy) a jděte nahoru, kde odložte poslední svítivky. Odtud se dejte doprava k dalšímu keříku, utrhněte dvoje svítivky, pak zase doprava, upustit jedny, nahoru, upustit druhé a sebrat pátý kámen.

V tomto okamžiku byste měli mít pět kamenů, dva smaragdy, minci a svitek. Pokud je všechno v pořádku, nastal čas vrátit se na začátek jeskyně, kde za vámi zapadla brána. Cesta zpátky vypadá následovně: dolů, 2x doleva, 2x dolů, doleva, nahoru, doleva, dolů, doleva, dolů, doprava, dolů, 3x doleva, 3x nahoru, doprava, 2x nahoru, 3x doleva, dolů, doleva, 2x dolů, doleva, 2x nahoru, doleva, dolů a doleva. Poté byste měli stát v místnosti se zavřenou bránou. Tam naházejte všech pět kamenů na misku vah, aby se mříž zvedla vy jste mohli pokračovat dál doleva. Vyjděte ven z jeskyně a najděte studnu (2x doleva, 2x nahoru), do které hoďte minci. Vygeneruje se vám Moonstone, který je třeba dopravit na místo v labyrintu zvané Pantheon of Moonlight. Vraťte se tedy k jeskyni (2x dolů, 2x doprava) a uvnitř seberte ze svých odložených předmětů ty, které budete dál potřebovat - tulipán, modrý drahokam, červený drahokam, topaz a jablko (plus byste ještě měli v inventáři mít Moonstone, svitek a Legend of Kyrandiadva zelené smaragdy). S touto výbavou se vypravte do Pantheonu. Cesta od brány vede doprava, nahoru, doprava, 2x dolů, doprava, 2x nahoru, doprava, nahoru a 2x doprava. V Pantheonu vložte Moonstone do oltáře a počkejte, až vám obě fialové koule vytvoří fialovou náplň vašeho amuletu.

Klikněte na ni, nechte se sami změnit ve fialovou kouli a postupujte následujícím směrem: 4x doprava, 2x dolů, doleva, dolů, doleva, dolů, 3x doprava, dolů a doprava. Teď byste měli stát na břehu ohnivé řeky, kde se opět samovolně změníte v člověka. Nepokoušejte se přejít most jen tak, skončili byste jako škvarek. Místo toho přečtěte magický svitek a celé okolí zmražte. Přejděte řeku, seberte Iron Key, vraťte se o jednu obrazovku dolů, kliknutím na fialovou část amuletu se zase změňte na plovoucí kouli a najděte cestu ven z labyrintu: doleva, nahoru, 4x doleva, 4x nahoru, 5x doleva, dolů, doleva, 2x nahoru a doprava. Pak byste se měli vynořit opět na čerstvém vzduchu venku před jeskyní a připravit se na další část hry.

Popojděte o dvě obrazovky doprava, koukněte se, jak vás větev bací do hlavy a počkejte si, až se probudíte v Zanthiině domku. S čarodějkou si promluvte, vezměte si od ní prázdnou flaštičku a jděte hledat Enchanted Fountain. (Upozorňuji, že byste ve vlastním zájmu neměli klikat na dvojici očí vynořujících se z bažiny před Zanthiiným domkem.) Najdete ji, když se vydáte 3x doleva, ale bohužel se tam potkáte i s Malcolem, který fontánu zničí. Jděte 2x dolů, 3x doleva a 2x nahoru, kde se nachází hořící křovina. Přečtěte magický svitek a až oheň zmizí a objeví se koule k fontáně, svitek klidně vyhoďte (už ho nebudete potřebovat) a místo něj vezměte do inventáře kouli. Vraťte se k fontáně (2x dolů, 3x doprava a 2x nahoru), umístěte na ní chybějící kouli a ze zprovozněné fontány naberte do flaštičky vodu. První várku vypijte sami, čímž si naplníte třetí část amuletu modrou barvou a do prázdné flaštičky naberte vodu znova. Pak jděte 3x doprava zpět za Zanthií a flaštičku jí odevzdejte. Po rozhovoru vás pošle sehnat borůvky, jděte tedy 5x doleva, 2x dolů, doleva, nahoru, 3x doleva a nahoru, čímž se ocitnete u vodopádu a borůvkového keříku. Jednu borůvku si utrhněte a vraťte se cestou dolů, 3x doprava, dolů, 3x doprava, 2x nahoru a 3x doprava k Zanthii. Ta Legend of Kyrandiaale nikde není vidět, zato se nějak pohnul koberec napravo, borůvky hoďte do kotle, nadzvedněte koberec a padacími dvířky sestupte dolů.

Z pařezu vedle vytáhněte Rainbowstone a popojděte 3x doprava a 3x nahoru do zálivu s koňským sousoším. Tam utrhněte jednu orchidej a vraťte se zpátky k poklopu (3x dolů a 3x doleva) a prolezte do Zanthiina domku. Teď budete potřebovat čtyři flaštičky na míchání lektvarů (pokud je nemáte, opakujte chození před domek a dovnitř, ony se budou u kotle objevovat). V kotli už máte hozené borůvky, teď k nim ještě přidejte modrý drahokam a vzniklou tekutinu naplňte do první flaštičky. Teď do kotle hoďte červenou orchidej a červený drahokam a tekutinu naberte do druhé a třetí flaštičky. Poslední je žlutý lektvar, který vyrobíte smícháním žlutého tulipánu a žlutého kamene a z kotle ho naberete do třetí flaštičky. Až to budete mít hotové, sestupte zase do sklepa. Pak jděte 2x dolů, doleva, 2x dolů, doprava a nahoru, kde se tyčí dva zelené krystaly. Do jednoho vložte modrý lektvar a do druhého červený, čímž vznikne fialový. Potom do jednoho vložte červený a do druhého žlutý, čímž vznikne oranžový. Namixovat můžete i spoustu jiných, ale ani jeden by vám k ničemu nebyl. Vydejte se zpátky do Zanthiina domku (dolů, doleva, 2x nahoru, doprava, 2x nahoru), padacími dveřmi dovnitř, odsud 4x doleva a dolů, kde by se měl ve vzduchu vznášet zlatý kalich. Jen tak sebrat nepůjde, takže na něj použijte modrou část amuletu a pak už jen můžete sledovat, jak ho mrňous odnese. Jděte za ním o jednu obrazovku doprava, vypijte fialový lektvar a jděte k mrňousovi na návštěvu. Po rozhovoru mu nabídněte jablko, vyjděte ven a až zase vyrostete, seberte kalich ležící za stromem. Pak jděte zpátky do domku (nahoru a 3x doprava), poklopem dolů a dál do zátoky s koňským sousoším (3x doprava a 3x nahoru). Tam si ještě utrhněte červenou orchidej a pak už můžete vypít oranžový lektvar a v koňské podobě se přenést do další části hry.

Až přistanete na temném ostrově, postupte o jednu obrazovku doprava, kde na hrob svých rodičů položte orchidej. Z hrobu se vynoří vaše matka a obdaruje vás náplní do posledního dílku amuletu. Postupte 2x doprava a ocitnete se před zámeckou branou. Nejprve použijte červenou část amuletu, pak klíčem odemkněte bránu a vejděte do zámku. U paty schodiště se Legend of Kyrandia sice potkáte s Malcolmem, ale ten se nezdrží a brzo odkvačí, takže se nenechte rušit a pokračujte vzhůru po schodech. Nahoře zabočte vlevo, pak nahoru a ještě jednou vlevo - a zpod podloubí vyběhne nezdravě vypadající Herman. Nesnažte se kolem něj projít, jinak skončíte na dvě půlky a raději použijte žlutou část amuletu. Teprve pak pokračujte dál doleva, kde se nachází první ložnice - tam můžete sebrat přesýpací hodiny, ale k ničemu vám nebudou, takže raději ze zvonkohry vezměte paličku a trefte se s ní do zvonků v pořadí DO, FA, RE, MI (zelený, bílý, žlutý, modrý), aby se vzadu odsunul obraz a vykoukla skrýš s klíčem. Ten si vezměte a vraťte se zpátky nad schodiště (doprava, dolů a doprava). Na celém patře je ještě několik dalších ložnic s několika dalšími neužitečnými předměty, takže pokud chcete, dojděte je omrknout, ale není to nutné. Nutné je sejít po schodech dolů a odbočit doprava, 2x nahoru a doprava, abyste se dostali do poněkud zanedbané kuchyně. Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, jedna z hromad úplně vpravo ukrývá královské žezlo, které rozhodně potřebujete. Popojděte o tři obrazovky doleva do malé knihovny, kde si prostudujte, ve které polici leží knihy od jakého písmene a potom vytáhněte ven knihy od písmen O,P,E, N. Rozšklebená tlama vám vydá královskou korunu. Pak na tlamu klikněte, aby vás přenesla do katakomb.

Uvnitř se dejte 2x doleva, nahoru, doleva, 2x nahoru a doprava k zelenému blýskavému poli. Tam klikněte na modrou část amuletu a pokračujte nahoru a doleva, kde si na podlaze všimněte divně vyčnívajícího kamene. Když na něj kliknete, odhalí vám svůj poklad - další klíč. Teď je třeba se vrátit do hlavní zámecké haly, takže doprava, dolů, doleva, 2x dolů, 2x doprava, dolů, doprava, dolů a doprava a jste tam. Oba klíče, co máte, použijte na dveře na vzdáleném konci haly a vstupte dovnitř. Teď je třeba položit všechny tři královské předměty na tři k tomu přichystané podložky a to v pořadí zleva doprava - žezlo, koruna, kalich. Pak se rozjede animace, do níž nebudete moct zasáhnout a skončí až uvnitř komnaty s Kyragemem. Jakmile budete mít možnost, použijte červenou část amuletu a učiňte se neviditelným. Pak se postavte před zrcadlo a počkejte, až se Malcolm sám zneškodní. Poté už následuje jen šťastný konec.

Autor:

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 patří mezi nejočekávanější hry současnosti. Kutí ho tvůrci Zaklínače a opět půjde o hru na hrdiny v otevřeném světě. Ukázka za zavřenými dveřmi na E3 2018 nás nadchla, letošní pak potvrdila, že je zaděláno na hit. Rozruch vzbudil také herec Keanu Reeves, jenž na tiskovce Microsotu odhalil datum vydání. Pro největší fandy je pak určena sběratelská edice za několik tisíc. Hra bude opatřena českými titulky.

Témata: nůž, Socha, studny

Nejčtenější

Hořící zombie dítě mu ukončilo rekord, ale nastartovalo kariéru

Streamer Philza

Britský streamer Phil „Philza“ Watson drží rekord za nejvíce času stráveného na jeden život v hardcore módu hry...

Čínské kopie her už vadí i samotným Číňanům

Naštvaní čínští hráči protestují proti hře Genshin Impact

Že se v Číně bez skrupulí kopírují západní herní hity už asi nikoho nepřekvapí. Oznámení nové hry Genshin Impact však...

Lidé vzpomínají na obaly od 3D karet minulé dekády. Jsou k smíchu i pláči

Retro obal od 3D grafického akcelerátoru

Estetika nikdy nebyla silnou stránkou videoherní kultury, své pomyslné dno však už má snad naštěstí za sebou. Nic...

Samuraj, viking nebo husita? Osm možných scénářů dalších Assassin’s Creed

Assassin's Creed

Studnice nápadů pro další hry Assassin’s Creed sice není příliš plná, ale zároveň je stále mnoho cest, kterými se hra...

Nepropásněte hru zdarma. Skvělý Mutant Year Zero není ani rok starý

Mutant Year Zero: Road to Eden

Obchod Epic Store rozdává tento týden opět parádní kousky. Kromě povedené tahové strategie Mutant Year Zero je to i...

Další z rubriky

Nový díl Need for Speed se jmenuje Heat, vrátíme se v něm do městských ulic

NFS Heat

Electronic Arts oznámili nabušeným trailerem nový díl populárních závodů Need for Speed. Sérii směřují nečekaně do...

RECENZE: Kdyby měl Duke Nukem sestru, vypadala by jako Ion Fury

Ion Maiden (PC)

Ion Fury je Duke Nukem v sukních. Retro střílečka pod patronátem 3D Realms vám chce mermomocí dokázat, že hlavní hrdina...

Nešťastný Anthem opouští už i jeho hlavní producent Ben Irvine

Anthem (PC)

Poslední hrstka věrných fanoušků kontroverzní střílečky Anthem dostala další velikou ránu. Hlavní producent Ben Irvine,...

Najdete na iDNES.cz