Louvre (The Messenger) - 2. část návodu

  12:00aktualizováno  1. května 7:54
Máme zde pro vás dokončení návodu na francouzskou adventuru Louvre: The Final Curse (The Messenger), v níž spolu se špiónkou Morganou tentokrát konečně úspěšně zachráníme svět před pomstou zlých Černých templářů. Nebo se nám to nepodaří? S tímto návodem snad ano.

Louvre: The Final Curse

Dokončení návodu na francouzskou historickou adventuru.

Louvre, 1770:

Tak. Jak začít?

 • Tradičně. Je nutné opustit sklepení a získat nějaké to přestrojení.
 • Ze sklepení se dostanete ven oknem. Přejděte přes nádvoří kolem zříceniny až k ženě stojící před červeně osvětleným karavanem. Promluvte si s ní - dostanete převlek sluhy (seberte jej z karavanu).

  Jak se dostanu do té zříceniny na nádvoří?

 • Prozkoumejte černou stěnu zříceniny na nádvoří. V inventáři zkombinujte kuši s lanem a hákem a vystřelte ji na oblohu nad zdí.
 • Zjistíte, že v laboratoři žije alchymista. Promluvte si s ním – poví vám, abyste se zkontaktovali s markýzou a darovali jí něco cenného. Třeba náhrdelník, který má někde ve své pracovně.
 • Ze skříňky nalevo seberte další magickou formuli. Pak otevřete šuplík a z něj seberte nádherný perlový náhrdelník pro markýzu.

  Jak se dostanu do paláce? Ten opilec mě tam nechce vpustit.

 • Z podlahy vedle karavanu na nádvoří seberte váček s penězi a ten opilci předejte. Jeho následný zpěv vám zajistí volnou cestu.
 • V paláci vyjděte po schůdcích na tribunál, kde naleznete sedět na gauči markýzu, o níž se zmiňoval alchymista.
 • Dvířky pro služebné vejděte do malé chodby a odsud dveřmi do sálu královniných strážců (The Queens Guards room). Zde seberte z malého stolku u stěny stříbrný podnos se skleničkou od šampaňského.
 • V inventáři spojte tácek s náhrdelníkem a výsledek darujte markýze – poví vám, že na jejího manžela zapůsobíte hrou na klavír, samozřejmě ale musíte mít na sobě nějaké krásné šaty.

  Jak získám nové šaty?

 • Ze stolku vedle markýzy seberte klíč ve tvaru srdce.
 • Louvre: The Final Curse Jděte do sálu královniných strážců, kde prozkoumejte truhlici nalevo od krbu, odemkněte ji klíčkem ve tvaru srdce a seberte z ní markýziny šaty – automaticky si je obléknete.

  Jak mám hrát na piáno?

 • Nejdříve je nutno sehnat nějaké noty.
 • Ve velkém vstupním sálu prozkoumejte dřevěnou bedýnku pod oknem a seberte z ní svitek s Mozartovou první operou.
 • V sálu strážců použijte svitek na klavír – dostaví se markýz, s nímž si pohovoříte o nalezení sošky Pazuzu.

  Kde naleznu markýzovu knihovnu?

 • Tak pěkně po pořádku. Nejdříve prozkoumejte lavici nalevo od piána a seberte z ní klíček od knihovny.
 • Z úzké chodbičky pro služebné se vydejte po točitých schodech nahoru, odkud vejděte velkými dveřmi do vědecké laboratoře (Science Academy).
 • Napravo od vstupních dveří jsou tři malé knihovny. Otevřete nejdříve tu levou a seberte z ní knihu „Memorandum of Electricity“.
 • Prozkoumejte pravou knihovnu – je však zamčená. Odemkněte ji klíčkem od markýze a seberte z ní knihu o Pazuzu.
 • Když v knize o Pazuzu zalistujete, zjistíte, že jedna ze stránek je nečitelná. Použijte tedy na ni magickou formuli neviditelnosti a tak se dozvíte postup, jako sošku Pazuzu vyrobit.

  Kde naleznu pracovnu sochaře?

 • Ze sálu královniných strážců (místnost s piánem) vejděte velkými dveřmi do Dianina sálu.
 • Odsud je nutno odejít zamčenými dveřmi na druhé straně sálu.
 • Z podstavce s obrazem u oken seberte dřevenou rukojeť (kliku z Generátoru) a odeberte se do vědecké laboratoře.
 • Prozkoumejte stolek s generátorem u stěny. Připevněte na něj kliku a následně seberte akumulátor nabitý elektřinou (Leyden jar).
 • Vraťte se do Dianina sálu a použijte na zamčené dveře akumulátor – tím je odemknete a po otevření se dostanete tajným vchodem do Apollovy galerie.
 • Louvre: The Final Curse Na konci galerie projděte dveřmi do obrazárny (Square room), odsud pak po schůdcích sejděte do přízemí a odtud nakonec otevřenými dveřmi do pracovny sochaře.
 • Promluvte si se sochařem – vyhoví vaší nabídce vytvořit formu sošky Pazuzu, pokud mu ale přinesete obraz Christopha Allegraina, na němž bude taktéž přimalována špachtle s kladívkem.

  Kde naleznu obraz Christopha Allegraina?

 • Kde jinde, než v obrazárně. Zatím ale nevíte, který z obrazů to je.
 • Z malinkého stolečku vedle dveří v obrazárně seberte katalog obrazů a v inventáři si jej prohlédněte. Naleznete v něm náčrtek obrazu vámi hledaného Allegraina, podle nějž byste tento obraz měli v obrazárně rozpoznat (viz obrázek).
 • Obraz je ale moc vysoko a vy na něj nedosáhnete. Vraťte se tedy do dlouhé Apollovy galerie, v jejímž středu seberte dřevené schůdky. Ty pak položte v obrazárně pod obraz Allegraina a seberte jej (pozn.: nesmíte sebrat žádné jiné obrazy, jinak budete chyceni při krádeži).

  Na obrazu ale není špachtle s kladívkem. Co teď?

 • Je nutno je tam přimalovat. Jednoho malíře jsme už potkali...
 • Promluvte si s malířem v Apollově galerii a pak na jeho plátno použijte obraz Allegraina. Malíř dokreslí špachtli a kladívko a vy pak můžete upravený portrét sebrat a odnést sochaři.
 • Ukažte sochaři knížku s obrázkem Pazuzu, podle níž vytvoří formu.

  Sochař zmizel. Kdo mi teď sošku odlije?

 • Bohužel tak musíte učinit sami.
 • Nejdříve vyjděte ven na chodbu, kde seberte pytel s uhlím. Ten pak v dílně nasypte do pece.
 • Otevřete skříň, seberte z ní sadu cínového nádobí a položte jej do vaničky nad pecí.
 • Dle postupu v knize o Pazuzu je ještě nutné dodat nějakou měď.

  Kde seženu potřebnou měď pro odlití sošky?

 • Hledejte ji v centru zříceniny na nádvoří.
 • Podívejte se nahoru na díru ve střeše nad vámi a prozkoumejte ji. V inventáři nabijte kuši šípem a vystřelte po malé věžičce na vrcholku střechy – ustřelíte ji.
 • Louvre: The Final Curse Vyjděte dveřmi ze dvorku na nádvoří, obejděte zříceninu zezadu a seberte ze země sestřelenou měděnou věžičku.
 • Vraťte se do sochařské dílny, kde vás vyruší markýz a přinutí vás dokončit operaci, aby vám pak sošku Pazuzu ukradl. Využijte nyní informací obsažené v knize o Pazuzu a dejte si do inventáře plynovou masku.
 • Přidejte do vany nad pecí měděnou věžičku – začne unikat otravný plyn, takže si rychle nasaďte plynovou masku. Markýz zahyne a soška Pazuzu je hotová.
 • Z trámu nade dveřmi seberte kladivo, rozbijte jím formu a seberte hotovou sošku Pazuzu.
 • Nyní je ještě třeba zařídit, aby soška získala svou magickou moc.

  A jak docílím toho, aby se stala obyčejná soška magickou?

 • Musíte ji zelektrizovat. K tomu vám poslouží soustava na stolku ve vědecké laboratoři. Postup, jak toho docílit, je podrobně popsán v knize o elektrizaci.
 • Nejdříve je nutné nashromáždit všechny předměty potřebné pro tento pokus.
 • Ve sklepení (sál Ludvíka) seberte z podlahy ve tmavém výklenku cívku s měděným drátem.
 • Na dvorku zříceniny prozkoumejte hromadu haraburdí v temném rohu a seberte z ní zinkovou destičku.
 • V Dianině sálu prozkoumejte malou bílou sošku na podstavci a na mřížku, kterou drží socha v ruce, použijte magickou formuli na otevírání (general purpose formula) – mřížka se otevře a vy můžete sebrat lahvičku s kyselinou sírovou.
 • Na malé chodbičce před vědeckou laboratoří prozkoumejte dřevěný kabinet a jeho zámek odpalte kyselinou sírovou. Skříň otevřete a seberte jednu z lahviček a z prostředního šuplíku ještě měděnou a zinkovou destičku.
 • Nyní již vlastníte vše potřebné k elektro-pokusu.
 • Prozkoumejte dvě kádinky na stole ve vědecké laboratoři. V kádince napravo je kyselina sírová, kádinka nalevo je zatím prázdná. Nalijte do ní obsah modré lahvičky (CuSO4).
 • Nyní je třeba na drátky nad kádinkami zavěsit zinkové a měděné předměty dle správného pořadí. Do levé kádinky vložte sošku Pazuzu a zinkovou destičku, do pravé pak zinkovou destičku a měděnou destičku (viz obrázek). Ty pak vzájemně propojte měděným drátem (použijte na zadní část kádinek). Pokud jste vše učinili správně, dojte k chemické reakci a elektrizaci. Pokud ne, dojte k výbuchu.
 • Louvre: The Final Curse Po elektrizaci vyjměte z kádinky magickou sošku Pazuzu – v laboratoři se objeví sochař.
 • Rychle prozkoumejte krb a použijte na něj magickou formuli na otevírání (general purpose formula) – otevře se tajný východ, kterým uniknete do sklepení…
 • Z rozhovoru s templářským rytířem se dozvíte, že jste mu naletěli a posloužili jako prostředek k pomstě a ke zničení světa. Tomu teď musíte zabránit.

  Louvre, současnost:

  Tak to jsem v pěkný rejži. Jak teď svět zachránit?

 • Zkuste záchranu světa ignorovat a proveďte to, co vám Anselme přikázal.
 • Ve sklepení Louvru jděte pod podloubí, v inventáři nabijte kuši šípem a vystřelte skrz mříže na podlahu pod schody (viz obrázek) – v rozích sklepení se vysunou čtyři podstavce.
 • Na tyto podstavce položte všechny čtyři získané ďábelské sošky (viz obrázek).

  Ha! Zjevili se tři templářští duchové a řekli mi, že mohu svět zachránit, když naleznu jeho hrob a přenesu se zpět do minulosti, kde Anselma zabiji.

 • Přesně tak. Nejdříve ale musíte najít jeho hrob. Nemějte strach, není daleko.
 • Jděte pod podloubí a prozkoumejte podlahu pod klenutým obloukem, kde hrob objevíte.
 • Použijte na hrob postupně dvě magické formule – neviditelnosti a otevření. Objevíte tak Anselmovy pozůstatky.
 • Seberte z jeho hrobu magický přívěšek, který v inventáři spojte s magickou formulí odhalující Anselmova tajemství – přenesete se tak do čtrnáctého stolení.

  Louvre, 14. století:

  Kruci, jsem uzavřen v nějaké věži…

 • Nezoufejte, Anselme není daleko. Stačí prozkoumat jedno z oken a rozřezat jej diamantovým nožem, načež uvidíte Anselma venku na nádvoří.
 • V inventáři nabijte kuši šípem a vystřelte po Anselmovi uvázaném u kůlu.

  Anselme je zničen, svět zachráněn a Morgana splnila otcovo poslední přání. Prostě happyend jak má být.

 • Autor:

  Cyberpunk 2077

  Cyberpunk 2077 patří mezi nejočekávanější hry současnosti. Kutí ho tvůrci Zaklínače a opět půjde o hru na hrdiny v otevřeném světě. Ukázka za zavřenými dveřmi na E3 2018 nás nadchla, letošní pak potvrdila, že je zaděláno na hit. Rozruch vzbudil také herec Keanu Reeves, jenž na tiskovce Microsotu odhalil datum vydání. Pro největší fandy je pak určena sběratelská edice za několik tisíc. Hra bude opatřena českými titulky.

  Nejčtenější

  Hořící zombie dítě mu ukončilo rekord, ale nastartovalo kariéru

  Streamer Philza

  Britský streamer Phil „Philza“ Watson drží rekord za nejvíce času stráveného na jeden život v hardcore módu hry...

  Čínské kopie her už vadí i samotným Číňanům

  Naštvaní čínští hráči protestují proti hře Genshin Impact

  Že se v Číně bez skrupulí kopírují západní herní hity už asi nikoho nepřekvapí. Oznámení nové hry Genshin Impact však...

  Lidé vzpomínají na obaly od 3D karet minulé dekády. Jsou k smíchu i pláči

  Retro obal od 3D grafického akcelerátoru

  Estetika nikdy nebyla silnou stránkou videoherní kultury, své pomyslné dno však už má snad naštěstí za sebou. Nic...

  Samuraj, viking nebo husita? Osm možných scénářů dalších Assassin’s Creed

  Assassin's Creed

  Studnice nápadů pro další hry Assassin’s Creed sice není příliš plná, ale zároveň je stále mnoho cest, kterými se hra...

  Nepropásněte hru zdarma. Skvělý Mutant Year Zero není ani rok starý

  Mutant Year Zero: Road to Eden

  Obchod Epic Store rozdává tento týden opět parádní kousky. Kromě povedené tahové strategie Mutant Year Zero je to i...

  Další z rubriky

  Fanoušci upravili vzhled zaklínače, aby se podobal seriálové adaptaci

  Zaklínač 3 – Geralt jako Henry Cavill

  Tvůrci chystaného seriálu Zaklínač vycházejí z původních knih Andrzeje Sapkowského, nikoli jeho oblíbené videoherní...

  V nových Need for Speed Heat nebudou lootboxy

  Need for Speed Heat

  Závodní série Need for Speed není právě v dobré kondici. Dva roky starý díl Payback se nepovedl. Vylepší si EA reputaci...

  Pět scén z her, které narazily na australskou cenzuru

  South Park: Stick of Truth

  O cenzurování videoher v Austrálii toho bylo napsáno již mnohé, málo se už však ví, že se v posledních letech situace...

  Akční letáky
  Akční letáky

  Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

  Najdete na iDNES.cz