Monkey Island 4 – první část návodu

  12:00aktualizováno  10. ledna 2001 11:06
Konečně… Konečně vám přinášíme návod na jednu z nejlepších a zároveň i nejobtížnějších adventur tohoto roku, na čtvrté pokračování legendární adventurní série Monkey Island. Zatím se sice jedná pouze o první část návodu, avšak nezoufejte – té druhé se dočkáte již během příštího týdne.

Escape from Monkey Island Kompletní průvodce první polovinou čtvrtého dílu legendární adventurní série

Escape from Monkey Island je adventura, kterou jest hříchem hrát podle návodu… Proto ty z vás, kdož se o to pokoušejí, předem varuji, že v tomto průvodci naleznete pouze ty nejdůležitější věci nutné k postupu ve hře a nezmiňuji se zde téměř vůbec o rozhovorech, jež jsou zdrojem dobré poloviny skvělého humoru. Snažte se tedy hrát hru sami a tento návod použijte až v nouzi nejvyšší, kdy ani po vyzkoušení všeho na všechno nebudete vědět, jak dál…

ÚVOD: NA LODI:

 • Natočte se k mědikovci se žhavými uhlíky a kopněte do něj (USE) – tím ho převrhnete.
 • Seberte z podlahy žhavý uhlík a použijte jej na nabité dělo napravo.

  AKT 1:

  Melée Island:

  Jak zastavit demolici guvernérského sídla…

 • Nejdříve si promluvte s chlápkem u katapultu.
 • Zajděte do Scumm baru, kde si v jeho zadní části promluvte s opilým pirátem, a pak se pokuste z jeho stolu sebrat misku preclíků.
 • Promluvte si s hráči šipek a řekněte jim, ať trefí balónek u opilého piráta. Ten pak omdlí a vy mu budete moci sebrat misku s preclíky.
 • Přes mapu ostrova zajděte do přístavu, kde seberte ze země gumovou hadici.
 • Před guvernérským sídlem použijte hadici na kaktus a následně nabídněte pirátovi u katapultu preclík. Během jeho nepřítomnosti se pak povrtejte v katapultu…

  Jak sehnat posádku…

 • Zaskočte do Scumm baru a promluvte si s panem Cheesem. Nabídněte mu členství ve vaší posádce, pak se ho zeptejte na „Insult Arm Wrestling“ a nakonec si to s ním v tomto souboji rozdejte – musíte ho porazit. Není to nic složitého, správnou odpověď většinou poznáte tak, že se s vyslovenou urážkou rýmuje. Na svého protivníka doporučuji útočit urážkami ze spodní části seznamu, protože ty pan Cheese příliš nezná.
 • Na náměstí si promluvte s Karlou a Otisem. Zeptejte se jich, zdali by se nepřidali k vaší Escape from Monkey Islandposádce a nabídněte jim za to guvernérskou práci – budou po vás chtít smlouvu.
 • Zajděte do guvernérského sídla a uvnitř seberte guvernérskou pracovní smlouvu (jsou celkem dvě – jedna leží na stole uprostřed místnosti, druhá pak na skříňce u okna. Vy potřebujete tu ze skříňky u okna s názvem „cushy government contract“). Předejte smlouvu Elaine a ona ji podepíše.
 • Vraťte se na náměstí a předejte smlouvu Karle a Otisovi.

  Jak sehnat loď…

 • V přístavu si promluvte se správkyní – odmítne vám půjčit loď.
 • V guvernérském sídle si promluvte s Elaine o problémech s lodí – dostanete od ní guvernérský symbol Melée Islandu.
 • V přístavu ukažte symbol správkyni, která vám pak přidělí jednu z lodí.

  Lucre Island:

  Jak si poradit s právníky a s problémy v bance…

 • Nejdříve zajděte do právnické kanceláře, což je vysoká modrá budova v horní části města. Po rozhovoru s právníky obdržíte dopis od Elainina dědečka, jenž vás odkáže na místní banku.
 • Jděte do banky (stojí hned vedle právnické kanceláře) a promluvte si s úřednicí za pultem o otevření bezpečnostní schránky – zůstanete uvězněni v trezorové místnosti.
 • Seberte ze stolu meč, z podlahy kapesník a tři houby a z otevřené schránky hrací skříňku a láhev grogu.
 • Odstraňte mečem spodní pant na dveřích a do vzniklé škvíry vsuňte zlomený meč.
 • Vložte do škvíry všechny tři houby a posléze je polijte grogem – dveře vylomíte, ale budete zatčeni inspektorem Canardem.

  Jak odhalit a chytit bankovního lupiče Pegnose Peta…

 • Nejdříve jděte k prodavači parfémů na náměstí a z hromady za rohem seberte jednu prázdnou láhev od spreje. Vaším úkolem nyní bude v této láhvi sestrojit z několika ingrediencí identický pach Pegnose Peta. Abyste zjistili potřebné ingredience, několikrát po sobě přičichněte k Pegnosovu kapesníčku v inventáři (použijte jej) – ingredience jsou tyto: voda, ryba, piliny, květina a bahno.
 • Vodu naberte do láhve z fontánky na náměstí.
 • Rybu naleznete v obchůdku s návnadami (Bait Shop), konkrétně v bedně u dveří.
 • Piliny seberete v obchůdku s holemi (House of Sticks) – zůstanou ležet na podlaze na místě, kde si Escape from Monkey IslandOzzie Mandrill vyzvedl svoji hůl.
 • Květinku utrhněte u fontánky na zahradě sídla Ozzieho Madrilla (lokace na mapě ostrova).
 • Bahno naberte z vody v močálech (opět lokace na mapě ostrova).
 • S hotovým sprejem se vydejte do obchodu s umělými orgány (Palace of Prostheses), kde použijte sprej na prodavače – ten vám sdělí jméno zákazníka, jehož podle vámi vytvořeného pachu poznal (jedná se pochopitelně o pseudonym Pegnose Peta). Jeho adresa je zařazena v podivné kartotéce na pultu, v níž musíte jméno muže vyhledat. Bohužel vám nemohu přesně říci, jaké symboly musíte na kartotéce nastavit, protože ono jméno je s každou novou hrou jiné.
 • Jak vyhledat jméno v kartotéce: Tři otočné válečky se symboly reprezentují vždy první, druhé a třetí část jména. Dále pak jednotlivé symboly na válečcích značí několik písmen abecedy (A-D: králík, E-H: strom, I-M: dýně, N-T: opice, U-Z: banán). Pokud je tedy jméno muže například „Vincent A. Jones“, pak v kartotéce nastavte tyto symboly (bráno zleva): banán, králík, dýně.
 • Po úspěšném nastavení symbolů a stisknutí tlačítka získáte kartu s popisem cesty močálem k příbytku Pegnose Peta.
 • Ještě než se vydáte do močálu, potřebujete sehnat tři věci – kachnu, kuřecí tuk a hodiny. S kachnou je to jednoduché – tu chytnete před obchodem s návnadami, tuk se pak nachází na podlaze na policejní stanici (ve vězení).
 • Hodiny vlastní dva piráti hrající šachy na molu v přístavu. Promluvte si nejdříve s hráčem nalevo a pak s hráčem napravo – vyvoláte mezi nimi hádku, během níž můžete nepozorovaně jejich hodiny sebrat.
 • Vydejte se k močálům, kde použijte hodiny na vor.
 • Ještě než vstoupíte na vor, prozkoumejte v inventáři kartotéční listinu a opište si všechny údaje. Tyto se s každou novou hrou mění, takže je zde nemá smysl vypisovat.
 • Vstupte na vor a dle času na hodinách plujte správnými směry.
 • Po chvíli dorazíte k bráně a svému dvojníkovi. Dostanete od něj klíče, pušku a kachnu. Pak se svého dvojníka zeptejte na číslo, na něž zrovna myslíte, a to si ZAPAMATUJTE! Posléze odemkněte bránu klíčem, proplujte jí a pokračujte dále správným směrem.
 • Zanedlouho se role mezi vámi a dvojníkem prohodí a vy se musíte zachovat stejně jako před chvílí váš protějšek. Proto mu nejdříve předejte klíče a na jeho otázku odpovězte, že jste on v budoucnosti. Pak mu ještě dejte pušku a kachnu a zodpovězte číslo, na které myslí. Nakonec pokračujte dále až k Pegnosově chatrči.
 • Přibližte se k oknu chatrče – vyslechnete rozhovor mezi Pegnosem a Ozziem Mandrillem.
 • Použijte tuk na rohož před vchodem a pak vhoďte do okna kachnu – tím odchytnete Pegnose.

  Escape from Monkey IslandJak naleznout důkaz proti Pegnose Petovi…

 • Jděte k bance a použijte zlomený meč na kanalizační poklop. Ten pak seberte, prozkoumejte a zapamatujte si jména na něm vyrytá – Mindy, Jerry, Fred.
 • Zamiřte do obchodu s umělými končetinami a orgány (Palace of Prostheses), promluvte si s prodavačem Davem a požádejte ho o nějaké bezcenné zboží. Dave vám bude vyprávět příběh, který doplňte o jména z poklopu – dostanete umělou kůži.
 • Vraťte se k bance a použijte na kanál umělou kůži – vytvoříte tak trampolínu, jejímž použitím se dostanete otevřeným oknem do banky.
 • V bance nejdříve slezte po žebříku dolů a zatáhněte za řetízek u pultu, čímž rozsvítíte.
 • Vylezte zpět po žebříku nahoru a jděte doleva ke světlům. Prozkoumejte podivný stín na zdi – objevíte umělý nos Pegnose Peta, tedy důkaz, který jste hledali.

  Jak naleznout z banky ukradené věci…

 • Zaskočte do sídla Ozzieho Mandrilla a promluvte si s Ozziem.
 • Použijte parfém na jedno z vycpaných zvířat – tím Ozzieho donutíte zlomit svoji hůl.
 • Ve městě navštivte banku (přeš trampolínu a okno) a uvnitř seberte prázdnou misku.
 • Zajděte do obchodu s umělými orgány, kde prozkoumejte košík s umělýma rukama. Vytáhněte z inventáře hrací skříňku a spusťte ji – tím zmátnete prodavače a můžete si z košíku sebrat dřevěnou ruku.
 • Naberte směr do obchodu s návnadami, kde použijte dřevenou ruku na termití cirkus a pak ještě seberte z bedny jednu rybku-návnadu, kterou vložte do misky z banky.
 • V obchodě s holemi použijte ruku s termity na Ozzieho hůlku – nasadíte mu do ní termity.
 • Promluvte si s Ozziem v jeho vile a řekněte mu, že víte o něm a o Pegnosovi. Pak Ozzieho sledujte až na pobřeží k jeho tajné skrýši.
 • Prozkoumejte ostrůvek – objevíte skrýš. Vlezte do ní a uvnitř stiskněte červené tlačítko na stole – odsunete tím závěs a zjistíte, že ukradené věci jsou za oknem v jeskyni.
 • Vylezte po žebříku zpět na zemský povrch a skočte do hluboké vody.
 • Na dně jezera, v naprosté tmě, vytáhněte z inventáře misku s návnadou a použijte ji na světélkující rybky – získáte tak vskutku originální lucernu.
 • Vlezte do jeskyně nalevo a uvnitř seberte ukradené věci a posléze i malý lesklý šroubek.
 • Opusťte jeskyni a odneste nalezeném věci inspektorovi na policejní stanici. Pak mu ještě ukažte šroubek, čímž usvědčíte Pegnose Peta a sami sebe osvobodíte…

  Escape from Monkey Island AKT 2:

  Melée Island:

 • Navštivte dům Voodoo Lady na náměstí (je to dům s hořícími loučemi).
 • Uvnitř přistupte ke stolu ve tvaru dlaně uprostřed místnosti a stiskněte jeden z prstů (finger) – objeví se Voodoo Lady. Promluvte si s ní hlavně o Ultimate Insult a o dědictví - získáte tak tři svatební dary: náušnice, náhrdelník a pero na řetízku.

  Jak naleznout čtvrtý svatební dar…

 • Hledaným předmětem jest obrázek západu slunce visící na stěně v LUA baru (bývalý SCUMM bar).
 • Přes mapu ostrova zajděte do sídla piráta Meathooka a promluvte si s ním hlavně o svíčkách a o čtvrtém svatebním daru guvernéra Marleyho.
 • Z kbelíku vedle Meathooka seberte malý štětec.
 • Zamiřte do přístavu, kde prozkoumejte vraceč mincí v automatu na grog. Seberte objevený čtvrťák a vhoďte ho do automatu. Pak do automatu kopejte, mlaťte a třeste s ním dokud z něj nevypadnou všechny plechovky s grogem. Jednu seberte.
 • Jděte do LUA baru a sedněte si na prostřední barovou stoličku u kanálku s plovoucími loděmi.
 • Zavolejte na servírku a objednejte si jakékoliv jídlo – servírka vám stejně nakonec doporučí „hořící rybu“.
 • Za moment bude v kanálku plout hořící loďka. Vaším úkolem nyní je „odpravit“ mechanismus pohánějící loďky tak, aby se hořící loď zastavila přímo pod voskovým obrázkem na stěně. Učiňte tak použitím štětce na mechanismus v kanálku a to ve chvíli, kdy bude hořící loď proplouvat za sloupem napravo.
 • Nyní musíte jednat velmi rychle. Utíkejte do kuchyně a použijte plechovku grogu na generátor – tím pozdržíte hořící loď pod obrázkem, z něhož steče vosk a kuchař vám ho daruje.

  Co dělat se čtyřmi svatebními dary…

 • Jděte ke své lodi v přístavu a na růžovou figurínu použijte nejdříve náušnice – tím ji oživíte. Následně na ni připevněte ještě náhrdelník, pero na řetízku a nakonec i modrý obraz souostroví – figurína na něm zaznačí ostrov, na němž se nachází Ultimate Insult!

  Tak… Nyní již víme, z čeho se Ultimate Insult skládá a kde jeho části hledat. O tom si ale povíme až někdy příště v druhé a zároveň i poslední části tohoto návodu.

 • Autor:

  Gamescom 2019

  Největší světová herní výstava Gamescom 2019 opět přinesla řadu novinek a ukázek nadcházejících titulů. Velkou pozornost si získaly tituly Death Stranding, Watch Dogs: Legion a samozřejmě Cyberpunk 2077.

  Témata: Banány, cirkus, Humor

  Nejčtenější

  Dvacet zásadních her roku 1999. Hlasujte, která byla nejlepší

  GOTY 1999

  Při loňské anketě o nejlepší hru roku 1998 se mohlo zdát, že tehdejší rok neměl v herní historii konkurenci. Letmý...

  KVÍZ: Git gut, n00bs sux! Rozumíte mluvě dnešních hráčů?

  Grand Theft Auto 5

  Stejně jako každá jiná komunita mají i hráči počítačových her svůj vlastní slovník, pro neznalé často nepochopitelný....

  Excel jako herní platforma, lidé v něm vytvářejí neuvěřitelné věci

  Graf v Excelu

  Tabulkový procesor od Microsoftu nesmí chybět na žádném pracovním PC a je v podstatě synonymem nudy. Najdou se však...

  Stahujte zdarma šest her s Batmanem v hodnotě dva a půl tisíce korun

  Batman Arkham Asylum

  Nepopulární digitální obchod s hrami Epic Store se opravdu vytáhl. Namísto jedné či dvou her jich tentokrát nabízí...

  Progamer chtěl uspět ve dvou hrách najednou, teď je pro smích

  Linh "Seiko" Nguyen

  Německý hráč východoasijského původu Linh „Seiko“ Nguyen překvapivě prohrál v kvalifikaci na prestižní turnaje v...

  Další z rubriky

  Předprodej sběratelské edice Cyberpunk 2077 začne 1. října

  Cyberpunk 2077

  Ačkoliv očekávaná hra Cyberpunk 2077 vyjde až příští rok v dubnu, pokud zvažujete nákup sběratelské edice v Česku,...

  RECENZE: Letošní NHL hřeší na to, že nemá konkurenci. Změny jsou minimální

  NHL 20

  Letos jsme od NHL žádné novinky neočekávali a žádné jsme ani nedostali. Nový komentář je fajn a pár nových animací...

  RECENZE: Výpravný GreedFall okouzlí alternativním 17. stoletím

  GreedFall

  Udělat výpravnou hru na hrdiny není jen tak. GreedFall rozhodně není špatný, jen působí laciněji, než se na první...

  Autoři propadáku s Rambem chystají hru o terminátorech

  Terminator: Resistance

  Oznámení nové hry ze světa filmových terminátorů vypadá jako skvělá zpráva, ovšem jen do doby, než se podíváme, kdo za...

  Po operaci mandlí upadl chlapec do kómatu, začalo trestní řízení
  Po operaci mandlí upadl chlapec do kómatu, začalo trestní řízení

  Policisté na Královéhradecku zahájili trestní stíhání tří lidí a jedné firmy, kteří údajně nesou odpovědnost za tragédii. Ta se odehrála před dvěma lety, jejímž následkem osmiletý chlapec po operaci mandlí upadl do kómatu.

  Najdete na iDNES.cz