Myst III: Exile – 3. část návodu

  12:00aktualizováno  1. srpna 3:01
V závěrečné části návodu na puzzle-adventuru Myst III: Exile si podrobně projdeme technický svět Voltaic a taktéž závěrečný svět Narayan, v němž nás již delší dobu očekává padouch Saavedro s knihou Releeshahn v náručí. Čeká vás také rozhodnutí, jak se Saavedrem naložíte...

Myst III: Exile

Dokončení návodu na puzzle-adventuru Myst III: Exile.

Svět Voltaic:

Voltaic je už na první pohled mrtvý svět, přeplněný starými zrezivělými, nicméně funkčními technickými zařízeními. Všechny však potřebují ke svému chodu elektrický proud, jehož rozvod po celém ostrově je poničen. Vaším cílem je tedy nejdříve rozvod elektřiny opravit a v závěru zpřístupnit vchod do kamenné elektromagnetické věže (na mapě jako „Electromagnet Chamber“) na malém ostrůvku (na mapě jako „Small Island“).

 • Po příletu se objevíte na lávce u Malého ostrůvku s Elektromagnetickou věží (ona kamenná budova). Do nitra této věže se musíte dostat, nicméně vstupní ocelové dveře jsou prozatím uzamčeny (nejsou pod proudem). Nalevo od vchodu do věže naleznete také kulatý panel, pod kterým se skrývá magická kniha J’Nanin, pomocí níž se můžete kdykoliv přemístit na tento centrální svět (viz obrázek).
 • Vydejte se po lávce od věže směrem do nitra světa (jediná možná cesta). Myst III: Exile Na první křižovatce zahněte do podzemní chodby vpravo (červeně zbarvená, na mapě označena bodem „A“).
 • !!! Cestou seberte na zemi ležící stránky ze Saavedrova deníku !!!
 • Na další křižovatce chodeb se vydejte doprava (modře zbarvená chodba, na mapě označeno bodem „B“). Tudy dojdete až k Elektrárně (na mapě jako „Power Plant“).
 • Ihned po vstupu do Elektrárny se otočte doprava – na stěně uvidíte zelenomodrý panel, na němž jsou znázorněny jednotlivé lokace na ostrově, do nichž musíte přivést elektřinu (na mapě jako bod „C“). Pokud do těchto lokací proud přivedete, jednotlivé ikonky se rozsvítí. Panel vám tedy dává přehlednou informaci o tom, kam všude již proudí elektřina. Jak vidno, v současnosti prozatím neproudí nikam. Vaším prvotním úkolem tedy jest uvést do chodu obrovské vodní kolo, které se nachází přímo před vámi (je to onen velký tunel, na mapě jako „Power Plant“).

  Myst III: Exile Puzzle: Elektrárna (Power Plant):

 • Naproti panelu s ikonkami vylezte po žebříku na plošinku s velkým červeným ventilem. Otočte jím, načež otevřete hráz a vpustíte vodu na vodní kolo.
 • Slezte zpět dolů a projděte vnitřkem vodního kola na jeho druhou stranu k dalším zamčeným kulatým dveřím (na mapě bod „D“). Zde vlezte kanálem v podlaze do podzemí, kde za zavřenými dveřmi objevíte velký hydraulický zvedák. Otočte s klikou po jeho levé straně (viz obrázek), čímž vysunete obrovské ozubené kolo, které zapadne do stropu. (POZOR: pokud jste již předčasně spustili vodní kolo, zvedák vysunout nelze!).
 • Na jednom z konců tunelu uvnitř vodního kola naleznete ve stěně několik okýnek. Jedno z nich je rozbité – prozkoumejte ho a ručně vysuňte lopatky kola – tím jej uvedete to provozu.
 • Získali jste tedy zdroj elektřiny, dříve zamčené kulaté dveře na konci vodního kola (bod „D“) jsou tedy pod proudem a vy je můžete otevřít. Učiňte tak, uvnitř pak slezte po žebříku do malé místnůstky s holografickým zařízením. Na něm si přehrajte zprávu od Saavedra.
 • Myst III: Exile Z místnosti odejděte úzkou dlouhou chodbou, kterou se dostanete až do Elektromagnetického sálu (na mapě jako „Electromagnet Chamber“, nachází se v podzemí Malého ostrůvku).

  Puzzle: Elektromagnetická místnost (Electromagnet Chamber):

 • Uprostřed místnosti se nachází obrovský válec, po jehož obvodu naleznete celkem pět malých panelů. Ve středu každého z nich je malý elektrický obvod, který je však rozpojený. Tyto obvody jsou vzájemně propojené a je třeba je všechny spojit.
 • Při prozkoumání jednoho z obvodů zjistíte, že se v podstatě skládá ze tří částí – horní, střední a dolní. S každou pak můžete otáčet do stran klikáním na velká černá tlačítka po stranách. Jelikož jsou tyto elektrické obvody navzájem propojené, tak otáčením kontaktů u jednoho obvodu vlastně otáčíte i kontakty u všech zbylých obvodů. To znamená, že k vyřešení puzzlu stačí správně spojit kontakty u jediného obvodu.
 • Vaším úkolem je docílit toho, aby všechny měděné konce byly spojené a žádný z nich „netrčel do prázdna“. Postupujte tak, že si nejdříve nastavte horní a dolní část a až nakonec Myst III: Exile tu prostřední. Mějte též na paměti, že na každém obvodu lze nastavit několik (většinou dvě až tři) kombinací úplného propojení kontaktů, ale pouze jediný je ten správný! Poznáte to tak, že se po jeho nastavení všechny panely uzavřou a elektrárna začne jiskřit.
 • Na okolním obrázku je znázorněno správné propojení kontaktů u panelu přímo naproti schodů, jimiž jste vstoupili do místnosti
 • !!! Též zde neopomeňte sebrat stránky ze Saavedrova deníku povalující se na podlaze !!!

 • V tuto chvíli je již elektřina rozvedena po celém ostrově, kromě Malého Ostrůvku. Místo, odkud se spouští elektřina na malém ostrůvku, se nachází na plošince nedaleko od něj (na mapě jako „Inlet cantry“). Tato plošinka je ale mimo váš dosah a jediná možnost, jak se na ni dostanete, je prostřednictvím vzducholodě. Tu je nyní zapotřebí zprovoznit.
 • Vzducholoď se nachází v části ostrova na mapě označením bodem „E“, k němuž se dostanete po oranžové stezce. Do vzducholodě je nutné přivést horký vzduch o určitém Myst III: Exile tlaku. Hodnotu tlaku lze nastavit pomocí ventilů nedaleko vzducholodě (opět bod „E“), nicméně nejdříve je nutno zajistit přívod horkého vzduchu z Lávové místnosti (na mapě jako „Lava Chamber“, nachází se v podzemí a dostanete se do ní po žluté stezce).
 • Z lokace se vzducholodí (nebo s ventily) vylezte po žebříku nahoru na vysokou plošinku. (!!! zde seberte listy ze Saavedrova deníku !!!)
 • Otevřete kulaté dveře, prolezte jimi a přejděte po potrubí přes roklinu. Na druhé straně otevřete ventilační šachtu a vlezte do ní. Na konci temné šachty objevíte v podlaze mříž, kterou otevřete a prolezte jí – objevíte se v Lávové místnosti. Zde odemkněte (odstraňte závlačku) ocelové dveře, čímž získáte do budoucna kratší přístup do Lávové místnosti.

  Puzzle: Lávová místnost (Lava Chamber):

 • Lávová místnost se v podstatě skládá ze dvou částí – horní kontrolní (v té se právě nacházíte) a dolní strojní (to je ta za velkým sklem, dostanete se do ní po žebříku otvorem v podlaze). Pákou na oválném panelu v kontrolní místnosti ovládáte, zdali je strojní místnost napuštěná lávou či nikoliv. V současnosti je, a abyste mohli do této místnosti Myst III: Exile vstoupit, musíte lávu vypustit.
 • Přistupte k panelu (viz obrázek), uchopte červenou páku (mějte stisknuté tlačítko myši) a posuňte ji směrem nahoru (proti směru hod. ručiček) – páka by se měla otočit a láva vypustit.
 • Sestupe po žebříku dolů do malé temné komůrky, kde otevřete dveře (pokud je místnost zaplněná lávou, dveře otevřít nejdou) a vejděte do strojní místnosti.
 • Přistupte k ovládacímu panelu na malé plošince. S pákou na tomto panelu tentokrát můžete pohybovat do třech směrů: po směru hod. ruč., proti směru hod, ruč. (vyzdvihnutí nebo snížení plošinky) a do stran (přesunutí obrovského ozubeného kola). Vaším úkolem je dostat se s plošinkou do patřičné výšky, abyste dosáhli na spínač, jímž se spouští ventilace. Ta pak vžene horký vzduch z místnosti do potrubí a tudy se dostane až ke vzducholodi.
 • Postup pohybu s pákou: po směru (vyjedete nahoru), zprava doleva (přesune se ozubené kolo), prosti směru (vyjedete ještě výš, do místnosti se napustí láva). Nyní by již měl být spínač ventilace přístupný, takže jej sepněte.
 • Myst III: Exile Stejným způsobem, jako jste se dostali s plošinkou nahoru, nyní sjeďte dolů (po směru, zleva doprava, proti směru).
 • Opusťte strojní místnost a na panelu v kontrolní místnosti pohněte s pákou proti směru hodinových ručiček – strojí místnost se zaplaví lávou a horký vzduch začne proudit do potrubí.

  Puzzle: ventily u vzducholodě:

 • Nyní již zbývá pouze nastavit správný tlak horkého vzduchu. Přesuňte se tedy na lokaci s ventily (na mapě bod „E“).
 • Nejpodstatnější je pro vás velký ukazatel tlaku, rozdělený na tři barevné sektory. V modrém sektoru je vyznačena tenká červená čárka - ta značí hodnotu tlaku, kterého je třeba dosáhnout.
 • Před vámi se nachází celkem dvanáct ventilů rozdělených do třech pater, v každém patře jsou tedy čtyři ventily. Mezi patry se pohybujete pneumatickým výtahem, který se ovládá velkou pákou po vaší levici.
 • Myst III: Exile V každém patře znamená otevření/uzavření ventilu změnu tlaku o určitý počet jednotek – v přízemí o 10, v 1. patře o 4 a v 2. patře o 1 jednotku.
 • Řešení puzzlu: předně je třeba uzavřít všechny ventily a dostat se do nejvyššího patra. Uzavřete tedy všechny ventily v přízemí a vyjeďte do 1. patra. Zde též uzavřete všechny ventily a vyjeďte do 2. patra. I zde uzavřete všechny ventily – nyní jsou naprosto všechny ventily uzavřené a tím jste v potrubí dosáhli maximálního tlaku.
 • Povšimněte si ručičky na ukazateli tlaku (viz obrázek – je na rozhraní modrého a červeného pásma). Abyste se dostali na požadovanou hodnotu, musíte tlak snížit o 41 jednotek. Docílíte toho otevřením tří ventilů v 2. patře (snížení tlaku o 3 jednotky), dvou ventilů v 1. patře (8 jednotek) a tří ventilů v přízemí (30 jednotek) – dohromady tedy 41 jednotek.
 • Jakmile dosáhnete požadovaného tlaku (viz obrázek), zahněte v přízemí za levý roh (k žebříku vedoucímu nahoru na plošinku) a pootočte s velkým červeným ventilem (viz obrázek) – tím vpustíte horký vzduch do vzducholodě, ta se uvolní a zastaví ji až obrovský Myst III: Exile ocelový uzávěr. Ten je nyní třeba otevřít.

 • Vraťte se na dlouhou lávku nad propastí (na mapě oranžová stezka). Zhruba uprostřed (na mapě bod „F“) odbočte doleva na zelenou stezku, až se dostanete k malému výtahu. Nastupte a zatáhněte za páku – sjedete o patro níž (!!! Zde neopomeňte sebrat stránky ze Saavedrova deníku !!!).
 • Pokračujte po lávce až na její konec k další páce. Zatáhněte za ni, čímž otevřete obrovský ocelový uzávěr a uvolníte tím cestu vzducholodi.
 • Nastupte do vzducholodi a zatáhněte za páku na panelu – následuje dlouhá jízda roklinou až k plošince nedaleko Malého ostrůvku. Zde vysedněte a zatáhněte za páku na konci plošinky – ostrůvek se vznese do výše.
 • Opět nastupte do vzducholodi a zatáhněte za páku na ovládacím panelu, načež se dostanete až před vchod do kamenné věže na ostrůvku.
 • Otevřete dveře a vejděte dovnitř. Slezte po žebříku až zcela dolů k ventilovému uzávěru, kterým otočte – tím se otevře podlaha a vy spatříte poslední z hledaných symbolů, který se Myst III: Exile vám automaticky zakreslí.
 • Otevřete přihrádku ve stěně, čímž objevíte knihu J’Nanin a pomocí ní se přenesete na tento centrální svět.

  Zpět v Observatoři ve světě J’Nanin:

 • V observatoři přistupte k modrému projekčnímu stolku a položte na něj papír se zakresleným symbolem – tím se přehraje holografická zpráva od Atruse a hlavně konečně získáte přístup ke knize do světa Narayan.

  Svět Narayan:

 • Ze všeho nejdříve vyběhněte dveřmi na ochoz a vystoupejte po schůdcích na střechu. Zde potkáte Saavedra. Dozvíte se, že jste v tomto světe uvězněni… stejně jako on sám. Východ na terasu, kde je přistavěna gondola, je zablokován energetickým štítem a pokud se odtud chcete dostat pryč, musíte tento štít deaktivovat.
 • Myst III: Exile Na střeše naleznete velkou červenou páku (viz obrázek). Zatáhněte za ni, čímž vpustíte energii do energetických sfér ve spodním patře.
 • Sejděte po schodech zpět dolů ke dvěma energetickým sférám. Mezi nimi se nachází velká páka, kterou přepínáte proudění energie buď do sféry nalevo nebo napravo. Otočte tuto páku doleva a přistupte k levé sféře. Kliknutím na ni ji vysunete a otevřete.
 • V nitru sféry objevíte tři kruhové panely, na nichž můžete klikáním myši vytvářet obrazce celkem čtyř kruhových symbolů. Tyto symboly jsou totožné s těmi, které se vám automaticky zakreslily na papír ve světech Edanna, Amateria a Voltaic.
 • Problém je však v tom, že vaše nákresy nejsou úplné – skládají se pouze ze dvou symbolů, proto zbylé dva symboly budete muset dohledat. Jistě jste si již všimli, že podobnými symboly jsou pokresleny červené závěsy v místnosti. Zbývá už jen určit, které z nich jsou pro vás potřebné.
 • K tomu vám dopomůže Atrusův deník. Listujte jeho stránkami a hledejte tučněji napsané výroky. Jsou to následující věty: „energy powers future motion“, „nature encourages mutual dependence“, Myst III: Exile „dynamic forces spur change“ a „balance systems stimulate civilizations“.
 • Přistupte k závěsům se symboly a zakreslete si symboly pro všechna slova z oněch výroků. Je jich celkem šestnáct, nicméně tři slova z posledního výroku zde nenaleznete – ty ale prozatím nepotřebujete.
 • Jakmile zjistíte potřebné symboly (viz obrázek), opět přistupte ke sféře a otevřete ji. Každému panelu přísluší symboly z jednoho výroku (na pořadí panelů nezáleží). Podstatné je ale dodržovat správné pořadí symbolů!
 • Příklad: na jednom z panelů nastavte symboly „energy powers future motion“. Symbol „energy“ nastavte v horní části, „power“ napravo, „future“ dole a „motion“ nalevo. (jednoduše pokračujete dle směru hodinových ručiček) Pokud nastavíte všechny čtyři symboly správně, začne jimi proudit energie (zbělají).
 • Podobně nastavte symboly i na zbylých dvou panelech (viz obrázky).
 • Po správném zadání všech symbolů se energetický štít, bránící vám ve vstupu na terasu, deaktivuje. Můžete tedy vejít na terasu s gondolou. Kolem celé terasy se ale nachází další energetický štít, takže odjezd na gondole je prozatím nemožný.
 • Myst III: Exile Sejděte po schůdcích do nejnižšího patra. Po levé straně naleznete magickou knihu Tomahna, kterou můžete sebrat a jejím prostřednictvím se tak kdykoliv přenést zpět do sídla Atruse a Kateřiny. (Prozatím tak ale nečiňte!)
 • V nejnižším patře naleznete opět několik závěsů se symboly. Vyhledejte na nich tři zbývající hesla ze čtvrtého výroku – „balance systems stimulate“.
 • Vraťte se do horního patra. Přehoďte páku mezi sférami doprava, přistupte k pravé sféře a otevřete ji. Na panelu nastavte čtyři symboly ve správném pořadí (viz obrázek).
 • V tomto okamžiku se objeví Saavedro a nabídne vám obchod – když přehodíte páku mezi sférami (čímž deaktivujete štít a Saavedro bude moci uniknout), předá vám Releeshahn. Tak co, věříte mu?
 • V žádném případě mu nevěřte! Místo toho vyběhnete po schůdcích na střechu a zde červenou pákou zastavte přívod energie do obou sfér – oba štíty se aktivují a Saavedro zůstane uvězněn na terase.
 • Sejděte dolů, kde vám deprimovaný Saavedro ochotně předá Releeshahn. Nyní máte dvě Myst III: Exile možnosti, jak se k poraženému Saavedrovi zachováte:

  Necháte Saavedra navždy uvězněného na terase: v tomto případě otevřete knihu Tomahna a přeneste se ji zpět do Atrusova domova.
  Slitujete se nad Saavedrem a necháte ho odplout domů: v tomto případě nejprve přehoďte páku mezi sférami, vyběhněte zpět na střechu a červenou pákou zapněte přívod energie do sfér. Vnější štít se deaktivuje a Saavedro šťastně odpluje domů za svými příbuznými. Vy poté otevřete knihu Tomahna a přeneste se do Atrusova sídla.

  Svět Tomahna:

 • V Atrusově sídle se vydejte směrem ke dveřím, odkud vás v zápětí přiběhnou přivítat radostní Atrus s Kateřinou. Releeshahn je i s jeho obyvateli šťastně zachráněn…

 • Autor:
  Témata: Observatoř

  Nejčtenější

  Cyberpunk 2077 a politická korektnost. Některým vadí žena s penisem

  Cyberpunk 2077

  Cyberpunk 2077 se těší hráčské oblibě a vysokým očekáváním, ovšem najdou se i tací, kterým futuristická hra začíná...

  Připravte si peněženky, na Steamu začal letní výprodej

  Každoroční slevy na Steamu

  Každoroční slevové šílenství je opět tady, a tak si můžete levně rozšířit svojí virtuální sbírku her na Steamu. Jen...

  Mobilní Harry Potter má našlápnuto být globálním hitem

  Harry Potter: Wizards Unite

  Nová mobilní hra Harry Potter: Wizards Unite funguje na stejném principu jako tři roky starý Pokémon GO. Využívá...

  NHL 20 opět nevyjde na PC, nebude mít nový engine ani příběhový mód

  NHL 20

  Na obalu letošního ročníku oblíbené hokejové série NHL od Electronic Arts bude Auston Matthews. To je však asi jediná...

  Wolfenstein: Youngblood přidává novinku, která mě v demu pořádně štvala

  Wolfenstein: Youngblood

  Střílečka Wolfenstein: Youngblood se odehrává v okupované Paříži devatenáct let po událostech The New Colossus. Do...

  Další z rubriky

  Politické napětí mezi Íránem a USA postihlo i hráče League of Legends

  League of Legends

  Íránští a syrští hráči populární MOBA strategie League of Legends doplatili na vyostřenou politickou situaci na Blízkém...

  Wolfenstein: Youngblood přidává novinku, která mě v demu pořádně štvala

  Wolfenstein: Youngblood

  Střílečka Wolfenstein: Youngblood se odehrává v okupované Paříži devatenáct let po událostech The New Colossus. Do...

  Horor Blair Witch se vrátí na obrazovky počítačů, už z traileru budí hrůzu

  Blair Witch

  Od vzniku jednoho z nejslavnějších hororů všech dob letos uplyne dvacet let. Fanoušci se k tomuto kulatému výročí...

  Najdete na iDNES.cz