Čtvrtek 26. listopadu 2020, svátek má Artur
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Čtvrtek 26. listopadu 2020 Artur

Polda 4 – 2. část návodu

  12:00
V druhé části podrobného návodu na zbrusu novou českou adventuru Polda 4 konečně nahlédneme do minulosti. Nejdříve navštívíme pravěký kmen Medvědů, pak revoluční Paříž, Egypt roku 1791 a nakonec se snad konečně setkáme i se Santusovem v roce 1996
Polda 4

Druhá část návodu na českou adventuru Polda 4 nás zavede hluboko do minulosti a s trochou štěstí nakonec i k profesorovi Santusovovi.

Pravěk (Paříž v roce 30.000 př.n.l.?):

Jak se naučit řeči kmene Medvědů…

 • Promluvte si s šamanem u jeho stanu. Jeho primitivní řeč se lze naučit pomocí symbolů, které jsou před ním vyryté v zemi.
 • Metoda učení spočívá v systému „pokus-omyl“, takže vždy, když šaman vysloví jedno slovo, si zkuste tipnout, který ze sedmi symbolů to k němu přináleží a tak pokračujte, dokud nerozpoznáte všechny symboly (Správné řešení: Pagua - 1, Kanuš - 6, Gari - 5, Zaibru - 7, Ahvara - 3, Hun - 2 a Kerkato - 4).
 • Po naučení řeči prozkoumejte šamanův stan a promluvte si s šamanem o souboji, rytí do zbraní a o figurkách.
 • Jděte nahoru ke skále a vstupte do jeskyně, kde prozkoumejte hrob. Zeptejte se na hrob náčelníka, načež Pankrác dostane nápad poslat zprávu Santusovovi na náčelníkově sekeromlatu. Zeptejte se tedy náčelníka ještě na sekeromlat - daruje vám ho, pokud však ve vesnici dokážete rozdělat oheň.

  Jak rozdělat ve vsi oheň…

 • Prozkoumejte vyhaslé ohniště před sochou - naleznete v něm špičatý kámen.
 • Před skalou prohledejte velký padlý kmen v popředí obrazovky - naleznete mech a kůru.
 • Pokuste se vlézt do menší díry ve skále nalevo od jeskyně, avšak zabrání vám v tom had.
 • Ve vesnici seberte klacek a použijte ho na díru s hadem - tím se hada zbavíte.
 • Zaskočte si do vsi pro další klacek, vlezte do hadí díry a ocitnete se v jeskyňce nad uschlým stromem. Na okraji leží kámen, který za použití klacku shoďte dolů (padající kámen přelomí suchý strom).
 • Slezte zpět na zem před skálu a z poraženého suchého stromu seberte zpráchnivělé dřevo.
 • Vydejte se k jezírku, kde ze zadních stromů ulomte pružnou větev. Ve vesnici seberte kožený řemínek (visí na tyči napravo od prostředního stanu) a v inventáři ho použijte na pružnou větev - vytvoříte luk.
 • V inventáři vyhlubte špičatým kamenem do kůry jamku, pak vložte do luku klacek a ten nakonec spojte s děravou kůrou - vytvoříte nástroj na rozdělávání ohně.
 • Použijte nástroj na ohniště, ale bezvýsledně, protože dřevo v ohništi je mokré. Proto vložte do ohniště zpráchnivělé dřevo a znovu na něj použijte nástroj na rozdělávání ohně - tentokráte uspějete.
 • Informujte o hořícím ohništi náčelníka, který vám daruje slíbený sekeromlat.

  Jak vyrýt na sekeromlat zprávu…

 • Zajděte se sekeromlatem za šamanem a poproste ho o vyrytí nápisu - bez vzoru to ale nepůjde.
 • Ve vsi seberte nějaké kosti a u jezírka je použijte na keř, z nějž vytéká smola - tím kosti slepíte a vytvoříte z nich rámeček. Rámeček použijte na bláto na břehu jezírka, načež získáte hliněnou tabulku.
 • V inventáři použijte na tabulku špičatý kámen, čímž do hlíny vyryjete nápis. Nakonec ještě tabulku s vyrytým nápisem použijte na ohniště, čímž necháte hlínu ztvrdnout.
 • Vytvrzenou hliněnou tabulku se vzkazem předejte šamanovi. Ten ale bude chtít za vyrytí nějako jídlo.
 • Všimněte si plovoucí paryby v jezírku za vsí. Ta by se mohla jako jídlo pro šamana hodit. Seberte jedovaté houby (rostou u pařezu) a vhoďte je do jezírka. Toto zopakujte ještě dvakrát, dokud parybu neotrávíte. Jakmile paryba chcípne, seberte ji a odneste šamanovi.
 • Než šaman odvede svou práci, zaskočte si třeba ke skále, pak se za šamanem pro sekeromlat se vzkazem vraťte a uložte jej do hrobu v jeskyni.

  Polda 4

  Jak vyhrát nad šamanem v souboji mysli…

 • Jakmile stroj času dorazí, pokuste jej použít, ale zabrání vám v tom šaman, který považuje stroj času za modlu svého kmene. Promluvte si s šamanem, čímž ho vyzvete na souboj mysli. K souboji je ale třeba uvařit speciální nápoj.
 • Ve vsi prozkoumejte šamanovu chýši, z níž seberete talisman proti otravě.
 • V ohništi zapalte mech. Jděte ke skále, kde se u pařezu nachází včelí hnízdo. Použijte na něj hořící mech, čímž včely vykouříte a můžete si z jejich hnízda uzmout plástev s medem.
 • Ve vsi seberte z prostřední chýše byliny a džbánek (leží na zemi před chýší, je špatně vidět) a z louky u jezírka seberte rostlinku durman.
 • V inventáři vložte do džbánku med, byliny a durman. Smrtící nápoj je hotov.
 • Jděte do jeskyně (v tuto chvíli doporučuji si hru uložit!) a nabídněte nápoj šamanovi, čímž ho vyzvete na souboj mysli. Tento se bude odehrávat prostřednictvím logické mezihry, jejímž účelem je zabrat vašimi kameny nadpoloviční většinu políček hracího pole (pro přeskočení mezihry zadejte během hry „poskakujunalince“ a posléze stiskněte F3).
 • Po vašem vítězství šaman upadne do mdlob a vy můžete konečně použít stroj času. Přesun ale kvůli nepřesnosti stroje opět neproběhne korektně…

  Paříž, 1791 (za buržoazní revoluce):

 • Přistání v Paříži vůbec neproběhne jak by mělo - okamžitě budete zatčení a přinuceni podepsat udání na jistého Hobbse. Vaším hlavním cílem je ale opětovné nalezení stroje času.

  Jak vyhnat leprouna ze hřbitova…

 • Z ulice se vydejte na náměstí, kde nejprve prozkoumejte rozestavěné divadlo. Pak si promluvte s hrobníkem postávajícím u dřevěného povozu. Zeptejte se ho na hlídku (zjistíte, jak ji správně oslovovat), na peníze (poprosí vás, abyste odehnali malomocného ze hřbitova) a hlavně na divadlo - dozvíte se, že by o věcech vykopaných během stavby mohl něco vědět jistý ťuhýk.
 • Vydejte se na hřbitov a promluvte si s malomocným, co sedí opřený o kryptu - je to marné.
 • Seberte flašku s květinou (stojí na zemi u velkého stromu) a v inventáři z ní květinu vyndejte. Použijte květinu na malomocného, ale ani to na něj nezabere.
 • Na náměstí vyměňte hrobníkovu flašku s koňakem za vaší prázdnou flašku.
 • Na ulici si promluvte s hlídkou - slíbíte jí přinést tabák. Zaskočte do sousedního obchodu a zeptejte se prodavače na tabák, načež vás odkáže na královské skladiště.
 • Vydejte se před skladiště, dovnitř vás ale odmítne vpustit hlídkující voják. Promluvte si s ním, poptejte se na tabák a pak mu nabídněte flašku s koňakem - úplatek zabral a vstup do skladiště je volný.
 • Uvnitř skladiště si promluvte se skladníkem a zeptejte se ho na tabák - neuspějete.
 • Když vyjdete před skladiště, všimněte si, že voják usnul. Využijte situace a prohledejte ho - seberete mu střelný prach a křesadlo. Pak ještě prozkoumejte okýnko domku nalevo od strážní budky - naleznete uvnitř bajonet.
 • Před skladištěm seberte jednu dýni a v inventáři ji bajonetem vydlabejte. Ve skladu seberte svíčku, v inventáři ji zapalte křesadlem a vložte do vydlabané dýně.
 • Na náměstí seberte kladivo (leží na dlažbě u hrobníka), hadr (leží na dřevěném povozu) a paruku (leží na gilotině).
 • Na hřbitově prozkoumejte kryptu - zjistíte, že má vzadu chatrnou zeď. Použijte tedy na ni kladivo, čímž si do krypty probouráte vchod.
 • Uvnitř krypty použijte vydlabanou dýni se svíčkou na malomocného, čímž se ho pokusíte vystrašit - leč marně.
 • V inventáři vložte střelný prach do paruky a tu pak ještě obalte mokrým hadrem. Výsledek použijte na dýni v kryptě, což na leprouna konečně zabere a vezme nohy na ramena.
 • Po malomocném zbyla na zemi před kryptou už jen stará medaile, kterou seberte.

  Polda 4

  Jak získat tabák z královského skladiště…

 • Nejprve se jděte pochlubit hrobníkovi na náměstí, že jste mu ze hřbitova malomocného vyhnali - za odměnu dostanete peníze.
 • V královském skladišti se pokuste skladníka podplatit penězi od hrobníka, ale neklapne to. Promluvte si s ním tedy a trochu mu pohrozte, načež skladník prozradí, že dostává informace o revolucionářích přímo z jejich řad.
 • Před skladištěm se nám probudil voják, tak si s ním hnedka promluvte a zeptejte se ho na zprávy - zjistíte, že ty zde obstarávají poštovní holubi.
 • V obchodě na ulici se prodavače zeptejte na holuba a pak mu dejte peníze od hrobníka - poštovní holub je váš.
 • V obchodě ještě seberte z podlahy brk a v inventáři ho seřízněte bajonetem. Skladníkovi seberte ze stolu papír a do jeho kalamáře si namočte svůj brk. V inventáři pak použijte brk na papír - napíšete varovnou zprávu pro skladníka.
 • V inventáři k holubovi připevněte zprávu pro skladníka, jděte před královské skladiště a vypusťte holuba dovnitř.
 • Po akci vejděte do skladu a znova se skladníka zeptejte na tabák - vystrašený skladník bude tentokrát přívětivější a tabák je váš.
 • Odneste tabák hlídce na ulici před obchodem, načež vás vděčný voják za odměnu nasměruje za ťuhýkem, který se léčí v kostele.

  Jak dostat informace ze zraněného ťuhýka…

 • V kostele si promluvte s ošetřovatelkou a protože vás nebude chtít pustit za ťuhýkem, darujte jí květinu - ta zabere za každou. Projděte až k lůžku s ťuhýkem, který je ale kvůli zranění v bezvědomí.
 • V kostele seberte z lavice obvazy a hrnek, venku před kostelem naberte do hrnku vodu ze studny a nelijte ji do kotlíku nad vyhaslým ohništěm. Křesadlem ohniště zapalte a v horké vodě v kotlíku vydesinfikujte bajonet.
 • V kostele použijte na ťuhýka desinfikovaný bajonet a posléze obvazy. Nakonec ho polijte studenou vodou (naberte ji do hrnku ze studně), čímž ťuhýka přivedete k vědomí. Promluvte si s ním - prozradí vám, že stroj času z divadla odnesli sběrateli jménem de Vries.
 • Přes mapu se vydejte na sběratelovu adresu a zaklepejte na dveře - bohužel, služebná po vás bude chtít důkaz, že patříte ke královským. Tím důkazem je medaile, nalezená na hřbitove. Použijte ji na dveře a služebná vás vpustí dovnitř.
 • V domě sběratele naleznete hledaný stroj času, nicméně mu chybí zdroj energie. Navíc abyste stroj času od sběratele získali, musíte se vydat na cestu do Káhiry a tam pro sběratele koupit zlatého brouka Skaraba.

  Káhira, Egypt, 1791:

  Jak získat skarabea od obchodníka…

 • Z tržnice se nejdříve vydejte do obchůdku a uvnitř si promluvte s prodavačem. Špatná zpráva - skarabea si již zamluvil jeden místní zbohatlík.
 • Na venkovní zdi obchodníkova domu visí vyhláška. Přečtěte si ji - zpřístupní se vám nová lokace (smetiště).
 • Přes mapu se vydejte na smetiště. Zde se pokuste zmocnit malé sošky v pravé části obrazovky, ale sup je proti. Budete se ho muset nějak zbavit.
 • Na tržišti seberte střepy (pod vyhláškou na zdi) a rozřízněte jimi plachtu u jednoho ze stánků. Z jeho nitra pak seberte dláto, zrcátko a režnou nit.
 • V obchůdku prozkoumejte sarkofág a pak ho otevřete dlátem - získáte kousek fáče.
 • V inventáři očistěte špinavé zrcátko fáčem a to pak na smetišti použijte na supa - toho se tak zbavíte a malou sošku můžete v klidu sebrat.
 • Z tržiště prozkoumejte klec s papouškem v horním okně obchodníkova domu a pak si o něm s obchodníkem pohovořte.
 • Na tržišti seberte ze země palmový list a v inventáři o obmotejte nití, čímž vytvoříte foukačku. Dále zde ještě prozkoumejte shnilé ovoce, díky čemuž získáte semínka. Těmi v inventáři nabijte foukačku.
 • Promluvte si s Irmou a domluvte se s ní, že na vaše znamení se v obchodě ukryje do sarkofágu. Polda 4
 • Nyní je ten pravý čas vystřelit foukačkou po papouškovi. Poté, co Irma vklouzne do obchodu, si odskočte na smetiště a když se pak vrátíte, obchod už bude prázdný.
 • V inventáři opatřete sošku cenovkou a položte ji na pult.
 • Vyjděte ven z obchodu a zase se vraťte. Promluvte si s prodavačem - do krámu přispěchá místní zbohatlík, ale falešná soška ho odradí od koupi skarabea a ten připadne vám. Ještě se během rozhovoru prodavače neopomeňte zeptat na původ zboží, což vám zpřístupní další lokaci na mapě.
 • Venku na tržišti se pochlubte o svém úspěchu Irmě.

  Jak získat starověký elektrický článek z hrobky…

 • Vydejte se k pouštnímu táboru, kde si promluvte s Arabem. Ten vám prozradí cestu k hrobce, tak se tam hned vydejte (přes mapu) a zjistíte, že vchod do ní je zavalený. Promluvte si o zaveleném vchodu s Arabem v táboře a pak se ho ještě zeptejte na střelný prach - odkáže vás na druhý tábor.
 • Vydejte se do táboru 2, kde si promluvte s dalším Arabem - ten schovává střelný prach v bedně, ale odmítne vám trochu půjčit. Ještě si prohlédněte jeho velblouda a pak se na něj Araba optejte.
 • Na tržišti seberte z jednoho ze stánků dřevěný klacek a v inventáři ho zbruste dlátem. Na smetišti prohledejte rozbitý sud, načež v jeho útrobách naleznete násadu na sekeru. Tuto v inventáři nasaďte na zbroušený klacek, čímž dáte sekerku zase dohromady.
 • V táboře 1 seberte nádobku u stanu a na tržišti do ní chyťte jednu z vos, které poletují nad shnilým ovocem.
 • V táboře 2 vypusťte vosu na velblouda, který se splaší a vy se tak zbavíte i nepříjemného Araba.
 • Zamčenou truhlu otevřete sekerkou - získáte křesadlo, střelný prach a kus hadru.
 • Na smetišti použijte dláto na oprýskanou zeď - získáte tak hliněnou drť.
 • V inventáři nasypte střelný prach do nádobky, hliněnou drť namočte v jezírku v táboře 1 a v inventáři jí ucpěte nádobku se střelným prachem. Kus hadru namočte do oleje v nádobě v táboře 1 a v inventáři ho připevněte k ucpané nádobce, čímž vytvoříte bombu.
 • Jděte k hrobce a bombu položte do zaveleného vchodu. V inventáři vyndejte dlátem křesací kamínek z pistole a vložte ho do křesadla. Pak bombu křesadlem odpalte.
 • Po výbuchu se pokuste vejít do hrobky, ale zjistíte, že je vevnitř strašná tma. Proto zajděte za prodavačem do města, použijte na něj peníze a kupte lampu. Tu v inventáři zapalte křesadlem.
 • Použijte svítící lampu na vchod do hrobky, čímž se do ní dostanete. Uvnitř hrobku prohledejte - naleznete zlatou sošku a v ní starověký elektrický článek.
 • Při pokusu u opuštění hrobky vás zastaví Arab, sebere vám sošku a pošle vás zpět do nitra hrobky.
 • V inventáři pomocí dláta předělejte křesací kamínek z křesadla zpět do pistole a tuto použijte na východ z hrobky - Araba tím vystrašíte a můžete se v klidu vrátit do Paříže.

  Zpět v Paříži, 1791:

  Jak zprovoznit stroj času ve sběratelově sklepení…

 • Jelikož článek prozatím není funkční, není možné ho na stroj času použít. Proto nejdříve prozkoumejte sadu vín u stěny, načež objevíte džbánek na šampus.
 • V obývacím pokoji sběratele prozkoumejte krb (seberete pohrabáč) a misku s hroznovým vínem pod obrazem (seberete jeden trs).
 • V inventáři vložte trs vína do džbánku, rozmačkejte ho pohrabáčem a vzniklou šťávu přelijte do článku.
 • Vložte článek do stroje času, načež se přenesete do alternativního roku 1996. Polda 4

  Alternativní budoucnost (Paříž, 1996):

  Jak se zbavit otravného kněze…

 • Po příletu do Paříže roku 1996 zjistíte, že se budoucnost totálně změnila a místo míru je zde Francie ve válce s Anglií. Ze všeho nejdříve prozkoumejte vzducholoď a sošku v kapličce napravo a pak si promluvte s knězem - zjistíte, že příčinou změny budoucnosti jste právě vy!
 • Vyjděte na vrchol věže nalevo a nahoře si promluvte s jeřábnicí o místních poměrech a hlavně o sošce.
 • Na vrcholu věže prozkoumejte nadvakrát sudy u dřevěné boudy (naleznete šroubovák a zrcátko). Šroubovák použijte na dalekohled, čímž z něj vyndáte čočku.
 • V inventáři spojte čočku se zrcátkem, čímž vyrobíte minilaser.
 • Stiskněte přepínač na okraji platformy, čímž odlákáte jeřábnici. Pak spusťte hlavní jeřáb (otočíte jím) a na balík, zavěšený na jeřábu, použijte minilaser - balík spadne dolů a zlikviduje kněze.
 • Nyní nezbývá než použít stroj času a vrátit se zpět do roku 1791.

  Noční Paříž, 1791:

 • Nejdříve se z domu sběratele vydejte na náměstí a pokuste se vejít do budovy v její zadní části - dveře jsou ale zamčené. Promluvte si tedy o zamčených dveřích s hlídkou na ulici - dozvíte se, že v onom domě probíhá soud s Hobbsem.
 • Vraťte se na náměstí - proces již skončil a budova soudu je otevřená. Uvnitř si promluvte s advokátem a projednejte s ním dokázaní neviny, načež jako důkaz po vás bude chtít zednářský prsten pana sběratele de Vries.
 • Ve sběratelově domě nejdříve prozkoumejte otvor v rozbité skříni, kde naleznete klíček a tím natáhněte hodiny vedle křesla. Pak zatáhněte za mechanismus v krbu, načež se otevře trezor v rybí trofeji na stěně. Tuto prozkoumejte a získáte tak sběratelův prsten.
 • Odneste prsten advokátovi do soudní síně a pak se ho zeptejte na důstojníka Gilberta - advokát vás odkáže na královské skladiště.

  Jak usvědčit důstojníka Gilberta…

 • Zamiřte do skladiště, kde si pohovořte s důstojníkem. Když budete vycházet ven, zaslechnete dialog, v němž je řeč o hřbitově sv. Jakuba.
 • V soudní síni požádejte advokáta o radu - odkáže vás na ranaře Adlera.
 • Na náměstí seberte na dláždění ležící dřevěný sochor a před královským skladištěm prozkoumejte koňské spřežení, z nějž seberete dřevěný klín.
 • Na hřbitově vejděte do krypty, na hrobku nasaďte klín a odsuňte víko dřevěným sochorem. Z otevřené hrobky pak seberte šperky.
 • Nabídněte šperky hlídce na ulici výměnou za Adlera - hlídka bude souhlasit. Pak spěchejte ke kostelu, kde si s Adlerem promluvte - bude po vás chtít nějakou zbraň.
 • Nejprve seberte z podlahy ve sběratelově domě bambitku. Před královským skladištěm prozkoumejte hlídací budku, v níž naleznete střelný prach a ten hbitě nasypte do bambitky.
 • Před kostelem prozkoumejte dělo, u nějž naleznete sekané olovo. Na ulici prozkoumejte zbytky po bitvě, mezi nimiž naleznete tvořítko na kulky. V inventáři vložte olovo do tvořítka a to pak nahřejte nad ohněm před kostelem - odlijete tak kulku.
 • V inventáři vložte kulku do bambitky a tu pak předejte Adlerovi, který za okamžik provede svou černou prácičku na hřbitově.
 • Prohledejte tělo důstojníka a nalezený dokument odneste advokátovi. Pak už se jen vraťte do sběratelova domu a strojem času odcestujte do roku 1996.

  Polda 4

  Paříž, 1996 (zábavní park):

  Jak zachránit liliputa před propuštěním…

 • V zábavním parku najděte Santusova (je v jeho zadní části před správní budovou) a pokuste se s ním promluvit, ale zabrání vám v tom agent KGB.
 • V přední části parku si promluvte s pokladní a s liliputem - zjistíte, že ho chce ředitel vyhodit.
 • Ve správní budově si promluvte s ředitelem o vyhazovu - poprosí vás o důkaz lenosti jakéhokoliv zaměstnance. V jeho kanceláři ještě prohledejte šuplík ve skřínce, z něhož seberete polaroid a zahradnické nůžky.
 • Nadvakrát si promluvte s chlápkem před zámkem hrůzy - stěžuje si na hluk. Ze stromu před správní budovou ustřihněte nůžkami větev a tou pak vylovte stříkací pistoli z kašny před zámkem hrůzy. Pistolí postříkejte amplion u pokladny, čímž ho odvaříte.
 • Chlápek před zámkem hrůzy mezitím usnul, takže ho prohledejte (seberete mu pouta a pojistky) a hlavně vyfotografujte polaroidem.
 • Snímek spícího údržbáře předejte ředitelovi, který vám dá vysílačku a univerzální klíč. V kanceláři ještě seberte hasák.

  Jak se zbavit agenta KGB…

 • Informujte liliputa o jeho nepropuštění, pak prozkoumejte jeho labuť a hasákem z ní odmontujte řídící páku.
 • U spícího chlápka seberte ze země metr a přeměřte jím agenta, co hlídá Santusova.
 • Univerzálním klíčem si odemkněte vstup do zámku hrůzy, uvnitř použijte páku z labutě na sochu a pomocí hasáku ji nastavte do správné výšky.
 • Promluvte si s pokladní a zeptejte se jí na rozbitý amplion. Ten pak opravte tak, že do skříně pod amplionem vložíte nové pojistky. Posléze požádejte pokladní, aby vám pomohla nalákat Santusova do zámku hrůzy.
 • Jenže do zámku se nedostanete, protože se nám probudil lenivý údržbář. Použijte na něj vysílačku, čímž ho odvoláte.
 • Vejděte do zámku hrůzy a uvnitř si promluvte se Santusopvem. Pak spoutejte agenta v zadním vozíku pouty a znova si se Santusovem promluvte - vysvětlíte mu vše potřebné a tím zachráníte svět před ruskou komunistickou nadvládou…

 • Autor:

  Cyberpunk 2077

  Jedna z nejočekávanějších her roku Cyberpunk 2077 vyjde po odkladu 10. prosince.

  • Nejčtenější

  Patříte mezi šťastlivce, kteří mají PS5? Tak pozor na tento problém

  Nové konzole PlayStation 5 přichází ve čtvrtek na český trh, ovšem v továrním nastavením obsahují poněkud trapnou...

  Překupníci mají žně, nové PlayStationy 5 prodávají klidně za dvojnásobek

  Omezená dodávka PlayStationů 5 způsobila ohromný přetlak v poptávce proti reálné nabídce. Kdo chce konzoli do Vánoc, má...

  Hrát na Xboxu se dá i bez konzole, zastoupí ji mobil a pár kabelů

  Premium Se startem streamovací služby xCloud se otevřel způsob, jak hrát na mobilu tituly Xboxu, aniž byste vlastnili samotnou...

  RECENZE: Call of Duty: Black Ops Cold War je nevýrazná sázka na nostalgii

  Letošní díl série Call of Duty se vrací do studené války. Krátká kampaň bohužel opakuje řadu chyb, z nichž se značka...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  Hendikepovaný muž dostal protézu podle hrdiny z videohry

  Britský hráč Daniel Melville dostal od společnosti Open Bionics umělou ruku vytvořenou podle postavy Venom Snakea ze...

  Proč je Eva Burešová tak hubená? Promluvit ji donutila Prachařová s anorexií

  Premium Herečka Eva Burešová (27) se zastala Mariany Prachařové (26), která přiznala anorexii. Hvězda Slunečné je ale sama kost...

  Měli lepší stroje Sověti, nebo Američané? O jednom neobyčejném souboji

  Premium Když autu dojde palivo těsně před čerpací stanicí, můžete ho k ní dotlačit. Ale co dělat, když se totéž stane letadlu...

  Manažer postavil srub uprostřed chráněné oblasti. Tvrdí, že to je posed

  Premium Nejprve tvrdil lidem, že je to seník. Když se o jeho stavbu začaly zajímat úřady, prezentoval ji jako posed. Ve...

  • Další z rubriky

  Online část Red Dead Redemption vyjde samostatně, k mání bude za pár korun

  Dva roky od vydání se famózní kovbojka Red Dead Redemption 2 rozdělí na dvě části. Koho nezajímá příběhová kampaň, může...

  PC hráči Fify nedostanou na rozdíl od majitelů konzolí next-gen vylepšení

  Zatímco první videa lákají na vylepšenou verzi aktuálního ročníku fotbalové série FIFA pro konzole PS5 a Xbox Series S...

  TESTUJEME: Jak zavádět lepek, aby byl kámoš? Ochutnali jsme nové kaše od Nestlé
  TESTUJEME: Jak zavádět lepek, aby byl kámoš? Ochutnali jsme nové kaše od Nestlé

  Alergeny jsou takovým novodobým strašákem všech maminek... a i já jsem řešila, jak šetrně zavádět lepek u naší malé Adélky. Jako na zavolanou mi...

  Jsem znechucená, říká Eva Burešová, kterou vyfotili s Forejtem z MasterChefa

  Eva Burešová (27) a Přemek Forejt (33) byli společně vyfoceni, jak vycházejí z domu, kde herečka bydlí. Hvězda seriálu...

  Ordinace v růžové zahradě za půl roku skončí, co seriál nahradí?

  Po více než patnácti letech od okamžiku, kdy padla první klapka, začal tvůrčí tým seriálu Ordinace v růžové zahradě 2...

  Vyšel seznam nejpoužívanějších hesel. Pokud tam najdete své, změňte ho

  Uživatelé stále používají velmi jednoduchá hesla. Přitom platí, že pokud si ho snadno zapamatujete, je s největší...

  Žena nemá ráda oblečení. Nudismus praktikuje všude, kde to je možné

  Dvaatřicetiletá Molly Spocková z Los Angeles od mala nesnesla mít cokoli na kůži. V pubertě už začala chodit doma nahá...

  Příběh Denisy: Manžel mě ignoruje, mám dva milence

  S manželem jsme svoji osm let, máme dvě děti. S tím mladším jsem teď doma. Muž je věčně v práci a na nás nemá čas....