Posel Smrti – průvodce hrou # 1

  12:00aktualizováno  12:03
Nebude to dlouho trvat a doposud nejlepší česká adventura Posel Smrti se objeví v obchodech. Nepochybujeme o tom, že se v ní mnozí z vás brzy zaseknou a vezmou tudíž zavděk našemu podrobnému návodu.

Jelikož se již za pár dnů objeví zbrusu nová česká adventura Posel Smrti v obchodech, připravili jsme si pro vás podrobný návod. A protože je hra opravdu nezvykle rozsáhlá, byli jsme ho nuceni rozdělit na více částí. V té dnešní se podíváme na obsah prvních dvou kapitol.

1. KAPITOLA: Návrat budoucího

Posel Smrti

Prohledání místa Williamovy smrti

 • Po rozhovoru s rodinou stojíte ve vstupním sále. Vyjděte ven hlavním vchodem a dejte se doleva ke stájím.
 • Stojíte pod věží, kde nalezli Williamovo tělo. Prozkoumejte rozbitý plot (!!!).
 • Vraťte se do zámku a jděte ke knihovně, kde stojí sluha Bates. Promluvte si s ním hlavně na téma William - Bates vás odvede k místu nehody.
 • Prozkoumejte skvrnu vedle okna na věži - objevíte zvláštní symbol. I ten prozkoumejte - Samuel vás upozorní, že by si ho měl nějak zaznamenat.

  Jak zaznamenat symbol na zdi

 • Jděte do svého pokoje (ze vstupního sálu po schodech nahoru). Pokud jsou dveře ještě zamčené, odemkněte je klíčkem.
 • Pokuste se otevřít šuplíky u sekretáře poblíž dveří - jsou však zamčené.
 • Sáhněte na horní rám dveří (pravým tlačítkem myši), kde najdete klíč.
 • Nalezeným klíčkem šuplíky odemkněte a oba je prohledejte - ze spodního šuplíku seberte fotoaparát. Hodily by se i filmy, ale ty už jsou staré.
 • Na chodbě v horním patře zámku má pracovnu Robert. Promluvte si s ním (klikněte na dveře) o všem možném, ale hlavně o filmu. Řekne vám, že má nějaké ve své bedně na půdě.
 • Z horního patra se vydejte do starého křídla zámku, odkud vede vchod na půdu. Ten je ale zamčený.
 • Jdete do kuchyně (přes jídelnu nebo zahradou) a zeptejte se Batese na klíč od půdy - řekne vám, že visí na zdi vedle dveří do sklepa.
 • Seberte klíč ze zdi (stále v kuchyni) a odemkněte jím ve starém křídle dveře na půdu.
 • Na půdě se pokuste otevřít Robertovu truhlu - je však zamčená.
 • Promluvte si s Robertem o zamčené truhle- dá vám od ní klíč.
 • Robertovým klíčem otevřete truhlu na půdě a prohledejte ji - naleznete film.
 • V inventáři film založte do fotoaparátu. Posel Smrti
 • Jděte ven k místu, kde William zahynul. Prozkoumejte skvrnu na zdi věže a použijte na ni fotoaparát - tím znak vyfotíte.
 • Promluvte si s Robertem. Jednak mu vraťte klíč od truhly, ale hlavně se ho zeptejte na vyvolání filmu - odkáže vás na vetešníka Murraye ve vesnici Willowcreek. Tam ale zatím nemáte přístuo…

  Jak odstranit prkna u dveří do věže

 • Na půdě je vchod do věže. Pokuste se jím projít, ale je to marné. Vchod je totiž zatlučen prkny.
 • Od místa, kde William zahynul, se vydejte doleva ke stájím. Před nimi si promluvte s podkoním Morrisem, pokud jste tak již neučinili dříve.
 • Vejděte do stájí, otevřete šuplík u pracovního stole a seberte z něj kladivo.
 • Na zatlučený vchod do věže na půdě použijte kladivo - desky sice odštípnete, ale záhy zjistíte, že vrata jsou zamčená.

  Kde získat klíč od dveří do věže

 • Pokuste se vejít do věže - Samuel se zmíní, že by se měl na klíč zeptat u Victorie.
 • Jděte do Společenské místnosti (v přízemí) za Victorii a promluvte si s ním o všem možném. Klíč si nechte až na konec - Victorie se urazí a poprosí vás, abyste odešli.
 • Jděte do kuchyně a promluvte si s Batesem o Victorii - doporučí vám, abyste se jí šli omluvit.
 • Znova jděte za Victorií a omluvte se jí - řekne vám, že svůj klíč od věže zničila, ale odkáže vás na Williamovy pozůstatky, které má dr. Hermanna.
 • Zajděte do knihovny a promluvte si s dr. Hermannem o Williamovi a o pozůstalosti - slíbí vám, že vám Williamovy věci pošle po poslíčkovi, kterého máte čekat v 7 večer před branou. (v tento okamžik se na mapě zpřístupní vesnice Willowcreek)

  Složení roztrhané fotografie
  Posel Smrti

 • Ve starém křídle hradu prohledejte krb (pravým tlačítkem) - objevíte roztrhanou fotografii.
 • V inventáři fotografii prozkoumejte - čeká vás první logický puzzle. Fotografii musíte složit do původního stavu. Levým tlačítkem myši jednotlivé kousky uchopíte, pravým jimi otáčíte. Finální podoba fotografie - viz obrázek.
 • Nyní je potřeba si o fotce s důležitými lidmi popovídat. Nejprve se na ni zeptejte Roberta, který muže nepozná. Poté fotku ukažte Victorii, která vás odkáže na Roberta. Znovu se na fotku zeptejte Roberta a ten konečně kápne božskou.

  Podivný předmět a směnka

 • Na místě, kde William zemřel, prohledejte křoví (pravým tlačítkem) - objevíte zvláštní předmět.
 • Promluvte si o zvláštním předmětu s Batesem - odkáže vás na zahradníka Henryho.
 • Před zámkem sejděte po schodech dolů do zahrady, kde zahradník Henry hrabe listí. Promluvte si s ním o všem možném, hlavně na téma podivný předmět - zjistíte, že podobnou věc našel na místě, kde William zemřel, a zastavil ji v Murrayově vetešnictví. V dialogu přibude nové téma - směnka. I na to se Henryho zeptejte, ale nepořídíte. Henry totiž směnku údajně ztratil.

  Další důležité věci, na které nesmíte zapomenout

 • Ve svém pokoji otevřete kufr a nadvakrát ho prohledejte - získáte prášky a peněženku.
 • V jídelně prozkoumejte mísu s ovocem a seberte z ní bonbóny.
 • V prostřední části knihovny leží na malém kulatém stolku svitek. Seberte jej - je to mapa panství (bez ní nelze nikam cestovat).

  V tuto chvíli je již možné pomocí mapy odejít do vesnice Willowcreek.

  (Nepovinné úkoly, které je možné učinit před odchodem do Willowcreek)

 • Před Robertovou pracovnou je stojan na noviny. Prohledejte jej - mezi novinami naleznete zajímavý vzkaz, který vám toho ale zatím moc neřekne.
 • V zadní zahradě prozkoumejte fontánku. Poté zajděte za Henrym (je ve skleníku) a řekněte mu, aby fontánku vyčistil.
 • Před skleníkem prozkoumejte drtič, v němž objevíte krev. Promluvte si o krvi s Henrym.
 • Ve svém pokoji prozkoumejte krb. Poté řekněte Batesovi, aby ho zapálil.
 • V knihovně neopomeňte prostudovat zajímavou knihu o farnosti Warmhil (leží na stole).
 • Ve stáji prozkoumejte na pracovním stole láhev vína. Prozkoumejte ji a taky její etiketu - zjistíte, že je to nejlepší víno z vašeho sklepa. Promluvte si o tom s Morrisem.

  Co dělat ve Willowcreek

 • Nejdříve přejděte most a pokuste se vejít do Murrayova vetešnictví - bohužel má zavřeno.
 • Zajděte do hospody a promluvte si s hospodským Harrym o všem možném (panství, hospoda a vetešárna).
 • Promluvte si s Tomem, co sedí u stolu, a to hlavně o jeho dluhu.
 • Promluvte si s hospodským a vyrovnejte dluh za Toma.
 • Znova si promluvte s Tomem a řekněte mu, že jste za něj zaplatili dluh - prozradí vám, že William chodil v noci na hřbitov.
 • Venku před hospodou si promluvte s chlapcem, co si hraje s míčem. Zeptejte se ho, kdo je, a pak mu dejte bonbóny. Znova si s ním promluvte o fotce i o vetešnictví - po rozhovoru Vick rozbije okno a uteče.

  V tuto chvíli je možné pomocí mapy odejít na farnost Warmhill.

  Co dělat na farnosti Warmhill

 • Úplně v pravé části lokace kope hrob hrobník. Promluvte si s ním o všem, načež přibude téma William. I na to se zeptejte - dozvíte se, že chodil v noci za otcem Fredericem do kostela.
 • Zajděte na zadní hřbitov, kde prozkoumejte hrob Williama a nápis na něm.
 • Pokuste se vejít bočním vchodem do kostela, ale je zamčený.
 • Znova si promluvte s hrobníkem o otci Fredericovi. Najednou bude 7 večer, Samuel se automaticky vrátí před bránu panství a převezme balíček od Marka.

  Nalezení Williamova klíče (planetární puzzle)
  Posel Smrti

 • Seberte ze země krabici a v inventáři ji prozkoumejte - naleznete Williamovy hodinky.
 • Hodinky v inventáři prozkoumejte - naleznete v nich papírek. I ten prozkoumejte - odkáže vás na tajemství v knihovně.
 • V zadní části knihovny klikněte na kalamář na stole - otevře se tajná přihrádka.
 • Prohledejte tajnou přihrádku - seberete z ní skříňku s planetami naší soustavy.
 • V knihovně se nachází globus. Otevřete jej - uvnitř naleznete model sluneční soustavy.
 • Na jamky na okraji otevřeného globu použijte planetky z inventáře.
 • Nyní je zapotřebí planetky správně usadit na podstavce v soustavě. Levým tlačítkem uchopíte planetku, pravým vrátíte zpět do jamky. Řešení puzzlu není složité, je ale zapotřebí znát buďto tvar a zabarvení, nebo velikosti skutečných planet naší soustavy. Řešení - viz obrázek.
 • Po vyřešení puzzlu se odkryje tajná schránka a z ní seberte velký klíč.

  Nalezení Williamova klíče (planetární puzzle)
 • Na půdě odemkněte Williamovým klíčem dveře do věže a vstupte. (jakmile dorazíte do věže, dveře se za vámi zavřou a vy zde budete uvězněni).
 • Ve Williamově pracovně otevřete a prozkoumejte pracovní stůl. Seberte z něj šachovou figurku a hrací skříňku.
 • Otevřete šuplík u pracovního stolu a prohledejte jej. Seberte z něj knihu.
 • Sebranou knihu v inventáři prozkoumejte - naleznete v ní klíč.
 • Nalezeným klíčem odemkněte truhlici napravo, otevřete ji a prozkoumejte. Seberte z ní zvláštní kouli.
 • Otevřený šuplík u pracovního stolu prozkoumejte (pravým tlačítkem) - naleznete pod ním Williamův deník, který je plný zajímavých informací.
 • Černou věž v inventáři "otevřete" - zjistíte, že je to ve skutečnosti malý nožík.
 • Použijte věž-nožík na zamčené dveře, čímž je odemknete. Jakmile z Williamovy pracovny odejdete, omdlíte a po nočních můrách se probudíte do druhé kapitoly hry.

  2. KAPITOLA: Zpět za světlem

  Posel Smrti

  Prohledání fontány (puzzle s čerpadlem)

 • V deštivém počasí zamiřte na zadní zahradu k fontánce a prozkoumejte ji (pravým tlačítkem) - zjistíte, že se na dně něco leskne.
 • Jděte do kuchyně a odtud do sklepa (dveře by měly být otevřené).
 • Ve sklepě si promluvte s Batesem, hlavně o vypuštění fontánky - řekne vám, že tady ve sklepě se nachází ovládání čerpadla.
 • Jděte do zadní části sklepa a prozkoumejte ovládání čerpadla - bohužel nevíte, který ze 4 ventilů co ovládá.
 • Promluvte si o ovládání s Batesem - vysvětlí vám, co a jak s čerpadlem.
 • Znova prozkoumejte ovládání čerpadla. Cílem je dosáhnout nulovou hladinu vody v druhém sloupci zprava (viz obrázek). Není to nic těžkého, je to prakticky nejjednodušší puzzle ve hře. S každým ventilem můžete pomocí myši otáčet doleva, nebo doprava (levé/pravé tlačítko). Posel Smrti
 • Jedno z možných řešení: klikejte myší následovně: 6x pravým tlačítkem na 1. ventil zleva, 1x levým tlačítkem na 2. ventil zleva, 1x levým na 3. ventil zleva a 1x pravým na 1. ventil zleva.
 • Jakmile se voda z jezírka vypustí, zajděte na místo a prozkoumejte symbol na stěně fontány. Opět ho vyfotografujte.
 • V bližším pohledu na symbol ještě z bláta na dně fontány seberte klíček.
 • Ve skleníku prohledejte oba šuplíky u pracovního stolku. V jednom z nich je zamčená skříňka. Odemkněte ji klíčkem z fontány a otevřete ji - uvnitř naleznete dopis od Henryho pro Victorii, dopis, který viní Morrise z krádeží vína.
 • V stáji si promluvte s Morrisem na téma vyděračský dopisu, Henry a Morris.

  Dům Dr. Hermanna, skládání roztrhaného dopisu
  Posel Smrti

 • Aby se dům dr. Hermanna objevil na mapě, musíte si o Hermannovi promluvit s Victorií - sedí na pohovce v hlavním sále.
 • Když k Hermannovi dorazíte, uvidíte ho před domem, jak něco vyhazuje do kontejneru. V pitevně se potom Hermanna zeptejte na Williama a na Henryho, nicméně co se týče Henryho pozůstalosti, Herman vám odmítne cokoliv dát, dokud nebude případ vyřešen.
 • Venku před domem prozkoumejte popelnici vedle kontejneru - naleznete roztrhaný dopis. V inventáři jej prozkoumejte a složte (jedná se o další skládací puzzle, totožný jako v případě skládáni fotografie. Výsledná podoba = viz obrázek).

  Jak od Hermanna získat Henryho směnku
  Posel Smrti

 • Zaskočte do Willowcreek do vetešnictví a promluvte si s Murrayem.
 • V hostinci si promluvte s hospodským Harrym o Markovi.
 • Promluvte si s Markem o Hermannovi - a nabídněte mu obchod, jehož cílem je odlákat doktorovu pozornost, zatímco vy budete u něj v pitevně.
 • Po rozhovoru Samuel automaticky odejde k Hermanovi a jakmile po chvíli zazvoní Mark, zůstane v pitevně sám.
 • Za Hermannovy nepřítomnosti je potřeba splnit dva úkoly. Za prvé: prohledejte krabice v regálu nalevo od pracovního stolu, v nichž naleznete Henryho směnku.
 • Otevřete zásuvku u pracovního stolu a seberte z ní lékařský plast.
 • Použijte plast na klíč na stěně nad umyvadly, čímž získáte jeho otisk. Po splnění těchto dvou akcí se Hermann vrátí.
 • Ve vetešnictví předejte směnku Murrayovi, který vám za ni dá druhou část zvláštního předmětu.

  Zkompletování zvláštního předmětu

 • Onen zvláštní předmět se skládá ze tří částí. Vy zatím máte jen dvě.
 • V hostinci ve Willowcreek si promluvte s Harrym o výrobě klíče - odkáže vás na Marka.
 • Promluvte si Markem o výrobě klíče - slíbí vám, že to pro vás během hodiny udělá.
 • Je potřeba dát Markovi trochu času, takže třikrát za sebou z hospody odejděte, zase se vraťte a vždy si promluvte s hospodským o Markovi. Napotřetí se dozvíte, že Mark u Harryho nechal vyrobený klíč.
 • Klíčem od kontejneru otevřete kontejner u domu dr. Hermanna.
 • Z té hrůzy, co uvnitř kontejneru je, seberte Henryho šaty.
 • V inventáři šaty prozkoumejte a použijte na ně malý nůž (černou věž) - získáte drahokam, což je zbývající složka zvláštního předmětu.
 • V inventáři všechny tři složky zvláštního předmětu spojte.

  Vyvolání filmu

 • Ve Willowcreek zajděte do vetešnictví a promluvte si s Murrayem o filmu - bohužel ho pro vás odmítne vyvolat.
 • V pitevně dr. Hermana prozkoumejte kanystry od vývojky pod umyvadly.
 • Promluvte si s Hermannem o vyvolání filmu - slíbí vám, že to pro vás udělá. Ale chce po vás protislužbu - pošle vás do Willowcreek za Murrayem pro ustalovač.
 • Udělejte, co po vás Hermann chce - od Murraye vyzvedněte ustalovač a odneste jej doktorovi. Nyní je třeba dát Hermannovi na jeho práci trochu času.
 • Zeptejte se Hermanna na vyvolání filmu - řekne vám, že je hotov a že fotky jsou na umyvadlech.
 • Seberte fotky z krabice na umyvadlech - Samuel si je založí do Williamova deníku. (Pokud nebude mít doktor fotky hotové a všechny předešlé úkoly této kapitoly jste už splnili, oběhněte znova všechny lokace, prozkoumejte co se dá a promluvte si s každým a o všem.)

  Po sebrání fotek se zpřístupní interiér kostela Warmhill.

  Kostel Warmhill

 • Do kostela vejděte bočním vchodem.
 • Pomluvte si s otcem Fredericem o všem možném.
 • Pokuste se otevřít mříž v přední části kostela, ale je zamčená.
 • Promluvte s otcem Fredericem o zamčené zvonici - odvede vás do ní.

  V kostelní zvonici
  Posel Smrti

 • Prozkoumejte otvor na sloupu a vložte do něj složený zvláštní předmět - z podlahy se vysune kamenný oltář.
 • Prozkoumejte oltář - nachází se na něm další puzzle. Přesný popis, jak tento hlavolam vyřešit, vám neřeknu. Cílem ale je přehodit pozici bílých a černých drahokamů s tím, že červený musí zůstat uprostřed. Finální řešení: viz obrázek.
 • Jakmile puzzle složíte, odhrňte koberec a tajným vchodem sejděte dolů do krypty.

  V podzemní kryptě

 • V podzemí prozkoumejte otvor na sloupu a vložte do něj zvláštní předmět (pokud ho nemáte u sebe, vytáhněte ho ze sloupu v kapli nad vámi) - krypta se osvětlí.
 • Uprostřed krypty je nízký kruhový podstavec, po jehož stranách stojí 4 sloupy a 4 knihy. Jedná se o další, tentokráte spíše slovní puzzle. Na každém sloupu jsou kamenné válce s písmeny, jimiž lze otáčet. Vaším úkolem je na každém sloupu nastavit písmena tak, aby vytvořila odshora dolů určité slovo. Nápovědu k tomu, o jaká slova se jedná, naleznete ve zmíněných knihách (pozn.: řešení k prvnímu sloupu naleznete ve Williamově deníku). Posel Smrti
 • Správné řešení (viz obrázek): přední levý sloup (1): RAKEV, přední pravý sloup (2): TICHO, zadní levý sloup (3): STÍN, zadní pravý sloup (4): DECH.
 • Jakmile zadáte správná slova na všech čtyřech sloupech, z podstavce uprostřed se vysune kamenná hrobka. Otevřete ji a prozkoumejte.
 • Mezi ostatky Marcuse Gordona naleznete klíč a knihu, obojí seberte.
 • Ještě je nutné se z krypty dostat. Kopněte do velkého svícnu, co leží na zemi (pravým tlačítkem). Ze svícnu vyběhne myš a zmizí někde na podezřelém místě. Vydejte se za ní…

  V potemnělém skladišti

 • V potemnělém podzemí nejdříve zatočte ventilem a poté prozkoumejte spouštěcí mechanismus v zadní části místnosti. Posel Smrti
 • Nastavte páky do správné polohy. Řešení (viz obrázek): zleva doprava: uprostřed, dolů, nahoru.
 • V rozsvícené místnosti se musíte zbavit kabelu, z nějž probíjí proud. Pokud je ale v kabelu proud, nemůžete se ho dotknout, jinak zemřete!
 • Z krabice v zadních regálech seberte kleště. Tlačítkem vypněte stroj na výrobu elektřiny a kleštěmi ustřihněte ze stropu visící kabel. Poté stroj zase zapněte.
 • Pokuste se odejít oplocenou brankou, ale ta je zamčená. Prozkoumejte ji pravým tlačítkem - zjistíte, že z druhé strany zámku je klíč.
 • Použijte na branku kleště, prostříhanou dírou protáhněte ruku a klíč seberte.
 • Použijte klíč na branku, čímž ji otevřete a projdete dále do dolů.

  Opuštěné doly

 • U výtahové šachty prozkoumejte poklop, na kterém stojí sud.
 • Pokuste se sud z poklopu odsunout, ale je moc těžký.
 • V tunelech před skladištěm seberte tyč zabodnutou v hromadě hlíny.
 • Propíchněte sud tyčí, načež Samuel sud úspěšně odvalí.
 • Pokuste se poklop otevřít, ale ani s ním nehnete.
 • Ve skladišti seberte provaz, jeden konec přivažte na poklop a druhý k důlnímu vozíku.
 • Klikněte na vozík pravým tlačítkem, čímž odstraníte brzdovou zarážku, a odtlačte jej - otevřete tím poklop a můžete do něj konečně vlézt.
 • Výtahovou šachtou slezte dolů až do potemnělé místnosti. Prozkoumejte zařízení, které svítí slabým červeným světlem - zjistíte, že je to rozvodna elektřiny.
 • Použijte na rozvodnu malý nožík (černou věž), čímž ji otevřete. Posel Smrti
 • Před vámi je další puzzle. Je zapotřebí zapojit na správné svorky modrý, zelený a červený drát. Řešení (viz obrázek): zleva doprava: zelený, červený, modrý.
 • Po správném zapojení stiskněte tlačítko nalevo od rozvodny, čímž místnost osvětlíte.
 • Ve strojovně prozkoumejte kostru na podlaze (pravým tlačítkem) - naleznete malý klíček.
 • Klíčkem otevřete plechovou skříňku a seberte z ní revolver, náboje a technické plány.
 • Na stole seberte starou knihu, kterou si Samuel okamžitě přečte.
 • Vylezte zpět nahoru a jděte do strojovny. Použijte technické plány na ovládací panel mohutného stroje, čímž ho zprovozníte.
 • V dolní místnosti s generátorem prozkoumejte páru unikající z trubky - trubku bude třeba ucpat.
 • Nahoře v tunelech před skladištěm prozkoumejte kostru na zemi - získáte hadr. Ten ve strojovně namočte do louže.
 • V dolní místnosti s generátorem použijte mokrý hadr na páru, čímž trubku ucpete. Stroj ale příkon nevydrží.
 • Prozkoumejte pojistky - jedna z nich je spálená.
 • Nahoře v tunelech před skladištěm se pokuste otevřít rozvodnu elektřiny, použijte na ni malý nůž a z otevřené skříně seberte jednu pojistku.
 • Dole v místnosti s generátorem vyměňte pojistky a generátor zapněte na ovládacím panelu.
 • Vylezte do mezipatra a klikněte na blikající ovládací panel, čímž přivoláte výtah.
 • Znovu klikněte na ovládací panel, čímž výtah otevřete. Nastupte do něj - výtah vás vyveze do nejvyššího patra.
 • Prozkoumejte mříž (pravým tlačítkem) a pokuste se ji otevřít - marně.
 • V inventáři nabijte revolver náboji a použijte jej na zámek na mříží - ustřelíte ho.
 • Otevřete mříž a vyjděte ven z dolů. Zuřivého vlka odstřelte revolverem a odejděte pryč… Už toho za dnešek bylo dost.

  Po další noci plné přízraků opět přichází ráno a s ním Samuelova cesta do Walesu. Co se ale bude dít tam, to si probereme až příště.

 • Autor:
   

  Nejčtenější

  Nadvláda Steamu končí, přišel o všechny veliké vydavatele

  Steam

  Ještě nedávno prakticky nemyslitelná situace se rychle stává realitou. Obchod Steam, jehož aplikaci má dnes na svém...

  RECENZE: Upřímný názor na PlayStation Classic s dvacítkou minirecenzí

  PlayStation Classic

  Na novodobou verzi PlayStation jedničky se čekalo s nadšením, které však po jejím vydání rychle opadlo. Že to není...

  Třicet jedna her na zpříjemnění zimních měsíců

  Kona

  Vánoce a Silvestr jsou sice za námi, ale jelikož zima tu s námi ještě nějaký čas pobude, neuškodí připomenout si...

  Rozběhá váš počítač Anthem? Podívejte se na hardwarové nároky

  Anthem

  Vydání očekávané novinky od slavných Bioware se pomalu blíží, a tak nastal čas si zkontrolovat, jestli si na svém...

  Vzácná edice Metro Exodus vyjde jen v 10 kusech, za peníze ji nekoupíte

  Metro Exodus - Master Artyom Edition

  Čtveřici edic k očekávané akci Metro Exodus rozšíří jedna velmi speciální, nazvaná Metro Exodus Artyom Custom Edition....

  Další z rubriky

  Třicet jedna her na zpříjemnění zimních měsíců

  Kona

  Vánoce a Silvestr jsou sice za námi, ale jelikož zima tu s námi ještě nějaký čas pobude, neuškodí připomenout si...

  Lechtivá Catherine vyšla konečně i na PC

  Catherine

  Po téměř sedmi letech od svého uvedení na konzolích PS3 a X360 vychází bizarní japonská hra Catherine i na PC.

  Poběží vám na PC Far Cry New Dawn? Nároky jsou stejné jako u Far Cry 5

  Far Cry New Dawn

  Měsíc nás dělí od další návštěvy fiktivní oblasti Hope Country, kterou známe z dílu Far Cry 5. Promítne se její...

  Najdete na iDNES.cz