Posel Smrti – průvodce hrou # 1

  12:00aktualizováno  12:03
Nebude to dlouho trvat a doposud nejlepší česká adventura Posel Smrti se objeví v obchodech. Nepochybujeme o tom, že se v ní mnozí z vás brzy zaseknou a vezmou tudíž zavděk našemu podrobnému návodu.

Jelikož se již za pár dnů objeví zbrusu nová česká adventura Posel Smrti v obchodech, připravili jsme si pro vás podrobný návod. A protože je hra opravdu nezvykle rozsáhlá, byli jsme ho nuceni rozdělit na více částí. V té dnešní se podíváme na obsah prvních dvou kapitol.

1. KAPITOLA: Návrat budoucího

Posel Smrti

Prohledání místa Williamovy smrti

 • Po rozhovoru s rodinou stojíte ve vstupním sále. Vyjděte ven hlavním vchodem a dejte se doleva ke stájím.
 • Stojíte pod věží, kde nalezli Williamovo tělo. Prozkoumejte rozbitý plot (!!!).
 • Vraťte se do zámku a jděte ke knihovně, kde stojí sluha Bates. Promluvte si s ním hlavně na téma William - Bates vás odvede k místu nehody.
 • Prozkoumejte skvrnu vedle okna na věži - objevíte zvláštní symbol. I ten prozkoumejte - Samuel vás upozorní, že by si ho měl nějak zaznamenat.

  Jak zaznamenat symbol na zdi

 • Jděte do svého pokoje (ze vstupního sálu po schodech nahoru). Pokud jsou dveře ještě zamčené, odemkněte je klíčkem.
 • Pokuste se otevřít šuplíky u sekretáře poblíž dveří - jsou však zamčené.
 • Sáhněte na horní rám dveří (pravým tlačítkem myši), kde najdete klíč.
 • Nalezeným klíčkem šuplíky odemkněte a oba je prohledejte - ze spodního šuplíku seberte fotoaparát. Hodily by se i filmy, ale ty už jsou staré.
 • Na chodbě v horním patře zámku má pracovnu Robert. Promluvte si s ním (klikněte na dveře) o všem možném, ale hlavně o filmu. Řekne vám, že má nějaké ve své bedně na půdě.
 • Z horního patra se vydejte do starého křídla zámku, odkud vede vchod na půdu. Ten je ale zamčený.
 • Jdete do kuchyně (přes jídelnu nebo zahradou) a zeptejte se Batese na klíč od půdy - řekne vám, že visí na zdi vedle dveří do sklepa.
 • Seberte klíč ze zdi (stále v kuchyni) a odemkněte jím ve starém křídle dveře na půdu.
 • Na půdě se pokuste otevřít Robertovu truhlu - je však zamčená.
 • Promluvte si s Robertem o zamčené truhle- dá vám od ní klíč.
 • Robertovým klíčem otevřete truhlu na půdě a prohledejte ji - naleznete film.
 • V inventáři film založte do fotoaparátu. Posel Smrti
 • Jděte ven k místu, kde William zahynul. Prozkoumejte skvrnu na zdi věže a použijte na ni fotoaparát - tím znak vyfotíte.
 • Promluvte si s Robertem. Jednak mu vraťte klíč od truhly, ale hlavně se ho zeptejte na vyvolání filmu - odkáže vás na vetešníka Murraye ve vesnici Willowcreek. Tam ale zatím nemáte přístuo…

  Jak odstranit prkna u dveří do věže

 • Na půdě je vchod do věže. Pokuste se jím projít, ale je to marné. Vchod je totiž zatlučen prkny.
 • Od místa, kde William zahynul, se vydejte doleva ke stájím. Před nimi si promluvte s podkoním Morrisem, pokud jste tak již neučinili dříve.
 • Vejděte do stájí, otevřete šuplík u pracovního stole a seberte z něj kladivo.
 • Na zatlučený vchod do věže na půdě použijte kladivo - desky sice odštípnete, ale záhy zjistíte, že vrata jsou zamčená.

  Kde získat klíč od dveří do věže

 • Pokuste se vejít do věže - Samuel se zmíní, že by se měl na klíč zeptat u Victorie.
 • Jděte do Společenské místnosti (v přízemí) za Victorii a promluvte si s ním o všem možném. Klíč si nechte až na konec - Victorie se urazí a poprosí vás, abyste odešli.
 • Jděte do kuchyně a promluvte si s Batesem o Victorii - doporučí vám, abyste se jí šli omluvit.
 • Znova jděte za Victorií a omluvte se jí - řekne vám, že svůj klíč od věže zničila, ale odkáže vás na Williamovy pozůstatky, které má dr. Hermanna.
 • Zajděte do knihovny a promluvte si s dr. Hermannem o Williamovi a o pozůstalosti - slíbí vám, že vám Williamovy věci pošle po poslíčkovi, kterého máte čekat v 7 večer před branou. (v tento okamžik se na mapě zpřístupní vesnice Willowcreek)

  Složení roztrhané fotografie
  Posel Smrti

 • Ve starém křídle hradu prohledejte krb (pravým tlačítkem) - objevíte roztrhanou fotografii.
 • V inventáři fotografii prozkoumejte - čeká vás první logický puzzle. Fotografii musíte složit do původního stavu. Levým tlačítkem myši jednotlivé kousky uchopíte, pravým jimi otáčíte. Finální podoba fotografie - viz obrázek.
 • Nyní je potřeba si o fotce s důležitými lidmi popovídat. Nejprve se na ni zeptejte Roberta, který muže nepozná. Poté fotku ukažte Victorii, která vás odkáže na Roberta. Znovu se na fotku zeptejte Roberta a ten konečně kápne božskou.

  Podivný předmět a směnka

 • Na místě, kde William zemřel, prohledejte křoví (pravým tlačítkem) - objevíte zvláštní předmět.
 • Promluvte si o zvláštním předmětu s Batesem - odkáže vás na zahradníka Henryho.
 • Před zámkem sejděte po schodech dolů do zahrady, kde zahradník Henry hrabe listí. Promluvte si s ním o všem možném, hlavně na téma podivný předmět - zjistíte, že podobnou věc našel na místě, kde William zemřel, a zastavil ji v Murrayově vetešnictví. V dialogu přibude nové téma - směnka. I na to se Henryho zeptejte, ale nepořídíte. Henry totiž směnku údajně ztratil.

  Další důležité věci, na které nesmíte zapomenout

 • Ve svém pokoji otevřete kufr a nadvakrát ho prohledejte - získáte prášky a peněženku.
 • V jídelně prozkoumejte mísu s ovocem a seberte z ní bonbóny.
 • V prostřední části knihovny leží na malém kulatém stolku svitek. Seberte jej - je to mapa panství (bez ní nelze nikam cestovat).

  V tuto chvíli je již možné pomocí mapy odejít do vesnice Willowcreek.

  (Nepovinné úkoly, které je možné učinit před odchodem do Willowcreek)

 • Před Robertovou pracovnou je stojan na noviny. Prohledejte jej - mezi novinami naleznete zajímavý vzkaz, který vám toho ale zatím moc neřekne.
 • V zadní zahradě prozkoumejte fontánku. Poté zajděte za Henrym (je ve skleníku) a řekněte mu, aby fontánku vyčistil.
 • Před skleníkem prozkoumejte drtič, v němž objevíte krev. Promluvte si o krvi s Henrym.
 • Ve svém pokoji prozkoumejte krb. Poté řekněte Batesovi, aby ho zapálil.
 • V knihovně neopomeňte prostudovat zajímavou knihu o farnosti Warmhil (leží na stole).
 • Ve stáji prozkoumejte na pracovním stole láhev vína. Prozkoumejte ji a taky její etiketu - zjistíte, že je to nejlepší víno z vašeho sklepa. Promluvte si o tom s Morrisem.

  Co dělat ve Willowcreek

 • Nejdříve přejděte most a pokuste se vejít do Murrayova vetešnictví - bohužel má zavřeno.
 • Zajděte do hospody a promluvte si s hospodským Harrym o všem možném (panství, hospoda a vetešárna).
 • Promluvte si s Tomem, co sedí u stolu, a to hlavně o jeho dluhu.
 • Promluvte si s hospodským a vyrovnejte dluh za Toma.
 • Znova si promluvte s Tomem a řekněte mu, že jste za něj zaplatili dluh - prozradí vám, že William chodil v noci na hřbitov.
 • Venku před hospodou si promluvte s chlapcem, co si hraje s míčem. Zeptejte se ho, kdo je, a pak mu dejte bonbóny. Znova si s ním promluvte o fotce i o vetešnictví - po rozhovoru Vick rozbije okno a uteče.

  V tuto chvíli je možné pomocí mapy odejít na farnost Warmhill.

  Co dělat na farnosti Warmhill

 • Úplně v pravé části lokace kope hrob hrobník. Promluvte si s ním o všem, načež přibude téma William. I na to se zeptejte - dozvíte se, že chodil v noci za otcem Fredericem do kostela.
 • Zajděte na zadní hřbitov, kde prozkoumejte hrob Williama a nápis na něm.
 • Pokuste se vejít bočním vchodem do kostela, ale je zamčený.
 • Znova si promluvte s hrobníkem o otci Fredericovi. Najednou bude 7 večer, Samuel se automaticky vrátí před bránu panství a převezme balíček od Marka.

  Nalezení Williamova klíče (planetární puzzle)
  Posel Smrti

 • Seberte ze země krabici a v inventáři ji prozkoumejte - naleznete Williamovy hodinky.
 • Hodinky v inventáři prozkoumejte - naleznete v nich papírek. I ten prozkoumejte - odkáže vás na tajemství v knihovně.
 • V zadní části knihovny klikněte na kalamář na stole - otevře se tajná přihrádka.
 • Prohledejte tajnou přihrádku - seberete z ní skříňku s planetami naší soustavy.
 • V knihovně se nachází globus. Otevřete jej - uvnitř naleznete model sluneční soustavy.
 • Na jamky na okraji otevřeného globu použijte planetky z inventáře.
 • Nyní je zapotřebí planetky správně usadit na podstavce v soustavě. Levým tlačítkem uchopíte planetku, pravým vrátíte zpět do jamky. Řešení puzzlu není složité, je ale zapotřebí znát buďto tvar a zabarvení, nebo velikosti skutečných planet naší soustavy. Řešení - viz obrázek.
 • Po vyřešení puzzlu se odkryje tajná schránka a z ní seberte velký klíč.

  Nalezení Williamova klíče (planetární puzzle)
 • Na půdě odemkněte Williamovým klíčem dveře do věže a vstupte. (jakmile dorazíte do věže, dveře se za vámi zavřou a vy zde budete uvězněni).
 • Ve Williamově pracovně otevřete a prozkoumejte pracovní stůl. Seberte z něj šachovou figurku a hrací skříňku.
 • Otevřete šuplík u pracovního stolu a prohledejte jej. Seberte z něj knihu.
 • Sebranou knihu v inventáři prozkoumejte - naleznete v ní klíč.
 • Nalezeným klíčem odemkněte truhlici napravo, otevřete ji a prozkoumejte. Seberte z ní zvláštní kouli.
 • Otevřený šuplík u pracovního stolu prozkoumejte (pravým tlačítkem) - naleznete pod ním Williamův deník, který je plný zajímavých informací.
 • Černou věž v inventáři "otevřete" - zjistíte, že je to ve skutečnosti malý nožík.
 • Použijte věž-nožík na zamčené dveře, čímž je odemknete. Jakmile z Williamovy pracovny odejdete, omdlíte a po nočních můrách se probudíte do druhé kapitoly hry.

  2. KAPITOLA: Zpět za světlem

  Posel Smrti

  Prohledání fontány (puzzle s čerpadlem)

 • V deštivém počasí zamiřte na zadní zahradu k fontánce a prozkoumejte ji (pravým tlačítkem) - zjistíte, že se na dně něco leskne.
 • Jděte do kuchyně a odtud do sklepa (dveře by měly být otevřené).
 • Ve sklepě si promluvte s Batesem, hlavně o vypuštění fontánky - řekne vám, že tady ve sklepě se nachází ovládání čerpadla.
 • Jděte do zadní části sklepa a prozkoumejte ovládání čerpadla - bohužel nevíte, který ze 4 ventilů co ovládá.
 • Promluvte si o ovládání s Batesem - vysvětlí vám, co a jak s čerpadlem.
 • Znova prozkoumejte ovládání čerpadla. Cílem je dosáhnout nulovou hladinu vody v druhém sloupci zprava (viz obrázek). Není to nic těžkého, je to prakticky nejjednodušší puzzle ve hře. S každým ventilem můžete pomocí myši otáčet doleva, nebo doprava (levé/pravé tlačítko). Posel Smrti
 • Jedno z možných řešení: klikejte myší následovně: 6x pravým tlačítkem na 1. ventil zleva, 1x levým tlačítkem na 2. ventil zleva, 1x levým na 3. ventil zleva a 1x pravým na 1. ventil zleva.
 • Jakmile se voda z jezírka vypustí, zajděte na místo a prozkoumejte symbol na stěně fontány. Opět ho vyfotografujte.
 • V bližším pohledu na symbol ještě z bláta na dně fontány seberte klíček.
 • Ve skleníku prohledejte oba šuplíky u pracovního stolku. V jednom z nich je zamčená skříňka. Odemkněte ji klíčkem z fontány a otevřete ji - uvnitř naleznete dopis od Henryho pro Victorii, dopis, který viní Morrise z krádeží vína.
 • V stáji si promluvte s Morrisem na téma vyděračský dopisu, Henry a Morris.

  Dům Dr. Hermanna, skládání roztrhaného dopisu
  Posel Smrti

 • Aby se dům dr. Hermanna objevil na mapě, musíte si o Hermannovi promluvit s Victorií - sedí na pohovce v hlavním sále.
 • Když k Hermannovi dorazíte, uvidíte ho před domem, jak něco vyhazuje do kontejneru. V pitevně se potom Hermanna zeptejte na Williama a na Henryho, nicméně co se týče Henryho pozůstalosti, Herman vám odmítne cokoliv dát, dokud nebude případ vyřešen.
 • Venku před domem prozkoumejte popelnici vedle kontejneru - naleznete roztrhaný dopis. V inventáři jej prozkoumejte a složte (jedná se o další skládací puzzle, totožný jako v případě skládáni fotografie. Výsledná podoba = viz obrázek).

  Jak od Hermanna získat Henryho směnku
  Posel Smrti

 • Zaskočte do Willowcreek do vetešnictví a promluvte si s Murrayem.
 • V hostinci si promluvte s hospodským Harrym o Markovi.
 • Promluvte si s Markem o Hermannovi - a nabídněte mu obchod, jehož cílem je odlákat doktorovu pozornost, zatímco vy budete u něj v pitevně.
 • Po rozhovoru Samuel automaticky odejde k Hermanovi a jakmile po chvíli zazvoní Mark, zůstane v pitevně sám.
 • Za Hermannovy nepřítomnosti je potřeba splnit dva úkoly. Za prvé: prohledejte krabice v regálu nalevo od pracovního stolu, v nichž naleznete Henryho směnku.
 • Otevřete zásuvku u pracovního stolu a seberte z ní lékařský plast.
 • Použijte plast na klíč na stěně nad umyvadly, čímž získáte jeho otisk. Po splnění těchto dvou akcí se Hermann vrátí.
 • Ve vetešnictví předejte směnku Murrayovi, který vám za ni dá druhou část zvláštního předmětu.

  Zkompletování zvláštního předmětu

 • Onen zvláštní předmět se skládá ze tří částí. Vy zatím máte jen dvě.
 • V hostinci ve Willowcreek si promluvte s Harrym o výrobě klíče - odkáže vás na Marka.
 • Promluvte si Markem o výrobě klíče - slíbí vám, že to pro vás během hodiny udělá.
 • Je potřeba dát Markovi trochu času, takže třikrát za sebou z hospody odejděte, zase se vraťte a vždy si promluvte s hospodským o Markovi. Napotřetí se dozvíte, že Mark u Harryho nechal vyrobený klíč.
 • Klíčem od kontejneru otevřete kontejner u domu dr. Hermanna.
 • Z té hrůzy, co uvnitř kontejneru je, seberte Henryho šaty.
 • V inventáři šaty prozkoumejte a použijte na ně malý nůž (černou věž) - získáte drahokam, což je zbývající složka zvláštního předmětu.
 • V inventáři všechny tři složky zvláštního předmětu spojte.

  Vyvolání filmu

 • Ve Willowcreek zajděte do vetešnictví a promluvte si s Murrayem o filmu - bohužel ho pro vás odmítne vyvolat.
 • V pitevně dr. Hermana prozkoumejte kanystry od vývojky pod umyvadly.
 • Promluvte si s Hermannem o vyvolání filmu - slíbí vám, že to pro vás udělá. Ale chce po vás protislužbu - pošle vás do Willowcreek za Murrayem pro ustalovač.
 • Udělejte, co po vás Hermann chce - od Murraye vyzvedněte ustalovač a odneste jej doktorovi. Nyní je třeba dát Hermannovi na jeho práci trochu času.
 • Zeptejte se Hermanna na vyvolání filmu - řekne vám, že je hotov a že fotky jsou na umyvadlech.
 • Seberte fotky z krabice na umyvadlech - Samuel si je založí do Williamova deníku. (Pokud nebude mít doktor fotky hotové a všechny předešlé úkoly této kapitoly jste už splnili, oběhněte znova všechny lokace, prozkoumejte co se dá a promluvte si s každým a o všem.)

  Po sebrání fotek se zpřístupní interiér kostela Warmhill.

  Kostel Warmhill

 • Do kostela vejděte bočním vchodem.
 • Pomluvte si s otcem Fredericem o všem možném.
 • Pokuste se otevřít mříž v přední části kostela, ale je zamčená.
 • Promluvte s otcem Fredericem o zamčené zvonici - odvede vás do ní.

  V kostelní zvonici
  Posel Smrti

 • Prozkoumejte otvor na sloupu a vložte do něj složený zvláštní předmět - z podlahy se vysune kamenný oltář.
 • Prozkoumejte oltář - nachází se na něm další puzzle. Přesný popis, jak tento hlavolam vyřešit, vám neřeknu. Cílem ale je přehodit pozici bílých a černých drahokamů s tím, že červený musí zůstat uprostřed. Finální řešení: viz obrázek.
 • Jakmile puzzle složíte, odhrňte koberec a tajným vchodem sejděte dolů do krypty.

  V podzemní kryptě

 • V podzemí prozkoumejte otvor na sloupu a vložte do něj zvláštní předmět (pokud ho nemáte u sebe, vytáhněte ho ze sloupu v kapli nad vámi) - krypta se osvětlí.
 • Uprostřed krypty je nízký kruhový podstavec, po jehož stranách stojí 4 sloupy a 4 knihy. Jedná se o další, tentokráte spíše slovní puzzle. Na každém sloupu jsou kamenné válce s písmeny, jimiž lze otáčet. Vaším úkolem je na každém sloupu nastavit písmena tak, aby vytvořila odshora dolů určité slovo. Nápovědu k tomu, o jaká slova se jedná, naleznete ve zmíněných knihách (pozn.: řešení k prvnímu sloupu naleznete ve Williamově deníku). Posel Smrti
 • Správné řešení (viz obrázek): přední levý sloup (1): RAKEV, přední pravý sloup (2): TICHO, zadní levý sloup (3): STÍN, zadní pravý sloup (4): DECH.
 • Jakmile zadáte správná slova na všech čtyřech sloupech, z podstavce uprostřed se vysune kamenná hrobka. Otevřete ji a prozkoumejte.
 • Mezi ostatky Marcuse Gordona naleznete klíč a knihu, obojí seberte.
 • Ještě je nutné se z krypty dostat. Kopněte do velkého svícnu, co leží na zemi (pravým tlačítkem). Ze svícnu vyběhne myš a zmizí někde na podezřelém místě. Vydejte se za ní…

  V potemnělém skladišti

 • V potemnělém podzemí nejdříve zatočte ventilem a poté prozkoumejte spouštěcí mechanismus v zadní části místnosti. Posel Smrti
 • Nastavte páky do správné polohy. Řešení (viz obrázek): zleva doprava: uprostřed, dolů, nahoru.
 • V rozsvícené místnosti se musíte zbavit kabelu, z nějž probíjí proud. Pokud je ale v kabelu proud, nemůžete se ho dotknout, jinak zemřete!
 • Z krabice v zadních regálech seberte kleště. Tlačítkem vypněte stroj na výrobu elektřiny a kleštěmi ustřihněte ze stropu visící kabel. Poté stroj zase zapněte.
 • Pokuste se odejít oplocenou brankou, ale ta je zamčená. Prozkoumejte ji pravým tlačítkem - zjistíte, že z druhé strany zámku je klíč.
 • Použijte na branku kleště, prostříhanou dírou protáhněte ruku a klíč seberte.
 • Použijte klíč na branku, čímž ji otevřete a projdete dále do dolů.

  Opuštěné doly

 • U výtahové šachty prozkoumejte poklop, na kterém stojí sud.
 • Pokuste se sud z poklopu odsunout, ale je moc těžký.
 • V tunelech před skladištěm seberte tyč zabodnutou v hromadě hlíny.
 • Propíchněte sud tyčí, načež Samuel sud úspěšně odvalí.
 • Pokuste se poklop otevřít, ale ani s ním nehnete.
 • Ve skladišti seberte provaz, jeden konec přivažte na poklop a druhý k důlnímu vozíku.
 • Klikněte na vozík pravým tlačítkem, čímž odstraníte brzdovou zarážku, a odtlačte jej - otevřete tím poklop a můžete do něj konečně vlézt.
 • Výtahovou šachtou slezte dolů až do potemnělé místnosti. Prozkoumejte zařízení, které svítí slabým červeným světlem - zjistíte, že je to rozvodna elektřiny.
 • Použijte na rozvodnu malý nožík (černou věž), čímž ji otevřete. Posel Smrti
 • Před vámi je další puzzle. Je zapotřebí zapojit na správné svorky modrý, zelený a červený drát. Řešení (viz obrázek): zleva doprava: zelený, červený, modrý.
 • Po správném zapojení stiskněte tlačítko nalevo od rozvodny, čímž místnost osvětlíte.
 • Ve strojovně prozkoumejte kostru na podlaze (pravým tlačítkem) - naleznete malý klíček.
 • Klíčkem otevřete plechovou skříňku a seberte z ní revolver, náboje a technické plány.
 • Na stole seberte starou knihu, kterou si Samuel okamžitě přečte.
 • Vylezte zpět nahoru a jděte do strojovny. Použijte technické plány na ovládací panel mohutného stroje, čímž ho zprovozníte.
 • V dolní místnosti s generátorem prozkoumejte páru unikající z trubky - trubku bude třeba ucpat.
 • Nahoře v tunelech před skladištěm prozkoumejte kostru na zemi - získáte hadr. Ten ve strojovně namočte do louže.
 • V dolní místnosti s generátorem použijte mokrý hadr na páru, čímž trubku ucpete. Stroj ale příkon nevydrží.
 • Prozkoumejte pojistky - jedna z nich je spálená.
 • Nahoře v tunelech před skladištěm se pokuste otevřít rozvodnu elektřiny, použijte na ni malý nůž a z otevřené skříně seberte jednu pojistku.
 • Dole v místnosti s generátorem vyměňte pojistky a generátor zapněte na ovládacím panelu.
 • Vylezte do mezipatra a klikněte na blikající ovládací panel, čímž přivoláte výtah.
 • Znovu klikněte na ovládací panel, čímž výtah otevřete. Nastupte do něj - výtah vás vyveze do nejvyššího patra.
 • Prozkoumejte mříž (pravým tlačítkem) a pokuste se ji otevřít - marně.
 • V inventáři nabijte revolver náboji a použijte jej na zámek na mříží - ustřelíte ho.
 • Otevřete mříž a vyjděte ven z dolů. Zuřivého vlka odstřelte revolverem a odejděte pryč… Už toho za dnešek bylo dost.

  Po další noci plné přízraků opět přichází ráno a s ním Samuelova cesta do Walesu. Co se ale bude dít tam, to si probereme až příště.

 • Autor:
   

  Nejčtenější

  KVÍZ: Největší herní zklamání z devadesátých let. Vzpomenete si na ně?

  Kvíz

  Historie si pamatuje jen vítěze, a tak to dnes může vypadat, že devadesátá léta byla pro počítačové hry zlatým obdobím....

  Youtuber prochází velké open world hry. Který svět je nejhezčí?

  The Witcher

  Podívejte se na zrychlené průchody některými z nejoblíbenějších open world her dneška. Možná vás překvapí, jak malou...

  Megalomanský Star Citizen pod palbou kritiky. Množí se obavy, že nevyjde

  Squadron 42

  Ani vybraných 5 miliard korun nakonec nemusí autorům ambiciózního Star Citizena stačit. Podle magazínu Forbes už jen...

  Vznik jednoho z nejzásadnějších rockových alb ohrožovala chytlavá videohra

  The Cure (O2 arena, Praha, 22. října 2016)

  Členové kapely The Cure museli při natáčení svého legendárního alba Disintegration zakázat ve studiu hraní vesmírného...

  RECENZE: A Plague Tale ukazuje drsný středověk: inkvizici, mor a krysy

  A Plague Tale: Innocence

  A Plague Tale: Innocence vás nevezme do minulosti jen svým zasazením, ale i svojí přísně koridorovou hratelností. Ale...

  Další z rubriky

  KVÍZ: Největší herní zklamání z devadesátých let. Vzpomenete si na ně?

  Kvíz

  Historie si pamatuje jen vítěze, a tak to dnes může vypadat, že devadesátá léta byla pro počítačové hry zlatým obdobím....

  Chystá se další film podle brutálního Mortal Kombatu

  Mortal Kombat XI

  O filmu Mortal Kombat se spekulovalo dlouho, nyní se však konečně začíná oficiálně něco dít. Podle tvůrců půjde o...

  VIDEO: Super Mario Maker 2 přináší obrovskou nálož nových prvků

  Super Mario Maker 2

  Super Mario Maker je nástroj pro vytváření, hraní a sdílení 2D úrovní s Mariem. Špičkový první díl, který vyšel na Wii...

  Najdete na iDNES.cz