Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Příběh o Karlaxovi

  12:00aktualizováno  11. března 1:49
Stalo se za časů Filipa I. že do království proniklo temné umění černokněžnické. Tehdy totiž magii již neučili elfí velmistři, ale jejich nejlepší studenti sami přijali učně a dále šířili umění magické. Mnohdy tak činili bez dostatečného prověření svých žáků a tak bylo jen otázkou času, než se někteří mágové začali zajímat o temnou stránku magie...

Stalo se za časů Filipa I., syna Marlanova, druhého krále kelevarského, že do království proniklo temné umění černokněžnické. Tehdy totiž již mezi lidskými čaroději nepůsobili a magii neučili elfí velmistři, jak tomu bylo za Marlana, ale jejich nejlepší studenti sami přijali učně a dále šířili umění magické. Mnohdy tak činili bez dostatečného prověření svých žáků, ba dokonce bez vědomí královského Magického Koncilu. A tak bylo jen otázkou času, než se někteří mágové začali zajímat o temnou stránku magie...
Jedním z nich byl i Karlax, muž, který se málem stal zkázou pro celé království kelevarské. Jeho temný příběh se zde pokusím vypovědět. Je to dlouhý příběh, takže se pohodlně posaďte a zaposlouchejte.

Vypráví se, že Karlaxe nalezl neznámý lovec na pokraji bažiny coby batole, donesl jej do Britain a na trhu věnoval služce z domácnosti mága Doriela, která se jej ujala. Jak chlapec rostl, všiml si prý Doriel, že vykazuje přirozený talent pro magii a když dospěl v jinocha, začal jej Doriel magii učit. Karlax se ukázal být skutečně dobrým žákem a Doriel si jej nemohl vynachválit. Ovšem jednoho dne se stala nehoda - při výuce, když Doriel učil Karlaxe ovládat magii ohně, došlo k výbuchu, který v celé věži přežil jen Karlax, dost možná že již tato "nehoda" byla jeho dílem, ať tak či onak, věž Karlaxovi zůstala...

Roky plynuly a Karlax ve své věži se nořil čím dál tím hlouběji do poznání sil magických. Byl-li to do té doby smrtelník, pak jistě během těch let zaprodal svou duši temnotě. V okolí jeho věže se začaly dít podivné až hrůzné věci, nejprve to byly šelmy - vlci a medvědi, které začaly napadat lidi a to i za bílého dne, posléze se v do té doby klidné oblasti začal objevovat hmyz obřích rozměrů, také škorpióni až dva sáhy dlouzí. Lidé z oblasti žili ve strachu o holý život, nebylo dne, aby někdo nebyl napaden a rozsápán, či se alespoň někdo neutopil po pádu do studny. Pak přišel černý kašel a nakonec, nakonec to nejstrašnější - mrtví ožívali, vstávali z hrobů a navraceli se domů - zahubit zbytek rodiny. Tehdy již lidé tíhu té hrůzy neunesli, kdo mohl ten utekl, kdo zůstal zešílel a zemřel.

Jak se později ukázalo, Karlax v té době ovládl umění nekromancie a přizval si sedm pomocníků, démonů, které vyvolal a své mysli podrobil. Také s jejich pomocí započal sepsání Necronomiconu - první a nejmocnější nekromancerské kouzelné knihy.

Nikdo nejprve netušil, co se v kraji odehrává, natož aby tušil co je toho příčinnou. Až teprve když se začali probouzet mrtví, započal se také nad Karlaxovo věží tvořit černočerný mrak, který nepropouštěl sluneční svit, pomalu se rozšiřoval a zakrýval zem mrtvolným šerem, ale to již bylo pozdě. Lidé v hrůze prchali hledaje záchranu a pomoc u krále Filipa I. v Britain, ten již delší dobu znepokojeně sledoval zprávy přicházející z východních lén, nyní nařídil rekrutovat vojsko a připravit se na tažení proti nestvůrám a podezřelé věži.

Vojsko to bylo veliké, na patnáct set pěších, padesát rytířů a družina mágů z Magického Koncilu, sám král Filip vojsko vedl. Během postupu od hranic mraku směrem k věži postupně vojáky přepadal strach - všudypřítomné šero bylo děsivé, prázdné vesnice, nikde ani živáčka, ba ani zvířata zde již nebyla a stromy začaly usychat. Vojáci nenarazili na žádné známky nemrtvých, či přerostlého hmyzu, jen těch podivných stop bylo všude plno. Tak se stalo, že vojsko dospělo až do údolí, nad nímž se tyčila Karlaxova věž. A tehdy, když už se král Filip I. chystal vydat rozkaz k útoku, se z lesů vyrojili chodící mrtví jak vosy, když jim zapálíte hnízdo, a začala krutá bitva. Není nám znám průběh bitvy, neb v ní zahynuli jak král, tak mágové, rytíři a naprostá většina vojáků a ti, co se spasili útěkem utrpěli takovou újmu na duši, že nebyli již nikdy schopni vydat srozumitelné svědectví.

Po této bitvě sebral Karlax své síly a pomalu, pod ochranou mraku, vydal se směrem na Britain, ničíce a zabíjejíce vše, co mu přišlo do cesty - osady, vesnice i malá městečka. Syn Filipův, Robert, byl narychlo korunován králem a započal s přípravou na obranu hlavního města, leč situace byla kritická - nemohl sešikovat více než dvou-tisícihlavé vojsko (nedivme se, vždyť hovoříme o dávných časech, kdy lidí nebylo tolik, co dnes a království mělo jen jedno velké město - Britain). Zato Karlaxova armáda byla nesmírná a rostla s každým zabitým nepřítelem, neb takový pod vlivem temné magie opět procitl a povstal - jako zombie ovládaná Karlaxovou vůlí. Král byl zoufalý a připravoval se na nejhorší, na mágy se spoléhat příliš nemohl, neb když neuspěli velmistři z Magického Koncilu, nedalo se očekávat, že uspějí jejich žáci. Tedy hledal pomoc u elfů z Trinsicu (elfsky Ah’re:zaar), ale ti byli vojensky vyčerpáni po 1. orcké invazi a vyslali lidem na pomoc jen hrstku mágů a léčitelů. A Karlax se blížil a s ním se blížila i Smrt a její sestra Zkáza. Celá polovina království byla buď vyvražděna, či narychlo opuštěna obyvateli, než na podzim roku 43 stanul Karlax se svými sedmi druhy a vojskem dvacet mil severovýchodně od Britain.

V ten den, když bezradný král Robert přemítal, zda-li by nebylo moudřejší přeci jen narychlo město opustit a i s lidem uprchnout daleko na jihozápad, tam kde je dnes Skara Brae, nežli podstoupit nerovný boj, v ten den dopoledne vstoupil do jeho komnat rozrušený komoří a oznámil mu, že v audienčním sále čeká podivný elf, oděný je do kůží a zeleného sukna a s korunou z dubových větviček na hlavě, který se představil jako Eron, žádá audienci a nabízí pomoc v boji s Karlaxem.

Král neváhal a udělil Eronovi audienci, během níž Eron krále Roberta, jeho rádce a generály přiměl, neznámo jak - ale dosti pravděpodobně použitím mocného mámivého kouzla a svého charismatu, aby mu důvěřovali.

Jisté je, že neprodleně po tomto rozhovoru král nechal sešikovat vojsko a ponechavše v Britainu jen posádku nutnou na obranu hradeb vyrazil s Eronem po boku v čele vojska vstříc nepříteli. Eronův plán byl prostý - dosáhnout pozic nepřítele a zaútočit dříve, než se začne smrákat, tedy spíše nežli by se začalo smrákat, kdyby na třicet mil vůkol Karlaxova stanu se nerozléhal ten hrůzný mrak. Král Robert působil jistým a rozhodným dojmem, jak jel na špici vojska, až příliš rozhodným na tohoto jindy ustrašeného mladíka, i proto se všeobecně věří, že jej Eron zmámil.

Karlaxových pozic dosáhli královští kolem páté hodiny odpolední, sešikovali se jak les umožňoval a již o čtvrt hodiny později byl vydán povel k útoku. Tváří v tvář nepříteli mnozí mužové zakolísali, zahodili zbraně a jali se prchat, ostatně není se čemu divit, jen málokdo vydrží pohled do tváře zombii bez hnutí brvou, ale ostatní vyburcováni k bojovému šílenství se na nemrtvé vrhli, v jejich čele sám král Robert. Ve zmatku, který nastal, si král téměř nevšiml, že druid kamsi zmizel, když si to však, uvědomil propadl panice, zmámení a odhodlání bylo rázem tatam, nahradilo jej zděšení a pocit, že byl oklamán. Na povel k ústupu již bylo pozdě - oddíly, včetně toho jeho, byly vklíněny hluboko do nepřátelského tábora na rozlehlé mýtině vzniklé zřejmě požárem před pár lety. A právě v tu chvíli zadul hrom a na severním okraji mýtiny se rychle tvořil vzdušný vír, který se prudce zvětšoval a mohutněl, v jeho epicentru byl Eron, máchal rukama a zběsile pohyboval nohama a tělem, téměř jakoby tančil. Během několika chvil se vír rozšířil na celou paseku a okolní lesy, létaly klacky a lámali se větve, létali i lehčí vojáci, kteří se netiskli k zemi, během další chvíle se vír vznesl a trhal vše zahalující mrak, skrz který začaly prosvítat sluneční paprsky, což mělo značně ochromující vliv na nemrtvé, ale blahodárný účinek na bojovou morálku královských, kteří se znovu vrhli na nemrtvé, co jim síly stačily.

Do nastalé situace vtrhli chodící stromy, ano, skutečně chodící stromy podobné dubům a bukům, pohybovaly se kořeny, do větví chytaly a jimi trhaly nemrtvé na kusy, za nimi pak z lesa vylétávaly šípy dryád, které pečetily osud nemrtvých. Čtyři mohutné buky razily Eronovi cestu bojištěm přímo ke Karlaxovu stanu. Zde se strhla bitva nejkrutější - bitva magická, na jedné straně Eron s královskými a elfími mágy a na straně druhé sám Karlax a sedm temných mágů. Kouzla sršela z obou stran déle než půl hodiny, v průběhu toho boje zahynuli téměř všichni lidští a většina elfích mágů, než se jim podařilo zdolat i posledního ze sedmi démonů. Nejdéle však trval boj Erona a Karlaxe, souboj to magie lesa s magií smrti, až teprve ve chvíli, kdy Eron vykouzlil a proti Karlaxovi vrhl velký kámen, který nekromanta svalil a vyrazil mu Necronomicon z ruky, zasáhl Karlaxe elfí mág Variel plamenným výbojem a sežehl jeho tělo na uhel. Z doutnajícího trupu se poté vznesl Karlaxův stín, vydávaje uši rvoucí řev, zakroužil nad Eronem a Varielem, poté se k němu přidalo sedm nezřetelných stínů a společně odletěli do dáli. Karlax, jeho pobočníci a celé jeho vojsko byli rozdrceni.

Karlaxův Necronomicon byl odvezen do Britainu, kde byl prozkoumán a následně byla jeho magická moc zničena rozlomením magické runy z hřbetu knihy, jejíž první část byla dána do úschovy Eronovi, druhá Varielovi a třetí Magickému Koncilu, vlastní knihu uschoval rovněž Eron.

Následoval věk opětovného rozkvětu a odstraňování škod, které Karlax napáchal. Eron byl králem povýšen do stavu šlechtického a sice rovnou na hraběte a správce královských lesů, několik let pomáhal s obnovou země, avšak nakonec přeci jen zvítězily jeho druidské pudy, rozloučil se s králem, dvorem a lidmi vůbec a odebral se do ústraní. Povídá se, že si kdesi v lesích zbudoval své sídlo, které obklopil složitým bludištěm a zde žil šťastně až do smrti...

Naneštěstí se v průběhu osmi staletí, která od té doby uplynula, ztratila (byla odcizena) část runy, kterou měl střežit Magický Koncil, rovněž část kterou měl střežit Variel se ztratila když padl Trinsic za 2. orcké invaze. V poslední době se navíc k tomu všemu množí zprávy, že jakémusi šílenci se podařilo nalézt všechny části runy, i samotný Necronomicon, sestavit jej a používat. Budiž navěky proklet, jeli to pravda!.

Autor: Dawron

Autor:


Témata: nehody, Medvědi, studny


Nejčtenější

Dungeon Keeper (2014)
Activision vymyslel způsob jak lidi motivovat utrácet za mikrotransakce

Firma Activision si nechala patentovat úpravu mechanismu, který se stará o to, aby se v multiplayerových hrách potkávali hráči na stejné výkonnostní úrovni....  celý článek

Mafia: The City of Lost Heaven
Legendární první Mafia je opět v digitální distribuci

Fanoušci nejpopulárnější české hry všech dob si konečně zase mohou koupit její digitální kopii.  celý článek

Divinity Original Sin 2
Divinity Original Sin 2 je kandidát na RPG roku. Sežere ovšem moře času

Hry na hrdiny jsou si často podobné jako vejce vejci, zvlášť ty z ranku fantasy. Vznešení elfové, věčně nabručení trpaslíci a k tomu hromada kostlivců, draků a...  celý článek

Call of Duty: WWII
Američan na webu prodával kradené kopie Call of Duty: WW2

V americké Indianě byl zatčen muž za přeprodávání fyzických kopií dosud nevydané hry Call of Duty: WWII.  celý článek

Grand Theft Auto 5
Jakým typem hráče jste?

Stejně jako se hry dělí do mnoha různých žárů, z nichž každý má svoje specifické publikum, dělí se do kategorií i hráči. Vzájemné nepochopení těchto skupin pak...  celý článek

Další z rubriky

Phantasmagoria (PC)
Hrajete někdy retro? Co jste si pustili naposledy?

Vracíte se ještě ke starým hrám, nebo se naplno věnujete hraní současné produkce?  celý článek

LawBreakers
Průšvih roku? LawBreakers nepomohl ani slavný vývojář

Kvalitní hra ještě není zárukou finančního úspěchu. LawBreakers sice měli všechny předpoklady, aby se stali hitem, v těžké konkurenci se však neprosadili.  celý článek

Ovládání Oculus Touch v akci
Autor Oculus Riftu chce robotickou ruku pro porno ve virtuální realitě

Ve zvláštním diskusním pořadu se zakladatel firmy Oculus Rift, mladý kontroverzní miliardář Palmer Luckey, rozhovořil o tom, že budoucnost virtuální reality je...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.