Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Rome: Caesar's Will - návod

  12:00aktualizováno  10. ledna 2001 11:10
A máme tu další návod, tentokráte na zbrusu novou historickou adventurku Rome: Caesars Will. Ve hře musíte coby Herkules Prasinius osvobodit svoji bývalou lásku Aurélii a naleznout ztracenou poslední vůli zavražděného římského diktátora Césara.

Rome: Caesars Will

Vítejte v návodu na historickou adventuru Rome: Caesars Will. Hned zpočátku musím uvést, že sepsat tento návod ve formě, jakou máte nyní před sebou, byla pěkná fuška. Ve hře je totiž řada nepovinných úkolů a rozhovorů, jichž se nemusíte zúčastnit, ovšem za snahu dozvědět se co možná nejvíce informací jste v průběhu hry odměňováni četnými zápisky ve svém deníku, které pak na konci hry zužitkujete. Taky z tohoto důvodu jsem původně plánoval tento návod rozdělit na část povinnou a nepovinnou, jenže vzhledem k místy dosti chaotickému průběhu hry a vzájemné propletenosti puzzlů to je prakticky nemožné. Proto jsem to smíchal všechno dohromady a věřím, že si na své přijdou jak ti z vás, kdož zatuhli a hledají konkrétní radu, tak i ti, kdož se ženou za maximálním možným počtem zápisků v deníku. Obzvláště pro ty druhé bude tento návod velmi cenný, jelikož se mi podařilo sesbírat dostatek informací k tomu, abyste v závěru hry úspěšně odpověděli na VŠECH DESET OTÁZEK, které vám budou na slavném řečništi Rostrum ze strany obyvatelů Říma položeny.

A nyní ještě několik důležitých poznámek. Při rozhovorech s postavami je většinou v závorce uveden postoj, kterým se dopracujete k nějakému smysluplnému výsledku, jako je např. získání předmětu nebo nového zápisku do deníku. Pokud zde postoj uveden není, záleží volba pouze na vás. Jak postoje, tak i jednotlivé zápisky jsem ponechal raději v angličtině, protože mým "volným" překladem by mohlo dojít k nechtěným zmatkům nebo nejasnostem. Deníkové zápisky jsou navíc pro větši přehlednost psány kurzívou. Dále je během hraní nutné brát ohled na kombinaci postojů při rozhovorech a taky na pořadí, v jakém jednotlivé herní lokace navštívíte. Můžete se tak občas připravit o možnost dostat z některých postav kýžené informace, nicméně na úspěšné dokončení hry by to samozřejmě nemělo mít žádný vliv.

Takže přeji hodně štěstí... A ne abyste hráli JENOM podle tohoto návodu!!! Ještě přijdete na to, že jsem ho napsal špatně :-).

Cíl první části: Tajné setkání na ostrově Reno

Titiniův dům (Titinius House):

 • Ve vstupní hale s bazénkem si promluvte s Pamphylií (postoje: Affectionate - "Arsinoe is Cribonius mistress", Cold - "Arsinoe picked up the phial from the Herbalist", Unpleasant - "Titinius was a friend of Cicero" a "Scribonius intercepted the correspondence between Titinius and Cicero").
 • V místnosti nalevo si promluvte s Arsinoe (postoje: 2xInquisitorial - "Arsinoe knew Scribonius").
 • Ze stolku seberte zelenou lahvičku s jedem a manuál na psaní dopisů.
 • V prostřední místnosti si promluvte se Scriboniem, čímž ho odlákáte od velké truhlice.
 • Přibližte se k truhlici a seberte z ní Titinovu poslední vůli psanou neviditelným inkoustem.
 • Ze stolku v místnosti seberte kalamář s neviditelným inkoustem.
 • Promluvte si se Scriboniem (postoje: Dry - "Aurelia is former Vestal").
 • V místnosti napravo použijte Titiniovu poslední vůli na kahan na stole - zviditelníte tak text, jenž jest nápovědou k jednomu budoucímu úkolu.

  Rome: Caesars Will

  Kořenářství (Herbalists Shop):

 • Promluvte si s Locustou (postoje: Kind - dostanete kopii objednávky od Aurélie, Inquisitorial - dostanete výhrůžný dopis, "Locusta replaced the love-potion with poison", "The threating letter addressed to Locusta forced her to swap the love-potion with poison").
 • Z pultu seberte nápoj lásky (lahvičku s červenou tekutinou).

  Poznámka: stejné informace a předměty můžete vytlouct i z mladého sluhy Locusty, ale bude vás to stát 1000 sestercií.

  Ciceronův dům (Ciceros House):

 • V zadní části domu vyslechněte soukromý rozhovor mezi Ciceronem a Oktavianem ("Octavian is Caesars great nephew").
 • Promluvte si s Ciceronem (postoje: Polite - "Cicero knew about the meeting in Narbonne", "Mark Antony hid from Caesar the concpiracy being prepared against him", "At Narbonne, Trebonius warned Mark Antony of the conspiracy against Caesar", Formal - "Cicero confirms that the murderers of Titinius and Trebonius are connected").
 • Promluvte si s Oktavianem (postoje: Familiar - "Octavian believes Caesars second will is in his favor", Inquisitive, Familiar - "Octavian was secretly adopted by Caesar", Abrupt - "Octavian is suspicious of Mark Antony").
 • V jedné z místností si promluvte s Ciceronovou ex-manželkou Terentií, v téže místnosti ještě seberte ze stolu Brutusův nůž.
 • V dalším pokoji (vstup z haly s bazénky) si promluvte s Philologem, v téže místnosti seberte Ciceronovu knihu "Brutus" a ještě svitek ("Cicero wrote The Philippics against Mark Antony").
 • V malé místnůstce nalevo od vchodu do Ciceronova domu si můžete promluvit se sekretářem Terem, jenž vám daruje další kopii knihy "Brutus".

  Zpět v Titiniově domě:

 • Strážnému, který hlídá vchod do zadní části domu, ukažte buď dopis s objednávkou od Aurélie nebo výhružný dopis Locustě a on vás nechá projít dál.
 • Dle nápovědy z Titiniovy poslední vůle zatlačte na obrázek hada na malém oltáři u zdi - z otevřené tajné schránky seberte zlatou skříňku.
 • V malé místnůstce seberte ze stolu dokument objasňující Césarovo šifrování.

  Poznámka: nesahejte do proutěného koše ani na kresbu hada na podlaze - obojí pro vás znamená ztrátu 24 hodin.

  Zlatnictví (Goldsmiths Shop):

 • Promluvte si se zlatníkem (postoje: Admiring - zlatník vám zdarma otevře Titiniovu zlatou skříňku, Reserved - zlatník vám za obnos 1.000 sestercií dá klíč, kterým v inventáři skříňku odemknete) ("Cicero wrote to Trebonius").
 • Promluvte si se Servílií (postoje: Admiring - "Servilia was Caesars Mistress for many years", Direct - nabídne vám ke koupi egyptský šátek za 4.000 sestercií. Šátek můžete i nemusíte kupovat - v druhé části hry jej můžete získat jinde a zadarmo).
 • V této chvíli byste měli vyslechnout soukromý rozhovor mezi Servílií a zlatníkem (pokud ne, odejděte ze zlatnictví a zase se vraťe zpět).
 • Promluvte si se Servílií (postoje: Assiduos - "Servilia recieved a pearl from Caesar worth six million sesterces").

  Rome: Caesars Will

  Dekódování dopisů z Titiniovy zlaté skříňky:

 • První dopis: za pomoci tabulky s Césarovým šifrováním upravte kódovaná slova (viz obrázek, správná slova jsou: CICERO, TITINIUS, ENEMY, EARS, COMPROMISING a LETTERS) ("Cicero warned Titinius that he would be in danger if he kept his letters").
 • Druhý dopis: za pomoci manuálu o psaní dopisů očíslujte úryvky z dopisu ve správném pořadí (viz obrázek, správné pořadí odshora dolů: VII, I, V, II, VI, III, IV) ("Cicero knew about the conspiracy against Caesar, thanks to Trebonius").

  Césarovy zahrady (Caesars Gardens):

 • V centru parku vyslechněte soukromý rozhovor mezi Fulvií a Klódií.
 • Promluvte si s Klódií (postoje: Respectful - dostanete pozvánku na párty v její vile).
 • Promluvte si s Fulvií (postoje: Lively - "Fulvia is jealous of Cleopatra", "Cleopatra was Mark Antonys and Caesars lover at the same time", Conniving - "Mark Antony hopes to be emtioned in Caesars second will").
 • V parku si ještě promluvte s Arsinoe (postoje: Sly - "Scribonius wrote the threating letter to Locusta").

  Poznámka: pozvánku lze získat i od sluhy v Klódiině vile, ale bude vás to stát 100 sestercií.

  Chrám Saturna (The Temple of Saturne):

 • Promluvte si s Brutem (postoje: Interested - "Brutus is trying to find out who his father is", "Servilia kept Brutus fathers identity in secret").
 • Ukažte Brutovi knihu "Brutus" a pak i jeho nůž.

  Hostinec (Thermopolium):

 • Promluvte si s Pamphylií - dá vám několik dobrých rad.
 • Promluvte si s Herreniem sedícím za stolem (postoje: Comradely - prozradí vám heslo pro přístup na ostrov Rena, "Herrenius is in the pay of Mark Antony").

  Regia:

 • V malé zahrádce s kašnou si vyslechněte rozhovor mezi Oktaviánem a Markem Antoniem ("Mark Antony declared himself the executor of Caesars will").
 • Promluvte si s Oktaviánem (postoje: Inquisitiv - "Octavian thinks that the Tablet of Capys predicts Romes future", "Octavian is seeking the Tablet of Capys").
 • Promluvte si s Calpurnií, Césarovou vdovou (postoje: Familiar - dostanete dětský medailónek).
 • Ve vedlejší místnosti si promluvte s věštcem Spurinnou (postoje: Familiar - dostanete od Spuriny úkol. Na mapě musíte přiřadit k vyznačeným lokacím správná jména bojišť, z nichž César kdysi vyšel vítězně (viz obrázek). Příslušné informace naleznete v encyklopedii).

  Pláž (Beach at Gaeta):

 • Dlouze si povídejte se strážným s různými postoji. V jednu chvíli mu darujete 100 sestercií a tím získáte již podruhé informaci "Octavian is seeking the Tablet of Capys".

  Rostrum (Rostra):

 • Zde si můžete promluvit se sofistou Artemidem, koupit od něj egyptský slovník za 5.000 sestercií a použít ho na egyptský šátek, čímž hieroglyfy na šátku přeložíte. Je však výhodnější počkat do druhé části hry, kdy získáte jak šátek, tak i slovník zdarma.

  Rome: Caesars Will

  Ostrov Rena (The Island of Rena):

 • Na molu sejděte dolů k loďce a promluvte si s převozníkem - ten vás odveze na ostrov, kde budete svědky tajné schůzky mezi Oktaviánem, Markem Antoniem a Lepidiem ("Mark Antony ordered Ciceros murder", "Octavian sacrifices Cicero", "Mark Antony asked Octavian for Ciceros head").

  Cíl druhé části: vražda Cicerona

  Dům Klódie (Clodias House):

 • Hlídači u vchodu ukažte pozvánku.
 • Promluvte si se všemi hosty (Fulvia, Terentia, Servilia).
 • Promluvte si s Klódií - pošle vás do své koupelny, ale musíte si obstarat mýdlo a škrabátko.
 • Zajděte do kuchyňky, kde si promluvte s kuchařkou. Ta vám zadá úkol protřídit a vhodně rozsadit hosty na večerní slavnost, za češ vám slíbí mýdlo a škrabátko. Bohužel jsem nepřišel na to, jak tento puzzle vyřešit, takže vám přeji hodně štěstí J.
 • V jedné z bočních místností ještě můžete z modrého gauče sebrat Klódiin závoj.

  Kořenářství:

 • Promluvte si s Locustou (postoje: Familiar nebo Chivalrious - dostanete mýdlo a olejíček).

  Zlatnictví:

 • Promluvte si se zlatníkem (postoje: Confidential - dostanete zdarma škrabátko a kleštičky).
 • Z pultu seberte lahvičku s čistícím prostředkem.

  Zpět v domě Klódie:

 • Sluhovi před vchodem do koupelny ukažte mýdlo nebo škrabátko a on vás vpustí dovnitř.
 • V koupelně si můžete dle libosti promluvit s Markem Antoniem, snažte se ho ale uspat silným vínem (postoj Warm, dále nabídněte nádobu s vínem napravo - de vin pur). Následovat by mělo zábavné divadelní představení.

  Césarovy zahrady:

 • Promluvte si s Pamphylií (postoje: Annoyed - "Aurelia is the only person who can obtain the will from the Temple of Vesta").
 • Promluvte si s Fulvií (postoje: Polite - "Fulvia doubts that Caesarion is Caesars son").
 • Z ruky jedné ze soch ve středu zahrady seberte špinavý egyptský náprsní štít.
 • V inventáři vyčistěte náprsní štít čistícím prostředkem ze zlatnictví, případně štít zaneste přímo zlatníkovi a ten vám jej vyčistí.

  Cicerův dům:

 • Promluvte si se sekretářem Tirem (postoje: Astonished - dostanete od něj dva dopisy, "Brutus writes to Cicero (Id kill my own father, if he had aspirations to tyranny) ")

  Rome: Caesars Will

  Chrám Saturna:

 • V zadní místnůstce nalevo od sochy Saturna si promluvte s vojákem (postoje: Sly - získáte od vojáka dokument, "Mark Antony gave the order to Dolabella to kill Trebonius").
 • Strážnému hlídajícímu vchod do pokladnice (místnůstka napravo od sochy Saturna) ukažte právě získaný dokument (příkaz pro Dolabellu).
 • Jak vyřešit puzzle s penězy: hodnoty jednotlivých měn si musíte vyhledat v encyklopedii. Po drobných přepočtech byste měli dojít k těmto výsledkům: 1 aurei = 100 sesterce, 1 denari = 4 sesterce a 1 sesterce = 4 asses. No a jelikož musíte poskládat mince o celkové hodnotě 4.552 sestercií, vhoďte do misky například 43 aureí a 13 denárů (viz obrázek).

  Přístav (The Port of Ostia):

 • Na molu vyslechněte rozhovor mezi Markem Antoniem a Kleopatrou ("Cleopatra abandoned Dolabella on Mark Antonys orders", "Mark Antony seeks the second will because he hopes that Caesarion is the beneficiary", "Cleopatra says that the Tablet of Capys predicts Romes future").
 • Promluvte si s Kleopatrou (postoje: Respectful - "Cleopatra is not sure that Caesar is the father she wants for Caesariob").

  Regia:

 • Promluvte si s Calpurnií (postoje: Direct - "Calpurnia believes Caesarion to be the son of Cleopatra and Mark Antony", znova Direct - "Caesars first will was in favor of Brutus").
 • Z lavečky v podloubí seberte šátek s egyptskými hieroglyfy (pokud jste ho již získali v první části hry od Servílie, nyní ho již samozřejmě sbírat nemusíte).

  Rostrum:

 • Pokud jste si v první části hry nekoupili egyptský slovník od Artemidea, můžete jej nyní zdarma sebrat z kamenného zábradlí. V inventáři ho pak použijte na egyptský šátek, čímž hieroglyfy na šátku přeložíte.

  Chrám Venuše (The Temple of Venus Genitrix):

 • Promluvte si s věštcem Spurinou (postoje: Respectful, Respectful, Ironic - "The Tablet of Capys predicts the Ides of March and the civil war", "Caesar hid the Tablet of Capys").
 • Přistupte ke zlaté soše Kleopatry a na její pupík (viz obrázek) použijte dětský medailónek (nápovědou jest přeložený text z egyptského šátku) - otevře se tajná přihrádka, z níž seberte dokument ("Caesar asked Mark Antony to spare "his son Brutus" at the Battle of Pharsalus").

  Hostinec (Thermopolium):

 • Vyslechněte soukromý rozhovor mezi Scriboniem a Arsinoe.
 • Seberte z podlahy u mrtvého Scribonia svitek ("The orders for Scribonius to kill Titinius were stamped with a seal").
 • Promluvte si se sofistou Artemidem sedícím za stolem (postoje: Interested, Precise, Interested - "Kai su teknon in Greek means: "You too, my little one" ").
 • Ukažte Artemidovi řecký náprsní štít a on vám ho přeloží ("On Caesarions pectoral is written: Cleopatra, Caesarion, Mark Antony").

  Pláž Gaeta:

 • Zde budete svědky Ciceronovy popravy ("Only the Vestal knew where the will was hidden").

  Cíl třetí části: osvobození Aurélie a nalezení Césarovy poslední vůle

  Rome: Caesars Will

  Zlatnictví:

 • Promluvte si se zlatníkem (postoje: Precise - "The seal on the orders given to Scribonius belongs to Mark Antony", "Scribonius was in the pay of Mark Antony")

  Kořenářství:

 • Promluvte si s Locustou (postoje: Conniving - dostanete od ní prášek Odysea).
 • Stejně jako zlatník, i Locusta vám prozradí kdo je vlastníkem pečetního prstenu.

  Chrám Venuše:

 • Promluvte si se Spurinou, pomocí Odyseova prášku budete vyvolávat duchy mrtvých (postoje: Excited, Excited, Mysterious - "Cicero confirmed that Mark Antony ordered Titinius murder").

  Hostinec (Thermopolium):

 • Promluvte si s Pymphylií - dostanete od ní uspávací nápoj.
 • Promluvte si s Markem Antoniem (postoje: Sly nebo Conniving - získáte Antoniův prsten)

  Regia:

 • Ukažte Oktaviánovi Antoniův prsten - dostanete od něj příkaz pro propuštění Aurélie ("Mark Antony rejoiced in Ciceros murder").

  Vězení:

 • Ukažte Herreniovi příkaz pro propuštění Aurélie, čímž ji konečně dostanete z vězení ven.

  Chrám Vesta:

 • Vyjděte ven z chrámu a na stěně terasy nalevo od schodů stiskněte dlaždici, která se odlišuje od všech ostatních (viz obrázek).
 • Vraťte se do chrámu, kde seberte Césarovu poslední vůli z tajné přihrádky ve stěně poblíž stojící Aurélie ("In Caesars second will, Octavian wat the main heir", "Caesars second will was hidden under the altar of Vesta", "Mark Antony suspects Octavian of featuring in the second will").

  Césarovy zahrady:

 • Jděte až k altánku se sochou jelena v zadní části zahrady.
 • Použijte na jelenovo paroží Brutův nůž, čímž otevřete tajnou skrýš v podstavci pod sochou.
 • Ze skrýše seberte Césarův poklad a Tablet of Cypys ("The Tablet of Capys predicts the arrival of Caesars heir").

  Poznámka: hamižníci ještě můžou získat nějaké ty prašule navíc od Tira v Cicerově domě, od Bruta v Chrámu Saturna a od Kleopatry v přístavu.

  Velké finále: Rostrum
  Vaším úkolem je prostřednictvím zápisků v deníku odpovídat na otázky obyvatelů Říma. Nyní se ukáže, jak moc jste byli ve shánění informací úspěšní. Na otázky doporučuji odpovídat vícero odpověďmi (u některých je to dokonce nutnost!), protože budete mít větší šanci na úspěch. To, zdali jste otázku zodpověděli dobře či špatně, poznáte dle reakce "publika". Zde jsou správné odpovědi na některé otázky:

  Rome: Caesars Will

  1. otázka: Who is Brutus father?
  odpověď: Kai su teknon in Greek means: "You too, my little one".

  2. otázka: Who is Caesarions father?
  odpověď: On Caesarions pectoral is written: Cleopatra, Caesarion, Mark Antony.

  3. otázka: What leads us to believe Octavian wishes to take power?
  odpověď: In Caesars second will, Octavian was the main heir.

  4. otázka: Who allowed Caesar to be murdered?
  odpověď: Cicero wrote to Trebonius a Cicero knew about the conspiracy against Caesar, thanks to Trebonius.

  5. otázka: Why does Mark Antony want to get his hands on Caesars will?
  odpověď: Mark Antony hopes to be mentioned in Caesars second will a Mark Antony declared himself the executor of Caesars will.

  6. otázka: How is the whole story linked to the Tablet of Capys?
  odpověď: Octavian thinks that the Tablet of Capys predicts Romes future a Octavian is seeking the Tablet of Capys.

  7. otázka: Did Aurelia poison Titinius?
  odpověď: Scribonius wrote the threating letter to Locusta.

  8. otázka: Who was behind the murder of Titinius?
  odpověď: The seal on the orders given to Scribonius belongs to Mark Antony.

  9. otázka: Who had Cicero assassinated?
  odpověď: Mark Antony ordered Ciceros murder a Mark Antony asked Octavian for Ciceros head.

  10. otázka: What secret does Aurelia hold?
  odpověď: Aurelia is the only person who can obtain the will from the Temple of Vesta.

  Podle toho, kolik otázek jste zodpověděli správně, taky hra skončí. V případě stoprocentního úspěchu se po proslovu odeberte do přístavu, kde na vás bude čekat vaše přítelkyně Aurélie.

 • Autor:
  Nejčtenější

  Grand Theft Auto 5
  Jakým typem hráče jste?

  Stejně jako se hry dělí do mnoha různých žárů, z nichž každý má svoje specifické publikum, dělí se do kategorií i hráči. Vzájemné nepochopení těchto skupin pak...  celý článek

  Fire Emblem Warriors
  RECENZE: Ve Fire Emblem Warriors sekáte nepřátele po desítkách najednou

  Ve Fire Emblem Warriors budete na bojišti rozsévat smrt jako nepřemožitelný hrdina nebo hrdinka. A to vše umocněné přepálenými animacemi zdrcujících úderů.  celý článek

  Mafia: The City of Lost Heaven
  Legendární první Mafia je opět v digitální distribuci

  Fanoušci nejpopulárnější české hry všech dob si konečně zase mohou koupit její digitální kopii.  celý článek

  Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions
  Hopsavé RPG je zpět a krásnější. Recenze Mario & Luigi: Superstar Saga

  Netradiční, avšak stoprocentně funkční a zábavná kombinace RPG a hopsačky se ukázala jako recept na hit. Proč si tak nezopakovat díl, kterým to vše začalo?  celý článek

  Call of Duty: WWII
  Američan na webu prodával kradené kopie Call of Duty: WW2

  V americké Indianě byl zatčen muž za přeprodávání fyzických kopií dosud nevydané hry Call of Duty: WWII.  celý článek

  Další z rubriky

  The Orange Box
  Risk, který vyšel. Legendární The Orange Box oslavil desáté narozeniny

  Už je to deset let, co vyšel slavný The Orange Box od firmy Valve. Nápad vydat tři nové, zcela odlišné hry v jedné krabici, byl sice na první pohled šílený,...  celý článek

  Civilization III
  Třetí díl kultovní Civilization je dočasně zdarma. Nepropásněte ho

  Využijte časově omezené nabídky a zařaďte si starší, ale stále skvěle hratelný třetí díl Civilizace do vaší steamové knihovny úplně zdarma.  celý článek

  Porsche v Gran Turismo Sport
  Unikátní edice Gran Turisma s opravdovým autem se už prodala

  Jediný kus sběratelské edice závodního Gran Turisma, která mimo jiné obsahovala i skutečné závodní auto, se prodal vskutku rychle. A to navzdory ceně...  celý článek

  Akční letáky
  Akční letáky

  Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

  Najdete na iDNES.cz  mobilní verze
  © 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
  Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.