Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Rozhovor s R. Novotným o kauze Mironet

  12:00aktualizováno  6. června 11:24
Nedávno proběhla obrazovými, elektronickými i tištěnými médii kauza Mironet. Při té příležitosti jsme požádali o rozhovor i majitele firmy Roberta Novotného. Ten nám však, kvůli časové zaneprázdněnosti, odpověděl až nyní. Na co jsme se ptali a jakých odpovědí jsme se dočkali zjistíte v tomto článku.

Jako blesk se obrazovými, elektronickými i tištěnými médii prohnala kauza Mironet, která si získala zájem veřejnosti hlavně kvůli kritizovanému postupu policie České republiky při domovní prohlídce centrály této firmy. Jak jsme již informovali dříve, Policie i Microsoft má na celou věc jiný názor, než uváděl Mironet ve svých tiskových zprávách, v nichž se postupem času začaly obejvovat trhliny. Až dosud Robert Novotný, bývalý majitel Mironetu, mlčel, včera nám však konečně zodpověděl některé naše otázky. Pojďme tedy na ně.

Mohl byste stručně popsat sled událostí v případě kauzy Mironet?
Koncem loňského roku podala advokátní kancelář zastupující firmu Microsoft na Policii ČR trestní oznámení týkající se mé osoby v souvislosti s podezřením, že nelegálně šířím software firmy Microsoft. Vycházela zejména z toho, že na počítači, který si u nás zakoupila, nalezla soubor command.com, ačkoliv tam tento neměl být. Způsob zásahu policie byl již popsán vícekrát a nemyslím si, že je nutné se k tomu vracet.

Policie však pochopitelně tvrdí, že postupovala adekvátně a to v souladu s platnými zákony České republiky.
Výrok policie o adekvátnosti zásahu vyvolal rozhodnutí mých zaměstnanců, kteří byli zásahu přítomni k prohlášení, která jasně dané věci vyjasňují. Ti vydali prohlášení, že uveřejněné informace jsou nikoli tvrzení moje, ale jejich vlastní. Většina uvedených skutečností probíhala na centrále Mironetu v době, kdy jsem byl přítomen domovní prohlídce mého bytu a nebo převezen do Kongresové ulice. Každý jistě pochopí, do jakého postavení by se tito lidé dostali, kdyby v této chvíli lhali. Je jasné, že nikdo by nebyl schopen je k takovémuto prohlášení donutit, bylo-li by nepravdivé. Tento charakterní přístup oceňuji a pouze jednoznačně ukazuje na pravdivost celého sdělení. K dalším otázkám v souvislosti se zákrokem se vyjádřím po dohodě s Policií ČR až po návratu vyšetřovatele z dovolené.

Vaše tvrzení z tiskových zpráv však doznávají jisté trhliny a řada lidí si začíná myslet, že se jedná o zveličení celé akce za účelem reklamy. Můžete osvětlit, proč jednou tvrdíte to a podruhé zase ono a ve svých výrocích se opíráte o lidi, kteří je poté popírají?
To je pravda. Z důvodu šoku z nastalé situace, prakticky absolutní absence spánku a nutnosti okamžité reakce jsem se dopustil nedostatků ve svých formulacích, kdy tato musím proto korigovat. Taková korekce je jen drobné upřesnění těchto tvrzení.

Předně se omlouvám firmě ProCA, že jsem nevhodným zveřejněním určitých informací mohl narušit obchodní vztahy s jejím významným dodavatelem a dle dohody s vedením firmy ProCA z 25.5. se již k dané informaci nebudou obě strany vyjadřovat mediálně a akceptuji jejich sdělení, že k dané informaci nebyla firmou Microsoft požádána. Dle mých informací v současnosti již však bylo z několika zdrojů zveřejněno "monitorování" firem inzerující mediálně tzv. "nahé PC" a proto je též zbytečné danou otázku rozebírat. Obsah sdělení, že takto bylo "monitorováno" více firem, nikoli jen firma MIRONET nepopírá moje tvrzení.

Často se otíráte o Microsoft, proč se domníváte, že právě on by měl zájem na tom poškodit Mironet? Nebo že se vás cíleně snaží poškodit například přes aktivity BSA? Pro něj jste přeci malá ryba a má-li skutečně smlouvy se všemi dodavateli hardware, pak by mu jedna firma bankrot přeci nezpůsobila. Navíc od nich software odebíráte, jen s nimi nemáte smlouvu, nepletu-li se.
Taková absolutní smlouva skutečně neexistuje a tato informace byla z mé strany tedy chybná. Je pravdou, že uvedené výroky v tomto směru byly pouhou interpretací toho, jak mi byla tato smlouva prezentována pracovníky firmy Microsoft. Jsem si také jist, že z důvodu nabízených slev na produkty a odměny pro nákupní oddělení se nejednalo pouze o smlouvu podporu dvou programů proti nelegálnímu šíření softwaru. Myslím si, že firma Microsoft nabízí firmám na trhu smlouvy odpovídající počtu prodaných počítačů a Mironet nebyl vyjímkou. Navíc již od INVEXu 1998 mé osobě i našim nákupčím byly nabízeny objemové slevy s poukazem na tuto smlouvu a různé odměny. Bližší informace z důvodu dohody s pracovnicí Úřadu pro hospodářskou soutěž zatím však sdělovat nebudu. Z obou z výše uvedených skutečností jsem přesvědčen, že mi byla nabízená jiná smlouva, než uvádí pan Devát.

V souvislosti s Microsoftem jste se také oháněl tvrzením, že vás několikrát navštívili pracovníci této firmy spolu s policisty a vyzvali vás k podpisu oné smlouvy. Trváte na tomto tvrzení?
Jednoznačně. Dle mých informací pan Devát již přiznal, že pracovníci firmy Microsoft obcházeli stánky firem včetně Mironetu s policisty a též přiznal v reportáži "Tady a teď", že se Microsoft pokoušel s mojí osobou několikráte smlouvu podepsat a poté byl Microsoft nucen k "řešení právní cestou". Existence firmy "sledující" firmu Mironet se již také prokázala. Doufám, že tyto informace prokazují, že jsem uváděl pravdivé skutečnosti.

Proč jste vlastně nepodepsali s Microsoftem žádnou z nabízených smluv?
Nechtěli jsme nutit zákazníka kupovat si Microsoftí operační systém. Ačkoliv Microsoft oficiálně prosazuje distribuci hardware s operačním systémem a snaží se k tomuto dotlačit i jeho dodavatele, připomíná mi to, jako by si myslel, že žádný jiný operační systém neexistuje. A my jsme právě dokázali, že existuje a pro spoustu lidí je lákavou alternativou.

Na internetu se objevily informace o tom, že medializace celé kauzy byla dobře připravenou reklamní kampaní. Mohl byste tato tvrzení potvrdit nebo vyvrátit, případně uvést, jestli byla úspěšná či nikoliv?
Medializace značce Mironet každopádně uškodila a ještě uškodí. Prodej počítačů do větších firem, realizace velkých sítí a následná jejich správa vytváří momentálně 70% zisku společnosti. Velcí zákazníci žádají a budou žádat od Mironetu stabilitu a zázemí, nikoli "hrdinské" běsnění.

V Mironetu pracovali a pracují především lidé, kteří se rozhodli sami sobě něco dokázat. MIRONET vyrostl z ničeho v respektovanou společnost s 25 pobočkami a obratem 1,5 milionu denně. Za úspěchem Mironetu stojí usilovná práce lidí, nikoli bombastické reklamní akce. V Mironetu je mnoho těch, kteří věnují této práci svůj veškerý volný čas s vědomím, že se zákazník vždy rozhoduje jen a pouze na základě výhodnosti a nevýhodnosti nabídky. Vydání MIRONET news z 24.5. o skutečnostech zásahu policie a informacemi o historii "spolupráce" s firmou Microsoft v minulosti není reklamou Mironetu, spíše značku poškodilo.

Proč jste tedy celou záležitost tak výrazně medializoval?
Mým osobním přesvědčením, které jsem nabyl z pocitu šoku z nastalé situace, je fakt, že nelze žít v zemi, kde práva jednoho mocného jsou prosazována na úkor práv jiných. Domnívám se, že mi byla porušena základní lidská práva dle Listiny základních práv a svobod, a to zejména právo na svobodné podnikání a právo vlastnické. I zaměstnancům a dokonce i zákazníkům firmy bylo bezprecedentně porušeno též jejich základní lidské právo, právo vlastnické. Na základě svých zkušeností s běžně laxním postupem policie se domnívám, že kdyby byla porušena v uváděném rozsahu autorská práva jiného méně významného subjektu než je firma Microsoft, daný postup by policie v žádném případě nezvolila.

Na některých serverech se objevují i informace, že mimopražský Mironet pochybil vážněji?
Může to být pochybení některé z poboček, může to být pochybení na straně zaměstnance, může to být provokace ze strany konkurence... Majitel pobočky Mironetu, který má s mojí osobou licenční smlouvu o poskytnutí značky, je samostatným subjektem. Zaměstnanec Mironetu, kterých je více než 80, je samostatná osoba. Policie zabavila můj majetek a já prohlašuji, že jsem nelegální software nešířil ani nešířím, nikoho jsem k tomu nenabádal, naopak jsem každého v Mironetu od používání nelegálního software s maximální možnou razancí zrazoval a vydáním směrnice tento postup zakázal. Právní kancelář zastupující firmu Microsoft však podala trestní oznámení směřující na moji osobu a policie postupovala tak, že poškodila má ústavou daná základní lidská práva, aniž bych byl třeba jen obviněn.Tento stav odporuje nejzákladnějšímu zákonu této země jakým je ústava. Dle mého názoru vzniklý stav nebyl "zlou vůlí" všech vyšetřovatelů, ale spíše sérií chyb v kombinaci s možnou manipulací státní správou. Firma Mironet se měla stát ukázkově chycenou "velkou rybou".

Tvrdíte, že vzhledem ke způsobu zásahu proti vám stejně nemůže policie žádné důkazy použít. Je tedy možné, že ani nebudete obviněn?
Můj právní zástupce je přesvědčen, že obviněn budu. Při zásahu si vyšetřovatel odmítl převzít originální software k zabaveným počítačům. Odmítl to i poté, kdy jsem u výslechu probíhajícího v Kongresové ulici během zákroku v Mironetu jasně uvedl, aby byly tyto převzaty již během zásahu. Tuto žádost jsem provedl písemně jako součást stížnosti na postup vyšetřovatele a to před ukončením zásahu. Stejný problém nastal u směrnic vymezujících zodpovědnost za software na počítači každého pracovníka a směrnic vymezujících, jaký software má být instalován na zákaznické počítače Mironet. Bez zabavení těchto licencí a směrnic však policie zabavila pouze počítače se software bez licencí. Nyní dle názoru mého advokáta musím být obviněn, abych byl povinen prokázat, že existují licence k software počítačů a směrnice k nakládání se software ve firmě a že nebyly opatřeny dodatečně. Bez obvinění navíc nemůže ani soudní znalec nahlédnout do zabaveného "důkazního" materiálu. Tento stav je zcela absurdní. Navíc nechápu, jaký lepší důkaz mé neviny může existovat.

Přijal byste spoluzodpovědnost za pochybení pobočky či pochybení zaměstnance?
Ne. Vydal jsem směrnice a seznámil s nimi své zaměstnance a dal k dispozici ostatním pobočkám. Zde moje zodpovědnost končí. Navíc ve firmě MIRONET existuje linka ochrany zákazníků, kde řeším osobně s provozní ředitelkou každou stížnost. Do doby zásahu nebyla zaznamenána na téma šíření nelegálního software jediná stížnost a linka ochrany zákazníků ve firmě MIRONET je skutečně funkční zpětná vazba, což potvrdí naši zákazníci.

Byl jsem pečlivě připraven po roztržce s vedením firmy Microsoft na návštěvu "softwarové policie". Ve firmě byly připravené směrnice o nakládání se software a připravené licence k jednotlivým počítačům. Toto bylo odmítnuto převzít a takový postup odporuje postavení vyšetřovatele jako nestranné osoby. Nebyl též proveden okamžitý výslech o existenci těchto směrnic s vedoucím montáží jako mně zodpovědným pracovníkem, k čemuž jsem v době zákroku opět písemně vyzval. Vím, že jsem nevinný a nastalý stav, kdy mi byly zabaveny veškeré výrobní prostředky, zboží zákazníků a účetnictví včetně záloh jako i další věci, chápu jako křivdu.

Víte už alespoň, kdy vám bude majetek vrácen?
Nebyl vystaven protokol a byla odnesena kompletní evidence a účetnictví včetně záloh. Trestní řád byl schválen tak, aby měl logiku. Pokud se však policie jím přestane řídit, vznikají situace bez řešení. Je však zákonem dané, že pokud byly zabaveny důkazní prostředky postupem, který odporuje trestnímu řádu, nelze je použít jako prostředky důkazní a proto jsou pro policii zbytečné. Právě proto můj právní zástupce již požádal vyšetřovatele a dozorující státní zástupkyni o okamžité vydání všech věcí. Okamžité z důvodu zbytečně se stále zvyšující škody.

Jak budete tedy postupovat nyní?
Mé povinnosti ve firmě jsou takové, že je musím plnit dále. Nebudu i proto podávat další informace do doby, než je uvedu pracovníkům Úřadu pro hospodářskou soutěž. Můj advokát připraví všechny stížnosti včetně stížnosti k Ústavnímu soudu a provede i další nutné právní kroky. Situace se nyní uklidnila a může být dán prostor k zamyšlení se nad skutečným obsahem zveřejněných informací i k naléhavosti změn stávajícího stavu.

Moje poslední otázka bude směřovat k petici Sedm proseb (viz. jiný článek v tomto speciálů). Můžete mi prozradit, co si od ní slibujete?
Já osobně si od ní neslibuji vůbec nic. Mně osobně nepomůže k ničemu, protože další postup bude na orgánech státní správy a ty jsou povinny se rozhodovat zcela nezávisle. Touto peticí pomáhá především každý sobě. Tato petice je vzdorem proti skutečnosti, že práva mocného jsou prosazována na úkor práv slabších a žádá stát, aby vytvářel dostatečnou protiváhu moci peněz a moci monopolu. Je to petice odmítající teror marketingových studií. Petice nabízí i koncepční řešení, kterým je volně šířitelný software. Studenti dobře ví, v jaké situaci jsou a je jen sympatické, že svůj problém chtějí řešit. Státní správa svým postupem v Mironetu jasně ukázala, že bez odborníků, které nezaplatí, žádné řešení nikdy nenabídne. Je jasné, že softwarové firmy se budou snažit uchlácholit svou chvilkovou "přívětivou tváří", je jasné že policie tak závažné chyby už nikdy neudělá. Myslím si proto, že již nikdy nenastane tak absurdní stav a proto je nyní ta správná chvíle touto peticí si vyžádat změnu.

Autor:
Nejčtenější

Star Wars Battlefront II
Příběh nového Star Wars Battlefront 2 prý zvládnete za pět hodin

Kampaň pro jednoho hráče bude sice intenzivní, ale také velice krátká. Podle producenta hry Davida Robillarda její dohrání zabere něco mezi pěti až sedmi...  celý článek

Huang Wenbin při návštěvě fotbalového klubu Runcorn Linnets.
Fanoušek cestoval přes půl světa, aby poznal oblíbený tým z fotbalové hry

Čínský fanoušek cestoval více než 10 tisíc kilometrů ze své domoviny, aby mohl navštívit klub hrající až devátou nejvyšší fotbalovou ligu v Británii.  celý článek

Cook, Serve, Delicious! 2!!
Ukažte Pohlreichovi, kdo je tady šéf. Recenze Cook, Serve, Delicious 2

Gastronomie už pomalu proniká i do her. Druhý díl originální akční hry Cook, Serve, Delicious! 2!! je tak povedený, že pobaví i toho, koho vařit vůbec nebaví.  celý článek

South Park: Fractured but Whole
Pšoukání se časem omrzí i v South Parku. Recenze Fractured but Whole

Populární seriál Městečko South Park se vrací v ambiciózním herním zpracování a ani tentokrát své předloze ostudu nedělá. Kromě třaskavé nálože záchodového...  celý článek

Watch Dogs
KOMENTÁŘ: Herní kauzy a pseudokauzy. Čemu věřit?

Pokud pravidelně sledujete dění na herní scéně, jistě vám nebude dělat problém vybavit si nějaký prohřešek, trapas, nebo prostě „fail“, kterého se vůči...  celý článek

Další z rubriky

Dungeon Keeper (2014)
Activision vymyslel způsob jak lidi motivovat utrácet za mikrotransakce

Firma Activision si nechala patentovat úpravu mechanismu, který se stará o to, aby se v multiplayerových hrách potkávali hráči na stejné výkonnostní úrovni....  celý článek

Mafia: The City of Lost Heaven
Legendární první Mafia je opět v digitální distribuci

Fanoušci nejpopulárnější české hry všech dob si konečně zase mohou koupit její digitální kopii.  celý článek

Star Wars Battlefront II
Příběh nového Star Wars Battlefront 2 prý zvládnete za pět hodin

Kampaň pro jednoho hráče bude sice intenzivní, ale také velice krátká. Podle producenta hry Davida Robillarda její dohrání zabere něco mezi pěti až sedmi...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.