Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Smrt Mláděte

  12:00aktualizováno  14. prosince 4:50
Mládě většinou bývá synonymem nevinnosti a bezbrannosti. Tak tomu alespoň je v našem světě. Jinde ale může Mládě znamenat zkázu, zmar a smrt. O tom se ostatně přesvědčil Brujah i Sutech, na to doplatil Shak i elfí lučištník Shaci`ce. A nezbývalo málo a ničivou sílu Mláděte okusil celý svět. A ještě možná okusí.

Smrt Mláděte Starý upír přistoupil k velkému dubu. Byl to strom tak mohutný, že by ho neobjalo ani deset mužů. "Copak je tu asi nového?" Pohlédl na západní stranu stromu, kde byla umnými druidy zhotovena živá vývěska. Stačilo přijít, nadiktovat, co jste potřebovali, a do deseti minut to na stromě "vyrostlo". Dřevo bylo inteligentní a dokázalo rozpoznat nepotřebné a vulgární příspěvky. Nestávalo se proto nikdy, že by na vývěsce nebylo místo. Dub také moc dobrodruhů nepoužívalo, jelikož jeho existence nebyla příliš známa.
Upír přejel pohledem několik nedůležitých obchodních vyhlášek a nabídek. Zakroutil hlavou nad současnou poptávkou po zbraních vyrobených z obyčejného železa. "Ještě že vím, co vím," pomyslel si a pokračoval v hledání. Přehlédl jedno varování a dvě výzvy k souboji a srdečně se usmál nad jakýmsi náznakem svatby jednoho z Patronů a jeho spolubojovnice. Ještě se smál, když konečně narazil na něco, co ho doopravdy zaujalo.
Bylo to červeným písmem, což znamenalo, že se stromu podařilo zachytit nějakou myšlenku neskutečně zlého a strašného stvoření. Toto byl jakýsi vedlejší efekt. Stálo tam:

Arrrgggghhh.
Shak hledat! Bolest! Shak MUSET. Shak MUSET najít MÍSTO! Mládě chtít probudit. Nemnoho čas. Arrrrrrrrrgggggghhhh!
Hlad.
TO. Shak zase vidět TO. TO bylo zase živé. Vidí Shak. Nemůže vidět Shak! Shak mít oči od TO v kapse. Kde mít oči? Shak nemít oči! Shak mít mládě. Kde místo??? Kde????? Shak asi umřít. Ale TO zabít rytíř. On poznat Shak a on poznat TO!! Rytíř. On svatý bojovník. On Ochránce. Najít SHAK! On mít zlatá štít a velká sekera. A plášť člověk-chaos. Najít SHAK! Chtít zabít SHAK!
Ne. On nechtít zabít. On hodný na Shak. Chtít pomoct Shak. On mluvit na něj. Chtit Mládě. Mládě ZLO. Shak nesmět dát Mládě na Místo. Shak nevědět. Svatá válečník mluvit. Stále mluvit. Shak váhat. Mládě velké zlo. Dát Mládě Rytíř. Ano Dát. A schovat se před TO. To pak lovit rytíř. Ne Shak. Ta Samice! Za rytíř! Lovit Rytíř! Nůž do Rytíř krk. Rytíř mrtev! Aaaaaaaaarrrrggghhh!
Ten nůž. ZLO! Moc ZLO. Vidět nůž! On sát duše. Duše rytíř se moc bránit, ale nůž sát a sát - jako upír krev! Duše rytíř úplně zmizet. Již nebýt v tento svět. Ta samice SMRT! Vzít Nůž Smrti a jít k SHAK! Shak nemoct pohnout! Shak - Bolest.
HLAS. Ona nemluvit a Hlas znít jako hrob!
"Poslouchej, ty hroudo shnilého masa. Dones Mládě na Místo a už nebude bolest. Selžeš a dopadneš ještě tisíckrát hůř než tenhle blázen. Tento svět si nezaslouží záchranu. Mohl se přidat ke mě a žít dál. Takhle přišel o duši. Blázni se snaží chránit města zbabělců. Všichni se budou svíjet v prachu u mých nohou!"
Shak bát, moc bát. TO. KIAN! Blížit se k Shak.
"UKAŽ MLÁDĚ! HNED!"
Shak podávat Mládě KIAN. KIAN ucuknout. On bát Mládě.
"Jdi tam, kam máš, a udělej to, co máš. Jinak..."
Smrt Mláděte KIAN bodnout jako blesk Shak do ruka.
AAAaaaaaa!!!!!!!!!!!
Bolest. Shak duše do nůž! Neeeeeeee!
Argh. Kian vytáhnout nůz z ruka Shak.
Shak ne bez duše. Shak hledat Místo.
Muset najít Místo. Pak být volný a jít zpátky do pevnost. Dál lovit člověky a jíst jim srdce. Aaa. To být krasné.

Upír se zamračil, to nebylo dobré. V duchu děkoval druidům za tento strom. Byla potřeba rozhodná akce. Temný pán nesměl dostat šanci.

Sutech sledoval, jak se lebka Lorda lichů roztříštila pod úderem jeho halapartny. Lich vydal strašný výkřik a sesunul se k zemi."Hajzle," dostal od Sutecha odpověď na svůj vřískot.
Kdyby měl někdo možnost nahlédnout do krypty, kde se souboj odehrál, uviděl by temnou postavu na obrovském válečném oři, jak se pomalu uvolňuje a nabírá dech. Avšak nikde v širém okolí nebylo živé duše, jen hordy nemrtvých se sesouvaly k zemi se smrtí svého pána.
Sutech si prohrábl prachem a krví slepené vlasy a slezl z koně. Uklidnil ho několika vlídnými slovy a přistoupil k čerstvé mrtvole. "Věnoval jsem ti pět hodin svého života, bastarde, tak doufám, že u sebe něco máš." Vytáhl dýku a rozřízl lichovi róbu. "Bohové… To si snad ze mne dělají legraci. Já jsem tu za šaška, bojuji několik hodin a ten chudák má pár bezcenných cetek," zanadával. Pln zlosti uřízl lichovi hlavu na trofej pro zručné řemeslníky a s nadávkami odjel.
Jen několik krys se zájmem sledovalo válečníka, jak odjížděl na východ, než ho pohltila tma.

"Brujahu," ozval se výkřik trinsickými ulicemi. "Brujahu, jel jsem kolem Dubu, musíme Shaka zastavit!" Velký válečník se řítil liduprázdnou ulicí na opodál stojícího upíra. Byl to ten samý válečník, co porazil Lorda lichů. Ta samá stříbrná halapartna, ta samá světle modrá róba zdobená šrámy a tmavě hnědými skvrnami. Únava ve tváři byla vidět na desítky metrů daleko, ale držení těla bylo hrdé a sebejisté. Jen modré oči prozrazovaly válečníkovu starost. "Ano, vím, příteli. Právě jsem se chystal vyrazit a budu nesmírně vděčný za tvoji společnost, přeci jenom jsi mistrem svého řemesla," odpověděl upír a nasedl na koně.

Poslední kupci odnášeli své zboží do bezpečí domovů a opozdilci pospíchali, aby se ukryli před nocí. Protože noc byla v Trinsicu nazývána mnoha jmény, jen ne bezpečná.
Poslední, co bylo možno zahlédnout v umírajícím světle, byli dva jezdci mířící na jih.

"Říkám ti, že to bude na jihu, a tak pojedeme na jih. Kdo se ke komu přidal, hm?" Nakláněl se upír k válečníkovi. "No, já k tobě, ty stařešino, ale kdo komu by tady dal do huby?" Pronesl nevzrušeně válečník a začal otáčet koně na sever. "Hele, vím, že tady jezdíme jako Smrt Mláděte pitomci dva dny, ale zkusíme ještě támhleten lesík, dobrá?" Ticho. Válečník pokračoval k severu. "Hele, to si vážně myslíš, že na severu něco najdeme? Jasně, že stopy vedou tam, ale ta potvora se už musela dostat dost daleko." Válečník se ztratil za hradbou stromů. "Sakra," zaklel upír a rozjel se za ním.

Shaci`ce se narovnal od čerstvých stop. Skřet nemohl být daleko. Udělal chybu, že se přiblížil k elfí pevnosti. Nyní musel zaplatit krví. Stopy vedly do východních bažin. Shaci`ce se usmál. Nic nemohlo přežít v takto rozlehlých bažinách. Natož s elfím lovcem za sebou. Překontroloval svůj krásný dlouhý luk, spíše umělecké dílo, než zbraň. Záhyby nejušlechtilejšího dřeva, umně lisované a na desetkrát tvarované, spolu s tětivou z elfích vlasů tvořily dokonalé dílo zkázy. A skřet se měl brzy přesvědčit, že takovéto dílo má svého dokonalého umělce.

Shrbená postava se plížila tmou. Bažiny zalila krémová mlha, vše mělo zvuk jako pod vrstvou husté vaty. Postava kráčela jižním směrem a v ruce svírala cosi. Myslela na cosi. Cosi ji pohlcovalo a ovládalo. Cosi bylo Mládě. Myšlenky postavy vířily ve zběsilém tempu. Bolest a utrpení, jež jí cosi způsobilo, tržná rána na ruce, zima stoupající ze země. A příkrov karmínové touhy pod tím vším. Postava chtěla krev a chtěla ji hned. Ovšem nejdříve musí donést Mládě na místo. A nebylo to již daleko.

Bažinami se ozvalo suché zadrnčení tětivy. Krásný dlouhý šíp s šedým peřím vyrazil vpřed a rozrážel vzduch. Letěl jistě ke svému cíli a nic ho nemohlo zastavit. A v tu chvíli Shaci`ce poznal, že udělal chybu. Vlna zla a nenávisti se vznesla od skřetových zad. Taková zloba, že i elfa žijícího desítky staletí zamrazilo v kostech. Neschopen pohybu se marně pokusil otočit hlavu směrem odkud se ozýval pravidelný zvuk. Zvuk tak známý a přitom tak vzdálený. Nabýval na síle a přibližoval se. Stříbrná halapartna rozsekla elfa ve dví. Elfí krev pokryla zem a ticho bylo porušeno hrdelním hlasem. "Bruji, támhle je. Dvě stě kroků na sever. Mám toho elfa." Jezdec se štítem a krátkým mečem vyrazil tryskem směrem, kde tušil shrbenou postavu. Ta utíkala, seč jí síly stačily, ale jezdec byl rychlejší. Srazil ji kopancem do zad a odřízl jí cestu k úniku.

To, co následovalo, bylo ve vší své tragičnosti i trochu komické. Dva jezdci se pokusili přesvědčit skřeta, že jsou jeho přáteli, ochránci, a že mu chtějí pomoci. Skřet se bál. Byl vyděšený k smrti a nechtěl slyšet o ničem jiném, než o odevzdání mláděte.
Náhle se uprostřed zjevila tvář. Vlna strachu zaplavila okolí. Tvář patřila Temnému Pánovi. Kianovi. Brujah ustoupil. Nevěřícně zíral na bytost, jež zničila tolik světů a podrobila si tolik národů. A tvář nelenila. Šeptem a strachem ovládla skřeta, ten upustil mládě na zem. Sutech s výkřikem vyrazil vpřed, ale Kian ho zastavil jediným slovem. Poté zmizel a mládě vyrostlo.

Smrt Mláděte Geronimo ujížděl bažinami za zvuky boje. Slyšel praskání stromů a výkřiky dvou mužů a poznal, že konec byl blízko. Vyjel na planinu a spatřil obrovský strom držící Brujaha ve větvích a plivající oheň na Sutechovu zbroj. Tlukot srdce a pach krve ho ovládl. Vytasil skládaný krys a vyrazil přátelům na pomoc.

Brujah se probral a první co spatřil, byla mrtvola skřeta. "Mládě ho zahubilo," podotkl suše Sutech, když pochopil, kam se dívá. Druhá věc byla mrtvola mláděte. A Brujah věděl, že něco nebylo v pořádku...

Do několika minut dorazily přivolané posily.
Zvláštní kontrast v temných bažinách. Blýskající se zbroje, krásné zbraně a magické pláště. Přiběhlo dokonce i několik upírů z Camarilly, aby bránili svého pána. Všichni oslavovali vítězství. Jen Brujah se neradoval. Cítil. Cítil sílu vycházející zpod země. Nejprve slabý náznak na jednom místě. Ten se však rozšiřoval všude kolem jako pavučina. A Brujah se v ní cítil polapen. Síla vycházela z mnoha jednotlivých míst, rostla a promlouvala. Promlouvala hlasem temným a děsivým. Promlouvala přímo do duše. Do míst, na které chtěl Brujah zapomenout. Vzpomínky na násilí a teror se nořily v jeho mysli a zase mizely. Hlasy rodiny a starých přátel křičely a rvaly jeho mysl na kousky. "Něco, něco je špatně…" zachrčel Brujah. Ale spolubojovníci neslyšeli. "Musíte pryč, je to tu…" Nic.

Bažiny se proměnily v peklo. Země explodovala a masy bahna a hlíny se rozlétly po okolí. Mládě bylo poraženo, ale zaselo sémě. A sémě právě dospělo. Mohutné stromy vzrostly okolo překvapených hrdinů a chrlily proudy smrtelných tekutin a výparů. Koně se splašili a odmítali poslouchat, na bažiny padla absolutní tma. Chvíle napětí a klidu… než ji proťal Sutechův příkaz. "Rubejte je jak nejlíp umíte! Bohové s námi!" A stříbrná halapartna rozdrtila kmen prvního ze stromů… Rozpoutal se lítý boj a palouk se změnil ve shluk obrovských stínů a záblesků pařátů a čepelí. Hrdinové bojovali mlčky, nebylo potřeba slov. Jeden strom po druhém padal k zemi a koně pocházeli únavou.
A náhle boj skončil. Stejně náhle, jako začal. Stromy zmizely, bažinami se na moment rozprostřelo ticho.

"Pro tentokrát je dobojováno, přátelé. Ale zlo jsme neporazili. Je tu stále a myslím, že tu zůstane navždy," zvedl se Brujah, jehož vlasy spálila temná magie, a šel najít svého koně. Těžko říci, zda ho více vyčerpal boj či vnitřní zápas. "Saukendare, zjistěte od bohů co se dá, ať můžeme opustit toto prokleté místo." Saukendar se sklonil nad skřetovu mrtvolu a modlil se. Modlil se vroucně a přitom nesmírně trpce. A poté za své modlitby zaplatil životem.
Dobrodruzi, zničení a utahaní, nasedli na své koně a odjeli kamsi na sever, kde doufali v odpočinek, kterého se jim nikdy nedostane.

Autor:


Témata: Mláďata, nůž, Umělec


Nejčtenější

Hajime Taniguchi aka Tokido
Na každém detailu záleží. Profík sedí přesně 80 centimetrů od obrazovky

Legendární hráč vystupující pod přezdívkou Tokido pobavil na turnaji všechny přihlížející, když vytáhl z kapsy metr a odměřil si ideální vzdálenost od...  celý článek

The Evil Within 2
Hororová událost roku. Recenze The Evil Within 2

Tvůrce série Resident Evil nám servíruje další výpravný a skvěle hratelný horor, který nadchne i příznivce her Silent Hill nebo Dead Space. Pro fanoušky žánru...  celý článek

Cyberpunk 2077
Práce v naší firmě není pro každého, brání se autoři Zaklínače nařčením

Firma CD Projekt Red nečekaně zareagovala na vlnu kritiky, která se na internetu objevila od údajných bývalých zaměstnanců.  celý článek

Divinity Original Sin 2
Divinity Original Sin 2 je kandidát na RPG roku. Sežere ovšem moře času

Hry na hrdiny jsou si často podobné jako vejce vejci, zvlášť ty z ranku fantasy. Vznešení elfové, věčně nabručení trpaslíci a k tomu hromada kostlivců, draků a...  celý článek

Age of Empires: Defintive Edition
Legendární strategie Age of Empires v nové grafice se vrátí až příští rok

Nečekaný odklad na poslední chvíli postihl modernizovanou verzi kultovní strategie Age of Empires. Navíc to vypadá, že hra bude k dispozici pouze přes...  celý článek

Další z rubriky

Triss Ranuncul - Zaklínač
KVÍZ: Poznáte herní krásky a hrdinky jen podle obrázků?

Jsou schopné, chytré, krásné či slavné, často i všechno dohromady. A všechny je spojuje výskyt v počítačových hrách. Poznáte herní hrdinky jen podle obrázku?...  celý článek

Sherlock Holmes: The Awakened
Kniha vázaná v lidské kůži či podivná hra TRIHAYWBFRFYH. Mýtus Cthulhu

Herní průmysl si od jiných médií půjčuje motivy a nápady odnepaměti. Nikoho nepřekvapí, že již na samém počátku sáhl i do pokladnice jednoho z nejkultovnějších...  celý článek

Tracer z Overwatche
Blíží se sportovní revoluce? Vše, co víme o chystané lize v Overwatch

Již letos v prosinci začne zřejmě největší událost v historii progamingu. Blizzard spustí úvodní sezonu ligy ve hře Overwatch, která by časem mohla konkurovat...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.