Syberia 2 - Návod #1

  12:00aktualizováno  9. dubna 4:44
Recenzi na druhou část emotivního dobrodružství Kate jsme vám již přinesli. Avšak mrazivý a zasněžený svět adventury Syberia 2 v sobě ukrývá několik nepěkných zákysů. Náš návod se vám pokusí cestu právničky Kate Walker usnadnit.

Skvělé pokračování Syberie s sebou nese několik nepěkných zákysových míst, která se vám pokusí osvětlit tento návod. Takže připravit, pozor, hrajem…

Několik základních tipů

 • při instalaci doporučuji zvolit maximální instalaci, hra se tím urychlí
 • v mobilním telefonu už je uloženo několik čísel, kterými scollujete pomocí šipek
 • v každém dialogu vyčerpejte vždy všechny odpovědi
 • doubleclick = běh
 • návod jsem psal podle toho, jak jsem postupoval ve hře, takže něco možná vůbec nebylo nutné prozkoumat nebo kroky, které tu popisuji, nejsou v úplně ideálním pořadí, tak to prosím respektujte :)

  popisek Vaše dobrodružství začíná v malém městečku jménem Romansbourg. Otočte se a projděte do dalšího pokoje. Prozkoumejte stroj na piedestalu a sošku mamuta na stole. V další místnosti si promluvte s Hansem. Vraťte se zpět a po telefonu od Oskara vyjděte ven z vlaku. Potkáte vysloužilého kolonela Emiliova Goupatcheva, který tu vede místní obchod, jak odemyká zámek, ale klíč mu vypadne z ruky. Jděte po perónu až k lokomotivě promluvte si s Oscarem. Bude chtít, abyste si promluvili s Hansem, takže se za ním zase rozběhněte a vyzpovídejte ho. Zpátky u Oscara otočte kolem a zatáhněte za páku. Otočte zpátky kolem a promluvte si s Oscarem, který vám dá za úkol sehnat uhlí. Jděte tedy ke stroji, který obsluhuje uhelný pás (jednu obrazovku nazpět) a zatáhněte za páku. Pás se sice spustí, bohužel bez uhlí. No nevadí, vyřešíme to jinak. Jděte na druhý konec perónu a prozkoumejte zámek u zamčené brány. Nemáte klíč, bez kterého se dál nehneme, tak jděte zpět a vejděte do obchodu. U dveří si všimněte automatů na bonbóny a promluvte si s kolonelem. Vyčerpejte všechna témata a poté prozkoumejte rozbitý stroj na bonbóny na pultě. Vezměte malý klíček a všimněte si telefonního čísla firmy, která tyto stroje vyrábí (625-122). Zavolejte na něj a dozvíte se, co nabízejí. Jděte zpátky ke třem automatům na bonbóny a použijte klíček na ten úplně vpravo. Získáte tak nějaké peníze. V inventáři vezměte pátou minci zleva a vhoďte ji do levého automatu – získáte rybí bonbóny (fuj, co to je za hnus :)) a do automatu veprostřed vhoďte druhou minci zleva a získáte sladké bonbóny. Klíčkem si zase automaty odemkněte a získáte zpět své mince. Vyjděte z obchodu a jděte zpět ke stroji na obsluhu uhelného pásu. Promluvte si s dívkou dole a hoďte jí sladké bonbóny. Pošle vám na balónku klíč od brány. Jděte tedy na konec perónu a odemkněte si cestu dolů. Sejděte dolů. Spustí se animace, ve které váš zaměstnavatel v New Yorku povolá detektiva Nicka Cantina, aby vás našel.

  Dole jděte o obrazovku dopravu a prozkoumejte podivný stroj, který tu visí. Teď jděte doleva a promluvte si s Malkou. Dozvíte se, že se o ni stará Cirkos a že bratři Bourgoffové jsou lháři a zloději. Jděte doleva – zde se nachází mašina, která pohání uhelný pás. Bohužel, po stisku červeného tlačítka se nic nestane, protože zdroj nemá palivo. Seberte proto prázdný kanystr. Jděte do Cirkosova kabaretu a promluvte si s Cirkosem, který je za barem. Po rozhovoru vyjděte ven a dejte se doleva podél dřevěného plotu. Dojděte až ke dřevěné bráně a zazvoňte na zvonek. V malém okénku se objeví hlava jednoho z bratrů Bourgoffů. Důkladně ho vyzpovídejte, ale nebude vám chtít poskytnout jakoukoliv pomoc. Pokračujte tedy dále doleva podél plotu a zastavte se u velkého plakátu. Klikněte na levý horní roh a Kate ho utrhne – objeví se díra v plotě. Vstupte dovnitř a klikněte na bednu uprostřed. Je v ní uvězněn „youki“, kterého vypusťte na svobodu. Menší z bratrů se ho vydá pronásledovat. Vyměňte prázdný kanystr z plný a promluvte si s Igorem, který tu teď spí. Až se vrátí Ivan, Kate nepozorovaně vyklouzne dírou v plotě ven. Pokud půjdete stále doleva, narazíte na most, s podivným strojem. Cesta dál vede do kláštera (Monastery), ale tam se podíváme až později. Vraťte se tedy ke stroji, který obsluhuje uhelný pás a použijte na něj plný kanystr. Stiskněte červené tlačítko a stroj se rozeběhne. Promluvte si s Malkou a jděte nahoru k lokomotivě. U ovládacího pultu na uhlí zatáhněte za páku a stroj naplní tendr uhlím. Úkol splněn!

  popisek Vaši radost bohužel přeruší Oscar, který vám sdělí, že Hans je nezvěstný. Jděte tedy do obchodu, promluvte si s kolonelem a poté sejděte dolů a promluvte si s Malkou. Poté vstupte do Cirkosova kabaretu a najdete Hanse. Hans je ale trochu mimo a omdlí. Objevíte se ve vlaku a Hans bude v posteli. Promluvte si s ním, ale moc toho z něj nedostanete Vyjděte z vlaku, cestou si s vámi promluví Oscar. Jděte opět dolů a pro změnu si promluvte s Malkou – dozvíte se spoustu věcí o klášteru. Vejděte do Cirkosova kabaretu a promluvte si s Cirkosem. Ten vám dá další kvantum informací, hlavně o klášteru a podivném stroji u mostu. Jděte si promluvit s Malkou – dá vám známku (Token), kterou když vhodíte do toho stroje, získáte malou pokrývku (Shroud). S tou se rozeběhněte za Hansem a použijte ji na něj. Do kláštera se ale ještě vydat nemůžete, protože na to nemáte správné oblečení. Zajděte si proto promluvit s kolonelem. Stáhněte vám žebřík, po kterém vylezte. Nahoře seberte z krabice zimní oblečení a vraťte se do vlaku, kde se pokuste vejít do koupelny (dveře vedle východu z vlaku). Kate se obleče a teď už vám nic nebrání v cestě do kláštera, ale cestou si ještě promluvte s kolonelem. U kláštera zatáhněte za lano zvonku, ale mnich nahoře vás dovnitř nepustí, tak pokračujte po cestě doprava a promluvte si s mnichem, který pere špinavé prádlo. V obsáhlém rozhovoru se dozvíte, že je to blázen do ptáků, mluví latinsky a hlavně že do kláštera není povolen vstup ženám. Vraťte se tedy zpět do města za kolonelem, který vám dá zlatou, stříbrnou a černou vábničku. Vraťte se tedy za mnichem a dejte mu tu stříbrnou. Mnich ji použije a odběhne. Vypůjčte si tedy jednou roucho, které si Kate automaticky oblékne. Teď už budete vpuštěni do kláštera. Zatáhněte tedy zase za lano a nastupte do výtahu, který pro vás přijede. Nahoře si můžete promluvit s mnichem, ale moc si nepokecáte. Z kamen seberte krabičku zápalek a pokračujte směrem dolů. Pokračujte dále (všimněte si kolečka) a o další obrazovku dál vstupte do kaple (vstup je v levém horním rohu). Všimněte si zamčených mříží vpravo a jděte níže, kde si všimněte maleb svatých na zdech. Jděte ještě níže a setkáte se s patriarchou, se kterým si promluvte. Nakonec se nechá přesvědčit a nechá Hanse převézt do kláštera. Následuje animace, ve které detektiv Cantin říká Masonovi nové informace a také uvidíte Hansův převoz do kláštera.

  popisek Váš následující úkol bude vyléčit Hanse, protože patriarcha se k tomu moc nemá a tvrdí, že Hans umírá. Jděte navštívit Hanse a promluvte si s ním. Zmíní se o jakémsi Alexei Toukianovi, který ho jako jediný dokáže vyléčit. Vyjděte z pokoje a promluvte si s mnichem prádelníkem, který poslouchal za dveřmi. Dá vám svitek a sklíčko s mamutem. Oboje si v inventáři prohlédněte a vyjděte ven z chodby. Vezměte kartáč u kbelíku. Jděte zpět do kaple za patriarchou a vyzpovídejte ho. Jděte o obrazovku zpět a na levý obraz svatého použijte kartáč. Objeví se jakýsi symbol, který si zapamatujte. Vstupte do knihovny (z hlavního nádvoří dolů a do dveří) a sejděte dolů. Sundejte ze stěny halapartnu a pomocí ní rozsviťte svíčky tak, jak jste to viděli na obrázku svatého (tzn. jeden nahoře nad křížem a dva na každé straně pod ramenem kříže – mezi nimi budou tři nerozsvícené). Vyjděte teď až nahoru a podívejte se skrz otvor na krásný výhled na Romansbourg. Do otvoru dejte sklíčko s mamutem a stiskněte čtyři části okolo (Pozn. Yavie - jednotlivé části musíte stisknout v pořadí dolní, levá, horní a pravá). Na zdi naproti se objeví velký obrys mamuta. Jděte ho tedy prozkoumat a tam, kde má mamut oko, klikněte. Objeví se tajná stěna, kde seberte deník Alexie Toukianova a pročtěte si ho. Na místě, kde byl deník ještě seberte relikvii. Jděte zpět k místu, kde bylo kolečko. Seberte z něj zahradní nůžky a jděte na hřbitov nalevo od knihovny. Jděte k mnichovi, který kope hrob a všimněte si polorozpadlé zdi. Jděte vpravo a všimněte si zarostlého hrobu. Prozkoumejte ho blíž a použijte na něj zahradnické nůžky (Pozn. Yavie - najdete je v kolečku, kolem kterého jste dříve prošli). Ustřižené rostliny seberte a jděte k místu, kde jste sebrali zápalky. Jděte ke kamnům a zatáhněte páku nalevo, čímž trochu rozdmýcháte oheň. Dejte ustřižené rostliny do kotlíku a otevřete formu na dně kotlíku. Klikněte na knot vlevo, čímž se automaticky použije. Zavřete formu a otevřete kohoutek. Otevřete formu a vezměte si vytvořenou svíčku. Běžte do Hansova pokoje a postavte na stůl relikvii, do které vložte svíčku. Pomocí zápalek ji zapalte. Až se Hans probere, tak si s ním promluvte. Bohužel Hans není natolik silný, aby mohl chodit, tak budete muset něco vymyslet.

  popisek Jděte tedy do kaple. Patriarcha už tam není, tak vstupte do malé komůrky, ze které vždy vycházel a vezměte ozdobený klíč. Tímto klíčem si odemknete mříže vpravo u vchodu. V nově zpřístupněné místnůstce zatáhněte za lano, čímž rozezníte zvon a tím i odlákáte mnicha ze hřbitova. Jděte na hřbitov a připravte si rakev na elegantní odchod. Dojděte říct Hansovi, že je vše připraveno k odchodu. Odejděte na hřbitov a sledujte skvělou animaci – to je ale sport pro seniory :) Ve vlaku si promluvte s Hansem, který po vás bude ještě před odjezdem chtít, abyste opravili koně v Cirkosově kabaretu. Promluvte si s ním znovu a dozvíte se nějaké další informace. Promluvte si s kolonelem v obchodě a zamiřte dolů, kde si promluvte s Malkou a poté už zamiřte do Cirkosova kabaretu. Cirkos se tam neúspěšně snaží ochočit yukiho. Až ho vyžene, promluvte si s ním. Teď přistupte ke koním na pódiu a otevřete dekl, pod kterým jsou mechanické součástky. Dejte dovnitř část, kterou vám dal Hans a klikáním na válec posuňte šipku až úplně vpravo. Teď musíte pospojovat s válcem trubičky, které ovládají koně. Vlevo dole je to prostřední trubička, vlevo nahoře je to ta nejvíc napravo, vpravo dole také ta nejvíc napravo a vpravo nahoře je to ta nejvíc vlevo. Klikněte na válec a zhlédněte své dílo. Následuje dějový zvrat, ve kterém vám ujede vlak! Zavolejte telefonem Oskarovi a dozvíte se, že ho čmajzli bratři Borgoffové. Na perónu stiskněte páku, čímž se otočí koleje a vy můžete nasednout do podivného stroje, který jste si mohli dřív prohlédnout dole. Bohužel nedojedete daleko – nemáte pohon. Promluvte si s kolonelem a poté s Malkou dole (několikrát). Nápad s yukim je na světě. Jděte si promluvit s Cirkosem a zeptejte se ho na yukiho. Jděte na pozemek bratrů Bourgoffů a najdete yukiho nataženého před kamny. Na stole si přečtěte noviny, ze kterých se dozvíte, proč bratři Borghoffové unesli vlak – kvůli slonovině. Yukiemu dejte rybí bonbóny, čímž si ho získáte a bude vás následovat. Jděte tedy na perón a nasedněte do podivného stroje. Následuje skvělá animace s dramatickým koncem.

  popisek Most povolil a oddělil Kate od vlaku. V inventáři vám toho také moc nezbylo, takže nezbývá než se trochu porozhlédnout. Opusťte obrazovku jediným možným východem a uvidíte Ivana, jak se vám vysměje a potvrdí vaše domněnky o slonovině. Jděte vpravo a poté ještě jednou a všimněte si několika na sobě naskládaných kamenů. Je v nich zamrzlá ryba, ale zatím ji nemůžete z ledu dostat. Pokračujte dále a dorazíte k potoku. Youki vyplaší bobra a není možné s ním jakkoliv pohnout, proto odejděte z obrazovky horní cestou a všimněte si domu. U kamenů seberte větvičky a vraťte se k zamrzlé rybě. Větvičky položte ke kamenům a pomocí zápalek je zapalte. Rozmrzlou rybu dejte youkimu a odlákejte ho, čímž bobr dokončí svou práci a vy můžete překročit řeku. Jděte doleva a dojděte až k rozpadlému mostu. Prozkoumejte lana a jděte doprava. Dojdete až k domu. Vyslechněte si hovor od matky a vejděte do domu. Prozkoumejte krb a seberte ruskou figurku, sekyru a rybářskou příručku. Pokuste se vyjít ven z domu, ale vchod hlídá hladový medvěd! Pokud se podíváte z okna, uvidíte ho. Jděte do kuchyně a seberte kbelík na ryby (nebo co to je) a vyjděte zadním vchodem. Sejděte dolů na molo a použijte rybářský prut. Klikněte na krabičku s návnadami a použijte třpytku vpravo nahoře (možná to jde i s jinou, ale tohle je tutovka :)) a vhoďte ji do vody vpravo. Potřebujete chytit oranžového lososa (je to napsané v příručce, kterou jste našli na krbu) a ten se dá chytit pouze vpravo. Až ho chytíte, jděte do domu a hoďte ho oknem medvědovi. Medvěd odejde a vy můžete odejít hlavním vchodem. Ještě na místě, kde si medvěd rybu vzal seberte rybí kost. Vraťte se k rozpadlému mostu a sekyrou odsekněte lano. Použijte ho na strom nad mostem a přehoupněte se na druhou stranu. Jděte pořád dál, až váš yukie uteče za ptákem. U skály se události opět trošku pohnou – ztroskotá tu letadlo. Teď musíte po útesu vylézt nahoru. Nejprve na skálu použijte sekyru a můžete se vydat nahoru. Bohužel nemůžete lézt přímo, ale musíte se trochu přesouvat. Tady je řešení – 3x nahoru, 2x doprava, 4x nahoru, 4x doleva, 2x nahoru, 2x doprava, 2x nahoru, 2x doprava a 2x nahoru a jste nahoře.

  Jděte dolů do další obrazovky a poté opět dolů. Okolo vás projede skútr, na kterém je i Hans! Dojděte k vraku letadla a zkuste promluvit na pilota. Má na uších sluchátka, a tak vás neuslyší. Zkusíme mu tedy zavolat rádiem, ale na to budeme potřebovat jeho frekvenci. Podívejte se do kokpitu letadla. Několika postupnými stisky tlačítek se jeho frekvence dá zjistit. Kroky jsou následující. Knoflíkem vlevo nahoře zapněte proud. Poté dejte dolů páčku B (zelené světlo zhasne) a přepněte páčku vpravo dole – konkrétně tu mezi další páčkou a světlem (které se tím rozsvítí). Tím se rozsvítí i číselník vpravo nahoře. Teď přepněte tři páčky pod číselníkem tak, abyste zjistili první dvojčíslí (je to 03). Teď vypněte spínač B a zapněte A. Opět si pohrajte se třemi páčkami tak, abyste zjistili druhé dvojčíslí (je to 28). Vydejte se k radarové věži a v přístřešku zapněte vysílačku červeným tlačítkem. Nastavte frekvenci 0328 a stiskněte tlačítko u mikrofonu. Kate zavolá pilota Borise a probere ho. Jděte za ním a promluvte si s ním. Navrhne vám použit katapultační sedadlo k přesunu k vlaku. Podívejte se do kokpitu a namačkejte libovolné koordináty pro sedadlo, ale Boris bude mít nějaké řeči, tak si s ním promluvte. Boris vám řekne, že musíte znát přesnou lokaci, kam se chcete dostat. Jak ji tedy zjistit? Jděte opět do přístřešku u radarové věže a zapněte radar. Ten vám ale bude ukazovat pouze čtvrtinu radaru. Proto vylezte na věž a radar otočte na bod B. Opět se běžte podívat na radar a uvidíte lokaci vlaku – souřadnice 80 vertikálně a 20 horizontálně. Jděte tedy k letadlu a kokpitu nastavte tyto souřadnice. Stiskněte tlačítko a vychutnejte si „leteckou“ animaci.

  popisek Objevíte se u vlaku, kde vás nadšeně přivítá váš youki. Teď vám zavolá kolonel z Romansbourgu a řekne vám o detektivovi, který vás stopuje. Po telefonátu si všimněte čehosi ve sněhu – prozkoumejte to a najdete zmrzlého Oscara. Promluvte si s ním a poté jděte do vlaku. Jděte směrem k Hansově pracovně a cestou si všimněte kulatého kovového deklu na podlaze. V Hansově ložnici seberte ze země plány vlaku a v pracovně olejničku, kterou doneste ven Oscarovi. Ten se „namaže“ a bude v pořádku. Jděte opět do vlaku a Oscar se pokusí odjet, vlak se však nepohne. Zavolejte tedy telefonem Oscarovi. Poté se za ním stavte s lokomotivě. Řekne vám, že se musí odpojit vagon pro pasažéry. Jděte tedy ke kovovému deklu v podlaze a zavolejte Oskarovi, který ho dálkově otevře. Vagon odpojíte kliknutím na první, třetí a pátý zámek. Vlak se rozjede a zaveze vás až k vesnici Yukolů, kam se ale podíváme až v další části návodu.


  Pokračování příště…
 • Autor:
   

  Nejčtenější

  KVÍZ: Otestujte se v ultimátním herním kvízu 1989 - 2019

  Wolfenstein 3D

  Letos uběhne 30 let od sametové revoluce. K plánovanému výročí jsme se rozhodli přispět i za herní rubriku a připravili...

  TÉMA: Věřte nebo ne, i Electronic Arts kdysi dělali skvělé a originální hry

  Parodické logo EA

  Dnes to může vypadat neuvěřitelně, ale jméno Electronic Arts bylo kdysi zárukou kvality. Připomeňte si s námi několik...

  RECENZE: Postapokalyptický The Division 2 nastavuje nový žánrový standard

  The Division 2

  Žánr online kooperativních her byl vždy spojený s všemožnými porodními bolestmi. The Division 2 ukazuje, že to jde i...

  Stahujte zdarma PC verzi závodů GRID 2, čas máte do neděle

  GRID 2

  Slušné závody GRID 2 z roku 2013 si můžete dočasně stáhnout zdarma prostřednictvím serveru Humble Bundle.

  RECENZE: Jak vůbec mohlo vyjít něco tak hloupého jako Left Alive?

  Left Alive

  Rádoby špiónská akce Left Alive selhává ve všech oblastech, ve kterých můžeme počítačovou hru vůbec hodnotit. Je...

  Další z rubriky

  Steam vyhlásil boj review bombingu, ideální řešení ale neexistuje

  Review bombing

  Otravná praktika, během níž nespokojení uživatelé zavalují nezaslouženým negativním hodnocením hry na Steamu, už zřejmě...

  Konzole Atari VCS se odkládá na konec roku, bude ovšem výkonnější

  Atari VCS

  Připravovaná konzole Atari VCS, která byla oznámena pod kódovým jménem Ataribox, vyjde koncem letošního roku s lepším...

  Google ukázal budoucnost hraní. Propojí hráče a diváky na jeden klik

  Stadia

  Představte si, že sledujete na YouTube herní trailer. Následně kliknete na tlačítko Play a objevíte se okamžitě ve hře,...

  POZOR: Závislost dětí na internetu: Hrozí psychické a zdravotní poruchy
  POZOR: Závislost dětí na internetu: Hrozí psychické a zdravotní poruchy

  Odborníci se shodují na tom, že časté vysedávání dětí u internetu a používání mobilních telefonů může vést k závislosti. Nadužívání digitálních technologií má negativní dopad na jejich zdraví i psychiku. Jaké jsou varovné příznaky a jak situaci řešit?

  Najdete na iDNES.cz