Syberia - návod #2

  12:00aktualizováno  19. července 3:04
Přinášíme vám druhou část návodu na hru Syberia - adventuru, která se dost možná posadí na adventurní trůn tohoto roku a o kterou se v současnosti svádí urputný a nevídaný souboj mezi českými distributory. Dnešní druhý díl průvodce hrou je zároveň poslední a podíváme se v něm do Ruska, konkrétně do Komkolzgradu a do Aralbadu.

Vítejte v druhé části návodu na hru Syberia (první díl návodu) - adventuru, která se dost možná posadí na adventurní trůn tohoto roku a o kterou se v současnosti svádí urputný a nevídaný souboj mezi českými distributory (což je na druhou stranu jen dobře – alespoň máme jistotu, že se nebude opakovat nepříjemná situace s TLJ). Tato část návodu je zároveň poslední a podíváme se v ní do Ruska, konkrétně do postkomunistického průmyslového města Komkolzgrad a do malého hotýlku v Aralbadu.

Postkomunistické průmyslové město Komkolzgrad:
Syberia

 • Vystupte z vlaku a na nástupišti jdete k lokomotivě - po rozhovoru s Oskarem zjistíte, že je opět třeba natáhnou mechanismus lokomotivy.
 • Pokračujte ke konci nástupiště, kde nad kolejemi stojí obrovská socha, která slouží jako jeřáb. Vylezte po řebříku do jeho kabiny a z poličky seberte další zvukový cylindr, nákres sochy s explodující a železnou rukojeť.
 • Prozkoumejte malý ovládací panel u okna, vložte do něj rukojeť a zatáhněte s ní dvakrát nahoru - tím s jeřábem popojedete až nad váš vlak. Zde stiskněte červené tlačítko, čímž mechanismus lokomotivy natáhněte.
 • Na ovládacím panelu zatáhněte za páčku dvakrát dolů a opusťte jeřáb - uvidíte, jak z vašeho vlaku někdo utíká pryč.
 • Rychle se do vlaku vydejte a projděte až do zadní kabiny, kde naleznete spoutaného Oskara. Osvoboďte ho a zjistíte, že mu nějaký zlotřilec ukradl ruce. Ty teď budete muset získat nazpět.
 • Seberte z podlahy ve vagónu kleště na plech.
 • Vraťte se do sochy-jeřábu a tentokrát s ním popojeďte dopředu jen jednou, nikoliv dvakrát, jako posledně.
 • Vyjděte ven z kabiny a přeskočte z platformy k protější stěně domu. Zde se nachází kovová deska s puklinou. Na tu použijte kleště na plech, čímž se dostanete dovnitř místnosti.
 • V místnosti prozkoumejte regál u stěny a seberte z něj svíčku (do motoru - spark plug).
 • Vraťte se na nástupiště a jděte do jeho přední části, kde se nachází páka. Zatáhněte za ni, načež vyjede nákladní výtah. Nastupte do něj - sjedete do podzemní šachty.
 • V šachtě se po levé straně nachází generátor. Prozkoumejte ho, vložte do něj svíčku a pak zatáhněte za páku - zapnete tím osvětlení.
 • Proběhněte šachtou až k dalšímu výtahu, kterým vyjedete do nitra ocelového města.
 • Od výtahu se dejte doprava a po schodech k gigantickému orgánu, u nějž sedí automaton-pianista. Prozkoumejte jej (všimněte si, že má Oskarovy ruce) a ze stolku nalevo seberte šroubovák.
 • Vraťte se k výtahu a jděte dolů a pak doleva, až dorazíte do místnosti s panelem na žebříku. Tento prozkoumejte a všechny čtyři šroubky odšroubujte šroubovákem (úžasná věta, co? :o)).
 • Vylezte po žebříku ke kabině a vejděte dovnitř - tam potkáte Sergeje Borodina - může, který ukradl Oskarovi ruce. Promluvte si s ním o všem možném - dozvíte se o zpěvačce Heleně Romanski a Sergej vám řekne, že ruce vrátí pouze tehdy, když ji přivedete sem do jeho "království".
 • Zároveň Sergej otevřel v přízemí haly muzeum, takže slezte po žebříku dolů a vstupte do muzea.
 • V zadní části muzea prozkoumejte otevřený šuplík u stolu, v němž naleznete pár dopisů a album, v němž je řada fotografií a novinových ústřižků. Z jednoho z nich se dozvíte, že Helena se důvěrně znala s Franckem Malkovitchem. Není to náhodou ten chlápek, s nímž si začala vaše máma?
 • Použijte telefon a zavolejte své matce - od jejího milence Francka :o) se dozvíte, že Helana je teď v jistém Aralbadu.
 • Ihned se vraťte za Sergejem a řekněte mu o Aralbadu a taky se ho zeptejte na téma "Mission" - Sergej vás odkáže na nedalekou vesmírnou stanici, kam vede malá lanovka.
 • Vyjděte ven ze Sergejovy kabiny a onu lanovku budete mít přímo před sebou. Nastupte do ní.

  Vesmírná základna:
  Syberia

 • Projděte několika "prázdnými" lokacemi (asi čtyřmi) až k oválné obytné buňce, situované na malé oplocené plošince. Pokračujte dále na "náměstí", kde se dejte doprava. Dojdete až k obrovské vzducholodi. Zkuste do ní vstoupit - bohužel je zamčená (nové téma do rozhovorů - "Airship").
 • Vraťte se k obytné buňce, vstupte dovnitř a promluvte si s opilým kosmonautem Borisem o všem možném, ale moc toho z něj nevytáhnete.
 • Na podlaze za Borisem se válí láhev. Seberte ji - tím Borise vylákáte ven z jeho buňky a venku opilý kosmonaut přepadne do plechové vaničky.
 • Obejděte plotek a přistupte k vaničce. Nalevo od ní je kohoutek, s nímž zatočte.
 • Vraťte se na oplocený dvorek. V jeho přední části je ovládací panel. Prozkoumejte jej - je však zamknutý. Klíček naleznete v plechové skříňce uvnitř Borisovy buňky. Syberia
 • Odemkněte tedy panel. Jsou na něm dvě svislé páky a jedna vodorovná. S tou vodorovnou pohněte doleva, s levou svislou nahoru a nakonec s pravou svislou nahoru - tím Borise pokropíte vodou a proberete ho z jeho opileckého stavu.
 • Znova si promluvte s Borisem o všem možném - hlavně na téma "Mission" a "Ariship" - dostanete od něj klíč od vzducholodě.
 • Pomocí klíče vzducholoď odemkněte, vstupte dovnitř a pokuste se zatáhnou za ovládací páku - bohužel odezva se nedostaví.
 • Znova si promluvte s Borisem (tentokráte ho najdete na "náměstí") - přislíbí vám pomoc se zprovozněním vzducholodě, pokud ho vyšlete v raketě ke hvězdám.
 • Na téže lokaci je vchod do kontrolní místnosti vesmírné základny. Vstupte do ní. Syberia
 • Prozkoumejte panel s monitorem. Seberte z něj Voralbergův klíč a vložte jej do zámku. V pravém dolním rohu panelu je malý kryt, který odstraňte a spojte dva kabely, které se pod krytem nacházely. Pak přepněte hlavní spínač napravo od monitoru do polohy 1 - tím jste panel uvedli do provozu.
 • Na panelu jsou ještě čtyři tlačítka. Pro jejich použití je ale nutné provést kontrolu pilotovy krve.
 • Vyndejte z panelu testovací aparaturu a zajděte s ní za Borisem - získáte tak vzorek jeho krve.
 • Vložte testovací aparaturu zpět do panelu v kontrolní místnosti a stiskněte druhé tlačítko zleva, čímž provedete test krve - bohužel, obsah alkoholu je příliš vysoký.
 • Klikněte na testovací aparaturu, čímž odeberete vzorek vlastní krve. Opět ji otestujte druhým tlačítkem zleva, tentokrát bude vše v pořádku.
 • Po testu krve stiskněte první a třetí tlačítko zleva - tím kosmonauta dopravíte do rakety. Poté stiskněte první tlačítko zprava, čímž raketu vyšlete vysoko ke hvězdám.
 • Po odletu rakety sejděte dolů na "náměstí" a ze země seberte malou červenou kliku.
 • Vydejte se na lokaci ještě před Borisovou buňkou - na lokaci, kde se dá po schodech vylézt vysoko na stožár. Tam taky vylezte.
 • Na plošině na vrcholku stožáru naleznete troubící zařízení, které však nefunguje. Použijte na něj kliku, čímž ho natáhnete a vypustíte tak hlídacího orla, který rozežene ptactvo v okolí vzducholodě.
 • Vraťte se do vzducholodě a zatáhněte za ovládací páku - konečně je vše v naprostém pořádku a vy odcestujete do vzdáleného Arabaldu.

  Arabald:

 • Ze vzducholodě se vydejte ke kašně na nádvoří, odkud vstupte do hotelu nalevo. Tam si automaticky promluvíte s recepčním Felixem a zeptejte se ho hlavně na téma "Mission" - bohužel, z Felixe žádné informace nevytáhnete. Budete se ho tedy muset nějak zbavit.
 • V recepci nahlédněte do přístěnku a seberte z něj saponát.
 • Vyjděte ven před hotel a nalijte saponát do fontánky, čímž ji celou zapěníte.
 • Vraťte se do recepce a odhrňte závěs u okna nalevo od vstupních dveří, díky čemuž bude mít recepční skvělý výhled na zapěněnou fontánku. Nyní zbývá si s ním promluvit (cinkněte zvonkem na recepčním stolu) a máte po starostech.
 • Zajděte za recepční stůl a prozkoumejte knihu návštěv. Kromě toho na stolku uzříte malé červené tlačítko, které stiskněte a odemknete tak dveře vedoucí do nitra hotelu, respektive do lázní.
 • Vstupte tedy do prostoru lázní a před bazénem se dejte doleva. Zde naleznete automatona ošetřovatele, s nímž si promluvte - zjistíte, že se stará o Madam Romanski, která je právě venku na terase. Syberia
 • Nedaleko od baru je vstup na venkovní terasu, který je ale zamčený. Hned vedle něj je panel na čtyřmístný kód, kterým se vchod na terasu otevírá.
 • Tyto kódy naleznete v knize návštěv v recepci (jsou uvedeny pravém sloupečku), nicméně žádný z nich nefunguje.
 • U bazénu je otevřený vchod do šatny. Vejděte. Za podlaze uvidíte ležet přístupovou kartu, kterou seberte - objevíte na ní kód 0968.
 • Zadejte tento kód na panelu, zatáhněte za páku a vejděte do šatny. Zde si nasaďte plynovou masku, která visí na věšáku, a vyjděte ven na terasu.
 • Přejděte po dlouhém molu až k altánku, v němž sedí Helena. Promluvte si s ní - ta vás požádá, abyste jí zavolali jejího sluho Jamese.
 • James se přivolává zvonkem, který je zavěšený na zábradlí poblíž altánku. Zvon je ale od hotelu příliš daleko a James jeho zvonění neuslyší. Proto zvon seberte a pověste jej na držadlo před vchodem do hotelu (viz obrázek). Zde na něj taky zazvoňte a jděte Jamesovi oznámit, že madam zvonila a že pro ni má zajet. Syberia
 • Jakmile James madam přiveze, promluvte si s ní o všem možném - zjistíte, že ztratila hlas a jediná možnost, jak jí ho navrátit, je připravit jí koktejl podle receptu barmana Georga z pařížského hotelu Meuritz.
 • Zajděte do recepce, prozkoumejte recepční stůl a seberte z něj brožuru, v níž naleznete zapsané telefonní číslo právě do Meuritz Hotelu - 46433643.
 • Popadněte mobil a toto číslo vytočte. Od hotelového barmana se dozvíte recept na koktejl "Modrá Helena". Přísady jsou tyto: vodka, modrý curacao, med, citrónová šťáva, kostky ledu a to vše řádně protřepat.
 • Tento koktejl namícháte v baru u madam Heleny, jehož ovládání je ale trochu komplikované. Prozkoumejte bar a v horním prostoru mezi sklenicemi alkoholu naleznete malý svítek papíru, na němž je uvedeno, jak se bar ovládá a kterou klávesou se čepuje která "surovina".
 • Koktejl ale prozatím nelze namíchal, jelikož některé přísady chybí. Patří mezi ně vodka (kterou již máte v inventáři), citrón a tekutý med.
 • Prozkoumejte přihrádku pod barem, v níž naleznete citrón a sklenici se tuhým medem. Zajděte k bazénu, kde se poblíž dvou nahatých chlápků nachází menší nádržka s vodou. Na stěně za ní je ventil, po jehož otočení začne voda v nádržce vřít. Do vřící vody na chvíli vložte sklenici s tuhým medem, který se vlivem tepla rozpustí.
 • Prozkoumejte bar a na správná místa vložte vodku, citrón a med (viz obrázek). Syberia
 • Nyní nám již nic nebrání ve výrobě koktejlu. Nejdříve stisknete první tlačítko zleva (symbol I/O), čímž bar uvedete do provozu. Poté podle receptu postupujte následovně (pro jistotu zachovejte následující pořadí): Přepínač na baru přepněte na basový klíč a stiskněte druhou klávesu zleva (vodka). Přepínač přepněte na houslový klíč a stiskněte třetí klávesu zleva (modrý curacao). Následně se přesuneme k šesti tlačítkům. Stiskněte druhé leva (led), třetí zprava (citrónová šťáva), druhé zprava (med) a nakonec první zprava, čímž se koktejl protřepe a odevzdá madam Heleně. Pokud jste koktejl namíchali správně, vrátí se zpěvačce její hlas.
 • Helena ale není o svém hlasu stále přesvědčena, takže jí bude nutné zvýšit sebevědomí. Na konci chodby u bazénu je stolek se sklenicemi. Jednu z nich seberte a položte na bar vedle Heleny. Znova ji poproste, aby ze sebe vydala pár tónu - sklenička praskne a šťastná Helena se s vámi vydá do Komkolzgradu.

  Zpět v Komkolzgradu:

 • Po nádherném Heleniném vystoupení ale nebude vše v pořádku - Sergej na ní spustí mřížovou klec a uvězní ji.
 • Rozběhněte se ke kleci, prozkoumejte mříže a zámek ustřihněte kleštěmi na plech.
 • Po vysvobození Heleny prozkoumejte pianistu-automatona a šroubovákem mu odšroubujte Oskarovy ruce.
 • Pokuste se z továrny uniknout, leč Sergej si na vás připravil past a uvěznil vás.
 • Vystupte do výtahu, kterým sjedete do podzemní štoly. Proběhněte jí a přivolejte výtah na opačném konci - bohužel, exploze vám v záchraně zabrání.
 • Zhruba uprostřed štoly je po pravé straně ventilační roura, kterou vylezete na povrch zemský.
 • Promluvte si s Oskarem, stojícím v lokomotivě, a pak nastupte do vlaku - bohužel v odjezdu vám zabrání socha-jeřáb na kolejích.
 • Na počátku této druhé části návodu jste získali papírek s nákresem obrovské sochy, které exploduje levá noha. Je to návod k tomu, jek se jeřábu zbavit.
 • V bedně poblíž již nefunkčního výtahu naleznete výbušninu. Tu připevněte k noze jeřábu. Ihned poté se vrátíte do vlaku a po děsivé explozi vyrazíte směrem Aralbad.

  Zpět v Aralbadu:

 • Na nádraží v Aralbadu vystupte z vlaku a jděte k lokomotivě, kterou pomocí mechanického zařízení natáhněte.
 • Promluvte si s Oskarem a proberte s ním všechna témata, ale hlavně "Mission".
 • Na výzvu recepčního se vydejte do hotelové recepte a na pultu prozkoumejte balíček, v němž naleznete malého mamuta-automatona. Po jeho sebrání zazvoní v recepci telefon a madam Helena vás požádá, abyste za ní zašli k baru. Učiňte tak a promluvte si s ní.
 • Po rozloučení vyjděte ven na molo, kde uzříte sedět na lavičce starého muže. Ano - je to Hans Voralberg - člověk, po kterém jste celou dobu pátrali… a po jehož buku patrně ještě nějaký ten čas zůstanete…

  THE END

 • Autor:
   

  Nejčtenější

  Našel na půdě 35 let starý Apple II, zapnul ho a dohrál uloženou hru

  Spoustu let ležel na půdě, po zapnutí funguje „jako zamlada“.

  Newyorský učitel našel u rodičů na půdě starý počítač Apple II. Zkusil ho zapnout a překvapivě mohl pokračovat ve hře,...

  Nastává herní svátek, vychází rovnou několik netrpělivě očekávaných pecek

  Anthem

  Herní průmysl dnes zažívá jedno z nejbohatších období roku, protože vychází rovnou několik titulů, na které jsme se již...

  Fanoušek cestoval přes půl Evropy, aby se podíval na skutečný hrad z CS:GO

  Google Maps

  Youtuber známý jako 3kliksphilip se vydal z Anglie až do malé vesničky Predjama na jihozápadě Slovinska, jen aby se...

  RECENZE: Třetí přídavek pro český Kingdom Come je zatím ten nejlepší

  Kingdom Come: Deliverance - Band of Bastards DLC

  Přídavek Band of Bastards pro Kingdom Come: Deliverance láká na těžké souboje a lineární hratelnost. Sice nám v něm...

  RECENZE: Postapokalyptický Far Cry New Dawn přidává nechtěné novinky

  Far Cry New Dawn

  Střílečka Far Cry New Dawn se odehrává sedmnáct let po jaderné apokalypse ve Far Cry 5 a celý příběh uzavírá. Zároveň...

  Další z rubriky

  Našel na půdě 35 let starý Apple II, zapnul ho a dohrál uloženou hru

  Spoustu let ležel na půdě, po zapnutí funguje „jako zamlada“.

  Newyorský učitel našel u rodičů na půdě starý počítač Apple II. Zkusil ho zapnout a překvapivě mohl pokračovat ve hře,...

  RECENZE: Sci-fi akce Crackdown 3 je exkluzivní tuctovka

  Crackdown 3

  Vítejte zpátky, agente. Poté, co jste byl oživen po násilné smrti, vás čeká spousta úkolů na jedno brdo. Vzrušující,...

  Square Enix nejsou spokojeni s prodeji Just Cause a Tomb Raidera

  Shadow of the Tomb Raider

  Nejnovější díly zavedených sérií Tomb Raider a Just Cause skončily z pohledu jejich vydavatele zklamáním. Sice se...

  Najdete na iDNES.cz