Syberia - návod #2

  12:00aktualizováno  19. července 3:04
Přinášíme vám druhou část návodu na hru Syberia - adventuru, která se dost možná posadí na adventurní trůn tohoto roku a o kterou se v současnosti svádí urputný a nevídaný souboj mezi českými distributory. Dnešní druhý díl průvodce hrou je zároveň poslední a podíváme se v něm do Ruska, konkrétně do Komkolzgradu a do Aralbadu.

Vítejte v druhé části návodu na hru Syberia (první díl návodu) - adventuru, která se dost možná posadí na adventurní trůn tohoto roku a o kterou se v současnosti svádí urputný a nevídaný souboj mezi českými distributory (což je na druhou stranu jen dobře – alespoň máme jistotu, že se nebude opakovat nepříjemná situace s TLJ). Tato část návodu je zároveň poslední a podíváme se v ní do Ruska, konkrétně do postkomunistického průmyslového města Komkolzgrad a do malého hotýlku v Aralbadu.

Postkomunistické průmyslové město Komkolzgrad:
Syberia

 • Vystupte z vlaku a na nástupišti jdete k lokomotivě - po rozhovoru s Oskarem zjistíte, že je opět třeba natáhnou mechanismus lokomotivy.
 • Pokračujte ke konci nástupiště, kde nad kolejemi stojí obrovská socha, která slouží jako jeřáb. Vylezte po řebříku do jeho kabiny a z poličky seberte další zvukový cylindr, nákres sochy s explodující a železnou rukojeť.
 • Prozkoumejte malý ovládací panel u okna, vložte do něj rukojeť a zatáhněte s ní dvakrát nahoru - tím s jeřábem popojedete až nad váš vlak. Zde stiskněte červené tlačítko, čímž mechanismus lokomotivy natáhněte.
 • Na ovládacím panelu zatáhněte za páčku dvakrát dolů a opusťte jeřáb - uvidíte, jak z vašeho vlaku někdo utíká pryč.
 • Rychle se do vlaku vydejte a projděte až do zadní kabiny, kde naleznete spoutaného Oskara. Osvoboďte ho a zjistíte, že mu nějaký zlotřilec ukradl ruce. Ty teď budete muset získat nazpět.
 • Seberte z podlahy ve vagónu kleště na plech.
 • Vraťte se do sochy-jeřábu a tentokrát s ním popojeďte dopředu jen jednou, nikoliv dvakrát, jako posledně.
 • Vyjděte ven z kabiny a přeskočte z platformy k protější stěně domu. Zde se nachází kovová deska s puklinou. Na tu použijte kleště na plech, čímž se dostanete dovnitř místnosti.
 • V místnosti prozkoumejte regál u stěny a seberte z něj svíčku (do motoru - spark plug).
 • Vraťte se na nástupiště a jděte do jeho přední části, kde se nachází páka. Zatáhněte za ni, načež vyjede nákladní výtah. Nastupte do něj - sjedete do podzemní šachty.
 • V šachtě se po levé straně nachází generátor. Prozkoumejte ho, vložte do něj svíčku a pak zatáhněte za páku - zapnete tím osvětlení.
 • Proběhněte šachtou až k dalšímu výtahu, kterým vyjedete do nitra ocelového města.
 • Od výtahu se dejte doprava a po schodech k gigantickému orgánu, u nějž sedí automaton-pianista. Prozkoumejte jej (všimněte si, že má Oskarovy ruce) a ze stolku nalevo seberte šroubovák.
 • Vraťte se k výtahu a jděte dolů a pak doleva, až dorazíte do místnosti s panelem na žebříku. Tento prozkoumejte a všechny čtyři šroubky odšroubujte šroubovákem (úžasná věta, co? :o)).
 • Vylezte po žebříku ke kabině a vejděte dovnitř - tam potkáte Sergeje Borodina - může, který ukradl Oskarovi ruce. Promluvte si s ním o všem možném - dozvíte se o zpěvačce Heleně Romanski a Sergej vám řekne, že ruce vrátí pouze tehdy, když ji přivedete sem do jeho "království".
 • Zároveň Sergej otevřel v přízemí haly muzeum, takže slezte po žebříku dolů a vstupte do muzea.
 • V zadní části muzea prozkoumejte otevřený šuplík u stolu, v němž naleznete pár dopisů a album, v němž je řada fotografií a novinových ústřižků. Z jednoho z nich se dozvíte, že Helena se důvěrně znala s Franckem Malkovitchem. Není to náhodou ten chlápek, s nímž si začala vaše máma?
 • Použijte telefon a zavolejte své matce - od jejího milence Francka :o) se dozvíte, že Helana je teď v jistém Aralbadu.
 • Ihned se vraťte za Sergejem a řekněte mu o Aralbadu a taky se ho zeptejte na téma "Mission" - Sergej vás odkáže na nedalekou vesmírnou stanici, kam vede malá lanovka.
 • Vyjděte ven ze Sergejovy kabiny a onu lanovku budete mít přímo před sebou. Nastupte do ní.

  Vesmírná základna:
  Syberia

 • Projděte několika "prázdnými" lokacemi (asi čtyřmi) až k oválné obytné buňce, situované na malé oplocené plošince. Pokračujte dále na "náměstí", kde se dejte doprava. Dojdete až k obrovské vzducholodi. Zkuste do ní vstoupit - bohužel je zamčená (nové téma do rozhovorů - "Airship").
 • Vraťte se k obytné buňce, vstupte dovnitř a promluvte si s opilým kosmonautem Borisem o všem možném, ale moc toho z něj nevytáhnete.
 • Na podlaze za Borisem se válí láhev. Seberte ji - tím Borise vylákáte ven z jeho buňky a venku opilý kosmonaut přepadne do plechové vaničky.
 • Obejděte plotek a přistupte k vaničce. Nalevo od ní je kohoutek, s nímž zatočte.
 • Vraťte se na oplocený dvorek. V jeho přední části je ovládací panel. Prozkoumejte jej - je však zamknutý. Klíček naleznete v plechové skříňce uvnitř Borisovy buňky. Syberia
 • Odemkněte tedy panel. Jsou na něm dvě svislé páky a jedna vodorovná. S tou vodorovnou pohněte doleva, s levou svislou nahoru a nakonec s pravou svislou nahoru - tím Borise pokropíte vodou a proberete ho z jeho opileckého stavu.
 • Znova si promluvte s Borisem o všem možném - hlavně na téma "Mission" a "Ariship" - dostanete od něj klíč od vzducholodě.
 • Pomocí klíče vzducholoď odemkněte, vstupte dovnitř a pokuste se zatáhnou za ovládací páku - bohužel odezva se nedostaví.
 • Znova si promluvte s Borisem (tentokráte ho najdete na "náměstí") - přislíbí vám pomoc se zprovozněním vzducholodě, pokud ho vyšlete v raketě ke hvězdám.
 • Na téže lokaci je vchod do kontrolní místnosti vesmírné základny. Vstupte do ní. Syberia
 • Prozkoumejte panel s monitorem. Seberte z něj Voralbergův klíč a vložte jej do zámku. V pravém dolním rohu panelu je malý kryt, který odstraňte a spojte dva kabely, které se pod krytem nacházely. Pak přepněte hlavní spínač napravo od monitoru do polohy 1 - tím jste panel uvedli do provozu.
 • Na panelu jsou ještě čtyři tlačítka. Pro jejich použití je ale nutné provést kontrolu pilotovy krve.
 • Vyndejte z panelu testovací aparaturu a zajděte s ní za Borisem - získáte tak vzorek jeho krve.
 • Vložte testovací aparaturu zpět do panelu v kontrolní místnosti a stiskněte druhé tlačítko zleva, čímž provedete test krve - bohužel, obsah alkoholu je příliš vysoký.
 • Klikněte na testovací aparaturu, čímž odeberete vzorek vlastní krve. Opět ji otestujte druhým tlačítkem zleva, tentokrát bude vše v pořádku.
 • Po testu krve stiskněte první a třetí tlačítko zleva - tím kosmonauta dopravíte do rakety. Poté stiskněte první tlačítko zprava, čímž raketu vyšlete vysoko ke hvězdám.
 • Po odletu rakety sejděte dolů na "náměstí" a ze země seberte malou červenou kliku.
 • Vydejte se na lokaci ještě před Borisovou buňkou - na lokaci, kde se dá po schodech vylézt vysoko na stožár. Tam taky vylezte.
 • Na plošině na vrcholku stožáru naleznete troubící zařízení, které však nefunguje. Použijte na něj kliku, čímž ho natáhnete a vypustíte tak hlídacího orla, který rozežene ptactvo v okolí vzducholodě.
 • Vraťte se do vzducholodě a zatáhněte za ovládací páku - konečně je vše v naprostém pořádku a vy odcestujete do vzdáleného Arabaldu.

  Arabald:

 • Ze vzducholodě se vydejte ke kašně na nádvoří, odkud vstupte do hotelu nalevo. Tam si automaticky promluvíte s recepčním Felixem a zeptejte se ho hlavně na téma "Mission" - bohužel, z Felixe žádné informace nevytáhnete. Budete se ho tedy muset nějak zbavit.
 • V recepci nahlédněte do přístěnku a seberte z něj saponát.
 • Vyjděte ven před hotel a nalijte saponát do fontánky, čímž ji celou zapěníte.
 • Vraťte se do recepce a odhrňte závěs u okna nalevo od vstupních dveří, díky čemuž bude mít recepční skvělý výhled na zapěněnou fontánku. Nyní zbývá si s ním promluvit (cinkněte zvonkem na recepčním stolu) a máte po starostech.
 • Zajděte za recepční stůl a prozkoumejte knihu návštěv. Kromě toho na stolku uzříte malé červené tlačítko, které stiskněte a odemknete tak dveře vedoucí do nitra hotelu, respektive do lázní.
 • Vstupte tedy do prostoru lázní a před bazénem se dejte doleva. Zde naleznete automatona ošetřovatele, s nímž si promluvte - zjistíte, že se stará o Madam Romanski, která je právě venku na terase. Syberia
 • Nedaleko od baru je vstup na venkovní terasu, který je ale zamčený. Hned vedle něj je panel na čtyřmístný kód, kterým se vchod na terasu otevírá.
 • Tyto kódy naleznete v knize návštěv v recepci (jsou uvedeny pravém sloupečku), nicméně žádný z nich nefunguje.
 • U bazénu je otevřený vchod do šatny. Vejděte. Za podlaze uvidíte ležet přístupovou kartu, kterou seberte - objevíte na ní kód 0968.
 • Zadejte tento kód na panelu, zatáhněte za páku a vejděte do šatny. Zde si nasaďte plynovou masku, která visí na věšáku, a vyjděte ven na terasu.
 • Přejděte po dlouhém molu až k altánku, v němž sedí Helena. Promluvte si s ní - ta vás požádá, abyste jí zavolali jejího sluho Jamese.
 • James se přivolává zvonkem, který je zavěšený na zábradlí poblíž altánku. Zvon je ale od hotelu příliš daleko a James jeho zvonění neuslyší. Proto zvon seberte a pověste jej na držadlo před vchodem do hotelu (viz obrázek). Zde na něj taky zazvoňte a jděte Jamesovi oznámit, že madam zvonila a že pro ni má zajet. Syberia
 • Jakmile James madam přiveze, promluvte si s ní o všem možném - zjistíte, že ztratila hlas a jediná možnost, jak jí ho navrátit, je připravit jí koktejl podle receptu barmana Georga z pařížského hotelu Meuritz.
 • Zajděte do recepce, prozkoumejte recepční stůl a seberte z něj brožuru, v níž naleznete zapsané telefonní číslo právě do Meuritz Hotelu - 46433643.
 • Popadněte mobil a toto číslo vytočte. Od hotelového barmana se dozvíte recept na koktejl "Modrá Helena". Přísady jsou tyto: vodka, modrý curacao, med, citrónová šťáva, kostky ledu a to vše řádně protřepat.
 • Tento koktejl namícháte v baru u madam Heleny, jehož ovládání je ale trochu komplikované. Prozkoumejte bar a v horním prostoru mezi sklenicemi alkoholu naleznete malý svítek papíru, na němž je uvedeno, jak se bar ovládá a kterou klávesou se čepuje která "surovina".
 • Koktejl ale prozatím nelze namíchal, jelikož některé přísady chybí. Patří mezi ně vodka (kterou již máte v inventáři), citrón a tekutý med.
 • Prozkoumejte přihrádku pod barem, v níž naleznete citrón a sklenici se tuhým medem. Zajděte k bazénu, kde se poblíž dvou nahatých chlápků nachází menší nádržka s vodou. Na stěně za ní je ventil, po jehož otočení začne voda v nádržce vřít. Do vřící vody na chvíli vložte sklenici s tuhým medem, který se vlivem tepla rozpustí.
 • Prozkoumejte bar a na správná místa vložte vodku, citrón a med (viz obrázek). Syberia
 • Nyní nám již nic nebrání ve výrobě koktejlu. Nejdříve stisknete první tlačítko zleva (symbol I/O), čímž bar uvedete do provozu. Poté podle receptu postupujte následovně (pro jistotu zachovejte následující pořadí): Přepínač na baru přepněte na basový klíč a stiskněte druhou klávesu zleva (vodka). Přepínač přepněte na houslový klíč a stiskněte třetí klávesu zleva (modrý curacao). Následně se přesuneme k šesti tlačítkům. Stiskněte druhé leva (led), třetí zprava (citrónová šťáva), druhé zprava (med) a nakonec první zprava, čímž se koktejl protřepe a odevzdá madam Heleně. Pokud jste koktejl namíchali správně, vrátí se zpěvačce její hlas.
 • Helena ale není o svém hlasu stále přesvědčena, takže jí bude nutné zvýšit sebevědomí. Na konci chodby u bazénu je stolek se sklenicemi. Jednu z nich seberte a položte na bar vedle Heleny. Znova ji poproste, aby ze sebe vydala pár tónu - sklenička praskne a šťastná Helena se s vámi vydá do Komkolzgradu.

  Zpět v Komkolzgradu:

 • Po nádherném Heleniném vystoupení ale nebude vše v pořádku - Sergej na ní spustí mřížovou klec a uvězní ji.
 • Rozběhněte se ke kleci, prozkoumejte mříže a zámek ustřihněte kleštěmi na plech.
 • Po vysvobození Heleny prozkoumejte pianistu-automatona a šroubovákem mu odšroubujte Oskarovy ruce.
 • Pokuste se z továrny uniknout, leč Sergej si na vás připravil past a uvěznil vás.
 • Vystupte do výtahu, kterým sjedete do podzemní štoly. Proběhněte jí a přivolejte výtah na opačném konci - bohužel, exploze vám v záchraně zabrání.
 • Zhruba uprostřed štoly je po pravé straně ventilační roura, kterou vylezete na povrch zemský.
 • Promluvte si s Oskarem, stojícím v lokomotivě, a pak nastupte do vlaku - bohužel v odjezdu vám zabrání socha-jeřáb na kolejích.
 • Na počátku této druhé části návodu jste získali papírek s nákresem obrovské sochy, které exploduje levá noha. Je to návod k tomu, jek se jeřábu zbavit.
 • V bedně poblíž již nefunkčního výtahu naleznete výbušninu. Tu připevněte k noze jeřábu. Ihned poté se vrátíte do vlaku a po děsivé explozi vyrazíte směrem Aralbad.

  Zpět v Aralbadu:

 • Na nádraží v Aralbadu vystupte z vlaku a jděte k lokomotivě, kterou pomocí mechanického zařízení natáhněte.
 • Promluvte si s Oskarem a proberte s ním všechna témata, ale hlavně "Mission".
 • Na výzvu recepčního se vydejte do hotelové recepte a na pultu prozkoumejte balíček, v němž naleznete malého mamuta-automatona. Po jeho sebrání zazvoní v recepci telefon a madam Helena vás požádá, abyste za ní zašli k baru. Učiňte tak a promluvte si s ní.
 • Po rozloučení vyjděte ven na molo, kde uzříte sedět na lavičce starého muže. Ano - je to Hans Voralberg - člověk, po kterém jste celou dobu pátrali… a po jehož buku patrně ještě nějaký ten čas zůstanete…

  THE END

 • Autor:

  Nejčtenější

  Zemřel Stan Lee, spolutvůrce komiksového světa značky Marvel

  Fanoušci vzpomínají na Stana Lee u jeho hvězdy na chodníku slávy v Hollywoodu....

  Ve věku 95 let zemřela legenda komiksu Stan Lee, který byl spolutvůrcem proslulé značky Marvel. O smrti muže, který se...

  Dal pěstí feministce v Red Dead Redemption 2, YouTube mu odstavil kanál

  Red Dead Redemption 2 - hlavní hrdina mlátí aktivistku

  Youtuber vystupující pod přezdívkou Shirrako zveřejnil video, v němž ve hře Red Dead Redemption 2 dá ránu pěsti...

  Hacker objevil chybu ve Steamu, která mu umožnila generovat hry zdarma

  Steam

  „Hodný hacker“ Artem Moskowsky dostal odměnu půl milionu korun za to, že objevil a nahlásil zásadní chybu ve Steamu. Ta...

  KOMENTÁŘ: Jak Red Dead Redemption 2 zastínil Assassin’s Creed: Odyssey

  Red Dead Redemption 2 versus Assassin’s Creed Odyssey

  Assassin’s Creed Odyssey a Red Dead Redemption 2 jsou dva nejnovější přírůstky do rodiny akčních příběhových her v...

  Kombinace Dooma s nejnudnější hrou na světě je skutečnou výzvou

  Revenant Bus

  Modifikace Revenant Bus přináší klasickou (ne)hratelnost Desert Busu do enginu Dooma. A přidává i několik drobných...

  Další z rubriky

  Desková hra podle Assassin’s Creed uspěla na Kickstarteru už první den

  Assassin's Creed: Brotherhood of Venice

  Oblíbené univerzum Assassin’s Creed se rozroste o další deskovou hru. Nedlouho po začátku kickstarterové kampaně už...

  Americká armáda shání mladé rekruty, vstupuje i do světa e-sportu

  Americká armáda zakládá esportovní tým.

  V USA je stále těžší přemluvit mladé lidi, aby vstoupili do armády. Jedním ze způsobů, jak vylepšit její image, je...

  RECENZE: Zabiják Hitman 2 se převlékl za plnou hru, ale je to datadisk

  Hitman 2

  Holohlavý vrah z čárovým kódem na hlavě pokračuje přesně tam, kde před dvěma lety skončil. Největší změnou od minulého...

  Jak měřit teplotu? Jednodušší už to být ani nemůže
  Jak měřit teplotu? Jednodušší už to být ani nemůže

  Doba, kdy v žádné domácí lékárničce nechyběl klasický rtuťový teploměr, už je dávno pryč. Nahradila ho celá řada inovativních nástupců, které se liší způsobem i přesností měření, ale také cenou. Žádná domácnost, především pak s malými dětmi, by bez teploměru zůstat neměla.

  Najdete na iDNES.cz