Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Syphon Filter 3 - návod (2)

  12:00aktualizováno  13. června 10:03
Tímto vám přinášíme druhou a závěrečnou část našeho návodu na třetí díl poměrně oblíbené špionážní akční adventury pro PSX. Přestože SF3 není nijak složitou hrou, může se některým z vás přihodit pár záškvarů, k jejichž vyřešení by měl tento článek posloužit. Takže si připravte kvér a můžete pomalu vyrazit zpátky do akce!

Takže pokud také patříte k těm, kterým učarovala tahle špionážní akce, a nyní v jejím příběhu nevíte přesně kudy kam, může vám napomoci druhá část našeho návodu (ta první je k mání zde). Jen pro upřesnění - odstavce jsou odděleny dle pasáží v dané misi, jež ve hře samotné oddělují tzv. checkpointy. Tolik pro vysvětlení struktury článku a nyní se již vrhněme do víru jedné z nejlepších akcí minulé sezóny.

Mise 10: Docks Final Assault

Postupuj tunelem a přitom zlikviduj dva útočníky. Posléze zprava zaútočí další, takže se ho zbav a běž dál na sever. Po chvíli zahni první odbočkou vlevo a rozběhni se k Nigelovi, který čelí střelbě nepřátelského zakuklence.

Odstraň v bezprostřední blízkosti útočícího teroristu a rozběhni se k Nigelovi. Zastřel útočníka, jež ho ohrožuje a následuj jej, přičemž ho chraň před objevujícími se teroristy. Po náročné akci následuj Nigela k poslednímu náklaďáku.

Po videu utíkej cestou na východ a jakmile spatříš Nigela, z dálky mu vpal kulku do hlavy. Zároveň s jeho posledním vzdechem skončí i tato mise.

Mise 11: Convoy

Po úvodním intru zaměř chlápka napravo a sejmi ho. Stejně se vypořádej s dvojicí jeho kolegů nalevo. Pokud bys nemohl ustát nepřátelskou střelbu, můžeš se krýt za poblíž ležícím balvanem.

Běž na levou stranu nákladního auta a postupuj s ním souběžně do chvíle, kdy před vámi začnou explodovat granáty. Rozběhni se směrem na jih a po likvidaci hlídek vlez do tunelu, který poblíž mrtvol nalezneš.

Postupuj vpřed tunelem a za trojicí pohozených beden sejmi střelce, který ti vyběhne naproti. Vezmi mrtvému zbraň a vyběhni východem z tunelu, likvidujíce přitom hlídku napravo. Odstraň i dalšího nezdvořáka, který po tobě v mezičase začal pálit.

Mezi bednami se skrývá poslední ze svaté trojice. Po jeho eliminaci vezmi v severozápadním rohu základny z bedýnky neprůstřelnou vestu a proběhni zpátky tunelem, přičemž cestou zastřel dvojici objevivších se hlídek.

Jakmile vyjdeš z podzemí, otoč se vlevo a utíkej za náklaďákem. Po chvíli uvidíš zátaras s dvojčlennou hlídkou. Rychle zbav oba vojáky života a běž přitom vpřed k zátarasu. Počkej, až Ellis vyhodí překážku do vzduchu a pak seber mrtvým zbraně. Z bedýnky poblíž seber neprůstřelnou vestu a doběhni cestou k dalšímu zátarasu. Ulož na příhodném místě nálož a utíkej k náklaďáku, kde počkej na explozi.

Pokračuj v eskortě transportu až k mostu a zastav se před ním. Po chvilce ticha dostaneš hlášku, že je Ellis pod palbou nepřátelského odstřelovače. V té chvíli seběhni pod most a zastřel pod ním číhajícího žoldáka. Nyní se rozběhni směrem na jih, kde vpal kulku do hlavy útočícímu sniperovi.

Doběhni zpátky pod most a vylez na balvan, ležící mezi nosnými sloupy. Z balvanu se vyhoupni nahoru na trám a zneškodni zde nastraženou nálož.

Seskoč na zem a směrem na východ vyběhni na cestu.

V mezičase Ellis zneškodnil minu, ležící nahoře na mostě, takže můžete pokračovat v cestě dál do chvíle, než narazíte na další minu. Rychle zastřel přibíhajícího vetřelce a nech Ellise pracovat. Zbav ho (i sebe) ze všech stran přibíhajících nepřátel a po zneškodnění miny Ellisem pokračuj i s transportem dál ve svém putování.

Zanedlouho dostaneš info o dvojici sniperů, bránících průsmyk, který se nachází kousek před vámi. Není snad ani nutné říkat, že tvým úkolem je jejich odstranění.

Ihned po zažehnání jedné hrozby se objevuje další. Bleskově sejmi ozbrojence ohrožujícího Ellise a vstup do průsmyku. V té chvíli se objeví početná skupina nepřátel, kteří začnou pálit z levého i pravého horního okraje průsmyku. Drž se u pravé stěny (abys byl chráněn před zprava útočícími střelci) a zastřel nepřátelské vojáky, nacházející se na levé straně průsmyku a na cestě vepředu. Pak z bezpečné pozice pod náspem eliminuj zbytek protivníkova komanda na pravé straně průsmyku.

Běž po cestě na východ a jakmile narazíš na zátaras, počkej na Ellise s náklaďákem.

Postřílej všechny útočící nepřátele a ulož výbušniny k poslednímu zátarasu. V bezpečné vzdálenosti počkej na explozi, která zakončí současnou misi.

Mise 12: The Beast

Běž ulicí vpřed a zastřel trojici útočících vojáků, z nichž dva stojí na střechách okolních domů. Zastav se před klenbou blízkého můstku, v dálce za ním odstraň dvojici střelců, kteří jsou rozmístěni nalevo i napravo na střechách budov a za klenbou za rohem vpravo sejmi číhajícího záškodníka. Opatrně odstraň hlídku nad tebou (na mostě) a rozběhni se vpřed k náměstí, před kterým tě zkontaktuje Lian.

Vběhni na náměstí a kryjíce se za troskami domů se prostřílej na jihovýchodní konec náměstí, kde z bedýnky seber neprůstřelnou vestu. V troskách po levici nalezneš další bedýnku, z níž vyndej trhavinu C-4. V této době se k náměstí přibližuje od východu tank. Průběžně likviduj objevující se vojáky a jakmile uslyšíš zvuk přijíždějícího kolosu, strafováním se k němu přesuň tak, abys mohl okolo něj rozmístit nálože hned poté, co se zastaví v severozápadním rohu náměstí. Budeš muset nejspíš cestou vyřídit pár ve tvé blízkosti se zjevících útočníků. Když se tank zastaví, umísti po dvou C-4 na jeho bocích a jednu přidej dozadu nebo dopředu. Pak uchop detonátor a odběhni do bezpečné vzdálenosti, odkud nálože odpal. Zničením tanku mise úspěšně končí.

Mise 13: Australian Outback

Pomocí mapy zjisti pozici antény, kterou máš "zneprovozuschopnit". Rozběhni se k ní (směrem na severozápad) a cestou odstraň překážející hlídky. Po likvidaci stráží vyřaď anténu z provozu.

Prostřílej se od antény přímo na sever, přičemž cestou okolo blízkého stanu si – po eliminaci hlídkujícího vojáka – vyslechni rádiovou zprávu. V severní části lokace uvidíš hořící barel. Vlevo od něj skoč do příkopu a pokračuj kousek na západ, kde se nachází velký stan, v němž je držena v zajetí doktorka Weissingerová. Zastřel dva strážné, kteří se procházejí před stanem a třetího, jenž se nalézá na strážní věži nalevo od „plátěného vězení“. Čtvrtého člena hlídky sejmi v těsné blízkosti stanu – za oplocením. Po jeho zneškodnění nevstupuj do stanu, protože předtím musíš splnit ještě jeden primární úkol. Od stanu s doktorkou se tedy vydej přímo na jih a pořiď fotografii hromadného hrobu domorodců.

S fotkou v kapse se můžeš rozběhnout ke stanu s doktorkou a uvnitř s ní promluvit.

Nyní je tvým úkolem sesbírat po okolí trojici předmětů, jejichž umístění je na radaru znázorněno ve formě pulsujících velkých čtverců. Jde o „Vial of Syphon Filter RNA“, „Vial of DNA Ligase“ a „Vial of Lysogenic Inhibitor Proteins“. Posbírej je v jakémkoliv pořadí, jen si dej pozor na zákeřné stráže a snipery na strážních věžích.

Vrať se se všemi třemi vzorky k doktorce a pomocí AU-300 odstraň v její blízkosti se nacházející trojčlennou stráž.

Rozběhni se za Elsou a před vchodem do stanu odstraň – dříve než vyběhneš – 2 vojáky. Elsa na tebe bude průběžně čekat, takže by neměl být problém ji dostihnout. Západně od plátěného vězení uvidíš vrtulník, který je střežen nepřátelskými ozbrojenci. Pošli všechny na věčnost a přistup k vrtulníku. Zároveň si můžeš připsat bodík za další splněný bojový úkol.

Mise 14: St. George Australia

Lékařské pokusy na lidech jsou pěkné svinstvo. Tvým současným úkolem je pokusit se o alespoň částečné zamezení těmto nekalým praktikám. V roli Lian utíkej na západ, proběhni okolo náklaďáku a zpoza jeho pravé strany odstřelovačkou zabij přecházející stráž. Nejen v tomto případě, ale v průběhu celé mise doporučuji používat rovnici „jeden výstřel do hlavy rovná se jeden mrtvý“. Odstraň taktéž hlídku na strážní věži za nákladním automobilem a přesuň se na místo, kde máš zlikvidovat Silverse (viz mapa), přičemž cestou zneškodni dalšího hlídkujícího vojáka. Jakmile dorazíš na místo, připrav si pozici pro střelbu sniperkou. Situace je následující. Dva zajatí domorodci klečí u čerstvě vykopaných hrobů. Poblíž se nachází dva vojáci, z nichž jeden stojí na místě a druhý přechází v jeho blízkosti. Není ani tak důležité, který z nich je Silvers, jako to, že tvým primárním cílem musí být ten stojící. Vpal mu kulku do hlavy a bleskově sejmi stejným způsobem i druhého vojáka dříve, než spustí vysílačkou poplach.

Dej protilátku oběma klečícím domorodcům.

Rozběhni se na sever a v domu, stojícím nalevo od hořícího barelu, dej protilátku – v pořadí již třetímu –domorodci.

Odstraň hlídku, procházející se poblíž a opusť dům. Na východ odtud vychází ze země dým. Zastřel hlídku, pohybující se nedaleko a vlez do „zemljanky“, z níž dým vychází. Uvnitř podej protilátku čtvrtému domorodci.

Vyběhni z podzemí ven a na východě odsud odstřelovačkou sundej hlídku ze strážní věže. Doběhni k této věži a vydej se od ní směrem na jih, likvidujíce cestou stráže v dohledu. Za hořícím barelem, který po chvíli uvidíš, se nachází chýše s otevřeným vchodem, v níž nalezneš pátého zákazníka k podání protilátky.

Vyběhni ven a zaregistruj další obydlí, které s posledně navštívenou chýší sousedí na jihu. Vchod do ní je z jihu, takže stavbu oběhni a vstup dovnitř. Podej protilátku poslednímu – šestému – domorodci.

Opusť domek, rozběhni se na východ a poté, co dorazíš k náklaďáku, můžeš z jeho korby vzadu sebrat odstřelovačku. Pak otevři dveře na levé straně a ukradni náklaďák.

Vrtulník hlídá pětice nepřátelských vojáků, takže pokud chceš odletět, musíš se jich nejprve zbavit. S koncem jejich života končí i tato mise.

Mise 15: Paradise Ridge

V roli Teresy odběhni od dvojice agentů pár kroků směrem na východ, schovej se za blízký balvan a zastřel snipera na nedaleké strážní věži. Odstřel chlápka, který vyběhne z nedalekého lesíka a taktéž sejmi dalšího snipera ve strážní věži dále na severu. Rozběhni se pak tímto směrem a zneškodni vyběhnuvšího útočníka. Po několika metrech běhu na sever vyslechni pomocí vysílačky nové instrukce.

Novým úkolem je záchrana agenta De Marca. Uchop odstřelovačku a popoběhni pár metrů na východ. Zaměř snipera, který číhá dále na východě a střel ho do hlavy. O pár desítek metrů východně uvidíš spoutaného De Marca. Jakmile ti dá výstražnou zprávu, otoč se vlevo a sejmi dalšího snipera na skále na severu. Seběhni pak k agentovi a osvoboď ho.

Ze skalky na severu zaútočí chlápek s brokovnicí. Sejmi ho a vydej se tímto směrem. Vylez na skalní výčnělek a utíkej koridorem na sever, až zahlédneš přicházející eskortu, tvořenou dvěma agenty a zajatými členy milice. Po chvíli zaútočí na eskortu ozbrojený milicionář. Zastřel ho a pokračuj v cestě dál, dokud nedorazíš ke sloupům el. vedení. Na prostředním z nich umísti naváděcí zařízení.

Zastřel dvojici náhle se objevivších útočníků a pokračuj v cestě koridorem směrem na sever. U zbytků nedávného požáru tě zajme skupinka agentů. Přestože to vypadá na tvou smrt, ta se nekoná díky zásahu spřízněného agenta a ty tak můžeš pokračovat v misi, byť částečně s jiným pohledem na věc.

Po videu se vrať ke stožárům el. vedení, vypořádej se s trojicí vetřelců a odstraň dříve upevněné naváděcí zařízení.

Rozběhni se na západ a zlikviduj dvojici útočníků. Poté pokračuj v cestě koridorem.

Jakmile proběhneš mezi dvěma milicionáři (nesmíš je zabít), probij se mezi na sebe vzájemně útočícími milicionáři a zakuklenci k vesničce, ležící jižně od místa mohutné přestřelky.

Proběhni vesnicí směrem na jih tak, abys byl co nejméně zraněn. Chvíli poté doběhneš k betonové zdi, čímž úroveň skončí.

Mise 16: Militia Compound

Rozběhni se uličkou vpřed a za rohem zahni vpravo. Zastřel dva členy NSA a nakoukni do budovy na konci uličky vlevo. Zneškodni uvnitř se nacházející dvojici zakuklenců a přeskoč vpřed na lávku, po které přeběhni na západní konec haly, kde nalezneš množství uskladněných beden.

Uličkou mezi bednami (vpravo) doběhni k otvoru v podlaze a seskoč jím dolů. Zastřel dva příslušníky NSA, z nichž jeden tluče do milicionáře. Otvorem v zemi na severozápadě seskoč do podzemního tunelu a vyraž směrem na západ. Po chvíli běhu zahni vpravo, zastřel hlídku stojící za rohem a pokračuj v cestě na sever. Na konci tunelu vylez nahoru a vydej se okolo blízkého plotu opět směrem na západ.

Na konci plotu se otoč doleva a rychle zastřel – znovu nejlépe headshoty - dvojici stráží, hlídajících bratry milicionáře. Pokud vše půjde hladce, můžeš s bratry promluvit. Poté vstup blízkými dveřmi, které musíš nejprve vykopnout, do budovy.

Po videosekvenci pošli tichou kulku do hlavy odcházející stráži a vylez na kontejner, ležící pár metrů před tebou. Otoč se o 180° a s rozběhem přeskoč na „lávku“, na níž se nachází zamyšlený Silverson. Hbitě se k němu zezadu připlaz a umísti na jeho zádech „štěnici“. V místech, kdes doskočil na lávku, se spusť dolů na zem a vyslechni Loganovy instrukce.

Utíkej na jižní konec haly a vyběhni nahoru po šikmé rampě. Dveřmi po levici pak proběhni do uličky, směřující na jih. Na konci stezky zahni vpravo, seběhni po šikmině dolů a mezi stromy na východě najdi u „studny“ ukrytého agenta Kellyho.

Po videu zlikviduj útočící trojčlenné komando NSA.

Seskoč do „studny“ a v podzemí běž chodbou na západ, dokud nenarazíš na dva milicionáře. Klekni si na vyznačeném místě a počkej, až se oba rozběhnou k východu z podzemí.

Vyběhni z tunelu a nalevo v uličce – za vydatné pomoci milicionářů – postřílej respawnující se protivníky. Na jižním konci uličky pak vykopni vrátka. Proběhni jimi a bez zaváhání zamiř do uličky naproti, ve které posléze zahni vpravo. Doběhneš k budově s otevřenými vraty. Proběhni jí směrem na západ, kde vylez na stůl a z trofeje na zdi vezmi satelitní snímky.

Vyběhni blízkým východem z budovy a v uličce nalevo seber z bedýnky granátomet M-79. Otoč se o 180° a přistup k trojici milicionářů, stojících na opačném konci uličky. Po videu odstřelovačkou sejmi prvního snipera. Prochází se po vzdálenějším konci střechy budovy, stojící na severozápadě. Poté uchop granátomet a odstraň druhého snipera na bližším konci téže střechy. Nyní se otoč na sever a vystřel granát do okna v patře budovy, která leží po tvé pravici. Po likvidaci třetího snipera, jehož pozici jsi mohl registrovat pomocí radaru, se rozběhni za milicionáři a vejdi do suterénu stavby, na jejíž střeše před nedávnem dodýchala dvojice nepřátelských sniperů. Po likvidaci trojice útočníků a krátké konverzaci s milicionářem otevři poklop v podlaze na jihozápadě místnosti, čímž zakončíš úroveň.

Mise 17: Underground Bunker

Po intru následuj Dustyho do tunelu, přičemž nalevo můžeš nejprve sebrat – z bedýnky uvnitř místnosti – neprůstřelnou vestu. Po chvíli se Dusty zastaví a nastraží nálož, která vás zbaví pronásledovatelů. Přeběhni za něj, počkej chvíli na svého parťáka a pak se za ním opět rozběhni. Po chvíli se znovu zastaví. Rozběhni se sám vpřed a eliminuj tři útočníky – dva nahoře a jednoho v blízké uličce. Odstraň je bleskově granátometem, dříve než některý z nich zabije Dustyho.

Běž za Dustym, dokud nenarazíš na hlídkujícího zakuklence. Po jeho odstranění pokračuj v cestě do chvíle, kdy Dusty začne prozkoumávat okolní terén.

Rychle se vrať do uličky za tvými zády a zlikviduj dvojici přibíhajících útočníků. Následně – vybaven infračervenými brýlemi – se znovu pověs na paty Dustymu, přičemž nezapomeň nejprve sebrat z bedýnky nalevo skvělou M-16. Po několika vteřinách doběhnete k mostu, za nímž bude možné odložit infračervené brýle. Pokračuj i bez nich ve sledování Dustyho a po odstranění dvojice útočníků doběhneš ke schodišti. Dusty počká před ním, dokud neodstraníš dvojčlennou hlídku, nacházející se v místnosti nad schody.

Seber mrtvým munici, z bedýnky neprůstřelnou vestu a vydej se za Dustym skrze koridor do nitra bunkru, kde objevíš Dustyho matku – Debbie.

Po videu utíkej zpět do místnosti se stolem, na němž leží bedýnka s neprůstřelnou vestou, vykopni dveře u střelnice na západě a uvnitř skladiště seber z bedýnky munici do HK-5. Vrať se do místnosti se stolem a směrem na jih vstup do koridoru, na jehož konci zahni vpravo. Seběhni po krátkém schodišti a v tmavé uličce napravo vezmi z bedýnky brokovnici. Vběhni do uličky nalevo od schodiště a vykopni dveře do místnosti, v níž nalezneš lékárničku – „ first aid kit“.

Opusť místnost, zastřel stráž za dveřmi a utíkej k Debbie a Dustymu, kterému pomoz s likvidací útočících členů NSA.

Po videosekvenci doprovoď Oaktonovy do místnosti se stolem. Dusty usedne k počítači, aby pořídil záložní soubory. Nech ho pracovat a doprovoď mezitím Debbie k výtahu, likvidujíce cestou objevující se útočníky. Po chvíli za vámi přiběhne i Dusty.

Jakmile výtah sjede dolů, vystup a vyraž vpřed. Zastřel hlídku, číhající v popředí a počkej, až k tobě dorazí Debbie. Poodběhni pár metrů vpřed a odstraň ze spirálovitě klesající stezky dva příslušníky NSA. Počkej na Debbie a rozběhni se koridorem na jeho konec, kde počkej u vchodu do místnosti. Až do ní Debbie vstoupí, běž za ní a z bezpečné vzdálenosti shlédni Dustym zapříčiněnou explozi. Po chvilce vstoupí Dusty se svou matkou do tajné chodby za americkou vlajkou. Zbav se útočícího komanda a vydej se za Oaktonovci. Na konci tajné chodby doběhni k žebříku. Mise je u konce.

Mise 18: Senate Building

Po úvodním videu zahni doprava a v uličce směřující na jih se zbav dvojice stráží. Seber jim munici a zaboč na východ do uličky, kde střelou do hlavy odstraň dalšího útočníka. Vezmi mrtvému zbraň a z centrální haly vstup na pánské toalety, kde sejmi dvojčlennou hlídku dříve, než tě spatří. Odstřel víko ventilační šachty, vylez do ní a prolez až do místnosti na opačném konci ventilace. Zde seber z bedýnky K3G4 a pomocí počítače otevři vrata za svými zády.

Opusť místnost, za rohem napravo střel do hlavy číhajícího nepřítele a stejně nalož i s jeho kámošem, přibližujícím se zleva. Utíkej nyní do místnosti na jihozápadě, nakoukni dovnitř a zastřel stráže, nacházející se uvnitř. Postřílej všechny objevivší se útočníky, posbírej od mrtvých munici a přistup k zajatým federálním agentům.

Po rozhovoru s federály opusť místnost, vrať se do centrální haly a vstup na dámské toalety, uvnitř kterých sejmi další dvojici strážných. Ze záchodové mísy v poslední toaletě seber granáty a odstřel víko ventilační šachty. Prolez ventilací do Haddenovy kanceláře, ve které najdi „přístupový kód“. Pravděpodobně bude v knihovničce, ale může být i ve stole nebo v jedné z okolních lamp.

Po rozhovoru s Mujarim na tebe zaútočí dvojice tvrdých hochů – jeden z ventilace a druhý z vykopnutých dveří. Zbav se jich a opusť kancl. Doběhni chodbou na východní konec, likvidujíce cestou dva chlápky v neprůstřelných vestách a výtahem pak sjeď do suterénu.

Po útěku Mary počkej na průjezd blížícího se vlaku a likvidujíce útočící vojáky poblíž vstup rychle do vlakové soupravy, stojící před tebou. Tím úroveň končí a ty se můžeš připravit na závěrečný bojový úkol.

Mise 19: DC Subway

Po videosekvenci rychle odstraň dva přibíhající útočníky a rozběhni se vlakem směrem na západ. V sousedním voze seber z bedýnky neprůstřelnou vestu a v následujícím zlikviduj dvojici vojáků, kteří seskočí skrze explodující střechu. Proběhni sousedním vagónem a v dalším odstraň dva útočníky, jenž proskočí okny dovnitř. Utíkej vlakem dál, dokud nenarazíš na barikádu z laviček, za níž se ukrývá další dvojice nepřátel. Odstraň je, seber jim munici a vběhni do následujícího vozu, uvnitř něhož vyslechni rádiovou depeši.

Seber neprůstřelnou vestu z bedýnky nalevo, proběhni dvěma vagóny a zastřel dvojici ze střechy seskočících útočníků. V sousedním voze se chop odstřelovačky H-11 a připrav se na akci, jejímž výsledkem by mělo být osvobození rukojmí. Z dalšího vagónu zaměř přes dveřní okno hlavu jednoho ze dvou strážných a se stisknutou spouští přejeď hledáčkem k hlavě druhého. Tímto manévrem bleskově zastřelíš oba strážné dříve, než stačí ublížit zajatkyni. Přistup poté k ní a osvoboď ji.

V dalším voze shlédni útěk Mary a zastřel útočící páreček nepřátel, kryjíce se před jejich palbou u boční stěny vozu.

Proběhni dvěma dalšími vagóny a poté – stejným způsobem jako prve – osvoboď druhé rukojmí.

V sousedním vagónu zastřel dva útočníky, kteří seskočí explodující střechou a ve třetím voze odsud pošli na věčnost i ozbrojence, kteří vskočí do vozu skrze jeho okna. O dva vagóny dále sejmi další dvojici útočníků, načež známým již způsobem osvoboď poslední rukojmí.

Přeběhni přes dva sousední vagóny a ve třetím bleskově sejmi chlápka, který náhle proskočí oknem za tvými zády. Kulkou podaruj i jeho parťáka na druhé straně vagónu a projdi do dalšího vozu. Jakmile ze střechy začne pálit duo střelců, uskoč rychle zpět do předchozího vagónu a počkej, než tě exploze střechy zbaví zmíněných střelců. Pak pohovoř v klidu s Mujarim.

Ve voze s mrtvými střelci seber z bedýnky nepostradatelnou AU 300 a jdi vpřed do dalšího vozu, kde absolvuj dosti těžký úkol. Za protějšími dveřmi je ukryt nepřátelský důstojník. Jakmile ho spatříš na radaru, bleskově zaměř jeho hlavu hledáčkem AU 300 a skrze dveře ho rychle zbav života. Poté proběhni kolem mrtvého do sousedního vagónu, kde seber z bedýnky výbušniny. Po krátké diskusi s Mujarim umísti nálož u zablokovaných dveří a odběhni zpět alespoň přes jeden vagón. Po silné explozi se rozběhni k uvolněným dvířkám.

V posledním voze uvidíš Mary s rukojmí. Přes neprůstřelné sklo ji neublížíš, takže vylez na střechu a pomocí AU 300 jí prožeň – skrze střechu – kulku hlavou. Nyní už zbývá jen shlédnout závěrečné outro a zhodnotit své účinkování ve hře, která tímto končí.

Doufáme, že vám návod alespoň v něčem pomohl a pokud by vám přesto nebylo něco jasné, věříme, že v diskusním fóru, jež najdete níže, se dozvíte všechny další skutečnosti, jež by vás mohly o této hře zajímat.
The End.

Autor:


Témata: Radar, studny, štěnice, Vlak

Nejčtenější

Revoluční rok 1998 ve hrách. Zvolte tu nejlepší

Nejlepší hry roku 1998

Rok 1998 byl pro hry mimořádně požehnaný. Kromě toho, že vznikl Bonusweb, vyšla celá řada her, které dodnes platí za...

Hry a porno generují největší příjmy z virtuální reality

Pornografická videa v VR

Největším motorem v oblasti virtuální reality jsou hry a porno videa. Vyplývá to z úniků dat Valve a analýzy...Nejpopulárnější streamer Ninja nechce natáčet se ženami

Richard Tyler Blevins aka Ninja

Než aby se stal předmětem drbů, nebo byl nařknut z nemístného flirtování, tak se raději oblíbený streamer Ninja úplně...

Lepší než GTA? Ohlédnutí za prvním dílem Red Dead Redemption

Red Dead Redemption

Původní Red Dead Redemption patřilo s přehledem k nejlepším hrám minulé generace konzolí. Cenami ověnčená kovbojka...

Vynikající střílečka Insurgency je dočasně zdarma

Insurgency

Multiplayerová střílečka Insuregncy dostane 18. září nepřímé pokračování nazvané Sandstorm. Aby její autoři zvětšili...

Další z rubriky

Podívejte se, jak vypadá nefalšovaná radost z herního úspěchu

Kevin “KevinDDR” Birrell

Vášnivý hráč vyrovnal letitý rekord v průchodu jedné z úrovní kultovní střílečky Perfect Dark a měl z toho takovou...

VIDEO: Battlefield 5 má konečně trailer, jaký si zasloužil

Battlefield 5

Konec experimentů. Battlefiled 5 konečně dostal pořádný trailer, který v plné síle ukazuje hru tak, jakou jí fanoušci...

RECENZE: Přídavek Canny Valley pro Fortnite potěší fanoušky příběhu

Fortnite: Canny Valley

O Fortnite se mluví hlavně ve spojitosti s módem Battle Royale, nicméně hra obsahuje také příběhovou kampaň. A ta se...Najdete na iDNES.cz