Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

The Crystal Key - kompletní řešení hry

  12:00aktualizováno  10. ledna 2001 11:16
Pokud se někdy dostanete do velké krize, kdy nebudete mít co hrát a čirou náhodou budete mít tuhle hru po ruce, tak... tak vás upřímně lituji. Ovšem aby vaše situace nebyla ještě zoufalejší, připravil jsem si pro vás podrobný návod, s jehož pomocí byste neměli mít se zničením zlého ufouna Ozgara žádné problémy.

The Crystal Key

První svět:

 • Prozkoumejte palubní desku v kosmické lodi a zapište si koordinaci (285 016 909).
 • Otočte se a otevřete kulaté pancéřové dveře (otočte velkým kolem na dveřích).
 • Vyjděte ven z vesmírné lodi a vydejte se pěšinkou mezi kopci ke kamenné budově.
 • Otevřete dveře a uvnitř jděte do místnosti nalevo, kde naleznete v jednom z rohů urnu. Prozkoumejte ji a vytáhněte z ní jeden pergamen/mapu.
 • Na protější stěně je zavěšená louč - tu taktéž prozkoumejte a klikněte na její spodní část - otevře se tajná přihrádka. Prozkoumejte ji a seberte z ní všech pět knih.
 • Vraťte se do vstupní (prostřední) místnosti a přistupte k malému stolku v její přední části.
 • Prozkoumejte stolek, položte na něj mapu a tu prozkoumejte - zaznamenejte si čtyři zvláštní znaky zakreslené na pravé straně mapy.
 • Jděte do místnosti napravo, kde na protější stěně naleznete malou poličku. Vložte na ni čtyři knihy z inventáře a to v pořadí podle znaků z mapy (v inventáři je to zleva první, druhá, třetí a pátá kniha).
 • V rohu místnosti je točité schodiště, po kterém sejděte do podzemí a odtud dveřmi napravo po schůdcích dolů do místnosti s barevnými sloupy.
 • U stěny napravo je malý stolek s hologramem - ten spusťte spínačem na stolku.
 • Prozkoumejte knihu nalevo od hologramu a otevřete ji - pod obrázkem uvidíte pět různě dlouhých řádků textu. Délku těchto řádků si zapamatujte (dlouhý, krátký, krátký, dlouhý, středně dlouhý).
 • Vyjděte po schodech do horní místnosti - hned naproti se na stěně nachází špatně viditelný panel. Otevřete ho a uvnitř nastavte sloupečky dle délek řádků z knihy (viz. obrázek). The Crystal Key
 • Z tajné přihrádky seberte modrý krystalový klíč.
 • Sejděte zpět do místnosti se sloupy a jděte k portálu na jejím konci.
 • Prozkoumejte panel nalevo od portálu a vložte do něj klíč. Stiskněte pravé modré tlačítko na panelu a pak klikněte na obrazec na displeji.
 • Projděte portálem do dalšího světa...

  Druhý svět (pouštní kolonie):

 • Otočte se a jděte k průchodu mezi dvěma vysokými sloupy.
 • Sejděte dolů do pouště a přistupte k pouštnímu vozidlu.
 • Ze skříňky u zdi seberte kabel, pak nasedněte do vozidla a odjeďte k elektrárně.
 • Jděte podél budovy směrem ke stožáru, kde seberte železnou tyč a o lokaci nazpět ještě špatně viditelný multifunkční nástroj (multitool).
 • Vejděte do elektrárny a vyjděte po schůdcích k řídícím panelům.
 • Tři páky v zadní části místnosti propojte železnou tyčí, čímž spustíte elektrárnu.
 • Vraťte se k pouštnímu vozidlu a odjeďte zpět ke kolonii...

  Kosmická loď:

 • V cele na kosmické lodi prozkoumejte panel nalevo od dveří, použijte na něj multitool, spínač na povrchu multitoolu přepněte do polohy "svařování" a odstraňte jím všechny tři nýty na panelu.
 • Opět použijte multitool, tentokrát jako "cvikačky" a přecvikněte drátek v dolní části.
 • Znova prozkoumejte panel, uchopte páku a přetáhněte ji zleva doprava - otevřete tím dveře.
 • Vyjděte ven, dejte se doleva, znovu doleva a doprava k žebříku. Vylezte po něm nahoru.
 • Jděte doleva až na konec chodby, kde jukněte do okénka ve dveřích. The Crystal Key
 • Jděte o lokaci nazpět a pak doleva, čímž se vyhnete projíždějícímu Ozgarovi.
 • Jděte na druhý konec chodby k dalším dveřím, přes jejichž okénko taktéž nahlédněte dovnitř.
 • Po žebříku slezte o dvě (!!!) patra níž a jděte doprava, doleva a doprava - dostanete se do hangáru.
 • Jděte k plošince u vesmírné lodi a zatáhněte za páku - dostanete se tak ke vstupním dveřím do lodi.
 • Jděte až do pilotní kabiny (žlutě osvícená místnost), otočte se a usedněte do pilotního křesla.
 • Prozkoumejte pravý displej s oranžovými znaky, které si pečlivě zakreslete (viz obrázek).
 • Klikněte na malou klávesnici a vyťukejte koordinační hodnotu pro let do prvního světa (hodnotu znáte z panelu své lodi: 285 016 909. Rozmístění znaků na klávesnici odpovídá rozmístění tlačítek s čísly u standardních telefonů - viz obrázek).
 • Objevíte se v prvním světě - známou cestou (přes budovu a portál) projděte do pouštního světa.

  Zpět na pouštní kolonii:

 • Jděte dopředu a pak do temné jeskyně napravo.
 • Sejděte tunelem do podzemí, na rozcestí se dejte doleva až k namodralým dveřím.
 • Klikněte na panel nalevo (otevřou se dveře), uvnitř jděte doprava k páce, za kterou zatáhněte.
 • Nastupte do vagónu na opačné straně, kde opět zatáhněte za páku.
 • Po kratší jízdě vystupte z vagónu a vylezte po žebříku na generátor napravo.
 • Na generátoru zatáhněte za obě páky - každá z nich by měla spustit jednu polovinu generátoru.
 • Jděte ke vzdálenému potápěcímu stroji, vlezte dovnitř a stiskněte kulaté tlačítko - ponoříte se do vody a získáte několik cenných kamínků.
 • Vraťte se až na písčitý povrch kolonie (přes vagón a podzemním tunelem).
 • Zamiřte do prosklené budovy, vejděte do místnosti napravo a přistupte k zařízení po vaší levici.
 • Do oválné nádoby vhoďte jeden kamínek, zohněte se dolů a stiskněte velké kulaté tlačítko (je vidět pouze jeho horní polovina) - získáte minci. The Crystal Key
 • Vyjděte z budovy a dejte se doleva skalní soutěskou přes most až k prvnímu malinkému jezírku.
 • Projděte ještě dále - dojdete na rozcestí, odkud můžete jít k dalším třem jezírkům. Dvě jsou "pravá" (je v nich voda), jedno je hologram. Odhalíte to tak, že když hodíte kámen do těch pravých, uslyšíte šplouchnutí. Pokud hodíte kámen do falešného, neuslyšíte nic. Do falešného jezírka pak vhoďte minci, čímž uvedete hologram mimo provoz.
 • Sejděte po schůdcích ke dveřím a prozkoumejte holografické zařízení na zemi napravo ode dveří.
 • Odpojte ze zařízení šňůru a zapojte tam svůj kabel. Pak uchopte druhý konec kabelu (leží na zemi) a natáhněte ho ke klice u dveří, čímž je "otevřete".
 • Seberte kabel ze země a vejděte dveřmi do jeskyně.
 • Projděte dveřmi do druhé části jeskyně, kde naleznete již druhý portál a druhý hologram. Spusťte ho za pomocí tlačítka na stolku.
 • Jděte dolů ke krápníkům, zohněte se a použijte na ně kabel.
 • Slezte po kabelu dolů do vody, kde seberte modrý krystal - součást vašeho krystalového klíče.
 • Vylezte po kabelech nahoru a jděte k portálu.
 • Použijte klíč na panel v pravé části portálu, dvakrát stiskněte pravé tlačítko a klikněte na displej (list).
 • Vejděte do portálu, čímž se přenesete do třetího světa...

  Třetí svět (džungle) + stanice:

 • Jděte rovně, mírně doprava (dostanete se na křižovatku, kde se dá jít buď mírně doleva nebo hodně doleva). Jděte mírně doleva, doprava, rovně, mírně doleva, rovně, doleva a rovně. Měli byste stát přímo před kosmickým korábem.
 • Klikněte na tři oválné otvory v jeho levé části, čímž se dostanete dovnitř.
 • Přistupte k vesmírnému plavidlu, otočte se doprava a zatáhněte za páku na podlaze.
 • Vejděte do plavidla a otevřete přízemní skříňku po pravé straně - získáte šroubovák.
 • Usaďte se do pilotova křesla a na palubní desce stiskněte oba knoflíky napravo. The Crystal Key
 • Po přistání na stanici jděte směrem k půlkulové prosklené budově, přelezte zeď a obejděte prosklenou půlkouli zleva.
 • Vejděte dovnitř a prozkoumejte barevný trojúhelník na stole uprostřed.
 • Pětkrát klikněte na levou dolní část trojúhelníku (správné nastavení barev je znázorněno na obrázku) a odstupte od něj - otevře se tajný šuplík, ze kterého seberte cédéčko a přenosný portál.
 • Poblíž stolu se ještě nachází již třetí holografický přístroj se vzkazem, který si přehrajte.
 • Vyjděte ven z půlkulové budovy a vraťte se na místo, kde jste původně přistáli.
 • Přistupte k panelu pod velkými solárními zrcadly (naproti černé budovy) a pohněte s pákou - ulomíte ji. Na místo páky tedy použijte šroubovák.
 • Uchopte šroubovák/páku a pohněte s ní doprava a držte, dokud na protější černé budově neuvidíte paprsek světla. Ten pak pomocí páky nasměrujte přesně do kruhového okna na budově.
 • Jděte k černé budově a odemkněte ji (tlačítko je napravo ode dveří).
 • Uvnitř seberte rádio, které leží na podleze u dveří.
 • Nastupte do výtahu a stiskněte tlačítko. Po zastavení otevřete dveře a vystupte ven.
 • Vejděte na kolejiště a přejděte do sousední stanice.
 • Vylezte na nástupiště, pak nahoru po schodech, projděte točitými dveřmi, pak dvojitými dveřmi a odtud po schodech dolů do místnosti s odpadky.
 • Vylezte na plošinu po vaší levici a prozkoumejte jeden ze čtyř sejfů.
 • Klikněte na sejf - ten se roztočí a odhalí vám další část krystalového klíče.
 • Použijte na sejf rádio, stiskněte knoflík (začne se samo ladit). Pokud narazíte na nějakou stanici, rozsvítí se červené světélko. Těch stanic je zde celkem pět, nalaďte však tu druhou v pořadí (je nejnesnesitelnější). Její zvuk rozbije sklo a vy získáte čtvrtou část krystalového klíče.
 • Vložte klíč do portálu na protější straně místnosti a přeneste se do džungle (na displeji nastavte lístek). The Crystal Key
 • Jděte dvě lokace dopředu na křižovatku a dejte se doleva - dostanete se k další vesmírné lodi.
 • Vylezte na její vrchol až ke dveřím. Napravo od nich je špatně viditelné kruhové tlačítko - prozkoumejte ho a stiskněte jeho vnější části (rozsvítí se modře), čímž otevřete dveře.
 • Uvnitř lodi narazíte na další zamčené dveře s tlačítkem. Na něm tentokrát stiskněte pravou vnější (modrou) a vnitřní levou (žlutou) část.
 • Vejděte do místnosti, do přístroje před vámi vložte CD z inventáře a klikněte na klávesnici.
 • Zakreslete si taktéž symboly, které jsou zobrazeny na displeji (viz obrázek) !!!
 • Použijte přenosný portál a přeneste se do pouštní kolonie.

  Finále:

 • Jděte k malým jezírkům, respektive to komu holografickému, na jehož "dně" odšroubujte holografický přístroj (je dole na zemi).
 • Použijte přenosný portál a na jeho klávesnici zadejte sadu znaků určující jako cíl Ozgarovu loď (tyto znaky jste si zaznamenali z plavidla, kterým jste z Ozgarovy lodi dříve unikli - viz obrázek).
 • Známou cestou (po žebříku nahoru a pak doprava) jděte až k místnosti, v níž se Ozgar nachází.
 • Zapojte holografický přistroj, "vyfoťte" prázdnou chodbu a zobrazte ji pomocí holografického přístroje.
 • Položte na podlahu svůj přenosný portál a nastavte na něm slunce.
 • V malé chodbičce napravo se nachází oranžový panel (stejný jako ten, do nějž jste vložili CD). Nastavte na něm totožné znaky, které jste si z onoho panelu zaznamenali...

  Tím pošlete Ozgara na věčnost a zachráníte tak sebe i celý zbytek světa... ostatně jako vždycky.

 • Autor:
  Nejčtenější

  Star Wars Battlefront II
  Příběh nového Star Wars Battlefront 2 prý zvládnete za pět hodin

  Kampaň pro jednoho hráče bude sice intenzivní, ale také velice krátká. Podle producenta hry Davida Robillarda její dohrání zabere něco mezi pěti až sedmi...  celý článek

  Watch Dogs
  KOMENTÁŘ: Herní kauzy a pseudokauzy. Čemu věřit?

  Pokud pravidelně sledujete dění na herní scéně, jistě vám nebude dělat problém vybavit si nějaký prohřešek, trapas, nebo prostě „fail“, kterého se vůči...  celý článek

  Cook, Serve, Delicious! 2!!
  Ukažte Pohlreichovi, kdo je tady šéf. Recenze Cook, Serve, Delicious 2

  Gastronomie už pomalu proniká i do her. Druhý díl originální akční hry Cook, Serve, Delicious! 2!! je tak povedený, že pobaví i toho, koho vařit vůbec nebaví.  celý článek

  Legacy of Kain
  Bude nová hra ze série Legacy of Kain? Vývojáři něco naznačují

  Majitelé práv na dlouho opuštěnou značku Legacy of Kain začali na sociální síti sdílet obrázky upíra Raziela. Mohlo by to znamenat nový díl?  celý článek

  South Park: Fractured but Whole
  Pšoukání se časem omrzí i v South Parku. Recenze Fractured but Whole

  Populární seriál Městečko South Park se vrací v ambiciózním herním zpracování a ani tentokrát své předloze ostudu nedělá. Kromě třaskavé nálože záchodového...  celý článek

  Další z rubriky

  Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions
  Hopsavé RPG je zpět a krásnější. Recenze Mario & Luigi: Superstar Saga

  Netradiční, avšak stoprocentně funkční a zábavná kombinace RPG a hopsačky se ukázala jako recept na hit. Proč si tak nezopakovat díl, kterým to vše začalo?  celý článek

  Watch Dogs
  KOMENTÁŘ: Herní kauzy a pseudokauzy. Čemu věřit?

  Pokud pravidelně sledujete dění na herní scéně, jistě vám nebude dělat problém vybavit si nějaký prohřešek, trapas, nebo prostě „fail“, kterého se vůči...  celý článek

  The Orange Box
  Risk, který vyšel. Legendární The Orange Box oslavil desáté narozeniny

  Už je to deset let, co vyšel slavný The Orange Box od firmy Valve. Nápad vydat tři nové, zcela odlišné hry v jedné krabici, byl sice na první pohled šílený,...  celý článek

  Grafton Recruitment Praha
  Samostatná účetní

  Grafton Recruitment Praha
  Liberecký kraj
  nabízený plat: 30 000 - 40 000 Kč

  Najdete na iDNES.cz  mobilní verze
  © 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
  Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.