The Moment of Silence - 3. část návodu

  12:00aktualizováno  15. července 11:57
Pokud si nevíte rady, jak postupovat v napínavé německé adventuře od německého vývojářského týmu „House of Tales“, potom vězte, že jsme pro vás připravili tento podrobný návod, který vás jistě a bezpečně provede hrou od samého počátku až na konec.

The Moment of Silence – 3. část návodu

Herní karta
První část návodu
Druhá část návodu

5. října 2004.
Vydejte se doprava, tak dojdete až ke generátorů, od něj vlevo si nastupte do žlutého výtahu a zkuste odjet, nepůjde to. Před výtahem je panel, do kterého musíte zadat správný kód, ten lze sice najít v Oswaldově deníku na straně z 12. srpna, ale při vší úctě k překladatelům toto hry do češtiny se domnívám, že zmíněný záznam je zapsán špatně, neboť výtah podle této rady nešel zprovoznit a musela jsem hodně dlouho laborovat, než jsem na správný kód přišla experimentálně. Pokud jsem jen radu nepochopila, potom se tímto všem překladatelům omlouvám, ale ať už je to jak chce, popíši vám správní kódováni tak říkajíc „po lopatě“. Přibližte si kódovací panel, klikněte na zelené tlačítko, potom 5x klikněte na šipku vlevo nahoře a 10x na šipku vpravo dole, tak zadáte správný kód, otočte žlutým knoflíkem  The Moment of Silence - návod a odstupte od panelu. Nyní nastupte do výtahu a už vyjedete nahoru, jděte ke dveřím, zkuste zadat stejný kód, ale zjistíte, že tady nefunguje, dveře neotevřete, bude to zřejmě zcela evidentně, což zjistíte i sami, jiný naprosto odlišný systém. Sjeďte tudíž výtahem zpět dolů a vydejte se k výtahu vlevo v rožku. Zde už zadejte známý kód, zatáhněte za páku, tak sjedete dolů. Sejděte dolů po schodech prohlédněte si gumový člun, vraťte se k výtahu, zadejte známý kód a napravo stiskněte žlutý knoflík, tak výtah odešlete prázdný zpět nahoru. Vyčkejte chvíli, než se dveře výtahové šachty otevřou, pak vstupte dovnitř a uvnitř v koutku vlevo seberte potápěčskou výzbroj.

Slezte zpět po schodech dolů, nastupte si do gumového člunu, oblečte si potápěčskou výstroj a klikněte na silný prostřední sloup, tak k němu dojedete. Objeví se vám kurzor „potápění“, klikněte na něj, tak se ocitnete pod vodou, přibližte si výstražnou tabuli na sloupu, zjistíte že vše je pod vysokým elektrickým napětím, pákou si otevřete skříňku a přehoďte spínač, právě jste vypnuli elektrický proud. Vyplavte nahoru, vlezte do člunu a vraťte se ke kotvišti. Vylezte po schodech zpět k výtahu, přivolejte si ho, nastupte do něj a vyjeďte nahoru, známým způsobem zprovozněte žlutý výtah, kterým vyjeďte zpět nahoru ke dveřím, s jejichž otevíráním jste před chvílí neuspěli. Teď, když jste vypnuli proud je už otevřete, vstupte dovnitř, jste ve strojovně. Vlevo si prohlédněte všechny displeje, tak zjistíte, že tato základna je ve skutečnosti velice silný a výkonný vysílač, z dalšího panelu dostanete informaci, že je zaměřen na Severní Ameriku, prostřední panel potom ukazuje souřadnice N-50023 stupňů. Pravým tlačítkem myši klikněte na buben s kabelem v popředí, tak se dozvíte, že základna byla už postavena ve 20. století. Pod hasícím přístrojem vlevo u východových dveří seberte lano, vyjděte ven, sjeďte výtahem dolů a jděte znovu k výtahu v rožku, kterým sjeďte dolů ke gumovému člunu.

Nasaďte si potápěčskou výzbroj, jeďte k silnému sloupu 3, kde seberte plovoucí minu, může být i mírně pod hladinou. V animaci tak minu dopravíte nahoru, přivažte ne ni jeden konec lana, v animaci přivážete druhý konec na lano pro vstup do vzducholodi a vylezete dovnitř vzducholodě. Jděte do její zadní části, nahoře otevřete pákou poklop a vlezete si dovnitř. Vzducholoď přistane a nastane poplach, policajti vás hledají všude a na každém rohu, televize vysílá zprávu o zničení základny v Bermudách, no přece se vám ale podaří se dostat do Greenwich Village. Jděte k obchodu pana Huntingtona, ale máte smůlu, zrovna vychází z obchodu zatčen policajty, stačí na vás vykřiknout „světlo“, ale policisté poznají i vás a tak vás sbalí oba dva. V animaci pak budete ve vrtulníku převezeni do věznice a umístěni v cele.

6. října 2044 – věznice Alcatraz.
Z Petera Wrighta jste se tedy v okamžiku stali vězněm beze jména číslo 1478 a dozorci s vámi zacházejí doslova hůř, než s onucí. Poté co vás dva z dozorců seřvou, budete v animaci odvedeni na podivnou proceduru, po které vás ještě v reálu ve vaší cele bude brnět hlava a bolet zub, voperovali vám totiž do jednoho ze zubů sledovací zařízení, takže jste stále pod kontrolou. Jiný dozorce přijde zkontrolovat vaši celu, ale nezavírá za sebou mříže, vyjděte tedy na chodbu, dejte se doprava a promluvte si s vězněm jménem Brett. Jakmile z něj vytáhnete všechny dostupné informace, vydejte se doleva a promluvte si s důstojníkem Smithem. Proberte s ním všechny možné dotazy, musíte se ale hlavně zeptat na jeho pobyt na LUNAR 5, na to proč koktá a jiné intimnosti, tak zjistíte, že je bázlivý a nervózní. Vraťte se chodbou až na konec doprava, seběhněte dolů po schodech, všimněte si straky vpravo na zemi, pak jděte na druhou stranu dvora ke stromu, ale jakmile se přiblížíte ke zdi, budete varováni, že ještě krok a zastřelí vás, takže to těm prevítům funguje, prohlédněte si ještě strážní věž vpravo a zjistíte, že tam žádný strážný není. Vraťte se tudíž zpět do vaší cely a seberte ze stolku krajíc chleba, sedněte si na postel a vyčkejte, až se skončí nová prohlídka vaší cely (sedněte si pokaždé, když potřebujete vyjít ven, protože tak zůstávají mříže od cely otevřené). Vyjděte ven a znovu si promluvte s vězněm Brettem, vyčerpejte všechny otázky a zeptejte se ho, jestli by vám nepůjčil kečup, který má na stole, což s patřičným komentářem krkoun jeden odmítne.

Vyzvěte ho, aby šel s vámi na procházku po dvoře, dozvíte se, že na dvůr se smí jen po jednom a že on půjde jako první, vraťte se tedy zpět do vaší cely a usedněte na postel. Počkejte na další prohlídku vaší cely, po jejím skončení jděte do Brettovy kobky, ten je nyní pryč, takže si zblízka prohlédněte stůl a kečup si přivlastněte. Vraťte se do vaší cely, opět sedněte na postel, počkejte na další prohlídku a jakmile si dozorce odloží čepici na postel, nalijte mu do ní kečup. Nasadí si čepici na hlavu, vyjde ven a sáhne si na čelo, bude přesvědčen, že krvácí a protože je to nervóza, omdlí. Jděte k němu, seberte mu klíč a jděte doleva, kde si odemkněte mříž. Na okně visí na smyčce žlutá figurka, prohlédněte si okno a seberte ji, v inventáři se vám rozloží na smyčku a figurku, vyjděte ven, nezapomeňte zaklapnout mříž a dozorci, který je v bezvědomí klíč vraťte, tak se probere a odejde. Vraťte se do cely a jakmile budete moci hýbat kurzorem myši, použijte smyčku z inventáře na mříže, tak si v animaci vytrhnete zub, ve kterém máte zabudované sledovací zařízení, zub skonči ve vašem inventáři. Vyjděte znovu na dvůr, ujistěte se, že nastala noc, nalákejte straku na chléb a tak ji chytíte. V inventáři na ni zavěste zub, jděte ke stromu, straku použijte na noční oblohu, vrátíte se do středu dvora a straka odlétne. Vraťte se ke stromu a klikněte na něj, tak přelezete zeď a v animaci spatříte, jak si to straka odnesla za vás a vy se ocitnete ve vodě, přeplavete a jste opět svobodní, po skončení animace se ocitnete v Brooklynu, takže jste si tady pobyli pouhé dva dny.

8. října 2044.
Vydejte se ke kiosku Boba, promluvte si s ním a požádejte ho, aby vám daroval lístek na Mag vlak (Mag Train). Dá vám ho rád, lístek použijte v protější ulici na kurzor Mag vlak, tak se ocitnete v Greenwich Village. Vejděte do obchodu pana Huntingtona, vzpomeňte si, jak na vás při zatýkání zvolal „světlo“, jděte tedy ke křišťálovému lustru a seberte z něj v něm uschovaný klíček od Oswaldova trezoru. Poté vyjděte z obchodu ven a tak se automaticky přenesete na letiště, vejděte dovnitř a vydejte se k trezorům, přistupte k nim a použijte klíč na Oswaldovu schránku. Tak si vyzvednete všechny předměty, které jste si sem uložili, zjistíte ale, že máte na záznamníku zprávu od pana Huntingtona, přečtete si ji, ale není slyšet zvuk, jen vidíte, jak stařík pohybuje rty. No z toho moc moudří nejste, vraťte se tedy k taxíkům, udejte cíl cesty Brooklyn, potom kolem Bobova kiosku vejděte do parku. Na lavičce sedí vám dobře známý kytarista, ukažte mu váš záznamník a on z něj vyčte zprávu odečítáním ze rtů Huntingtona, je to varování, abyste se ihned zbavili vašeho záznamníku, podle kterého si bastardi mohou zaměřit vaši pozici. No to vás nenapadlo, ještě že tak, než se stačíte rozkoukat, v animaci se přiřítí několik aut a spustí střelbu, vás však nezasáhnou, jen kytarista to koupí a zemře. Zahodíte záznamník a dáte se na útěk, propadnete se však dírou, kde je odklopený poklop dolů do odpadních kanálů.

9. října 2044.
Jděte dopředu, odbočte doleva přes most, pokračujte dopředu dvěma postraními chodbičkami (kurzory „chodbička“), na konci seběhněte dolů ze schodů, projděte doprava dveřmi, nacházíte se ve FULTON ST.. Vpravo od dveří, kterými jste sem právě vešli je vypínač, klikněte na něj a tak si rozsvítíte světlo. Pokračujte dál a na konci seberte ze zdi mapu podzemních kanálů, poté se vraťte zpět, projděte dveřmi a vyběhněte zpět po schodech nahoru. Vraťte se k mostu, na kterém jste odbočovali, přejděte ho a tentokrát odbočte doleva. Vejděte před vámi do průchodu, ze země seberte botu, jděte stále dolů, tak přijdete ke dveřím, kterými projděte, teď se nalézáte na stanici metra Lafayette, kterou důvěrně znáte. Vydejte se vpřed až k vagónu, zkuste si promluvit s Charlie, ale není mu do řeči. Vstupte tedy dovnitř vagónu, pohovořte si s profesorem, proberte všechny dotazy, hlavně se přeptejte na Grahama Oswalda. Jděte dopředu do chodbičky vagónu, kde si promluvte s na zemi ležícím Grahamem. I s ním proberte vše, co lze, jen tak se dozvíte heslo k počítači u něj v bytě, jsou v něm souřadnice, poví vám o připraveném letounu a chce také vidět svoji ženu Deborah a synka Tomyho, máte je přivést sem, jen zde budou v bezpečí.

Graham ztratil mnoho krve, takže omdlí, v animaci potom spatříte byt Oswaldových, do kterého se nakvartýrovali policajti, sdělili jí, že má domácí vězení a nesmí s nikým a žádným způsobem komunikovat. Promluvte si znovu s profesorem, pak s Charliem, dozvíte se vše o jeho nyní už mrtvém kamarádovi, kytaristovi jménem Rodrigues, znovu si promluvte s profesorem a s Charlie, musíte opravdu vyčerpat všechny vaše dotazy. Tak se dozvíte i vše o dalším chlapci jménem Juri, stojí na nástupišti opřený o berlu u druhého konce vagónu. I s ním je nutno probrat všechny otázky, tak vám poví o tom, že by vám cestu ukázal, dokonce vás převedl přes tmavou část chodeb, ale ztratil prý botu. V inventáři spojte botu s nití, tak botku opravíte a dejte ji Juráku. Dostanete mapu a on vás převede přes tmavý úsek chodeb, kudy cestu zná jen on. Ocitnete se u silného potrubí, seberte jedno z prken, opřených o zeď, položte je na zábradlí vlevo, vylezte si na něj a otevřete si mříž nad vámi  The Moment of Silence - návod, vsoukejte se do takto vzniklého otvoru. V animaci vylezete šachtou po skobách až do 23. patra, ocitnete se na společném záchodku. Klikněte na dveře a škvírou ve dveřích potichu přivolejte Tomyho, který se pod dohledem stráží projíždí po chodbě na koloběžce. Sdělte mu šeptem, co má říci matce o hesle a počítači a že musí Deborah něco vymyslet, aby se dostali oba sem za vámi.

Tommy tedy mamince vše šeptem vyřídí, odveďte Deborah k počítači, tak získáte mapu se souřadnicemi. Poté jděte jako Deborah do dětského pokoje, přistupte ke krabici u okna a vezměte si pytlík s bonbóny s želatinovou náplní (Jumble pack), tyto ve vodě bobtnají. Poté jděte na záchod v bytě a nasypte bonbóny do záchodové mísy, chvíli počkejte, než nasají vodu a pak spláchněte, záchodová mísa musí přetéci. Vraťte se do pokoje a promluvte si se stráží číslo jedna. Proberte s ní všechny vaše dotazy a nakonec tomuto chlápkovi sdělte, že váš záchod v bytě je co chvíli ucpán právě tak, jako nyní a požádejte o povolení použít i s Tomym společný záchod na konci chodby. Strážci sice na to nemají stejný názor, ale nakonec vám to povolí, vyjděte tedy i s Tomym na chodbu a vstupte do místnosti se společným záchodem, předáte Peterovi mapu se souřadnicemi a všichni společně sestoupíte šachtou dolů zpět do podzemí. Tak se konečně Deborah i Tommy setkají se svým manželem a otcem Grahamem, pořádně si povykládejí, teď už jako Peter vystupte s vagónu, počkejte, až vám Deborah přijde poděkovat a rozloučí se s vámi, v animaci pak proběhnete chodbami a vylezete z kanálu přímo před vchodem na letiště a tak se ocitnete se soukromým letadlem Grahama na Aljašce.

10. října 2044.
Prohlédněte si díru v ledu, zjistíte tak, že zde někdo rybaří, poté se vydejte po cestě kolem rybářských sítí. Prohlédněte si postranní okno chalupy, uvidíte, že koncová šňůra od sítě vede do okna. Pokračujte dál a dveřmi vstupte do hostince ICE LAKE. Promluvte si s Eskymákem za pultem, požádejte jej o zboží, ale bez peněz neuspějete a na dluh nedává. Musíte se ho zeptat i na rybaření a na zvoneček, který dává signál, že něco zavadilo o návnadu, no někdy prý je to i falešný signál, protože potokem přitékají i kusy dřeva, pak vybíhá na kontrolu zbytečně. Jakmile si tedy vše oťuknete, vyjděte ven, všikněte si tryskových saní, ty by se vám hodily. Cože to říkal o tom falešném poplachu? Aha, jděte tedy dozadu za srub, dojdete k hromadě prken, jedno z nich vytáhněte a hoďte do potoka. Spatříte, jak si to Eskymák sype k díře v ledu, toho využijte a vraťte se do hospody. Přímo za pultem je krabička na klíče, klikněte na ni, tak ji otevřete a seberte z ní klíč od motorových sání, vyjděte ven a použijte ho na ty červené, tak odjedete k podivné stavbě, o které jste se též dověděli od Eskymáka. Slezte ze sání, otevřete přední kapotu, seberte kanystr z benzínem a hadru a vydejte se doleva, tak dojdete ke vchodu (ENTRANCE A), který je ale celý zavátý spoustami sněhu.

Postavte tedy na zem kanystr, použijte na něj hadru a zapalovačem ji zapalte, poodejdete a nastane výbuch, který vám umožní jít ke dveřím. Pohlédněte na kameru vlevo nahoře, ta si vás prohlédne a dveře se otevřou, vstupte do chodby. Jděte dopředu a na křižovatce chodeb vpravo uvidíte mrtvolu vojáka, před únikovými dveřmi. Prohlédněte si ji, zjistíte že se jmenoval Johnson, z kapsičky mu vytáhněte papírek a z ruky mu seberte CD disk. Když si papírek prohlédnete v inventáři, zjistíte, že na něm není nic napsáno. Pokračujte chodbou dopředu, projděte dveřmi do kontrolní místnosti, všimněte si pětidílného zeleného panelu, jehož jedna část vpravo poblikává červeně (to je ta vámi z provozu vyřazená věž na Bermudách a přistupte k počítači. Vyčerpejte všechny dotazy, dozvíte se tolik šílených informací a neuvěřitelných skutečností, že vás z toho bude hlava brnět. Mimo jiné zjistíte tak i to, že on, tedy počítač, je skutečným vládcem a pánem Světa, je to nelítostná bestie, která má na svědomí i smrt vaší manželky a syna při leteckém neštěstí, neboť letadlo zničil on jen proto, aby se zbavil jediné nepohodlné osoby. Míra vaší trpělivosti přetekla a plný nenávisti k tomuto šílenému počítači se vraťte zpět na křižovatka, tentokráte ale odbočte u Johnovy mrtvoly doprava ke dveřím. Na zámku těchto dveří jsou vyobrazeny jednotlivé kontinenty Světa, to bude tedy zřejmě vstupní kód, ale jak ho použít? V inventáři použijte na papírek od Johnsona zapalovač a přejíždějte jím po papírku, tak zjistíte, že jsou na něm sice slabě, ale přece jen viditelná písmena, při podrobném zkoumání si je přečtete, je tam napsáno NA, EU, AF, AU a SA, což jsou anglické zkratky pro jednotlivé světadíly.

Takže je to naprosto jasné, klikněte nejdříve na Severní Ameriku, poté na Evropu-Asii, Afriku, Austrálii a nakonec na Jižní Ameriku, kápnuli jste na to, dveře se otevřou, vyjděte po schodech nahoru a ocitnete se před obrovskou parabolickou anténou, před každou parabolou je panel, na kterém budete nastavovat souřadnice. Pomoc při řešení najdete na poslední straně Oswaldova deníku a na mapě souřadnic. Vpravo na zdi je označení 1, těchto parabol je celkem 5 (podle značení na zdech), obíhejte všechny vždy po bližších schodech doprava. V každém podchodu je mapa příslušného kontinentu, vaším úkolem teď bude nastavit všechny paraboly tak, aby směřovaly k Severní Americe. Všimněte si, že parabola 2 je nastavena na Severní Ameriku, na panelu zjistíte její parametry, je to 108. Zamyslete se nad tím ověřte si i další nastavení parabol, tak zjistíte, že jsou nastaveny Na Jižní Ameriku, Afriku, Austrálii, Severní Ameriku a Evropu-Asii. Jděte tedy k parabole 1 - Severní a jižní Amerika, na panelu používejte levou šipku a nastavte až na doraz hodnotu 006. Proběhněte chodbou k parabole 3 - Severní Amerika a Afrika, pravou šipkou až na doraz nastavte hodnotu 210. Jděte k parabole číslo 5 - Austrálie a Jižní Amerika, na panelu šipkou vlevo až na doraz nastavte hodnotu 294, teď přijde řada na parabolu 2 - Severní Amerika, tato má nastaveny souřadnice 108, to je správné, ponechejte je tak, u paraboly 4 - Evropa a Afrika nastavte šipkou doprava až na doraz hodnotu282, u paraboly 1 - Severní Amerika šipkou doleva až na doraz hodnotu 000 a u paraboly 3 – Severní Amerika pravou šipkou na doraz hodnotu 216.

 The Moment of Silence - návod

Tak se spustí animace, vypukne poplach, budete utíkat k počítači a zjistíte, že je vyřazen z provozu a nyní tedy hrozí start raket, které vám po přestavení parametrů dopadnou na hlavu. V reále se tedy rozběhněte ke dveřím, kde leží mrtvola Johnsona, dveře jsou nyní otevřeny, takže seběhněte dolů po schodech a odbočte doleva na můstek, po které utíkejte až na konec. Zjistíte, že rakety už budou za chvíli odpáleny, jsou zde tři záchranné moduly, z nichž jen jeden je funkční. Přistupte tedy k panelu modulu 3, prohlédněte si ho, zatáhněte za páku, tak si otevřete vstup do modulu, vlezte dovnitř. V kabině modulu zasuňte do mechaniky vpravo CD disk, uprostřed řídícího panelu je červená páka, zatáhněte za ni, na jejím rubu je červené tlačítko, které aktivujte dotekem, tak váš záchranný modul odstartujete. V animaci pak spatříte, že rakety si to míří na New York, v poslední chvíli však změní směr a zamíří si to na Aljašku, kde jejich výbuchy zničí řídící základnu, kterou jste naštěstí v záchranném modulu opustili. Spatříte ještě vlastní katapultování ze záchranného modulu, dosledujete záznam televizního přenosu a na počítači přijmete zprávu „Ahoj, jmenuji se Susan, ráda bych vás poznala“. Došlo vám, kdo a proč se to chce s vámi setkat?

Konec

Autor:

Největší světová herní výstava Gamescom 2019 se koná od 20. do 24. srpna v Kolíně nad Rýnem. Čeká nás opět řada nových oznámení a ukázek z nadcházejících titulů jako jsou Gears 5, Minecraft Dungeons a Zaklínač.

Nejčtenější

Chernobylite se chce svézt na popularitě seriálu. A asi mu to vyjde

Chernobylite

Havárie v Černobylu skrývala mnohem vážnější tajemství, než je známo. Tedy alespoň v podání připravované hry...

Jedna z nejočekávanějších her roku Death Stranding je čím dál záhadnější

Death Stranding

Jedna z nejočekávanějších her letošního roku se s každou další ukázkou stává záhadnější a podivnější – v tom nejlepším...

Neurážejte našeho bezpohlavního robota, vyhrožují herní komunitě

V Borderlands 3 můžete hrát za bezpohlavního robota.

Připravovaný titul Borderlans 3 si nemůže oddychnout od kontroverzních témat. Nejnovějším popraskem na internetu jsou...

Pět scén z her, které narazily na australskou cenzuru

South Park: Stick of Truth

O cenzurování videoher v Austrálii toho bylo napsáno již mnohé, málo se už však ví, že se v posledních letech situace...

Fanoušci upravili vzhled zaklínače, aby se podobal seriálové adaptaci

Zaklínač 3 – Geralt jako Henry Cavill

Tvůrci chystaného seriálu Zaklínač vycházejí z původních knih Andrzeje Sapkowského, nikoli jeho oblíbené videoherní...

Další z rubriky

Hades bude první hra, u které vyprší exkluzivita dohodnutá s Epicem

Hades

Epic Store bude brzy slavit první narozeniny, což znamená, že řada jeho exkluzivit konečně vyjde na Steamu. Vyplatilo...

Konec experimentům, Trine 4 se vrací ke kořenům série

Trine 4

Vyzkoušeli jsme si chystaný čtvrtý díl oblíbené plošinovky Trine. A ani jsme nemuseli, je to úplně to stejné jako deset...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz