Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

The Time Machine - 2. část návodu

  12:00aktualizováno  10. ledna 2001 11:13
Druhá část kompletního průvodce Walesova komplikovaného návratu z budoucnosti zpět do 19. století"". I tento díl je psán oblíbeným ""otázkovým"" způsobem, který by vám - čtenářům - měl pomoci se v něm mnohem snadněji orientovat.""

Poušť

Aaaargh! Jak mám tou pouští projít? Všude kolem je tekutý písek!
- Musíte používat magický klacík. Ten prozkoumá prostor před vámi a detekuje všechny pasti. Pouze však na vzdálenost asi dvou kroků!
- Správný směr vaší cesty je asi tento: Jděte dopředu ke kaktusu, projděte mezi ním a kameny (směrem doleva), pokračujte dále doleva, projděte mezi dalšími kameny, odtud jděte po kruhu a projděte mezi dvěma kaktusy, hned za nimi se obtočte kolem kamenů doprava a pokračujte rovně až do soutěsky mezi skálami.
- Na konci soutěsky se přeplazte malým průchodem u země (jednoduše stisknutím mezerníku).

Co to? Tady jsou Lemuři a pořád na mě útočí!
- Na tomto místě si doplňte jak život, tak Jad Garrul na maximum. Během soubojů využívejte rad, které jsou uvedeny na začátku tohoto návodu.
- Pistolí nebo kouzlem zlikvidujte prvního Lemura (doporučuji taktéž aktivovat ochranný štít).
- Přeskočte propast a vylezte na skálu nalevo, kde na vás čeká další Lemur. Toho opět zničte.
- Přeskákejte přes výklenky na skále až na druhou stranu, kde se země seberte Shell of Time. Do jeskyně nechoďte - nic dobrého vás tam nečeká.
- Pokračujte podél skály až k další propasti. Přeskočte na ostrůvek a dále na zadní výklenek ze skály, kde seberte Ulmorethovu lahvičku (Quartz Flask).
- Z pozice, kde stojíte, je velmi výhodné zabít posledního Lemura, který vám stojí v cestě. Natočte se směrem na jihozápad (tam se Lemur nachází, i když ho nevidíte) a střílejte...
- Přeskákejte po ostrůvcích až na pobřeží.

Na útesu uprostřed pláže přistála mořská panna a pořád na mě útočí!
- Ukažte mořské panně Ulmorethovu lahvičku (Quartz Flask) - přestane na vás útočit.
- Promluvte si s ní (5x) a pak seberte zbraň, kterou vám připravila - přenesete se zpět do Hourglass city.

Hourglass City potřetí

Celé město je teď s vámi ve válečném stavu, takže počítejte s tím, že na vás bude každý střílet. Buď se těmto útočníkům vyhněte, nebo je deharmonizujte (zabijte)... Mnohdy však únik před nepřítelem není možný - v takovém případě se bez použití zbraně neobejdete.

Ke vstupu na náměstí mi brání nějaký podivný přístroj...
- Musíte se pokusit požádat o pomoc Vel Subeka v Memory Sanctuary.
- Vstup do svatyně je však uzamčen, takže se nejdříve vydejte do chrámu.
- Shakendara, který na vás v chrámu zaútočí, zastřelíte nejlépe tak, že se budete krýt za sochou Khronose.
- Promluvte si s mladým strážcem před sochou (4x) - dá vám klíč od vrátek vedoucích na dvůr před Memory Sanctuary.
- Ze stolu ještě můžete sebrat Black Salt a Chronophore, což je nová účinnější zbraň.
- Utíkejte ke vstupu do svatyně Memory Sanctuary, vstupní dveře si odemknete klíčem.
- Vejděte do svatyně a požádejte Vel Subeka o pomoc s přístrojem na náměstí.
- Vraťte se k přístroji (Vel Subek vás bude následovat). Na místě Vel Subek načas stroj deaktivuje, vy ho však během této chvilky musíte vyřadit z provozu.
- Přistupte ke stroji, francouzákem odstraňte přední panel a trochu útrobách stroje porýpejte (mezerník) - ten pak exploduje.

The Time Machine Stroj je zničen. Jak se ale dostanu do paláce?
- Nejdříve je zapotřebí odstranit oba dva strážce před vchodem. Výhodné střelecké postavení je znázorněno na obrázku.
- Abyste otevřeli vstupní palácové dveře, je zapotřebí současně zatáhnout za páčky po stranách dveří. S tímto úkolem vám pomůže Ashamira - jakmile napočítá do tří, zatáhněte za páku napravo.

Jsem uvnitř paláce. Co teď?
- Zničte vládce Hierarcha. Výhodné je krýt se za jedním ze sloupů vedle trůnu.
- Vejděte do sféry a vezměte si do ruky Ulmorethovu lahvičku (Quartz Flask) - tím zastrašíte Lemura, který by vás jinak nemilosrdně ze sféry vyhazoval.
- Dotkněte se obou krystalů v jeskyni (jeden je v přední části jeskyně, jeden v zadní) - naučíte se dvě nová a velmi užitečná kouzla (The Mermaid Song a Chronomatic Armour).
- Venku přes sférou ještě můžete ze stolu sebrat Black Salt Gem.

Jak najdu tajný vchod do cely s králem Ulmorethem?
The Time Machine - Na stěnách místnosti se nachází čtyři obrazce s přesýpacími hodinami. Tyto obrazce znázorňují strážce (Adhamid), starce (vissahid), mladíka (effahid) a Shakendara (viz obrázek).
- Otočte přesýpací hodiny pod těmito obrazci ve výše zmíněném pořadí (hint lze nalézt na jednom ze svitků ve Vel Subekově laboratoři) - otevře se tajný vchod.
- Vejděte do cely, kde si promluvte s Ulmorethem (2x).

Doly pod Shakendarským klášterem

Seběhněte po schůdcích podél skály dolů k obrovským dveřím. Ty odemkněte Shakendarským klíčem.

Co mám v dolech dělat?
- Nejdříve zničte útočícího shakendara. Je výhodné krýt se za rohem zdi.
- Přistupte k ovládacím panelům a stiskněte páčku 1 (viz obrázek), čímž uvedete mechanismy v dole do provozu.
The Time Machine - Použijte panel 2 - získáte kontrolu nad robotem. Prozatím s ním jen trochu couvněte.
- Stiskněte páčku 3, čímž otevřete most.
- Pomocí panelu 2 opět ovládněte robota a najeďte s ním na otevřený most - robot se zřítí.
- Páčkou 3 most opět zavřete a přeběhněte po něm až k výtahu. Před výtahem se nachází vagón, na kterém se můžete dostat do kláštera.

Jenže ten vagón je nějak zaseklý. Jak ho uvolním?
- Vagón uvolníte za pomoci robota, který se nachází o patro výš.
- Nejdříve ale výtahem sjeďte do dolního patra (stiskněte tlačítko na zadním pravém sloupci).
- Dole si můžete promluvit s několika otroky, hlavně ale najděte na podlaze rozplácnutého robota a z jeho trosek seberte disrupter - součást ovládacího zařízení robota.
- Vyjeďte výtahem o dvě patra nahoru (tlačítko na levém zadním sloupci) až k dalšímu robotovi. Přibližte se k němu a použijte disrupter - robot uhne z cesty.
- Projděte chodbou až k ovládacímu zařízení. Pomocí něj zajeďte s robotem do výtahu.
- I vy nastupte do výtahu a sjeďte s ním o patro níž. Zde vystupte a jděte k dopravním vozíkům, které se nachází nalevo od výtahu.
- Jakmile k vám zespoda jeden vozík dorazí a zastaví se, naskočte na něj a on vás vyveze o patro výš, kde zase urychleně vyskočte.
- Pomocí ovládacího panelu s robotem vyjeďte z výtahu až k vagónu a trochu ho zezadu popostrčte - vagón se uvolní a sjede o kousek níž.
The Time Machine - Přivolejte si výtah (červené tlačítko nalevo ode dveří) a sjeďte o patro níž.
- Nyní musíte do vagónu naskočit a to tak, že si opět počkáte na dopravní vozík, rychle na něj naskočíte, otočíte se s postavou doleva (viz obrázek) a rychle z vozíku seskočíte do vagónů.

Shakendarský klášter podruhé

Kde a jak aktivuji plošinky nad propastí před klášterem?
- Ze všeho nejdříve rychle vyskočte ven z vagónu a zničte dotěrného shakendara.
- Otevřete bledě modré dveře (nacházejí se hnedle za rohem) a vejděte do kontrolní místnosti, kde zničte dalšího shakendara.
- Pomocí páčky na zadním panelu aktivujete plošinky a umožníte tak Ashamiře a Ulmorethovi dostat se do kláštera.
- Na jednom z dalších panelů si můžete prostřednictvím bezpečnostních kamer prohlédnou některé lokace v klášteře a zjistit tak, co vás na nich čeká.

Ashamira se pořád nemůže do kláštera dostat - v cestě jí stojí nějaký robot!
- Vběhněte do místnosti Chronomancerů - zde vás bude očekávat souboj s jedním ze shakendarů. Navíc nebudete moci využívat zbraní, pouze kouzel.
- Tento souboj bude obzvláště tuhý - nejdříve si aktivujte chronomantický štít (Chronomantic Armour) a kouzlo na ochranu Jad Garrul (The Veil of Nautilus). V případě potřeby tyto kouzla obnovujte. Na shakendara útočte kouzlem De-harmonizer. Během souboje ještě používejte předměty na doplnění zdraví a Jad Garrul.
- Po souboji můžete v místnosti sebrat jeden SandGlobe a Black Salt Gem.
- Jděte do levé části místnosti, kde vystupte po schůdcích ke dveřím a otevřete je.
- Pomocí ovládacího zařízení se zmocníte robota, se kterým se přibližte k druhému robotovi, jenž blokuje vchod do kláštera. Zaútočte na něj (CTRL) - po chvíli oba roboti explodují tím uvolní cestu.
- Spolu s Ashamirou a Ulmorethem pak vejděte do velkých ocelových dveří...

Ten rošťák Tetradon zajal Ashamiru. Co mám dělat?
- Nejdříve je nutné létajícího robota vyřadit z provozu.
- Urychleně se rozběhnete do malé místnůstky, která se nachází v zadní části tohoto prostranství.
- Nejdříve zničte shakendara, pak si povšimněte malých páček, které se nachází v každém rohu místnosti.
- Stiskněte všechny čtyři páčky, čímž se zbavíte létajícího robota.
- Po krku vám teď půjde sám Tetradon - toho si nevšímejte a snažte se mu uniknout.
- Utíkejte k celám s Ashamirou a Ulmorethem. Ty se snažte co nejrychleji osvobodit (zatočením s koly u cel směrem doleva) - pokud se vám po podaří, Tetradon se vzdá a unikne tajným východem.

Jak otevřu tajnou chodbu, kterou Tetradon unikl?
- Při animaci úniku Tetradona je nutné si všimnout, které páčky stisknul. Dále ihned po osvobození uslyšíte zvuky varhan - i ty je nutné si zapamatovat. Jistě se vám to nepodaří napoprvé - celou situaci si tedy můžete nesčetněkrát zopakovat pomocí přístroje uprostřed místnosti, ke kterému vystoupáte po malých schůdcích.
The Time Machine - Zde je přesný postup, jak otevřít tajný vchod (s využitím obrázku): Stiskněte páčky 1 a 2. Pak zahrajte na varhany v místech 3, 4, dvakrát v místě 5 a nakonec v místě 6.

Jak mám aktivovat portál v hlavní místnosti?
- Nejdříve musíte portál pro aktivaci připravit a to tak, že se dotknete všech dvanácti bílých soch po stranách místnosti. Ovšem pozor! Tři z těchto soch jsou výbušné - pokud ale máte plné zdraví, neměly by vám smrtelně ublížit.
- Stoupněte si před portál, aktivujte kouzlo "Voyage of the Arch" a portálem projděte...

Finále (pobřeží, jeskyně s krystaly a Walesova laboratoř)

- Na pobřeží si promluvte s mořskou pannou na útesu a pak projděte skalnatou branou nalevo.
- V jeskyni jděte dopředu ke křišťálovým sloupům - zastaví vás Tetradon a bude po vás chtít klíč. Nedávejte mu ho, naopak se rozběhněte ke křišťálovým sloupům. Na jeden ze sloupů musíte použít bílý klíč (The Foam Key). Bohužel, ten pravý sloup je při každém spuštění hry jiný, takže to holt budete muset zkoušet dokud na ten pravý sloup nenarazíte (proto si před tímto okamžikem doporučuji uložit pozici).
- Ve své laboratoři se musíte celkem třikrát přiblížit ke světlému, částečně průhlednému sloupu. Nejdříve se objeví Tetradon - toho musíte zničit. Podruhé se objeví Khronos - s tím si nejdříve promluvte a pak ho... zastřelte! Tedy, lépe řečeno - de-harmonizujte, aby to neznělo tak drasticky. Při třetím přiblížení ke sloupu se spustí závěrečná animovaná sekvence...

Svět je zachráněn, Wales tím pádem taky a vy... ne aby vás někdy napadlo pouštět se do výroby podobně šíleného stroje! Sami vidíte, jak by to nakonec s námi mohlo dopadnout.

Autor:


Témata: Robot, Socha


Nejčtenější

Civilization III
Třetí díl kultovní Civilization je dočasně zdarma. Nepropásněte ho

Využijte časově omezené nabídky a zařaďte si starší, ale stále skvěle hratelný třetí díl Civilizace do vaší steamové knihovny úplně zdarma.  celý článek

Fire Emblem Warriors
RECENZE: Ve Fire Emblem Warriors sekáte nepřátele po desítkách najednou

Ve Fire Emblem Warriors budete na bojišti rozsévat smrt jako nepřemožitelný hrdina nebo hrdinka. A to vše umocněné přepálenými animacemi zdrcujících úderů.  celý článek

The Orange Box
Risk, který vyšel. Legendární The Orange Box oslavil desáté narozeniny

Už je to deset let, co vyšel slavný The Orange Box od firmy Valve. Nápad vydat tři nové, zcela odlišné hry v jedné krabici, byl sice na první pohled šílený,...  celý článek

Call of Duty: WWII
Američan na webu prodával kradené kopie Call of Duty: WW2

V americké Indianě byl zatčen muž za přeprodávání fyzických kopií dosud nevydané hry Call of Duty: WWII.  celý článek

Grand Theft Auto 5
Jakým typem hráče jste?

Stejně jako se hry dělí do mnoha různých žárů, z nichž každý má svoje specifické publikum, dělí se do kategorií i hráči. Vzájemné nepochopení těchto skupin pak...  celý článek

Další z rubriky

Gabe Newell
Gabe Newell se díky Steamu zařadil mezi 100 nejbohatších Američanů

Slavný ředitel firmy Valve patří podle magazínu Forbes mezi stovku nejbohatších Američanů.  celý článek

Mafia: The City of Lost Heaven
Legendární první Mafia je opět v digitální distribuci

Fanoušci nejpopulárnější české hry všech dob si konečně zase mohou koupit její digitální kopii.  celý článek

Wolfenstein: The New Order
Která střílečka vás za poslední léta bavila nejvíc?

Napište nám, která střílečka vás za poslední léta bavila nejvíc a proč. Na vaše odpovědi se těšíme v diskuzi pod článkem.   celý článek

Avokádové quacamole
Avokádové quacamole

Rychlovka, kterou zvládne a miluje každý.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.