Syberia - návod #1

  12:00aktualizováno  16. července 4:51
V naší bohaté sbírce návodů nemůže chybět ani průvodce špičkovou výpravnou adventurou Syberia. Kompletní popis cesty Kate Walkerové za vynálezcem Hansem Voralbergem jsme rozdělili do dvou částí, z nichž tato první nás zavede do alpského městečka Valadilene a německou univerzitu Barrockstadt. Nechybí ani dokreslující obrázky.

V bohaté sbírce návodů na BonusWebu samozřejmě nemůže chybět ani kompletní průvodce špičkovou výpravnou adventurou Syberia (recenze, interview). Kompletní popis cesty Kate Walkerové za vynálezcem Hansem Voralbergem jsme rozdělili do dvou částí, z nichž tato první nás zavede do alpského městečka Valadilene a německou univerzitu Barrockstadt.

Syberia

Městečko Valadilene:

 • V recepci přistupte k recepčnímu stolku a prozkoumejte jej. V detailním pohledu ze stolku seberte natahovací klíček a vložte jej do panáčka u zvonku, čímž ho natáhnete. Nakonec stiskněte červené tlačítko vedle zvonku, čímž přivoláte recepčního.
 • Promluvte si s recepčním, který vám řekne, že máte rezervovaný pokoj č. 6.
 • Pokuste se zdvihnout svůj kufr, položený na podlaze, ale už nemáte dost sil. Požádejte tedy o pomoc recepčního, který vám ho do pokoje odnese.
 • Ve svém pokoji přistupte k nočnímu stolku a seberte z něj poštu - je to fax od vašeho šéfa Marsona. Asi by bylo dobré informovat ho o tom, že se případ trošku zkomplikoval.
 • Vytáhněte mobil (z inventáře) a zavolejte do kanceláře (vyhledejte v seznamu číslo do kanceláře a klikněte na tlačítko „Send“) - šéf vám poví, ať navštívíte notáře a že vám pro něj posílá fax.
 • Sejděte dolů do recepce, kde si opět promluvte s recepčním. Tentokráte již budete mít na výběr více témat. Vyčerpejte všechna témata, hlavně téma „Mission“, po níž vám recepční předá fax pro notáře Alfoltera.
 • Pozn.: z nástěnky v recepci hotelu můžete sebrat leták, informující o historii rodiny Voralbergových.
 • Vyjděte z hotelu ven na hlavní ulici a jděte po ní neustále doleva až před vysoký dům, u jehož hlavního vchodu je na zdi zavěšený automaton. Vložte mu do ruky fax č. 2 (ten pro notáře), stiskněte páčku na jeho hrudi (sníží se mu hlava) a nakonec stiskněte páčku po jeho pravé straně - notář si pomocí automatona fax prohlédne a vpustí vás dovnitř.
 • Projděte čekárnou do notářovy pracovny, kde se po vyzvání posaďte na židli před stolem. Od notáře obdržíte dopis od zemřelé Anny Voralbergové, z nějž se dozvíte, že její bratr Hans, jenž byl považován za mrtvého, žije. Existuje tedy nový dědic, kterého musíte najít.
 • Notář vám doporučí návštěvu továrny a hřbitova, kde údajně mělo být v rodinné hrobce uloženo Hansovo tělo.
 • Pozn.: z lavečky před domem notáře můžete sebrat místní noviny.

  Syberia

  Hřbitov:

 • Od notáře se vydejte zpět směrem k hotelu (kousek před hotelem vám zavolá přítel Dan, po pravé straně je vstup do areálu Voralbergovy továrny) a pokračujte ulicí dál až ke hřbitovu.
 • Na hřbitově se dejte alejí nalevo od kostela, kudy dojdete až k hrobce Voralbergů. Ta je však zamčená. Stejně tak je zamčený i hlavní vchod do kostela, takže kostel obejděte zprava.
 • Zde se nachází v tuto chvíli nefunkční výtah a vedle něj skříňka s ozubenými koly, kterou budete muset zprovoznit.
 • Vraťte se do recepce hotelu a jděte dozadu k místu, kde si během vašeho příjezdu hrál Momo. Z podlahy vedle stolu a ze stolu samotného seberte celkem čtyři malá ozubená kola.
 • Na hřbitově do skříňky vedle výtahu nasaďte všechna ozubená kola (viz obrázek) a stiskněte páku po pravé straně skříňky - zprovozníte tak výtah a vyjedete nahoru do zvonice. Zde se nachází automaton, k jehož zprovoznění potřebujete získat speciální kartu, kterou mu vložíte do slotu v zádech.
 • Sjeďte výtahem dolů a jděte až dozadu za kostel, odkud vstupte dveřmi do abbého komůrky.
 • Zde se pokuste otevřít šuplíky kredence, ale jsou zamčené. Proto prozkoumejte krucifix na stěně za malým oltářem, odsuňte jej a z objevené skrýše seberte klíček.
 • Prozkoumejte kredenc a vložte klíček do zámku v pravé horní části kredence - tím šuplíky odemknete.
 • Otevřete a prohledejte všechny šuplíky - měli byste v nich najít celkem čtyři barevné děrované kartičky. Kromě toho, když otevřete prostřední šuplík, zatočte velkým šedým klíčem po pravé straně kredence - otevře se též skrytá zadní část šuplíku, v níž naleznete zpověď abbého a velký klíč od Voralbergovy hrobky.
 • Nyní vyjeďte výtahem nahoru na zvonici, prozkoumejte automatona a vložte mu do zad postupně všechny děrované karty - jedna z nich způsobí, že automaton na Voralbergově hrobce smekne svůj klobouk.
 • Jděte k hrobce, prozkoumejte klobouk a vložte do něj Voralbergův klíč - tím se hrobka otevře.
 • Vstupte do hrobky a otevřete přihrádku s rakví Hanse Voralberga. Prozkoumejte rakev - zjistíte, že je prázdná a najdete v ní jen zvukový cylindr a výstřižek z novin. Obojí seberte.

  Syberia

  Voralbergova továrna:

 • Na věšáku v notářově čekárně se nachází klíč od vstupních vrat do Voralbergovy továrny. Seberte jej.
 • Prozkoumejte vstupní bránu do areálu továrny (je na hlavní ulici). Součástí brány je další automaton. Do jeho horní části vložte klíč od notáře, klíčkem v dolní části zatočte a nakonec zatáhněte za malou páčku uprostřed - brána se otevře.
 • Ihned za branou je křižovatka chodníků, které vedou - vyjma příchozí cesty - do čtyř směrů. Chodník doleva vede do samotné továrny, chodník doprava k domu Voralbergů a prostřední dva chodníky k vlakovému nádraží a na rampu.
 • Nejdříve zamiřte do továrny. Ve výrobní hale vyjděte po kovových schůdcích na horní ochoz, kde dveřmi vstupte do pracovny Anny Voralbergové. Syberia
 • Prozkoumejte její pracovní stůl a pročtěte si všechny dokumenty - dozvíte se jednak o špatné finanční situaci továrny a také o tom, že Anna byla s Hansem v neustálém kontaktu a chystala se s pomocí vlaku a jistého automatona Oskara za Hansem odcestovat.
 • V kanceláři ještě prozkoumejte skříň po pravé straně. Na horní poličce je několik knih a za jednu z nich lze zatáhnout. Učiňte tak - uprostřed skříně se objeví hrací skříňka s hudebním cylindrem. Místo něj do skříňky vložte zvukový cylindr z Hansovy hrobky - budete svědky pozoruhodného záznamu rozhovoru mezi Annou a Hansem.
 • Po přehrání cylindru se horní část hrací skříňky, s postavami Hanse a Anny, uvolní. Seberte ji.
 • Vraťte se do přízemí výrobní haly a pokračujte do leva (obdržíte telefonát od vaší matky) a dále malými dvířky do místnosti, v jejímž středu je zavěšen automaton Oskar. Za ním se nachází mechanismus, kterým ho spustíte dolů. Učiňte tak.
 • Promluvte si s Oskarem, hlavně na téma „Production“ - požádá vás o vyrobení nohou, které mu scházejí, a předá vám svou výrobní děrovanou kartu.

  Syberia

  Výroba Oskarových nohou:

 • Nejdříve je nutné uvést celou továrnu do provozu. Učiníte tak ve strojovně, což je místnost, do níž vede vchod z pravé zadní části výrobní haly. Zde nejdříve zatáhněte za řetízek v pravé části stroje (čímž vpustíte automatovou myš do bubnu) a posléze za páku, umístěnou na podlaze.
 • Vyjděte ven z továrny a na křižovatce chodníků se vydejte na rampu. Zde si na jednom ze sloupů povšimněte malé páčky, za niž zatáhněte - jeřáb přenese připravenou nádrž do továrny.
 • Vraťte se do výrobní haly a v její levé části (před vstupem do místnosti s Oskarem) aktivujte automatizovaný vozík - ten odveze nádrž s materiálem k výrobní lince.
 • Nyní již přistupte k ovládacímu panelu, který se nachází na můstku nalevo od kanceláře Anny Voralbergové.
 • Do slotu uprostřed panelu vložte Oskarovu kartu a z šesti páček napravo stiskněte první zprava v dolní řadě (rozsvítí se červená kontrolka). Nakonec páčkou nalevo nastavte správný materiál (podle vzorkové barvy - tou je světle hnědá) a stiskněte černou páčku napravo od slotu - tím výrobní proces spustíte. Pokud jste zvolili špatný materiál, Oskar vámi vyrobené nohy nepřijme.
 • Zajděte k výrobnímu pásu pro vyrobené nohy a odneste je Oskarovi - ten se okamžitě odebere do svého vlaku na nádraží.
 • Stejně tak i vy zamiřte na nádraží a nastupte do mechanického vlaku, který zde stojí na kolejích. Uvnitř již najdete Oskara, takže si s ním znova promluvte, především na téma „Mission“ - dozvíte se, že k cestě vlakem potřebujete jízdenku.
 • Vystupte z vlaku a přistupte k nedaleké pokladně. Zde již stojí Oskar, takže si s ním promluvte opět na téma „Mission“ - dostanete od něj jízdenku a nepotvrzené povolení k odjezdu. Toto může potvrdit pouze místní notář, nicméně ten je unaven a nikoho nepřijímá. Na stole v jeho čekárně je ale razítkovací mechanismus. Bohužel - není v něm žádný inkoust.

  Syberia

  V domě Voralbergových:

 • Vydejte se před Voralbergův dům. Hlavní vchod je zamčený, takže jděte dozadu do zahrady. I zadní vchod domu je zamčený, nicméně pod okny stojí automatický žebřík. K jeho zprovoznění však potřebujete klíč.
 • Pokračujte doprava do parku. Na první křižovatce (u zahradnice) se dejte doleva a dále k malé fontánce mezi živým plotem. Fontánku prozkoumejte - naleznete v ní klíč.
 • Vraťte se k mechanickému žebříku a použijte na něj klíč. Pak po žebříku vylezte až na půdu.
 • Na půdě otevřete starý psací stůl - naleznete v něm inkoust a deník Anny Voralbergové. Obojí seberte a deník si pročtěte.
 • Na opačné straně půdy je tmavý kout. V horní části obrazovky je patrná zhaslá žárovka s táhlem. Zatáhněte za něj, čímž žárovku rozsvítíte. V té chvíli narazíte na Moma. Promluvte si s ním - předá vám tužku s papírem a bude po vás chtít obrázek mamuta.
 • V místě, kde jste rozžínali žárovku, je na dřeveném trámu rytina mamuta (viz obrázek). Prozkoumejte ji a použijte na ni papír s tužkou - tím ho obkreslíte.
 • Předejte nákres mamuta Momovi, kterého pak sledujte přes celé městečko až k malé brance za domem notáře. Přistupte k brance a pokračujte dále přes les až k místu, kde bude Momo sedět na kameni.

  Hansova tajná jeskyně:

 • Znova si promluvte s Momem - dozvíte se, že by tu někde měla být jeskyně, kam Hans chodíval. Všude kolem je ale jen voda.
 • Vyjděte nahoru k hrázi a pokuste se ji otevřít - nebudete na to mít dost sil. Poproste tedy o pomoc Moma. Ten má naopak síly tolik, že při otevírání hráze rukojeť zlomí.
 • Seberte zlomené dřevo a vraťte se o pár lokací nazpět, respektive k místu, kde je na břehu rozbitá loďka. Na její pádlo použijte kus dřeva, čímž si ho přitáhnete, ale fajnová Kate jej odmítne sama sebrat. Opět tedy požádejte o pomoc Moma, který pádlo odnese pod hráz. Zde ho znova požádejte o pomoc, načež Momo otevře hráz.
 • Vydejte se k místu kde dříve protékala řeka a které je teď po otevření hráze suché. Projděte přes koryto až k nedaleké jeskyni. Vstupte dovnitř a na konci jeskyně naleznete na zemi ležet starou panenku mamuta. Seberte ji.

  Zprovoznění vlaku:

 • Zpět ve městečku jděte do domu notáře a v čekárně prozkoumejte pracovní stůl - objevíte na něm razítkovací automat. Otevřete malý uzávěr v jeho horní části a nalijte do něj inkoust. Pak na podložku na stole položte povolení k odjezdu vlaku a stiskněte velké červené tlačítko.
 • Orazítkované povolení seberte a odneste jej Oskarovi do vlaku na nádraží.
 • Vlak ale ještě není připraven k odjezdu - je třeba ho „natáhnout“. To učiníte pomocí natahovacího zařízení, které se nachází v pravé dolní části nádraží. Zařízení má dva ovládací prvky - kolo a páku. Nejdříve zatočte kolem, pak zatáhněte za páku a jakmile se mechanismus lokomotivy „natáhne“, opět zatočte kolem.
 • Ve vagónu vlaku je jedna místnost s dvěmi vitrínkami a podstavcem uprostřed. Na podstavec položte vrcholek hrací skříňky se soškami Anny a Hanse, na podstavec na stolku napravo položte panenku mamuta a na horní poličku skříňky položte dva zvukové cylindry.
 • Nyní je již vše připraveno k odjezdu. Předejte Oskarovi jízdenku a vyrazíte na cestu.

  Univerzita Barrockstadt:

 • Po příjezdu na univerzitu si ve vlaku promluvte s Oskarem - zjistíte, že je vlak zapotřebí natáhnout.
 • Vystupte z vlaku a dobře si projděte celý nádražní skleník. Narazíte zde na přednostu stanice, stojícího u vodního kanálu. Promluvte si s ním o všem možném, hlavně na téma „Mission“ - dozvíte se, že natahovací zařízení pro vlak by mohlo být u nedaleké velké Zdi.
 • Jelikož je východ z nádraží prozatím uzamčený, vydejte se podél kolejí směrem k velké Zdi. Nedaleko od ní Kate objeví natahovací zařízení, k němuž bude muset vlak nějakým způsobem dopravit.
 • Po návratu na stanici na vás zavolá Oskar, takže se za ním vydejte do kupé vlaku. Dozvíte se od něj, že si s vámi přejí mluvit rektorové univerzity.
 • Odejděte tedy z nádraží hlavním vchodem (přes most) a zamiřte směrem k univerzitě. Ve vstupní hale univerzity se dejte doleva a vejděte do dveří na konci chodby. Uvnitř si promluvte s triem rektorů, od nichž se dozvíte jedinou věc - musíte svým vlakem co nejrychleji uvolnit nádraží.

  Odtažení vlaku:

 • Vraťte se před nádraží a zamiřte dolů k přístavu, kde se nachází loď s postarším manželským párem cizinců. Promluvte si s nimi a požádejte je o pomoc - přislíbí vám odtáhnout váš vlak k natahovacímu mechanismu za 100 dolarů.
 • Kde ale vzít peníze? Zajděte za rektory univerzity a zeptejte se jich na peníze - nabídnou vám obchod. Pokud dokážete opravit hudební pavilónek, stojící na nádvoří univerzity, dostanete svých 100 dolarů.
 • Zajděte se tedy na pavilónek podívat - zjistíte, že hudebníci jsou automatoni, dílo Hanse Voralberga. Nicméně vstupní dveře do pavilónku ovládá váhový mechanismus, na jehož jedné straně je něco jako vejce a na straně druhé podobné vejce chybí.

  Syberia

  Získání druhého vejce:

 • Na chodbě univerzity potkáte muže v bílém plášti - profesora Ponse. Promluvte si s ním hlavně o Hansovi a o ptácích - dozvíte se, že se profesor zajímá o Hansovu panenku Mamuta (tuto záležitost vyřídíme později) a taky to, že ve skleníku žije zvláštní druh ptáků - Amerzonské kukačky. Jejich vece by se nám mohlo hodit.
 • Pons nás odkáže na knihovnu, takže se do ní ihned vydejte (dveře do ní vedou z protější chodby, směrem k rektorům). Uvnitř seberte ze stolu (je špatně vidět - viz obrázek) knihu o Amerzonských kukačkách, z níž se dozvíte, že se živí Sauvignonskými hrozny a že tyto jsou pěstovány na Barrockstadtské univerzitě. (nové téma v rozhovorech)
 • Zaskočte na nádraží, kde si promluvte s přednostou stanice o Sauvignonu - ten vše zapře a odejde na nedaleký můstek. Vydejte se za ním a opět se ho zeptejte na Sauvignon - tentokrát vás přednosta odkáže na profesora Ponse.
 • Vydejte se tedy za Ponsem a i jeho se zeptejte na Sauvignon - Pons vás pro změnu pošle za rektory.
 • Promluvte si tedy i s trojicí rektorů o Sauvignonu - dozvíte se, že jej skutečně pěstují na malé zahrádce za stanicí, a že se o ně stará sám přednosta.
 • Ještě si o hroznech pohovořte s Ponsem a pak sypte přímo za přednostou a konfrontujte ho se vším, co jste zjistili. Přednosta povolí a půjde otevřít bránu, vedoucí na malou zahrádku.
 • Vydejte se za přednostou k zahrádce (přes most na druhou stranu kolejiště a pak po chodníku doleva do „džungle“). Ta již bude otevřená, takže do ní vejděte a z keříků z její zadní části utrhněte pár sauvignonských hroznů.
 • V dolní části nádraží - v místě, kde vede žebřík někam vysoko pod střechu skleníku, je na zemi hejno Amerzonských kukaček. Použijte na ně hrozny, čímž je odlákáte a můžete vylézt po žebříku co nejvýš to půjde. Zde objevíte orlího automatona a v něm hnízdo s několika vejci. Jedno z nich - to největší - patří Amerzonské kukačce, jenže je příliš daleko a vy na něj nedosáhnete.
 • Je na čase pochlubit se profesorovi Ponsovi s vaší mamutí panenkou. Vyzvedněte si ji tedy ve vlaku a odneste ji profesorovi (cestou obdržíte od přednosty láhev vína) - ten bude nadšen a okamžitě ji odejde studovat do vedlejší laboratoře. Syberia
 • Vydejte se též do laboratoře, kde prozkoumejte skříňku nalevo ode dveří - naleznete v ní další zvukový cylindr. Dále prozkoumejte jeden z pracovních stolků v místnosti a seberte z něj držák zkumavek.
 • S držákem se vydejte k hnízdu s kukaččím vejcem a pomocí něj ho seberte.
 • Odeberte se k hudebnímu pavilónku na nádvoří univerzity, prozkoumejte dveře a do pravé misky vah vložte kukaččí vejce. Pak zatočte kolem - tím dveře otevřete.
 • Vejděte do nitra pavilónku a po žebříku slezte do podzemní strojovny. Zde stačí zatáhnout za velkou páku a mechanický hudební megastroj se rozjede.
 • Po zprovoznění stroje si zaskočte za rektory pro odměnu a s penězi spěchejte k loďce s manželským párem. Hoďte jim peníze a oni vám hodí klíč od zdymadla, které musíte otevřít a tím dovolíte lodi vplout do nádražního kanálu. Hozený klíček se povaluje na dláždění, takže ho seberte.

  Dokončení odtažení vlaku:

 • Vydejte se podél kanálu na nádraží až ke starému ovládacímu panelu zdymadla.
 • Nejdříve si přečtěte informační cedulku, na níž je napsáno, že v případě problémů máte zavolat na číslo 2766-6742. Jenže telefon na ovládacím panelu je rozbitý.
 • Použijte tedy váš vlastní mobil. Vytočte na něm toto číslo a postupujte dle rad operátorky - nejdříve stiskněte #, pak číslo 4, po té číslo 1 nebo 2 (podle toho, zda se má zdymadlo otevřít nebo uzavřít) a nakonec *.
 • Nyní prozkoumejte ovládací panel zdymadla, odemkněte ho klíčkem a na klávesnici vyťukejte stejné znaky a čísla, jako na mobilu - tedy # 4 2 *. Hladina vody v kanálu klesne. Syberia
 • Pospěšte za manželi na lodi a řekněte jim (téma „Locks“), že je již vše připraveno, načež oni s lodí vplují do kanálu.
 • Znova se vraťte k ovládacímu panelu zdymadla a tentokráte na něm nastavte, aby se hladina vody v kanálu zvýšila (# 4 1 *).
 • Oběhněte kanál z druhé strany a promluvte si s manželi na lodi. Požádejte je o pomoc (téma „Help“), načež vám hodí řetěz, který máte připevnit ke vlaku. Ale čím?
 • Na břehu kanálu - v místě, kde původně postával přednosta stanice, seberte malý hák. Tento připevněte k řetězu a váš vlak bude okamžitě odtažen k natahovacímu zařízení.
 • Vydejte se za vlakem, avšak cestou obdržíte telefonát od profesora Ponse, že jeho přednáška o mamutech a kmenu Youkolů za okamžik začne. Vypravte se tedy na univerzitu, respektive do přednáškového sálu (ze vstupní haly po schůdcích nahoru).
 • Po skončení přednášky zajděte za profesorem do laboratoře a z jeho stolu seberte jak mamutí panenku, tak tištěný obsah jeho přednášky.
 • Vraťte se ke svému vlaku, přejděte skrze něj na platformu na druhé straně kolejiště a pomocí kola i páky na natahovacím zařízení natáhněte lokomotivu vlaku.
 • Vstupte do vagónu, kde vraťte mamutí panenku na její místo a ve strojku uprostřed si poslechněte obsah zvukového cylindru, který jste nalezli v univerzitní laboratoři.
 • Promluvte s Oskarem na téma „Mission“, načež vlak vyrazí na cestu. Daleko se ale nedostane, neboť brána ve velké zdi je zavřená.

  Otevření brány ve Velké zdi:

 • Vystupte z vlaku a přistupte k nedaleké boudě, v níž vás již očekává Oskar. Tentokráte po vás bude chtít vízum pro průjezd velkou zdí.
 • Obejděte boudu zezadu a vstupte do dvířek, vedoucích do velké zdi. Uvnitř po schůdcích vystoupejte až na její vrcholek a odtud přejděte až do strážní věže.
 • Ve věži si promluvte s kapitánem Malatestou o všem možném, ale hlavně na téma „Mission“ - dozvíte se o zvědovi, kterého kapitán sleduje dalekohledem.
 • Prozkoumejte dalekohled a pomocí dvou červených tlačítek zaostřete objekt ve hledáčku - zjistíte, že kapitán celou tu dobu nesleduje špeha, ale suchý strom. Pokuste se mu to sdělit, leč marně.
 • Je zapotřebí znova navštívit univerzitní knihovnu. Od vstupních dveří se po ochozu dejte doprava a zde vylezte po žebříku k horním poličkám. Mezi knihami naleznete i tu, která pojednává a zvláštní houbě Yangala-Cola, která zlepšuje lidský zrak.
 • Shodou okolností se plechovka s práškem Yangala-Coly nachází v Ponsově laboratoři, takže ji seberte.
 • Vraťte se za kapitánem Malatestou na velkou zeď a prozkoumejte stůl v pravé části místnosti - je na něm sklenička na víno. Nalijte do ní víno z inventáře a přidejte k němu prášek Yangala-Coly. Následuje kapitánovo prozření a předání cestovního víza.
 • Vízum předejte Oskarovi (použijte ho na budku, ve které Oskar stojí) - dostanete jízdenku.
 • Nastupte do vlaku a jízdenku opět předejte Oskarovi - tentokrát už by mělo být vše v pořádku a vy se vydáte na cestu do postkomunistického průmyslového města Komkolzgrad. A co vás čeká tam, to se dozvíte příště.

 • Autor:
   
  Témata: hřbitov, Loď, Vlak

  Nejčtenější

  Našel na půdě 35 let starý Apple II, zapnul ho a dohrál uloženou hru

  Spoustu let ležel na půdě, po zapnutí funguje „jako zamlada“.

  Newyorský učitel našel u rodičů na půdě starý počítač Apple II. Zkusil ho zapnout a překvapivě mohl pokračovat ve hře,...

  THQ Nordic koupilo české Warhorse Studios za 860 milionů korun

  Kingdom Come: Deliverance

  Vydavatelství THQ Nordic koupilo stoprocentní podíl v pražském vývojářském studiu Warhorse Studios, které před rokem...

  Vjel do kolejí, pak dostal další ban. Český streamer opět „úřadoval“

  Český streamer Pavel „Herdyn“ Mikeš měl 8. února 2019 drobnou dopravní nehodu v...

  Komentátor a herní streamer Pavel „Herdyn“ Mikeš se rozpovídal o tom, jak se svým autem skončil v kolejích. Posléze se...

  Nastává herní svátek, vychází rovnou několik netrpělivě očekávaných pecek

  Anthem

  Herní průmysl dnes zažívá jedno z nejbohatších období roku, protože vychází rovnou několik titulů, na které jsme se již...

  Fanoušek cestoval přes půl Evropy, aby se podíval na skutečný hrad z CS:GO

  Google Maps

  Youtuber známý jako 3kliksphilip se vydal z Anglie až do malé vesničky Predjama na jihozápadě Slovinska, jen aby se...

  Další z rubriky

  Masochistický Darkest Dungeon dostane pokračování

  Darkest Dungeon 2

  Autoři úspěšné hry na hrdiny Darkest Dungeon chystají pokračování. Těšit se můžeme na ještě propracovanější pravidla a...

  Našel na půdě 35 let starý Apple II, zapnul ho a dohrál uloženou hru

  Spoustu let ležel na půdě, po zapnutí funguje „jako zamlada“.

  Newyorský učitel našel u rodičů na půdě starý počítač Apple II. Zkusil ho zapnout a překvapivě mohl pokračovat ve hře,...

  RECENZE: Sci-fi akce Crackdown 3 je exkluzivní tuctovka

  Crackdown 3

  Vítejte zpátky, agente. Poté, co jste byl oživen po násilné smrti, vás čeká spousta úkolů na jedno brdo. Vzrušující,...

  Najdete na iDNES.cz